Laatst bijgewerkt:  15-04-2019    

Gemeente Eijsden-Margraten

Banholt

       Banholt  (Limburgs: Tebannet) is een dorp in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. In het zuiden van de provincie Limburg.
       Het dorp heeft 1004 inwoners. Bij Banholt hoort ook de buurtschap Terhorst.
        (Bron: Wikipedia
)   

=================================================================================================================================

              

           

     
    
   01- Banholt-Molenweg
      
Houten wegkruis met gietijzeren corpus. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Onderhoud: stichting kruisen en kapellen afd. Banholt.  Kruis is geplaatst door Gerard van Loo (1916-1980), toen wonende op de Mheerderweg 16.
       Datum en jaar van plaatsing zijn niet bekend. Mevr. van Loo- Munnix heeft het kruis tot in september 1989 verzorgd. Zij overleed in 1996. Het vernielde kruis 2011.
    

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

       02- Banholt: Terhorst.
    
  Volgens dhr. Houben stond hier vroeger een gietijzeren kruis dat door een landbouwer stuk gereden was. Later plaatste men er dit houten kruis.
      
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

         

              

       03- Banholt-Bredeweg-Loverixplein:
       Gietijzeren wegkruis met inscriptie op de voet. Mijn Jezus Barmhartigheid. H.T. 1976.  Wat staat voor Hub Troifontaine en het plaatsing jaar.
       H.T. is op 8-5-1987 overleden. Type Egelie: I I A b 4.2
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       04- Banholt-Bredeweg no 23: 
       Eenvoudig houten gevelkruis. Onderhoud: dhr. L. Nelissen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

       05- Banholt-Bredeweg:
      
Het houten wegkruis dat het kruis van foto no 1 vervangt. Het is gratis gemaakt door dhr. H. Moonen en geverfd door Jean Royen en Leon Moonen en door beide
       geplaatst op 10 april 1989. Tekst: INRI. Corpus is van aluminium.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

       06- Banholt-Dalestraat no 54:
       An gen drei Krutskes: Houten gevelkruis van ca 3 generaties oud. Oorsprong onbekend. Onderhoud: fam. Duysings. Onder het corpus bevind zich een doodshoofd.
       Tekst: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

             

                  

       07- Banholt-Dalestraat 56: A gen drei Krutskes. Houten gevelkruisje met afdakje.
        Onderhoud: dhr. J. Royen. Kruis is gemaakt door dhr. Vaessen. Corpus is van Wanders. Kruisje is in 2005 gerestaureerd.
      
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================             

       

         

         

       08- Banholt-Dalestraat no 49:
       An gen drei Krutskes. Houten gevelkruis met als tekst: INRI.   Onderhoud: Dhr. Goessens.
    
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

    

       09- Banholt-Dalestraat no 13:
       Smeedijzeren buizen wegkruis. Onderhoud; dhr. Kreuwels
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       10- Banholt-Dalestraat 64:
       Cementen gevelkruis boven een staldeur met het jaartal 1915.   Het kruis dient als beschermings voor het vee tegen verschillende ziekten.
       De stal is afgebroken en het kruis is verdwenen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       11- Banholt-Franshagen: 
       Smeedijzeren wegkruis aan de Franse Hagen. Geplaatst door dhr.F. Notermans  in mei 1989 wonende te Terlinden die naast het kruis een fruitplantage heeft.
       Het is een smeedijzeren kruis dat staat op een blauwe steen. Dit kruis is geplaatst uit dankbaarheid. Begin 2004 is het corpus vernield door baldadigheid.
       Nu hangt er een ander corpus op. Gesprek met zoon van Notermans die woont aan de Bredeweg op vrijdag 15 april 2011:
       Kruis is geplaatst in 1989 door zijn vader Frans uit dankbaarheid voor uitbreiding van zijn fruitbedrijf van 5 ha naar 12 ha.
       Z'n ouders hebben in die tijd n.l. flink moeten aanpoten. Broer van Frans die in IJzeren-Sibbe woont heeft het smeedijzeren kruis gemaakt.
        In eerste instantie heeft er een ander corpus aangehangen, maar deze is door baldadigheid vernield geworden.
        Aldus Jean Roijen van de Stichting Kruisen en Kapellen afd. Banholt.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

              

       12- Banholt-Grotestraat:
    
  Houten wegkruis met in de voet de volgende initialen: P.D.  M.H. 1976.  De initialen staan voor P.Deckers en M. Hermans.
       Onderhoud; fam. Deckers. Kruis is in 1994 vernieuwd.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

         

               

           

         

       13- Banhol-Thelenhaagweg-Hondsrugweg: 
       Houten wegkruis met tinnen corpus.   Tekst:  Eng schoen plaats veur mig bewaard. Eég kin euch zien. Dat es zoe fien.
    
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

     

       14- Banholt-Dalestraat-Banholtergrubbe:
    
  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.  Onderhoud: dhr. L. Nelissen.  Tekst:  Even omhoog gestaard.
       De blik is 't waard. Dank voor de aandacht. Had het (toch-niet) verwacht.
       
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       15- Banholt-Loverixplein no 7: 
       Houten gevelkruis. Corpus van gegoten lood-tin.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       16- Banholt-Mheerderweg-Bredeweg:
       Bakstenen gevelkruis op de muur van het Parochiehuis. Opening 21 juni 1939.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       17- Banholt-Moosdaal-Trichterweg:
       Stenen wegkruis met hout gesneden corpus. Tekst: INRI.  Geplaatst op Paaszaterdag 6 april 1985 door J. Houben. Onderhoud: dhr. J. Houben.
       Het corpus met kruisje was van een zerk en niemand wilde het hebben. Dhr. Houben ontfermde zich over het kruisje en plaatste het op deze plek.
      Ook de kastanje boom werd er toen geplant.  Dhr Houben overleed in 2004. (1916-2004).
      
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       18- Banholt-Terhorst-Zandstraat no 26:
      
Houten gevelkruisje met gietijzeren corpus. Opgehangen in juli1988 ter vervanging van een houten kruis dat geplaatst was tegen een boom in een weiland
       naast het woonhuis. Onderhoud: fam. Meyer-Habets.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       19- Banholt-Terhorst no 23.
     
 Gietijzeren grafkruis tegen vakwerkgevel op de binnenplaats van de voormalige boerderij.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       20- Banholt-Dalestraat-Achter de kerk:
      
Oud torenkruis van de kerk te Banholt.Geplaatst en ingezegend op 1 mei 2011. Kruis heeft voorheen jaren lang gestaan op de kruising Prov.weg-Gulperweg te
       Terlinden.  Dit is het oorspronkelijke kruis van de kerk van Banholt. Het werd gemaakt door smid  Jan Custers (+ 1928) en heeft op het dak óf de kleine spits
        van de kerk gestaan vóór dat de kerktoren gebouwd werd. Jan had twee zonen die ook smid werden: Francois die een smidse had in de Dalestraat
       naast de kerk, en Sjang die in 1922 een smidse begon in Terlinden.
       Hij heeft het kruis waarschijnlijk meegenomen naar Terlinden en plaatste het als veldkruis op de hoek Gulperstraat-Provincialeweg.
       Najaar 2010 werd het kerkbestuur benadert door Eddie Schins die het kruis onderhield. Omdat in Terlinden door de gemeente aan de weg gewerkt werd
       moest het kruis verdwijnen. Eddie wilde het terug geven daar waar het ook vandaan kwam n.l. Banholt.
       Na overleg met het kerkbestuur en Jaen Roijen werd besloten het op te knappen en het te plaatsen tussen de Lourdesgrot en de St. Gerlachuskerk.
       Het werd op 1 mei 2011 feestelijk geplaatst en op zaterdag 4 juni 2011 ingezegend.
    
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        21- Banholt-Mheerderweg no 16:
      
Oud gietijzeren grafkruis dat hier dienst doet als wegkruis. Het staat op eigen terrein van hoeve Neumann. Geplaatst door Fam. Neumann in 2006-2007.
     
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       22- Banholt-Papenweg:
      
Betonnen wegkruis met ingelegde schelpen. Onderhoud: dhr. W. Mingels.  In 2014 was tegen de boom een tweede kruis bevestigd.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Banholt-Kerstboompkesweg-St. Geertruiderweg:  Geen gegevens bekend.
      
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       24- Banholt-Bredeweg-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis.  Geen gegevens bekend.
   
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       25- Banholt-Dalestraat no 11: Houten  gevelkruis met afdak.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      26-Banholt-Bredeweg no 26:  Gemetseld kruis aan dodenkapel 

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

           

       

       

         

        
     
       50- Banholt-Dalestraat- Achter de kerk:  Lourdes grot. In 1911 was er een extreem hete en droge zomer. De plaatselijke waterputten stonden droog.
       Enkele boeren van Banholt en Terhorst kwamen bij elkaar en besloten de hulp van O.L. Vrouw in te roepen door een grot voor haar te bouwen.
       Toenmalig rector August Kengen en plaatselijk aannemer Jos Kempeners bezochten meerdere grotten in de omgeving en besloten een grot te bouwen
       ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes. In juni 1911 werd de grot gemetseld door Kempeners met zijn helper Winandus Kevers.
       De vuurstenen zijn afkomstig uit de Banholter Grubbe waar ze door rector Kengen als amateur-archeoloog met kennersoog waren uitgezocht   
       in de plaatslijke “Botkoel” (Hier werden stenen gebot (met hamers klein geslagen).  Het bouwmateriaal werd gratis door plaatselijke boeren met
       kar en paard aangevoerd. Volgens mondelinge overlevering werd de smeekbede om regen verhoord: toen de laatste stenen gemetseld werden moest
      de grot afgedekt worden want er volgde een enorme plensbui!  De grot werd ingezegend op zondag 17 september 1911.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

       

       

    51- Banholt-Terhorst:  Mariakapel die dateert uit 1949.
         De kapel ligt in het centrum van het gehucht Terhorst bij Banholt, tegenover de oude waterput.
         Geel gepleisterde wegkapel met op de topgevel een massief natuurstenen kruis. De kapel dateert uit 1949 en is van binnen beschilderd.
        Op het altaar staat een Mariaikoon, op de grond een Mariabeeld dat eerder op het altaar stond.
         In de apsis is een schildering van Maria met Kind aangebracht.  Kunstenaar: Sjef Hutschemakers.
=============================================================================================================================================================================================

     

      52- Banholt- Bredeweg no 26:  St. Jozefbeeldje in houten kastje.

=========================================================================================================================================================================================================