Laatst bijgewerkt:  22-01-2019   

Gemeente Eijsden-Margraten

 Eckelrade

   Eckelrade (Limburgs: Ikkelder)  is een dorp in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Limburg in de gemeente Eijsden-Margraten.
       Het maakte tussen 1982-2010 deel uit van de fusiegemeente Margraten en heeft circa 560 inwoners.
       Het is een typisch Zuid-Limburgs dorp met vele monumentale boerderijen.
       Eckelrade is een van de plaatsen waardoor de Mergellandroute voor fietsers voert. Het bevindt zich hierin tussen Honthem en Gronsveld. (Wikipedia)

      ===========================================================================================================================================

           

           

         

      

       01- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Houten ongevalkruis met porseleinen corpus.
       Kruis en Kapel zijn door een generaal van Napoleon geplaatst uit dank voor de genezing van zijn
       opgelopen verwondingen. Onderhoud: fam. Quadvlieg-Eckelraderweg no 10.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

        

    

       02-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Dorpstraat:  Stenen kruis. Afgewerkt met sierpleister. Corpus is
       van Messing. Onderhoud: fam. Reynders-Dorpstraat 150.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

         

         

       

           

             

       03-Eckelrade-Eckelraderweg-Linderweg:  Smeedijzeren wegkruis met geverfde bronzen corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Tekst: Haw mich ien iere. Het kruis is gemaakt door smid Liëge uit
       Eckelrade in 1925. Onderhoud: St. K. & K. te Margraten.
       Door een onenigheid werd er een houten kruis bijgeplaatst dat later verwijdert werd en geplaatst werd
       op het kerkplein. Op het huidige kruis staat de tekst; Geloofd zij Jesus Christus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       04- Eckelrade-Honthemerweg:  IJzeren Hagelkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

         

     

       05- Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Onderhoud:
       fam. Heinen-Bex-Klompenstraat no 19. Rond 2007 heeft het kruis een goede restauratie ondergaan.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       06-Eckelrade-Klompenstraat no 19:  Op de binnenhof van de boerderij, Klompenstraat no 19
       hangt dit kleine houten kruisje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       07- Eckelrade-Klompenstraat-Achter de kerk:  Na het kruisen conflict is dit kruis hier tegenover
       de kerk terecht gekomen in 1988 op 1 juni.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       08- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Boomkruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       In 2006 was het kruis danig in verval.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

       

         

         

         

       09- Eckelrade-Linderweg:  Moordkruis: Bid voor de ziel zaliger Matieu Wijnands die alhier op
       7 maart 1859 in den ouderdom van 28 jaar aan een onverwachte dood gestorven is. Hij was
       geen dronkaard noch godslasteraar. Daarom hopen wij dat hij moge ruste in den Naam van
       Jezus Maria-Jozef Amen. Pater noster Ave Maria.

       Eckelrade-Linderweg: Tekstplaat met de tekst erop van Matieu Wijnands.
       Matieu Wijnands werd vermoord door Frans Brouwers, notariszoon uit Gronsveld, door een
       onenigheid over een meisje Narinx genaamd. Hij kreeg slechts één jaar gevangenisstraf, dit
       duidt voor die tijd ook al op klassenjustitie.
      

        Moordkruis van Matieu Wijnands te Eckelrade.
        Halverwege de Linderweg te Eckelrade, gemeente Eijsden-Margraten, die de dorpen Eckelrade, Gronsveld en

        St. Geertruid verbindt, staat het oude moordkruis ter nagedachtenis aan Matieu Wijnands uit Eckelrade, die
        slechts 28 jaren oud is geworden. De Linderweg in Eckelrade loopt vanaf de Klompenstr. richting Eckelraderweg
        naar Gronsveld en St. Geertruid.
        Wat gebeurde er op 7 maart, carnavalsdinsdag in 1859 hier in Eckelrade?  In het dorp werd flink carnaval gevierd,
        het was het volksfeest nummer één voor men de vastentijd inging. De jongelui gingen flink uit hun bol. Het bier
        en ander alcoholische dranken vloeiden rijkelijk waarbij de bevolking en dan met name de boerenmeiden en
        knechten voor een dag uit de band sprongen.  Het was ieder jaar hèt feest van het jaar. Uit de omliggende dorpen
        zoals St. Geertruid, Honthem of Gronsveld kwamen de jongelui naar Eckelrade om zich te amuseren.
        Zo ook de zonen van notaris Brouwers uit Gronsveld. Zij dachten dat zij van hoger komaf waren, omdat hun vader
        notaris was en gedroegen zich arrogant en soms zeer kwetsend.
        De situatie die avond was nogal gespannen en dreigde meerder keren uit de hand te lopen. Er deden zich diverse
        heftige woordenwisselingen en schermutselingen voor. Tegen middernacht, tegen het einde van het feest gingen
        Matieu Wijnands en een vriend naar de Linderweg om de gebroeders Brouwers op te wachten. Na een heftige
        woordenstrijd volgde er een flinke vechtpartij, waarbij Matieu Wijnands door een twintigtal messteken om het
        werd gebracht. Het was Frans Brouwers, zoon van de notaris uit Gronsveld, die de dodelijke steken toebracht.
        Hij werd gearresteerd en er volgde een rechtspraak. Omdat hij de zoon was van een van de notabelen uit
        Gronsveld kreeg hij slechts een jaar gevangenisstraf, iets wat toch op klassenjustitie lijkt.
        Na dat jaar kwam Frans Brouwers weer op vrije voeten en hij volgde zijn vader op als notaris in Gronsveld.
        De 7e maart 1859 heeft hem echter nooit losgelaten. Hij is nooit getrouwd, omdat hij bang was dat zijn eventuele
        kinderen hier hinder van zouden ondervinden.
        Een paar jaar na die trieste carnavalsnacht werd dit kruis geplaatst als herinnering aan een nacht vol zinloos
        geweld; iets dat ook al anderhalve eeuw geleden voorkwam. Het kruis van Eckelrade bevat het opschrift:

        "Bid voor de ziel van Zaliger Matieu Wijnands, die alhier op 7 maart 1859 in den ouderdom van 28 jaar aan eene

        onverwachte dood gestorven is. Hij was geen dronkaard noch Godslasteraar. Daarom hopen wij dat hij moge
        ruste in de naam van Jezus Maria Jozef Amen. Pater Noster-Avé Maria.

        Ongeveer 20 jaar geleden is het kruis vernield. De rechterarm was in stukken gebroken. Het kruis is daarna
        vakkundig gerepareerd: alleen de tekst op de arm ontbreekt, wat jammer is. Men heeft er een plaquette naast
        geplaatst met de volledige tekst erop. Zo leeft Matieu Wijnands hier toch nog voort.
      
 Boek 50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.           

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

       

       10- Eckelrade-Linderweg-Heilige Geestweg:  Smeedijzeren wegkruis met messing corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Onderhoud: mej M. Weerts-Linderweg 24.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

           

         

            

       11- Eckelrade-Klompenstraat-Linderweg:  Houten wegkruis met messing corpus. Het hangt hier
       tegen een oude Lindeboom. Tekst: Een God is hij voor jou en mij. Onderhoud: St. K.&K. Margr.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       12-Eckelrade-Schampeljoensteeg-Valkenburgerweg: Smeedijzeren wegkruis met geverfd messing
       corpus. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Bid voor ons. Onderhoud: St. K. & K. te Sint Geertruid
       Het kruis is verfraaid met gesmede krullen op balken en op schacht. De uiteinden van de balken
       eindigen in een lier vormige versiering. Het hoofd van het corpus neigt naar rechts, het
       rechterbeen over het linker geslagen, de lendendoek id op de rechterheup geknoopt.
       Volgens John Reijnders uit Eckelrade zou dit kruis rond 1980 door Frans Bisscheroux en Pierre
       van Proemeren hier zijn geplaatst. Hier zou al een kruis gestaan hebben voor 1918.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

         

       
       13- Eckelrade-Molenweg-Beezenput:
  Smeedijzeren wegkruis met porceleinen corpus.
       Het zou een Hagelkruis zijn. Onderhoud: fam. Janssen-Molenweg 11. Het kruis is gemaakt van
       drie in het centrum aan elkaar gelaste ijzeren kokers van 10 bij 5 cm. Het holle corpus is van een
       legering. In de boven- en benedenhoeken van de kruisbalken bevinden zich drievoudige stralen
       bundels. In de linker benedenhoek is de middelste straal verdwenen. Het corpus draagt een
       bruinrode lendendoek. Op tafelhoogte is een bak waarin bloemen geplaatst kunnen worden.
       Het hoofd van het corpus neigt naar rechts. De voeten staan naast elkaar. Het zou een
       hagelkruis zijn. Bij de jaarlijkse processie wordt hier een rustaltaar ingericht.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       14- Eckelrade-Molenweg-Dorpstraat:  Op de binneplaats van Hoeve Hemersbach van de fam.
       Quadvlieg hangt dit gietijzeren kruis.Het is afkomstig van het kerkhof van de zusters uit Caberg.
       Tekst: 1980 Waar liefde daar vrede.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       15- Eckelrade-Eckelraderweg-Molenweg:  Stenen kruis, vermoedelijk een oud grafkruis.      

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        16- Eckelrade-Molenweg no 17:   Gietijzeren wegkruis dat vermoedelijk verdwenen is. 
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       17- Eckelrade-Honthemerweg:  Smeedijzeren wegkruis met tekstbordje.
      
Tekstbord met de tekst op het kruis no 17: Heer geef aan dit dorp Uw zegen opdat  iedereen
       gaat Uw wegen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

             

       18- Eckelrade-Honsberggrub-Eijkestraat:  Houten boomkruis met vliegerkap.
       Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

        

       19- Eckelrade-Klompenstraat:   Klein houten kruisje in vliegerkap model. het heeft een bronzen
       corpus.       
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       20- Eckelrade-Klompenstraat:  In de muur van de parochiekerk is dit oude grafkruis
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

       

       21- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Groot houten centraal kerkhofkruis. Opvallend zijn de gespreide armen van het corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      22- Eckelrade-Linderweg-Kerkhof;  Kruis in toegangspad naar het centraal kruis, uitgevoerd met klinkerstenen.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

       

   50- Eckelrade- Klompenstraat:  Maria beeldje in de muur van een woonhuis in de Klompenstraat.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      52- Eckelrade-Dorpstraat;  Klein kapelletje met beeldje.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       53-Eckelrade; Verdwenen kapel.

=============================================================================================================================