Laatst bijgewerkt:  22-01-2019    

Gemeente Heerlen

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
       Benzenrade -Heerlen -Heerlerbaan -Heerlerheide -Heksenberg -Hoensbroek
       Molenberg - Palemig - Welten.

=======================================================================================================================================================================================================================================

        Gegevens: o.a.Harrie Kuijpers.                                                                 

Benzenrade

          

          

         

       01-Benzenrade-Bremersweg:   Smeedijzeren kruis, ca 2 mrt. hoog op een laag stenen voetstuk.
       Kruis staat scheef en de achtersteun is aan een boom bevestigd. In 2005 is het kruis gerestaureerd
       en er is een tekstbordje op aangebracht. Het is vermoedelijk een Hagelkruis.
       Het gedicht:   " 't Kruuts  Doa lang d'r weg - doa steet e kruuts - doa hingt d'r herrgot gans verloate.

       En langs 'm doeŽr - doa loop get luuj - mit sjtrakke gezichter durg de sjtroate.
       Ze  zient d'r Herrgot doa neet mieť
- Gee ienkel miensj kiekt nog ins op. Doa hantse ginne tied mieŽ
       vuur - hant anger dinger an d'r kop.
       D'r Herrgot vingt dat richtig joamer - heŽ woeŽt zoeŽgeer we ins gevroagd.Um al die probleeme op
       te losse - woa d'r miensj va huuj mit weŽd geploagd".

     =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
             

            

         

       

       02-Benzenrade-Daelsweg:   Smeedijzeren wegkruis. Het kruis is ca 2 mrt. hoog en heeft geen
       opschrift. Vermoedelijk een Grenskruis. Onderhoud: Fam. Kuijpers-Pakbier uit Benzenrade.
       De maker van dit kruis is onbekend.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

    

        03-Benzenrade-Kloosterkensweg-Henri Dunantstraat:   Gietijzeren wegkruis op Kunraderstenen
       sokkel van ca 1 mrt. hoog. Staat gedeeltelijk met de rug naar de weg. Tekst op de voet van het kruis"
       "Martin Schijns 1747". Dit is het fabrikage no van het kruis. Op de stenen sokkel staat het jaartal 1910 ingebeiteld.

      
 Vermoedelijk het jaar van oprichting van dit kruis.  Type Egelie: I I A b 5.1
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

        10-Benzenrade:  H. Hart kapel. In 1921 werd Welten een parochie en daardoor zou de grote
       Sacramentsprocessie ook naar Benzenrade komen, Pastoor Keybets opperde het idee om een groot
       kruisbeeld op te richten, maar na lang beraad werd het idee opgevat om een kapel te bouwen.
       De bouwers waren de heren M.Meertens, J.Crombach, A.Habets en L.deEsch met steun van de
       gehele bevolking van Benzenrade. De kapel is opgetrokken in Kunradersteen en op 15-08-1925
       ingezegend door pastoor Keybets en toegewijd aan het H. Hart. Op het altaar staat een mooi H.Hart
       beeld en de kapel wordt al meer dan 80 jaar liefdevol onderhouden door de buurtbewoners.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

       11-Benzenrade-De Euren-Buldersweg:  Smeedijzeren wegkruis in kapel. Tekst: "INRI  Ich habe
     
 deine Schuld getragen. Nahm Deine Krankheit auf mich. Boeser solst du dich versagen. Meine
       wunden heilen dich".
Het is een Devotie kapel met kruis uit 1986. Kruis werd omstreeks 1840
       opgericht en in 1920 werd er een kapel omheen gebouwd die werd ingezegend door pastoor Erens.
       In 1986 werd deze kapel afgebroken en werd door de huidige kapel vervangen. Deze werd op
       25 september 1987 ingezegend door pastoor van de Berg.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12-Benzenrade-Bremerweg achter  boerenhoeve:  Hier staat dit oud grafkruis. Tekst:
       In Memoriam  Elisabeth Huijnen-Nelissen  * 15-12-1870  + 1-7-1956

       In Memoriam Hubertus W. Huijnen * 7-4-1861  + 7-1-1947

===============================================================================================================================================================================

Heerlen

           

       

       

        

       01-Heerlen-Antoniusweg:   Gietijzeren kruis van ca 1,7 mrt hoog. Type Egelie: I I A b 5.1.
       In de betonnen voet is een bloembak ingewerkt. Staat in een nis van groene struiken. Het kruis is
       geplaatst door de familie G. Wagemans in 1990 uit dankbaarheid voor het goede dat hun in het leven
       ten deel gevallen is.  Tekst op de voet:  "Dank U Heer"  GW 1990 KS.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        02-Heerlen-Benzenraderweg-Kruisstraat:   Gietijzeren kruis beschermd door vliegermodel kap.
       Type Egelie:  I I A b 2.  Het geheel staat op een natuurstenen sokkel. Tekst op het voetstuk:
       "Wir beten Dich an Christus Und preisen Dich denn Dein Kreuz hast Du die Welt erlŲst".
       Maria Geertuid Lempers-Jacobs, 20 juni 1863 geboren en gestorven op 2 februari 1948, ook bekend
       als "Truudje van gen Linge" en als "RoeŽd Truud", die jarenlang het kruis verzorgd had stierf in 1948.
       Haar huisje werd in 1960 afgebroken en het kruis werd bij de bouw van een kantoor in maart 1965
       verplaatst naar de overkant van de weg.  Mevr. lempers werd geŽerd door een beeldje te plaatsen
       op de plaats waar zij gewoond heeft, het beeldje is van de hand van Vere Tummers-van Hasselt, en
       werd onthuld in 1978.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

             

       

       

        03-Heerlen-Ten Esschen-Esschenderweg:   Oud stenen wegkruis met een nisje met een Maria
       beeldje. Het is een Cenotaaf. De originele PiŽta is in 2001, die in het nisje stond is in privť bewaring
       gegeven, omdat men bang is voor diefstal. Ook is toen het monument gerestaureerd.
       Tekst: "Bidt voor die Seelen in d'Vagevier ano 1767  C. I. ".
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

         

     

         04-Heerlen-Ten Esschenweg-Oliemolenstraat. Het overblijfsel van een houten boomkruis.
         Op 18 september 2015 heeft Chris Willems uit Ubachsberg een zelf van hout en trespa gemaakt
         kruis hier op deze plek aan een boom geplaatst. Zo siert deze rustplek weer met een kruis.
         Tekst: Effe zitte en dink an mich.
       
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       06-Heerlen-Franciscusweg-Bernadinus College:  Kunstwerk met daarop een ijzeren kruis.
       Het kunstwerk is vervaardigd door de Amsterdamse kunstenaar Joost van den Toorn. Het kunstwerk
       heeft de naam gekregen van "Golgotha". Het werd op vrijdag 16-05-2003 onthuld. Naast het kruis zit
       een hond.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       07-Heerlen-Gasthuisstraat-Klompstraat:  Ook dit kruis is meer een kruis langs de weg of een
       gevelkruis dan een wegkruis. Enige jaren geleden was het hoofd eraf, foto 07-1995-01-Willems, maar dit is gelukkig hersteld.
       Beeldhouwer en het jaartal zijn van Charles Vos en de school is van 1934.
Vermoedelijk is het kruis toen geplaatst.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       08-Heerlen-Groeneboord-Kerkhof:   Het grote kruis aan de rand van het kerkhof te Heerlen.
       Tekst:  "Aan hen die vielen voor het Vaderland". Het gemeente bestuur van Heerlen. Dit kruis stond
       al op 01-11-1945.Het kruis is in juli 1993 door vandalen in brand gestoken en is inmiddels weer
       gerestaureerd. In 2007 is er een plantsoentje aan de voet van het kruis aangelegd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

                    

       09-Heerlen-Hoeve Prickenis:  Zeer oud houten kruis. de corpus zou van de hand van Cor van
       Geleuken zijn, aldus broeder Lambertus van het klooster te Mamelis. Deze Co van Geleuken woonde
       op Prickenis vanaf zijn huwelijk in 1958 hier. Op de gevelsteen naast het kruis staat 1345. Cor van
       Geleuken werd geboren in 1920 in Stramproy en in 1986 overleden. Hierna is de hoeve niet meer
       bewoond tot 2000. Kruis verdiend een grote onderhoud beurt. Of hier voorheen ook al een kruis met
       corpus heeft gehangen is niet duidelijk. Het kruis is na de oorlog opgericht als dank voor het goed doorkomen van de oorlog

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

                  

       10-Heerlen-Huize Tobias:   Gietijzeren kruis van 1,38 mrt hoog en 0,8 mrt breed, geplaatst in de
       binnentuin van Huize Tobias. Het kruis staat op een sokkel met daarop een plaat met de tekst:
       "Opgericht op 5 juni 1997, door directeur G.M.D. beukers en bewoonster mevr. C.M. Janssen-
       Manders. Ingezegend op 8 juni 1997 door kapelaan R.H.P. Scheffers".
Geschonken door
       P.G. Verstappen te Meijel een fotograaf die ook geheel Limburg heeft gefotografeerd, petje af voor deze man.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

       

        

        11-Heerlen-Huize Savelsberg:  Groot kruis in kapel op het kerkhof van het voormalige klooster Huize Savelsberg.
        Het bezit een groot stenen corpus.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       14-Heerlen-Ingang Terworm:  Tegen een boom bij de twee zitbanken is een corpus bevestigd.
       De corpus is ca 15 cm groot en bronskleurig. Christus heeft de armen en handen horizontaal gespreid.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       15-Heerlen-Johannes 23 singel no 46:  Gietijzeren kruis tegen de gevel van woonhuis no 46 op een
       stenen voet. Het kruis is afkomstig uit de gemeente Landgraaf en is een oud grafkruis. In het hart van
       het kruis een afbeelding van de H. Petrus i.p.v. een corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       16-Heerlen-Johannes 23 Singel-Onderste Caumen:   Gietijzeren kruis, ca 1,25 mrt op een voetstuk
       van ca 0,5 mrt, het kruis is geplaatst in 2008. In het hart van het kruis is een voorstelling van Maria ten Hemel opneming.
      
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       17-Heerlen-Kasteel Terworm:   Het oude kruis dat voorheen stond tegen de gevel van het kasteel
       Terworm, nu eigendom van de fam. Van de Valk. Het stamt uit 1847 en is uitgevoerd in vliegermodel
       Het bezit een metalen corpus van een legering van lood-tin. Tekst: "1847".
       Kruis stond voorheen op de binnenplaats van de oude boerderij.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

       18-Heerlen-Kloosterweg-Spoorsingel:   Dit kruis was vroeger voorzien van een groot corpus, ook
       deze is gestolen of vernield. Op het kruis is toen een houten kruisje aangebracht en bruin geverfd.
       In 2008 is het kruis verplaatst bij de aanleg van de rotonde, en het kleine houten kruisje is toen ook
       verwijderd. Thans bezit het geen corpus meer.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       19-Heerlen-Koningstraat-Hertogstraat:  Houten kruis op een bakstenen sokkel. Kruis is ca 3 mrt. hoog.
       Kruis is div. malen vernield maar is goed onderhouden. Het nieuwe kruis werd in 1968 door
       pastoor Toni ingezegend en de Oranje Nassau Mijnen goten een nieuw gietijzeren corpus.
       In 1996 werd het kruis wederom vernield en later hersteld.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       20-Heerlen-Looierstraat:   Kruis boven ingang v/d het kerkgebouw.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

       

         

        21-Heerlen-Pancratiusstraat-Dautzenbergstraat:   Dit kruis is geplaatst om de "Heiligschennende"
       daad van een dronken buitenlandse mijnwerker goed te maken die met het kruis van Zeswegen op z'n
       rug de steenberg van de O.N. 1 opgeklommen was in februari 1919 (carnaval) en de volgende
       morgen daar dood aangetroffen werd. Men zag daarin de straf van God, en men startte een
       inzameling actie voor een nieuw kruis. het kruis is vervaardigd door de Maastrichtse kunstenaar
       Arnold Legeune. In een kranten bericht van 08-05-1920 is er sprake van dat het kruis en corpus uit
       een stuk gehouwen zouden zijn, op alle afbeeldingen staat echter een metalen corpus, de reden voor
       de verkeerde berichtgeving heb ik nog niet gevonden. Het werd op Hemelvaartsdag 13 mei 1920
       ingezegend door Deken Johannes Arnoldus Brewers van Heerlen. In 1951 werd het kruis een stuk
       naar achteren verplaatst bij de reconstructie van de Emmastraat, nu Pancratiusstraat, bij deze
       gelegenheid werden ook de tramrails verwijderd. Ook van dit kruis is de corpus verdwenen, hierover
       werd in 1987 al bericht. Sinds 16-08-1988 staat het kruis op deze plaats; het kruis stond vroeger op
       de plaatswaar nu het winkelcentrum de Klomp is. In jan. 2005 is er een nieuw corpus aangebracht en
       er een hek omheen geplaatst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        22-Heerlen-Parallelweg-Oprit N 281:   Hier werd Coba Lutgens op 3 sept. 1998, die op een
       bromfiets reed (zonder helm) dood gereden door een vrachtwagen. Zij was 20 jaar oud.
       Haar vader heeft jaren geprocedeerd, doch zonder resultaat. Hij plaatste hier dit gedenkteken.
       Tekst: "Coba, papa's kleine meid".
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        23-Heerlen-Parmentierstraat-Jan Olislagerstraat:
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        24-Heerlen-Schakelweg-Laanderstraat-Looierstraat:   Veldkruis dat door de stads-uitbreiding
       geheel verscholen is tussen de woningen van de stad Heerlen. Was vroeger voorzien van een
       vliegerdak en glas aan de voorzijde. Op de staande balk is een houder aangebracht voor 2 lantaarns
       of kaarsen. Heeft vroeger gestaan op de Geerstraat-Laanderstraat.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       25-Heerlen-Schandelerstraat-Limoenstraat:   Smeedijzeren kruis van ca 2,25 mrt. hoog.
       Op het kruis was in 1960 nog een vliegerkap met glazenvoorwand bevestigd waarin een houten kruis
       hing.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       26-Heerlen-Schandelerstraat- Jup Huis:   Groot houten kruis dat hier staat, stond vroeger bij de
       kerk aan de Sittarderweg in het Antonius hŲfke. Het staat thans op de binnenplaats van het Juphuis
       te Schandelen achter de kerk precies achter het altaar. Het kruis wordt gebruikt als rustaltaar bij de
       processie te Schandelen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       27-Heerlen-Sittarderweg-Huskensweg:   Oud veldkruis van smeedijzer. Dit is vroeger een veldkruis
       geweest, maar met de komst van de mijnen en de mijnkolonies werd dit kruis omringd door de
       woningbouw. Kruis is ca 2,5 mrt hoog en heeft een INRI plaatje. Uit de kruising van de balken
       ontspringen stralen van metaal. Soortkruis: Grens- of Hagelkruis.
       Vroeger stond het kruis aan de overkant van de Huskensweg.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       28-Heerlen-Smaragdstraat-Kristalstraat:  Houten kruis in vlieger model met dak boven het kruis.
       Het kruis is ca 3 mrt hoog. Op de bakstenen sokkel staat de tekst:  "Geloofd zij Jezus Christus".
       Dit kruis is geschonken door de O.N. mijnen t.g.v. de priesterwijding van Fr. Johannes Dings O.F.M.,
       zoon van een der personeelsleden. Het is ingezegend op 13 oktober 1946. Dit kruis diende ook als
       rustaltaar bij de Sacramentsprocessies.
       In een bijlage van Steenkool, datum 29-10-1946 staat het volgende bericht:
       In de Woninggroep Musschemig der O.N. Mijnen werd op 15 october een kruisbeeld ingezegend,

       door deze onderneming aangeboden aan den eersten priester uit deze woninggroep fr. Joannes
       Dings O.F.M., zoon van een der personeelsleden.
De aanbieding geschiedde door den Heer Ir. F.
       Bianchi, inzegening door den Eerwaardn Heer Dings. Het Harmonieorkest der O.N. Mijnen zette
       luister bij aan deze grootsche plechtigheid, waaraan een processie voorafging.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       29-Heerlen-Tuin APG:   Smeedijzeren kruis in de tuin van het ABP te Heerlen. Het is vervaardigd
       door de Heerlenaar Ed Nowacki die er drie jaar over gedaan heeft om dit kunstwerk zo te smeden
       dat men het als kunstwerk mag beschouwen. Het is geplaatst op 9 dec. 1988 en weegt bijna 200 kg.
       Op het tekstplaatje op de voet van het kunstwerk staat de volgende tekst: "Boew op aerd neet vas

       Geer zeet toch vraeme gas". Niets op aarde wordt voor eeuwigheid gebouwd, Wij zijn hier alleen
       maar op bezoek".

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       30-Heerlen-Valkenburgerweg-Kruisstraat:   Uit het niets dook dit wegkruis op. Het is een
       plaatijzeren kruis van ca 60 cm hoog. Boven het kruisje is een dakje. Het werd aangebracht bij de
       bouw van de villa Coriovallum en is rond 1930 en is bevestigd op de muur rond de villa.

       Limburgs Dagblad 29-10-1930. Het kruis aan de Kruisstraat.
       Sinds de villa van dr. Widdershoven, hoek Kruisstraat-Valkenburgerweg, is vrijgekomen en deze
       mooie woning, wat het gezicht betreft dat men er op heeft, tot zijn recht komt, is het ijzeren kruis,
       dat daar oorspronkelijk in een heg stond, naar achteren geplaatst. Het staat op het oogenblik in de
       tuin, dicht bij de villa. Het zou in den weg gestaan hebben, indien het op de oorspronkelijke plaats
       was blijven staan. Men vraagt ons inlichtingen in dezen.
       Abonne's en anderen, die graag de Limburgsche traditie: een kruis langs den weg of op het punt
       van mekaar snijdende wegen, gehandhaafd willen zien, zijn bezorgt dat het kruis zou wegblijven.
       Men hebbe echter geen vrees. Het kruis komt terug. Er is een hek in den maak, waar tusschen 'n
       kruis gesmeed wordt. Tenslotte nog dit: het kruis stond vroeger, hoewel aan den weg, op particulier
       terrein der familie Widdershoven. Het nieuwe kruis zal wederom op particulier terrein staan, al zal
       't practisch aan den weg komen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       31-Heerlen-Valkenburgerweg-Kruisstraat:   Geheel verloren in een hoekje van de mooie villa
       Coriovallum staat dit kruis verborgen en slecht onderhouden. Het is ca 1,5 mrt hoog en heeft geen
       corpus. Vermoedelijk is dit het oude kruis dat vroeger op de hoek stond en bij de bouw van het hek
       rond de villa in 1930 vervangen is door het kruis op het hek.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       32- Heerlen-Gouverneurstraat-Keizerstraat:  Houten gevelkruisje uitgevoerd in vliegerkap model.
       Het bezit een porseleinen corpus.  Kruis na 2006 verdwenen.

 =========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      34- Heerlen-Terworm-landweg:  Hier werd een meisje vermoord; Familie plaatste hier dit gedenkteken.  Kruis is verdwenen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   35- Heerlen-In de Craemer-Woonwagenkamp;  Toen in de kramer het industrieterrein de Woonboulevaard gerealiseerd werd is dit houtenkruis in het
       woonwagenkamp verdwenen.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

   36- Heerlen- Mijnmuseumpad-Mijnmuseum:   Groot granieten kruis. Herkomst  onbekend. Krijgt nog een plek bij het mijnmuseum.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       37- Heerlen-Marian.  Gegevens ontbreken.  Kruis is verdwenen.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      38- Heerlen-Waalhavenstraat no 4: In Twente gebruikt men deze afbeelding als dakafsluiting.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      39- Heerlen-Waalhavenstraat no 4:  De eigenaars van dit kruis, de fam. Ad en Hannij Bokhorst, hebben dit meegebracht uit de Achterhoek (Twente).
      Toen ze verhuisden naar Heerlen hebben zij het hier geplaatst in hun oprit. Het is een houten kruis in vliegermodel met een klein bronzen corpus.
       Op het kruishout beneden is een symbool aangebracht van Geloof Hoop en Liefde.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

         

      

      50- Heerlen-Ten Esschen-Esschenweg;  De kapel werd in 1948 gebouwd als dankzegging dat het gehucht TenEsschen de oorlog goed doorstaan heeft.
      In de kapel, die opgetrokken is uit Kunradersteen, staat een Mariabeeld dat vervaardigd is door kunstenaar Jean Weerts.
      Op de voorgevel staat de tekst: AVE MARIA. De kapel is toegewijd aan O.L.Vrouw van Fatima.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

           

      51- Heerlen-Sittarderweg-Sint Antoniushofke: Bij het klooster van de paters Francicanen werd een hofke gerealiseerd met 13 staties die het
       leven van Sint Franciscus weergeven.Het zijn Terra cotta statie. Het klooster werd in 1995 gesloopt maar de staties bleven gespaard.

====================================================================================================================================================================================================

Heerlerbaan

           

           

      

       01-Heerlerbaan-Bautscherweg-Vullingsweg:   Houten wegkruis aan de gevel van de Fatimakapel.
       Het aardewerk corpus is van Sjef Drummen. Het kruis is 2,5 mrt hoog. Het is in 1961 op 30 maart
       tegen de gevel van de kapel geplaatst ter vervanging van een ouder kruis dat aan de overkant van de
       weg stond. In 2004 is het kruis op grotere hoogte gehangen om het te beschermen tegen vandalen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       

       02-Heerlerbaan-Beitel-Soureth:   Houten wegkruis met dak van ca 3 mrt hoog. Op de plaats van
       het corpus is een klein kruisje met een klein corpus aangebracht. Op beide kruisen de tekst: INRI.
      
Hier heeft vroeger een ander corpus opgezeten zie foto 02-1971-01 Zeguers. Vermoedelijk een Boerderijkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

           

       

       03-Heerlerbaan-Corisberg-Keerweg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: "Anno 1910. Geloofd zij Jezus
       Christus".
Het kruis is ca 1,5 mrt hoog en op een voetstuk van 50 cm. Omdat het oude kruis vernield
       werd was het dhr. Keularts, buurtbewoner, die actie ondernam en zorgde dat er een nieuw kruis
       geplaatst werd. Ook de oude sokkel verdween met de tekst erop in 1980 zie foto 1980-02-Egelie-Type Egelie: I I A b 2.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       04-Heerlerbaan-Hondsrug:   Gietijzeren Grenskruis op Kunrader stenen sokkel. Kruis is ca 1,5 mrt
       Tekst:  "INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid". Dit kruis hebben de bewoners hier geplaatst omdat men
       nogal veraf woonde van dorp en kerk. Zo had men toch een plek om te bidden. Dus zuiver een
       Devotiekruis.  Type Egelie:  I I B b 2.1.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

       05-Heerlerbaan-Imstenraderweg:   Houten kruis ca 2 mrt hoog op voet van 20 cm en geplaatst op
       10-02-1990. Wordt onderhouden door de bewoners van Imstenraden i.s.w. met de gemeente Heerlen
       Het kruis zou geplaatst zijn door de familie Widderhoven in de 19 de eeuw. het kruis wordt voor het
       eerst vernoemd in 1902 toen Pierre Widdershoven op de bank stierf onder het kruis 58 jaar oud.
       Sinds 1894 werd het kruis verzorgd door de familie Kerkhofs.
       In 1935 werd het kruis verzorgd door de familie Boormans die het kruis ook in 1962 vernieuwden
       nadat het vernield was met de lindebomen door een storm. In 1987 werd het kruis door slecht onder-
       houd vernield alsmede het corpus. In 1990 plaatste dhr. Theunissen van de Heerlerbaan een nieuw
       kruis. Er werd een bloemperk  aangelegd alsmede een 3 tal taxisboompjes geplant. In 2016 is het kruis gerenoveerd en wit geverfd.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       06-Heerlerbaan-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis te Heerlerbaan. Metalen kruis van kokerprofiel,
       ca 4,5 mrt hoog en geen corpus.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       
       07-Heerlerbaan-Palestinastraat-Bautscherweg:
  Smeedijzeren wegkruis met de afbeelding van een
       kelk. Het kruis is in 1993 nogal ingegroeid in de boom. Men heeft het daarna vrij opgesteld en het
       dicht bij de boerderij de Rukker geplaatst.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       08-Heerlerbaan-Rolduckerweg-Ventweg:  Klein smeedijzeren wegkruis. het is verschillende malen vernield.
       Dit kruis staat op grondgebied van de gemeente Simpelveld.
      
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         
       09-Heerlerbaan-Stevensweg-Avantis:  
Het kruis uit 1996 wordt in de volksmond het Horbacher-
       kruis genoemd. Het stond bij grenspaal 212. De tekst erop was: "Gott ist mein Schutz". In 1949
       stond hier een houten kruis. Het is een Grenskruis. In 1944 bij beleg van Aken is het kruis vernield.
       Tot 1969 was dit hier Sperrgebied. Pas daarna kon op verzoek van mijnwerkers een provisorisch
       kruis geplaatst worden. In 1977 werd er een nieuw ijzeren kruis geplaatst door dhr. Herberichs en
       Ortmans. Het was een gelast kruis van bandijzer. Het vernieuwde Grenskruis aan de Stevensweg
       werd in 2003 geplaatst en ingezegend door pastoor W. Geurts op 21-05-2003. Het is gemaakt door
       dhr. Vankan uit Baneheide, die hier zijn vakmanschap geheel heeft ingelegd.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        10-Heerlerbaan-Wienweg:   Groot houten wegkruis dat hier al stond in 1827. Tekst: "INRI".
      
Vroeger was het voorzien van een tekstplaatje met de tekst: "Sein Tod war unser Leben".
       Het is een zg. Reiskruis. Het geheel is zeer goed onderhouden. Onder het kruis is een bloembak.
       Kruis is in 2006 gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien. Corpus is vervaardigd door Ivon
       Drummen (zoon van Sjef Drummen). Ingezegend op zondag 25 juni 2006. Kruis staat tegen de gevel
       van de boerderij van de fam. Gielkens. In 1827 werd het kruis ingezegend door pastoor Clevens van
       de Pancratius parochie in Heerlen waartoe toen de Heerlerbaan behoorde.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

     

       11-Heerlerbaan-Zandweg-Park Imstenrade:   Gietijzeren kruis van ca 1,25 mrt hoog op sokkel van
       1 mrt. Tekst: "Inri". in het hart van het kruis. Kruis is na 1999 geplaatst en op 18-05-2003 ingezegend
       door pastoor Detlef Rohling van de Heerlerbaan. Voor 1999 stond hier ook een gietijzeren kruis dat
       gestolen werd van het Type Egelie; I I A B 5.1 .Thans staat er een gietijzeren kruis van het Type Egelie:  I I B b 2.2.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       12-Heerlerbaan-Zandweg-Vruschemicherweg:   Wegkruis van Naamse natuursteen van 1,25 mrt
       hoog op een voetstuk van 1 mrt. Kruis stond vroeger op tegenoverliggende hoek. Corpus is een
       ontwerp van kunstenaar Sjef Drummen uit 1957 en is vermoedelijk een Boerderijkruis. Het kruis staat
       bij de hoeve "De Put". Voorheen stond hier al een kruis dat er 56 jaar gestaan heeft.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       13-Heerlen-Imstenraderweg-Kerkhof:   Houten kruis zonder corpus van ca 2,25 mrt
       Dit is een van de twee centrale kruisen op het kerkhof Imstenrade, hier wordt de laatste zegen
       (absoute) gegeven. Deze is gelegen aan de oostkant, waar de oudere graven zijn. Dit kruis is helaas verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      14- Heerlerbaan-Heerlerbaan no 226;  Gietijzeren kruis bij particuliere woning. Type Egelie: I I A a 2.
  
   Verdere gegevens ontbreken.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      15- Heerlerbaan-Heerlerbaan no 226:  Defect gietijzeren kruis dat eventueel nog kan opgeknapt (Wiel Erven)

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       16- Heerlerbaan-Beitel-Keulsebaan:  Hier verongelukte kantonnier Donners op 1-5-1974 door een auto ongeluk. Kruis is helaas verdwenen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       17- Heerlerbaan-Stevensweg:  Het oude kruis van afbeelding 09 van de Stevensweg-Grenspaal 212.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       18- Heerlerbaan-Zandweg-La Dilligence no 179;  Klein gietijzeren kruis, rijkelijk versierd. Heeft dit kruis een andere plek gekregen of is het verdwenen???
      
Het kruis is verplaatst naar de overkant van La Dilligence en staat achter in de tuin van dit woonhuis. Foto 2018-03 is een zus van de eigenaresse.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      19- Heerlerbaan-Beitel-Soureth:  Dit kruis stond vroeger op de kruising van veldwegen waar nu het industrieterrein is van de Beitel
      Het kruis heeft een nieuwe bestemming gekregen in de wijngaard van Fromberg te Ubachsberg.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        20- Heerlerbaan-Beitel;  Verdwenen kruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        21-Heerlen-Imstenraderweg-Kerkhof:   Metalen kruis zonder corpus van ca 3 mrt; is gemaakt van
       geperste staalplaat van ca 10mm dik. Dit is een van de twee centrale kruisen op het kerkhof
       Imstenrade, hier wordt de laatste zegen (absoute)  gegeven. Deze is gelegen aan de westkant,
       waar de nieuwere graven zijn. In 2009 is dit kruis verplaatst richting crematorium. Dit  kruis is helaas verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      22- Heerlerbaan-Euregioweg-Keulsebaan:  Hier verongelukte BART op 22-7-2002. Het kruisje is helaas verdwenen

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

                                                                          

            

         

   50- Heerlerbaan-Parc Imstenrade- In bos achter de voormalige Elisabethkliniek (Vroedvrouwenschool)
       Door en voor Religieuzen een natuurstenen op kapel opgericht. In 2015 is dit geheel gerestaureerd en voorzien van nieuwe mozaieken voorstellende;
       Johannes de Doper, aangebracht tegen de "Preekstoel" links voor de kapel. Aan de voorzijde O.L.V. en daaronder 3 kleinere mozaieken die de drie
       hoofdmomenten uit haar moederleven verbeelden; de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria met haar pasgeboren kind en de zogenaamde
       Pieta: Maria met haar dode zoon op haar schoot.
       De kapel is opnieuw ingezegend begin Mei 2015.
       Gegevens: Harrie Kuijpers.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       51- Heerlerbaan- Parc Imstenrade;  Dit beeld staat bij de vijver van de voormalige binnentuin van de Vroedvrouwenschool,
       nu Parc Imstenrade. Waarschijnlijk geplaatst in de jaren 1930, t.b.v. de religieuzen en tot stichting van de ongehuwde moeders
       die intern waren. De maker is helaas (nog) onbekend. 

       gegevens; Harrie Kuijpers. 

============================================================================================================================================================================================================

Heerlerheide.

              

         

          

       01-Heerlerheide-Ganzeweide-Wannerstraat:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: "Mijn Jezus
      
Barmhartigheid". In 1960 stond het in de tuin van de woning no 49. Stond voorheen bij het AMF
       gebouw waar nu een Chinees restaurant is gevestigd. Het kruis stond al op een kaart van 1912-1913.
       In de zomer van 2006 is het kruis omvergereden door een auto. In mei 2009 is het herplaatst.
       en op 13 november 2009 opnieuw ingezegend door pastoor V.Mc. Mahon.
       Type Egelie: I I B b 4.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       02-Heerlerheide-Kampstraat-Kerkhof:  Mijnwerkers monument bij de ingang van het kerkhof.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       03-Heerlerheide-Kampstraat-Heulstraat: Houten kruis met dakje, groot ca 3 mrt.
       Hing tegen de woning van de fam. v/d Vin en werd omringd door 2 lindebomen. Bij afbraak van de
       woning is het kruis verplaatst naar de tegenover liggende hoek op no 63 . Anno 1994 waren de
       lindebomen nog aanwezig. In 2001 werd het kruis op de originele plaats terug geplaatst nadat de
       huizen voltooid waren. Het kruis staat op de Rijksmonumenten lijst.
       Tekst op het teksbordje: "Wegkruis met corpus  Het wegkruis 'aan de Graaf' staat op de hoek

     
 Kampstraat/Heulstraat. Het is een 18e eeuws houten kruis met corpus van ongeveer 3 mrt. Het is
     
 een zgn. vliegermodel en staat tussen twee geknotte linden. Tijdens de jaarlijkse
     
 sacramentsprocessie, de bronk, is het kruis het middelpunt van het rustaltaar. Het is het enige
     
 wegkruis in de gemeente Heerlen, dat de status van beschermd rijksmonument heeft.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           
       04-Heerlerheide-Links naast de kerk:
Ter nagedachtenis aan de pastoors van de St. Cornelius
       parochie 1839-1989. De ander platen vermelden de namen en de perioden van hun werk. Op het kruis
       het jaartal 1861 en op de bovenste kruisbalk een uitgekapte kelk. Tekst:  "RIP".
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       06-Heerlerheide-Lookerstraat no 26:  Houten gevelkruis met bronzen corpus. Corpus is uit 1932.
       Het is afkomstig van een grafkruis. Eigenaar; Particulier dhr. J. Daemen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

             

            

        07- Heerlerheide-Rennemigerweg-Wijngaardweg; Oud kruis dat hing aan de oude boerderij in de Wijngaardsweg "De Morgen".
     
  Bij een groepje oude huizen die thans afgebroken zijn tegenover automaterialen handel Heuts heeft dit kruis gestaan.
        Het heette hier; op de "Morgen". Bij afbraak van de huizen is ook het kruis verdwenen en verplaatst naar de kerk van Vrank.

       07-Heerlerheide-Rennemicherweg-Huisbergerstraat:   Houten wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Hing vroeger aan de woning van de Morgen, tegen over de Wijngaardshof. Deze woning is in de 60e
       jaren afgebroken en het kruis naar de huidige locatie verplaatst. Volgen het boek: Veer dunt ut zelf,
       dateert het kruis uit 1832. De coprus werd vervaardigd door de keramische industrie Beesel en de
       balken door de O.N. III. Het kruis werd op 19-04-1962 ingezegend door Rector Saes.
       In 1987 hing er geen corpus op het kruis, zie foto 07-1987-01-Bindels. In 1992 was het kruis weer voorzien van een corpus.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

     

       08-Heerlerheide-Roebroekweg-Pappersjans-Heigrindelweg:   Gietijzeren wegkruis met de
       afbeelding van de engel GabriŽl in het voeteneind. Het is een oud grafkruis.
       Type Egelie:  I I A b 5.1.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

       09-Heerlerheide-Unolaan-Beneluxlaan:  Dit stenen kruis kwam tot stand door toedoen van Otto
       Vandeberg. Het oude kruis werd in 1962 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van
       woningen. Het werd verplaatst naar een verder gelegen straat, maar heeft de nieuwbouw niet
       overleefd en werd omvergereden door een vrachtwagen. Pater Kleijkers zegende het in op 3 dec.
       2006. Het kruis is van Belgische arduin hardsteen en gemaakt door de fa. Moonen-Wanders uit
       Hoensbroek.Tekst: "Veldkruis +/- 1962 verdwenen en hersteld. Ingezegend door Pater Hub Kleijkers

       b.g.v. het St. Barbarafeest 3-12-2006".

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

        10-Heerlerheide-Unolaan-Kampstraat:   Groot houten wegkruis met dak ca 4 mrt hoog.
       Op dit punt heeft vroeger een kapelletje gestaan dat gesticht werd door mej. Dulinger na inzameling
       in 1878. In 1933 werd dit afgebroken en vervangen door het kruis dat op 1 juni 1934 ingezegend werd
       Het stond op een bakstenen voet, nu staat het op patioblokken.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

        11-Heerlerheide-Uterweg-Einderstraat:   Smeedijzeren kruis van ca 2,25 mrt hoog. In 1995 weer
       eens verplaatst bij reconstructie van de mini rotonde. Het kruis staat nu onder 3 bomen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        12-Heerlerheide-Varenbeukerweg no 37:   Klein houten gevelkruisje met bronzen corpus.
       Het is een devotiekruisje.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

        13- Heerlerheide-Einderstraat-Dr. Koolsstraat:  Smeedijzeren veldkruis van ca. 1.50 mrt. hoog.
       Soortkruis: vermoedelijk een Hagelkruis. Onderhoud sinds 1994 dhr Piet Cox.
       Een krantenbericht van 25 september 1958 vermeld: Wegkruis geramd. Het kruis op de hoek
       Carisbergweg-Oude Brunssummerweg is dezer dagen van zijn plaats gereden toen een chauffeur
       moest uitwijken voor een fietser. Men hoopt in deze buurt, dat het kruis weer spoedig gerestaureerd
       op zijn plaats zal komen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       14- Heerlerheide-Passart-Stanleystraat:   Dit houten kruis stond tegen de St. Paulus kerk in de
        Passart. De kerk is afgebroken en het kruis is verdwenen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
  

     

      15- Heerlerheide-Lokerstraat-begraafplaats;  Stenen Grafkruis .

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       17- Heerlerheide-Kerkstraat;  Bij de ingang van het oude kerkhof staat dit gietijzeren kruis. Het is een oud grafkruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        25- Heerlerheide-Litscherveld:   Maria kapel:  Kapel is in 1995 gebouwd t.g.v. 50 jarig bestaan van
       de Buurtvereniging Rennemig. Op het altaar staat een door glas beschermd Mariabeeld.
       Ingezegend door pastoor P.J.M.C. Clerx op 17 dec 1995 van Heerlerheide.
       De Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan luisterde het geheel op door het lossen van kamerschoten.
       

=================================================================================================================================================================================================

Heksenberg

       

           

     

       01-Heksenberg-Heerenweg-Roebroekweg:   Houten wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Tekst: "Geloofd zij Jezus Christus". In 1961 enig sinds verplaatst i.v.m. omlegging van de weg.
       Staat op laag bakstenen muurtje. Soort kruis: Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       02-Heksenberg-Heerenweg-Uterweg:   Smeedijzeren wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Het staat tegen een lindeboom. Tekst: "Blijf bij ons Heer".  Is thans niet meer leesbaar. Het is een
       grenskruis tussen de gemeenten Heerlen en Brunssum.

===================================================================================================================================================================================================================

Hoensbroek

          

       

       

       01.Hoensbroek-Heerlerweg-Bernhardstraat:   Sokkel van Kunradersteen, kruis met Maria en
       Johannes gemaakt door beeldhouwer J. Weerts uit Maastricht en is ca 3 mrt hoog.
       Na de Tweede Wereldoorlog geplaatst op initiatief van rector J. Moonen. Op het voetstuk staat de
       tekst: "Hulde Dank en Trouw".  Ingezegend door Mgr. Leboille op 2-5-1949.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       02-Hoensbroek-Hoofdstraat no 83:   Smeedijzeren kruis tegen de gevel van de oude pastorie,
       Hoofdstraat no 83. Het kruis meet de afmetingen van ca 60 cm.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

        03-Hoensbroek-Horstplein-Slakkenstraat:   Dit kruis werd in september 2009 geplaatst en op
       20 september ingezegend door pastoor Nievelstein uit Hoensbroek. Het is een Devotiekruis.
       Het kruis is afkomstig van de St. Janskerk in Hoensbroek. Het is in 1949 gesmeed door de smid
       Jo Peters uit de Slakkenstraat die hier een smederij had. Het initiatief kwam van dhr. Sjeng van Cleef
       die het cafť "De Paedsstal " heeft en als wens had om op dit plein een kruis te plaatsen. Het was de
       zoon van Jo Peters die het kruis restaureerde en het hier plaatste. de weduwe van de smid Jo
       Peters was aanwezig bij de plechtigheid. Tekst op het tekstbordje:  "Gemaakt in 1949 door dorpsmid

       J.A. Peters in opdracht van st. Jan Parochie. Gerestaureerd en herplaatst in 2009 door las en
       constructiewerken Wiel Peters".

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       04-Hoensbroek-Juliana Bernhardlaan-St. Jansstraat:   In een gemetseld kapelletje is een stenen
       kruis van ca 1,50 mrt ingemetseld. Het bezit een stenen corpus met de letters INRI. Vroeger stond
       het aan het einde van de kerkmuur. In 2006 is het kruis verplaatst naar de huidige locatie bij het 100
       jarig bestaan van de Sint Janskerk. Bisschop Mgr. Wiertz zegende het kruis in op 17-09-2006.
       De plaquette geeft de jaartallen aan:  "1906-2006 (MCMVI - MMVI) ".
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       05-Hoensbroek-Heerlerweg-Begraafplaats:   Cementen kruis, op kruising een doornen kroon.
       Het kruis staat op een betonvoet en meet 2,5 mrt hoog. De voet is 70cm hoog. Kruis is verstevigd
       met een paar ijzeren stangen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

         06-Hoensbroek-Klinkertweg: Ongevalskruis gemaakt van roestvrijstalen buis, hoogte ca 90 cm
         De enige melding over een ongeval op de Klinkertweg is een bericht over een 42 jarige automobilist
         die er verongelukt zou zijn in 2002. In 2009 was er de omgeving netjes opgemaakt en verse bloemen
         sierden dit RVS kruisje.

        Brandweer Heerlen: 10-03-2002  Hoensbroek, Verkeersongeval beknelling.
      
 Vannacht omstreeks 0.400 uur heeft er op de Verlengde Klinkerweg te Hoensbroek een ernstig
        verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een 42 jarige bestuurder uit Heerlen om het leven is
       gekomen. Reden van het ongeval is een inhaalmanoeuvre va de 42 jarige bestuurder met zijn auto
       de buitenspiegel van het andere voertuig met als gevolg dat hij de macht over het stuur verloor, op de
       verkeerde weghelft terecht kwam, en daar tegen een lichtmast en vervolgens tegen een boom
       aanreed. Dit laatste werd de bestuurder fataal. Hij raakte zodanig bekneld dat het slachtoffer bij
       aankomst van de brandweer reeds was overleden aan zijn verwondingen.De afdeling verkeer van de
       politie heeft een onderzoek ingesteld naar deze aanrijding.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       07-Hoensbroek-Kouvenderstraat no 135:   Metalen kruis zonder corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

         

 

       08-Hoensbroek-Hoofdstraat-Kouvenderstraat:   Groot stenen kruis met hardstenen corpus uit 1921. Tekst: INRI JHS.
      
Geschonken door de fam. Vincken uit Hoensbroek. Simon Joseph Vincken uit Hoensbroek vraagt op
       9-08-1921 aan het gemeente bestuur toestemming om een kruis op de Amstenraderweg-Hoofdstraat
       Kouvenderstraat te mogen vervangen door een nieuw stenen monument. De gemeente geeft op
       16-08-1921 toestemming. In nov. 1980 toen er een winkelpromenade gemaakt werd, is het terug
       geplaatst op het kruispunt op verzoek van enige buurtbewoners. In 2001 is het weer verplaatst en
       opgenomen in een waterpartij. Beneden op het kruis is een kelk afgebeeld.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       09-Hoensbroek-Mariarade-Kerkhof: Tegen de muur van het kerkhof is dit kleine kruis met corpus aangebracht.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       10-Hoensbroek-Mariarade-Kerkhof:  Groot centraal kerkhofkruis met twee heiligen beelden van
       Maria en Petrus, het is een betonnen kruis. Dit kruis wordt gebruikt om afscheid te nemen van de
       overledenen. Voor het kruis zijn vier priesters begraven die in de parochie Mariarade gewerkt hebben.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

     

       12-Hoensbroek-Julianastraat-Overbroekerweg:   Stenen kruis op een sokkel van 2,25 mrt hoog.
       Het kruis is op 23-09-1984 ingezegend door pastoor G. Vandebooren en vervangt een kruis dat reeds
       12 jaar verdwenen was. Het oude kruis was in 1920 door de fam. Janssen die het cafť op de hoek
       uitbaten geplaatst. In 1972 moest het kruis wijken voor een dubbele woning en dankzij de vasthou-
       dendheid van enkele buurtbewoners is er in 1984 het nieuwe kruis geplaatst. In 1989 werd het kruis
       vernield en is de corpus verdwenen. Op het stenen kruis is nu een houten kruis met corpus bevestigd.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

     

       13-Hoensbroek-Klinkertstraat-Overlotbroekerstraat:   Smeedijzeren kruis van ca 1,25 mrt op een
       sokkel van bakstenen van 50 cm, het kruis is voorzien van een plaatje met INRI en een bordje met het
       1871. Achter het kruis staan lindebomen en voor het kruis is een mooi bloemperk gemaakt.
       Het betreft hier een geboortekruis, dat bekoort bij het vakwerkhuis, dat erachter ligt: Klinkertweg 16.
       De huidige bewoners (fam Koppert) die het pand in 1970 hebben gekocht en daarna verbouwd
       hebben het gekocht van een van de oorspronkelijke eigenaren mevrouw Snijders. Mevr. Snijders
       heeft hem toen ook verteld, dat het kruis bij het huis hoort en in 1871 is geplaatst t.g.v. een geboorte
       van een van de kinderen Snijders. Bron: Wim Kortekaas Heemkundever. Hoensbroek.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       14-Hoensbroek-Randweg-Kerkhof:   Drie grote houten kruisen ca 4 mrt hoog en geen corpussen.
       Ze zijn in 1996 in slechte staat van onderhoud. Zijn thans geheel gerestaureerd. Normaal staat op een
       kerkhof slechts een kruis waar de absoute verricht wordt.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       15-Hoensbroek-Randweg-Wijenbergstraat:  Smeedijzeren wegkruis van ca 2 mrt hoog.
       Geplaatst in 1979. Tekst: "INRI".

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

         

       16-Hoensbroek-Schuureikenweg-Terschurenweg: Stenen wegkruis in grot van ca 80cm groot.
       Nis is van Kunradersteen en 2 mrt hoog. In 1977 is er een nieuw corpus aangebracht. Het kruis werd
       in dec 1994 vernield, maar weer hersteld.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       17-Hoensbroek-St. Jansstraat-Nieuwe begraafplaats:  Centraal kerkhofkruis op de begraafplaats van de
       St. Janskerk te Hoensbroek. Het kruis is van Naamsesteen en de omlijsting van bakstenen en bezit
       geen corpus (gestolen?). Aan de voet zijn twee graven; Het eerste van Mgr. Eugenius Lebouille C.M.
       Bisschop van Yunginfu en 1e ereburger van de gemeente Hoensbroek, geboren 07-02-1878 en
       gestorven op 27-05-1957. Het andere graf is van Gerardus J.H. Lenders, die leefde van 12-01-1883
       gestorven op 23-11-1970. Hij was kapelaan te Hoensbroek van 1912 tot 1924 en pastoor van 1939
       tot 1962.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       18-Hoensbroek-Sint Jansstraat-Sint Janskerk: Marmeren kruis tegen de gevel van de Sint Janskerk.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       19-Hoensbroek-St. Jansstraat-St. Janskerk: Herdenkings kruis aan pastoor Sjir Vandenbooren die in 1990 gestorven is.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       20-Hoensbroek-Verlengde Wilhelminastraat-Kerkhof:  Kerkhofkruis van cement ca 3 mrt hoog
       en 60 cm. breed. Aan de voet van het kruis zijn twee graven t.w. Matthias Henderix priester, en van
       Pierre Huveneers priester. Het kruis is omringd door een dicht struikgewas.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

       21-Hoensbroek-Wijenbergstraat-Mariarade:  Gietijzeren wegkruis met corpus van Maria i.p.v.
       Christus. Tekst: "Ik weet iets goeds van jou. Ingezegend op 28 september 1997".
      
Het is een grafkruis uit puth-Schinnen en verkregen door tussenkomst van Chris Willems uit
       Ubachsberg. Het is geplaatst door de leraren en leerlingen van de basisschool de Regenboog te
      
Hoensbroek o.l.v. Piet Boonstra. Kruis is in 2010 vernield en in 2011 gerestaureerd door Wiel Erven
       uit Kunrade.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       22-Hoensbroek-Wijngaardsweg-Koumenweg:  Stenen wegkruis van ca 1,75 mrt hoog.
       Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid". Het kruis werd ingezegend op 26-10-1986 door pastoor
       G. Vandenbooren. Vanaf 1900 tot 1986 stond hier een ijzeren kruis. Dit kruis moest wijken voor de
       aanleg van het industrieterrein de Koumen.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

            

        23-Hoensbroek-Wilhelminastraat-Koestraat: Smeedijzeren kruis met corpus, ca 2 mrt hoog
         Op de voet een plaatje met het jaartal 1892. Corpus dateert ook uit 1892.
         In 2001 heeft het geheel een renovatie ondergaan, zowel het kruis als het bloemperk

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      24- Hoensbroek-Jeugrubben;  Houten kruis in vliegerkap model. Kruis was in 2000 verdwenen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      25- Hoensbroek-Akerstraat no 20B;  Boven de ingang van een cafe hangt dit kleine houten kruis. Jammer het is verdwenen.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      26- Hoensbroek-Markt-Kleine Sint Janskerk;  Oud stenen grafkruis tegen de wand van de oude Sint Janskerk.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      27- Hoensbroek-Sint Jansstraat;  In de gevel van de Sint Janskerk is dit kruis gemetseld van bakstenen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       28- Hoensbroek- Sint Jansstraat;  Op de oude begraafplaats aan de Sint Jansstraat staan een aantal gietijzeren kruisen het zijn oude grafkruisen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

     

      50 - Hoensbroek-Op de Weijenberg;  In 1929 werd, uit ruw bewerkte blokken natuursteen, een prachtige Lourdesgrot opgetrokken naar een ontwerp
      van mijnbouwingenieur L. SchlŲsser. Op 7 juli 1929 op die dag was 75 jaar eerder het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd- werd de
      Lourdesgrot ingezegend. Door de grote verering bij die grot te Hoensbroek werd in circa 1935 de oude benaming van de wijk Kouvenrade vervangen
      door Mariarade.  Op 12 september 2010 is door pastoor Nevelstein de toen pas gerenoveerde Lourdesgrot ingezegend
     
Bron: Meertens, Parochiefederatie Hoensbroek.

      Hoensbroek-Op de Weijenberg-Lourdesgrot: De grot werd in 1929 gebouwd door gelovigen
      van Mariaraden op initiatief van Franciscanen paters Firtunatus en Clemens naar een ontwerp van
      T. Schlosser. Tekst op het tekstbord:  "A.D. 1929 Ter Ere van O.L.VROUW door de gelovigen.

      Pfr. Fortunatus O.F.M. conv. en Pfr. Clemens
O.F.M. conv. L Schlosser ontw.
      In een nis die gemetseld is staat een Mariabeeld van O.L. Vrouw van Lourdes. Tegen de achterwand hangen emaillen votiefs.
 

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

            

        

         

        

        50- Hoensbroek- Terschuren:  In 1949 werd het initiatief genomen om een kapelletje te bouwen in Maria Gewanden. Het zou een kapelletje worden
        dat gewijd zou zijn aan O.L.V. Maagd der Armen uit Banneux. De Stenen en alles werd zelf gemaakt door de bewoners van Terschuren. De plek die
        gekozen werd bleek later iet wat ongelukkig te zijn. Het kapelletje werd meerdere maken gerestaureerd en in 2008 opnieuw ingezegend door
        Mgr. Frans Wiertz. Nu is er weer een grote restauratie uitgevoerd en in 2010 opnieuw ingezegend door Mgr. Everhard De Jong en pastoor Nevelstein.
        De belangstelling was groots en het is ook een schitterend resultaat geworden dit alles op zondag 26 september 2010.
     

====================================================================================================================================================================================================================

 Molenberg

          

     

       01-Molenberg-Gerard Bruningstraat:   Smeedijzeren kruis op voet van ca 2 mrt en een voet van
       ca 1,25 mrt hoog. Op de voet het jaartal 1857. Het kruis stond vroeger op de J. van Vondelstraat-
       Kerkraderweg en werd in 1955 verplaatst naar de huidige plaats. De buurtbewoners hebben zich
       ingezet om dit historische kruis te behouden, en bereikt dat het nu op deze plaats staat.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

           

     

       02-Molenberg-Molenberglaan-Kerkraderweg:  IJzeren kruis ca 3 mrt hoog op cementen voet van
       ca 50 cm. Ingezegend op 18-6-1955 door pastoor P.J. Oppen. Het corpus is van Sjef Drummen.
       Het opschrift:  "Ook voor U " op het voetstuk is verdwenen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       03- Molenberg-Pius X straat- kerkgebouw;  Stalenkruis tegen de gevel van de Piuskerk.  Dit kruis is verdwenen.

 =======================================================================================================================================================================================================================

    Palemig

          

          

           

       01-Palemig-Heideveltjensweg-Heiweg-Pleiweg:   Gietijzeren wegkruis van ca 1 mrt. op
       gemetselde voet van ca 1 mrt. Dit kruis is in de dertiger jaren opgericht als buurtkruis. In juli 1996
       zijn de oude bloembakken verwijderd, de voet opnieuw gemetseld en het kruis opgeknapt, ook de
       bomen zijn gesnoeid. Het zou opnieuw ingezegend worden op 30 aug. 1996, maar dat moest
       uitgesteld worden wegens een storm. Op 19 mei 1997, 2e pinksterdag, is het alsnog ingezegend door
       pastoor Nievelstein. Tekst op het marmeren tekstbord: "Gerestaureerd 1996 Wijkraad Palemig".
       Type Egelie:  I I A b 4.1.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       02-Palemig-Heideveldjensweg no 58:  Houten kruisje in muur nis. Dit kruisje is een z.g. huiskamer-
       kruis. Dit is een echt huiskruis, geplaatst uit vroomheid.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        03-Palemig-Palenbergstraat no 38:  Is dit een huiskruis???? of een versiering.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

     

       04-Palemig-Palenbergstraat-Meezenbroekerweg:   Gietijzeren wegkruis in grotje.
       Tekst door ingelegde steentjes in voetstuk:  "Ave 1930". In de voet van het kruis is een zandloper
       aangebracht om het tijdelijke van dit leven te benadrukken, waarschijnlijk is het dus een oud grafkruis
       Mathias Nicolaes Jozef Aretz is de bouwer van deze grot met kruis. Hij overleed op 61 jarige leeftijd.
       Hij is geboren op 18-6-1869 en metselaar en mijnwerker van beroep. Type Egelie:  I I A b 2.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       05-Palemig-Wagenschutsweg:  Smeedijzeren veldkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Stond vroeger er nogal verwaarloosd bij. Heeft thans een goede opknap beurt ondergaan.
       Is vermoedelijk een Hagelkruis.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      06- Palemig-Slotweg-Kapelweg-St.Barbarastraat;  Stenenkapel die gebouwd werd in 1670 door Johan Frederik heer van Schaesberg.
      De kapel werd in de 18e eeuw vergroot en in de 19e eeuwverbouwd. In 1998 is ze gerestaureerd.

==========================================================================================================================================================================================================================

Welten

              

              

              

     

       01-Welten-Mergelsweg-De Thun:   Smeedijzeren kruis met vliegerdak van ca 2 mrt hoog.
       Het kruis dateert uit 1867. Dit kruis is bekend als het "Welterkruuts". Bij aanleg van de Stads auto-
       baan is het verplaatst op aandringen van de buurtbewoners die niet wilden dat het kruis verdween.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

                        

       02-Welten-Altaarbeemd:   Houten wegkruis dat hier geplaatst werd ter gelegenheid dat op deze
       plek een Paus hier een H. Mis heeft opgedragen. Hij was op weg om de Laurentius kerk te Voeren-
       daal in te zegenen. Dit kruis is in de zomer van 1990 omgevallen. Het SCHEVE corpus werd in de
       zomer van 1992 gestolen. In 1993 is het kruis gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.
       In 2007 is het kruis opnieuw gerestaureerd en alweer van een nieuw corpus voorzien.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

     

      03-Welten-De Doom-De Lirp:   Oud wegkruis op natuurstenen sokkel.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

       

       04-Welten-Dr. Poelsplein:   Herdenkingskruis aan de pastoors van de parochie Welten.
       Tekst:  "Mgr. Ir. H. J. H. Bemelmans, deken van Heerlen. 1945-1964 + 21-2-1970

       F.L. Stassen rector 1865-1880. J. Reinartz rector 1890-1910. F.J.A. Keybets rector 1919-1921.
       Pastoor 1921-1943. Th.M.C.H. Pol pastoor 1961-1967".

      
Kruis is geplaatst in 1996. Corpus uit 1996.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       05-Welten-Mergelsweg:  Jos Eijmael maakte het beeld voor deze Mariakapel. Ingewijd op zondag
       16 mei 1954 door Pastoor F. Welters en toegewijd aan O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.
     
 Tekst: "H Maria B.V.O" .  Bron.Veldkruus.nl.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       

         

          

       06-Welten-Pijnsweg-Smidseweg:   Voor 2007 stond hier een houten kruis met de tekst: "INRI
       Uw rijk komen".
Het corpus was van Terra Cotta en was vermoedelijk van Sjef Drummen.
       In 2007 werd er er nieuw smeedijzeren kruis geplaatst dat gemaakt werd door Wiel Erven uit Kunrade
       Het is 1,75 mrt hoog. Op het kruispunt van de balken schieten stralen naar buiten.
       De eigenaar van het huis achter het kruis overleed en het huis werd verkocht. De nieuwe eigenaar vond het kruis te groot
       en liet door zijn kennis Wiel Erven uit Kunrade een nieuw smeedijzeren kruis vervaardigen. Het corpus kreeg hij in bruikleen
       van de Stichting Schaesbergergank. Het is een reserve-replica van het corpus dat hoort bij de Drie Beeldjes in Valkenburg.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

             

       07-Welten-Valkenburgerweg:  Smeedijzeren wegkruis dat nu een plekje heeft gevonden in de tuin
       van de villa van de fam. Ir. C. Raedts, voormalig directeur van de Oranje Nassau mijnen. De villa is
       thans eigendom van de va Lanschot bank. Stond voorheen op de hoek Raadhuisstraat-Uilengats
.
       In juli 2002 is het kruis vernield en gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       08-Welten-Valkenburgerweg-Pijnsweg:   Smeedijzeren gevelkruis uitgevoerd in vliegermodel en is
       ca. 2 mrt hoog. Op het hartje, dat als tekstbordje dienst doet os de tekst niet meer te lezen.
       Vroeger stond dit kruis op de hoek van de Valkenburgerweg - Pijnsweg maar is bij reconstructie van
       de weg en het pand naar de zijkant van het winkelpand geplaatst.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                

           

       

          09-Welten-Weltertuynstraat-De Doom:   Dr. Poels monument. Tekst:  "Dit deed ik voor U, wat doet
       U voor mij 1919".
Onder altaar: "Ter herinnering aan Mr. Dr. A. H. Poels. Den 5 october 1919".
      
Gesticht door de bewoners van Welten.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


       

         10-Welten-Dr. Poelsplein:  Oud grafkruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

     11- Welten-Welterkerkstraat no 1:   In de Welterkerkstraat no 1 staat dit mooie houten kruis
          tegen de gevel van Huize Strijthagenshof bij de fam. Geurts-Hamers.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Verdwenen kruisen Welten

                  

      12- Welten-Valkenburgerweg-Zr. Saxvier Nolensstraat;  Dit Smeedijzeren kruis is eind negentiger jaren verhuisd naar de Heek in de gemeente Valkenburg.

=====================================================================================================================================================================================================================================

      Retour Index

      

         

       

         .