Laatst bijgewerkt:  28-07-2021

Gemeente Heerlen

Heksenberg

         Heksenberg of beter gezegd Hessenberg, zoals de heuvel tot +/- 1930 heette, is een onbebouwde zandheuvel gebleven tot in de vijftiger jaren van
         de 20e eeuw. De legende wil dat de naam heksenberg afkomstig is van het feit dat er een Romeinse veldheer of Germaans stamhoofd begraven
         zou zijn.  Een variant verteld ons dat er een zware strijd geleverd zou zijn door Romeinse soldaten om een groep Hessen te verslaan waarbij de
         aanvoerder van de Hessen de strijd niet zou hebben overleefd. De aanvoerder werd ter plekke begraven en een ieder van zijn soldaten strooide
         een urn met zand over zijn graf waardoor de typische heuvel gevormd werd, de Hessenberg.
         Tot rond 1930 werd deze heuvel in alle stukken vermeld las Hessenberg. Hoe de naam Hessenberg nu wel is ontstaan en hoe deze tot Heksenberg
         is verbasterd is niet duidelijk.
         Bron: Wilipedia.

===========================================================================================================================================
       Gegevens: o.a. Harrie Kuijpers.

      

          

      

     

       01-Heksenberg-Heerenweg-Roebroekweg:   Houten wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Tekst: "Geloofd zij Jezus Christus". In 1961 enig sinds verplaatst i.v.m. omlegging van de weg. Staat op laag bakstenen muurtje. Soort kruis: Devotiekruis.
       Het kruis heeft in 2020 een algehele restauratie ondergaan. Het initiatief ging uit van de secretaris van de Stichting Wijkraad heksenberg dhr. Callie Steijart.
       Het schilderwerk werd professioneel uitgevoerd door het schildersbedrijf van de firma Meulenberg.

       Geg. Wegkruus.
      
Er staat een foto in de bekende publicatie van Pastoor Welters uit 1929 over wegkruisen, die erg veel op dit kruis lijkt en wordt dan genoemd:
      " Devotie veldkruis te Schrieversheide Heerlen".  Het corpus op de foto is anders, mogelijk is deze ooit vernieuwd of het is een kruis dat door dezelfde
      timmerman vervaardigd is.  Na een zoektocht heeft de wijkraad Heksenberg/Pronsenbroek onydekt dat de eigenaar van het kruis de gemeente is.
      Deze heeft toestemming gegeven om het kruis op te knappen.  Dit is in 2020 voortvarend opgepakt door schildersbedrijf Meulenberg.


     
===========================================================================================================================================

          

        

       02-Heksenberg-Heerenweg-Uterweg:   Smeedijzeren wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Het staat tegen een lindeboom. Tekst: "Blijf bij ons Heer".  Is thans niet meer leesbaar. Het is een grenskruis tussen de gemeenten Heerlen en Brunssum.

===========================================================================================================================================