Laatst bijgewerkt:  24-11-2018    

Gemeente Eijsden-Margraten

Termaar

          Termaar is een buurtschap van Margraten in de gemeente Eijsde-Margraten. Tot 31 december 2010 maakte het dorp deel uit van de gemeente
          Margraten. Het ligt lager dan het plateau van Zuid-Limburg. Langs de weg staan verschillende oude boerderijen en vakwerkhuizen.
          Midden in het gehucht bevindt zich De Bauerkoel, een drinkpoel voor het vee. Daarnaast staat een overdekte waterput en een wegkruis op een
          lindeboom. Het woorddeel koel verwijst ook weer naar het lager liggen dan het plateau. Rondom deze poel staan verschillende oude boerderijen.
         ( Wikipedia)

===============================================================================================================================================

      

        01-Termaar-Dobbelsteinstraat:  Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus en tekstbordje.
       kruis is op 28-9-1985 geplaatst. %0 jaren geleden stond hier een houten kruis dat vervangen
       werd door dit smeedijzeren kruis. Het werd door pastoor Claessens ingezegend. 
       Termaar:  
Tekst bordje: Aanziet het kruis. Aanbid het niet. Aanbid de Heer. Dien gij hier ziet.
       28-9-1985.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

      

        

       02-Termaar-Generaal Hof:  Houten wegkruis met een corpus van gebakken klei. Tekst: Heer houd 
       ons bijeen. Het is een Memorikruis. Kruis is gemaakt door dhr. R. Roex uit Reijmerstok en geplaatst
       door fer Hartmans uit Reijmerstok, als herinnering aan zijn oom Jef Hartmans uit Termaar.
       Het kruis is geplaatst op de dag v/d 20 jaardienst van Jef Hartmans en betaald van de opbrengst
       van oud ijzer.  Voorheen hing er een kruis aan een boom, die nabij stond of in het tegenoverliggend weiland.
     
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

           

           

       03- Termaar-Eijsdenerweg-Bannetterweg:  Houten weg- of veldkruis met gietijzeren corpus. 
       Tekst: Gaank mèr wiejer en maak andere bliejer.
       
Tot 1986 stond er een wit geverfd kruis dat wegens verrotting
       door het huidige is vervangen. Dat kruis had een zadeldak en rugwand. Onderhoud: St. K. & K.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

        

      

      

       04- Termaar-Bauerkoel:  Gietijzeren wegkruis met corpus van gietijzer. Tekst: Geloofd zij Jezus
       Christus. Een engel aan de voet met stralen bundels rond het crucifix en aan de uiteinden op de
       kruisbalken zijn lelies aangebracht. Het kruis hangt tegen een grote Lindeboom. Onderhoud:
       Buurtvereniging Termaar. Type Egelie: I I A b 6.2.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

          

      

       05- Termaar-De Golling:  Hardstenen kruis ter herinnering aan twee Bokkenrijders nl. Antoon
       Overkorn en Leonard Eyssen  die hier op 6 nov 1776 opgehangen werden. Zij hadden de kerk
       in Margraten overvallen maar werden gearresteerd en hier aan de galg opgehangen. Daarom
       heet deze plek ook De Golling wat galg betekend.

        Bokkerijderskruis te Termaar-Margraten.
        In het prachtig wandel gebied rond de Margratense gehuchten Termaar, Bruisterbosch en Honthem waar het

        heerlijk toeven is vindenwe diversen soorten kruisen. Kruisen ook in diverse uitvoeringen en opschriften, zoals
        "Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer, dien gij hier ziet". of "Onder Gods hoede, komt alles ten goede".
        
Maar ook met een enkel simpel zinnetje als "Ouch veur diech". Het zijn stuk voor stuk pronkstukjes die ons
        herinneren aan het rijke roomde leven van weleer.
        Galgkruis.
       
 Er staat ook ergens een kruis dat herinnert aan de plaats waar ooit een galg heeft gestaan op de Golling te 
        Termaar-margraten, langs een veldweg die ons naar Banholt voert. Bij uitstek een plek waar de rechtelijke macht
        in het verleden de galg neerzette, zo ver mogelijk buiten het dorp. Het kruis op deze plek draagt als opschrif:
        " Anthoon Overkorn, Leonard Eijssen, 6 november 1776".
        De tekst bevestigd dat het inderdaad het galgkruis is. Anthoon Overkorn en Leonard Eijssen zijn hier op die
        bewuste novemberdag op last van de Schepenbank opgehangen. Ze maakten deel uit van de beruchte Bokke-
        rijdersbende, die tussen 1730 en 1775 Limburg onveilig maakte.
        Inbraken.
        
Zij werden beschuldigd van een inbraak in de pastorie van Margraten en diverse andere inbraken. De inbraak in
        de pastorie werd verijdeld doordat de pastoor de inbrekers betrapte en vervolgens de kerkklokken luidde.
        Het tweetal werd door een deel van de bevolking, gealarmeerd door het ongebruikelijke klokkengelui, achtervolgd
        en ingerekend. Ze ontkenden ook maar iets met de Bokkenrijders te maken te hebben, maar daar wisten de 
        gezagdragers in die tijd wel raad mee. De verdachten werden zo lang gefolterd dat ze uiteindelijk toegaven lid te
        zijn van de bende, die in deze streek brandstichtte en het vooral gemunt had op grote boerderijen en kerken.
        Kerkelijke overheid.
        De geestelijke gezagsdragers stonden deze folteringen toe, vooral uit eigen belang. Immers, de kerken waren in
        die tijd puisant rijk en die rijkdommen moesten koste wat kost beschermd worden. Ook Overkorn en Eijssen
        hielden lang stand tegenover hun folteraars, maar gingen uiteindelijk door de knieën. Zij werden veroordeeld tot
        de galg. Een grote menigte was verplicht getuige van deze executie; de lichamen van het tweetal bleven nog
        dagen lang tentoongesteld als afschrikwekkend voorbeeld.
        De plek waar nu het kruis staat is in tegenstelling tot de galg in die novembermaand in 1776 allesbehalve
        afschrikwekkend. Zo ver je kunt kijken strekken de glooiende landerijen zich uit over Zuid-Limburgse land.
        Met aan de horizon als herkenningspunt de grote rechthoekige toren van Limburgs grootste monument; de
        Amerikaanse militaire begraafplaats waar meer dan achtduizend Amerikaanse militairen begraven liggen.
      
  Boek:  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.         

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

           

       06- Termaar-Tweesprong  Provincialeweg:  Smeedijzeren wegkruis met Bronzen corpus.
       Onderhoud: Fr. v. Laar.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

           

      

       07- Termaar-Hoek Drekstèègske:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Aan de voet van
       het kruis staat een engel met zwaard afgebeeld. In de kruising engelenkopjes van waaruit een
       stralenkrans vertrekt. Onderhoud; Fam Sluijsmans. Type Egelie: I I I B b 8.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

            

          

           

           

        08- Termaar-Generaal Hof:
       
Gietijzeren weg- of veldkruis. I.p.v. een crucifix het hoofd van God de Vader
       en 7 engelenkopjes. Het is geplaatst tegen een lindeboom. Onderhoud: dhr. F. van Laar, 
       Termaar 102. Type Egelie: I I I B b 2.  
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

             

           

       09-Termaar-Generaal Hof: Gietijzeren weg- of veldkruis. 
       Tekst: Onder Gods hoede komt alles ten goede
       Deze tekst staat op een hardstenen sokkel. Geplaatst door Fer Hartmans uit Reijmerstok in
       2002. Onderhoud: Fer. Hartmans. Vroeger hing hier een houten kruisje zie foto 09C.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

          

           

         

        10- Termaar-Genhof:  Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Tekst op het bordje: Auch veur dich.
       De stichting Veldeke uit Maastricht heeft begin 1989 verzocht op de onderhevige plek een eigen
       kruis te mogen neerzetten en te onderhouden. Het kruis is in de zomer van 1989 geplaatst en op
      19 juni 1989 ingezegend door pastoor Claessens. Type Egelie: I I b 12. Kruis is vervallen. 
       10E- Termaar-Genhof:
  Gietijzeren kruis. Tekst: Auch veur dich. Kruis is in de jaren 2003 geplaatst
       ter vervanging van kruis no 12.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

        

            

        11- Termaar-Sterre der Zeestraat:  Smeedijzere wegkruis met ijzeren corpus. kruis heeft een 
       stralenkrans en een plaatje zonder opschrift. Tekst op het tekstplaatje INRI. Onderhoud: fam.
       van Laar die in het achterliggend vakwerkhuis woont.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

          

      

    

        12- Termaar-Linkstraat:  Wegkruis van smeedijzer en voorzien van een gietijzeren corpus.
       Dit kruis is door Fr. van Laar, Termaar 102 in de omgeving gevonden en samen met enkele
       inwoners van Termaar ter plaatse neergezet.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

        13- Termaar-Prov.weg:  Houten kruis uit +/- 1972. Corpus is afkomstig van een grafkruis van een
       paters van Hoogcruts. Tekst: IHS.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        14- Termaar no 14:  Op  de binnenhof van de boerderij Termaar no 14 hangt dit houten kruisje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        15- Termaar no 14:  Op de binnenhof van de boerderij Termaar no 14 staat dit gietijzeren kruis.
        Dit is het oude kruis dat tot 1996 stond op de weg van Generaal Hof te Termaar.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        
          

            

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        Wie helpt; Waar en wanneer stonden deze kruisen no 16-17 in Margraten-Termaar?  

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

                

       

      

       30- Termaar- Mariakapel.  Mergelstenen kapel met een spitsbogige toegang, afgesloten door een ijzeren hek en beschermd door plexiglas.
      De kapel werd ingezegend in 1962 en gewijd aan O.L. Vrouw, Sterre der Zee De kapel heeft een met leien gedekt, flauw hellend zadeldak.
      Men bereikt de kapel via brede, hardstenen trappen. Op de gevel staat een kruis. Op een mergelconsole staat tegen de achterwand een beeld
     van Maria met Kind, omgeven door een van lampen voorzien stralenbundel. Achter het beeld hangt een roodfluwelen gordijn. 
     De gotiserende vensteropeningen hebben groene, ruitvormige glas-in-loodraampjes.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================