Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Heerlen

Welten

        Welten is een wijk binnen de gemeente Heerlen. Welten kenmerkt zich door het behoud van het dorpse karakter. In vroeger jaren was Welten een
        boerendorp met een geheel eigen karakter, maar het werd in de loop der jaren opgeslokt door de gemeente Heerlen, die vanwege de explosieve
        groei, voortkomende uit de mijnbouw uitbreiding zocht. In Welten, aan de rand van het gehucht Benzenrade, ligt ook het ziekenhuis van Heerlen, het
        Zuiderland ziekenhuis ( voorheen Atrium Medisch Centrum) dat in de jaren 1966-1969 gebouwd als De Wever-Ziekenhuis, en op 14 januari 1969
        feestelijk door prinses Beatrix is geopend.
        In het dorp bevindt zich een oude kerk, de H. Martinus, uit de 11de eeuw die in de 19de eeuw hersteld werd. Aan de Weltervijver, enkele tientallen
        meters verderop, bevinden zich de Weltermolen en het woonhuis Strijthagen, een voormalig onderkomen van de in de zeventiende eeuw uitgestorven
        familie Streithagen.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        Gegevens: o.a. Harrie Kuijpers.

             

            

             

     

       01-Welten-Mergelsweg-De Thun:   Smeedijzeren kruis met vliegerdak van ca 2 mrt hoog. Het kruis dateert uit 1867. Dit kruis is bekend als het "Welterkruuts".
       Bij aanleg van de Stads autobaan is het verplaatst op aandringen van de buurtbewoners die niet wilden dat het kruis verdween.
      

===========================================================================================================================================

         

        

                       

       02-Welten-Altaarbeemd:   Houten wegkruis dat hier geplaatst werd ter gelegenheid dat op deze plek een Paus hier een H. Mis heeft opgedragen.
       Hij was op weg om de Laurentius kerk te Voerendaal in te zegenen. Dit kruis is in de zomer van 1990 omgevallen.
       Het SCHEVE corpus werd in de zomer van 1992 gestolen. In 1993 is het kruis gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.
       In 2007 is het kruis opnieuw gerestaureerd en alweer van een nieuw corpus voorzien.
===========================================================================================================================================

          

        

        

    

      03-Welten-De Doom-De Lirp:   Oud wegkruis op natuurstenen sokkel.
===========================================================================================================================================

      

        

      

       04-Welten-Dr. Poelsplein:   Herdenkingskruis aan de pastoors van de parochie Welten.
       Tekst:"Mgr. Ir. H. J. H. Bemelmans, deken van Heerlen.1945-1964 + 21-2-1970
 F.L. Stassen rector 1865-1880. J. Reinartz rector 1890-1910. F.J.A. Keybets rector
      1919-1921. Pastoor 1921-1943. Th.M.C.H. Pol pastoor 1961-1967".
 Kruis is geplaatst in 1996. Corpus uit 1996.
      

===========================================================================================================================================

      

       05-Welten-Mergelsweg:  Jos Eijmael maakte het beeld voor deze Mariakapel.
       Ingewijd op zondag 16 mei 1954 door Pastoor F. Welters en toegewijd aan O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand.  Tekst: "H Maria B.V.O" .  Bron.Veldkruus.nl.
     
===========================================================================================================================================

             

      

        

        

       06-Welten-Pijnsweg-Smidseweg:   Voor 2007 stond hier een houten kruis met de tekst: "INRI Uw rijk komen".
      
Het corpus was van Terra Cotta en was vermoedelijk van Sjef Drummen.  In 2007 werd er er nieuw smeedijzeren kruis geplaatst dat gemaakt werd door Wiel Erven
       uit Kunrade. Het is 1,75 mrt hoog. Op het kruispunt van de balken schieten stralen naar buiten.
       De eigenaar van het huis achter het kruis overleed en het huis werd verkocht. De nieuwe eigenaar vond het kruis te groot en liet door zijn kennis Wiel Erven uit
       Kunrade een nieuw smeedijzeren kruis vervaardigen. Het corpus kreeg hij in bruikleen van de Stichting Schaesbergergank.
       Het is een reserve-replica van het corpus dat hoort bij de Drie Beeldjes in Valkenburg.
===========================================================================================================================================

        

        

            

       07-Welten-Valkenburgerweg:  Smeedijzeren wegkruis dat nu een plekje heeft gevonden in de tuin van de villa van de fam. Ir. C. Raedts, voormalig directeur van de
       Oranje Nassau mijnen. De villa is thans eigendom van de van Lanschot bank. Stond voorheen op de hoek Raadhuisstraat-Uilengats
.
       In juli 2002 is het kruis vernield en gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
===========================================================================================================================================

        

        

      

       08-Welten-Valkenburgerweg-Pijnsweg:   Smeedijzeren gevelkruis uitgevoerd in vliegermodel en is  ca. 2 mrt hoog.
       Op het hartje, dat als tekstbordje dienst doet os de tekst niet meer te lezen.
       Vroeger stond dit kruis op de hoek van de Valkenburgerweg - Pijnsweg maar is bij reconstructie van de weg en het pand naar de zijkant van het winkelpand geplaatst.
     
===========================================================================================================================================

           

               

          

      

          09-Welten-Weltertuynstraat-De Doom:   Dr. Poels monument. Tekst:  "Dit deed ik voor U, wat doet U voor mij 1919".
      
Onder altaar: "Ter herinnering aan Mr. Dr. A. H. Poels. Den 5 october 1919".  Gesticht door de bewoners van Welten.

===========================================================================================================================================


      

         10-Welten-Dr. Poelsplein:  Oud grafkruis.

===========================================================================================================================================

     

      

     11- Welten-Welterkerkstraat no 1:   In de Welterkerkstraat no 1 staat dit mooie houten kruis tegen de gevel van Huize Strijthagenshof bij de fam. Geurts-Hamers.

===========================================================================================================================================

Verdwenen kruisen Welten

                   

      12- Welten-Valkenburgerweg-Zr. Saxvier Nolensstraat;  Dit Smeedijzeren kruis is eind negentiger jaren verhuisd naar de Heek in de gemeente Valkenburg.

===========================================================================================================================================

    

      12- Welten- De Doom- Huize st. Anna:  Cementen gevelkruis op de gevel van Huize St. Anna te Welten.

=============================================================================================================================================================