Laatst bijgewerkt:  15-04-2019    

Gemeente Eijsden-Margraten

Margraten

    Margraten  Limburgs:  Mergraote) is een dorp in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten. Het dorp ligt centraal op het plateau van Margraten
         in Zuid-Limburg, circa 10 kilometer ten oosten van Maastricht. Het is met zijn 3831 (in 2008) inwoners de op een na grootste woonplaats binnen
         de gemeente. Tot 31 december 2010 maakte Margraten deel uit van de voormalige gemeente Margraten.
         De Amerikaanse Begraafplaats Margraten is een Amerikaanse millitaire begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de overleden soldaten
         van de Verenigde Staten van Amerika ten tijde van de strijd in Zuid-Limburg, het Ardennenoffencief en in het Roergebied, gedurende de
         Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats is gelegen tussen de plaatsen Margraten en Cadier en Keer, aan de N278.
         (Bron: Wikipedia)

============================================================================================================================================               

         

            

       

       01- Margraten-Amerikaplein:  Houten kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Heer bestuur ons. A.D. 1990. Soortkruis: Devotiekruis.
       Kruis is een schenking van dhr. Willems uit Broekhem-Valkenburg en is geplaatst op 2-11-1990 bij de opening van het nieuwe gemeentehuis.

       Het werd op zondag 25 november ingezegend. Het kruis is geplaatst door Pierre v. Proemeren - Frans Bisscheroux en Lei Moonen.

       Margraten-Amerikaplein:  Tekst op het tekstbordje: 
Heer bestuur ons. A.D. 1990.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       02- Margraten-Amerikaplein-Gemeentehuis:  Dit kruis in de burgemeesterkamer op het gemeen tehuis te Margraten is geplaatst en ingezegend op 3 nov. 1990.
       Het is afkomstig van een kerkhof van de zusters te Caberg-Maastricht. Ingezegend door Mgr. Castermans. Tekst: 19-11-'90
       Domine dirige nos. Tekstplaatje is gemaakt door Grada Erven uit Kunrade.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       03- Margraten-Appelgaard:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Kruis is afkomstig van het kerkhof te Scheulder.
       Het is geplaatst op 5-6-2005 door de St. K. & K. te Margraten die ook voor het onderhoud zorg draagt.  Type Egelie: I I A b 10.
       

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

             

          

       

            

          

        04- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg: Het oude smeedijzeren kruis in der Broenshem.
       Het is gemaakt door Frke lemmerleijn en werd vervaardigd uit afval materiaal van het Amerikaans leger.
Het werd op 10-7-2002 gestolen.
       04- Margraten-Dobbelsteynstraat- Broenshemweg:  Het vernieuwde kruis in de Broenshem is
       gemaakt en ontworpen door Jan Scheepers. Het is gemaakt van plaatstaal. Het heeft de tekst:
Ich wis datste kaoms.
     

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

        

         

             
       05- Margraten-Holstraat-Scheuldersteeg:
  Gietijzeren kruis op hardstenen sokkel met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1896

     Het kruis is voorzien van een hartvormig plaatje en een stralen krans versierd dit kruis. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten. Type Egelie: I A b 1.

      

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

            

            

       06- Margraten-Holstraat-Sprinkstraat:  Gietijzeren wegkruis aan een kastanjeboom. Corpus is van gietijzer. Tekst op bordje: I.H.S. 
       Aan de voet van het kruis is een engel afgebeeld. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.  Type Egelie: I I A b 6.2 Tekst: 
Geloofd zij Jezus Christus.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

           

       

       

     

       07- Margraten-Broenshemweg: Smeedijzeren wegkruis met loden corpus.Tekst: I.H.S. die geschilderd is door Jan Scheepers. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
     

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       

            

         

        

       08- Margraten-Dobbelsteynstraat-Broenshemweg:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: Aanziet het kruis, Aanbid het niet. Aanbid de Heer dien gij hier ziet, 28-9-1985. 50 jaar geleden stond hier een houten kruis.

       Dit kruis is hier op 28-9-1985 geplaatst en door pastoor Claessens ingezegend.

     

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

                            

       09- Margraten-Juliana-Bernhardlaan:   Op een sokkel van silex en hardsteen staat dit Millenniumkruis 1-1-2000. Geplaatst door de St. K. & K. te Margraten. 
       Het is een memoriekruis. De Silex steen is geschonken door mergelbouwer P.Kleijnen uit Sibbe en uitgevoerd door vader Hubert Kleijnen.

       Sjeng Lemmens - Pierre Royen en Jan Scheepers plaatsten dit kruis. Het werd ingezegend door pastoor Frits Janssen op 16 jan 2000. Onderhoud: St. K. & K.

      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

          

         

       10- Margraten-Lammerdel: Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus. Tekst: Make love not war. Onderhoud: St. K. & K. Margraten. Tekst in 2015- Es God Bleef.
     

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

          

       11- Margraten-Papenhei:  Gietijzeren Herdenkingskruis met gegoten bronzen corpus. Tekst: Mat al wat er leefde in jou zal voort leven in ons. 
       Onderhoud: fam Wanders, Bernhardlaan 29. Dit kruis is geplaatst, daar waarop 5-5-1991 Mat Wanders plotseling overleed. Mat Wanders Boetseerder van beelden.
       Zijn familie Wanders-Nilwik plaatste dit kruis op de 1-5-1993 en werd  op die dag door pastoor Janssen ingezegend. Type: Egelie: I I B b 2.2.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

         

                    

       12- Margraten-Rijksweg: Het hardstenen ongelukskruis van Franciscus Huinen.
       Tekst: I.H.S. Bid tot troost der ziel van Franciscus Huinen hier dood gebleven in den jeugdigen ouderdom van 17 jaren den 25 juni 1858.
       Franciscus Huinen was afkomstig uit Gulpen en is hier verongelukt met
 paard en kar.
       Kruis is versierd met een doodshoofd en twee gekruiste beenderen. Het kruis is in 1993 verplaatst naar de huidige locatie i.v.m. verlegging van het fietspad.
       Oude standplaats van het kruis voor 1993.
       Margraten-Prov. weg: Nieuwe standplaats van het ongelukskruis

        Het Franciscus Huijnen kruis te Margraten.
        De Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht is op twee bochten na vr en na Gulpen een prachtige kaarsrechte weg en na Gulpen tot aan Heer aan beide
        zijden van de weg voorzien van flinke dikke dikke eikenbomen. Deze zijn geplaatst in het midden van de 20e eeuw toen de weg ook geasfalteerd werd.
        We schrijven het jaar 1858, de Provinciale weg tussen Vaals en Maastricht was in die tijd een weg die bestond uit steenslag en kiezel, met diepe karren sporen,
        niet verhard zoals nu. Voor de boeren en vrachtrijders in die tijd een weg waar regelmatig lichamelijke- en dodelijke ongelukken gebeurden.
        Zo ook in 1858 op 25 juni toen de 17 jarige Franciscus Huijnen zoon van Willem Huijnen en Johanna Catharina Mobers in alle vroegte 'smorgens vanuit Gulpen
        zich met paard en kar op weg begaf richting Maastricht. Wat hier precies gebeurt is, is helaas niet meer te achterhalen maar Frans  kwam onder de wielen
        van de kar terecht en stierf ter plekke. Is het paard op hol geslagen? Is hij van de kar gevallen doordat hij b.v. in slaap was gesukkeld?
        Het zal altijd een raadsel blijven. 'sMorgens om acht uur werd hij gevonden, waarschijnlijk door twee inwoners van Margraten n.l. de landbouwers
        Martinus Brouwers en Gillis Van Laar. Zij hebben ook aangifte gedaan van het dodelijk ongeluk van dhr. Huijnen  bij de Burgerlijke Stand. Zij beiden kenden het
        slachtoffer   persoonlijk. We denken dat de naaste familie te zeer  geschokt was door dit ongeval om deze taak op zich te nemen.
        Men heeft er een kruis geplaatst van Naamse steen. Wanneer en door wie dit kruis geplaatst werd is helaas niet  bekend, maar aan de steen te zien is deze niet lang
        na het dodelijke ongeluk geplaatst. Welk steenhouwer hemgemaakt heeft is eveneens niet bekend. Op het kruis onderaan, is een doodshoofd afgebeeld
        dat doorkruist is door twee beenderen die staan als symbool voor de dood. Soms komen we dit symbool ook tegen op moord kruisen. 
        Verder vinden we op dit kruis de initialen I.H.S. welke staan als symbool voor het Christendom en betekend Jezus. In de H van dit initiaal is een klein kruisje afgebeeld.
        Verder staat in gebeiteld de letters DOM staan voor de Latijnse tekst "Deo Optimo Maximo".  "Aan de beste en hoogste God gewijd".
        De tekst op het kruis luid als volgt: "Bidt tot troost der ziel van Franciscus Huijnen hier dood gebleven in den
jeugdigen ouderdom van 17 jaren den 25 juni 1858".
        
Het kruis heeft altijd ca. 100m. vanaf het kruispunt Provinciale weg - Dobbelsteinweg gestaan en wel aan de  linkerzijde. Toen de weg een reconstructie onderging
        en het fietspad ook een opknapbeurt kreeg omdat het te  oneffen was geworden door de wortels van de eikenbomen werd het kruis ca. 50m naar het noorden
        verplaatst richting Amerikaans kerkhof. Het kruis is door een bakstenen muurtje omringd en voor het kruis is een bloemperkje aangelegd.
        De aangifte bij de Burgerlijke Stand vermeld de sterfdatum 1 juli 1858. Dit strookt niet met de gegevens op het kruis.
        Ook dit zal altijd een vraagteken blijven. Zo zal Franciscus Huijnen in onze herinnering  voort blijven leven zolang dit kruis langs deze zeer drukke weg zal blijven staan.
       
 Boek 50 Kruisen  50 verhalen  Chris Willems.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

          

           

       13- Margraten-Rijksweg-Dobbelsteynstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. INRI. Kruis is uitgevoerd met een stralenkrans. Onderhoud: St. K. & K te Margraten.
      

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

               

       14- Margraten-Rijksweg-Kerkpad:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen is van gietijzer. Onderhoud: St K. & K. te Margraten.
     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

            

        

       15- Margraten-Rijksweg- Burg.Ronckersplein:  Smeedijzeren wegkruis met div. krulversieringen. Corpus is van gietijzer.  Tekst: Zo ver gaat Gods liefde.
       Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.  Het in 2011 vernieuwde kruis. Het is een  gietijzeren kruis dat hier geplaatst is ter vervanging 
van het oude smeedijzeren
       kruis door de Stichting kruisen en Kapellen afd. Margraten.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

       

       16- Margraten-Rijksweg-Sprinkstraat:  Smeedijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer. Boven het corpus het plaatje met de tekst: R.I.P.
       Onderhoud: Fam. Jef Smeets, Rijksweg 69 te Margraten.       
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                  

          

       

       17- Margraten-Sprinkstraat no 21:  Houten gevelkruis met gietijzeren corpus. Het kruis is voorzien van een zadeldak.
       Onderhoud: Bewoners van het pand , de fam. Brouwers.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       18- Margraten-Sprinkstraat no 105:  Muurnisje met beeldje van Maria en kruisje. Onderhoud: De bewoners van het pand Sprinkstraat 105 te Margraten.
     

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

           

          

       19- Margraten-Trichterweg-De Koningswinkel:  Smeedijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
       Tekst: INRI. Een hartvormig plaatje zonder tekst versierd dit kruis. Dit kruis stond voorheen tot +/- 1960 op de hoek van de Trichterweg en heeft daarna
       een aantal jaren tegen de woning van de fam. J.Jacobs gestaan, gelegen aan de Trichterweg. In 1984 is het door Mart Huls,  Eijkerweg 117 op de huidige plaats gezet.
       Onderhoud: Buurtver. Hoenderstr. i.s.w. St.K.& K.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

              

       20- Margraten-Veldekestr.-Pres.Kennedystr.:  Smeedijzeren Devotiekruis met gietijzeren corpus op een hardstenen sokkel. Kruis is geschonken door
       dhr. Ammerlaan uit de Veldekestraat 29 en deed voorheen dienst als torenkruis op een klooster van een kapel in Heerlen.
       Veldekepein heeft dit kruis in juni 1988 opgericht met medewerking van de St. K. & K te Margraten. Onderhoud:  P. v Proemeren.
       

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       21- Margraten-Shomonstraat no 2:   Huiskruis aan de woning van Jules Jeukens.
       Jules Jeukens heeft tientallen corpussen gesneden voor de gemeente Valkenburg waar hij in dienst was. Het is een eikenhouten corpus. Het kruis hangt hier sinds 2000.
    

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

        

       22- Margraten-Eijkerweg no 117:  Houten kruis in de tuin van pand no 117 in de Eijkerweg.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       23- Margraten-Past. Brouwersstraat-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

                    

      50- Margraten Trichterweg-Hoenderstraat:  Mariakapel die in 1961 gebouwd werd. Op een natuurstenen altaar staat een Mariabeeld.
      Een hekwerk versierd het kapelletje.
      De kapel ligt in aan de rand van de bebouwde kom van Margraten op een driesprong en wordt geaccentueerd door een groenvoorziening.
      De kapel dateert uit 1961 en werd gesticht door burgemeester Vrouwenraedts.
      De kapel verbergt een erachter liggend transformatorhuisje, dat door de kapel aan het zicht wordt onttrokken. 
      De zijwanden zijn van natuursteen. Een betonnen afdak beschermt het interieur. Een laag smeedijzeren hek sluit de ingang af.
     Op een natuurstenen altaar, betegeld in verschillende kleuren, staat in een rechte nis een Mariabeeld
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

         

     

       51- Margraten-Eijkerstraat:   Oude kapel die verplaatst is naar een museum in Gelderland in 1950.
       Wegkapel te Margraten: In Zuid-Limburg zijn nog steeds veel van dergelijke kapelletjes te vinden.
       Deze kapel lag aan de rand van de bebouwde kom en werd verzorgd door de boerin die er tegenover woonde. ook vindt nog steeds de jaarlijkse processie op
       Sacramentsdag plaats. Een stoet gelovigen trekt dan zingend en biddend naar de kapel. De tocht wordt gehouden uit eerbied voor de hostie, die de pastoor
      met zich meedraagt tijdens de tocht. De wegkapel uit Margraten werd verplaatst naar de overkant van de Brabants-Limburgse weg.
      De uit Mergelsteen opgetrokken Mariakapel stamt uit eid 18e eeuw en werd verplaatst in 1950.
      De wanden van de kapel zijn van mergelsteen. Op een altaar staat een Mariabeeld, Mater Dolorosa (Moeder van Smarten), omgeven door een boog van
      roosvormige   lampjes.

==================================================================================================================================================