Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Heerlen

Molenberg

       De  Molenberg  is een wijk in de stad Heerlen. De wijk werd tussen 1913 en 1938 op de gelijknamige heuvel gebouwd volgens planologische ontwerp
       van Jan Stuyt, die ook een groot gedeelte van de gebouwen ontwierp. De wijk kwam tot stand met ondersteuning door de in 1911 opgerichte
       R.K. Vereniging "Ons Limburg",  een koepelorganisatie voor bestaande en nog op te richten woningbouwverenigingen die zich ten doel stelde om
       kwalitatieve woningen te bouwen in wijken waarin mensen van verschillende beroepen zouden samenleven.
       In 1916 werd met de aanleg van de Molenberg begonnen. De wijk kwam in drie stadia tot stand. In 1938 kwamen de laatste woningen gereed in de
       vooroorlogse buurt, die ook wel de Stuytwijk wordt genoemd. In de jaren 1950 is op de Molenberg een uitbreidingswijkje gerealiseerd, de Witte Wijk,
       zo genoemd vanwege de witgeschilderde woningen.
       Een deel van de Molenberg is een beschermd stadsgezicht: het rijksbeschermd gezicht Molenberg. Aan de voet van de Molenberg ligt aan de
       Caumerbeek de Oliemolen.
       Bron: Wikipedia.    

===========================================================================================================================================

       Gegevens: o.a. Harrie Kuijpers.

         

      

       01-Molenberg-Gerard Bruningstraat:   Smeedijzeren kruis op voet van ca 2 mrt en een voet van ca 1,25 mrt hoog.
        Op de voet het jaartal 1857. Het kruis stond vroeger op de J. van Vondelstraat -Kerkraderweg en werd in 1955 verplaatst naar de huidige plaats.
        De buurtbewoners hebben zich ingezet om dit historische kruis te behouden, en bereikt dat het nu op deze plaats staat.
    
===========================================================================================================================================

      

        

          

     

       02-Molenberg-Molenberglaan-Kerkraderweg:  IJzeren kruis ca 3 mrt hoog op cementen voet van ca 50 cm.
        Ingezegend op 18-6-1955 door pastoor P.J. Oppen. Het corpus is van Sjef Drummen. Het opschrift:  "Ook voor U " op het voetstuk is verdwenen.

===========================================================================================================================================

    

       03- Molenberg-Pius X straat- kerkgebouw;  Stalenkruis tegen de gevel van de Piuskerk.  Dit kruis is verdwenen.

===========================================================================================================================================

 

   04- Molenberg- Gerard Bruningstraat:  Gemetseld stenen kruis op deze gevel.

================================================================================================================================================================