Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Maastricht

Caberg.

         Caberg ligt op de heuvel Caberg in Maastricht-West niet ver van het voormalige dorp Caberg dat thans Oud-Caberg. de buurt grenst aan
         de buurt Brusselsepoort in het zuiden  Malpertuis, in het westen. Oude-Caberg, in het noordwesten Bosscherveld in het noordoosten en het
         Frontenkwartier in het zuidoosten.  De drukke Brusselseweg verdeelt Caberg in twee helften en is tevens  de belangrijkste uitvalsweg naar
         het het Belgische grensgebied. De Carl Smuldersingel en de Cabergerweg zijn de voornaamste verbindingswegen met het centrum Maastricht.
         Tot eind 1950 bestond het gebied waar thans Caberg ligt uit landerijen, die merendeels bewerkt werden door boeren uit het nabije Oud-Caberg,
         een dorp dat waarschijnlijk ontstaan is tijdens de ontginning in de late Middeleeuwen. De eerste vermelding van Caberg stamt uit 13e eeuw.
         Tot 1794 behoorde het dorp Caberg en omgeving tot de vrije rijksheerlijkheid Pietersheim. Na de komst van de Fransen werd Caberg ingedeeld
         bij de gemeente Lanaken.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

         

       01-Caberg-Van Akenweg:   't Veldkruus. Houten wegkruis met uitgekapt kruis en twee vogels.
       Geplaatst in 1990 en ingezegend op Palmzondag 8 april 1990 door pastoor D. Eijssen.  Ontwerp en maker van dit kruis is Frans Tillie.
       Tekst:   " 't Veldkruus " Ingezegend door pastoor D Eijssen op Palmzondag 8 april 1990  Maker Frans Tillie
===========================================================================================================================================

    

        02- Caberg-Van Akenweg:   Houten wegkruis op betonnen zuil.
===========================================================================================================================================

        

     

        03-Caberg-Postbaan no 8:   Stenen zuil uitgevoerd als kruis. Tekst: Vraog 't miech, iech help diech.
===========================================================================================================================================

      

       04- Caberg-Brusselseweg:  Houten kruis langs deze weg. Kruis is helaas verdwenen.
===========================================================================================================================================

              

        05-Caberg-Kerkhof:   Betonnen Centraal kerkhofkruis.
===========================================================================================================================================

 

       06- Caberg- Dukaatplein-kerk: Kruis aan kerkgebouw. 

===========================================================================================================================================

       

       

     

      07- Caberg-van Akenweg:  Op vrijdag 17 augustus werd er een nieuw kruis geplaatst aan de van Akenweg te Oud Caberg.
      Een kruis dat gemaakt werd en geschonken aan de parochie van het H. Hart van Jezus te Oud Caberg door Wiel Erven uit Kunrade.
      Wiel heeft er weer een prachtig stukje smeedwerk van gemaakt. Het corpus werd geschonken door Hay Boekholt uit Slenaken.
      Om 19,00 uur werd er met een stoet mensen van ca 60 personen vertrokken van af de kerk naar de plek waar het kruis geplaatst is.
      Het was pastoor René Schols die het kruis plechtig inzegende. No Tillie bedankte Wiel Erven en Hay Boekholt voor bewezen diensten.
      Hierna werd naar de O.L.Vr. van 7 smarten kapel vertrokken voor een H.mis.
      Hierna vertrok men terug naar Oud Caberg.   Tekst: Bedaank veur 't leve door eur leefde gegeve. Nao de doed kint niks mei koed.

=======================================================================================================================================================

         

       

      08- Caberg- Lanakerweg:  Het fraaie smeedijzeren excemplaar is geschonken door de Maastrichtse kunstschilder Crit Rousseau.
      Vrijdag 13 augustus 2021 is het kruis, aansluitend aan de jubileumviering van de kapel, ingezegend door mgr. Harrie Quaedvlieg van het Bisdom Roermond.
.     Tekst: Mijn liefde is grenzeloos. passend bij de plek waar het kruis is geplaatst.
       Vermeldenswaardig is ook dat op deze plek van het kruis in juni 1939 een noodlottig ongeval plaats vond.  Sjaak Tillie, opa van No Tillie, de man die 't kapelke
       zo zorgvuldig onderhoudt, kwam met paard en slagkar terug uit het Lanakerveld waar hij klaver voor zijn vee had gehaald.
       Een dreigend en ras naderend onweer, haastte hij zich huiswaarts.  Ter plekke was destijds een venijnig hellinkje, waardoor Sjaak Tillij zijn zoons altijd
       waarschuwde en maande daar voorzichtig te doen, en juist op die plek sloeg het noodlot op 30 juni 1939 toe, in de haast sloeg de kar om en Sjaak kwam
       eronder terecht, met dodelijke afloop.

===========================================================================================================================================

          

        

      

        

      

      10- Caberg- Lanakerweg: Tekst: H. Maria bid voor ons
       De kapel werd op 13 augustus 2021 opnieuw ingezegend door mgr. Harrie Quaedvlieg onder zeer grote belangstelling. Dhr. No Tillie gaf een uiteenzetting over hoe
       alles tot stand is gekomen en een over de geschiedenis van de kapel, ze werd begin 19e eeuw gebouwd en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Maria.
       In de 1ste Wereldoorlog werd de kapel zwaar beschadigd en onherstelbaar vernield. In 1921 werd de huidige kapel gebouwd.
       De kapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

============================================================================================================================================