Laatst bijgewerkt:  22-01-2019    

Gemeente Eijsden-Margraten

Bemelen

        Bemelen (Limburgs BieŽmele)  is een dorp in de gemeente Eijsden-Margraten, in de Nederlandse provincie Limburg, gelegen aan de Maasvallei
        rand van net het oosten van Maastricht. In het Zuid-Limburgse dorp wonen ongeveer 372 mensen. (Wikipedia)

      ======================================================================================================================================

         

         

         

           

       01-Bemelen-Sint Antoniusbank: In 1973 fotografeerde Camilla Zeguers hier al een oud stenen kruis. Gotfried Egelie fotografeerde in 1976 een gietijzeren kruis.
       In 1978 stond er plots weer het stenenkruis. Wat is hier gebeurt??
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

       

       02- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Houten wegkruis. Corpus van gietijzer.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       03- Bemelen-Sint Antoniusbank:  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: O zondig mens,
        ziet toch aan wat ik voor U gedaan heb.  Kruis heeft een corpus van gietlegering van lood en tin.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       04- Bemelen-Sint Antoniusbankstraat no 42:  Hier bij de fam. C. Pearce hangt dit gedeelte
       van een gietijzeren kruis met kleine corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

       05-Bemelen-Bemelerberg-Oude Akerstraat: Het gietijzeren kruis aan de voet van de Bemeler-
       berg. Het kruis heeft een houten afdak.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

                

       06- Bemelen-Bemelerberg:  Het oude herdenkingskruis van J.W. Sleypen.
       Het gerestaureerde kruis van J.W. Sleypen. Vroeger stond hier een gietijzeren kruis.
       
De tekst op het voetstuk van het kruis van J.W. Sleypen.
       Op den 5 febr.1889 is alhier overleden J.W. Sleypen. Geboren te Bemelen den 26 april 1857.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       07- Bemelen-De Steeg:  Houten wegkruis dat jaren later is vervangen door een smeedijzeren.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


     
        

[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]

     

       08- Bemelen-Wolfskuil:  Oud gevelkruis dat in de loop der jaren verdwenen is.
 ===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

        

        09- Bemelen-Gasthuis-Achteromsweg:  Houten kruis met tinnen corpus. Tekst: I.H.S. foto uit 1989

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

           

       

       10- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Op deze pilaar in de Reutjesstraat hangt dit oud
       smeed ijzeren kruis dat verdwenen is in 1985.

      
Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat: Het vervangende kruis van foto no 10-1985 dat hier hing tot in 1991.
       Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:
  Het vervangende kruis van no 10-2000. Het smeedijzeren kruis hing hier in 2007.
       Tekst: Groet Mich.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

           

        

        11-Bemelen-Gasthuis:  Groot houten kruis. Tekst:Loop neet zoe mèr langs mè blief effe bie Mich.
       Bemelen-Gasthuis:  Tekstbord van kruis no 11.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

              

           

          

      

        

                                          
       12- Bemelen-Gasthuis-Reutjesstraat:  Dit kruis stond vroeger in Caestert-Maastricht maar moest
       daar verdwijnen vanwege de mergel afgraving. Ed de Groot uit Wolfshuis heeft het hier in Wolfshuis
       geplaatst met tekst. De Sint Pietersberg kon ik niet beschermen, maar over het plateau zal ik mij
       ontfermen. Dit is hem gelukt, de mergelwinning is gestopt op het Rooth.
       Foto 12 no 1:H
et plateau van het Rooth       

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

         

         

        

    

       13- Bemelen-Gasthuis-Welsderweg:
       Een van Limburgs mooiste kruisen geplaatst bij twee grote lindebomen
       met rustbank en vuilnisemmer, een plek om uit te rusten en na te denken over de tekst op het
        tekstbordje. Tekst op tekstbordje: Bewaar uit het verleden geloof en goede zeden.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

       

       

         

       

  
       14- Bemelen-Gasthuis-Tienhovenmolen:  In de muur van de van Tienhoven molen staat dit
       moordkruis ingemetseld. De oude tekst die helaas niet meer leesbaar is luidt als volgt:
       Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten wart
       hier Claes Goldsmet ermoert van sinen gesten.
Claes was een handelsreiziger die in de herberg
       nabij het Gasthuis overnachte en beroofd en vermoord werd.

        Goldsmid Claes en de Van Tienhovenmolen te Bemelen.
        Tussen sibbe en Bemelen ligt het gehucht "Het Gasthuishuis" Het eerste gebouw vanuit sibbe is de Van

        Tienhovenmolen die in 1855 gebouwd werd door de rijke boer Joof Meijs. In het jaar 1417 liep hier de verbindings-
        weg van Tongeren naar Maastricht en Voerendaal-Aken. Langs deze Heirbaan bevonden zich verschillende
        herbergen of plaatsen waar men kon overnachten. Er trok in die tijd veel volk langs dit soort wegen zoals
        reizigers die van allerhande spullen bij zich hadden en o.a. boerderijen bezochten om hun waren te slijten.
        Ze waren soms dagenlang onderweg en waren blij als zij konden overnachten in een herberg.
        Zo bevond zich op Het Gasthuis ook zo'n herberg, in de buurt van de toen nog niet gebouwde molen. In het jaar
        1417 zou hier een zekere Goldsmid Claes vermoord zijn. Tot op de dag van vandaag staat op deze plek een zgn.
        'moordkruis' ter herinnering aan dit vreselijke voorval uit het verleden. Wat heeft er zich destijds precies
        afgespeeld? Het juiste verhaal valt natuurlijk niet meer te achterhalen. Er doen drie versies de ronde: twee duiden
        erop dat Claes de eigenaar vande herberg zou zijn geweest, door zijn gasten vermoord en vervolgens van zijn
        bezittingen werd beroofd.
        Het derde verhaal vertelt dat Claes een Handelsreiziger was die in de herberg overnachtte. Hij zou de hele avond
        stevig gedronken en opgeschept hebben over de goederen die hij probeerde te slijten. Vooral voor het goud en
        zilver hadden de andere gasten en de herbergier speciale belangstelling. Bijna laveloos door de drank werd Claes
        vermoord en van zijn goederen beroofd. De buit werd verdeeld onder de andere gasten en ook de waard kreeg
        zijn deel. Dit vreselijke drama vond plaats op Sint Johannes dag- 24 juni 1417.
         Het was alsof er een vloek rustte op de herberg na de moord op Claes. De klanten meden de herberg omdat men
        vreesde het zelfde lot te zullen treffen. Na enige tijd verliet de waard de herberg, geheel berooid. Er is daarna
        nooit meer iemand bereid gevonden deze herberg over te nemen. Het gebouw raakte in verval en stortte in.
        Uit de drempel vande voordeur lieten kooplieden een kruis hakken en plaatsten het op de plek waar de heer
        Claes vermoord werd. Het kruis stond eeuwen in de buurt van de oude herberg totdat Joof Meijs in 1855 de
        Van Tienhovenmolen liet bouwen, en het kruis inmetselde in de muur van de molen om het zo voor het nageslacht
        te bewaren. Tevens als eerbetoon aan Goldsmid Claes. Zo is dit kruis bewaard gebleven. Jammer genoeg enigzins
        verweerd, dat wel. Hierdoor is de tekst bijna niet meer te lezen. De tekst luidt:

        "Bidt Godt voor die Siel. In den jaer MCCCCXVII (1417) op Sent Johansdach Baptisten (26Juni) wart hier Claes

        Goldsmet ermoert van sinen gesten". 
of in hedendaags Nederlands: "Bid God voor de ziel van Claes, de goudsmid

        die hier op de feestdag van St. jan de Doper vermoord werd door zijn gasten".

        Volgens gegevens over kruisen wordt aangenomen dat dit het oudste of een van de oudste kruisen van
        Limburg is. 

       
  Boek: Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

           

           

               

       15- Bemelen-Oude Akerstraat: Het smeedijzeren kruis aan de Oude Akerweg.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

           
       16- Bemelen-Oude Akerstraat:  Tegen over de kerk in Bemelen staat een oude waterput met een
       houten kruisje erop. Deze werden vroeger opgehangen ter bescherming van het drinkwater
       dat vroeger zo belangrijk was voor zowel mens als vee. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       17- Bemelen-Wolfshuis-Oude Akerstraat:  Houten wegkruis. Tekst: Een God is hij voor jou en mij.
       Afbeelding is uit 1989. Kruis is in 1991 vervangen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

       18- Bemelen-Sint Laurentiusstraat-R.K. Kerk.
    
  Groot houten kruis ter nagedachtenis aan den overledenen der fam.Neys.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

                   
                                                    
       19- Bemelen-Parallelweg:
  Smeedijzeren wegkruis met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       

       20- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:  Houten wegkruis met de volgende tekst: Geloofd zij Jezus
       Christus. De afbeelding is uit 1991 en kruis is inmiddels verdwenen.

   
   Voorheen stond hier een houten kruis met vliegerdak. Dit kruis staat   hier sinds +/- 2005.
       Het is een gietijzeren kruis met aan het voeteneind de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       21- Bemelen-Oude Molenweg:  Apart smeedijzeren wegkruis. Tekst: Jezus ik vertrouw op U.
      
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

            

           

            

          

    

       22- Bemelen-Bemelerberg:  Ongeluks-Memoriekruis van Petrus Kicken.
       Tekst: Wees bereid want gij weet dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken,
       hier plotseling overleden den 26 april 1867 na 40 jaren tot genoegen van zijnen Heer, vrienden
       en betrekkingen te Gasthuis op Droogenberg te hebben doorgebracht. R.I.P.

       Dhr. Kicken overleed hier aan een hartinfarct.

        Petrus Kicken kruis onder "Het Bemelerbömke" te Bemelen.
       
De Bemelerberg is een zware kluif voor de wielrijders, maar gelukkig niet ze erg als de Cauberg of de Keutenberg
        De fikse helling vanuit het dorp Bemelen omhoog richting Gasthuis nemen we tot aan "Het Bemelerbömke".
        Hier kunnen we na bijvoorbeeld een flinke wandeling rust houden op de bank die onder deze boom staat. Het is
        hier goed toeven, je hebt er een prachtig uitzicht over de weilanden en de bossen die zich voor je uitstrekken.
        'De Bemelerberg' richting het gasthuis was vroeger maar een landweg met diepe karrensporen en bij nat weer
        ook nog eens spekglad.
        Naast genoemde bank staat een hardstenen kruis van 'Petrus Kicken'. Op het kruis staat gegraveerd:
        "Wees bereid, want hij kent dag noch uur. Bidt voor de ziel van den eerzamen Petrus Kicken hier plotseling

        overleden den 26 april 1867. Na 40 jaren tot genoegen van zijnen Heer, vrienden en betrekkingen te Gasthuis op
        Droogenberg te hebben doorgebracht". RIP.

       
Petrus Kicken, door zijn vrienden Pierre genoemd, wer op de 26e april dood aangetroffen in de nabijheid van deze
        boom, met het gereedschap dat hij bij zich had om het land te bewerken. Hij is vermoedelijk gestorven aan een
        hartaanval en was 61 jaar oud. Hij werd op 6 oktober 1908 geboren als achtste telg uit een gezin van elf kinderen.
        Zijn vader, Guillaumme Kicken trouwde met Maria Vissers en vestigde zich te Bemelen.
        Pierre kicken boerde 40 jarenlang op de boerderij 'Droogenberg' en was in Bemelen een graag geziene gast.
        Hij was jarenlang wethouder in de toen nog zelfstandige gemeente Bemelen. Het eerste kruis dat, ter nagedach-
        tenis aan hem, geplaatst werd was een eenvoudig ijzeren kruis op een stenen sokkel. Zoals zoveel van deze
        ijzeren kruisen werd het monument het doelwit van dieven. Het werd geplaatst op de plek waar hij gevonden
        werd. Het huidige hardstenen kruis, afkomstig van een naburig kerkhof, werd door de bewoners van Bemelen
        onder leiding van André Dreesen ter vervanging van het vernielde kruis onder het Bemelerbömke geplaatst.
        Op de plek waar Pierre Kicken werd gevonden en waar het ijzeren kruis voorheen stond, waren ooit misdadigers
        zoals de Bokkenrijders opgehangen. Men vond deze plaats niet geschikt om Pierre te herdenken en zo gebeurde
        het dat het stenen kruis enige honderden meters verderop geplaatst werd.Zo herdenkt de Bemeler bevolking en
        van het Gasthuis nog altijd een van hun inwoners, die al bijna honderdvijftig jaar geleden op de weg naar het
        werk plotseling overleed.
      
 Boek Vijftig kruisen. Vijftig verhalen.  Chris Willems.         

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       23- Bemelen-Bemelerberg no 2:   Aan de voet van de Bemelerberg staat dit houten kruis
       geplaatst door No op den Noord uit vrome intentie.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        24- Bemelen-Gasthuis-Kromstraat:
       Aan de rand van deze appel en peren plantage staat dit smeedijzeren Hagelkruis.
       Hagelkruisen worden geplaatst ter bescherming van have en goed.

 
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        25- Bemelen-Gasthuis-Franse Steeg:   Op het terras staat dit gietijzeren kruis van het type Egelie no; I I I A b 4.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

     

      26- Bemelen-Bosweg:  stenen kruis tegen de gevel van een woonhuis

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

      27- Bemelen-Gasthuis:   Boomkruis met klein houten kapelletje. Is helaas verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       Wie helpt:  waar en wanneer stond dit kruis no-29?? 

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

       

  
  
31- Bemelen-Molenweg no 3:  
Klein boomkapelletje met Maria beeldje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      32- Bemelen- Hekkruis.

=======================================================================================================================================================================================

     

   50- Bemelen-Bosweg:   Lourdesgrot.  50m de helling omhoog. Tekst: "Mariagrot uitrusplaats voor Pelgrims Plaats van gebed en bezinning.
       De Mariagrot verkeerde enkele jaren geleden nog in deplorabele toestand. Gelukkig heeft een aantal inwoners van Bemelen de grot in 2008
       weer opgeknapt. In de voormalige groeve is hoog en wand een grot gemaakt met daar in een Mariabeeld.
       Laag in de wand is een nis gehakt waarin bezoekers een zelf mee te brengen kaarsje kunnen aan steken.

======================================================================================================================================================================================================