Laatst bijgewerkt:  19-06-2023

Gemeente Heerlen

Hoensbroek

        Hoensbroek heette aanvankelijk Broek of Broich, hetgeen 'moeras' betekent. 9De Limburgse aanduiding Gebrook betekent niets anders dan 'het moeras'.)
        In 1388 werd het afgescheiden van Heerlen en geschonken aan ridder Herman Hoen, wiens familie van dan af Hoen van den Broeck, later Van Hoensbroeck
        zou heten en een van de aanzienlijkste adellijke families in Limburg werd. Deze Herman bouwde vervolgens het kasteel, dat nu Kasteel Hoensbroek heet en
        was er de eerste bewoner van. Op deze plaats had vanaf dertiende eeuw al een motte en een verdedigingswerk gestaan. Hoensbroek is samengevoegd van
        'Hoens zu Broeck'.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================
    
  Gegevens: o.a Harrie Kuijpers.

         

           

      

       01.Hoensbroek-Heerlerweg-Bernhardstraat:   Sokkel van Kunradersteen, kruis met Maria en Johannes gemaakt door beeldhouwer J. Weerts uit Maastricht
       en is ca 3 mrt hoog. Na de Tweede Wereldoorlog geplaatst op initiatief van rector J. Moonen. Op het voetstuk staat de tekst: "Hulde Dank en Trouw". 
       Ingezegend door Mgr. Leboille op 2-5-1949.
===========================================================================================================================================

        

       02-Hoensbroek-Hoofdstraat no 83:   Smeedijzeren kruis tegen de gevel van de oude pastorie,  Hoofdstraat no 83. Het kruis meet de afmetingen van ca 60 cm.
      

===========================================================================================================================================

        

      

      

        03-Hoensbroek-Horstplein-Slakkenstraat: Dit kruis werd in september 2009 geplaatst en op 20 september ingezegend door pastoor Nievelstein uit Hoensbroek.
       Het is een Devotiekruis. Het kruis is afkomstig van de St. Janskerk in Hoensbroek. Het is in 1949 gesmeed door de smid Jo Peters uit de Slakkenstraat die hier een
       smederij had. Het initiatief kwam van dhr. Sjeng van Cleef die het café "De Paedsstal " heeft en als wens had om op dit plein een kruis te plaatsen.
       Het was de zoon van Jo Peters die het kruis restaureerde en het hier plaatste. de weduwe van de smid Jo Peters was aanwezig bij de plechtigheid.
       Tekst op het tekstbordje:  "Gemaakt in 1949 door dorpsmid J.A. Peters in opdracht van st. Jan Parochie. Gerestaureerd en herplaatst in 2009 door las en
       constructiewerken Wiel Peters".

===========================================================================================================================================

        

          

       04-Hoensbroek-Juliana Bernhardlaan-St. Jansstraat:   In een gemetseld kapelletje is een stenen kruis van ca 1,50 mrt ingemetseld.
       Het bezit een stenen corpus met de letters INRI. Vroeger stond het aan het einde van de kerkmuur. In 2006 is het kruis verplaatst naar de huidige locatie bij het 100
       jarig bestaan van de Sint Janskerk. Bisschop Mgr. Wiertz zegende het kruis in op 17-09-2006. De plaquette geeft de jaartallen aan:"1906-2006 (MCMVI - MMVI) ".
      
===========================================================================================================================================

        

        

       05-Hoensbroek-Heerlerweg-Begraafplaats:   Cementen kruis, op kruising een doornen kroon.  Het kruis staat op een betonvoet en meet 2,5 mrt hoog.
       De voet is 70cm hoog. Kruis is verstevigd met een paar ijzeren stangen.
     
===========================================================================================================================================

      

      

         06-Hoensbroek-Klinkertweg: Ongevalskruis gemaakt van roestvrijstalen buis, hoogte ca 90 cm
         De enige melding over een ongeval op de Klinkertweg is een bericht over een 42 jarige automobilist die er verongelukt zou zijn in 2002.
          In 2009 was er de omgeving netjes opgemaakt en verse bloemen sierden dit RVS kruisje.

        Brandweer Heerlen: 10-03-2002  Hoensbroek, Verkeersongeval beknelling.
      
 Vannacht omstreeks 0.400 uur heeft er op de Verlengde Klinkerweg te Hoensbroek een ernstig  verkeersongeval plaatsgevonden, waarbij een 42 jarige
       bestuurder uit Heerlen om het leven is gekomen. Reden van het ongeval is een inhaalmanoeuvre va de 42 jarige bestuurder met zijn auto de buitenspiegel van
       het andere voertuig met als gevolg dat hij de macht over het stuur verloor, op de  verkeerde weghelft terecht kwam, en daar tegen een lichtmast  en
       vervolgens tegen een boom aanreed. Dit laatste werd de bestuurder fataal. Hij raakte zodanig bekneld dat het slachtoffer bij aankomst van de brandweer
       reeds was overleden aan zijn verwondingen.De afdeling verkeer van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar deze aanrijding.
     
===========================================================================================================================================

           

       07-Hoensbroek-Kouvenderstraat no 135:   Metalen kruis zonder corpus.
===========================================================================================================================================

          

          

      

         

 

       08-Hoensbroek-Hoofdstraat-Kouvenderstraat:   Groot stenen kruis met hardstenen corpus uit 1921. Tekst: INRI JHS.
      
Geschonken door de fam. Vincken uit Hoensbroek.Simon Joseph Vincken uit Hoensbroek vraagt op 9-08-1921 aan het gemeente bestuur toestemming om een kruis
      op de Amstenraderweg-Hoofdstraat Kouvenderstraat te mogen vervangen door een nieuw stenen monument. De gemeente geeft op 16-08-1921
      toestemming. In nov. 1980 toen er een winkelpromenade gemaakt werd, is het terug geplaatst op het kruispunt op verzoek van enige buurtbewoners.
      In 2001 is het weer verplaatst en opgenomen in een waterpartij. Beneden op het kruis is een kelk afgebeeld.
    
===========================================================================================================================================

        

       09-Hoensbroek-Mariarade-Kerkhof: Tegen de muur van het kerkhof is dit kleine kruis met corpus aangebracht.

===========================================================================================================================================

        

     

       10-Hoensbroek-Mariarade-Kerkhof:  Groot centraal kerkhofkruis met twee heiligen beelden van Maria en Petrus, het is een betonnen kruis.
       Dit kruis wordt gebruikt om afscheid te nemen van de overledenen. Voor het kruis zijn vier priesters begraven die in de parochie Mariarade gewerkt hebben.
     
===========================================================================================================================================

             

          

    

       12-Hoensbroek-Julianastraat-Overbroekerweg:   Stenen kruis op een sokkel van 2,25 mrt hoog.
       Het kruis is op 23-09-1984 ingezegend door pastoor G. Vandebooren en vervangt een kruis dat reeds12 jaar verdwenen was.
       Het oude kruis was in 1920 door de fam. Janssen die het café op de hoek uitbaten geplaatst. In 1972 moest het kruis wijken voor een dubbele woning en dankzij
      de vasthoudendheid van enkele buurtbewoners is er in 1984 het nieuwe kruis geplaatst. In 1989 werd het kruis vernield en is de corpus verdwenen.
      Op het stenen kruis is nu een houten kruis met corpus bevestigd.
===========================================================================================================================================

             

        

      

    

       13-Hoensbroek-Klinkertstraat-Overlotbroekerstraat:   Smeedijzeren kruis van ca 1,25 mrt op een sokkel van bakstenen van 50 cm, het kruis is voorzien
        van een plaatje met INRI en een bordje met het 1871. Achter het kruis staan lindebomen en voor het kruis is een mooi bloemperk gemaakt.
       Het betreft hier een geboortekruis, dat bekoort bij het vakwerkhuis, dat erachter ligt: Klinkertweg 16.
       De huidige bewoners (fam Koppert) die het pand in 1970 hebben gekocht en daarna verbouwd hebben het gekocht van een van de oorspronkelijke eigenaren 
       mevrouw Snijders. Mevr. Snijders heeft hem toen ook verteld, dat het kruis bij het huis hoort en in 1871 is geplaatst t.g.v. een geboorte  van een van de kinderen Snijders.
      Bron: Wim Kortekaas Heemkundever. Hoensbroek.

===========================================================================================================================================

           

       14-Hoensbroek-Randweg-Kerkhof:   Drie grote houten kruisen ca 4 mrt hoog en geen corpussen.
       Ze zijn in 1996 in slechte staat van onderhoud. Zijn thans geheel gerestaureerd. Normaal staat op een kerkhof slechts een kruis waar de absoute verricht wordt.
      
===========================================================================================================================================

             

        

       15-Hoensbroek-Randweg-Wijenbergstraat:  Smeedijzeren wegkruis van ca 2 mrt hoog. Geplaatst in 1979. Tekst: "INRI".
      

===========================================================================================================================================

           

            

        

        

    

       16-Hoensbroek-Schuureikenweg-Terschurenweg: Stenen wegkruis in grot van ca 80cm groot.
       Nis is van Kunradersteen en 2 mrt hoog. In 1977 is er een nieuw corpus aangebracht. Het kruis werd in dec 1994 vernield, maar weer hersteld.
       In 2022 werd het corpus vernield. Chris Willems uit Ubachsberg verzorgde  een nieuw corpus exact het zelfde als het vernielde.
    
===========================================================================================================================================

        

       17-Hoensbroek-St. Jansstraat-Nieuwe begraafplaats:  Centraal kerkhofkruis op de begraafplaats van de  St. Janskerk te Hoensbroek.
       Het kruis is van Naamsesteen en de omlijsting van bakstenen en bezit geen corpus (gestolen?). Aan de voet zijn twee graven; 
       Het eerste van Mgr. Eugenius Lebouille C.M. Bisschop van Yunginfu en 1e ereburger van de gemeente Hoensbroek, geboren 07-02-1878 en gestorven op 27-05-1957.
       Het andere graf is van Gerardus J.H. Lenders, die leefde van 12-01-1883  gestorven op 23-11-1970. Hij was kapelaan te Hoensbroek van 1912 tot 1924  en pastoor
       van 1939 tot 1962.
     
===========================================================================================================================================

         

       18-Hoensbroek-Sint Jansstraat-Sint Janskerk: Marmeren kruis tegen de gevel van de Sint Janskerk.
===========================================================================================================================================

       

       19-Hoensbroek-St. Jansstraat-St. Janskerk: Herdenkings kruis aan pastoor Sjir Vandenbooren die in 1990 gestorven is.
===========================================================================================================================================

          

       20-Hoensbroek-Verlengde Wilhelminastraat-Kerkhof:  Kerkhofkruis van cement ca 3 mrt hoog  en 60 cm. breed.
      Aan de voet van het kruis zijn twee graven t.w. Matthias Henderix priester, en van Pierre Huveneers priester. Het kruis is omringd door een dicht struikgewas.
    
===========================================================================================================================================

          

        

      

       21-Hoensbroek-Wijenbergstraat-Mariarade:  Gietijzeren wegkruis met corpus van Maria i.p.v. Christus.
       Tekst: "Ik weet iets goeds van jou. Ingezegend op 28 september 1997".  Het is een grafkruis uit puth-Schinnen en verkregen door tussenkomst van Chris Willems uit
       Ubachsberg. Het is geplaatst door de leraren en leerlingen van de basisschool de Regenboog te Hoensbroek o.l.v. Piet Boonstra.
     
  Kruis is in 2010 vernield en in 2011 gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
     
===========================================================================================================================================

        

        

       22-Hoensbroek-Wijngaardsweg-Koumenweg:  Stenen wegkruis van ca 1,75 mrt. hoog.
       Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid". Het kruis werd ingezegend op 26-10-1986 door pastoor G. Vandenbooren.
       Vanaf 1900 tot 1986 stond hier een ijzeren kruis. Dit kruis moest wijken voor de aanleg van het industrieterrein de Koumen.
      
===========================================================================================================================================

            

           

        23-Hoensbroek-Wilhelminastraat-Koestraat: Smeedijzeren kruis met corpus, ca 2 mrt hoog
        Op de voet een plaatje met het jaartal 1892. Corpus dateert ook uit 1892. In 2001 heeft het geheel een renovatie ondergaan, zowel het kruis als het bloemperk.
       

=============================================================================================================================================

      

      24- Hoensbroek-Jeugrubben;  Houten kruis in vliegerkap model. Kruis was in 2000 verdwenen.

===========================================================================================================================================

    

      25- Hoensbroek-Akerstraat no 20B;  Boven de ingang van een cafe hangt dit kleine houten kruis. Jammer het is verdwenen.

===========================================================================================================================================

    

      26- Hoensbroek-Markt-Kleine Sint Janskerk;  Oud stenen grafkruis tegen de wand van de oude Sint Janskerk.

===========================================================================================================================================

    

      27- Hoensbroek-Sint Jansstraat;  In de gevel van de Sint Janskerk is dit kruis gemetseld van bakstenen.

===========================================================================================================================================

      

       28- Hoensbroek- Sint Jansstraat;  Op de oude begraafplaats aan de Sint Jansstraat staan een aantal gietijzeren kruisen het zijn oude grafkruisen.

===========================================================================================================================================

       

    

      29- Hoensbroek-Alofstraat no 10:  Klein gevelkruisje met afdak en rugwand en corpus.

========================================================================================================================================================

      

      

      

    

      50 - Hoensbroek-Op de Weijenberg;  In 1929 werd, uit ruw bewerkte blokken natuursteen, een prachtige Lourdesgrot opgetrokken naar een ontwerp
      van mijnbouwingenieur L. Schlösser. Op 7 juli 1929 op die dag was 75 jaar eerder het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis afgekondigd- werd de
      Lourdesgrot ingezegend. Door de grote verering bij die grot te Hoensbroek werd in circa 1935 de oude benaming van de wijk Kouvenrade vervangen
      door Mariarade.  Op 12 september 2010 is door pastoor Nevelstein de toen pas gerenoveerde Lourdesgrot ingezegend
     
Bron: Meertens, Parochiefederatie Hoensbroek.

      Hoensbroek-Op de Weijenberg-Lourdesgrot: De grot werd in 1929 gebouwd door gelovigen van Mariaraden
      Dit op initiatief van Franciscanen paters Firtunatus en Clemens naar een ontwerp van  T. Schlosser.
     Tekst op het tekstbord:  "A.D. 1929 Ter Ere van O.L.VROUW door de gelovigen.
 Pfr. Fortunatus O.F.M. conv. en Pfr. Clemens O.F.M. conv. L Schlosser ontw.
      In een nis die gemetseld is staat een Mariabeeld van O.L. Vrouw van Lourdes. Tegen de achterwand hangen emaillen votiefs.

===========================================================================================================================================

      

            

          

         

        

        50- Hoensbroek- Terschuren:  In 1949 werd het initiatief genomen om een kapelletje te bouwen in Maria Gewanden. Het zou een kapelletje worden
        dat gewijd zou zijn aan O.L.V. Maagd der Armen uit Banneux. De Stenen en alles werd zelf gemaakt door de bewoners van Terschuren.
        De plek die gekozen werd bleek later iet wat ongelukkig te zijn. Het kapelletje werd meerdere maken gerestaureerd en in 2008 opnieuw ingezegend door
        Mgr. Frans Wiertz. Nu is er weer een grote restauratie uitgevoerd en in 2010 opnieuw ingezegend door Mgr. Everhard De Jong en pastoor Nevelstein.
        De belangstelling was groots en het is ook een schitterend resultaat geworden dit alles op zondag 26 september 2010.
 

===========================================================================================================================================