Laatst bijgewerkt: 14-10-2022

Gemeente Heerlen

Heerlerheide

        Heerlerheide: De vroegere inwoners, meestal landbouwers, van wat nu bekendstaat als Heerlerheide leefden verspreid over bescheiden woonkernen.
        De kaart van Ortelius Limburgensis ducatus tabula nova uit 1603 noemt de kernen Geyt, Boc, Ganzewen en Verwekel (Varenbeuk?0. Heerlerheide lag
        aan de oude handelsweg van Maastricht naar Geilenkirchen, een weg die liep over Ten Esschen, Rennemig, Cauvelens, Papperjans langs Heksenberg
        naar Nieuwenhagerheide. Omdat zij van de opbrengsten van hun boerderijtjes niet konden rondkomen, maakten de Heerlerheidenaren verre tochten als
        marskramers. Met een korf van drie of vier verdiepingen op hun rug die gevuld was met boter, eieren, groenten, kippen en eenden trokken ze naar de
        markten in de omgeving. Met het Partagetraktaat van 1661 kwam Heerlerheide als Staats-Overmaas gebied aan de grens van Spaans en later
        Oostenrijks gebied te liggen. Met de inlijving in het Franse rijk in 1795 werd Heerlen met daarin Heerlerheide een gemeente in het departement
        Nedermaas. Heerlerheide als plaatsnaam werd pas in het midden van de negentiende eeuw gangbaar.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        Gegevens: o.a.Harrie Kuijpers.                                                                 

             

          

         

         

       01-Heerlerheide-Ganzeweide-Wannerstraat:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid".
      
In 1960 stond het in de tuin van de woning no 49. Stond voorheen bij het AMF gebouw waar nu een Chinees restaurant is gevestigd.
       Het kruis stond al op een kaart van 1912-1913.  In de zomer van 2006 is het kruis omvergereden door een auto.
       In mei 2009 is het herplaatst. En op 13 november 2009 opnieuw ingezegend door pastoor V.Mc. Mahon.    Type Egelie: I I B b 4.

===========================================================================================================================================

       

       02-Heerlerheide-Kampstraat-Kerkhof:  Mijnwerkers monument bij de ingang van het kerkhof.
===========================================================================================================================================

          

       

       03-Heerlerheide-Kampstraat-Heulstraat: Houten kruis met dakje, groot ca 3 mrt.
       Hing tegen de woning van de fam. v/d Vin en werd omringd door 2 lindebomen.
       Bij afbraak van dewoning is het kruis verplaatst naar de tegenover liggende hoek op no 63 . Anno 1994 waren de lindebomen nog aanwezig.
       In 2001 werd het kruis op de originele plaats terug geplaatst nadat de huizen voltooid waren. Het kruis staat op de Rijksmonumenten lijst.
       Tekst op het teksbordje: "Wegkruis met corpus  Het wegkruis 'aan de Graaf' staat op de hoek Kampstraat/Heulstraat. Het is een 18e eeuws houten kruis

      
met corpus van ongeveer 3 mrt. Het iseen zgn. vliegermodel en staat tussen twee geknotte linden. Tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie, de bronk,
    
   is het  kruis het middelpunt van het rustaltaar. Het is het enige wegkruis in de gemeente Heerlen, dat de status van beschermd rijksmonument heeft.
     

===========================================================================================================================================

          
       04-Heerlerheide-Links naast de kerk:
Ter nagedachtenis aan de pastoors van de St. Cornelius parochie 1839-1989.
       De ander platen vermelden de namen en de perioden van hun werk. Op het kruis het jaartal 1861 en op de bovenste kruisbalk een uitgekapte kelk. Tekst:  "RIP".
     
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       06-Heerlerheide-Lookerstraat no 26:  Houten gevelkruis met bronzen corpus. Corpus is uit 1932.Het is afkomstig van een grafkruis.
       Eigenaar; Particulier dhr. J. Daemen.
      
===========================================================================================================================================

            

           

        07- Heerlerheide-Rennemigerweg-Wijngaardweg; Oud kruis dat hing aan de oude boerderij in de Wijngaardsweg "De Morgen".
     
  Bij een groepje oude huizen die thans afgebroken zijn tegenover automaterialen handel Heuts heeft dit kruis gestaan.
        Het heette hier; op de "Morgen". Bij afbraak van de huizen is ook het kruis verdwenen en verplaatst naar de kerk van Vrank.

       07-Heerlerheide-Rennemicherweg-Huisbergerstraat:   Houten wegkruis van ca 2,5 mrt hoog.
       Hing vroeger aan de woning van de Morgen, tegen over de Wijngaardshof. Deze woning is in de 60e  aren afgebroken en het kruis naar de huidige locatie verplaatst.
       Volgen het boek: Veer dunt ut zelf,dateert het kruis uit 1832. De coprus werd vervaardigd door de keramische industrie Beesel en de balken door de O.N. III.
       Het kruis werd op 19-04-1962 ingezegend door Rector Saes. In 1987 hing er geen corpus op het kruis, zie foto 07-1987-01-Bindels.
       In 1992 was het kruis weer voorzien van een corpus.
===========================================================================================================================================

             

        

    

       08-Heerlerheide-Roebroekweg-Pappersjans-Heigrindelweg:   Gietijzeren wegkruis met de afbeelding van de engel GabriŽl in het voeteneind.
       Het is een oud grafkruis.    Type Egelie:  I I A b 5.1.
     
===========================================================================================================================================

         

        

      

       09-Heerlerheide-Unolaan-Beneluxlaan:  Dit stenen kruis kwam tot stand door toedoen van Otto Vandeberg.
       Het oude kruis werd in 1962 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van woningen. Het werd verplaatst naar een verder gelegen straat, 
       maar heeft de nieuwbouw niet overleefd en werd omvergereden door een vrachtwagen. Pater Kleijkers zegende het in op 3 dec.  2006.
       Het kruis is van Belgische arduin hardsteen en gemaakt door de fa. Moonen-Wanders uit Hoensbroek.
      Tekst: "Veldkruis +/- 1962 verdwenen en hersteld. Ingezegend door Pater Hub Kleijkers.
 b.g.v. het St. Barbarafeest 3-12-2006".
     

===========================================================================================================================================

          

        

     

        10-Heerlerheide-Unolaan-Kampstraat:   Groot houten wegkruis met dak ca 4 mrt hoog.
       Op dit punt heeft vroeger een kapelletje gestaan dat gesticht werd door mej. Dulinger na inzameling in 1878.
       In 1933 werd dit afgebroken en vervangen door het kruis dat op 1 juni 1934 ingezegend werd. Het stond op een bakstenen voet, nu staat het op patioblokken.
    
===========================================================================================================================================

          

         

        11-Heerlerheide-Uterweg-Einderstraat:   Smeedijzeren kruis van ca 2,25 mrt hoog. In 1995 weer eens verplaatst bij reconstructie van de mini rotonde.
        Het kruis staat nu onder 3 bomen.
===========================================================================================================================================

            

        12-Heerlerheide-Varenbeukerweg no 37:   Klein houten gevelkruisje met bronzen corpus.  Het is een devotiekruisje.
      
===========================================================================================================================================

             

        

        13- Heerlerheide-Einderstraat-Dr. Koolsstraat:  Smeedijzeren veldkruis van ca. 1.50 mrt. hoog.
       Soortkruis: vermoedelijk een Hagelkruis. Onderhoud sinds 1994 dhr Piet Cox.  Een krantenbericht van 25 september 1958 vermeld: Wegkruis geramd.
       Het kruis op de hoek Carisbergweg-Oude Brunssummerweg is dezer dagen van zijn plaats gereden toen een chauffeur moest uitwijken voor een fietser.
       Men hoopt in deze buurt, dat het kruis weer spoedig gerestaureerd op zijn plaats zal komen.

===========================================================================================================================================

        

       14- Heerlerheide-Passart-Stanleystraat:   Dit houten kruis stond tegen de St. Paulus kerk in de  Passart. De kerk is afgebroken en het kruis is verdwenen.
       

===========================================================================================================================================
  

     

      15- Heerlerheide-Lokerstraat-begraafplaats;  Stenen Grafkruis .

===========================================================================================================================================

    

       17- Heerlerheide-Kerkstraat;  Bij de ingang van het oude kerkhof staat dit gietijzeren kruis. Het is een oud grafkruis.

===========================================================================================================================================

        

        

    

       18- Heerlerheide- Oud Rennemig:  In 1956 verongelukte hier Johannus Habets uit Klimmen tijdens het rangeren op het oude mijnspoor van de Mijntrein.
        VELDKRUUS vermeld in december 2019 het volgende:  Johannes H. Habets, geboren op 28-02-1909 in Klimmen en overleden op woensdag 05-0901956 in
        Heerlerheide in de Oranje Nassau 3. Johannus was dus 47 jaar toen hij overleed en was getrouwd met Anna M.G. Heuvelmans.

===============================================================================================================================================

        

     19- Heerlerheide- Kampstraat no 48:  Groot ijzeren centraal kerkhofkruis.

==============================================================================================================================================================

          

        

        25- Heerlerheide-Litscherveld:   Maria kapel:  Kapel is in 1995 gebouwd t.g.v. 50 jarig bestaan van  de Buurtvereniging Rennemig.
       Op het altaar staat een door glas beschermd Mariabeeld. Ingezegend door pastoor P.J.M.C. Clerx op 17 dec 1995 van Heerlerheide.
       De Koninklijke Schutterij St. Sebastiaan luisterde het geheel op door het lossen van kamerschoten.
       

===========================================================================================================================================