Laatst bijgewerkt:  13-12-2017      

 Gem. Eijsden-Margraten

     De voormalige gemeente Eijsden bestaat uit de kernen;
       Eijsden - Gronsveld - Mariadorp - Mesch - Oost Maarland - Rijckholt.
       De voormalige gemeente Margraten bestaat uit de kernen;
       Banholt - Bemelen - Bruisterbosch - Cadier en Keer - Eckelrade - Honthem - Margraten - Mesch - Mheer - Noorbeek - Scheulder -
       Sint Geertruid - Terlinden/Hoogcruts - Termaar - Welsden/ 't Rooth.      
    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Eijsden

        

     01- Eijsden-Boomkensstraat:  Dit Devotie kapelletje werd rond 1920 geplaatst. Eig. fam. Loyens.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

                              

      02- Eijsden-Breusterstraat-Breusterhof: Deze foto is uit 1980 toen hier nog het houten kruis stond.
      Dit is inmiddels vervangen door een gietijzeren kruis.
      Gietijzeren kruis als vervangend kruis van houten kruis no 2C.
      Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Geplaatst in 1992 door de fam. Debey en het is afkomstig van
      het kerkhof van de H. Christina kerk. Hier op deze plek stond al voor 1945 een kruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                      

     

           

      03- Eijsden-Steegstraat:  Houten wegkruis. Tekst: Het kruis bron van alle troost. Eig. fam. Wolfs.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

      04- Eijsden-Breusterstraat:  Dit stalen kruis staat hier al van voor 1920. In de jaren 1960 is het
      beschadigd en hersteld door smid Harrie Prickartz. In 1990 opnieuw gerestaureerd door
      Eijsdens Verleden in de Gemeente. Eigenaar; Dhr. Jef Caelen. Beheer: fam. Dassen.
      Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

            
      05- Eijsden-Caesterdstraat-Kruisstraat:  Smeedijzeren kruis op natuurstenen sokkel met de
       etters IHS. Op de sokkel staat het wapen van de "Geloes" a.d.1899. De legende zegt dat hier
      2 naaisters verliefd zijn geworden op dezelfde jongeman. Zij kregen hierom ruzie en vermoorden
      elkaar door steken met hun naaischaren. Later dwaalde hier een spook of geest rond die
      verdween toen de toenmalige graaf hier een kruis plaatste. Beheer: Kasteel Eijsden, Graaf de Liederkerke.
    
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

       

      06- Eijsden-De la Margellelaan-Muggenweg:  Begin 1900 stond hier al een houten kruis met de
      tekst: Geloofd zij Jezus Christus. In de zomer van 1991 werd dit kruis hier verplaatst door de
      Buurtver. en de Stichting Eijsdens Verleden. Eigenaar: Particulier. Beheer Buurtver.
      Foto 6 -De la Margellelaan-Muggenweg:  Het kruis dat vernield is vervangen door een smeedijzeren kruis.
     
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

             

      07- Eijsden-Diepstraat:  Gietijzeren kruis.Tekst:Geloofd zij Jezus Christus.type Egelie: IIAb1.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      08- Eijsden-Emmastraat-Groenstraat:  Houten wegkruis. Corpus is van gietijzer en is rond 1900
     1910. Eigenaar: gemeente Eijsden. Beheer: Gemeente Eijsden.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

           

        

       09- Eijsden-Kloppenbergweg-Emmastraat: Het houten wegkruis dat op 19 maart 1993 vernield
       werd. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Het kruis is vernieuwd door foto no 09B.
       Kloppenbergweg-Emmastraat:  Het vernieuwde R.V.S. kruis dat in 1994 geplaatst werd.
       Geschiedenis: Op 19 maart 1993 was het goed mis. Het houten kruis werd totaal vernield. Een
       gedeelte ervan werd, samen met het crucifix, terug gevonden in een tuinvijver. Dhr. Jan Lamkin
       van SBE ergerde zich mateloos aan deze vandalen streek en omdat het bedrijf in 1993 honderd
       jaar bestond, stelde de directie voor om een nieuw, modern roestvrijstalen kruis te ontwerpen
       en te maken en dit bij gelegenheid van hun bedrijfsjubileum aan de gemeenschap Eijsden aan te
       bieden. Jan Lamkin ontwierp iets aparts en gebruikte er rvs elementen voor die door SBE
       standaard gefabriceerd worden. Het oorspronkelijke corpus werd op het nieuwe kruis bevestigd.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

       10- Eijsden-Van Geusauplein:  Voorheen hing hier een houten kruis. Dit kruis is een Kerkhofkruis
       van het St. Martinuskerkhof en is geplaatst op 26 maart 1988 en ingezegend door pastoor L.Willems.
       Voor 2010 hing er een bord met een tekstspreuk op.
       Tekst: O gij allen die hier voorbij gaat, ziet of er 'n smart is gelijk aan de mijne smart.
       Tweede tekstbordje: Geloof zij Jezus Christus. Eigenaar en beheer: Kerkbestuur.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       11- Eijsden-Emmastraat no 26: Begin jaren 1920 werd dit kruisje als Devotiekruisje opgehangen
       aan de nieuwbouw woning door kleermaker Hubert Wolfs. Eigenaar en beheer: fam Wolfs
       Rokxs, Emmastraat no 26.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       12- Eijsden-Emmastraat-M. L. Kingstraat: Dit uit St. Truiden (B) afkomstig gietijzeren kruis
       is hier in juni 1992 geplaatst als Devotiekruis. Eigenaar: Jef Peussens, Emmastraat no 33.
       Beheer: fam. Hofmann-Pinxt.  Het corpus is van gietijzer.  Type Egelie: I I I A b 3.
        Sinds 2013 heeft de nieuwe eigenaar en bewoner van het pand de familie Rob Mulleneers de
       zorg en het onderhoud op zich genomen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

       

       13- Eijsden-Groenstraat bij Kerkhof:  IJzeren kruis dat eigenlijk bij de toegangspoort hoort.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       

       14- Eijsden-Kapelkesstraat no 66:  Gietijzeren wegkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Eigenaar: fam. Richelle. Beheer: fam. Richelle. In 1990 is het kruis gerestaureerd en van een
       tekst voorzien.  Type Egelie: I I A b 2.      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       15- Eijsden-Kennedylaan: Gietijzeren kruis aan de gevel van een woonhuis. Eigenaar: fam. Smeets
       Tekst: Geef ons heden ons dagelijks brood.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       16- Eijsden-Ursulinen Kerkhof:  Oud kerkhofkruis van de zusters Urselinen. Het kruis is
       geplaats op het kerkhof van de zusters in 1945. Het is geschonken door Moeder van Mère
       Catharina Mommers. Eigenaar: Gemeente Eijsden. Tekst: INRI.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       17- Eijsden-Marathon-Breusterstraat: Gietijzeren kruis met Maria afbeelding. Geplaatst in 1990
       door de Buurtver. van Breuststr.-Treffersteeg. In de jaren 1960 stond dit kruis aan de kloostermuur
       van het klooster van de zusters Ursulinen. Het is afkomstig van het kerkhof te Eijsden-Groenstr.
       Eigenaar Jaen Beckers zorgt voor het onderhoud. Een zelfde kruis staat in de Venlose Saxenkampstraat.
      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       18- Eijsden-Mariaplein:  Dit smeedijzeren kruis bevind zich boven de deur die diende als pastorie
       in de film "Het dagboek van een Herdershond".
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       19- Eijsden-Neutraleweg-Breust:  Klein kruisje op een paal. Corpus is van gietijzer. Kruis heeft een
       dakje-sierlijst en rugschild. Beheer: St. Eijsdens Verleden.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

       20- Eijsden-Parallelweg-Boomkensstraat:  Gietijzeren wegkruis dat op 13 aug. 1988 geplaatst
       werd. Het werd ingezegend door pastoor v.d.Zande. Het kruis is afkomstig uit Hermalle (B) en
       diende als grafkruis. Eigenaar: Jef Spons. Voorheen stond hier voor de oorlog al een kruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

       

       21- Eijsden-Raadhuisstraat-Breusterstraat: Gietijzeren kruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Corpus van rond 1900-1901. Ontwerp corpus: Fondries de Fer Joseph Davin. Type Egelie: I I A b 4.1
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       22- Eijsden-Stationsplein no 3:  Voor en in 1955 stond hier een houten kruis in vliegermodel.
         Voor 1987 stond hier een smeedijzeren kruis. In 1991 is het kruis vernieuwd zoals het er nu bijstaat.
       Tekst: Jezus ons heil.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       23- Eijsden-Breusterstraat:   Kerkhof van de zusters Ursulinen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

          

        24- Eijsden-Wilhelminastraat no 28:   Gietijzeren kruis in de tuin bij pand no 28.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        25- Eijsden-Ursulinenstraat no 26:   Fraai bewerkt gietijzeren kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

       26- Eijsden-Bellefleur-Loenen: Het torenkruis van het voormalige Capucijnenklooster dat hier aan de
       overzijde van de straat werd gebouwd in 1910 en in 1985 werd gesloopt.
       De Stichting Eijsdens Verleden heeft dit kruis hier geplaatst en is door Chrétien Tossing gerestaureerd
       en door Straatmakersbedrijf P. Frijns en zn. hier geplaatst.
       Op 12 oktober werd het nieuwe kruis ingezegend door pastoor Van Calster onder grote belangstelling
       Hiermede werd zal het groot seminarie van de paters Capucijnen voor altijd in onze herinnering blijven.
       Tekst: "Torenkruis afkomstig van het voormalige Capucijnenklooster. Bouw 1910 - sloop 1985.

       Dat gelegen was op een terrein aan de overzijde van deze straat".

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       27- Eijsden-Veldweg:  Oud veldkruis uit 1980.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       28- Eijsden- Klein gevelkruisje, verdere gegevens ontbreken.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

        50- Eijsden-Caesterd-Kruisstraat:   Maria kapel. De kapel ligt op een vijfsprong, die omringd is met oude beukenbomen, even buiten het centrum.
        In het verlengde van de kapel loopt de onverharde toegangsweg naar het kasteel van Eijsden. Rustbanken omgeven de plek met de 'witte pölkes'.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

    

       

       

     

  
    51-Eijsden-Ursulinenpark:  
Lourdesgrot in het Ursulinenpark. De grot is gelegen in het Ursulinenpark in Eijsden. De grot dateert uit 1880.
         Kunstmatige grot van natuursteen zijn twee kunstmatige grotten gebouwd. In de linkse staat een beeld van Bernadette, in de rechtse,
        die iets hoger ligt, staat een beeld van O.L. Vrouw van Lourdes.

===========================================================================================================================================================================================
    Gronsveld.

            

       

        01- Gronsveld-Broekstraat:  Houten gevelkruisje met rugschild en dakje met loden corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       02- Gronsveld-Duysterstraat-Voerenweg:  Het kruis "Aon 't Kruiske". Vermoedelijk heeft hier een
       wegkruis gestaan/gehangen. Reeds in 1911 wordt dit al vermeld op een landkaart. Dit kruisje
       hangt hier al sinds nov. 1989 en is gemaakt door Jef Willems uit Valkenburg. Het corpus is van
       Jo Purnot. Leon Olislagers heeft het opgehangen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        03- Gronsveld-Hennemettenstraat:  In de tuin van de fam. Huijnen-Gorissen staat dit
       ijzeren Devotiekruis. Het is door Willy Theunissen gemaakt en samen met Martin Huijnen
       geplaatst. Omstreeks 1980 hing Sjarel Jaspars hier al aan een paal een eenvoudig houten kruis.
       Korte tijd later werd dit vervangen door het huidige kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

     

       04- Gronsveld-Holegracht-Gloriët:  Kruis aan de Gloriët hangt hier al vele jaren aan de 
       mergelstenenmuur. Het is een ijzeren kruis met een ijzeren corpus. Eig.: Jo Reintjens.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                

          

         

       05- Gronsveld-Kampweg-Pius XII straat:
       Het kruis op de hoek van de Kampweg staat hier sinds midden jaren
       zeventig (77-78) en is afkomstig uit de nieuwbouwwijk de Heeg en was eigendom van Zjèf
       Schrijnemakers. In 1911 werd er al melding van dit kruis gemaakt. Frans Dassen redde dit
       kruis door het terug te kopen van een schroothandelaar uit Vinkenslag. Eigenaar: fam. Hueting
       Dassen, die ook voor het onderhoud zorgen. Type Egelie: I I I B b 8.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

           

     

       06- Gronsveld-Kampweg-Holegracht:  Smeedijzeren wegkruis. Tekst: INRI.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       

       07- Gronsveld-Kampweg-Vroensdalsweg:  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I I A b 3.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

         

       08- Gronsveld-Keerderweg-Grub:  Het kruis Oonder de Beuk is een wegkruis dat hier hangt aan
       een Haagbeuk. Eigenaar: H. v/d Weert, die ook voor het onderhoud zorgt. Het kruisje is diverse
       malen vernield. Tekst: Geef ons vrede Heer.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       09- Gronsveld-Keerderweg-Kleine Molenweg:  Het kruis op Sint Amandus is hier in 1988
       geplaatst ter vervanging van het oude kruis. Het is afkomstig van het kerkhof van Breust. Grueles is
       eigenaar en zorgt voor het onderhoud.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       10- Gronsveld-Mgr. Willigersstr. no 8:  Dit ongevalskruis is in 1992 herplaatst. Het herinnert aan
       het verongelukken van Pjerke Rëks Raike. Hij verongelukte met paard en wagen en is op 18 juni
       begraven. Het kruis is afkomstig van het kerkhof van Cadier en Keer.


       
Nicolaas Hubertus Raike kruis te Gronsveld
       Het stenen kruis in de Mgr. Willigersstraat ter hoogte van huisnummer 8 is een ongevalkruis van de grootvader

        Pjèrke Rëks. Vroeger heette deze straat Ächter ién de sjtraot".
        Grootvader.
        Wie was de grootvader van Pj`rke Rëks? In het Rijks- en Gemeentearchief werd onderzoek gedaan naar de naam
        Rëks en men stuitte op de naam van Nicolaas Hubertus Raike. Hierna raadpleegde men het overlijdensregister
        van de Sint martinuskerk van Gronsveld en daarin stond vermeld dat op "18 juni 1888 begraven is Nicolaas
        Hubertus Raike, echtgenote van Anna Cathrina Schiepers in de leeftijd van 76 jaar. Onverwacht gestorven".
        Men vermoedt dat hij door een ongeluk met een paard om het leven is gekomen. Het feit dat men destijds een
        stenen kruis heeft geplaatst betekent dat dit ongeval nogal indruk heeft gemaakt op de bevolking van Gronsveld.

        Grenspaaltje.

        Voorheen deed het kruis in Cadier en Keer dienst als grenspaaltje op de hoek Rijksweg-Kerkstraat tot in 1991.
        Een oplettende inwoner ontdekte het paaltje, groef het uit en zo kwam het stenen kruis weer terug, nadat het
        jarenlang op zijn kop was ingegraven. het kreeg een dankbare herplaatsing in 1991 te Gronsveld.
        Zo is in 1991 de herinnering aan Nicolaas Hubertus Raike toch nog bewaard gebleven voor onze kinderen en
        kleinkinderen.
       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

            

             

       

        11- Gronsveld-Stationsstraat-Oosterbroekweg:  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I I A b 4.1
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

       12- Gronsveld-Rijksweg-Duysterstraat:  Het kruis aan de Langstraot staat hier al meer als 100
       jaar. Het is een z.g. Devotiekruis. Jean Goessens zorgt voor het onderhoud.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       13- Gronsveld-Rijksweg:  Boe bis Dich.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                   

       14- Gronsveld-Rijksweg-Maastrichterweg:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. Het kruis
       is uit 1963. Eigenaar: W. Scheepers heeft in 1963 het oude kruis vervangen door een kopie.
       Het is vermoedelijk een Devotiekruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

       15- Gronsveld-Schaapbroekweg-Oosterweg:  Het oude kruis tegen een hoekpaal. Het oude
       ijzeren kruis werd verwijdert bij reconstructie van de weg.
       In 1993 werd er een nieuw gietijzeren kruis geplaatst. Het nieuwe kruis werd geplaatst door Leon      
       Olislagers en Harrie Sanders en wegenbouwer Lintzen. Het was afkomstig van het kerkhof van
       Deine in de Ardennen. Tekst: Bescherm os. Het stond voorheen aan het Maasveld.
       Type Egelie: I I A b 5.2

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       16-Gronsveld-Kerkplein-Begraafplaats:  Enkele oude smeedijzeren grafkruisen. 

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


       
 

       

       

           

         

         

       17-Gronsveld-Slakweg:Jezus Maria Joseph,bid voor de zielen van Hendrik Roeflaers - A.Catharina
       Beckers - Petronella Mingels - M.Cornelia Beckers - Maria Catharina Duijsens - Willem Konings
       Nicolaes Spronck - Maria Anna Blom, dewelke op den 4 juli 1848 door een instorting van den
       Steenkuil alhier zijn dood gebleven. R.I.P.
Vroeger stond hier een dubbel kruis.
      

        Het steenkuilen kruis te Gronsveld
       In de eerste helft van de 1900 eeuw stond in de "Slekweg" een eenvoudig zwart kruis met witte corpus.

        Hier kwamen een aantal landwegen samen en we kunnen dit kruis dan ook als een Devotiekruis aanmerken.
        In 1848 gebeurde hier een verschrikkelijk ongeval en men plaatste daarom een stenen kruis, een ongeluks- of
        memoriekruis. Om de wegen in en rondom Gronsveld die rond 1840 nog niet geasfalteerd waren, toch in goede
        staat te houden, werden deze bestrooid met kiezel die werd gewonnen in de "Kiezelkuil op de Steen", in
        Gronsveld. Ook in het Savelsbos waren dergelijke kuilen aanwezig. men kocht in de Slak een perceel grond aan
        en men begon met het winnen van de kiezel die hier in de grond zat. De kiezel werd met paard en kar naar de
        plaats van bestemming gebracht. In de zomer was het vrij warm in de groeve. Door de hoge grindwanden kon
        de zon onbarmhartig branden, doordat er vrijwel geen wind in de groeve waaide. Na een hevige zware regenval
        konden de hol gestoten wanden plotseling naar beneden storten. Een en ander vereiste van de grindwerkers de
        nodige voorzichtigheid. Op 4 juli 1848 sloeg het noodlot toe in de kiezelkuil "Op de Steen". Men ging als volgt te
        werk. De grindwinning gebeurde op primitieve wijze. Met vrij lange stokken "gaerde " geheten, werd het grind uit
        de soms steile wand los gestoken. ook ondermijnde men de mijn i.p.v. bovenaf te werken, wat ook de afspraak
        was. Door het ondermijnen over een grote lengte van 20 ellen en 1,5 el onder de grond was het mogelijk meer
        kiezel te delven dan van bovenaf. Boven op de kiezelgroeve, die 4 m. hoog was, werden dan palen in de grond
        geslagen om zo grote stukken te laten instorten. Als de palen werden ingeslagen moesten de arbeiders daaronder
        natuurlijk uit de buurt zijn. Toen dit met die palen niet het gewenste effect had moesten de arbeiders beneden in
        de groeve doorwerken met het fatale gevolg.
        Twintig arbeiders werden onder de kies bedolven. Het was een geschreeuw en gekrijs in de kuil. Door snel
        ingrijpen van omstanders konden nog 12 mensen gered worden, sommigen waren wel gewond maar niet ernstig.
        Onder de doden veel jonge ongehuwde vrouwen. Het ongeluk was te wijten aan een te diepe uitgraving beneden
        in de kieskoel. Er werd een stenen kruis geplaatst ter herinnering aan de acht slachtoffers. Het kruis is 196 cm.
        hoog en 117 cm. breed. De namen van de slachtoffers zijn er in uitgebeiteld. Deze ongevalkruisen doen zeer veel
        dienst als "Tandpijnkruis". Men ging dan bij kiespijn bidden aan het kruis ter zielenrust van de slachtoffers.
        Slachtoffers.
        1e Mingels Petronella, 35 jaar geen beroep, ongehuwd.
        2e Duysens Maria Catharina, 17 jaar, geen beroep.
        3e Beckers Catharina, 16 jaar, geen beroep, ongehuwd.
        4e Beckers Cornelia, 20 jaar naaister van beroep.
        5e Blom Maria Anna, 19 jaar, geen beroep, ongehuwd.
        6e Roeffelaers Hendrik, 49 jaar landbouwer, gehuwd.
        7e Spronk Nicolaes, 15 jaar.
        8e Konings Wilhelmus Hubertus, 22 jaar Militair.
       
Boek 50 Kruisen  50 verhalen. Chris Willems.    

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       18- Gronsveld-Oosterbroekweg:  Granieten wegkruis zonder corpus. Tekst: Mijn Jezus Barmagtigheid.
      
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

            

         

         

     

        19- Gronsveld-Stationsstraat no 4:  Het kruis Oonder aon de Pötsjeg is een van de oudste twee
       exemplaren die hier van zijn gemaakt. Het eerste kruis hing hier al voor 1985. Het werd gestolen
       en het huidige kruis is hier in april 1987 geplaatst en word gebruikt als Processiekruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       20- Gronsveld-Voerenweg: Het Gietijzeren wegkruis no 22 Aa, voor de restauratie van 2003
      
Tekst op het kruis:  Zuus dich Mich neet sjtoën? Wat heb Ich daan gedoën?
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       21- Gronsveld-Hogeweg-Zeepweg:   Smeedijzeren wegkruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       22- Gronsveld-Voerenweg-Begraafplaats:  Het houten kruis is vervangen door een stalen
       Kerkhofkruis. Ook het plateau werd vernieuwd.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       23 - Gronsveld-Gronsvelderweg no 22A.  Gietijzeren kruis met in het hart van het kruis een
       afbeelding van de heilige maagd Maria.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

      24- Gronsveld-Voerenweg:  Helaas is dit kruis ook verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      41- Gronsveld- Parkstraat-Hotel bij de vijver.  Open kapel die in 2000 was verdwenen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    50- Gronsveld- Aan het Beeldje no 98:   Maria kapelletje uitgevoerd in vliegerkap model.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    51- Gronsveld- Eckelraderweg:  Aan deze dikke boom is een klein Maria kapel.

========================================================================================================================================   

  Mariadorp.

                

       01- Mariadorp-Boomkensstraat:  Klein Maria kapelletje op paal. Tekst: Ave Maria.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                

       02- Mariadorp-Boomkensstraat:  Wegkruis in de Boomkensstraat staat hier al meer dan 90 jaren.
       Kruis is van hout met rugschild en afdak. Het is in 1985 gerestaureerd en voorzien van een
       nieuw corpus. Eigenaar: fam. Lemmens-Wijnands. Beheer: fam. Lemmens-Wijnands.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       03- Mariadorp-Hutweg-Begraafplaats:  Centraal kerkhofkruis. Kruis is gemaakt van kokerprofiel.
        Eigenaar: Gem. Eijsden-Margraten.  Beheer: Gem. Eijsden-Margraten.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       04- Mariadorp-Hutweg-Kerkmuur:  Metalen kruis tegen de gevel van de kerkmuur.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

       05- Mariadorp-Kneuvelkesweg:  Smeedijzeren veldkruis, rijkelijk versierd met smeedijzeren krullen.
       Corpus is van metaal.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       06- Mariadorp-Platielweg:  Houten kruis met koperen corpus.
 =====================================================================================================================================================================================================

Mesch.

           

          

       

       

       01- Mesch-Grijzegraaf-Bovenstraat:  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: INRI. Gegroet o kruis
       ons enig heil. Het kruis was in 1989 verdwenen maar werd weer terug gevonden. Eigenaar en
       beheer: Buurtver. en Parochie.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

       02- Mesch-Grijzegraaf-Burg. Jos Duijsensstraat:  Gietijzeren wegkruis met tekstbordje
       met de tekst: Per Crecem ad Lucem.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                             

         

       

           

         

        

       03- Mesch-Heiweg-Voerenweg:  Smeedijzeren kruis. Tekst: Jezus mijn heil. Corpus is een ontwerp
       van dhr. Melchiors uit Noorbeek en is van gietcement. Eigenaar en beheer: Gem. Eijsden-Margraten.
       Vroeger stond op het tekstplaatje de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
      
In 2015 stond er een nieuw kruis van het type Egelie, III B b 2. het vervangt het oude smeedijzeren
       kruis dat hier stond.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       04- Mesch-Heiweg-Geertruiderweg: Gietijzeren wegkruis met corpus. Eigenaar: fam. Lemmerling.
       Beheer: fam. Lemmerling. Devotie: Bij Passie Pasen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

           

       05- Mesch-Kerkplein-Kerk: Missiekruis uit 1892. Hangt hier tegen de gevel van de parochiekerk die 
       is gebouwd met carbonische Breuksteen-Mergel-Bakstenen en natuursteen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       06- Mesch-Kerkplein-Kerk:  Groot houten kruis versierd met twee lantarentjes. Corpus van hout
       met de afm. 85x75 cm. Eigenaar: Parochie Mesch. Beheer: Parochie Mesch.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       07- Mesch-Kerkplein:  Smeedijzeren wegkruis Eigenaar: Gem. Eijsden-Margraten
       Beheer: fam. Wolfs-Spons. Tekst: Geef mij Heer uw zegen. INRI.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       08- Mesch-Langstraat-De Laathof:  Smeedijzeren wegkruis. Dit kruis staat op de binnenhof van
       Hoeve de Laathof.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       

       09- Mesch-Langstraat-Klokkestraat:  In 1950 stond hier een eenvoudig houten kruis. De grond is
       geschonken door de fam. Flamond. Dit kruis is in 1980 geplaatst. Het corpus is afkomstig van
       het Capucijner klooster te Breust-Eijsden en diende daar als algeheel kerkhofkruis.
       Eigenaar: fam. Steffens. Beheer: Buurtver.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

       10- Mesch -Redhorsestraat:  Gietijzeren wegkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                       

       12- Mesch-Op de Dries-Klokkestraat:  Smeedijzeren wegkruis, stond hier al voor 1910.
       Het huidige kruis is gemaakt door smid Brouwers. Het is versierd met drie harten op de
       punten van het kruis. Boven het corpus is een zon geplaatst. Tekst: Mijn Heer en mijn God.
       Eigenaar: Buurtver. en Parochie. Beheer: Buurtver. en Parochie.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

       13- Mesch-Steenbergsweg-Voerenweg:  Het oude kruis dat hier stond voor 1980 is vermoedelijk
       gestolen door antiek rovers. Dit kruis is in 1980 geplaatst en door pastoor Sangers ingezegend.
       In 1988 gerestaureerd en herplaatst. Eigenaar: Gemeente Eijsden-Margraten en Eijsdens Verleden.
       In juni 2006 werd het kruis opnieuw omver gereden. Aan het "Sjwart Kruiske" hecht men door de
       Messcher bevolking genezende krachten toe. Men denkt dat vroeger hier een gebeurtenis heeft
       plaatsgevonden waarvoor dit kruis hier geplaatst werd. Het is een Devotiekruis.
       In het hart van dit type kruis bevindt zich in een driehoek met het Oog Gods, omgeven door een ring
       van Wolken. De gelijkzijdige driehoek beeldt de Goddelijke Drie-eenheid uit.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       15- Mesch-Withuis-Rijksweg:  Gietijzeren kruis. Eigenaar: dhr. Prickaerts. Type Egelie: I I A b 3.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        

       16- Mesch-Sint Geertruiderweg-Voerenweg:  Boomkruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

       17- Mesch-Voerenweg:  Stenen moordkruis dat herplaatst is in sept. 1984. Jonkheer Lambert
       Kaspars 1732 13 juni 26 jaar oud. Eigenaar en beheer: gemeente Eijsden-Margraten.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       18- Mesch-Steenbergweg:   Boomkruis.

 =====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

           

       

        19- Mesch-Molenweg:   Smeedijzeren kruis tegen bakstenengevel.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    20- Mesch-Grijzegraaf:   Nieuw kruis in de Grijzegraaf te Mesch. Het is een gietijzeren kruis van
       het type Egelie no III A b 4. Persoonlijk vindt ik deze plek ongeschikt. Waarom het kruis niet geplaatst
       tussen de drie bomen??

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      50- Mesch-Meschermolen; Oude vervallen kapel bij de Messchermolen die thans diens doet als opslag ruimte.

==================================================================================================================================================================================================================

Oost Maarland.

           

           

        01- Oost Maarland-Catharinastraat no 9:  Smeedijzeren gevelkruis. Voor 1935 was hier een
       Café-Smederij. De smid Martinus Wolfs, moet dit kruis ca 100 jaar geleden aan zijn woning
       hebben opgehangen (1875-1910). Eigenaar en beheer: fam. Kerkhof-Rozenboom.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

      

       02- Oost Maarland-Catharinastraat no 16:  Oud gietijzeren kruis hier geplaatst in 1991.
       Eigenaar en beheer: Fam. Rompelberg.
   ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        03- Oost Maarland-Dorpstraat: Gietijzeren kruis op de binnenhof van een voormalige oude
       boerderij. Tekst: Danke Slevenhierke.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       04- Oost Maarland-Dorpstraat:  Dit kruis was voorheen een staand kruis. Sinds 1960 is het als
       gevelkruis in gebruik. Eigenaar: Fam. Rompelberg. Kruis is sinds 1994 verdwenen.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

     

       05- Oost Maarland-Putstraat no 43:  Houten wegkruis geplaatst tegen de gevel van het
       woonhuis. Rond 1916 was dit kruis voorzien van een afdak en rugschild. Het kruis heeft een licht
       metalen corpus. Eigenaar en beheer: fam. Janssen.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

           

         

        06- Oost Maarland-Hogeweg-Kooiestraat: Hier zou al voor 1935 een ijzeren kruis hebben gestaan.
        Het huidige kruis is direct na de 2e Wereldoorlog geplaatst uit dankbaarheid. Het is voorzien van
        een houten kruisje met bronzen corpus. Onderhoud: St. Grueles uit Gronsveld.
        Tekst: INRI. Jezus mijn Heil.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

         

                  

        07- Oost Maarland-Hoogstraat-Industriestraat:  Gietijzeren wegkruis dat hier al meer dan 60
        jaren staat. Prachtig afgewerkt met een stralenkrans en een tekstbordje met INRI.
        Eigenaar en beheer: fam. Duijsens. Type Egelie: I A b 2

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                   

        08- Oost Maarland-Jozefstraat-Begraafplaats:  Groot bronzen centraal kerkhofkruis.
  ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

       09- Oost Maarland-Kasteellaan-Kloppenbergweg:  Dit kruis is in de zomer van 1991 geplaatst
       door de fam. Kerkhof. Het is een Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        10- Oost Maarland-Parrestraat-Gronsvelderweg:  Het kruis aan het Kattebreukske. Hier stond al
       sinds mensenheugenis een ijzeren kruis. Sinds 1988 staat dit kruis hier. Het is afkomstig van het
       kerkhof van Eijsden. Het is opgeknapt door Harry Feys uit Eijsden en is geplaatst door de gem.
       Eijsden. Soort kruis: Veld- of Hagelkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Kruis is in 2000 vervangen.
       10- Oost Maarland-Parrestraat-Gronsvelderweg:
  IJzeren kruis. Eigenaar en beheer: fam. 
       Rompelberg. Tekst: Heer zegen en bescherm ons Limburgse Land. Geplaatst in 2003.     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       11- Oost Maarland-Rijckholterweg-Kooiestraat:  Ter vervanging van het oud houten kruis is dit
       kruis hier geplaatst in 1987 door de fam. habets. Het corpus is van licht metaal. Eigenaar en
       beheer: fam. Rompelberg. Tekst: Gij die hier voorbij gaat, ziet of er een smart is gelijk de mijne.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       12- Oost Maarland-Rijckholterweg:  Sinds 1970 hangt dit kruisje hier aan deze gevel. Het corpus
       is van licht metaal. Eigenaar en beheer: fam. Bessems-Warnier.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

       13- Oost Maarland-Spoorstraat-Sint Jozefstraat:  Hier stond 40 jaar geleden geen kruis meer.
       Dit kruis is hier herplaatst in 1985 en is eigendom van de Buurt. Jean Roosen zorgt voor het
       onderhoud. Bronk of processiekruis.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        14- Oost Maarland-Maarlanderweg-Oudeweg: Houten wegkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.      
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       15- Oost Maarland-Rijksweg-Viaduct:  Klein houten kruisje op de wand van het viaduct van de A 2
       Het bezit een lood-tinnen corpus.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       16- Oost Maarland- Oosterweg-Kobbesweg:  Gietijzeren wegkruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        17- Oost Maarland- Sint Jozefstraat:  Smeedijzeren kruis met in het hart de symbolen  IHS.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       18- Oost Maarland-Parrestraat:   Stenen wegkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

        50- Oost Maarland-Rijckholderweg: Mariakapel. Afgelopen jaarwisseling van het jaar 2010 werd de pas gerestaureerde kapel door vandalen vernield, vermoedelijk
        door vuurwerk. Onder leiding van de Broederschap van Maerland, is de kapel da afgelopen maanden voortvarend gerestaureerd. Pastoor Ivo Krewinkel heeft de
        gerestaureerde kapel op Pinkstermaandag 24 mei 2010 opnieuw ingezegend.
  ==========================================================================================================================================================================================================================

 Rijckholt.

         

       01- Rijckholt-Rijksweg-Dominikanenstraat-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof van het
       Dominikaner klooster. Tekst: INRI.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       02- Rijckholt-Rijksweg-Dominikanenstraat:  Muurkruis op de kerkmuur aan de kerkhofzijde.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

      

       03- Rijckholt-Rijksweg-Het Greuntsje:  Het kruis van 't Greuntsje is begin mei 2006 geplaatst en op
       maandag 6 mei ingezegend door pastoor Niedere tijdens de Kruisprocessie. het kruis is door
       vrijwilligers geplaatst. Type Egelie: I I I A b 4.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

            

       04- Rijckholt-Voerenweg-Kloosterweg:  Voorheen stond hier een smeedijzeren kruis (1842).
       Frans Dohmen (timmerman van doodskisten) en eigenaar maakte hierna een nieuw houten kruis.
       Dit houten kruis is gemaakt door Corné Dohmen en Leo Frambach en is in 1980 geplaatst.
       het kruis werd in 1999 vervangen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       06- Rijckholt-Voerenweg:  Moordkruis dat herplaatst is in sept. 1984. Jonkheer Lambert Kasper
       werd hier vermoord op 13 juni 1732, 26 jaar oud. Eigenaar en beheer: gem. Eijsden-Margraten.
       het is een kruis van Naamse steen. Zie ook in Mesch.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                  

       07- Rijckholt-Voerenweg-Romboutsweg:  Smeedijzeren wegkruis dat hier aan een boom
       bevestigd is. De Julianaboom, geplant op 30 april 1905 bij de geboorte van Princes Juliana.
       Omstreeks 1685 stond hier een klein kapelletje. Onderhoud: De Buurtbewoners.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       08- Rijckholt-Voerenweg-Sint Geertruiderweg:  Dit boomkruis werd in 1990 vernield en weer
       gerestaureerd door de fam. Loyens.
      
Het gerestaureerde kruis van afbeelding no 08-2011-01
       Kruis is thans voorzien van een gietijzeren corpus.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                          

       09- Rijckholt-Kasteelstraat-Hogeweg:  Betonnenkruis met mosaïek uitgevoerd. Op het kruis zit
        een houten onderkruis met corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       10- Rijckholt-Kerkhof klooster: Centraal kerkhofkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       11- Rijckholt- 't Brandwegske no 10A-Voerenweg:   Oud Naamse stenen kruis.
       Rond 1990 verdween dit kruis tijdens werkzaamheden aan de weg.
       In 2005 dook dit oude wegkruis weer op tijdens hernieuwde werkzaamheden in de buurt.
       Het kruis stamt vermoedelijk uit de Franse tijd (1794-1813).
       Op zaterdag 18 november 2006 is dit wegkruis in de nabijheid van de oorspronkelijke plek weer
       in ere hersteld.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       12- Rijckholt-Vuursteenstraat no 11:  Houten gevel huiskruis aan het woonhuis van de familie
       Chris Steeghs
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       13- Rijckholt-Rijksweg 215:   Apart gietijzeren kruis in de tuin van de familie Schrijnemaekers-Bruno.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       14- Rijcholt-Vandelsweg-Kruisweg:  Het kruis in 't Vaonzel staat hier al enige eeuwen.
       Vroeger stond hier in de nabijheid een galg.
       Het is een eenvoudig smeedijzeren kruis met een gietijzeren corpus
       Eigenaar en beheer: fam. Dohmen.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       15- Rijckholt-Voerenweg-Begraafplaats:  Centraal kerkhofkruis.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

            

        16-Rijckholt-Voerenweg-Maarlanderweg:  Smeedijzeren weg of hagelkruis. Eigenaar: onbekend.
        Beheer:Frans Dohmen. Het kruis aan het Gölleboonder wordt al vermeld in 1901.
   
     Tekst: Geef ons de vrede.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

         

        30-Rijckholt-Voerenweg:  Mariakapel van O.L. vrouw van Toevlucht. De kapel werd gebouwd in
       1960 naar aanleiding van het 75 jarige aanwezigheid van de Dominicanen in Gronsveld.
       Het beeld is vervaardigd door Jac Maris.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        31- Rijckholt-Rijksweg no 186:   Kloosterkapel van de paters Dominikanen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

       

       

       32- Rijckholt- Klooster: In 1882 vestigden de paters Dominicanen zich in Rijckholt en in 1912 de zuster Dominicanessen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        33- Rijckholt-Kloostertuin:  Lourdesgrot in de tuin van het klooster.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       34- Rijckholt-Maria beeldje in klein kapelletje.

       35-Rijckholt- Maria beeldje in klein kapelletje.
=================================================================================================================================================================================================================================================

      Banholt.

              

          

       
    
   01- Banholt-Molenweg
      
Houten wegkruis met gietijzeren corpus. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Onderhoud: stichting kruisen en kapellen afd. Banholt.
       Kruis is geplaatst door Gerard van Loo (1916-1980), toen wonende op de Mheerderweg 16.
       Datum en jaar van plaatsing zijn niet bekend. Mevr. van Loo- Munnix heeft het kruis tot in
       september 1989 verzorgd. Zij overleed in 1996. Het vernielde kruis anno 2011

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

       02- Banholt: Terhorst.
    
  Volgens dhr. Houben stond hier vroeger een gietijzeren kruis dat door een landbouwer stuk gereden
       was. Later plaatste men er dit houten kruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

         

              

       03- Banholt-Bredeweg-Loverixplein:
       Gietijzeren wegkruis met inscriptie op de voet. Mijn Jezus Barmhartigheid. H.T. 1976.
       Wat staat voor Hub Troifontaine en het plaatsing jaar.
       H.T. is op 8-5-1987 overleden. Type Egelie: I I A b 4.2
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       04- Banholt-Bredeweg no 23: 
       Eenvoudig houten gevelkruis. Onderhoud: dhr. L. Nelissen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

       05- Banholt-Bredeweg:
      
Het houten wegkruis dat het kruis van foto no 1 vervangt. Het is gratis gemaakt door dhr. H. Moonen
       en geverfd door Jean Royen en Leon Moonen en door beide
       geplaatst op 10 april 1989. Tekst: INRI. Corpus is van aluminium.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

       06- Banholt-Dalestraat no 54:
       An gen drei Krutskes: Houten gevelkruis van ca 3 generaties oud.
       Oorsprong onbekend. Onderhoud: fam. Duysings. Onder het corpus bevind zich een doodshoofd
       Tekst: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

             

                  

       07- Banholt-Dalestraat 56: 
       A gen drei Krutskes. Houten gevelkruisje met afdakje.
       Onderhoud: dhr. J. Royen. Kruis is gemaakt door dhr. Vaessen. Corpus is van Wanders.
       Kruisje is in 2005 gerestaureerd.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================             

         

         

         

       08- Banholt-Dalestraat no 49:
       An gen drei Krutskes. Houten gevelkruis met als tekst: INRI.
       Onderhoud: Dhr. Goessens.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       09- Banholt-Dalestraat no 13:
       Smeedijzeren buizen wegkruis. Onderhoud; dhr. Kreuwels
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       10- Banholt-Dalestraat 64:
       Cementen gevelkruis boven een staldeur met het jaartal 1915.
       Het kruis dient als beschermings voor het vee tegen verschillende ziekten.
       De stal is afgebroken en het kruis is verdwenen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       11- Banholt-Franshagen: 
       Smeedijzeren wegkruis aan de Franse Hagen. Geplaatst door dhr.F. Notermans
       in mei 1989 wonende te Terlinden die naast het kruis een fruitplantage heeft.
       Het is een smeedijzeren kruis dat staat op een blauwe steen. Dit kruis is geplaatst uit dankbaar
       heid. Begin 2004 is het corpus vernield door baldadigheid. Nu hangt er een ander corpus op.
       Gesprek met zoon van Notermans die woont aan de Bredeweg op vrijdag 15 april 2011:
       Kruis is geplaatst in 1989 door zijn vader Frans uit dankbaarheid voor uitbreiding van zijn
       fruitbedrijf van 5 ha naar 12 ha. Z'n ouders hebben in die tijd n.l. flink moeten aanpoten.
       Broer van Frans die in IJzeren-Sibbe woont heeft het smeedijzeren kruis gemaakt. In eerste
       instantie heeft er een ander corpus aangehangen, maar deze is door baldadigheid vernield
       geworden. Aldus Jean Roijen van de Stichting Kruisen en Kapellen afd. Banholt.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

          

       12- Banholt-Grotestraat:
    
  Houten wegkruis met in de voet de volgende initialen: P.D.  M.H. 1976..
       De initialen staan voor P.Deckers en M. Hermans. Onderhoud; fam. Deckers. Kruis is in 1994 vernieuwd.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

       

             

         

     

       13- Banhol-Thelenhaagweg-Hondsrugweg: 
       Houten wegkruis met tinnen corpus.
       Tekst:  Eng schoen plaats veur mig bewaard. Eég kin euch zien. Dat es zoe fien.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

     

       14- Banholt-Dalestraat-Banholtergrubbe:
    
  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
       Onderhoud: dhr. L. Nelissen.  Tekst:  Even omhoog gestaard. De blik is 't waard.
       Dank voor de aandacht. Had het (toch-niet) verwacht.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       15- Banholt-Loverixplein no 7: 
       Houten gevelkruis. Corpus van gegoten lood-tin.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       16- Banholt-Mheerderweg-Bredeweg:
       Bakstenen gevelkruis op de muur van het Parochiehuis. Opening 21 juni 1939.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       17- Banholt-Moosdaal-Trichterweg:
       Stenen wegkruis met hout gesneden corpus. Tekst: INRI
       Geplaatst op Paaszaterdag 6 april 1985 door J. Houben. Onderhoud: dhr. J. Houben.
       Het corpus met kruisje was van een zerk en niemand wilde het hebben. Dhr. Houben ontfermde
       zich over het kruisje en plaatste het op deze plek. Ook de kastanje boom werd er toen geplant.
       Dhr Houben overleed in 2004. (1916-2004).
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       18- Banholt-Terhorst-Zandstraat no 26:
      
Houten gevelkruisje met gietijzeren corpus.
       Opgehangen in juli1988 ter vervanging van een houten kruis dat geplaatst was tegen een boom
       in een weiland naast het woonhuis. Onderhoud: fam. Meyer-Habets.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       19- Banholt-Terhorst no 23.
     
 Gietijzeren grafkruis tegen vakwerkgevel op de binnenplaats van de voormalige boerderij.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

       20- Banholt-Dalestraat-Achter de kerk:
      
Oud torenkruis van de kerk te Banholt.Geplaatst en ingezegend op 1 mei 2011.
       Kruis heeft voorheen jaren lang gestaan op de kruising Prov.weg-Gulperweg te
       Terlinden.  Dit is het oorspronkelijke kruis van de kerk van Banholt. Het werd gemaakt door smid
       Jan Custers (+ 1928) en heeft op het dak óf de kleine spits van de kerk gestaan vóór dat de
       kerktoren gebouwd werd. Jan had twee zonen die ook smid werden: Francois die een smidse
       had in de Dalestraat naast de kerk, en Sjang die in 1922 een smidse begon in Terlinden.
       Hij heeft het kruis waarschijnlijk meegenomen naar Terlinden en plaatste het als veldkruis op de
       hoek Gulperstraat-Provincialeweg. Najaar 2010 werd het kerkbestuur benadert door Eddie
       Schins die het kruis onderhield. Omdat in Terlinden door de gemeente aan de weg gewerkt
       werd moest het kruis verdwijnen. Eddie wilde het terug geven daar waar het ook vandaan
       kwam n.l. Banholt. Na overleg met het kerkbestuur en Jaen Roijen werd besloten het op te
       knappen en het te plaatsen tussen de Lourdesgrot en de St. Gerlachuskerk. Het werd op 1 mei
       2011 feestelijk geplaatst en op zaterdag 4 juni 2011 ingezegend.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        21- Banholt-Mheerderweg no 16:
      
Oud gietijzeren grafkruis dat hier dienst doet als wegkruis.
       Het staat op eigen terrein van hoeve Neumann. Geplaatst door Fam. Neumann in 2006-2007.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       22- Banholt-Papenweg:
      
Betonnen wegkruis met ingelegde schelpen. Onderhoud: dhr. W. Mingels.
       In 2014 was tegen de boom een tweede kruis bevestigd.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Banholt-Kerstboompkesweg-St. Geertruiderweg:
      
Geen gegevens bekend.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       24- Banholt-Bredeweg-Kerkhof:
      
Centraal kerkhofkruis
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       25- Banholt-Dalestraat no 11: Houten  gevelkruis met afdak.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      26-Banholt-Bredeweg no 26:  St Jozefbeeldje aan boom in kastje. 

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

           

       

       

         

          
     
       50- Banholt-Dalestraat- Achter de kerk:  Lourdes grot. In 1911 was er een extreem hete en droge zomer. De plaatselijke waterputten stonden droog.
       Enkele boeren van Banholt en Terhorst kwamen bij elkaar en besloten de hulp van O.L. Vrouw in te roepen door een grot voor haar te bouwen.
       Toenmalig rector August Kengen en plaatselijk aannemer Jos Kempeners bezochten meerdere grotten in de omgeving en besloten een grot te bouwen
       ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes. In juni 1911 werd de grot gemetseld door Kempeners met zijn helper Winandus Kevers.
       De vuurstenen zijn afkomstig uit de Banholter Grubbe waar ze door rector Kengen als amateur-archeoloog met kennersoog waren uitgezocht   
       in de plaatslijke “Botkoel” (Hier werden stenen gebot (met hamers klein geslagen).  Het bouwmateriaal werd gratis door plaatselijke boeren met
       kar en paard aangevoerd. Volgens mondelinge overlevering werd de smeekbede om regen verhoord: toen de laatste stenen gemetseld werden moest
      de grot afgedekt worden want er volgde een enorme plensbui!  De grot werd ingezegend op zondag 17 september 1911.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

       

       

    51- Banholt-Terhorst:  Mariakapel die dateert uit 1949.
         De kapel ligt in het centrum van het gehucht Terhorst bij Banholt, tegenover de oude waterput.
         Geel gepleisterde wegkapel met op de topgevel een massief natuursten kruis. De kapel dateert uit 1949 en is van binnen beschilderd.
        Op het altaar staat een Mariaikoon, op de grond een Mariabeeld dat eerder op het altaar stond.
         In de apsis is een schildering van Maria met Kind aangebracht.  Kunstenaar: Sjef Hutschemakers.
======================================================================================================================================================================================
Bemelen.

         Bemelen.  

              

           

         

         

         

       01-Bemelen-Sint Antoniusbank: In 1973 fotografeerde Camilla Zeguers hier al een oud stenen kruis. Gotfried Egelie fotografeerde in 1976 een gietijzeren kruis.
       In 1978 stond er plots weer het stenenkruis. Wat is hier gebeurt??
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

       

       02- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Houten wegkruis. Corpus van gietijzer.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       03- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: O zondig mens,
        ziet toch aan wat ik voor U gedaan heb.  Kruis heeft een corpus van gietlegering van lood en tin.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       04- Bemelen-Sint Antoniusbankstraat no 42:  Hier bij de fam. C. Pearce hangt dit gedeelte
       van een gietijzeren kruis met kleine corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

       05-Bemelen-Bemelerberg-Oude Akerstraat: Het gietijzeren kruis aan de voet van de Bemeler-
       berg. Het kruis heeft een houten afdak.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

              

       06- Bemelen-Bemelerberg:  Het oude herdenkingskruis van J.W. Sleypen.
       Het gerestaureerde kruis van J.W. Sleypen. Vroeger stond hier een gietijzeren kruis.
       
De tekst op het voetstuk van het kruis van J.W. Sleypen.
       Op den 5 febr.1889 is alhier overleden J.W. Sleypen. Geboren te Bemelen den 26 april 1857.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       07- Bemelen-De Steeg:  Houten wegkruis dat jaren later is vervangen door een smeedijzeren.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


     
     

     

       08- Bemelen-Wolfskuil:  Oud gevelkruis dat in de loop der jaren verdwenen is.
 ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

        09- Bemelen-Gasthuis-Achteromsweg:  Houten kruis met tinnen corpus. Tekst: I.H.S. foto uit 1989

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

       

       10- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Op deze pilaar in de Reutjesstraat hangt dit oud
       smeed ijzeren kruis dat verdwenen is in 1985.

      
Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat: Het vervangende kruis van foto no 10-1985 dat hier hing tot in 1991.
       Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:
  Het vervangende kruis van no 10-2000. Het smeedijzeren kruis hing hier in 2007.
       Tekst: Groet Mich.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        11-Bemelen-Gasthuis:  Groot houten kruis. Tekst:Loop neet zoe mèr langs mè blief effe bie Mich.
       Bemelen-Gasthuis:  Tekstbord van kruis no 11.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

            

           

            

                                       
       12- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Dit kruis stond vroeger in Caestert-Maastricht maar moest
       daar verdwijnen vanwege de mergel afgraving. Ed de Groot uit Wolfshuis heeft het hier in Wolfshuis
       geplaatst met tekst. De Sint Pietersberg kon ik niet beschermen, maar over het plateau zal ik mij
       ontfermen. Dit is hem gelukt, de mergelwinning is gestopt op het Rooth.
       Foto 12 no 1:H
et plateau van het Rooth       

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

           

         

         

     

       13- Bemelen-Gasthuis-Welsderweg:
       Een van Limburgs mooiste kruisen geplaatst bij twee grote lindebomen
       met rustbank en vuilnisemmer, een plek om uit te rusten en na te denken over de tekst op het
        tekstbordje. Tekst op tekstbordje: Bewaar uit het verleden geloof en goede zeden.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

        

         
       14- Bemelen-Gasthuis-Tienhovenmolen:  In de muur van de van Tienhoven molen staat dit
       moordkruis ingemetseld. De oude tekst die helaas niet meer leesbaar is luidt als volgt:
       Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten wart
       hier Claes Goldsmet ermoert van sinen gesten.
Claes was een handelsreiziger die in de herberg
       nabij het Gasthuis overnachte en beroofd en vermoord werd.

        Goldsmid Claes en de Van Tienhovenmolen te Bemelen.
        Tussen sibbe en Bemelen ligt het gehucht "Het Gasthuishuis" Het eerste gebouw vanuit sibbe is de Van

        Tienhovenmolen die in 1855 gebouwd werd door de rijke boer Joof Meijs. In het jaar 1417 liep hier de verbindings-
        weg van Tongeren naar Maastricht en Voerendaal-Aken. Langs deze Heirbaan bevonden zich verschillende
        herbergen of plaatsen waar men kon overnachten. Er trok in die tijd veel volk langs dit soort wegen zoals
        reizigers die van allerhande spullen bij zich hadden en o.a. boerderijen bezochten om hun waren te slijten.
        Ze waren soms dagenlang onderweg en waren blij als zij konden overnachten in een herberg.
        Zo bevond zich op Het Gasthuis ook zo'n herberg, in de buurt van de toen nog niet gebouwde molen. In het jaar
        1417 zou hier een zekere Goldsmid Claes vermoord zijn. Tot op de dag van vandaag staat op deze plek een zgn.
        'moordkruis' ter herinnering aan dit vreselijke voorval uit het verleden. Wat heeft er zich destijds precies
        afgespeeld? Het juiste verhaal valt natuurlijk niet meer te achterhalen. Er doen drie versies de ronde: twee duiden
        erop dat Claes de eigenaar vande herberg zou zijn geweest, door zijn gasten vermoord en vervolgens van zijn
        bezittingen werd beroofd.
        Het derde verhaal vertelt dat Claes een Handelsreiziger was die in de herberg overnachtte. Hij zou de hele avond
        stevig gedronken en opgeschept hebben over de goederen die hij probeerde te slijten. Vooral voor het goud en
        zilver hadden de andere gasten en de herbergier speciale belangstelling. Bijna laveloos door de drank werd Claes
        vermoord en van zijn goederen beroofd. De buit werd verdeeld onder de andere gasten en ook de waard kreeg
        zijn deel. Dit vreselijke drama vond plaats op Sint Johannes dag- 24 juni 1417.
         Het was alsof er een vloek rustte op de herberg na de moord op Claes. De klanten meden de herberg omdat men
        vreesde het zelfde lot te zullen treffen. Na enige tijd verliet de waard de herberg, geheel berooid. Er is daarna
        nooit meer iemand bereid gevonden deze herberg over te nemen. Het gebouw raakte in verval en stortte in.
        Uit de drempel vande voordeur lieten kooplieden een kruis hakken en plaatsten het op de plek waar de heer
        Claes vermoord werd. Het kruis stond eeuwen in de buurt van de oude herberg totdat Joof Meijs in 1855 de
        Van Tienhovenmolen liet bouwen, en het kruis inmetselde in de muur van de molen om het zo voor het nageslacht
        te bewaren. Tevens als eerbetoon aan Goldsmid Claes. Zo is dit kruis bewaard gebleven. Jammer genoeg enigzins
        verweerd, dat wel. Hierdoor is de tekst bijna niet meer te lezen. De tekst luidt:

        "Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten (26Juni) wart hier Claes

        Goldsmet ermoert van sinen gesten". 
of in hedendaags Nederlands: "Bid God voor de ziel van Claes, de goudsmid

        die hier op de feestdag van St. jan de Doper vermoord werd door zijn gasten".

        Volgens gegevens over kruisen wordt aangenomen dat dit het oudste of een van de oudste kruisen van
        Limburg is. 

       
  Boek: Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

           

           

              

       15- Bemelen-Oude Akerstraat: Het smeedijzeren kruis aan de Oude Akerweg.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

        
       16- Bemelen-Oude Akerstraat:  Tegen over de kerk in Bemelen staat een oude waterput met een
       houten kruisje erop. Deze werden vroeger opgehangen ter bescherming van het drinkwater
       dat vroeger zo belangrijk was voor zowel mens als vee. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       17- Bemelen-Wolfshuis-Oude Akerstraat:  Houten wegkruis. Tekst: Een God is hij voor jou en mij.
       Afbeelding is uit 1989. Kruis is in 1991 vervangen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       18- Bemelen-Sint Laurentiusstraat-R.K. Kerk.
    
  Groot houten kruis ter nagedachtenis aan den overledenen der fam.Neys.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                   
                                                    
       19- Bemelen-Parallelweg:
  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       20- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:  Houten wegkruis met de volgende tekst: Geloofd zij Jezus
       Christus. De afbeelding is uit 1991 en kruis is inmiddels verdwenen.

   
   Voorheen stond hier een houten kruis met vliegerdak. Dit kruis staat   hier sinds +/- 2005.
       Het is een gietijzeren kruis met aan het voeteneind de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       21- Bemelen-Oude Molenweg:  Apart smeedijzeren wegkruis. Tekst: Jezus ik vertrouw op U.
      
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

            

           

              

     

       22- Bemelen-Bemelerberg:  Ongeluks-Memoriekruis van Petrus Kicken.
       Tekst: Wees bereid want gij weet dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken,
       hier plotseling overleden den 26 april 1867 na 40 jaren tot genoegen van zijnen Heer, vrienden
       en betrekkingen te Gasthuis op Droogenberg te hebben doorgebracht. R.I.P.

       Dhr. Kicken overleed hier aan een hartinfarct.

        Petrus Kicken kruis onder "Het Bemelerbömke" te Bemelen.
       
De Bemelerberg is een zware kluif voor de wielrijders, maar gelukkig niet ze erg als de Cauberg of de Keutenberg
        De fikse helling vanuit het dorp Bemelen omhoog richting Gasthuis nemen we tot aan "Het Bemelerbömke".
        Hier kunnen we na bijvoorbeeld een flinke wandeling rust houden op de bank die onder deze boom staat. Het is
        hier goed toeven, je hebt er een prachtig uitzicht over de weilanden en de bossen die zich voor je uitstrekken.
        'De Bemelerberg' richting het gasthuis was vroeger maar een landweg met diepe karrensporen en bij nat weer
        ook nog eens spekglad.
        Naast genoemde bank staat een hardstenen kruis van 'Petrus Kicken'. Op het kruis staat gegraveerd:
        "Wees bereid, want hij kent dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken hier plotseling

        overleden den 26 april 1867. Na 40 jaren tot genoegen van zijnen Heer, vrienden en betrekkingen te Gasthuis op
        Droogenberg te hebben doorgebracht". RIP.

       
Petrus Kicken, door zijn vrienden Pierre genoemd, wer op de 26e april dood aangetroffen in de nabijheid van deze
        boom, met het gereedschap dat hij bij zich had om het land te bewerken. Hij is vermoedelijk gestorven aan een
        hartaanval en was 61 jaar oud. Hij werd op 6 oktober 1908 geboren als achtste telg uit een gezin van elf kinderen.
        Zijn vader, Guillaumme Kicken trouwde met Maria Vissers en vestigde zich te Bemelen.
        Pierre kicken boerde 40 jarenlang op de boerderij 'Droogenberg' en was in Bemelen een graag geziene gast.
        Hij was jarenlang wethouder in de toen nog zelfstandige gemeente Bemelen. Het eerste kruis dat, ter nagedach-
        tenis aan hem, geplaatst werd was een eenvoudig ijzeren kruis op een stenen sokkel. Zoals zoveel van deze
        ijzeren kruisen werd het monument het doelwit van dieven. Het werd geplaatst op de plek waar hij gevonden
        werd. Het huidige hardstenen kruis, afkomstig van een naburig kerkhof, werd door de bewoners van Bemelen
        onder leiding van André Dreesen ter vervanging van het vernielde kruis onder het Bemelerbömke geplaatst.
        Op de plek waar Pierre Kicken werd gevonden en waar het ijzeren kruis voorheen stond, waren ooit misdadigers
        zoals de Bokkenrijders opgehangen. Men vond deze plaats niet geschikt om Pierre te herdenken en zo gebeurde
        het dat het stenen kruis enige honderden meters verderop geplaatst werd.Zo herdenkt de Bemeler bevolking en
        van het Gasthuis nog altijd een van hun inwoners, die al bijna honderdvijftig jaar geleden op de weg naar het
        werk plotseling overleed.
      
 Boek Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.         

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Bemelen-Bemelerberg no 2:   Aan de voet van de Bemelerberg staat dit houten kruis
       geplaatst door No op den Noord uit vrome intentie.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        24- Bemelen-Gasthuis-Kromstraat:
       Aan de rand van deze appel en peren plantage staat dit smeedijzeren Hagelkruis.
       Hagelkruisen worden geplaatst ter bescherming van have en goed.

 
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        25- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:   Op het terras staat dit gietijzeren kruis van het type Egelie no; I I I A b 4.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

     

      26- Bemelen-Bosweg:  stenen kruis tegen de gevel van een woonhuis

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

      27- Bemelen-Gasthuis:   Boomkruis met klein houten kapelletje. Is helaas verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       Wie helpt:  waar en wanneer stond dit kruis no-29?? 

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

       

  
  
31- Bemelen-Molenweg no 3:  
Klein boomkapelletje met Maria beeldje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   50- Bemelen-Bosweg:   Lourdesgrot.  50m de helling omhoog. Tekst: "Mariagrot uitrusplaats voor Pelgrims Plaats van gebed en bezinning.
       De Mariagrot verkeerde enkele jaren geleden nog in deplorabele toestand. Gelukkig heeft een aantal inwoners van Bemelen de grot in 2008
       weer opgeknapt. In de voormalige groeve is hoog en wand een grot gemaakt met daar in een Mariabeeld.
       Laag in de wand is een nis gehakt waarin bezoekers een zelf mee te brengen kaarsje kunnen aan steken.

============================================================================================================================================================================================

      Bruisterbosch.

       

        01- Bruisterbosch-Herkenraderweg:  Klein Houten boomkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       02- Bruisterbosch no 25:  Groot houten  wegkruis hier tegen de gevel van het woonhuis van de
       fam. Munnix geplaatst. Het is voorzien van een messing corpus. Onderhoud: fam. Munnix.
       Foto uit 2010. het corpus heeft een rechtsneigend hoofd met doornenkroon. Het rechterbeen
       rust op het linker been. de lendendoek is op de rechterheup geknoopt.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

         

       03- Bruisterbosch no 13:  Bij de fam. Bastings hangt dit gietijzeren kruis aan de gevel. Het is
       uitgevoerd met een mee-gegoten corpus en aan het voeteneind de engel Gabriël. Onderhoud:
       fam. Bastings. Type Egelie: I I A b 6.1 De gravin heeft het kruis geschonken voor de jeugd van
       Bruisterbosch. Eerst stond het in een weiland van de familie Spits, later kreeg het de huidige
       standplaatst.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

     

        04- Bruisterbosch-Limburgerstraat:  Houten wegkruis met messing corpus. Onderhoud:
       mevr. D'amsembourg de Marchant. Achter de zijbalken van het hardhouten kruis bevindt zich een
       kapelvormige achterwand. De schacht is in een metalen U profiel geschroefd. Het holle corpus is
       gemaakt van een metaallegering. Het heeft een Grieks-orthodoxe uitstraling. het gekroonde
       hoofd neigt naar rechts. Het haar valt naar rechts. De lendendoek is geknoopt voor de buik.
       De linkervoet staat op de rechtervoet.  Tekst; Doe zuus Mich  Ich zeen dich.  
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

         

            
                                                                                                                                                    
       05- Bruisterbosch-Wijnweg:
 Houten veldkruis Tekst: Mijn Heer en mijn God. INRI.
       Corpus is een legering van lood en tin. Vroeger heeft hier een stenen kruis gestaan, dit is
       verdwenen. Hierna heeft de fam. Munnix het huidige hier geplaatst. Dit kruis is afkomstig van aan
       "Der Dieldert". Het dichte corpus heeft een naar rechts neigend hoofd, de rechtervoet is over
       de linker gekruist en de lendendoek is op de rechterzijde geknoopt. Het zilverkleurig geverfd
       corpus is bevestigd op een klein kruis en vastgemaakt op het grote kruis.
       Bruisterbosch-Weg naar Banholt:  Overzichts foto.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

              

       06- Bruisterbosch-Bergstraat no 1:  Gietijzeren wegkruis. Tekst: Heer geef dit dorp Uw Zegen opdat iedereen gaat Uw wegen. INRI
       Bruisterbosch-Bergstraat no 1:  Tekstbordje.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      Wie helpt:  Waar en wanneer stond dit kruis?

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      
   
20
- Bruisterbosch-Kapel:  Maria kapel. Gebouwd in 1949 van Kunradersteen. 
         Boven een altaar staat een Maria beeldje met kind, het beeld is van Charles Vos.
         De kapel dateert uit 1949, getuige de cijfers op bakstenen pijlers naast het toegangshekje.De kapel is gebouwd in Kunradersteen.
        Om de kapel te bereiken moet men enkele trappen beklimmen. Een brede rondboog laat direct het interieur zien: een witte halfronde absis,
        waarin een Mariabeeld van Charles Vos staat opgesteld. De kapel heeft een flauw hellend dak. Op de gevel staat een eenvoudig kruis.

====================================================================================================================================================================================================

            Cadier en Keer

          

           

       

       01- Cadier en Keer- Rijksweg no 19A:  Houten kruis dat verschillende uitvoeringen gekend heeft.
        Na 1998 is hier een gietijzeren kruis geplaatst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       

       02- Cadier en Keer-Dorpstraat-Bronkweg:  Gietijzeren wegkruis met een corpus van tin-legering.
       Dit kruis is afkomstig van het kerkhof van een zusterklooster. Geplaatst op 11-8-1990 door de
       werkgroep K&K VTN Cadier en Keer.  Tekst: Aanziet het beeld. Aanbid het niet. Aanbidt den
       Heer, wiens beeld gij ziet. Type Egelie: 1Aa 1.1
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

           

           

                 

       03-Cadier en Keer-Dorpstraat-Pastoor Kikkenweg: Cementen-betonnen kruis, versierd met glazen
       knikkers, scherven en porseleinen stukjes. Corpus op houten onderkruis. Tekst: Jezus mijn Heer.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

           

               

       04- Cadier en Keer-Dorpstraat-Rijksweg:  Houten wegkruis met houten kruisje en corpus. Op de
       steen heeft een gestolen gietijzeren kruis gestaan. Kruis is vervangen door kruis no 04-1979.
       Cadier en Keer-Dorpstraat-Rijksweg: Band smeedijzeren kruis met gegoten corpus. Kruis staat hier sinds 1990.
       Tekst: Vrede zij met U.  In 1995 gerestaureerd door Pieke Hornesch en Jaak Geleen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       05- Cadier en Keer-Eckelraderweg:  Klein gietijzeren wegkruis dat vervangen is door kruis no 05B.
       Het  nieuwe kruis is van het type Egelie: I I I A a 3.1 en is ook een klein gietijzeren kruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       06- Cadier en Keer-Eckelraderweg: Gietijzeren kruis met God onze Vader in het centrum.
       In de schacht een afbeelding van een Mariafiguur. Type Egelie:  IIIBb 2
       Tekst bij het kruis no 6:  Dae uuch leef, haet mie es iech, hauw dae gerös mie leef es miech.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        07- Cadier en Keer-Eckelraderweg-Orenberg:  Boomkruis met corpus en tekst:
       Dè uch leef hat, mie as ich, haw dè gerus mie leef as mich.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       08- Cadier en Keer-Gruisveldweg-Kustersteeg:  Op 't Gruisveldweg/Kustersteeg staat
       dit smeedijzeren veld- of wegkruis. Het is voorzien van een corpus en de tekst INRI.
       Het kruis is gemaakt door P. Hornesch en geplaatst rond kerstmis 1978.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

          

        

         09- Cadier en Keer-Rijksweg-Keerderberg:
       Ongelukskruis uit 1840. Gehavende tekst op het kruis is als volgt:
       1840/Den 18 december/..or de ziel van C.S. Schrienenmae.../hier is gedood word door een/...
       een paart. Hij was in den ouderdom/...jaaren. Hij was geenen Dronkar of Gods lasterar.
       Daerom Bid voor zijne/...omdat zij/ mag rust/... in vreede. 
Hij + Heer "Ten 2ure namiddag"
       Christiaan Servaes Schrijnemackers was zn. v. Jan overleden, Anna Catharina Bemelmans,
       Geb. Meerssen, Bierbrouwers gezel te Maastricht, 27 jaar.

        Christiaan Schrinemaekers kruis te Cadier en Keer.
       Langs de Rijkweg, komende vanuit Maastricht staat langs deze zeer drukke weg ter hoogte van de pater Kuster-

        weg, rechts het gedenkteken voor Christiaan Schrinemaekers. Aan de voet van deze helling, ter hoogte van de
        jeugdinrichting, is deze jongeman, 27 jaar jong verongelukt. We nemen de moeite om dit kruis, dat er gehavend
        bij staat, eens nader te onderzoeken en hopen zo te weten te komen waarom het hier geplaatst werd.
        Volgens gegevens was hij een brouwersgezel van een bierbrouwer uit Maastricht en op weg om z'n klanten die
        een café- of andere horecagelegenheid exploiteerden van het goudgele gerstenat te voorzien. Nu was het op de
        18 december 1840 zeer slecht weer en de wegen in die tijd waren toen spiegelglad. Zo ook de niet geasfalteerde
        Keerderberg, deze was bijna onberijdbaar. Ter hoogte van de Pater Kusterweg kwam zijn paard, dat een wagen
        geheel gevuld met volle houten bierfusten trok, niet meer vooruit.... Christiaan sprong van de bok om het paard
        met de hand te mennen om zodoende alsnog boven te geraken. Het paard gleed uit, raakte in paniek, steigerde
        en trapte naar Christiaan. Hij raakte zwaar gewond en stierf even later ter plekke. Hij was een zeer gezien
        persoon  in de streek en zijn dood zorgde dan ook voor grote verslagenheid.
        Na enige tijd plaatste men hier een stenen kruis op de onheilsplek. Het kruis is gekapt uit Naamse natuursteen
        en voorzien van een passende tekst die de levensgeschiedenis van Christiaan Schrinemaekers verteld.
        Het kruisbeeld werd jaren later onherstelbaar vernield door vandalen, een arm werd eraf geslagen. Men zette er
        een nieuwe arm aan zonder de inscriptie. Een groot stuk van de tekst is zodoende verloren gegaan. Gelukkig kan
        men zonder veel moeite de originele tekst erbij denken.
        Tekst:  "1840 Den 18 December. Bid voor de ziel van C.S. Schrinemaekers die hier is gedood worden door een

        paart. Hij was in den ouderdom van 27 jaaren. Hij was geenen dronkar of Gods lasterar. Daerom bid voor zijne ziel
        omdat zij mag ruste in vreede".

       
Het kruis staat er reeds enigzins een beetje verwaarloosd bij, hetgeen geen schoonheidsprijs verdient. Het kruis
        heeft in de loop der jaren dienst gedaan als "Tandpijnkruis". Men ging dan al biddend naar het kruis om verlost te
        worden van kiespijn. Men mocht dan al lopend naar het kruis met niemand praten, want dan had deze bedevaart
        gang geen heilzame werking. Tja, wie gaat er tegenwoordig nog bidden bij een tandpijnkruis met al die
        tandheelkundigen om ons heen.

        Boek 50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

         

         

         

       10- Cadier en Keer-Limburgerstraat.-Kerkstraat:  Hardhouten vliegermodel devotiekruis met
       keramiek corpus.
       Cadier en Keer-Limburgerstraat.-Kerkstraat:
  Oude opname en nieuwe opnamen van het kruis in
       de Limburgerstraat-Kerkstraat.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

         

       11- Cadier en Keer-Keerderberg-Missiehuis:  Groot houten kruis op het kerkhof van de kloosterlingen
       lvan het Missiehuis, geflankeerd door de beeltenissen van de H. Maria en Johannes.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       12- Cadier en Keer-Rijksweg: Houten wegkruis dat diverse malen vernield is en het corpus diverse
       malen gestolen. Kruis werd geplaatst door mevr. v/d Ven voor de goede afloop van de 2e
       Wereldoorlog. Kruis is vervangen door kruis no 13.
      

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

         

            
      
13- Cadier en Keer-Rijksweg-Heerderweg:  Het vervangende kruis van foto 12. Het is een
       gietijzeren kruis met in het hart een afbeelding van Maria. 
      
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

         

       

       14- Cadier en Keer-Rijksweg-Pastoor Kikkenweg: Bruin geschilderd houten kruis met vliegerkap. 
       Voetstuk van hardsteen. Corpus zilverkleurig. In de nabijheid v/h/ kruis staat de oude grenssteen. Tekst; Doe wel en zie niet om.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

           

       15- Cadier en Keer-Huize Sint Gerlach:  Bruin houten kruis voor ligusterheg op Huize St. Joseph
       bij de 2e Trichterweg. Het corpus is uit de kapel van Huize St. Joseph.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

               

            

       16- Cadier en Keer-Rijksweg:  Uit een foto uit 1988 blijkt dat hier vroeger een gietijzeren kruis
       stond van het type Egelie I I I B b 8. Dit had aan het voeteneind een afbeelding van een engel
       met een zwaard. Dit is helaas verdwenen. Nu staat hier sinds 1989 ook een gietijzeren kruis
       van het type I B a 1. met het opschrift "Ich wis datste koamps". Het nieuwe kruis is geplaatst
       door Pie Hornesch op 28-11-1989. Type Egelie: I B a 1
       Cadier en Keer-Rijksweg:  Tekstbordje met de tekst: Ich wis datste koamps.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       17- Cadier en Keer-Rijksweg:  Het verdwenen kruis dat plaats heeft gemaakt voor kruis van
       afbeelding no 16. Type Egelie: I I I B b 8.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          

       18- Cadier en Keer- Tussen Cadier en Keer;  Dit kleine betonnen kruisjes staat vermoedelijk als gedenkteken voor een overleden hond.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

       19- Cadier en Keer-Rijksweg no 74:  Bij autebedrijf Bie der Mathieu staat dit gietijzeren
       ongevals kruis met corpus. Van INRI is alleen NR geschilderd. Voorheen stond dit kruis aan de
       overkant v/d weg bij een café. Omdat er (per ongeluk) tegen gewaterd werd is het naar hier
       verplaatst. Na een opknapbeurt in 1994 staat het er piekfijn bij en de letters INRI zij nu ook geverfd. Type Egelie: I I B b 2.1
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

               

         

       20- Cadier en Keer-Rijksweg-Kerkstraat:  In een blind raam van het Tolhuis staat dit gietijzeren
       Belgisch grafkruis dat op zaterdag 20 juni 1987 door pastoor Franken Luijpers ingezegend werd.
       Het werd geschilderd door Sefke Beijers en werd geplaatst door Sjaak Geleen en Pascal Purnot
       op initiatief v/d VTN. Tekst: Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Johannes XVV. Type Egelie: I I A b 4.1
       Kruis heeft enige tijd doelloos in het gemeentehuis gestaan.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           
       21- Cadier en Keer-Pastoor Kikkenweg: Gietijzeren wegkruis met de afbeelding van twee vrouwen
       figuren. In het midden de afbeelding van de Goede Herder i.p.v. een corpus. Alles op een sokkel
       van hardsteen. Type Egelie: I I I A b 4.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                  

       22- Cadier en Keer-Trichterweg:  Gietijzeren wegkruis met in het midden een vreemde afbeelding,
       nl. twee kinderen en man met vrouw.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Cadier en Keer-Limburgerstraat: Houten gevelkruis. Tekst: Ich wies datste koamps.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       24- Cadier en Keer-Bemelerweg-Bakker Boschweg: Gietijzeren wegkruis met tekst.
      
Tekstbordje met de tekst: Eineder hèt wal ins ein reije, um è weesgegroetje te beije.      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        26- Cadier en Keer-Kerkstraat no 98:  Gietijzeren wegkruis hier geplaatst tegen de gevel van een
       mergelmuur.  Type Egelie:  I I A b 5.1.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        27- Cadier en Keer-Limburgerstraat-Beatrixstraat:   Houten wegkruis uitgevoerd in Vliegermodel.
       Tekst op het tekstbordje: Ich deenk aan diech Deenks diech dan aa' miech
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        28- Cadier en Keer-Groenerien:   Gietijzeren wegkruis hier in deze nieuwbouwwijk.
       Type Egelie:  I I A b 5.1.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       29- Cadier en Keer- Pastoor Kikkenweg-Keerderberg:  Smeedijzeren kruis in tuin Huize St. Gerlach.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        30- Cadier en Keer-Koebergweg;  Houten boomkruis. Voorheen hing hier een nikkelen corpus op
       dat helaas vernield werd. Het linker handje van O.L. Heer hangt nog op het kruisje

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

         

        31- Cadier en Keer- Huize Blankenberg:  Cementen kruis boven toegangspoort van Huize
        Blankenberg.
 

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

         32- Cadier en Keer- Keerderberg-Rijksweg:   Houten plaquette met een kruisje.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        33- Cadier en Keer-Huize Blankenberg:   IJzeren kruis dat helaas verdwenen is.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       34-Cadier en Keer- Huize Blankenberg:   Ook dit smeedijzeren kruis is helaas verdwenen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       35- Cadier en Keer-Huize Sint Gerlach:  Groot Calvarie kruis op het kerkhof van Huize Sint Gerlach.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       36- Cadier en Keer- Kerkstraat-Kerkhof;  Houten kruis op het kerkhof van Cadier en Keer.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       37- Cadier en Keer- Kerkstraat-Kerkhof;  Kruis bij de crematiegraven.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

       

      40- Cadier en Keer;  Twee kruisen die zijn verdwenen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       

       50- Cadier en Keer- Hoek Keunestraat-Kapelweg.
       De kapel werd in 1950 gebouwd (anno Santa 1950) In de kapel bevindt zich een beeld van O.L. Vrouw van Fatima.
      
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

      51- Cadier en Keer- Rijksweg:  Blasius kapel. Dit Oude Transformatorhuisje werd omgebouwd
        tot een mooie kapel, gewijd aan de H. Blasius. Dit alles geschiedde op initiatief van de Vereniging
        Kruisen en Kapellen afd. Cadier en Keer.
        De gebouwtje dateert uit 1943 en werd gebouwd als trafohuisje. In 1992 werd ze omgebouwd tot wegkapel.
        De kapel is gewijd aan de H. Blasius, waarschijnlijk omdat in 1904 het nabij gelegen kasteel Blankenberg betrokken
       werd door een Franse broederschap van de H. Blasius.Het interieur is wit gestuukt. Op een altaar staat een beeld van de H. Blasius.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    52-Cadier en Keer- Keunestraat-Grubweg:  Aan een boom is dit Mariakapelletje bevestigd.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        54- Cadier en Keer-Huize Blankenberg:   Lourdesgrot  van Huize Blankenberg.  In de tuin staat een Mariagrot uit de tijd van de zusters.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

   

    55- Cadier en Keer-Keunestraat-Achterweg:   Lourdesgrot.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       

      

         

   56-Cadier en Keer-Rijksweg no 15:   Lourdesgrot in de tuin van het Missiehuis.
       In ca. 1892 gebouwde LOURDESGROT in oostelijke hoek van het kruiswegpark. (De grot werd op 1 mei 1892 ingezegend en is daarmee

    
 een van de oudste Lourdesgrotten in Nederland. Daarbij waren 1500 gelovigen aanwezig. Bron: De Limburger, 7 mei 2012)
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    57- Cadier en Keer-Pater Kustersweg:   Grot met altaar. De Lourdesgrot is gelegen aan de rand van Cadier en Keer, in de ingang tot een grottenstelsel.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

     

      58- Cadier en Keer- Rozenhoek:  Mariakapelletjes aan boom.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       59- Cadier en Keer-Handelsbach;  Klein kapelletje aan boom.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

          
  
60- Cadier en Keer-Rijksweg no 15:  
In de tuin bij het kerkhof van het Missiehuis staat deze kleine Bidkapel.
       Vrijstaande bidkapel met een rechthoekige plattegrond, in een bouwlaag en met een zadeldak met leien in Maasdekking.
      De bidkapel in het kruiswegpark van Cadier en Keer is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en typologische ontwikkeling.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     
  
61- Cadier en Keer-Keerderberg-Missiehuis: 
In de tuin van het Missiehuis staan deze 14 staties
 ==========================================================================================================================================================================================================

             Eckelrade. 

       

           

       

       01- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Houten ongevalkruis met porseleinen corpus.
       Kruis en Kapel zijn door een generaal van Napoleon geplaatst uit dank voor de genezing van zijn
       opgelopen verwondingen. Onderhoud: fam. Quadvlieg-Eckelraderweg no 10.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

        

       02-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Dorpstraat:  Stenen kruis. Afgewerkt met sierpleister. Corpus is
       van Messing. Onderhoud: fam. Reynders-Dorpstraat 150.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

         

           

         

          

       03-Eckelrade-Eckelraderweg-Linderweg:  Smeedijzeren wegkruis met geverfde bronzen corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Tekst: Haw mich ien iere. Het kruis is gemaakt door smid Liëge uit
       Eckelrade in 1925. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
       Door een onenigheid werd er een houten kruis bijgeplaatst dat later verwijdert werd en geplaatst werd
       op het kerkplein. Op het huidige kruis staat de tekst; Geloofd zij Jesus Christus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       04- Eckelrade-Honthemerweg:  IJzeren Hagelkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

           

       05- Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Onderhoud:
       fam. Heinen-Bex-Klompenstraat no 19. Rond 2007 heeft het kruis een goede restauratie ondergaan.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       06-Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Op de binnenhof van de boerderij, Klompenstraat no 19
       hangt dit kleine houten kruisje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       07- Eckelrade-Klompenstraat-Achter de kerk:  Na het kruisen conflict is dit kruis hier tegenover
       de kerk terecht gekomen in 1988 op 1 juni.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       08- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Boomkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       In 2006 was het kruis danig in verval.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

         

          

          

       09- Eckelrade-Linderweg:  Moordkruis: Bid voor de ziel zaliger Matieu Wijnands die alhier op
       7 maart 1859 in den ouderdom van 28 jaar aan een onverwachte dood gestorven is. Hij was
       geen dronkaard noch godslasteraar. Daarom hopen wij dat hij moge ruste in den Naam van
       Jezus Maria-Jozef Amen. Pater noster Ave Maria.

       Eckelrade-Linderweg: Tekstplaat met de tekst erop van Matieu Wijnands.
       Matieu Wijnands werd vermoord door Frans Brouwers, notariszoon uit Gronsveld, door een
       onenigheid over een meisje Narinx genaamd. Hij kreeg slechts één jaar gevangenisstraf, dit
       duidt voor die tijd ook al op klassenjustitie.
      

        Moordkruis van Matieu Wijnands te Eckelrade.
        Halverwege de Linderweg te Eckelrade, gemeente Eijsden-Margraten, die de dorpen Eckelrade, Gronsveld en

        St. Geertruid verbindt, staat het oude moordkruis ter nagedachtenis aan Matieu Wijnands uit Eckelrade, die
        slechts 28 jaren oud is geworden. De Linderweg in Eckelrade loopt vanaf de Klompenstr. richting Eckelraderweg
        naar Gronsveld en St. Geertruid.
        Wat gebeurde er op 7 maart, carnavalsdinsdag in 1859 hier in Eckelrade?  In het dorp werd flink carnaval gevierd,
        het was het volksfeest nummer één voor men de vastentijd inging. De jongelui gingen flink uit hun bol. Het bier
        en ander alcoholische dranken vloeiden rijkelijk waarbij de bevolking en dan met name de boerenmeiden en
        knechten voor een dag uit de band sprongen.  Het was ieder jaar hèt feest van het jaar. Uit de omliggende dorpen
        zoals St. Geertruid, Honthem of Gronsveld kwamen de jongelui naar Eckelrade om zich te amuseren.
        Zo ook de zonen van notaris Brouwers uit Gronsveld. Zij dachten dat zij van hoger komaf waren, omdat hun vader
        notaris was en gedroegen zich arrogant en soms zeer kwetsend.
        De situatie die avond was nogal gespannen en dreigde meerder keren uit de hand te lopen. Er deden zich diverse
        heftige woordenwisselingen en schermutselingen voor. Tegen middernacht, tegen het einde van het feest gingen
        Matieu Wijnands en een vriend naar de Linderweg om de gebroeders Brouwers op te wachten. Na een heftige
        woordenstrijd volgde er een flinke vechtpartij, waarbij Matieu Wijnands door een twintigtal messteken om het
        werd gebracht. Het was Frans Brouwers, zoon van de notaris uit Gronsveld, die de dodelijke steken toebracht.
        Hij werd gearresteerd en er volgde een rechtspraak. Omdat hij de zoon was van een van de notabelen uit
        Gronsveld kreeg hij slechts een jaar gevangenisstraf, iets wat toch op klassenjustitie lijkt.
        Na dat jaar kwam Frans Brouwers weer op vrije voeten en hij volgde zijn vader op als notaris in Gronsveld.
        De 7e maart 1859 heeft hem echter nooit losgelaten. Hij is nooit getrouwd, omdat hij bang was dat zijn eventuele
        kinderen hier hinder van zouden ondervinden.
        Een paar jaar na die trieste carnavalsnacht werd dit kruis geplaatst als herinnering aan een nacht vol zinloos
        geweld; iets dat ook al anderhalve eeuw geleden voorkwam. Het kruis van Eckelrade bevat het opschrift:

        "Bid voor de ziel van Zaliger Matieu Wijnands, die alhier op 7 maart 1859 in den ouderdom van 28 jaar aan eene

        onverwachte dood gestorven is. Hij was geen dronkaard noch Godslasteraar. Daarom hopen wij dat hij moge
        ruste in de naam van Jezus Maria Jozef Amen. Pater Noster-Avé Maria.

        Ongeveer 20 jaar geleden is het kruis vernield. De rechterarm was in stukken gebroken. Het kruis is daarna
        vakkundig gerepareerd: alleen de tekst op de arm ontbreekt, wat jammer is. Men heeft er een plaquette naast
        geplaatst met de volledige tekst erop. Zo leeft Matieu Wijnands hier toch nog voort.
      
 Boek 50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.           

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

         

       10- Eckelrade-Linderweg-Heilige Geestweg:  Smeedijzeren wegkruis met messing corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Onderhoud: mej M. Weerts-Linderweg 24.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

           

          

       11- Eckelrade-Klompenstraat-Linderweg:  Houten wegkruis met messing corpus. Het hangt hier
       tegen een oude Lindeboom. Tekst: Een God is hij voor jou en mij. Onderhoud: St. K.&K. Margr.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       12-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Valkenburgerweg: Smeedijzeren wegkruis met geverfd messing
       corpus. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Bid voor ons. Onderhoud: St. K. & K. te Sint Geertruid
       Het kruis is verfraaid met gesmede krullen op balken en op schacht. De uiteinden van de balken
       eindigen in een lier vormige versiering. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts, het
       rechterbeen over het linker geslagen, de lendendoek id op de rechterheup geknoopt.
       Volgens John Reijnders uit Eckelrade zou dit kruis rond 1980 door Frans Bisscheroux en Pierre
       van Proemeren hier zijn geplaatst. Hier zou al een kruis gestaan hebben voor 1918.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

          

     


       13- Eckelrade-Molenweg-Beezenput:
  Smeedijzeren wegkruis met porceleinen corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Onderhoud: fam. Janssen-Molenweg 11. Het kruis is gemaakt van
       drie in het centrum aan elkaar gelaste ijzeren kokers van 10 bij 5 cm. Het holle corpus is van een
       legering. In de boven- en benedenhoeken van de kruisbalken bevinden zich drievoudige stralen
       bundels. In de linker benedenhoek is de middelste straal verdwenen. Het corpus draagt een
       bruinrode lendendoek. Op tafelhoogte is een bak waarin bloemen geplaatst kunnen worden.
       Het hoofd van het corpus neigt naar rechts. De voeten staan naast elkaar. Het zou een
       hagelkruis zijn. Bij de jaarlijkse processie wordt hier een rustaltaar ingericht.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       14- Eckelrade-Molenweg-Dorpstraat:  Op de binneplaats van Hoeve Hemersbach van de fam.
       Quadvlieg hangt dit gietijzeren kruis.Het is afkomstig van het kerkhof van de zusters uit Caberg.
       Tekst: 1980 Waar liefde daar vrede.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       15- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Stenen kruis, vermoedelijk een oud grafkruis.      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        16- Eckelrade-Molenweg no 17:   Gietijzeren wegkruis dat vermoedelijk verdwenen is. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       17- Eckelrade-Honthemerweg:  Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje.
      
Tekstbord met de tekst op het kruis no 17: Heer geef aan dit dorp Uw zegen opdat  iedereen
       gaat Uw wegen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

             

       18- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Houten boomkruis met vliegerkap.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

        

       19- Eckelrade-Klompenstraat:   Klein houten kruisje in vliegerkap model. het heeft een bronzen
       corpus.       
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       20- Eckelrade-Klompenstraat:  In de muur van de parochiekerk is dit oude grafkruis
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

     

       21- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Groot houten centraal kerkhofkruis. Opvallend zijn de gespreide armen van het corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      22- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Kruis in toegangspad naar het centraal kruis, uitgevoerd met klinkerstenen.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

       

   50- Eckelrade- Klompenstraat:  Maria beeldje in de muur van een woonhuis in de Klompenstraat.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       51- Eckelrade-Klompenstraat:   Naast het kruis van foto no 11 bevindt zich een soort grot met een beeld van de H. Antonius met kind.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      52- Eckelrade-Dorpstraat;  Klein kapelletje met beeldje.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       53-Eckelrade; Verdwenen kapel.
    
 ==============================================================================================================================================================================================================

       Honthem.  

           

       

         

         

        01- Honthem-Houbesweg-Bruisterboschweg: 
        Houten boomkruis met tinnen corpus. Het ongelukskruis van
       Tom Bastings. * 14-7-1959  + 2-9-1979. Op 26-6-1990 opgehangen door het echtpaar Bastings
       uit Bruisterbosch. Het markeert de plek waar hun enige zoon door een verkeersongeluk om het
       leven kwam
       Het vernieuwde kruis midden jaren negentig.
       Het vernieuwde kruis, dat vernieuwd werd door de St.K & K. te Margraten in het jaar 2005.
       Tekst: Deenk good nao dat kint uch oùch gebäöre.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

             

         

        

       02- Honthem-Eckelraderweg-Honthemmerweg:  Smeedijzeren wegkruis met messing corpus.
       Geflanceerd door 2 kastanjebomen. Tekst: Heer wees mij zondaar genadig. Dit kruis werd
       gemaakt door smid Liëge uit Eckelrade. Onderhoud: L. v. Proemeren.
        Tekst: Heer wees mij zondaar genadig.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

         

          

       

       03- Honthem-Eckelraderweg:  Smeedijzeren wegkruis met bronzen corpus. het is gemaakt door
       P. Brouwers en L.v.Proemeren en is in juni 1986 geplaatst. Tekst: "Rust hier uit in de schaduw van
       het kruis".  Hier heeft vroeger een gietijzeren kruis gestaan maar dat is vernield.
       Het gietijzeren kruis werd geplaatst door L.Schreurs.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

        

       04- Honthem-Einderweg-Limburgerstraat:  Uitgewassen betonnen kruis met messing corpus.
       Het kruis is gemaakt door de fam. Brouwers en L.v.Proemeren in juli 1987.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

            

       05- Honthem-Einderstraat-Blankenberg:  Klein houten kapelletje met Maria beeldje en kruisje.
       Onderhoud: fam. v. Proemeren-Roebroeks. In 1978 geplaatst en gemaakt door de fam. v. Proemeren-Roebroeks.
 
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

          

       06- Honthem-Heersteeg:  Smeedijzeren wegkruis met bronzen corpus. Dit kruis is door de fam.
       Mingels-Petit gerestaureerd nadat het vernield was door het omwaaien van de boom waar het
       tegen stond. Onderhoud: L.v.Proemeren en P. Brouwers.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

       

      07- Honthem-Limburgerstraat no 26:  Gietijzeren kruisje met de tekst: Dat alle mensen groot en
       klein, steeds onder Uwe hoede zijn. Het corpus is meegegoten.
       Honthem-Limburgerstraat no 26:  Tekst op het tekstbordje: "Dat alle mensen groot en klein
       steeds onder Uwe hoede zijn".
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       08- Honthem-Limburgerstraat no 37:  Houten gevelkruisje met messing corpus aan het woonhuis
       van de fam. Mingels. Dit kruisje heeft vroeger aan een boom gehangen voor de boerderij.
       Toen deze verdween, werd het aan hun woonhuis gehangen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       09- Honthem-Limburgerstraat no 44:  In de tuin van pand no 44 aan de Limburgerstraat staat dit
       gietijzeren kruis met in het hart een afbeelding van Maria.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       10- Honthem-Limburgerstraat no 44:Houten gevelkruis aan de oude boerderij, Limburgerstraat 44.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       11- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Apart huiskruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       12- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Houten gevelkruis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                                                     

          

         

         

            

       13- Honthem-Onderstraat-Kattenstraat: Smeedijzeren wegkruis met messing corpus. Tekst: Heer
       geef aan dit dorp Uw Zegen. Opdat iedereen gaat Uw Wegen. Kruisbeeld gemaakt en geplaatst
       door L.v.Proemeren en P. Brouwers in april 1987. Ook het onderhoud is in hun handen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                    

         

         

         

       14- Honthem-Onderstraat-Limburgerstraat:  Bij boer Baenen staat dit uitgewassen betonnen
       wegkruis  met ingelegde glazen knikkers. Het corpus is van messing. het kruis is destijds gemaakt
       door dhr. Egidius Pinkers. Tekst op de sokkel: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

                           

       15- Honthem-Rijksweg no 113:  Een smeedijzeren wegkruis  tegen een heg bij het woonhuis van
       de fam. Bakker aan de Rijksweg 113. Het corpus is van brons en er is een bordje met de
       volgende tekst: "O Zondig mens, ziet toch aan, wat ik voor U heb gedaan".
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        

        16- Honthem-Limburgerstraat-Eckelraderweg:  Kapel met houten kruis. Het is een Maria kapel.
       De kapel werd gebouwd in 1924 en is in 1944 zwaar beschadigd door een Amerikaans voertuig
       tijdens de bevrijding. In 1999 is de kapel geheel gerestaureerd door de bewoners van Honthem.
       In de kapel staat een Maria beeld van Lourdes, naast Maria staan de beelden van het H. Hart en
       St. Jozef met kind. Boven de ingang van de kapel bevindt zich een kruisbeeld.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

                              

       17- Honthem-Onderstraat-Eckelraderweg: Gietijzeren wegkruis met ingegoten corpus.
       Het kruis is gekregen van de fam. Bremen uit Bocholtz. De hardstenen sokkel van de Stads
       academie te Maastricht. Geplaatst in juli 1986 door L.v.Proemeren en P.Brouwers. Ingezegend
       door pater Lemmerling uit Cadier en Keer. Type Egelie: I I A b 5.1
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        18- Honthem-Onderstraat no 53:  Gietijzeren kruis op het erf van boerderij Onderstraat no 53.
       Het kruis is versierd met een corpus en een engel aan het voeteneind. Het staat op een  natuurstenen sokkel.  Type Egelie: I I B b 1
     .
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                                   

        19- Honthem-Limburgerstraat no 26:  Houten gevelkruisje met messing corpus. Gemaakt door
       dhr. Willems, Roevoetstr. no 6 Broekhem-Valkenburg. In okt 1986 geplaatst. Onderhoud: fam.
       Blom-Pluymaekers, Honthem no 26.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

       

       20- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Devotie kapelletjes aan de muur van pand no 44 te Honthem.
       Eigenaar Dhr. van Wissen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       21- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Gevelkruis aan de woning van Limburgerstraat no 44 te
       Honthem bij de fam. van Wissen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       22- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Gevelkruis aan de woning van Limburgerstraat no 44 te
       Honthem bij de fam. van Wissen.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Honthem-Limburgerstraat no 44:  Kruisje aan tuinhuisje in de Limburgerstraat no 44 te Honthem
       bij de fam. van Wissen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      24- Honthem- Limburgerstraat no 21-  Gietijzeren huiskruis met ij het hart van het kruis een afbeelding van Maria.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       25- Honthem; Hekkruisje.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      26- Honthem- Limburgerstraat no 12;  Gietijzeren huiskruis met in het hart van het kruis een afbeelding van Johannes de Doper.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       30- Honthem-Limburgerstraat-Eckelraderweg:   Het is een Maria kapel.         
       De kapel werd gebouwd in 1924 en is in 1944 zwaar beschadigd door een Amerikaans voertuig
       tijdens de bevrijding. In 1999 is de kapel geheel gerestaureerd door de bewoners van Honthem.
       In de kapel staat een Maria beeld van Lourdes, naast Maria staan de beelden van het H. Hart en
       St. Jozef met kind. Boven de ingang van de kapel bevindt zich een kruisbeeld in de kapel bevindt
       zich ook een houten kruis.

===================================================================================================================================================================================================================

         MARGRATEN.

         

         

             

         

       01- Margraten-Amerikaplein:  Houten kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Heer bestuur ons.
       A.D. 1990. Soortkruis: Devotiekruis. Kruis is een schenking van dhr. Willems uit Broekhem-
       Valkenburg en is geplaatst op 2-11-1990 bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.
       Het werd op zondag 25 november ingezegend. Het kruis is geplaatst door Pierre v. Proemeren
       Frans Bisscheroux en Lei Moonen.
       Margraten-Amerikaplein:  Tekst op het tekstbordje: Heer bestuur ons. A.D. 1990.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       02- Margraten-Amerikaplein-Gemeentehuis:  Dit kruis in de burgemeesterkamer op het gemeen
       tehuis te Margraten is geplaatst en ingezegend op 3 nov. 1990. Het is afkomstig van een kerkhof
       van de zusters te Caberg-Maastricht. Ingezegend door Mgr. Castermans. Tekst: 19-11-'90
       Domine dirige nos. Tekstplaatje is gemaakt door Grada Erven uit Kunrade.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

       03- Margraten-Appelgaard:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Kruis is afkomstig van het
       kerkhof te Scheulder. Het is geplaatst op 5-6-2005 door de St. K. & K. te Margraten die ook
       voor het onderhoud zorg draagt.  Type Egelie: I I A b 10.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

             

         

         

        

        04- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg: Het oude smeedijzeren kruis in der
       Broenshem. Het is gemaakt door Férke lemmerleijn en werd vervaardigd uit afval materiaal van
       het Amerikaans leger. Het werd op 10-7-2002 gestolen.
       04- Margraten-Dobbelsteynstraat- Broenshemweg:  Het vernieuwde kruis in de Broenshem is
       gemaakt en ontworpen door Jan Scheepers. Het is gemaakt van plaatstaal. Het heeft de tekst:
       Ich wis datste kaoms.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

          

                  
       05- Margraten-Holstraat-Scheuldersteeg:
  Gietijzeren kruis op hardstenen sokkel met de tekst:
       Geloofd zij Jezus Christus 1896. Het kruis is voorzien van een hardvormig plaatje zonder tekst
       en een stralen krans versierd dit kruis. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten. Type Egelie: I A b 1.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

         

       06- Margraten-Holstraat-Sprinkstraat:  Gietijzeren wegkruis aan een kastanjeboom. Corpus is van
       gietijzer. Tekst op bordje: I.H.S. Aan de voet van het kruis is een engel afgebeeld. Onderhoud:
       St. K. & K. te Margraten.  Type Egelie: I I A b 6.2 Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

     

       07- Margraten-Broenshemweg:  Smeedijzeren wegkruis met loden corpus. Tekst: I.H.S. die
       geschilderd is door Jan Scheepers. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

          

       08- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: Aanziet het kruis, Aanbid het niet. Aanbid de Heer dien gij hier ziet, 28-9-1985.
       50 jaar geleden stond hier een houten kruis. Dit kruis is hier op 28-9-1985 geplaatst en door
       pastoor Claessens ingezegend.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

                           

       09- Margraten-Juliana-Bernhardlaan:   Op een sokkel van silex en hardsteen staat dit Millennium
       kruis 1-1-2000. Geplaatst door de St. K. & K. te Margraten. Het is een memoriekruis.
       De Silex steen is geschonken door mergelbouwer P.Kleijnen uit Sibbe en uitgevoerd door vader
       Hubert Kleijnen. Sjeng Lemmens - Pierre Royen en Jan Scheepers plaatsten dit kruis.
       Het werd ingezegend door pastoor Frits Janssen op 16 jan 2000. Onderhoud: St. K. & K.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        

       10- Margraten-Lammerdel:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Make love not war.
       Onderhoud: St. K. & K. Margraten.
        Tekst in 2015- Es God Bleef.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       11- Margraten-Papenhei:  Gietijzeren Herdenkingskruis met gegoten bronzen corpus. Tekst: Mat al
       wat er leefde in jou zal voort leven in ons. Onderhoud: fam Wanders, Bernhardlaan 29.
       Dit kruis is geplaatst, daar waarop 5-5-1991 Mat Wanders plotseling overleed. Mat Wanders
       Boetseerder van beelden. Zijn familie Wanders-Nilwik plaatste dit kruis op de 1-5-1993 en werd
       op die dag door pastoor Janssen ingezegend. Type: Egelie: I I B b 2.2.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        

       

                  

       12- Margraten-Rijksweg: Het hardstenen ongelukskruis van Franciscus Huinen. Tekst: I.H.S. Bid
       tot troost der ziel van Franciscus Huinen hier dood gebleven in den jeugdigen ouderdom van 17
       jaren den 25 juni 1858. Franciscus Huinen was afkomstig uit Gulpen en is hier verongelukt me
t
       paard en kar. Kruis is versierd met een doodshoofd en twee gekruiste beenderen.
       Het kruis is in 1993 verplaatst naar de huidige locatie i.v.m. verlegging van het fietspad.
       Oude standplaats van het kruis voor 1993.
       Margraten-Prov. weg: Nieuwe standplaats van het ongelukskruis

        Het Franciscus Huijnen kruis te Margraten.
       De Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht is op twee bochten na vóór en na Gulpen een prachtige kaars-

        rechte weg en na Gulpen tot aan Heer aan beide zijden van de weg voorzien van flinke dikke dikke eikenbomen.
        Deze zijn geplaatst in het midden van de 20e eeuw toen de weg ook geasfalteerd werd.
        We schrijven het jaar 1858, de Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht was in die tijd een weg die bestond
        uit steenslag en kiezel, met diepe karren sporen, niet verhard zoals nu. Voor de boeren en vrachtrijders in die tijd
        een weg waar regelmatig lichamelijke- en dodelijke ongelukken gebeurden.
        Zo ook in 1858 op 25 juni toen de 17 jarige Franciscus Huijnen zoon van Willem Huijnen en Johanna Catharina
        Mobers in alle vroegte 'smorgens vanuit Gulpen zich met paard en kar op weg begaf richting Maastricht. Wat hier
        precies gebeurt is, is helaas niet meer te achterhalen maar Frans kwam onder de wielen van de kar terecht en
        stierf ter plekke. Is het paard op hol geslagen? Is hij van de kar gevallen doordat hij b.v. in slaap was gesukkeld?
        Het zal altijd een raadsel blijven.
        'sMorgens om acht uur werd hij gevonden, waarschijnlijk door twee inwoners van Margraten n.l. de landbouwers
        Martinus Brouwers en Gillis Van Laar. Zij hebben ook aangifte gedaan van het dodelijk ongeluk van dhr. Huijnen
        bij de Burgerlijke Stand. Zij beiden kenden het slachtoffer persoonlijk. We denken dat de naaste familie te zeer
        geschokt was door dit ongeval om deze taak op zich te nemen.
        Men heeft er een kruis geplaatst van Naamse steen. Wanneer en door wie dit kruis geplaatst werd is helaas niet
        bekend, maar aan de steen te zien is deze niet lang na het dodelijke ongeluk geplaatst. Welk steenhouwer hem
        gemaakt heeft is eveneens niet bekend. Op het kruis onderaan, is een doodshoofd afgebeeld dat doorkruist is
        door twee beenderen die staan als symbool voor de dood. Soms komen we dit symbool ook tegen op moord-
        kruisen. Verder vinden we op dit kruis de initialen I.H.S. welke staan als symbool voor het Christendom en
        betekend Jezus. In de H van dit initiaal is een klein kruisje afgebeeld. Verder staat in gebeiteld de letters DOM
        staan voor de Latijnse tekst "Deo Optimo Maximo".  "Aan de beste en hoogste God gewijd".
        De tekst op het kruis luid als volgt: "Bidt tot troost der ziel van Franciscus Huijnen hier dood gebleven in den

        jeugdigen ouderdom van 17 jaren den 25 juni 1858".

       
Het kruis heeft altijd ca. 100m. vanaf het kruispunt Provinciale weg - Dobbelsteinweg gestaan en wel aan de
        linkerzijde. Toen de weg een reconstructie onderging en het fietspad ook een opknapbeurt kreeg omdat het te
        oneffen was geworden door de wortels van de eikenbomen werd het kruis ca. 50m naar het noorden verplaatst
        richting Amerikaans kerkhof. Het kruis is door een bakstenen muurtje omringd en voor het kruis is een
        bloemperkje aangelegd. De aangifte bij de Burgerlijke Stand vermeld de sterfdatum 1 juli 1858. Dit strookt niet met
        de gegevens op het kruis. Ook dit zal altijd een vraagteken blijven. Zo zal Franciscus Huijnen in onze herinnering
        voort blijven leven zolang dit kruis langs deze zeer drukke weg zal blijven staan.
   
     Boek 50 Kruisen  50 verhalen  Chris Willems.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

       

       13- Margraten-Rijksweg-Dobbelsteynstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. INRI. Kruis is uitgevoerd met een stralenkrans. Onderhoud:
       St. K. & K te Margraten.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

       14- Margraten-Rijksweg-Kerkpad:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen.
       is van gietijzer. Onderhoud: St K. & K. te Margraten.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

           

       

       15- Margraten-Rijksweg- Burg.Ronckersplein:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen.
       Corpus is van gietijzer.  Tekst: Zo ver gaat Gods liefde. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
       Het in 2011 vernieuwde kruis. Het is een  gietijzeren kruis dat hier geplaatst is ter vervanging
       van het oude smeedijzeren kruis door de Stichting kruisen en Kapellen afd. Margraten.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

              

     

       16- Margraten-Rijksweg-Sprinkstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer. Boven het
       corpus het plaatje met de tekst: R.I.P. Onderhoud: Fam. Jef Smeets, Rijksweg 69 te Margraten.      
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                  

           

       17- Margraten-Sprinkstraat no 21:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. 
       Het kruis is voorzien van een zadeldak. Onderhoud: Bewoners van het pand , de fam. Brouwers.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       18- Margraten-Sprinkstraat no 105:  Muurnisje met beeldje van Maria en kruisje. Onderhoud: De
       bewoners van het pand Sprinkstraat 105 te Margraten.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

           

        

       19- Margraten-Trichterweg-De Koningswinkel:  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: INRI. Een hartvormig plaatje zonder tekst versierd dit kruis. Dit kruis stond voorheen
       tot +/- 1960 op de hoek van de Trichterweg en heeft daarna een aantal jaren tegen de woning
       van de fam. J.Jacobs gestaan, gelegen aan de Trichterweg. In 1984 is het door Mart Huls,
       Eijkerweg 117 op de huidige plaats gezet. Onderhoud: Buurtver. Hoenderstr. i.s.w. St.K.& K.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

              

       20- Margraten-Veldekestr.-Pres.Kennedystr.:  Smeedijzeren Devotiekruis met gietijzeren corpus op
       een hardstenen sokkel. Kruis is geschonken door dhr. Ammerlaan uit de Veldekestraat 29 en
       deed voorheen dienst als torenkruis op een klooster van een kapel in Heerlen. Veldekepein heeft
       dit kruis in juni 1988 opgericht met medewerking van de St. K. & K te Margraten. Onderhoud:
       P. v Proemeren.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       21- Margraten-Shomonstraat no 2:   Huiskruis aan de woning van Jules Jeukens.
       Jules Jeukens heeft tientallen corpussen gesneden voor de gemeente Valkenburg waar hij in
       dienst was.  Het is een eikenhouten corpus. Het kruis hangt hier sinds 2000.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       22- Margraten-Eijkerweg no 117:  Houten kruis in de tuin van pand no 117 in de Eijkerweg.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       23- Margraten-Past. Brouwersstraat-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

                  

      50- Margraten Trichterweg-Hoenderstraat:  Mariakapel die in 1961 gebouwd werd.
      Op een natuurstenen altaar staat een Mariabeeld. Een hekwerk versierd het kapelletje.
      De kapel ligt in aan de rand van de bebouwde kom van Margraten op een driesprong en wordt geaccentueerd door een groenvoorziening.
      De kapel dateert uit 1961 en werd gesticht door burgemeester Vrouwenraedts.
      De kapel verbergt een erachter liggend transformatorhuisje, dat door de kapel aan het zicht wordt onttrokken.
      De zijwanden zijn van natuursteen. Een betonnen afdak beschermt het interieur. Een laag smeedijzeren hek sluit de ingang af.
     Op een natuurstenen altaar, betegeld in verschillende kleuren, staat in een rechte nis een Mariabeeld


======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

         

       

        51- Margraten-Eijkerstraat:   Oude kapel die verplaatst is naar het openlucht museum te
       Nederweert in 1950.
       Wegkapel te Margraten: In Zuid-Limburg zijn nog steeds veel van dergelijke kapelletjes te vinden.
       Deze kapel lag aan de rand van de bebouwde kom en werd verzorgd door de boerin die er tegen-
       over woonde. ook vinft nog steeds de jaarlijkse processie op Sacramentsdag plaats. Een stoet
      gelovigen trekt dan zingend en biddend naar de kapel. De tocht wordt gehouden uit eerbied voor de
      hostie, die de pastoor met zich meedraagt tijdens de tocht.
      De wegkapel uit Margraten werdt verplaatst naar de overkant van de Brabants-Limburgse weg.

      De uit Mergelsteen opgetrokken Mariakapel stamt uit 1950.
      De wanden van de kapel zijn van mergelsteen. Op een altaar staat een Mariabeeld, Mater Dolorosa (Moeder van Smarten), omgeven door een boog van
      roosvormige lampjes.               

===================================================================================================================================================================================================================

         Mheer

       

        

         

                   

       01- Mheer-Banholtergrubbe-Duivenstraat:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Aan het
       voeteneind een afbeelding van een engelen figuur.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

         

         

                      

       02- Mheer-Dorpstraat:  Groot houten kruis met zadeldak en corpus.
       Geplaatst tegen het opkomend Nazi-dom in 1937. Het corpus is van een Italiaanse beeldhouwer
       die in Maastricht woonde. Kruisbalken zijn gemaakt door Alfons van Gerven. Ingezegend door
       Pastoor Welters. Het gehele kruis is in 2005 gerestaureerd.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

           

       

       03- Mheer-Dorpstraat:  Houten wegkruis met corpus. Tekst: Heer geef aan dit dorp Uw zegen,
       opdat iedereen hier gaat Uw wegen. Onderhoud tot 1992: Mr. J. Willems. Het wegkruis  is in
       1992 gerestaureerd door ir. Hans Beyer. Onderhoud: fam. Goessens.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       04- Mheer-Dorpstraat:  Houten kruisje op nok van woning als sluitstuk van boeiboord.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       05- Mheer-Dorpstraat-Begraafplaats:  Houten kruis op het kerkhof. Onderhoud: Parochie Mheer.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       06- Mheer-Noorbeekerweg-Voerenstraat: Smeedijzeren wegkruis afkomstig van de zusters van het
       Arme Kindje Jezus. Het stond daar op het graf van een pater die rond de eeuw wisseling
      (1900) is begraven. Geplaatst 1-6-1990. Ingewijd 6-7-1991. Onderhoud: St. K. & K afd. Mheer.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

           

         

         

        

       07- Mheer-Leemstraat-Duivenstraat:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. Onder het corpus
       bevind zich een doodshoofd met gekruiste beenderen. Tekst: 1890, Bid voor ons. Eigenaar en
       onderhoud: Peter Peters.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       08- Mheer- Manege Hendriks: Houten wegkruis met ijzeren corpus op het grondgebied
         van hoeve van wijlen Sjeng Hendriks.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       09- Mheer- Manege Hendriks: Stenen kruis boven poort van hoeve wijlen Sjeng Hendriks
       
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

          

           

        

       10- Mheer-Dorpstraat-Wienickerstraat:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
        Op het bordje staat het jaartal 1871 geschilderd. Onderhoud: fam. Houben. Kruis is in 2006
       vervangen door een smeedijzeren kruis.
        Midden jaren 90e is dit kruis vervangen door een smeedijzeren kruis. Het naamplaatje is verdwenen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

         

         

         

       11- Mheer-Dorpstraat-Papenweg:  Boomkruis met zadeldak.
       Onderhoud: fam. Pasmans.
        Sinds 2013 hangt dit kruis aan de gevel van pand no 40 in de Dorpstraat doordat de boom verwijdert is.
      
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

       12- Mheer-Rondelenstraat-Duivenstraat:  Houten gevelkruis omgeven door witte vliegermodel
       behuizing. Het corpus is van koper. Eigenaar: P. Senden. Onderhoud: P. Senden.    
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

       14- Mheer-Stallestraat no 12:  Houten gevelkruis met zadeldak en corpus van hout. Plaatje met
       de tekst: Bidt voor de arme zielen in het vagevier 1811. In 1988 gerestaureerd door H.Beyers
       uit Mheer in juni 1988, Onderhoud: fam. J. Borgerman, Stallesstraat no 12.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       15- Mheer-Stallesstraat no 32:  Houten gevelkruis met zadeldak. Afbeelding van zon en maan.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

         

       16- Mheer-Stallestraat no 34:  Gietijzeren wegkruis. Het hangt aan de gevel van het woonhuis van
       de fam. J. Lanckoor. het is uitgevoerd met een corpus en stralenkrans. Aan het voeteneind
       een afbeelding van een engel. Onderhoud: fam J. Lanckoor. Type Egelie: I I I A a 2
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       17- Mheer-Stallestraat-Stadshaag:
  Gietijzeren wegkruis op natuurstenen sokkel. In het hart van
       het kruis God onze Vader. Aan het voeteneind de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.
       Type Egelie: I I I A b 4
       Tekst:  O mens die hier gaat voorbij. En niet denkt aan mij. Hoe zal het met U gaan. Komt gij ten
       oordeel staan.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       18- Mheer-Steegstraat no 15: Lindenhouten gevelkruis met houten corpus. Tekst: INRI.
       In sept. 1988 geheel gerestaureerd door Hans Beyers. Eigenaar en onderhoud: J.Bendemacher.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       19- Mheer-Steegstraat:  Klein corpus aan het woonhuis no 15.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

           

     

       20- Mheer-Steegstraat: Houten wegkruis met gietijzeren corpus. Onder het corpus bevindt zich een
       doodshoofd met gekruiste beenderen op de schacht. Mr. J. Willems heeft dit kruis geplaatst
       nadat hij het van een koster gekregen had. Na een opknapbeurt vond het de huidige bestemming
       In juli 1993 is het gerestaureerd. Onderhoud vanaf 1962: Mr. J. Willems. Vanaf 1993 : St. K.&K.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        21- Mheer- Stadshaag:  Wie helpt, waar en wanneer hing dit kruis hier?      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       22- Mheer- Op 't Hövelke no 19:  Bij zijn 40 st verjaardag plaatste dhr. Royen dit kruis aan de gevel
      zijn woonhuis. Het is gemaakt door een broer van dhr. Royen. Het werd in 1998 geplaatst omdat in
      nieuwe wijk totaal geen kruis of een ander teken van geloof aanwezig was.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        23- Mheer-Stallestraat-Wienickerstraat:   Houten kruis op de hoek van de Stallestraat-Wienickerstraat.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      25- Mheer-Steegstraat;  Gevelkruisje in muur nis. Tekst INRI.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

         

         

     

      50-Mheer-Dorpstraat-Dorpstraat.  Maria kapel.
       De kapel ligt op een verhoging op de splitsing Dorpsstraat-Stallestraat in Mheer.De Mariakapel in Onder-Mheer is gebouwd in 1950,
      niet ver van de plek waar een jaar eerder de oude kapel werd afgebroken. Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk.
      Het plafond is gedekt met een blauw geschilderde schrootjes. De vloer is belegd met zwarte en witte tegels.
      Op een altaar met bakstenen steunen staan een fraai, keramisch Mariabeeld met Kind van Charles Vos en twee grote engelenbeelden.

====================================================================================================================================================================================================================

          Noorbeek

         

       

          

          

       01- Noorbeek-Vroelenstraat-Schimmeliggerweg:  Houten wegkruis met zadeldak en rugschild.
       Oorspronkelijk corpus uit 1950. Ontwerp: Frans Tuinstra. Gerestaureerd voor Pasen 1987.  
       Soortkruis: Devotiekruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

              

       02- Noorbeek-Bergenhuizen:  Smeedijzeren wegkruis met doodshoofd. Corpus: Gietijzer dd.
       18e -19e eeuw. Op de punten ingeslagen rondjes met rozetten erin. Onder de voeten een
       doodshoofdje. Volgens Martin Rooding zou dit een van de oudste kruisen van Noorbeek zijn.
       In sept./okt 1987 opgeknapt door de St. K. & K. afd. Noorbeek. Soortkruis: Devotiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

               

       03- Noorbeek-Bergenhuizen no 13: Houten wegkruis met gegoten tinnen corpus. Dit kruis werd
       geplaatst omdat het hier een gevaarlijke plek van wegen is. Dit gebeurde in +/- 1948 door het
       echtpaar Jan Breuls-v, Laar Bergenhuizen no 11.Soortkruis: Devotiekruis. Het kruis werd in 1992
       vernieuwd door het huidige kruis met zadeldak en rugschild. Eigenaar en beheer: Particulier.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

         

         

       04- Noorbeek-Bergenhuizen no 19 C.:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
       Corpus is van gietijzer en uit +/- 1900. Tekst: INRI. Dit kruis is minstens 95 jaar oud. Rozetje in
       de kruising achter het hoofd van het corpus. Onderhoud: Jean Gubbels-Wierts. Devotiekruis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

              

        05- Noorbeek-Bergenhuizen-Schienweg:  Houten boomkruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
       Corpus: Metaallegering. De boom zou geplant zijn bij de geboorte van Koningin Beatrix in 1938.
       Enkele jaren later hing de fam. Sjang Huntjes dit kruis aan de jonge boom. Onderhoud: fam.
       Jef Loo-Dullens. Soortkruis: Devotiekruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        06- Noorbeek-Hek Sportpark:  Klein kruisje op sluithek van het Sportpark.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

           

         

              

         07- Noorbeek-Bergenhuizen-Visweg:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus: Gietijzer +/- 1890.
       Eigenaar: Particulier. Beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst op sokkel: J.H. - S.P.
       De initialen op de sokkel duiden op een echtverbintenis tussen Johannes Hendrikx (1852-1917
       en Sibilla Petit Jean (1848-1954). Soortkruis Devotie-Gedachteniskruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

         

       08- Noorbeek-Teleginster: Gietijzeren wegkruis. Corpus: Gips kopi uit 1987. Eigenaar en beheer:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Dit kruis is door Math Cox geschonken aan E. Strijthagen. Het is een
       grafkruis van de opa van Math Cox uit Schinnen. Het is geplaatst in de zomer van 1987 door de
       leden van de St. K. & K.  Soortkruis: Devotiekruis.  Type Egelie: I A b 4.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       09- Noorbeek-Bessemerweg:  Hardstenen kruis. Eigenaar: Particulier. Beheer: St. K. & K. afd.
       Noorbeek. Tekst: Georges Romedenne Assasine Parle Allemands 3-9-1944 R. I. P.
       Herdenkings met krans en bloemen op 3 sept. dd. Corpus 1944/1945. Devotiekruis.
       George Romedenne uit het Waalse Fleron had achter de Voerstreek Viva la Belgique geroepen 
       wat de Duitsers niet beviel en hem gevangen namen en in Noorbeek in een holle weg met twee
       nek schoten doodden


        
Georges Romedenne, een moedige Belg te Noorbeek.
        Als we naar Noorbeek rijden vanaf Hoogcruts en we rijden aan de linkerhand Scheij voorbij dan passeren we de

        Bessemerweg, een land- of veldweg, aan de linkerhand. Tegenover deze veldweg liggen de heuvels die de
        gehuchten Bergenhuizen en Terlinden verbinden. Een prachtig natuurgebied waarin de hellingen in ieder jaar-
        getijde prachtig uitzien.
        In "D'r Bessemerwaeëg" staat na ca. 100m rechts in het talud een klein stenen gedenkteken. Vrij onopvallend,
        nog geen meter hoog. Er voor en er naast een paar bloemen, meer niet. Het "kruisje" is van een tekst voorzien
        die ons herinnert aan de heldendaad die Georges Romedenne voor Noorbeek heeft verricht.
        Waarom is dit "kruisje" hier geplaatst?
        Georges Romedenne was een in het Waalse Olne geboren Belg, een jongeman met een grote vaderlandsliefde.
        De laatste dagen van de oorlog 1940-1945 trokken de Duitsers zich terug uit het bezet gebied. Zo ook uit het
        Waalse Olne. De eens zo trotse bezetter voelde de hete adem van de geallieerden in zijn nek en maakten een
        verslagen indruk.
        Romedenne zag de Duitsers hals over kop Fléron uitvluchten en riep met luide stem al klappend in de handen
        "Vive la Belgique, Vive la Belgique".  De Duitsers konden dit slecht verdragen, grepen hem vast en sloegen hem
        in de boeien. Ze namen hem mee op hun terugtocht door de Voerstreek richting Noorbeek.
        In Noorbeek werd halt gehouden en in het huis van de familie Duijsings een klein drinkgelag begonnen.
        Georges werd op een bank op de cour neergezet en ze maanden hem om daar te blijven zitten. Anders
        volgden strafmaatregelen voor de bevolking van Noorbeek. Romedenne had gemakkelijk kunnen vluchten, maar
        bleef zitten, ondanks dat de mensen van Noorbeek hem sommeerden dat te doen. Georges zei tegen hen,
        "Wanneer ik vlucht worden 10 van uw dorpsgenoten opgepakt en doodgeschoten".
        Toen de Duitsere weer naar buiten kwamen namen zij Georges mee tot aan het Bessemerwaeëgske, beroofden
        hem van zijn bezittingen en schoten hem met twee nekschoten dood.
        Men liet hem daar liggen en inwoners van Noorbeek brachten het lijk naar de schuur van Michel Gubbels waar
        mevrouw Johanna Hodiamont hem opbaarde. Hij werd tijdelijk begraven te Noorbeek en later herbegraven op
        het kerKhof van Saint-Hadelin. Aan het gemeentehuis te Olne is een inscriptie aangebracht die ons herinnert aan
        Georges Romedenne
        De bevolking van Noorbeek was trots op Georges Romedenne en eerde hem met een eenvoudig kruisje.
        Tekst op het kruisje;  "Georges Romedenne - Assassiné par les Allemands le 3 - 9 - '44".

        Boek 50 Kruisen  50 verhalen 50 kruisen        

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       

       10- Noorbeek-Bessemerweg-Schimmeliggerweg:  Houten boomkruis met afdakje en rugschild.
       Eigenaar en beheer: Particulier. Corpus is uit gietijzer +/- 1900. Tekst: INRI. Dit Dankbaarheidskruis is
       is tussen 1896 en 1900 door Petrus Bosch geplaatst uit dankbaarheid voor de genezing van zijn
       vrouw. Onderhoud: fam. Strijthagen-Bosch. Het kruis is in 1980 vernieuwd.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

       11- Noorbeek-Bovenstraat-Vroelenstraat: Smeedijzeren gevelkruis. Eigenaar en beheer:
       Bewoners van het pand Bovenstraat no 2. Corpus: Gietijzer 19e eeuw evenals het kruis.
       Tekst: INRI. Kruis in 1990 vernield door leden van een motorclub. Kruis hing hier al in 1920.
       Soortkruis: Devotiekruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

        12- Noorbeek-Boyeweg: Houten wegkruis op stenen sokkel. Eigenaar: Particulier. Beheer: STK&K.
       Corpus: Gietijzer van 28-8-1988. Soortkruis: Dankkruis. Kruis staat op grondgebied van mevr.
       Houben en is geplaatst door Leo Moonen ter zijner intentie.Ingewijd door pastoor Sax 22-3-1989
       Kruis is afkomstig van het kerkhof te Noorbeek.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

       13- Noorbeek-Boyenweg- Landweg:  Boomkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar en
       beheer: Particulier en St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. 30-9-1989.
       Corpus: Gietijzer +/- 1989. Ontwerp en vervaardigd door Chritje Gubbels. Soortkruis: Devotie.
       Het corpus is het oude corpus van het kruis St. Maartensweg-Heerbaan.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       14- Noorbeek-Boyeweg-Kl. Heugdenweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: Gem. Eijsden-
       Margraten. Beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus: gietijzer van voor 1900. Tekst: INRI.
       Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Soortkruis: Devotiekruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       15- Noorbeek-Brikkestraat- 't Gètske:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K.
       afd. Noorbeek. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Op de voet: INRI. Corpus: gietijzer van in de
       18e eeuw. Soortkruis: devotiekruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

       16- Noorbeek-Onderstraat 7A:  Gevelkruisje met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer:
       Particulier. Corpus: Hout ad 2000. Geplaatst: 2000. Soortkruis: Devotiekruis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

          

       17- Noorbeek-Dorpstraat 24:  Stenen kruis op stenen sokkel. Eigenaar en beheer: bewoners van
       het pand Dorpstraat 24. Tekst: INRI. Wees gegroet o Kruis onze enigste hoop. Op het onderste
       gedeelte van de sokkel staat: Uit dankbaarheid 1918. Kruis is geplaatst in 1918. Soortkruis:
       Devotie-Dankbaarheidskruis.

     

       Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
      
Apart is het massief stenen dankkruis uit 1918, dat de tuin van no 24 domineert. 'Wees gegroet o
       kruis, onze enigste hoop" valt er te lezen. Het kruis is een dankbetuiging voor het einde van de Eerste
       Wereldoorlog, die hier nadrukkelijker werd meebeleefd dan elders.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

           

     

       18- Noorbeek-Kempestraat 2:  Houten gevelkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer:
       Vakantie hoeve de Witte Olifant. Corpus van hout van voor 1950. Kruis is uit 1974-1975.
       Soortkruis: Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       19- Noorbeek-Klompestraat-Onderstraat:  Groot houten kruis op Oude Kerkhof.
       Het is een Missiekruis.  Tekst: SXXXR. Het is volbracht.
       
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        20- Noorbeek-Klompenstraat 2:  Houten gevelkruis. Eigenaar en beheer: bewoners Klompenstr. 2.
       Corpus is van gietijzer. Onder het corpus een doodshoofd met twee gekruiste beenderen.
       Kruis dateert van voor 1900. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

        21- Noorbeek-Klompestraat 9:  Smeedijzeren gevelkruisje met dakje. Eigenaar: Parochie.
       Beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst: 1971 Past. J. Sax 1996. Corpus is oorspronkelijk
       +/- 1963. Ontwerp: Chris Theunissen. Kruis geplaatst op 24 aug. 1996. Gedachteniskruis.
      

        Limburgs Dagblad  26-8-1996.
       Pastoor Jo Sax 40 jaar priester en 25 jaar pastoor van Noorbeek.

      
Het nieuwe wegkruis is door de werkgroep Wegkruisen Noorbeek teruggevonden op een stoffige
       zolder in Roermond. Waar het vandaan komt is niet duidelijk. En ook de maker ervan blijft voorlopig
       onbekend. "Maar het is een kundige kunstsmid geweest",benadrukt Bert Melchiors van de werkgroep.
       "het moet een hels karwei zijn geweest om dit smeedijzeren kruis te vervaardigen, ook al is het dan
       een hemels onderwerp". Melchiors vermoedt dat het kruis uit de jaren vijftig dateert. "Het gezicht van
       de lijdende Christus zou geïnspireerd kunnen zijn op een Afrikaans masker," zegt hij. Het kruis is door
       leden van de werkgroep schoongemaakt en voorzien van een beschermend laagje metaalvernis.
       Een plaatselijke smid heeft er een tekst ingeslagen: '1971 * PAST. J. Sax * 1996'. Het kruis heeft een
       plekje gekregen naast de pastorie, waar pastoor Sax het zaterdagavond zelf heeft ingezegend.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

     

       22- Noorbeek-Schey-Kwakhaag:Gietijzeren wegkruis van Nestor Martin gieterij uit Hoey. Het corpus
       is meegegoten. Dit kruis is een grafkruis geweest van de fam. Vluggen-Hagelstein uit Eckelrade.
       Geplaatst in mei 1987. Type Egelie: I I A b 3. Kruis is in 1991 vervangen door afbeelding no 25.
       De weg waar dit kruis aan staat hete vroeger 'D'r Lieëkwaeëg'. Hier werden de lijken van de
       overledenen van Hoogcruts of Schilberg naar de Sint-Brigidakerk in Noorbeek vervoerd
        22- Noorbeek-Schey-Kwakhaag: Stalen smeedijzeren kruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K. Noorbeek.
       Tekst op de achterkant van het kruis: 1991 (Plaatsing jaar). Ontwerp: Wiel Erven uit Kunrade.
       Corpus: Gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

           

       

           

        23- Noorbeek-Schey-Vroelen:  Gietijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek.
       Corpus is van een metaallegering. Kruis is in april 1986 geplaatst door de St. K. & K. -Noorbeek.
       Het kruis heeft aan het voeteneind een afbeelding van Maria en Johannes. Soortkruis:
       Devotie kruis.  Type Egelie: I I A b 10.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

                                                                                                                                                    
       24- Noorbeek-Nieuwe Begraafplaats:
  Eikenhouten kruis met cementen corpus.Tekst op de
       bovenbalk: INRI. Calvariegroep centraal voor het kerkhof. Deze is afkomstig van Huize St. Anna
       te Heel. Na een opknapbeurt door Chritje Gubbels en Servé Gubbels, alsmede Leo Moonen
       werd deze groep in april 1988 geplaatst. Onderhoud: St. K. & K. afd. Noorbeek.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

     

       25- Noorbeek-Onderschey:  Houten wegkruis met dakje en rugschild. Eigenaar : Particulier.
       Corpus: Brons 1978. Tekst: Denis 5-9-1978. Op 5-9-1978 is Denis Hartmann met zijn bromfiets
       bij 't naar school gaan tegen een bus gereden en dodelijk verongelukt 17 jaar oud.
       Zijn vader plantte er een eik en hing er een klein houten kruisje aan dat in 1995 vervangen door
       het huidige kruis.  Ontwerp: Servé Gubbels.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
      
Een kleine 100m verder aan het einde van de Wolfsberg links van de weg staat nog een ongevalskruis
       met de tekst: 'Denis 5-9-1978'. Dit weggedeelte is blijkbaar erg gevaarlijk. Het kruis is net vernieuwd
       en heeft een cederhouten huisje met koperen dak gekregen. Denis Hartman kwam in 1978 met zijn
       brommer onder een autobus.      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

          

       26- Noorbeek-Onderstraat-Bosweg:  Houten boomkruis met dakje en rugschild. Corpus is van
       gietijzer +/- 1980. Eigenaar en beheer: St. K. & K. afb. Noorbeek. Ontwerp en gemaakt door
       Leike Moonen. Soortkruis: Hagelkruis. Geplaats in 2001. Het vervangend een kruis van 1980.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

       27- Noorbeek-Onderstraat-Boyeweg:  Houten wegkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar en
       beheer: Particulier. Corpus van gietijzer 1975. Kruis is ontworpen en gemaakt door Chritje
       Gubbels voor zijn 73 ste verjaardag 30-4-1988. Onderhoud vroeger Chritje Gubbels, thans
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

          

       28-Noorbeek-Vroelen-Kattenroth:Gietijzeren wegkruis. Eigenaar: Gem. Eijsden-Margraten. Beheer:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. De oorspronkelijke hardstenen sokkel bevatte de inscriptie C.de W.
       1861 en bevindt zich thans op de hoeve de Peul v/d fam Warrimont. Volksdevotie bij uitvaarten.
       Geplaatst in 1980.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       29- Noorbeek-Pleij-Kerkhof: Oud grafkruis hier geplaatst op het oude kerkhof.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       30- Noorbeek-Bosweg-Rotweg:  Smeedijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
       Tekst: Lieven Hier sedich 'ns zeuk vin ich dich a g'n beuk. Corpus:
       Metaallegering uit 1998. Kruis is  afkomstig van het kerkhof te Noorbeek. Soortkruis: Devotiekruis.
       
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       31- Noorbeek-Rubdelstraat-Brigidastraat: Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: St. K.& K
       afd. Noorbeek. Corpus is van Gietijzer en is uit +/- 1909. Kruis is afkomstig van een Belgisch
       kerkhof en is geplaatst op initiatief van de bewoners van bejaardencentrum Rubdel. Soortkruis:
       Devotiekruis.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

          

       

       32- Noorbeek-Schey no 1-3:  Houten wegkruis met dakje en rugschild. Corpus: Gietijzer van voor
       1900. Ontwerp: Ed Ramaekers. In 1984 is het kruis gerestaureerd door Ed Ramaekers.
       Het orig. corpus werd in 1984 vernield en is nu in het bezit van de fam Raemakers. Onderhoud:
       Ed en Jef Ramaekers- Schey no 1-3 te Noorbeek. Het is een devotiekruis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

           

         

       33- Noorbeek-Schey bij waterput:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K.
       Tekst in de kruisbalken: IN MANVS TVAS. In Uw handen. Corpus: Gietijzer dd 1986.
       Kruis is afkomstig van Dobbelsteijnstraat in Margraten. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

            

       34- Noorbeek-Schey no 11:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Particulier. Corpus:
       Gietijzer van voor 1900. Soortkruis: Devotiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       35- Noorbeek-Schey no 2: In de negentiger jaren werd het oude houten kruis vervangen door een
       gietijzeren op een stenen sokkel. Eigenaar dhr. B. Melchiors Schey no 2. Plaatsing van het kruis
       op 1 juni 1991. Kruis is afkomstig van het fratersgraf van de Zusters te Caberg-Maastricht.
       Het oude houten kruis van Iepenhout met gietijzeren corpus was het
       huiskruis van B. Melchiors. In 1980 gemaakt door Fr. v. Gerven uit Mheer.
       Dhr. Bert Melchiors is in 2017 overleden.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

       

       36- Noorbeek-Bovenstraat-Scheyerlinde:  Smeedijzeren wegkruis dat het oude Torenkruis uit 1900
       vervangt. Eigenaar en beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus is van brons.
       Ontwerp: smid Jean  Balthazar Wolfs. Soortkruis: Devotiekruis.
       Het oude Torenkruis dat voor 1900 op de toren van de Brigida kerk
       stond. Geplaatst hier aan de Scheyerlinde rond 1900. Na restauratie herplaatst op 5 mei 1986.
       In gezegend op 8 juni 1986 door pastoor Sax. In 1993 op 8 april vervangen door kruis no 36C.
       Dit kruis staat thans onder de toren van de Brigida kerk te Noorbeek. Geplaatst 14-5-1993.
         

       Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
       Bij het wegbordje Schey bevindt zich op de kruising een smeedijzeren kruis, dat ooit werd
       gemaakt door een smid in Voeren. Het bronzen crucifix is er later op aangebracht.     

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================               

          

         

       

       37- Noorbeek-De Planckweg:  Smeedijzeren memoriekruis. Eigenaar en beheer: Particulier
       Tekst: Alphons Detry 1e gevallene van Nederland bij de bevrijding van Nederland 19-9-1944
       Corpus: Metaallegering. Inwijding 5 juni 1995. Ontwerp: Mat Wanders.
       Het initiatief tot het plaatsen van het kruis geschiede 50 jaar later door Jos Hamers en Fieneke Detry
       en de kinderen die het geheel ook onderhouden

       Alfons Detry
       Op 12 september 1944 werd Noorbeek bevrijd door de Amerikaanse 30ste divisie de Old Hickory.
      Ook in het gehucht Schilberg
trokken de Duitsers zich terug nadat ze met diverse barricades de wegen
      hadden versperd. Het was burgemeester Nahon die vertelde dat de Amerikanen Noorbeek hadden
      bevrijd. Het was café eigenaar Schreurs die opdracht gaf de weg vrij te maken. Het waren Jef
      Cranshof, Alfons Detry en zijn zus Fieneke die het karwei van het opruimen van de barricaden op zich
      namen. Bij het opruimen ging er een landmijn af die onder de barricade lag. Jef Cranshof en Fieneke
      Detry werden zwaar gewond. Alfons Detry overleefde de klap niet, hij werd dodelijk getroffen.
      Alfons Detry die 29 jaar oud was moest de hele nacht op de plek van het ongeluk buiten blijven
      totdat de Amerikanen de weg vrij gegeven hadden.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

           

         

       38- Noorbeek-Schey-Kwakhaag:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
       Tekst: INRI. Corpus: Gietijzer voor 1900. Soortkruis: Devotiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

         

       39- Noorbeek-Schilberg no 6:  Houten gevelkruisje met afdak. Tekst: INRI.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

                  

       40- Noorbeek-Schilberg no 38:  Houten gevelkruis met dakje en rugschild. Eigenaar en beheer:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus: Gietijzer dec 1987. Tekst: INRI. Ontwerp: Chritje Gubbels.
       Geschilderd: Leo Moonen. Geplaatst: 23-12-1987 door B. Melchiors en Leo Moonen. Soortkruis
       Grens-Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       41- Noorbeek-Schilberg-van Oppen:  Houten boomkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus: Gietijzer dec 1992. Ontwerp: Jannie Willems. Geplaatst in
       dec 1992. Soortkruis: Devotiekruis. Kruisje was in 2015 verdwenen en vervangen door nestkastje.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                  

        

        

       42- Noorbeek-Vroelen:  Houten wegkruis met dak en rugschild. Eigenaar en beheer: St. Kr. & K.
       afdeling Noorbeek. Corpus is van gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

           

       43- Noorbeek-St. Maartensweg:  Houten boomkruis met afdakje en rugschild.
       Eigenaar en beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus is van gietijzer. Ontwerp:Chritje Gubbels
       Onderhoud: Mevr. Houbiers-Van Wanroy. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       44- Noorbeek-Schoolstraat-Sint. Maartensweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer:
       St. K. & K. afb. Noorbeek. Tekst op sokkel:  IHS INRI. Corpus is van gietijzer +/- 1900.
       Soortkruis; Devotiekruis. Dit kruis werd door de fam. Werelds geplaatst na het bouwen van hun
       woning. Voor Pasen 1988 werd het kruis gerestaureerd. Leo Moonen nam de opknapbeurt voor
       zijn rekening. B. Melchiors plaatste het vervolgens op de huidige lokatie.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        

       45- Noorbeek-Stadshaag:  Gietijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Particulier. Tekst: O Mens
       die hier gaat voorbij. En niet denkt aan mij. Hoe zal het met U gaan, komt gij ten oordeel staan.
       Kruis is uit ca 1900 en is een grenskruis. Type Egelie: I I I A b 4.
       Noorbeek-Stadshaag: Tekstbordje op het kruis. tekst: O Mens die hier gaat voorbij. En denkt
       niet aan mij. Hoe zal het met U gaan, komt gij ten oordeel staan.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

           

       46- Noorbeek-Vroelen-Sint Maartensweg: Smeedijzeren wegkruis.
       Eigenaar:particulier. Beheer  St.K.& K  afd. Noorbeek.
       Tekst op sokkel: IHS. Corpus: gietijzer 18e-19e eeuw. Volksdevotie bij processie
       Kruis heeft een krans met 10 sterretjes. Is in 1988 gerestaureerd en op 3-6-1988 herplaatst.
       Soortkruis: Devotiekruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       47- Noorbeek-Vroelen no 40:   Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: Particulier. Beheer: St. K. & K.
       afd. Noorbeek. Corpus gegoten brons. Plaatsing 1987. Soortkruis: Devotiekruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

        48- Noorbeek-Ulvend:  Houten boomkruis met afdakje en rugschild. Corpus is van gietijzer. Tekst:
       INRI. Kruis is geplaatst door Leo Moonen en B. Melchior 20-11-1987. Ontwerp en gemaakt
       door Chritje Gubbels.Geschilderd door Grada Erven uit Kunrade.
        Kruisjes was in 2015 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       49- Noorbeek-Vroelen-Hoeve de Peul:  Groot houten gevelkruis met afdak en rugschild. Eigenaar:
       en beheer: Particulier. Corpus metaallegering +/- 1985. Soortkruis; Devotiekruis. Eigendom en
       onderhoud: de fam. Huntjes.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       50- Noorbeek-Ulvend no 1:  Bij de fam. Schreurs staat dit gietijzeren kruis op de binnenhof.
        Type Egelie: I I A a 2
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

       51- Noorbeek-Vroelen-Hoeve Beusmans:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Particulier
       Corpus: Gietijzer 19e eeuw. Kruis is waarschijnlijk uit België afkomstig. Soortkruis: Devotiekruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

         

         

          

     

       52- Noorbeek-Wesch:  Houten wegkruis met houten dakje en rugschild. Corpus: brons
       Ontwerp corpus: Jef Courtens +/- 1970. Ontwerp kruis: Peter Pleijers. Soort kruis: Devotiekruis.
       Het keramiek corpus is helaas verdwenen in 2011.
       
       Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit

       In Wesch op het eerste kruispunt staat een mooi wit kruis, 'n zogenaamd vliegermodel.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

         

              

       53- Noorbeek-Kattenroth-Neutraleweg:  Granieten kruis met granieten corpus. Eigenaar en beheer:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst: Mijn liefde kent geen grenzen. Geplaatst: 1-9-1989 na een
       opknapbeurt door de fa. Moonen-Wanders uit Hoensbroek. Het heeft dienst gedaan als grafkruis
       Soortkruis-grens-Gedachteniskruis. Voor 1989 stond hier een houten kruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

           

       54- Noorbeek-Onderschey-Hoogcruts:
      
Staalprofielen ongelukskruis. Tekst: Guido- Patrick * 1966  + 3-11-1966
       Ongelukskruis van Patrick Vluggen en Guido Meys uit St. Geertruid. Geplaatst 27-12-1986 door
       de St. K. & K. afd. Noorbeek. Ingezegend door pastoor Sax. Symbolen stellen voor: Geloof
       Hoop en Liefde. Kruis is gemaakt van RVS. staal en ontworpen door Miel Strijthagen. Soortkruis
       Gedachteniskruis.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
      
Op de weg naar Noorbeek vanaf Hoogcruts, vinden we, in de afdaling, tegen de bosrand links een
       ongevalskruis. Hier kwamen op 3 november 1986 twee twintigjarige jongens uit St. Geertruid om het
       leven, toen hun auto 's nachts uit de bocht vloog. Het is een modern kruis van chroomstaal, waarin
       de namen van het tweetal - Guido en Patrick - zijn verwerkt.        

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

           

       55- Noorbeek-Onderschey: Hardstenen kruis van Jacobus Bindels. Eigenaar en beheer: St. K. & K.
       afd. Noorbeek. Tekst op sokkel: Jacobus Bindels van Noorbeeck 1848. Corpus: gietijzer.
       Voetstuk is in 1988 vernieuwd. Steenhouwer: Job Uters uit Echt. Volgens Ad Welters betreft het
       hier een Votiefkruis.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
      
Dit kruis staat links van de Wolfsberg in het weiland, en dat is het Jacobus Bindels-kruis uit 1848.
       Om erbij te komen moet men door een vouwhekje. Het memorie-kruis is van blauwe steen en heeft al
       enige tijd geen corpus meer (1995). vernield. Het kruis stond eerst in een andere wei. Het heeft ook
       25 jaar in een schuur gelegen, voordat het lokale comité het op de huidige plek neerzette.         

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

           

          

       56- Noorbeek-Onderschey-Kütersteenweg:
       Smeedijzeren wegkruis met 3 smeedijzeren krullen. Corpus: Gietijzer.
       Boven het hoofd een tekstplaatje met de tekst: INRI. In 1988 gerestaureerd door Leo Moonen.
       Dit kruis staat hier al sinds mensen heugenis. Soortkruis: Devotie kruis. In de negentiger jaren is het
       kruis opnieuw gerestaureerd. Onderhoud en beheer: St. K.& K. afd. Noorbeek.
     
  Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud Bindels.
      
Onder aan de voet van de Wolfsberg rechts, op de kruising met de weg naar Terlinden staat een
       smeedijzeren wegkruis met een oud corpus. Het heeft een mooie lijdende Christus en rode verf-
       streepjes op de voeten en handen, die het bloed van de kruisiging op een ontroerend naieve wijze
       illustreren.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

     

       57- Noorbeek-Wesch no 2:  Tot midden in de negentiger jaren hing dit kruis aan het woonhuis  in
       der Wesch no 2. Plotseling was het verdwenen. Waar is het gebleven? Corpus was van gietijzer.
       Eigenaar en beheer: Particulier. Soortkruis: Devotiekruis.
       57- Noorbeek-Wesch no 2: Het kruis is hier geplaatst in 1996 ter vervanging
       van het eerdere verdwenen kruis aan de gevel van het woonhuis. Het is afkomstig van het zuster
       klooster te Caberg-Maastricht. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie: I I I A b 1.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

         

        

        

       

       

        58 t/m 62- Noorbeek-Sint Maartensweg no 1:  Bij de familie Fiddelers Hangt naast de voordeur in
       de tuin en rondom het woonhuis bevinden zich een 5 tal kruisen.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

         

         

       63- Noorbeek-Ulvend:  Houten gevelkruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        64- Noorbeek-Ulvend:  Houten gevelkruis met vliegerkap.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

        65 t/m 73- Noorbeek-Schey no 2:  Bij de familie Melchiors staan deze kruizen privé in hun tuin.
        De kruisen 66-67-68-69-70-71-72  zijn in 2017 verkocht wegens overlijden van Bert Melchiors.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        76- Noorbeek-Onderstraat-Begraafplaats:   Het oude torenkruis dat voorheen stond op de plek van
       van foto 36 te Onderschey-Scheyerlinde.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

        77- Noorbeek-Onderschey-Scheyerlind:   Oorlogsmonument.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

        78- Noorbeek-Provincialeweg-Hoogcruts;  Kruis met twee armen.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

                   

      79-80-81-82-83-Noorbeek-Vervallen of verdwenen kruisen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       

       

      100- Noorbeek- Klompestraat-Onderstraat:   Brigidakapel 
     
De kapel werd in 1772 gebouwd voor de beschermheilige tegen de veepest. De kapel werd in 1963 gerestaureerd.
     Voor de kapel staat de Brigida-den, die elk jaar in mei door de Jonkheid nieuw wordt geplant.
     Het interieur is gestuukt en voorzien van corintische pilasters en Lodewijk XV-decoraties.
    Tegen de achterwand is een beeld van H. Brigida aangebracht uit 1978, vervaardigd door S. Eymael.
     Links en rechts en aan beide zijden van de ingang zijn glas-in-loodramen aangebracht. Links staat een doopvont.
        

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        101- Noorbeek-Ulvend:   Mariakapelletje te Ulvend.
        Kleine, witte wegkapel met een daarin een Mariabeeldje. De kapel werd gesticht in 1960 en werd toegewijd aan O.L. Vrouw van Banneux.
        Vele pelgrims uit Limburg zijn op weg naar het Belgische Banneux deze kapel gepasseerd.
        De kapel heeft de vorm van een klokgevel en wordt gedekt door een zadeldakje. In een blauw geschilderd nisje staat een Mariabeeld.
       Onder de nis is een balkonnetje aangebracht met een hekwerk.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

     

          102- Noorbeek-Wesch:   Klein Mariakapelletje.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

    103- Noorbeek-Klompestraat-Onderstraat:  Parochiekerk van de H. Brigida.

==================================================================================================================================================================================================================================

    Scheulder.

          

        

        

          

           

        01- Scheulder-Scheulderdorpstraat:  Tussen twee kastanje bomen staat dit gietijzeren wegkruis
       met corpus. Aan het voeteneind staat een engelen figuur. In 1980 vernield door een groep
       jongens. Gerestaureerd en onderhouden door G. Ploemen-Scheulderdorpstraat no 95.
       Tekst op stenen sokkel: Mijn Jezus Barmhartigheid. In de voet van het kruis: Nestor Martin 1737
       Dit is het fabrikage no. Type Egelie: I I A b 5.1
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       02- Scheulder-Scheulderdorpstraat:  Smeedijzeren wegkruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       03- Scheulder-Scheulderdorpstraat no 105:  Houten gevelkruis in 1986 opgehangen door de fam.
       Schevers-Souren. Dit kruis hing voorheen op 't Rooth. Tekst: INRI.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       

       04- Scheulder-Scheulderdorpstraat no 74:  Smeedijzeren wegkruis. Tekst: Blief bie os Heer.
       Onderhoud: fam. Ramakers.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

        

    

       05 - Scheulder-Gerendalsweg no 22;  Gietijzeren kruis tegen de gevel van de boerderij.
       Het is een oud grafkruis dat nu dienst doet als devotiekruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      06- Scheulder-Onbekend.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       10 - Scheulder-Scheulderdorpstraat:  Maria kapelletje op paal.
       Dit kleine kapelletje staat op de hoek van de Scheulder dorpsstraat en Gerendaalsweg, tussen tuinbegroeiing.
      Het kleine houten kapelletje is tegen een zwart geschilderde metalen buis bevestigd, waardoor het geheel een soort perroen vormt.
      Het kapelletje heeft een met shingels gedekt zadeldak en een raampje met segmentboog, afgeschermd met kunstglas.  

=======================================================================================================================================================================================================================================

          St. Geertruid.

           

         

        

       01- St. Geertruid-Achter de Höfkes:  Bij het begin van de Eijsdenerweg en de Maarlanderweg
       staat dit smeedijzeren wegkruis. Corpus van legering, multiplex kapelletje, mdf plaatje op
       schacht. Op het kruis is in het centrum een kapelletje bevestigd dat bestaat uit vijf delen
       dakpansgewijs over elkaar gelegd zijn. Het corpus is bevestigd op een hartvormige plaat die op
       de halfcirkelvormige achterplaat van het kapelletje is aangebracht. Op het tekstplaatje van mdf
       staat de tekst: Ga niet zonder groet aan mij voorbij, Het schenkt u vreugd en maakt u blij.
      
Mevrouw Leida Weijzen uit de Eindstraat is betrokken bij het in stand houden en verzorgen van
       dit kruis. Zij verzorgt vanaf 1958 het onderhoud. Zij heeft de zorg overgenomen van de gezusters
       Habets uit de Eindstraat.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

       

        02- St. Geertruid-Libeek-Roebroeks:  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Bordje met
       de tekst: INRI. Onderhoud: fam. Roebroeks-Libeek. Het zwartgeverfde smeedijzeren kruis is
       met een achtersteun vastgezet op een betonnen blok van wel een kubieke meter door de
       eigenaar en bouwer van de boerderij aan de overkant, dhr. P.Frijns (1926). Het kruis is versierd
       met gesmede krullen. De uiteinden van de balken zijn voorzien van een scherpe punt. Het
       gesloten corpus is wit geverfd. Het hoofd kijkt naar links omhoog. De voeten staan nagenoeg
       naast elkaar. De lendendoek is op de linkerheup geknoopt. Achter het hoofd een rond stralen
       krans. Het kruis is waarschijnlijk gemaakt door de smid Jansen uit Libeek.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

       03- St. Geertruid-Bukel:  Smeedijzeren wegkruis met bronzen corpus. Onderhoud: St. K. & K. afd.
       St. Geertruid. Zwartgelakte balken van U profiel waarbij de bovenbalk en de zijbalken eindigen
       in een punt. Verder is het kruis versierd me gesmede krullen. Het corpus is een bronslegering.
       Het hoofd van het corpus is licht naar rechts neigend en naar voren kijkend. De voeten nagenoeg
       naast elkaar. De lendendoek middenvoor- en op de rechterzij geknoopt.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

         

           

       

       04- St. Geertruid-Bukel-Moerslag:  Houten wegkruis met bronzencorpus. Tekst op het bordje:
       INRI. Onderhoud: St. K. & K. afd. St. Geertruid.  Het kruis is gemaakt van eikenhout met een
       afdak en achterwand. Het is verankerd met smeedijzeren steunen. Het corpus is hol en gemaakt
       van een Bronslegering. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts en kijkt schuin omhoog.
       De lendendoek is op de linker zijde geknoopt. Op het kruis een banderol met de letters INRI.
       Het kruis werd gemaakt door Frans Bisscheroux, jarenlang de grote animator van de Stichting
       kruisen en Kapellen afdeling Sint Geertruid en Giel Frambach, eveneens jarenlang bestuurslid
       van bovengenoemde stichting.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       05- St. Geertruid-Burg. Wolfsstraat bij no 14:  Smeedijzeren kruis met massieve corpus van
       gietijzer. De balken van het witte kruis komen samen in een open afgeronde ruit waarin op een
       klein kruisje het witten corpus hangt. De uiteinden van de ballen eindigen in een opengewerkt
       kruisje. Het hoofd van het corpus buigt licht naar voren en neigt naar rechts. De voeten staan
       naast elkaar. De lendendoek is geknoopt op de rechterheup. Midden in de schacht staat op een
       rechthoekig ijzeren bordje "Moeilijke dagen gaan ook voorbij".  Het kruis is gemaakt door een
       inwoner van Sint Geertruid, volgens dhr. Luc Curfs. Het kruis is hier in 2002 geplaatst door
       dhr. Luc Curfs. Aan de zijde van de Burg. Wolfsstraat stond op de kruising met de Karreweg
       voorheen een kruis. Ter vervanging van dat kruis is in 1990 door de St. K.& K. een kruis
       geplaatst aan de overzijde op de kruising met Achter de Höfkes. In afwachting van de rotonde
       die hier bij het binnenrijden van Sint Geertruid is gepland in het kader van de realisatie van het
       plan Karreweg heeft de heer Curfs het kruis voorlopig hier geplaatst. Het zal ter zijner tijd een
       plek op of aan de rotonde krijgen. In 2007 overleed de dochter van de heer Curfs. het kruis
       vervulde een grote rol bij het verwerken van het verdriet van de naaste familie.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

           

           

       

       06- St. Geertruid-Burg. Wolfsstraat:  Gevelkruis van gietijzer met corpus van gietijzer.
       Tekst: INRI. Onderhoud: St. K. & K. afd. St. Geertruid. Vlak bij een verkeersspiegel hangt dit
       doorbroken gietijzeren gevelkruis. Tegen de schacht van het kruis staat een meisjesfiguur op
       platte stenen met naast haar voeten twee bloemen met elk 6 kroonblaadjes. Het meisje is
       gekleed in een kort jurkje, dat tot boven de knieën afhangt, de mouwen zijn opgerold. Het hoofd
       steunt in de rechterhand, met de linkerhand houdt zij een krans met bolletjes vast. Het apart
       gegoten corpus heeft de armen schuin naar voren gestrekt, de beide handen gesloten. Hoofd
       met doornenkroon iets naar rechts geneigd en achterover. Het kruis wordt onderhouden door de
       familie Gadet met medewerking van de Stichting Kruisen en Kapellen afdeling Sint Geertruid.
       Volgens mevrouw Anneke Gadet stond dit kruis al rond 1930 tegen de gevel.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

              

       07- St. Geertruid-Geertruideweg-Heiweg:  Het kruis is gemaakt van smeedijzer en wit geverfd.
       In het centrum is een onderbroken cirkel gesmeed met onder het midden een corpus, hol en
       van Bronslegering. Het corpus draagt het licht naar rechts neigend hoofd op de borst. De linker
       voetrust op de rechtervoet. De lendendoek is links van het midden geknoopt. Op het tekstbordje
       staat de tekst:  "Ich wis datste koams". Het kruis is geplaatst door Luc Curfs, omdat op deze
       plek bij het binnenkomen van de gemeente nog een kruis ontbrak. Het werd geplaatst in 1997.
       Er wordt verteld dat een overleden gast van de camping De Bosrand bij dit kruis wordt herdacht.
       De inrichting van het perk aan de voet van het kruis met witte kiezels doet inderdaad denken aan
       een graf. Bij dit kruis worden regelmatig bloemen neergezet.Onderhoud: St. K. & K. afd. Sint Geertruid.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       08- St. Geertruid-Libeek-Groeneweg:  Het betreft hier een stevig houten kruis dat tegen een boom
       bevestigd is. Achter ket kruis bevindt zich een achterwand en het geheel is afgedekt door een
       soort dakkapel met zink bekleedt. Het holle corpus is van een legering en neigt met het hoofd
       naar rechts. De linkervoet staat over de rechter voet.  De lendendoek is midden voor op de
       linker zijde geknoopt. Het kruis hang tegen een grote zware lindeboom. Waarschijnlijk is dit
       kruis een grenskruis. Volgens oude kaarten stond hier al een kruis voor 1918. Volgens Jan
       Roebroeks uit Libeek is het kruis geplaatst door de gebroeders Cerfontaine. Zij waren broers
       van mevrouw Habets-Cerfontaine uit Libeek. Volgens inwoners van LIbeek heeft het kruis in het
       weiland aan de overzijde van het huidige kruis, van de fam. Habets gestaan. De fam. Habets
       zorgt voor het onderhoud al jaren lang.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       09-St.Geertruid-Burg Wolfsstraat-Achter de Höfkes:Houten kruis van Merbau, corpus van legering
       brons is open aan de achterzijde. Sokkel van betonblokken, ijzer tekstplaatje. Het corpus is wit
       geschilderd, haren, lendendoek en voetsteun zijn bruin, de doornenkroon is groen. De hartwand
       is rood en de spijkers zijn aangegeven. Het hoofd neigt naar rechts en kijkt naar voeren en
       omhoog. Lendendoek is op rechterheup geknoopt. Voeten staan op voetsteun.Tekst: INRI.
       Dit kruis is in 1990 gemaakt en geplaatst door de broers Frans en Wiel Bisscheroux ter
       vervanging van een smeedijzeren kruis dat aan de overzijde stond 28-29 juni 1990. Frans
       Bisscheroux, voorzitter van de stichting heeft het kruis tot aan zijn dood in 2006 onderhouden.
       Het kruis markeert de ingang van het dorp aan de zijde van Eckelrade. Onderhoud St. K. & K.
       afd. Sint Geertruid.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

       10- St. Geertruid-Herkenrade-Langsteeg:  Smeedijzeren wegkruis en zwart geverfd.
       In de hoeken bevinden zich gesmede krullen. De uiteinden van de balken zijn spitse driehoeken.
       Het corpus is van een aluminiumlegering en wit geverfd. Het witte tekstplaatje op de schacht is
       van gietijzer met de tekst: "Geloof zij Jezus Christus". Het hoofd van het corpus is licht naar
       rechts neigend en kijkt naar voren. De lendendoek is op de rechterlies geknoopt. De voeten
       rusten op een voetsteun en de linkervoet rust op de rechter. Volgens Ger Lardinois uit 
       Herkenrade stond hier vroeger een hoog houten kruis. Toen dat er erg vervallen uitzag heeft de
       vader van Ger Lardinois het huidige kruis gesmeed. De familie Habets heeft het kruis jarenlang
       verzorgd. Thans zorgt voor het onderhoud mevrouw Habets-van Haren.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

      

       11- St. Geertruid-Heerkuil-Vossenkuilweg:  Het kruis is gemaakt van smeedijzer en zwart
       geverfd. Het holle corpus is een legering. Het corpus is geel, goud,bronskleurig. Het doet enig
       sinds oosters orthodox aan. Het hoofd kijkt naar rechts omlaag. De linkervoet rust op de rechter.
       Tot 1993 onderhield Piet van Wanrooy dit kruis. Na 1993 Dorothee van den Bosch. Toen het
       onderhoud op 'onvriendelijke wijze' werd overgenomen door de werkgroep Herkenrade is
       mevrouw Van den Bosch met het onderhoud gestopt. Toen werd ook het oude corpus vervangen
       door het huidige. Het kruis, met een ander corpus, stond vroeger in Libeek op weg naar de
       Belgische stal. Dhr. Coolen nam bij verhuizing het mee naar de Heerkuil. Vroeger voor 1990
       stond dit kruis in de tuin van de familie Memelink, Heerkuil no 3. Tekst: "God wij danken U voor
       al wat leeft, groeit en bloeit".
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


         

            

     

       12- St. Geertruid-Messcherheide-Heiweg:   Het betreft hier een smeedijzeren kruis met
       opgelaste rand dat met rug- en zijsteunen op een hardstenen voet verankerd is. Het corpus is
       een legering en is hol. Het wit geverd corpus heet een licht naar rechts neigend hoofd dat op de
       borst steunt. De haren vallen over beide schouders. De lendendoek is op de rechterzijde
       geknoopt. De linker voet rust op de rechter voet. Het kruis is zwart geverfd evenals de haren en
       de lendendoek. Op een plaatje op de bovenbalk staat in witte letters: INRI. Voorheen stond er
       een kruis van buizenstaal dat regelmatig omver gereden werd door de steeds groter wordende
       landbouw werktuigen. Geplaatst in 1991. Onderhoud: Stichting Kruisen en Kapellen afdeling
       Sint Geertruid.  Oude kruis (Foto 12A-B) dat hier stond voor 1991.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       13- St. Geertruid-Herkenrade-Roskuil:   Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Aan het
       voeteneind een engelen figuur. Type Egelie: I I I B b 8. Doorbroken, besloten kruis. In de voet
       een engel staande op een console, gekleed in tuniek, spit voor het rechter been met drie knopen
       gesloten. De rechter vleugel naast het lichaam, de linker tussen de stijlen van de schacht
       gestoken. Het hoofd naar rechts gericht. De rechter arm langs het lichaam afhangend, de linker
       gebogen, de hand rond het gevest van het zwaard, dat opzij van het lichaam uitsteekt.
       Cirkelvormig vergroot centrum met twee gevleugelde engelenkopjes, omgeven door wolken.
       In de hoek elk een meegegoten stralenbundel. Het kruis werd jarenlang onderhouden door de
       familie Aarts. Momenteel wordt het kruis onderhouden door de familie Maas-Aarts. Het kruis
       stond vroeger in de wei van de familie Aarts.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 
                                   

          

         

           

                                    

       14- St. Geertruid-Herkenrade-Steegje:   Het zwart geverfd kruis 
        van gietijzer met een wit geverd corpus van brons. In verband met de stabiliteit wordt de schacht
        aan de achetrzijde gesteund door een metalen stang die in de grond in bevestigd. De armen van
       het corpus zijn gesloten en schuin naar boven gestrekt en de beide handen zijn gesloten.
       Het hoofd heeft een doornenkroon en is iets naar links gekeerd en iets achterover geneigd.
       De lendendoek is met een koord rond het middel bevestigd. De voeten zijn over elkaar genageld.
       Op de voet een engelenfiguur. het kruis heeft vermoedelijk als grafkruis dienst gedaan en wordt
       onderhouden door de St. K. & K. sfd. St. Geertruid. Voorheen deed dit vele jaren de familie
       Claessens. Begin 1960 stond hier nog een houten kruis. Type. Egelie:  I I B b 1.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

           

           

       

            

       15- St. Geertruid-Herkenrade-Endepoelseweg:  Smeedijzeren wegkruis met aluminium corpus
       In oktober 1991 is het kruis gerestaureerd. Tekst: INRI. Onderhoud, Buurt Herkenrade en de
       familie Kreuwels. Het Lourdesgrotje is in1992 gebouwd. Tekst bij Lourdesgrot
       "Als ik aan niemand zeggen kan wat mijn hart doet breken, dan ga ik in mijn droefheid stil tot 
       Jezus moeder spreken".
De bovenbalken en zijbalken van het zwart geverfd kruis zijn versierd
       met gesmede geometrisch versieringen. De uiteinden van de balken worden door een wit
       geverfde lier. Het wit geverfde corpus neigt met het hoofd licht naar rechtsvoren. De lange haren
       hangen over beide schouders. De lendendoek is op de rechterheup geknoopt. De rechter voet
       steunt op de linkervoet en heeft en het heeft een open corpus.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

       

         

              

       16- St. Geertruid-Libeek-Rondellenstraat: Het smeedijzeren kruis heeft een hardstenen voet. In het
       centrum van de balken zijn twee gesmede ellipsen aangebracht ter versiering. In het centrum
       van deze ellipsen, precies op de kruising der balken bevindt zich een metalen plaatje. De schacht
       is aan de voet nog verstevigd door een korfachtige versiering. Het corpus is een legering. Het
       holle corpus heeft een naar rechts neigend hoofd, waarbij de haren over beide schouders 
       hangen. De lendendoek is op de rechterzijde geknoopt. De linkervoet steunt op de rechtervoet.
       Volgens Jan Roebroeks uit Libeek stond dit kruis vroeger op de kruising naar de Belgische stal.
       Eerst hing het aan de linkerzijde van de weg tegen een kastanjeboom, later aan de rechterzijde
       van de weg, maar toen aan een tamme kastanje boom. Omdat deze boom het begaf en het
       kruis op een moeilijke plek stond voor het landbouw verkeer is toen verplaatst naar de hoeve
       Libeek. Onderhoud: Stichting Kruisen en Kapellen afdeling Sint Geertruid.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

     

       17- St. Geertruid-Karreweg-Leisendelweg:  Het kruis is van smeedijzer, het holle corpus van ijzer. 
       Van dit kruis weten we, dat er al in 1865 op deze plek een kruis stond. Het staat namelijk ingetekend
       op een kaartje van de oude gemeente Sint Geertruid in "De gemeenten atlas van Limburg door
       J. Kuyper. de zware balken van het zwarte kruis zijn op en onder de dwarsbalken en aan de
       uiteinden versierd met smeedijzeren krullen. De bovenkant van de bovenbalk en de uiteinden van
       de dwarsbalken eindigen in een driehoek die ook opgesloten is tussen smeedijzeren krullen.
       Het hoofd van het corpus is naar rechts buigend. De bruine haren hangen over de schouders en
       rechterarm. De lendendoek is geknoopt op de rechterheup. De rechtervoet staat op de
       linkervoet.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       18- St. Geertruid-Dorpstraat-Buitenend:  Het houten kruis met een groen
       corpus van een legering van lood en tin. De balken en het corpus worden overdekt door een
       soort dakkapel. Ook is er ter versiering een witte achterwand aangebracht tot ongeveer de helft
       van de schacht. Het hoofd van het corpus kijkt naar voren en neigt naar rechts. De lendendoek
       is geknoopt op de rechterheup.Tegen de bovenbalk is een wit tekstbordje bevestigd met de
       letters INRI. Voor 1991 hing er een tekstbordje op met de tekst: "O crux ave spes unica".
       Wat betekend: "O kruis onze enige hoop. Het prachtige houten, antieke corpus dat het kruis vele
       jaren sierde is uit veiligheidsoverwegingen opgehangen in de parochiekerk op het priesterkoor
       rechts naar de sacristie. Het kruis wordt onderhouden door de familie Reep, de bewoners van
       het huis waartegen het kruis bevestigd is.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       19- St. Geertruid-Libekerstraat-Julianaweg:  Het gietijzeren kruis met op de plaats van het corpus
       een Christus figuur. We hebben hier te maken met een doorbroken, open gietijzeren kruis. In het
       nis vormige centrum staat een H. Hartafdeelding. De Christusfiguur heeft een mantel en tuniek
       weggeslagen zodat de zijde zichtbaar wordt. Met de rechterhand wijst hij naar zijn hart met
       doornenkroon. In de kruisvoet op een console buiten de schacht twee apostelfiguren. Links
       Petrus met een gesloten boek en rechts apostel Paulus met in de linkerhand een zwaard als
       verwijsing naar zijn marteldood. Buiten de schacht bevinden zich afhangende bloemguirlandes.
       Het kruis staat in de voortuin van de familie Essers en wordt onderhouden door de Stichting
       Kruisen en Kapellen afdeling Sint Geertruid. Voor 1984 stond hier een betonnen kruis met
       schelpjes, dat in 1984 vervangen werd. Type Egelie I I IA b 3.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

       20- St. Geertruid-Libeek-Pietersteeg:  Het betreft hier een smeedijzeren kruis met een hol corpus
       gemaakt van een ijzerlegering. Het kruis is uitbundig versierd met grote gesmede krullen. De
       voeten staan naast elkaar. De lendedoek is sterk geknoopt aan de voorzijde van het lichaam.
       Ook een knoop op de rechterzijde. De haren vallen over beide schouders. Het kruis is waarschijn
       lijk gemaakt door de smid Jansen uit Libeek. Het kruis is vele jaren onderhouden door Maria
       Jansen-Meertens. Ook de Stichting Kruisen en Kapellen afd. Sint Geertruid draagt zorg voor het kruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

     

       21- St. Geertruid-Savelsbos:  Het hardstenenkruis van Naamse steen en voor het grootste
       deel glad gepolijst. De randen van het kruis zijn opgeruwd. In de bovenbalk staan de kapitalen
       IHS, waarboven een kruisje. In de dwarsbalken staat de volgende tekst: "HUBERT WETZELS
      1.4.1924  3.11.1937 op deze plek overleden door een jachtongeval.
Dit kruis is een herdenkings
       kruis. Het herinnert ons aan het tragische jachtongeval dat hier op woensdag 3 november plaats
       vond. Hubert Wetzels, zoon van de boswachter van Graaf de Liedekerken uit Eijsden, was door
       de jagers ingehuurd om het wild op te drijven. Toen een der jagers meende een konijn te zien,
       loste hij een schot met het noodlottige gevolg. Hubert was aan zijn hoofd getroffen en overleed
       dezelfde dag in het ziekenhuis van Maastricht. Jaren stond er een houten kruis. Op 3 november
       1988 werd dit dezelfde dag geplaatst en ingezegend door pastoor J. Schram door toedoen van
       de Stichting Kruisen en Kapellen afdeling Sint Geertruid.
      

        Het jachtongeval in het Savelsbos te Sint Geertruid
       Een van de meest bezochte hellingbossen in Zuid-Limburg is het Savelsbos dat ligt in de driehoek Gronsveld-

        Eijsden en Sint Geertruid. In dit prachtige hellingbos waar de flora en fauna welig tieren. Voor wandelaars en
        toeristen is het bos in het voorjaar met zijn ontluikende verscheidenheid aan groene kleuren en in de herfst door
        de prachtige kleurenschakeringen bij het langzaam afsterven van de natuur, een ideale uitlaatklep. Vooral de
        tinten rood en geel zijn dan ruim voorhanden.
        Het stenen kruisje.
        In de herfst geeft het bos nog andere dingen prijs, óók het gevolg van de afstervende natuur. Het was dan ook
        in de herfst dat hier in dit bos een verschrikkelijk jachtongeval plaats vond. In de bladerloze struiken ontdekken
        we een klein kruisje van Bèrke Welzels. Het kruisje staat op een grens van de dorpen Eijsden en Sint Geertruid
        vlakbij de camping De Bosrand. Het kruisje herinnert ons aan de dood van Hubert Wetzels op 3 november 1937
        die hier verongelukte door een jachtongeval. Zoals gebruikelijk wordt op die derde november, de feestdag van de
        patroonheilige van Bèrke, Sint Hubertus, het jachtseizoen geopend.
        De Jacht.
        Het was een groep middenstanders uit Heerlen die op 3 november 1937 het bos en enkele weilanden hadden
        afgehuurd. Ook huurden ze jingeren uit de streek in om als drijvers te fungeren. Zo ook Bèrke Wetzels, zoon van
        de boswachter van graaf De Liedekerken uit Eijsden. Bèrke kende het Savelsbos als zijn broekzak. De buit was
        groot, een flink aantal hazen en konijnen werden er geschoten. De taak van de drijvers was het wild opjagen maar
        ook om het geschoten wild naar een verzamelplaats te brengen. Rond half elf vertrok Bèrke Wetzels met een deel
        van de buit uit het Savelsbos om de dieren op de afgesproken plek af te leveren. Hij keerde snel terug naar de
        jagers. Te snel wellicht, want nog geen half uur later werd hij getroffen door een schot hagel. De schutter, een
        hotelhouder uit Heerlen was in de veronderstelling, zo bleek later, dat de drijver nog niet terug was. Hij dacht een
        konijn te zien op de holle weg en schoot. Seconden later ontdekte hij zijn fatale inschatting. Geen konijn, maar
        Bèrke lag dodelijk getroffen op de weg. Kort na aankomst in het ziekenhuis van Maastricht kwam Bèrke te
        overlijden. Jagen in dergelijke bossen is levensgevaarlijk en Bèrke heeft dat met zijn dood moeten bekopen.
        Houten kruis.
        Men plaatste op de plaats van het ongeluk niet lang daarna een eenvoudig houten kruisje. Familie, kennissen en
        jachtvrienden legden er geregeld bloemen bij. Het houten kruis raakte na jaren in verval en de Stichting Wegkruis-
        sen en Kapellen Margraten liet toen bij steenhouwer Wanders een stenen kruis maken. Hij vervaardigde geheel
        belangeloos een hardstenen kruis met inscriptie. Het kruis werd op 3 november 1988, 51 jaar na het ongeluk
        geplaatst en ingezegend door pastoor Joep Schramm van Sint Geertruid. De plechtigheid werd door familieleden
        en jachthoornblazers bijgewoond alsook door vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer.
        Tekst:  "Hubert Wetzels,  1-4-1924  3-11-1937.  Op deze plek overleden door een jachtongeval.". 
      
 
Boek 50 kruisen en 50 verhalen Chris Willems. 
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       22- St. Geertruid-Valkenburgerweg:  Het kruis is gemaakt van plaatstaal en is versierd met een
       verhoogde buitenrand. Het witgeverfde corpus heeft een schuin naar rechts beneden kijkend
       hoofd met de kin op de rechter borst. De lendendoek is op de rechterheup geknoopt. De voeten
       rusten op een voetensteun, waarbij de linkervoet op de rechtervoet rust. Het corpus is hol van
       binnen en de rugzijde open. Midden op de schacht is een ijzeren plaatje met INRI erop.
       Op deze plek stond al voor 1865 een kruis. Het huidige kruis is geplaatst in het voorjaar van
       1990. Voorheen stond hier een granieten kruis zie foto 22A.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       23- St. Geertruid-Eindstraat-Kerkgebouw:   Kruis in nis op de koorvleugel van het kerkgebouw.      

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       24- St. Geertruid-Eindstraat-Kerkgebouw:   Houten kruis aan de zijgevel van het kerkgebouw.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       25- St. Geertruid-Eindstraat-Begraafplaats:  Groot corpus in kapelachtige bebouwing.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       26- St. Geertruid-Eindstraat no 44:  Gietijzeren kruis met een hol corpus van gietijzer.
       Het zwart geschilderde kruis is opengewerkt. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts en kijkt
       naar beneden. De rechtervoet staat op de linkervoet. In de boven- en benedenhoeken van de
       kruisende balken bevinden zich palmettes, kleine palmbladeren. De heer Frans Frambach heeft
       dit kruis gekregen van Frans Bisscheroux. Hij heeft het in orde gemaakt en het op de zijmuur
       van zijn woning aangebracht.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        27- St. Geertruid- Eindstraat no 28:  Het smeedijzeren kruis met een corpus van een legering.
       De balken van het zwartgeschilderde kruis eindigen in een hoefijzervorm. Het witgeschilderde
       corpus neigt het schuin omhoogkijkend hoofd naar rechts. De wijs- en middelvinger van beide
       handen wijst omhoog. De voeten staan naast elkaar. De blauw geschilderde lendendoek is voor
       geknoopt. Onderhoud hr. L. Offermans die dit kruisje ook zelf gemaakt heeft.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

     

        28- St. Geertruid-Bukel-Moerslag:  Houten wegkruis met aluminium corpus. Kruis is diverse malen
       gerestaureerd. Onderhoud: fam. Wetsels te Moersla

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

          

       29- St. Geertruid-Moerslag-Libeek-Heiweg:  Houten wegkruis met aluminium corpus.
       Is diverse malen gerestaureerd. Onderhoud"de fam Wetsels te Moerslag.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       30- St. Geertruid-Heerkuil-Camping:  Stenen kruis op gevel van de Camping.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      31- St. Geertruid-Hofstraat:   Smeedijzeren kruis in de Hofstraat.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      32-33-35-36- Sint. Geertruid:  Waar stonden deze kruisen????

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

     

     50- St. Geertruid-Moerslag-Kapel:  Deze kapel gewijd aan Maria is in 1960 tot stand gekomen en
       ingewijd door pastoor Huijnen op 30 april.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

      

       51- St. Geertruid-Bukel-Moerslag:  het bouwwerk bestaat uit een hardstenen achterwand, een
       betonnen onderbouw die met kinderkopjes is omrand. het kapelletje is in 1991 gebouwd. Het is
       ingezegend door pastoor Jötten op 15 augustus 1991. Tekst: Ave Maria.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       52- St. Geertruid-Bukel-Moerslag:  Kapelletje gemaakt van gesmeed en gelast plaatijzer.
       Het is witgeschilderd. In het kapelletje bevindt zich een maria beeldje van O.L.V. van Lourdes.
       Dhr. Luc Curfs is betrokken geweest bij het maken en het onderhoud van dit kapelletje.  Het zou
       gemaakt zijn door de dorpssmid van St. Geertruid dhr. Boon in 1979 op 3mei.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

           

     

      53- St. Geertruid-Julianaweg-Linderweg:  Klein Maria kapelletje.                    

=======================================================================================================================================================================================================================================================

            Terlinden-Hoogcruts

        

        

        01- Terlinden-Hoogcruts-Prov.weg:  Smeedijzeren herdenkingskruis. Eigenaar en beheer:
       Particulier. Tekst: Alphons Detry, 1e gevallene van Nederland bij de bevrijding van Ned.
       12-9-1944. Corpus Metaallegering. Inwijding: 5 juni 1995. Ontwerp: Mat Wanders.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

       02- Terlinden-Hoogcruts-Piemertweg:  Houten gevelkruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K. afd. No
       Kruis is afkomstig van het kerkhof van het klooster Hoogcruts. Oorspronkelijk corpus uit +/_1950
       Geplaatst: B. Melchiors. Soortkruis: Devotiekruis.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  door Ruud de Wit.
       
Schuin tegenover het grote kruis van Hoogcruts  liggen de resten van het klooster van de
       Sepulchrijnen. Links op de weg naar Slenaken hangt een klein houten grafkruis op de plek waar
       vroeger de ingang tot het kerkhof was.      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


       
   

           

         

     

       03- Terlinden-Hoogcruts:  Groot houten kruis. Corpus is van Steenhars. Jaartal op de achterkant
       van de staande kruisbalk 1959. Kruis is in 1994 vervangen.
       Terlinden-Hoogcruts: 
Het vernieuwde kruis van afbeelding 03. Beheer: Buurtvereniging.
       Tekst: 2-9-1994. Ingewijd door Mgr Frans Wiertz W.W.N. Corpus van steen en ontworpen door
       Gert Heiligers in 1994. Ontwerp kruis: Chritje en Servé Gubbels en Pierre Offermans.
       In 2014 werd het corpus gestolen en vervangen door het huidige corpus. De dieven dachten dat het
       corpus van brons was, doch het was van kunststof.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
     
 Ook Noorbeek en omgeving zijn rijk aan kruisen. Minstens zestig kunnen er worden geteld.
       Er opereert ook een voortvarend comité dat kruisen opknapt, herplaatst en nieuwe zoekt. Een fraai
       voorbeeld van zijn bemoeienissen staat op de kruising van de Provinciale Weg naar het Belgische
       De Plank, bij de afslag naar Noorbeek. Een plek die niet voor niets Hoogcruts heet. Hier staat al
       eeuwen een kruis. Maar op 2 september 1994 wijdde bisschop F. Wiertz een nieuw exemplaar in,
       dat daar door het comité is neergezet. Het is een groot houten kruis, met een corpus dat een
       steenharsen replica is van dat, wat nu in de kerk van Noorbeek hangt. Dit laatste kruis dateert uit
       het begin van de 19de eeuw. Een ander replica bevindt zich links van de ingang van de St. Brigida
       kerk van Noorbeek.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

     

       04-Terlinden-Hoogcruts-Prov.weg: Houten gevelkruis. Eigenaar en beheer: Particulier.Fam Heitser.
       Tekst: pLaCeat Deo Uta MeeJCstrCCta aVertatf ULgUbaL.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
       Tegenover het vervallen klooster ligt de goed onderhouden boerderij aan de Provinciale Weg.
       Hier hangt een zeer oud houten gevelkruis.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

               

       05- Terlinden-Prov. weg no 30:  Gevelkruisje met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer:
       fam. Duizings. Plaatsing: mei 1998. Soortkruis: Devotiekruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        06- Terlinden-Gulperstraat no 5: Op de binnenhof van de boerderij bij de fam. Wouters hangt dit
       kruis. Het heeft jaren dienst gedaan als wegkruis aan de Gulperweg. Het is in 1995 omvergere
       den nadat de fam Wouters het kruis enige jaren had geadopteerd nadat hun vader hier was
       verongelukt. Sinds 1996/1997 hangt het nu hier op deze binnenhof.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

         

        07- Terlinden-Gulperstraat no 1:   Bij de fam Debie hangt dit mooie gevelkruisje met dakje en
       rugschild. Eigenaar en beheer: Particulier. Tekst: INRI. Corpus: Brons van voor 1950.
       Ontwerp: Jannie Willems. Soortkruis: Devotiekruis.
       07C Het vervangende kruis       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

           

       

       08- Terlinden-Gulperstraat-Voerenweg: Het oude kruis van voor dat het omvergereden werd in
       de Gulperstraat en dat nu hangt bij de fam Wauters. zie afb. 06.
       08C-Terlinden-Gulperstraat-Voerenweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: St. K. & K. afd.
       Noorbeek. Beheer: Particulier. Tekst: Bloei eeuwig in Gods Zonneschijn. Corpus: Gietijzer van
       voor 1900. Soortkruis: Devotiekruis. Geplaatst op Goede Vrijdag 23-3-1991. Het is gekocht
       door een Haagse dame bij een antiquair te Schweiberg-Mechelen. Het kreeg zijn standplaats
       aan de drinkpoel te Terlinden.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       09- Terlinden-Gulperstraat no 4:  Gietijzeren kruis in de hoek tegen het huis met corpus.
       Type Egelie: I A a 1.3.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        10- Terlinden-Prov. weg no 2:  Gietijzeren huiskruis op balkon bij huis no 2. Het is afkomstig van
       het kerkhof van de zusters van Caberg-Maastricht. Het is in 1996 geplaatst. Eigenaars: Eddie
       en Philomien Schins-Didden-Gulperstraat no 2. Het is het grafkruis van Mére Marie * 6-9-1827
       + 18-1-1891.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       11- Terlinden-Kutersteenweg no 8A:  Houten gevelkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar en
       beheer: Particulier. Corpus: gietijzer. Tekst: INRI. Geplaatst: 18-12-1987 door de fam. Bovens.
       Ontwerp en geverfd: Chritje Gubbels en Leo Moonen. Ter intentie tot welzijn van Leonard Bovens.
       Soortkruis: Devotiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

               

       

       12- Terlinden-Kutersteenweg-Maria kapel: Smeedijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Jonkheid
       Terlinden. Tekst: 100 jaar Jonkheid Terlinden 1883-1983. Corpus: Geen dd. kruis 1908.
       Kruis komt uit de kapel in de Voerenstraat die in 1962 afgebroken is. Soortkruis: gedachteniskruis. De kapel werd gebouwd in 1960.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

         

          

           

       13- Terlinden-Prov.Weg-Gulperstraat:  Smeedijzeren torenkruis. Eigenaar onbekend. Beheer: 
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus is van brons van voor 1950. Ontwerp: smid Custers uit
       Banholt. Kruis is afkomstig van de toren van de kerk te Banholt. Soortkruis: devotiekruis.
       Kruis is verdwenen en opnieuw geplaatst te Banholt in april 2011.

       
13-Het vervangende kruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

         

         

           

       

       14- Terlinden-Prov. weg-Karsvelderweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: onbekend. Beheer:
       St. K. & K. afd. Noorbeek. Tekst: God als ik U niet kan vinden, leer mij U te beminnen.
       Corpus: gietijzer +/- 1900. Onderhoud: fam. Kroonen. Soortkruis: Devotiekruis.
       14G- Terlinden-Prov. weg-Karsvelderweg:  Het vernieuwde kruis van afb. 18. het zou in 2008
       gerestaureerd zijn. Hier op deze plek zouden 2 Duitse soldaten door de Amerikanen gedood
       zijn en begraven. Dit alles volgens Pierre Kroonen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                  

           

       15-Terlinden-Voerenweg:  Gietijzeren wegkruis dat geplaatst werd in 1997 ter vervanging van
       het houten kruis dat hier vele jaren voorheen stond. Tekst op het kruis: God zij met ons.
       Soortkruis: devotiekruis. Type Egelie I I A B 4.2

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

       

       
        20- Terlinden-Kütersteenweg-Terlindenstraat; 
De kapel werd in 1960 gebouwd uit dankbaarheid dat de jongens van Terlinden gezond en wel
       terug keerden uit Oost. Indië.Het waren de jongens Miechiel Slenter -Jean Jahae -Lambert Kikken -Jean Pricken -Jozef Slenter en Hub de Bie.
       De kapel is toegewijd aan O.L.Vrouw. In de kapel staat een prachtig beeld van Maria van Lourdes.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

       21- Terlinden-Voerenweg:  St. Cornelius kapel en het gietijzeren kruis.
       De St. Corneliuskapel werd in augustus 1959 ingezegend ter nagedachtenis aan een genezing
       van mevr. Slenter-Scheepers. Zij was een vereerster van de H. Cornelius te Schin op Geul.
       Deze heilige van boeren en hoornvee wordt ook als patroon vereerd tegen krampen, oorkwalen,
       epilepsie en zenuwziekten. Mevr. Slenter-Scheepers is de grootmoeder van de huidige mede-
       eigenaar dhr. P. van der Heijden uit Wijlré.  In de kapel staat de H. Cornelius als paus afgebeeld met
       tiara en staf.

 ==============================================================================================================================================================================================================================================================

          Termaar

       

        01-Termaar-Dobbelsteinstraat:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus en tekstbordje.
       kruis is op 28-9-1985 geplaatst. %0 jaren geleden stond hier een houten kruis dat vervangen
       werd door dit smeedijzeren kruis. Het werd door pastoor Claessens ingezegend.
       Termaar: 
Tekst bordje: Aanziet het kruis. Aanbid het niet. Aanbid de Heer. Dien gij hier ziet.
       28-9-1985.

====