Laatst bijgewerkt  13-04-2023

Gemeente Maastricht

Itteren

          Itteren: Het huidige dorp is ontstaan in de middeleeuwen en vormde oorspronkelijk, samen met Borgharen, een vrije rijksheerlijkheid.
          In 1330 werd Itteren van Brogharen gescheiden en ging tot het land van Valkenburg behoren, waar het een leen van werd. In 1661 kwam Itteren aan
          de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden, in 1815 aan Nederland.
          Het graven van het Julianakanaal brachten Itteren min of meer in een isolement, hoewel het dorp via een brug met het achterland verbonden werd.
          Itteren was een zefstandige gemeente, totdat deze in 1970 werd geannexeerd door de nabijgelegen gemeente Maastricht. Sindsdien is Itteren
          formeel een buurt of wijk van deze stad, hoewel het een aantal kilometers van de rest van Maastricht ligt.
          Itteren werd, evenals het naburige Borgharen, herhaaldelijk overstroomd door de Maas. Dit deed zich het laatst voor in 1993 en 1995.
          Nadien zijn er dijken aangelegd rond het dorp, waardoor bij hoogwater een eiland ontstaat, zodat de dorpskernen zelf niet meer onder water komt
          te staan.  In mei 2008 is na vele jaren van plannen begonnen met het Grensmaasproject op de locatie Itteren. In totaal worden er zo'n 11 locaties
          langs de Grensmaas aangepakt. Dit plan heeft tot doel grindwinning, beperking wateroverlast door stroombedverbreding en natuurontwikkeling.
          De opbrengst van de grindwinning vormt daarbij de financiering voor de realisering van de twee doelen.
       
  Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

        

        

                 

           

       01-Itteren-Keizerstraat- Hartelstein:   Stenen voetstuk met mooi smeedijzeren wegkruis.
       Tekst:  Jezus-Maria-Jozef geef ons het  eeuwige leven. Bewaar ons voor alle onheil en
  besmettelijke ziekte. O strijdende Christenen bid voor de lijdende zielen.
      
Kruis is uitgevoerd met een witte olijftak. Kruis dateert uit 1920.
=============================================================================================================================================================================================

          

              

      

       02-Itteren-Brigidastraat-Ruijterstraat:   Stenen wegkruis dat hier geplaatst is in 1978 door dhr.  P. Gullikers.
       De tekst is:Laat ons altoos vertrouwensvol naderen dit schone kruis van onze vaderen.Want Christus zoete kruis een troost op wegen en huis.  
      
Op het voetstuk: 1978 P. Gullikers.
===========================================================================================================================================

          

        

        03-Itteren-Sterkenbergweg-Geneide:   Stenen wegkruis zonder corpus. Tekst op de plaats van het corpus:  I.H.S.
   
===========================================================================================================================================

             

      

       04-Itteren-Kaplaanstraat:   Smeedijzeren wegkruis met een corpus dat ca 115 jaar oud is.  Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

===========================================================================================================================================

              

       05-Itteren-Stuifkensweg:   Smeedijzeren kruis met de tekst:  Slivenieer bescherm oos Ittrére. Deze tekst heeft betrekking op de vele overstromingen van de Maas
       hier in Itteren.
===========================================================================================================================================

         

    

       06-Itteren-Stuifkensweg:   Klein kruisje op spoorbiels.|
===========================================================================================================================================

    

       07- Itteren-Brigidastraat-Kerkhof:    Houten Kerkhofkruis.
===========================================================================================================================================

     

        08- Itteren-Kaplaanstraat-Brigidastraat:   Granieten kruis.
===========================================================================================================================================

       

       09- Itteren-Aan de Maas:  Granieten kruis aan de Maasoever. Vermoedelijk verdwenen.
===========================================================================================================================================

        

    

     10- Itteren- Aan de Maas no 25. Gedenk plaquette naar aanleiding van het verhogen van de kaden langs de Maas.

============================================================================================================================================================

        

          

      

       20-Itteren-Pasestraat:   Mariakapel.  Gebouwd in 1846. Het waren de paters uit Hocht (B) die het  beeldje in de Maas wierpen tijdens de Franse Revolutie.
       Het werd teruggevonden onder de oude Maasbrug te Maastricht. Het was pastoor Demal die de kapel liet bouwen.
       In 1998 werd de kapel gerestaureerd. Het kapelletje werd diverse malen aangedaan om een bedevaart te houden.
      
===========================================================================================================================================

    

  

   21- Itteren-Brigidastraat-Kerkhof;  Lourdesgrot met altaar.

===========================================================================================================================================  

         

        

    

         22- Itteren-Brigidastraat:  Plaquettes voor de omgekomen bemanningsleden van de neergestorte Engelse bommenwerper.

         Geg. Veldkruus:  Daar hangt sinds 2 juli 2006 een plaquette, onthuld ter nagedachtenis aan vier omgekomen bemanningsleden van een in de nacht van 2 op 3 juli 1941
         in het dorp neergestorte Engelse bommenwerper.  Het toestel, een Whitley Z6658 van het 78e squadron was op weg naar Keulen en werd bestuurd door piloot
         Sergeant George A. Jepson.  Daarnaast zaten in het vliegtuig ook navigator Gerald Kennedy, sergeant George Alfred Avory en serrgeant John French Hollingworth.
         De laatset twee waren radiobediende en schutter.  De Whitley werd onderschept en geraakt door een Duitse Messerschmidt nachtjager en stortte neer op het toenmalig
         voetbalveld van Itteren met fatale gevolgen.
         Sinds 29 september 2018 wordt deze plaquette geflankeerd door een gedenkteken voor de Itterse burgerslachtoffers.  In de Tweede Wereldoorlog zijn, naast tienduizenden
         soldaten, talloze burgerslachtoffers gevallen.  Zo ook burgers die zijn geboren in Itteren of er woonden.
         De meeste Itterse burgerslachtoffers zijn gestorven bij het bombardement op de spoorbrug in Maastricht op 18 augustus 1944.
         Ieder slachtoffer heeft haar/zijn eigen verhaal hetgeen opgetekend is in een herinneringsboekje, waarin alle Itterse slachtoffers persoonlijk worden herdacht.
         Het initiatief voor dit alles komt van 'Heemkunde Itteren".  Zo werd op zaterdag 29 september 2018, onder grote belangstelling, het gedenkteken voor de Itterse
         burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog onthuld en het herdinkingsboekje gepresenteerd.

==========================================================================================================================================================