Laatst bijgewerkt:  15-04-2019    

Gemeente Eijsden-Margraten

Terlinden-Hoogcruts

      Terlinden (Limburgs: Terlinne of Terlinge)  is een gehucht in Zuid-Limburg in de gemeente Eijsden-Margraten, vlak bij de Belgische grens.
         Terlinden is een gehucht van het dorp Noorbeek. Tot 31 december 2010 maakte het deel uit van Margraten. Ze ligt deels aan de N 598; de  weg
         van de Hut naar de Plank.

         Hoogcruts, In het Limburgs Ge Kruuts geheten, is een buurtschap nabij het dorp Noorbeek ( waarbij dit gehuchtje hoort) in de Nederlandse
         Gemeente Eijsden-Margraten. Tot 31 december 2010 maakte het deel uit van de gemeente Margraten. In het oosten ligt een deel van de buurtschap
         op het grondgebied van de gemeente Gulpen-Wittem. De naam van de buurtschap betekent Het hoge Kruis. Bij de buurtschap bevindt zich de ruïne van
         het Klooster Hoogcruts uit de vijftiende eeuw. Het kruis dat op de kruising van Hoogcruts staat geeft ook de naam Kruuts.
         (Bron:  Wikipedia)

==================================================================================================================================================

         

      

        01- Terlinden-Hoogcruts-Prov.weg:  Smeedijzeren herdenkingskruis. Eigenaar en beheer:
        Particulier. Tekst: Alphons Detry, 1e gevallene van Nederland bij de bevrijding van Ned.12-9-1944.

        Corpus Metaallegering. Inwijding: 5 juni 1995. Ontwerp: Mat Wanders.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        

       02- Terlinden-Hoogcruts-Piemertweg:  Houten gevelkruis. Eigenaar en beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek
       Kruis is afkomstig van het kerkhof van het klooster Hoogcruts. Oorspronkelijk corpus uit +/_1950 Geplaatst: B. Melchiors. Soortkruis: Devotiekruis..

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  door Ruud de Wit.
        
Schuin tegenover het grote kruis van Hoogcruts  liggen de resten van het klooster van de  Sepulchrijnen.
        Links op de weg naar Slenaken hangt een klein houten grafkruis op de plek waar  vroeger de ingang tot het kerkhof was.  

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


      
     

         

          

         

     

       03- Terlinden-Hoogcruts:  Groot houten kruis. Corpus is van Steenhars. Jaartal op de achterkant  van de staande kruisbalk 1959. Kruis is in 1994 vervangen.
      
       Terlinden-Hoogcruts:  
Het vernieuwde kruis van afbeelding 03. Beheer: Buurtvereniging.
       Tekst: 2-9-1994. Ingewijd door Mgr Frans Wiertz W.W.N. Corpus van steen en ontworpen door Gert Heiligers in 1994.
       Ontwerp kruis: Chritje en Servé Gubbels en Pierre Offermans.
       In 2014 werd het corpus gestolen en vervangen door het huidige corpus. De dieven dachten dat het corpus van brons was, doch het was van kunststof.

        Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.
      
 Ook Noorbeek en omgeving zijn rijk aan kruisen. Minstens zestig kunnen er worden geteld.
       Er opereert ook een voortvarend comité dat kruisen opknapt, herplaatst en nieuwe zoekt. Een fraai voorbeeld van zijn bemoeienissen staat op de kruising van de

       Provinciale Weg naar het Belgische De Plank, bij de afslag naar Noorbeek. Een plek die niet voor niets Hoogcruts heet. Hier staat al
eeuwen een kruis.
       Maar op 2 september 1994 wijdde bisschop F.Wiertz een nieuw exemplaar in, dat daar door het comité is neergezet.
Het is een groot houten kruis,
       met een corpus dat een steen harsen replica is van dat, wat nu in de kerk van Noorbeek hangt. Dit laatste kruis dateert uit het begin van de 19de eeuw.
       Een ander replica bevindt zich links van de ingang van de St. Brigida kerk van Noorbeek.

      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

     

       04-Terlinden-Hoogcruts-Prov.weg: Houten gevelkruis. Eigenaar en beheer: Particulier.Fam Heitser. Tekst: pLaCeat Deo Uta MeeJCstrCCta aVertatf ULgUbaL.
       
Limburgs Dagblad  2-8-1995  Ruud de Wit.

       Tegenover het vervallen klooster ligt de goed onderhouden boerderij aan de Provinciale Weg. Hier hangt een zeer oud houten gevelkruis.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

              

       05- Terlinden-Prov. weg no 30:  Gevelkruisje met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer: fam. Duizings. Plaatsing: mei 1998. Soortkruis: Devotiekruis.
     

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

        06- Terlinden-Gulperstraat no 5: Op de binnenhof van de boerderij bij de fam. Wouters hangt dit kruis. Het heeft jaren dienst gedaan als wegkruis aan de Gulperweg.
       Het is in 1995 omvergereden nadat de fam Wouters het kruis enige jaren had geadopteerd nadat hun vader hier was verongelukt.

       Sinds 1996/1997 hangt het nu hier op deze binnenhof.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

          

    

        07- Terlinden-Gulperstraat no 1:   Bij de fam Debie hangt dit mooie gevelkruisje met dakje en rugschild.
        Eigenaar en beheer: Particulier. Tekst: INRI. Corpus: Brons van voor 1950.  Ontwerp: Jannie Willems. Soortkruis: Devotiekruis.
        07-2003-01 Het vervangende kruis       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

         

        

    

       08- Terlinden-Gulperstraat-Voerenweg: Het oude kruis van voor dat het omvergereden werd in de Gulperstraat en dat nu hangt bij de fam Wauters. zie afb. 06.
       08-1980-01-Terlinden-Gulperstraat-Voerenweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: St. K. & K. afd. Noorbeek. Beheer: Particulier.

      Tekst: Bloei eeuwig in Gods Zonneschijn. Corpus: Gietijzer van voor 1900. Soortkruis: Devotiekruis. Geplaatst op Goede Vrijdag 23-3-1991.

       Het is gekocht door een Haagse dame bij een antiquair te Schweiberg-Mechelen. Het kreeg zijn standplaats
aan de drinkpoel te Terlinden. 
     

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       09- Terlinden-Gulperstraat no 4:  Gietijzeren kruis in de hoek tegen het huis met corpus. Type Egelie: I A a 1.3.
       

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        10- Terlinden-Prov. weg no 2:  Gietijzeren huiskruis op balkon bij huis no 2. Het is afkomstig van het kerkhof van de zusters van Caberg-Maastricht.
        Het is in 1996 geplaatst. Eigenaars: Eddie en Philomien Schins-Didden-Gulperstraat no 2. Het is het grafkruis van Mére Marie * 6-9-1827
  + 18-1-1891.
   

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

             

       11- Terlinden-Kutersteenweg no 8A:  Houten gevelkruis met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer: Particulier. Corpus: gietijzer. Tekst: INRI.
       Geplaatst: 18-12-1987 door de fam. Bovens. Ontwerp en geverfd: Chritje Gubbels en Leo Moonen. Ter intentie tot welzijn van Leonard Bovens.

       Soortkruis: Devotiekruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

              

       

    

       12- Terlinden-Kutersteenweg-Maria kapel: Smeedijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Jonkheid  Terlinden.
       Tekst: 100 jaar Jonkheid Terlinden 1883-1983. Corpus: Geen dd. kruis 1908. Kruis komt uit de kapel in de Voerenstraat die in 1962 afgebroken is.

       Soortkruis: gedachteniskruis.  De kapel werd gebouwd in 1960.

       

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

          

           

       13- Terlinden-Prov.Weg-Gulperstraat:  Smeedijzeren torenkruis. Eigenaar onbekend. Beheer: St. K. & K. afd. Noorbeek. Corpus is van brons van voor 1950.
       Ontwerp: smid Custers uit Banholt. Kruis is afkomstig van de toren van de kerk te Banholt. Soortkruis: devotiekruis.
      
 Kruis is verdwenen en opnieuw geplaatst te Banholt in april 2011.
13-Het vervangende kruis 2011-01-Willems.
       

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

         

          

        

           

       

       14- Terlinden-Prov. weg-Karsvelderweg:  Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: onbekend. Beheer:  St. K. & K. afd. Noorbeek.
       Tekst: God als ik U niet kan vinden, leer mij U te beminnen.  Corpus: gietijzer +/- 1900. Onderhoud: fam. Kroonen. Soortkruis: Devotiekruis.
       14G- Terlinden-Prov. weg-Karsvelderweg:  Het vernieuwde kruis van afb. 18. het zou in 2008 gerestaureerd zijn.
       Hier op deze plek zouden 2 Duitse soldaten door de Amerikanen gedood zijn en begraven. Dit alles volgens Pierre Kroonen.
      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                  

            

       15-Terlinden-Voerenweg:  Gietijzeren wegkruis dat geplaatst werd in 1997 ter vervanging van het houten kruis dat hier vele jaren voorheen stond.
       Tekst op het kruis: God zij met ons. Soortkruis: devotiekruis. Type Egelie I I A B 4.2

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

      

       

       
        20- Terlinden-Kütersteenweg-Terlindenstraat;  
De kapel werd in 1960 gebouwd uit dankbaarheid dat de jongens van Terlinden gezond en wel terug keerden
       uit Oost Indië.  Het waren de jongens Miechiel Slenter -Jean Jahae -Lambert Kikken -Jean Pricken -Jozef Slenter en Hub de Bie.
       De kapel is toegewijd aan O.L.Vrouw. In de kapel staat een prachtig beeld van Maria van Lourdes.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

       21- Terlinden-Voerenweg:  St. Cornelius kapel en het gietijzeren kruis van mevr. Slenter-Scheepers
       De St. Corneliuskapel werd in augustus 1959 ingezegend ter nagedachtenis aan een genezing.  Zij was een vereerster van de H. Cornelius te Schin op Geul.
       Deze heilige van boeren en hoornvee wordt ook als patroon vereerd tegen krampen, oorkwalen, epilepsie en zenuwziekten.
       Mevr. Slenter-Scheepers is de grootmoeder van de huidige mede- eigenaar dhr. P. van der Heijden uit Wijlré.
        In de kapel staat de H. Cornelius als paus afgebeeld met tiara en staf.

 ==============================================================================================================================================================================================================================================================