Laatst bijgewerkt:  14-10-2022

Gemeente Heerlen

De Heerlerbaan

          De Heerlerbaan (Limburgs: HeŽlebaan) is een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Heerlen. De Heerlerbaan telt 9500 inwoners, en is hiermede
          het kleinste stadsdeel van de gemeente Heerlen. In Heerlerbaan liggen onder andere twee kerken, winkels en woongebied. Hoewel velen denken dat de
          naam Heerlerbaan is genoemd naar de "weg naar Heerle" is de oorsprongkelijke naam "Heirbaan", wat wil zeggen '(Romeinse) hoofdweg voor het leger'.
          Het stadsdeel Heerlerbaan omvat het zuidelijke gedeelte van de gemeente Heerlen en wordt gevormd door de woonwijken Heerlerbaan-centrum,
          Heerlerbaan-Schil, bedrijventerrein De Beitel en het buitengebied Imstenrade. Tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw was er nog sprake van
          stedelijke ontwikkeling in dit gebied en bestond het nog voornamelijk uit landbouwgronden waartussen verspreid een aantal buurtschappen en
          gehuchten lagen.
          Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================  

         Gegevens: o.a.Harrie Kuijpers.                                                                  

          

          

        

       01-Heerlerbaan-Bautscherweg-Vullingsweg:   Houten wegkruis aan de gevel van de Fatimakapel.
       Het aardewerk corpus is van Sjef Drummen. Het kruis is 2,5 mrt hoog. Het is in 1961 op 30 maart tegen de gevel van de kapel geplaatst ter vervanging van een
       ouder kruis dat aan de overkant van de weg stond. In 2004 is het kruis op grotere hoogte gehangen om het te beschermen tegen vandalen.
      
===========================================================================================================================================

             

      

       02-Heerlerbaan-Beitel-Soureth:   Houten wegkruis met dak van ca 3 mrt hoog.
       Op de plaats van het corpus is een klein kruisje met een klein corpus aangebracht. Op beide kruisen de tekst: INRI.
      
Hier heeft vroeger een ander corpus opgezeten zie foto 02-1971-01 Zeguers. Vermoedelijk een Boerderijkruis.

===========================================================================================================================================

            

        

          

      

       03-Heerlerbaan-Corisberg-Keerweg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: "Anno 1910. Geloofd zij Jezus Christus".
      
Het kruis is ca 1,5 mrt hoog en op een voetstuk van 50 cm. Omdat het oude kruis vernield
       werd was het dhr. Keularts, buurtbewoner, die actie ondernam en zorgde dat er een nieuw kruis
       geplaatst werd. Ook de oude sokkel verdween met de tekst erop in 1980 zie foto 1980-02-Egelie-Type Egelie: I I A b 2.

===========================================================================================================================================

          

        

       

       04-Heerlerbaan-Hondsrug:   Gietijzeren Grenskruis op Kunrader stenen sokkel. Kruis is ca 1,5 mrt
       Tekst:  "INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid". Dit kruis hebben de bewoners hier geplaatst omdat men nogal veraf woonde van dorp en kerk.
        Zo had men toch een plek om te bidden. Dus zuiver een Devotiekruis.  Type Egelie:  I I B b 2.1.
      

===========================================================================================================================================

          

          

                                          

       05-Heerlerbaan-Imstenraderweg:   Houten kruis ca 2 mrt hoog op voet van 20 cm en geplaatst op 10-02-1990.
       Wordt onderhouden door de bewoners van Imstenraden i.s.w. met de gemeente Heerlen Het kruis zou geplaatst zijn door de familie Widderhoven in de 19 de 
       eeuw. Het kruis wordt voor het eerst vernoemd in 1902 toen Pierre Widdershoven op de bank stierf onder het kruis 58 jaar oud.
       Sinds 1894 werd het kruis verzorgd door de familie Kerkhofs. In 1935 werd het kruis verzorgd door de familie Boormans die het kruis ook in 1962 vernieuwden
       nadat het vernield was met de lindebomen door een storm. In 1987 werd het kruis door slecht onderhoud vernield alsmede het corpus.
       In1990 plaatste dhr. Theunissen van de Heerlerbaan een nieuw kruis. Er werd een bloemperk  aangelegd alsmede een 3 tal taxisboompjes geplant.
       In 2016 is het kruis gerenoveerd en wit geverfd.
===========================================================================================================================================

        

       06-Heerlerbaan-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis te Heerlerbaan. Metalen kruis van kokerprofiel,   ca 4,5 mrt hoog en geen corpus.
   
===========================================================================================================================================

          

      
       07-Heerlerbaan-Palestinastraat-Bautscherweg:
  Smeedijzeren wegkruis met de afbeelding van een kelk.
       Het kruis is in 1993 nogal ingegroeid in de boom. Men heeft het daarna vrij opgesteld en het dicht bij de boerderij de Rukker geplaatst.

===========================================================================================================================================

         

       08-Heerlerbaan-Rolduckerweg-Ventweg:  Klein smeedijzeren wegkruis. het is verschillende malen vernield.
       Dit kruis staat op grondgebied van de gemeente Simpelveld.
      
===========================================================================================================================================

          

        
       09-Heerlerbaan-Stevensweg-Avantis:  
Het kruis uit 1996 wordt in de volksmond het Horbacherkruis genoemd. Het stond bij grenspaal 212.
       De tekst erop was: "Gott ist mein Schutz". In 1949  stond hier een houten kruis. Het is een Grenskruis. In 1944 bij beleg van Aken is het kruis vernield.
       Tot 1969 was dit hier Sperrgebied. Pas daarna kon op verzoek van mijnwerkers een provisorisch kruis geplaatst worden.
       In 1977 werd er een nieuw ijzeren kruis geplaatst door dhr. Herberichs en Ortmans. Het was een gelast kruis van bandijzer.
       Het vernieuwde Grenskruis aan de Stevensweg werd in 2003 geplaatst en ingezegend door pastoor W. Geurts op 21-05-2003.
       Het is gemaakt door dhr. Vankan uit Baneheide, die hier zijn vakmanschap geheel heeft ingelegd.
      
===========================================================================================================================================

          

        

        10-Heerlerbaan-Wienweg:   Groot houten wegkruis dat hier al stond in 1827. Tekst: "INRI".
      
Vroeger was het voorzien van een tekstplaatje met de tekst: "Sein Tod war unser Leben".  Het is een zg. Reiskruis.
       Het geheel is zeer goed onderhouden. Onder het kruis is een bloembak.  Kruis is in 2006 gerestaureerd en van een nieuw corpus voorzien.
       Corpus is vervaardigd door Ivon Drummen (zoon van Sjef Drummen). Ingezegend op zondag 25 juni 2006.
       Kruis staat tegen de gevel van de boerderij van de fam. Gielkens.
       In 1827 werd het kruis ingezegend door pastoor Clevens van de Pancratius parochie in Heerlen waartoe toen de Heerlerbaan behoorde.
    
===========================================================================================================================================

          

          

      

    

       11-Heerlerbaan-Zandweg-Park Imstenrade:   Gietijzeren kruis van ca 1,25 mrt hoog op sokkel van 1 mrt. Tekst: "Inri". in het hart van het kruis.
       Kruis is na 1999 geplaatst en op 18-05-2003 ingezegend door pastoor Detlef Rohling van de Heerlerbaan.
       Voor 1999 stond hier ook een gietijzeren kruis dat  gestolen werd van het Type Egelie; I I A B 5.1 .Thans staat er een gietijzeren kruis van het Type Egelie:  I I B b 2.2.
      

===========================================================================================================================================

          

        

       12-Heerlerbaan-Zandweg-Vruschemicherweg:   Wegkruis van Naamse natuursteen van 1,25 mrt hoog op een voetstuk van 1 mrt.
       Kruis stond vroeger op tegenoverliggende hoek. Corpus is een ontwerp van kunstenaar Sjef Drummen uit 1957 en is vermoedelijk een Boerderijkruis.
       Het kruis staat bij de hoeve "De Put". Voorheen stond hier al een kruis dat er 56 jaar gestaan heeft.
     
===========================================================================================================================================

         

       13-Heerlen-Imstenraderweg-Kerkhof:   Houten kruis zonder corpus van ca 2,25 mrt
       Dit is een van de twee centrale kruisen op het kerkhof Imstenrade, hier wordt de laatste zegen (absoute) gegeven.
       Deze is gelegen aan de oostkant, waar de oudere graven zijn. Dit kruis is helaas verdwenen.

===========================================================================================================================================

        

      14- Heerlerbaan-Heerlerbaan no 226;  Gietijzeren kruis bij particuliere woning. Type Egelie: I I A a 2. Verdere gegevens ontbreken.

===========================================================================================================================================

      

      15- Heerlerbaan-Heerlerbaan no 226:  Defect gietijzeren kruis dat eventueel nog kan opgeknapt (Wiel Erven)

===========================================================================================================================================

     

       16- Heerlerbaan-Beitel-Keulsebaan:  Hier verongelukte dhr. J.M. Donners op 1-5-1974 door een auto ongeluk. Kruis is helaas verdwenen.      

       Geachte heer Willems,
       Hierbij wil ik u doorgeven dat bovenstaand kruis geplaats is ter na gedachtenis van mijn vader, J.M. Donners.
       Hij is op deze plaats aangereden door een vrachtauto op vrijdag 1 maart 1974. Hij was op weg naar zijn werk bij de ICB op de Beitel.
       Hij was geen kantonnier. Dat was mijn opa, de vader van mijn vader. Het kruis is daar geplaats door de familie van mijn vader.
       Mocht u meer informatie willen, dan kun u contact opnemen met mij. Ik ben de oudste dochter. Mijn moeder is helaas in 2001 overleden.
       Met vriendelijk groet, Marjo Poelmans-Donner
s 

===========================================================================================================================================

        

       17- Heerlerbaan-Stevensweg:  Het oude kruis van afbeelding 09 van de Stevensweg-Grenspaal 212.

===========================================================================================================================================

        

        

            

       18- Heerlerbaan-Zandweg-La Dilligence no 179;  Klein gietijzeren kruis, rijkelijk versierd.
      
Het kruis is verplaatst naar de overkant van La Dilligence en staat achter in de tuin van dit woonhuis. Foto 2018-03 is een zus van de eigenaresse.

===========================================================================================================================================

    

      19- Heerlerbaan-Beitel-Soureth:  Dit kruis stond vroeger op de kruising van veldwegen waar nu het industrieterrein is van de Beitel
      Het kruis heeft een nieuwe bestemming gekregen in de wijngaard van Fromberg te Ubachsberg.

===========================================================================================================================================

     

        20- Heerlerbaan-Beitel;  Verdwenen kruis.

===========================================================================================================================================

      

        21-Heerlen-Imstenraderweg-Kerkhof:   Metalen kruis zonder corpus van ca 3 mrt; is gemaakt van geperste staalplaat van ca 10mm dik.
       Dit is een van de twee centrale kruisen op het kerkhof  Imstenrade, hier wordt de laatste zegen (absoute)  gegeven.
       Deze is gelegen aan de westkant, waar de nieuwere graven zijn. In 2009 is dit kruis verplaatst richting crematorium. Dit  kruis is helaas verdwenen.

===========================================================================================================================================

         

      22- Heerlerbaan-Euregioweg-Keulsebaan:  Hier verongelukte BART op 22-7-2002. Het kruisje is helaas verdwenen

===========================================================================================================================================

        

         

      23- Heerlerbaan- Beitel: Hier verongelukte Coen Rudolf op 8 oktober 2018. Hij was 25 jaren jong. en woonde in Kerkrade.

==============================================================================================================================================================

    

     24- Heerlerbaan:  Oude historische foto.

==============================================================================================================================================================

        

        

        

         

           

         

   50- Heerlerbaan-Parc Imstenrade- In bos achter de voormalige Elisabethkliniek (Vroedvrouwenschool)
       Door en voor Religieuzen een natuurstenen op kapel opgericht. In 2015 is dit geheel gerestaureerd en voorzien van nieuwe mozaieken voorstellende;
       Johannes de Doper, aangebracht tegen de "Preekstoel" links voor de kapel. Aan de voorzijde O.L.V. en daaronder 3 kleinere mozaieken die de drie
       hoofdmomenten uit haar moederleven verbeelden; de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria met haar pasgeboren kind en de zogenaamde
       Pieta: Maria met haar dode zoon op haar schoot.
       De kapel is opnieuw ingezegend begin Mei 2015.
       Gegevens: Harrie Kuijpers.

===========================================================================================================================================

        

       51- Heerlerbaan- Parc Imstenrade;  Dit beeld staat bij de vijver van de voormalige binnentuin van de Vroedvrouwenschool, nu Parc Imstenrade.
       Waarschijnlijk geplaatst in de jaren 1930, t.b.v. de religieuzen en tot stichting van de ongehuwde moeders die intern waren. De maker is helaas (nog) onbekend.

===========================================================================================================================================

         

      

      

        52- Heerlerbaan- Bautscherweg-Rukker:  Deze kapel werd in 1952 gebouwd omdat men de oorlog goed was doorgekomen.
        Het schilderwerk is van Dhr Eggen en de kapel is opgetrokken uit bakstenen. Aan de voorgevel hangt een mooi houten kruis.  

===========================================================================================================================================