Laatst bijgewerkt 22-01-2019

Gemeente Maastricht

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
      
Amby - Biesland - Borgharen - Caberg - Heer - Heugem - Itteren - Maastricht-
       Scharn - Sint Pieter -Wolder.

==================================================================================================================================================================================================================

Amby

               

       01-Amby- Rijksweg   Kapelletje met een klein kruisje.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

        02-Amby-Molenweg-Hagenstraat:  Stenen Devotiekruis. Tekst: Gegroet o Kruis, onze enige hoop
       
Dit kruis staat ter vervanging van een kruis, dat in 1944 op de hoek Molenweg-Peutjesweg stond en door de Amerikanen werd weggeruimd.
        Dit alles wegens wegverbreding ter plaatse, werd dit nieuwe kruis opgericht in 1946. Het oude kruis met corpus wordt bewaard door een
        der comiteleden. Het voetstuk is van beton, het corpus van koper of brons. Meermalen zit men op het houten bankje voor het kruis ouders
        met hun kinderen bidden. Dit is betekend dat bij ziekte ook door de mensen bij dit kruis gebeden wordt. Kruis is ingezegend door pastoor Roebroek.
        Het kruis is gemaakt door Dhr. Lousberg.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        03-Amby-Severenstraat-De Zevenbronnen:   Gietijzeren kruis t.g.v. het 40 jarig priester jubileum
       van pastoor van den Asdonk. Het kruis is in 1995 geplaats. Pastoor van den Asdonk leefde van
       25-10- 1925 tot 16- 8 2009. Het kruis werd in 2010 vernield en gerestaureerd door Wiel Erven uit
       Kunrade. Tekst:  Pastoor van den Asdonk * 25-10-1925  1995  + 16-8-2009  40 jaar priester van de

       Parochie Sint Walburga.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

        04-Amby-Oude Molenweg:   Houten Boomkruis. Tekst:   Gegroet o Kruis, onze enige Hoop.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

             

        05-Amby-Peutgensweg:   Smeedijzeren ongelukskruis.
       Tekst:  RIP  Hier overleed op tragische wijze  Sjef Geelen  * 19-11-1946  + 22-9-1982.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       06- Amby-Molenweg no 3:  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I I A b 2.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

            

         

         

        20-Amby-Ambyerstraat Noord t/o/ no 158:   Kapel aan het Kruis.
       Deze kapel is gebouwd in 1918 en herbouwd in 1984. 1e steenlegging 26-8-1984 door Bart Dassen.
       Boven een altaar staat een kruis. Op de vensterbanken staan de beelden van Maria, de H. Walberga,
       de H. Gerardus en de H. Jozef. Het is een Kruiskapel opgetrokken uit Kunradersteen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       21-Amby-Ambyerstraat Zuid:   Maria kapel. 't Kapelleke áon den Heukel
       Deze kapel dateert uit de 2e helft van de 19e eeuw. Ze bezit een O.L. Vrouw van Lourdes beeld dat
       dateert uit 1198 nadat het vorige gestolen was.
        Het is geschonken door de familie Kockelkoren.
       Onderhoud: De Buurtvereniging " 't Kapelke".

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       22- Amby- Provincialeweg-Molenweg: De kapel is opgetrokken uit Kunradersteen. In de kapel
       staat een Mariabeeld vande Madonna delle Rose. Het geheel wordt afgesloten door een
       smeedijzeren hekwerk.
   ================================================================================================================================================================================================

       Biesland.

          

        01- Biesland- Susserweg:   Houten wegkruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

       02-Biesland-Susserweg:   Herdenkings kruis G. Theunissen- J van Oppen 1913 IHS  INRI.
       Maria figuur in de sokkel basement. Soortkruis: veldkruis. Is vermoedelijk het oude grafkruis van de
       familie Theunissen-van Oppen. Het werd hier herplaatst in 2005.      
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

         

    03- Biesland-Theresiaplein:   Houten gevelkruis met afdak aan de gevel van de H. Theresiakerk.
         Corpus is van cement.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       04- Biesland-Susserweg:   Houten kruis dat helaas is verdwenen. Eind jaren 90 werd hier dit
       gietijzeren kruis geplaatst met de tekst: Door het kruis naar het Licht. Per crucem  ad lucem.
      
Type Egelie:  I I A b 10.
       Rond het jaar 2005 werd dit kruis hier geplaatst. Voorheen stond hier een houten kruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       21- Biesland-Recoleetenweg;  Kruiskapel.

=============================================================================================================================================================================================

       Borgharen.

              

            

        

       01-Borgharen-Bovenstraat:   Houten kruis met plaatstalen rugwand. Corpus is van kunststeen.Tekstbordje van trespa.
       Tekst:  Barmhartigheid aan allen die hier voor bij gaan.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

        02-Borgharen-Middenstraat-Bovenstraat:   Gietijzeren wegkruis. In de nis een Maria figuur.
       In het centrum een afbeelding van God Onze Vader omgeven door wolken en in de zij armen
       engelenhoofdjes. Het wegkruis is uit ca. 1910. Type Egelie:  I I I B b 2.
       Tekst:  Mijn Jezus Barmhartigheid.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

           

     

        03-Borgharen-Spekstraat:   Houten boomkruis met het hoofd naar rechts gericht.
        Een streek verf was hier op zijn plaats.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

        04-Borgharen-Spekstraat:   Groot stenen kruis zonder corpus. Dit kruis is een dankkruis dat hier
       geplaatst is om de dorpen Itteren en Borgharen tegen het water van de overstromende Maas te
       vrijwaren.  Tekst:  Hier God, besjerm Ittere en Haare van ut water.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        05- Borgharen-Kerkstraat:  Aan een gevel in de Kerkstraat hangt dit kleine houten kruisje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   06- Borgharen- Kasteelstraat no 15: Gietijzeren kruis aan de gevel bij woonhuis Kasteelstraat no 15.
       Type Egelie: II A b 4.1

===============================================================================================================================================================================================================================

   

    20- Borgharen-Julianastraat:  Maria kapelletje. Open bakstenen kapel.
============================================================================================================================================================================================

       Caberg

         

          

       01-Caberg-Van Akenweg:   't Veldkruus. Houten wegkruis met uitgekapt kruis en twee vogels.
       Geplaatst in 1990 en ingezegend op Palmzondag 8 april 1990 door pastoor D. Eijssen.
       Ontwerp en maker van dit kruis is Frans Tillie.
       Tekst:   " 't Veldkruus " Ingezegend door pastoor D Eijssen op Palmzondag 8 april 1990  Maker Frans Tillie
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        02- Caberg-Van Akenweg:   Houten wegkruis op betonnen zuil.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        03-Caberg-Postbaan no 8:   Stenen zuil uitgevoerd als kruis. Tekst: Vraog 't miech, iech help diech.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       04- Caberg-Brusselseweg:  Houten kruis langs deze weg. Kruis is helaas verdwenen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        05-Caberg-Kerkhof:   Betonnen Centraal kerkhofkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

       06- Caberg- Dukaatplein-kerk: Kruis aan kerkgebouw. 

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

    

      07- Caberg-van Akenweg:  Op vrijdag 17 augustus werd er een nieuw kruis geplaatst aan de van Akenweg te Oud Caberg.
      Een kruis dat gemaakt werd en geschonken aan de parochie van het H. Hart van Jezus te Oud Caberg door Wiel Erven uit Kunrade.
      Wiel heeft er weer een prachtig stukje smeedwerk van gemaakt. Het corpus werd geschonken door Hay Boekholt uit Slenaken.
      Om 19,00 uur werd er met een stoet mensen van ca 60 personen vertrokken van af de kerk naar de plek waar het kruis geplaatst is.
      Het was pastoor René Schols die het kruis plechtig inzegende. No Tillie bedankte Wiel Erven en Hay Boekholt voor bewezen diensten.
      Hierna werd naar de O.L.Vr. van 7 smarten kapel vertrokken voor een H.mis.
      Hierna vertrok men terug naar Oud Caberg.
      Tekst: Bedaank veur 't leve door eur leefde gegeve. Nao de doed kint niks mei koed.

=================================================================================================================================================================================================

       Heer.

              

           

            

     

       01-Heer-Bemelerweg-Molenweg:   In 1936 plaatste Jos Heuts en zijn zoon Frans hier een houten
       kruis met metalen corpus. In 1960 en 1983 is dit houten kruis vernieuwd. Frans Heuts en J.Hollewijn
       maakten in 1983 een nieuw kruis van metalen kokerprofiel met corpus met een tekstbordje met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Dit bordje werd gestolen en men bevestigden er een nieuw bordje erop met de tekst: Heer bescherm ons,
en onze natuur.
      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

       02-Heer-Keerderstraat no 82-Molenweg:
      
Metalen corpus op een houten kruis met de tekst INRI. Beheer thans in handen van fam. G.J van Dantzig.
       Onder het kruis twee eiken bladeren met elk 5 eikenblaadjes. Het hangt op de Keerderweg no 82. Na 1965 hebben de
       dames Lies Kerkhoffs-Severeins en Jeanne van de Boorn-Alberts bij de fa. Hoedemakers te
       Maastricht dit houten kruis laten maken. Het is een soort Devotiekruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

       03-Heer-Akersteenweg-Keerderweg:   Hier heeft sinds 1913-1914 een kruis gestaan dat thans bij
       het dierenpark in Huize St. Joseph te Cadier en Keer staat. Op 30 maart 1994 werd dit kruis
       geplaatst en op 13 mei 1994 door pastoor Moonen ingezegend. Ontwerp en uitvoering; P. Beckers,
       Servatiusweg no 48.  Soortkruis: Devotiekruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

         

           

         

        04-Heer-Oude Molenweg-Oude Steegstraat:   Gietijzeren kruis met bronzen corpus. Dit kruis is
       in 1910 geplaatst en diende als Hagelkruis. Beheer Mw. Douven. Vroeger stond er een tekst op:
       Heer bescherm Heer, tot ca. 2006.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

               

         

        05-Heer-Oude Steegstraat- Pater Kustersweg:   Smeedijzeren wegkruis met metalen corpus dat midden in de 19e
       eeuw geplaatst is. Stond voorheen bij het kruispunt Akersteenweg te Heer. Tot ca. 1920 en toen
       is het naar deze plek verplaatst door dhr. Mathijs Piters. Het corpus is vervangen door een minder
       kostbaar exemplaar. Het is een Devotiekruis.
       Dit kruis stond oorspronkelijk op het kruispunt Akersteenweg-Dorpstraat- Burg. Cortenstraat.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      

       06-Heer-Schellegaard-Drenckgaard: Hier stond een monumentale lindeboom waar men in 1992 een
       houten kruis aan bevestigde. In 2007 legde de lindeboom het loodje bij een zware storm en het kruis
       werd totaal vernield. Op vrijdag 21 maart 2008 werd er een nieuwe boom geplant en er een nieuw
       kruis aan bevestigd dat gemaakt werd door Leon Vranken. Tekst: Hier vergeet ös neet.
      
Deze tekst had betrekking op de sanering van de gemeente Heer-Itteren en Borgharen bij Maastricht
       op 1 juli 1970.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

        

       07-Heer-Oude Molenweg-Veldstraat:  Klein houten kruis met corpus, bevestigd tegen een oude
       lindeboom. Het kruis is sedert mensenheugenis aanwezig aan deze Kruisboom. Onderhoud:
       R. Kerckhoffs. Tekst: Jezus ik vertrouw op U. Vroeger was de tekst;  Geloofd zij Jezus Christus.
      
Eigenaar; Particulier. Soortkruis: Devotiekruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        08-Heer-Veldstraat-Burg. Kessensingel:   Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Volgens
       overdracht staat dit kruis hier al vanaf ca 1930. Eigenaar en beheer: dhr.R. Kerkhoffs.
       Soortkruis: Devotiekruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

         

      

        09-Heer-Kruisstraat-Dorpstraat:   Hier heeft sinds mensenheugenis een boomkruis gehangen.
       Nadat dit verdwenen was in 1970 werd er een hardstenen kruis geplaatst en op 11 juni 1992
       werd het gietijzeren voorkruis er op geplaatst dat geschonken is door J. Janssen, Haspengouw
       no 31. Op 13 juni 1992 werd het ingezegend door de Heerder Neomist Wilfried Prikken.
       Tekst:  Heer blijf  heer nabij. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  I I A b 5.2.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

                            

       10-Heer-Past. Heijnenstraat-Kerkhofweg: Smeedijzeren kruis op een betonnen sokkel. Kruis heeft een
       metalen corpus. In de sokkel een hardstenen plaat met de tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Het kruis is rond 1908 hier geplaatst. Eigenaar en beheer: Gemeente Maastricht.
       Soortkruis: Devotiekruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

       11-Heer-Kerkhofweg-Sint Servatiusweg:   Dit smeedijzeren kruis dat hier geplaatst werd in mei
       1992 neemt de plaatst in van een houten kruis dat hier voor 1960 gestaan heeft. Dit kruis werd
       geschonken door Jo Stallinga en op 7 juni 1992 ingezegend door pastoor J. Coenen.
       Soortkruis: Devotiekruis. Eigenaar: Gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

        

       12-Heer-Weth. Vrankenstraat-Steegstraat:   Dit kruis werd in 1992 geplaatst nadat het voorgaande
       kruis vernield werd. Het werd op 13 juni 1992 ingezegend door neomist Wilfried Prikken.
       Het werd vervaardigd door G. Kerkhoffs. Ontwerp: P. Beckers. Nieuw corpus in 1992.
       Eigenaar: Gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer. Hier waren geallieerde en Duitse soldaten gesneuveld tijdens de laatste Wereld Oorlog 1940-1945.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

       13-Heer-Akerksteenweg-Burg. Cortenstraat:   Voor 1919 stond op dit kruispunt een ijzeren
       wegkruis. Na sloop van diverse huizen en van nieuwbouw werd na 1919 dit houten kruis in deze
       muur nis geplaatst door M. Pisters. Begin 1994 heeft het een algehele restauratie ondergaan.
       Eigenaar: Particulier-Heineken Brouwerij.  Beheer: St. Wegkruisen Heer. Soortkruis: Devotiekruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

        14-Heer-Oude Kerkstraat-Tuin Pastorie:
       Voorheen stond in de tuin van de pastorie een eenvoudig kruis dat het
       oude altaarkruis was uit de kerk. Het kruis werd in 1944 vervaardigd door Paul Kersten uit
       Maastricht in opdracht van pastoor Merkelbach. Onder pastoor Wiertz (1967-1983) werd dit kruis
       in de tuin v/d pastorie geplaatst vermoedelijk in 1970.. Later is het kruis vernieuwd en kreeg het een plek die vanaf het
       parkeerterrein zichtbaar is. Het bezit wel nog het oude corpus. Soortkruis: Devotiekruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

          

       15-Heer-Bronckweg-Rijksweg:   Groot houten kruis zonder corpus. In de dwarsbalk uitgesneden de
       tekst: Boe bis diech. Het kruis werd in juni 1984 door pastoor F.J.M. Wiertz opgericht.
       Het is gemaakt door Eddy Goessens uit Gronsveld. Eigenaar en Beheer: Parochie Monulphus en
       Gondulphus. Op de linker dwarsbalk is tevens een vlinder ingesneden. Soortkruis: Devotiekruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

                

       16-Heer-Oeslingerbaan:   Voor dit kruis stond hier een houten kruis met een klein metalen corpus.
       Het was geplaatst na een verkeersongeval waarbij een kind van 11 jaar werd gedood. Wendy Gotwal
       is hier in maart 1988 verongelukt. Reeds op 22 augustus 1981 werd hier de drie jarige Janice Limbrix
       overreden. Het houten kruis is inmiddels vervangen door het granieten. Het granieten kruis heeft twee
       engelenhoofdjes die de twee kinderen symboliseren. Ontwerper: G.Pieters-Tongerseweg-Maastricht.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

         

       17- Heer- Schellegaard-Eyldergaard:  Boomkruis hier in die nieuwe wijk.Tekst: Hier, vergeet us niet.
       Het is een vervangend exemplaar. Datering 1992. Het is een Devotie- en gedachteniskruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

          

           

     

      18-Heer-kruisstraat-Kruisstraat:   Stalen corpus op een smeedijzeren kruis en alles op een stenen
       sokkel. Soortkruis: Devotiekruis. Eigenaar: gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer.
       Het zou geplaatst zijn in 1992.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

        

       19-Heer-Philipsweg:   Hardhouten kruis, groen met geschilderde Christusfiguur op betonnen voet.
       Geplaatst op 19-3-1993. Ingezegend door kapl. Notermans. Geschilderd door Bér Heuts.
       Ontwerp: Harrie Vrancken. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

       

       20-Heer-Demertstraat no 52:   Houten kruis met metalen corpus waarboven een houten afdakje.
       Dit kruis hangt hier al van voor 1936. Eigenaar en beheer: dhr. Jorissen-St Josephstraat.
       Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

             

          

       21-Heer-Bemelerweg-Burg. Cortenstraat: 
      
Smeedijzeren kruis dat gemaakt is door smid J. Cerfontaine uit Berg en Terblijt.
       Het kruis staat op een gemetselde sokkel. Tekst: Jezus ik vertrouw op U.
      
Gietijzeren corpus uit 1908. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

                

        22-Heer-Veldstraat-Klooster Opveld:   Het Missionarissen monument-kruis.
       Het kruis is ontworpen en vervaardigd en geplaatst door het comité Wegkruisen in Heer.
       Het kruis is voorzien van twee tekstborden. Geplaatst in juni 1998. Soortkruis: Missiekruis.
       Tekst: Gaat en onderwijs alle volkeren. Ontwerp: dhr. G. Pieters-Tongerseweg Maastricht.
       Eigenaar en beheer: Zrs. van de Voorziening te Heer.
       Tekst achterzijde: Als eerbetoon aan alle Heerder missiepriesters-zusters-broeders en -

       lekenwerkers. Ingezegend door Mgr. J. Soudant em. bisschop van Palembang-Sumatra 1998
       geschonken door Sjra Munnichs.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       

          24- Heer-Tuin fam. Gielen:  Kruis is vermoedelijk verdwenen: Wie Helpt??
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

       

     50-Heer-Veldstraat-Klooster Opveld:   In de tuin van klooster Opveld staat deze Maria kapel. Het kapelletje is gebouwd vlak voor de bevrijding in september 1944.
      Het was Hub Loontjens die het ontwerp maakte voor dit kapelletje en deze werd in 1906 geboren in Maastricht en was een broer van zuster Marie Ludwina. De voorkant werd
      in mozaďekuitvoering kunstzinnig verfraaid met aanroepingen uit de Litanie van Lorette. In 1948 was de kapel klaar. Een prachtig Mariabeeld siert de kapel. ze is in 2011
      gerestaureerd door de leden van het Comité Wegkruisen te Heer.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    52- Heer-Veldstraat-Klooster Opveld:  Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================================================================

Heugem

          

          

       01-Heugem-Oosterweg:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1994. Tekst: Besjęrm ôs.
    
  Type Egelie: I I A b 5.2.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

               

           

       

        02-Heugem-Oosterweg:  Stenen moordkruis. Tekst: 1814 I.H.S. en Hartje. Den 11 april is alhier
       doodgestooken Arnoldus Houbiers van Eysden. Aldaar gebooren den 30 7 ber 1788. Bid God opdat

       zyne ziel mag rusten in Vreede Amen. R.I.P.
Op het kruis zijn de afbeeldingen van beenderen en
       een mes. Hier werd Arnold Houbiers vermoord door familie leden van zijn verloofde Kaatje.
       Het kruis is verplaatst van de overkant van de weg van de Oosterweg.
      
Moordkruis te Heugem
       We passeren ze bijna dagelijks, de kruisen in het Limburgs land. De devotie- of memoriekruisen, maar ook de

        moordkruisen. Vroeger, bij het voorbij gaan aan zo'n kruis bad men een Onze vader of een Weesgegroetje, of
        men lichtte even de hoed of de pet. Tegenwoordig raast men met auto of fiets voorbij zonder aandacht aan het
        kruis te schenken. Laat Limburg zijn kruisen in ere houden, vooral de kruisen waarvan de zin en betekenis groot
        is.
        Moordkruis.
        In Heugem bij Maastricht staat het moordkruis van Arnoldus Houbiers. Dit kruis werd opgericht in 1814 even
        buiten Heugem, nog op Gronsvelds grondgebied, op de plek waar de jongeman doodgestoken werd.
        Oude mensen van Heugem weten nog te vertellen, dat deze moord gepleegd werd door twee broers, uit wraak
        om hun bedrogen zuster. Volgens pastoor Welters is dit het enige moordkruis, waarop het moordwapen is
        afgebeeld, en de eenvoudige steenhouwer die het kapte heeft er nog een hart bijgezet om daarmee aan te duiden
        dat een liefdesgeschiedenis de oorzaak van dit bloedige drama was.
        Geschiedenis.
        In de jaren rond 1800 werd er in de dorpen langs de Maas flink kermis gevierd, een traditie die nu nog plaats vindt
        in de dorpen Eijsden-Gronsveld-Mheer-Noorbeek enz. Er is dan werkelijk 3 to 4 dagen feest. Arnold Houbiers uit
        Eijsden had in 1814 verkering gehad met een meisje uit Heugem, Kaatje geheten. Arnold kwam uit Eijsden en had
        een niet te beste reputatie wat vrouwen of meisjes betrof. Hij ging in Heugem naar de kermis op kermismaandag
        en kwam zo z'n oude liefde, Kaatje tegen. Hij probeerde haar weer te versieren wat de twee broers van Kaatje
        helemaal niet beviel. Er volgde een woordenwisseling en een vechtpartij. De twee broers gingen later op de avond
        even buiten de kom van Heugem om Arnold op te wachten. Er volgde weer een woordenwisseling en een
        vechtpartij die uit mondde in de fatale steekpartij waarbij Arnold Overleed.
        Hardstenen kruis.
        Er is na de moord een hardstenen kruis opgericht ter herinnering aan de laffe moord op Arnold Houbiers.
        In 1926 werd het eerste kruis bij een grote watersnood van de Maas omver gespoeld. Men plaatste na de waters-
        nood het kruis weer opnieuw en verankerde het goed. Tijdens de bevrijding werd het omvergereden door een
        Amerikaanse legertruck. Rond 2000 is het kruis van de Maasoever verplaatst naar het begin van het dorp
        Heugem waar het een mooie plek heeft gekregen op Maastrichts grondgebied en hopelijk bewaard blijft voor
        de volgende generaties.

      
 Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.  

       Limburgs Dagblad 20 november 1951.
        Langs alle wegen van Limburg staan kruisen. We zijn er aan gewend en passeren ze soms achteloos. Natuurlijk
        lichten wij even de hoed of pet, de schoolkinderen knielen zelfs neer en de vrouwen slaan eerbiedig nog een kruis
        Meestal hebben de kruisen nog wel de aandacht de mensen die de papieren kransen vlechten of veldboeketten
        tussen de schouders van den Lieven Heer steken. Maar soms ook staan zij scheef en verwaarloosd, worden
        stuk gereden en blijven de brokken liggen ....tot ze verdwenen zijn. En dan is een vrome traditie verbroken en
        een daad van piëteit der voorouders vernietigd. Laat Limburg zijn kruisen in ere houden, vooral de kruisen
        waarvan de zin en betekenis groot is. Wij praten thans veel over 'veilig verkeer', vinden telkens nieuwe signalen
        en merktekens uit, onderrichten de kinderen in de klas en vervaardigen verkeersfilms.Eén ding hebben we nog
        niet gedaan! Laten onze parochies langs de wegen, waar een medemens de dood vond in het verkeer het
        overoude  "Memoriekruis" oprichten! "Hier werd op de zoveelste juli de vierjarige Marietje.... door een auto
        doodgereden.
        Zouden deze verkeerskruisen in onze wegbermen niet een prachtig verkeersteken zijn. Zij zouden de voor de
        automobilist een regelmatig "memorie"zijn, een verzoek om een schietgebed voor de ziel die op deze plaats
        opgeroepen werd,   maar tevens een waarschuwing van klemmende kracht.
        Limburg moet zijn kruisen in ere houden! Dezer dagen zochten wij in Heugem naar 't moordkruis van Arnold
        Houbiers.  Dit kruis werd opgericht in 1814 even buiten de
        kom van Heugem, nog op Gronsvelds grondgebied, de plek waar de jongeman doodgestoken werd. Het kruis had
        zijn avonturen. In 1926 bij de grote watersnood werd het door de stroom omgestoten en dreef in een naburige
        wei.  Vrome handen hebben 't toen weer opgericht. Kort na de bevrijding is het kruis omgereden door een
        boerenkar of Amerikaanse truck, maar nu reeds meer dan zes jaar wacht dit kruis op herstel, en wat erger is, een
        deel er van is zoek geraakt. Het restant ligt thans bij de Heugemse steenkapper die het met zijn kruiwagen naar
        zijn erf reed en het voorzichtig met de letters in zand heeft gelegd. Hoe lang zal het daar nog blijven liggen?
        De tekst op dit mooie stenen kruis luidt:  IHS. (afbeelding van een hart) 1814 Den 11 april is alhier dood gestooken

        Arnoldus Houbiers van Eijsden aldaar gebooren den 30 ober 1788 Bid God opdat zijne ziel moge rusten in vreede
        Amen. (afbeelding van doodshoofd, gekruiste doodsbeenderen, en dolk) RIP.

       
Jammer is de helft van het doodshoofd met het onderstuk verdwenen. Oude mensen van Heugem weten nog te
        vertellen, dat deze moord gepleegd door twee broers, uit wraak om hun bedrogen zuster. Volgens pastoor
        Welters is dit het enige moordkruis, waar op het moordtuig is afgebeeld en de eenvoudige steenhouwer die het
        kapte heeft er nog een hart bijgezet om daarmee te willen aanduiden dat een liefdesgeschiedenis de oorzaak van
        dit bloedige drama was.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


        
   

       

       03-Heugem-Oude Maastraat:   Smeedijzeren wegkruis op natuurstenen sokkel.
       Tekst: Geef ons de vrede.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

     

       04-Heugem-Oude Maasstraat:   Klein gietijzeren wegkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

       05-Heugem-Heugemerstraat-Lochterstraat:   Houten gevelkruis met corpus van gebakken klei.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       06-Heugem-Heugemerstraat-Heugemerkerkstraat:  Smeedijzeren wegkruis met hartje.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

          

       07-Heugem-Vogelsank-Gronsvelderweg:  Wit houten kruis met klein kruisje erop en corpus.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       08-Heugem-Hubert van Doornelaan:   Houten wegkruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        09- Heugem-De Beeste-Kerkhof:   Betonnen kerkhofkruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       10- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:  Groot kruis tegen de gevel.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        11- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:   Oud granieten grafkruis tegen de gevel van de kerk.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:   Oud granieten grafkruis tegen de gevel van de kerk.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      13-14-15- Heugem;  Onbekend
=========================================================================================================================================================================================================

       Itteren.

         

       

         

                  

            

       01-Itteren-Keizerstraat- Hartelstein:   Stenen voetstuk met mooi smeedijzeren wegkruis.
       Tekst:  Jezus-Maria-Jozef geef ons het  eeuwige leven. Bewaar ons voor alle onheil en

       besmettelijke ziekte. O strijdende Christenen bid voor de lijdende zielen.

      
Kruis is uitgevoerd met een witte olijftak. Kruis dateert uit 1920.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

               

       

       02-Itteren-Brigidastraat-Ruijterstraat:   Stenen wegkruis dat hier geplaatst is in 1978 door dhr.
       P. Gullikers. De tekst is:Laat ons altoos vertrouwensvol naderen dit schone kruis van onze vaderen.
       Want Christus zoete kruis een troost op wegen en huis.
Op het voetstuk: 1978 P. Gullikers.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        03-Itteren-Sterkenbergweg-Geneide:   Stenen wegkruis zonder corpus. Tekst op de plaats van
       het corpus:  I.H.S.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       

       04-Itteren-Kaplaanstraat:   Smeedijzeren wegkruis met een corpus dat ca 115 jaar oud is.
       Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       05-Itteren-Stuifkensweg:   Smeedijzeren kruis met de tekst:  Slivenieer bescherm oos Ittrére.
      
Deze tekst heeft betrekking op de vele overstromingen van de Maas hier in Itteren.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

     

       06-Itteren-Stuifkensweg:   Klein kruisje op spoorbiels.|
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       07- Itteren-Brigidastraat-Kerkhof:    Houten Kerkhofkruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                  

     

        08- Itteren-Kaplaanstraat-Brigidastraat:   Granieten kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       09- Itteren-Aan de Maas:  Granieten kruis aan de Maasoever. Vermoedelijk verdwenen.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                  

            

         

       20-Itteren-Pasestraat:   Mariakapel.  Gebouwd in 1846. Het waren de paters uit Hocht (B) die het
       beeldje in de Maas wierpen tijdens de Franse Revolutie. Het werd teruggevonden onder de oude
       Maasbrug te Maastricht. Het was pastoor Demal die de kapel liet bouwen. In 1998 werd de kapel
       gerestaureerd. Het kapelletje werd diverse malen aangedaan om een bedevaart te houden.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   21- Itteren-Brigidastraat-Kerkhof;  Lourdesgrot met altaar.

==================================================================================================================================================================================================

    Limmel.

       

        02- Maastricht-Limmel-Judeaweg:  Stenenkruis in de wijk Limmel.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

    

    02- Limmel-Populierweg:   Houten kruis aan woonhuis in de Populierstraat.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

    03- Limmel-Populierweg-Kerkhof:  Kruis op het kerkhof van Limmel.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    04- Limmel-Judeaweg:   Stenenkruis aan de Judeaweg.
=============================================================================================================================================================================================

       Maastricht.

         

         

             

       01-Maastricht-Bosstraat-Achter de Barakken:   Groot gevelkruis. 
      
Tekst:  4-6-1946. Dee uuch leef heet, mie es iech höbt dee gerös mie leef es miech.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         02-Maastricht-Keizer Karelplein:   Groot houten gevelkruis met houten corpus.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

       03- Maastricht-Kasteel Neercanne:  Houten kruis met corpus. Is vermoedelijk verdwenen.      

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

         04-Maastricht-Meerssenhoven-Maastrichterlaan:   Het kruis met de 8 witte kruisjes.
       Tekst: En onze Lieve Moeder Elissabeth Jaspers, wed. van Henicus van den Booren, geb. 11 juli
       1893  overl.19 april 1974.
Corpus uit 1974. Soort weg- of herdenkingskruis. Ontwerp: Dries Engelen.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        05-Maastricht-Vrijthof:   IJzeren kruis op een zuil of pilaar op de hoek van het Vrijthof.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        06-Maastricht-Maastrichter Pastoorstraat:   In de tuin van de pastorie van de St. Mathias parochie
       hangt dit gietijzeren kruis aan de muur. Pastoor Hovers plaatste dit hier in 1996.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

            

        07-Maastricht-O.L.Vrouwenplein:  Gietijzeren Tuin / Hofkruiskruis op de binnenplaatst van een woonhuis aan het
       O.L.Vrouwenplein no 20. Het is een Devotiekruis. Tekst: Daanke Slivenier. Type Egelie:  I I A b 5.2
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       08- Maastricht-Dokter van Kleefstraat:   Groot kruis aan de kerk in de Dokter van Kleefstraat.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       10- Maastricht-Sint Servaaskerk;  Armeens kruissteen ingewijd op pinksterzondag 15 mei 2016 door Mgr. Frans Wierts.
        Het is een chatsjkar rode steen. Hij is hier geplaatst om te gedenken dat Sint Servaas die afkomstig was uit Armenien en naar
        Maastricht trok om hier het geloof te verkondigen. Centraal op deze steen is het kruis die boven een zon staat.
        De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, onthulde deze steen.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       20- Maastricht- Slavante kapel:  Klooster kapel van het voormalige klooster van de Franciscaner
       broeders van Slavante. Op een gevelsteen staat het jaartal 1681, vermoedelijk het jaar dat deze
       kapel gebouwd werd. In de kapel staat een St. Antonius beeld met een Christuskind.

============================================================================================================================================================================================

  Scharn.

        

        

        

        

       01-Scharn-Padualaan:   Houten kruis dat hier gehangen werd bij de bouw van de kerk in 1937.
       Het is in 1994 van een corpus voorzien. Tekst:  INRI. In liefde bloeiend. Eigenaar en beheer:
       Kerkbestuur Scharn. Soortkruis: Devotiekruis.
       Tekst: Dit kruis werd na 25 jaar van een nieuw corpus voorzien en ingewijd op 18 september 1994

       door de stichting Cultuneer fonds va de SJAANDER BROONK.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

       02-Scharn-Prins Bernhardlaan no 14:   Houten kruis van onbewerkte boomstammen met metalen
       corpus. Het kruis werd in 1978 als uiting van het Katholieke geloof opgericht door de eigenaars en
       bewoners van de Scharnerhof, de familie A.G.M. van Sint Fiet-Costongs, die ook voor het onderhoud
       zorgen. Soortkruis: Devotiekruis.
=============================================================================================================================================================================================

 Sint Pieter.

        

       01-Sint Pieter-St. Pietersberg-Lichtenberg:   IJzeren kruis dat hier geplaatst is en een met beton
       volgestorte luchtschacht van de mergelgroeven.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         02- Sint Pieter-Caestert:   Houten kruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

         

        03-Sint Pieter-Ursalenenstraat-Kerkhof:   Gemeenschappelijk kerkhofkruis in kruiskapel. Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        04- Sint Pieter-Ursulinenweg-Kerkhof:   Oud kruisje tegen kerkmuur.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       05- Sint Pieter- Lage Kanaaldijk:  Gietijzeren kruis type Egelie I I I B b 2.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         06- Sint Pieter- Lage Kanaaldijk no 129: Tegen de gevel van het woonhuis aan de Lage Kanaaldijk staat dit prachtige
         gietijzeren kruis van het type Egelie III A b 4.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

       20- Sint Pieter-Lichtenbergweg:  Kapel op de Lichtenbergweg. Deze kapel werd in 1888 gebouwd
       en is aan Sint Rochus gewijd. Op 10 aug. 1992 werd de kapel na een grondige restauratie opnieuw ingezegend door pastoor L.Smeets.
       Het in de kapel geplaatste S. Rochusbeeld werd geschonken door de Veldekring Maastricht.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      21-Sint Pieter-Ursulinenweg- Lourdesgrot: Dit is een klein bedevaartsoord.

     
============================================================================================================================================================================================
 

   Wolder

          

     
       01-Wolder-Tongerseweg no 392:  
Houten gevelkruis met gegoten messing corpus.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       02- Wolder-Goudenweg:   Groot stenen kruis. Vermoedelijk verdwenen.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       03- Wolder-Tongerseweg-Kerkhof:  Gietijzerenkruis op het kerkhof aan de Tongerseweg.    

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        04- Wolder-Javastraat-Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    20- Wolder-Tongerseweg:  Kapel ter ere van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Kapel werd in 1947 gebouwd.
         Regelmatig werden de Mariabeelden gestolen. Dit jaar namen enkele Woldenaren het initiatief om hun kapelletje
         op te knappen en het Mariabeeld beter tegen diefstal  te beveiligen
.

         Geschiedenis.
        
Blijkens een steen in de voorgevel dateert de kapel uit 1947. De kapel is gebouwd ter herdenking van het feit,
        dat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima in bedevaartvorm door Europa trok. Op 2 september 1947 werd het beeld
        bij de Nederlands-Belgische grens door het Bisdom Luik overgedragen aan het Bisdom Roermond. Mgr. Lemmens
        zegende de kapel in en het beroemde beeld sierde korte tijd de kapel, waarna het zijn weg verder vervolgde.
        Nieuwe beelden werden regelmatig gestolen. Beveiligingsmaatregelen hopen nieuw vandalisme tegen te gaan.
        De kapel is van binnen wit geschilderd met uitzondering van een altaar in schoon metselwerk.
        Op dit altaar bevindt zich, beschermd door een ijzeren kooi, een beeld van Maria van Fatima.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

    21- Wolder-Tongerseweg-Kerkhof:   Kapel op de begraafplaats aan de Tongerseweg.

=============================================================================================================================================================================================

        Retour Index pagina.