Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Maastricht

Heugem.

        Heugem is een voormalig dorp aan de rivier de Maas in de Nederlandse provincie Limburg. Sinds de annexatie door Maastricht in 1920
        Tranformeerde het dorp geleidelijk tot een woonwijk in het zuidoosten van deze stad. Het is een van de 44 officile buurten van de gemeente Maastricht.
        Heugem wordt in het noorden en oosten begrensd door de buurt Randwyck, in het westen door de rivier de Maas, en in het zuiden door de gemeente
        Eijsden-Margraten. Een groot deel van de buurt Heugem bestaat uit Water.
        Over de vroegste geschiedenis van Heugem is weinig bekend. Een Maastrichtse kerk gewijd aan de Heilige aartsengel Michael wordt al in het jaar
        772 genoemd maar het is niet duidelijk of daarmee de kerk van Heugem wordt bedoeld. De parochie bestond in elk geval al in 1157 en reikte toen tot
        Margraten. De kerk van Cadier en Keer was tot eind 18e eeuw onderhorig aan die van Heugem.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

         

         

       01-Heugem-Oosterweg:   Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1994. Tekst: Besjrm s.  Type Egelie: I I A b 5.2.
    
 
===========================================================================================================================================

                

            

          

      

        02-Heugem-Oosterweg:  Stenen moordkruis. Tekst: 1814 I.H.S. en Hartje. Den 11 april is alhier doodgestooken Arnoldus Houbiers van Eysden.
       Aldaar gebooren den 30 7 ber 1788. Bid God opdat
zyne ziel mag rusten in Vreede Amen. R.I.P. Op het kruis zijn de afbeeldingen van beenderen en een mes.
       Hier werd Arnold Houbiers vermoord door familie leden van zijn verloofde Kaatje.   Het kruis is verplaatst van de overkant van de weg van de Oosterweg.
    
      
Moordkruis te Heugem
      
We passeren ze bijna dagelijks, de kruisen in het Limburgs land. De devotie- of memoriekruisen, maar ook de moordkruisen.
       Vroeger, bij het voorbij gaan aan zo'n kruis bad men een Onze vader of een Weesgegroetje, of men lichtte even de hoed of de pet.
       Tegenwoordig raast men met auto of fiets voorbij zonder aandacht aan het kruis te schenken.
       Laat Limburg zijn kruisen in ere houden, vooral de kruisen waarvan de zin en betekenis groot is.
      
        Moordkruis.
        In Heugem bij Maastricht staat het moordkruis van Arnoldus Houbiers. Dit kruis werd opgericht in 1814 even buiten Heugem, nog op Gronsvelds grondgebied, 
        op de plek waar de jongeman doodgestoken werd.
        Oude mensen van Heugem weten nog te vertellen, dat deze moord gepleegd werd door twee broers, uit wraak om hun bedrogen zuster.
        Volgens pastoor Welters is dit het enige moordkruis, waarop het moordwapen is   afgebeeld, en de eenvoudige steenhouwer die het kapte heeft er nog een hart
        bijgezet om daarmee aan te duiden dat een liefdesgeschiedenis de oorzaak van dit bloedige drama was.
        Geschiedenis.
        In de jaren rond 1800 werd er in de dorpen langs de Maas flink kermis gevierd, een traditie die nu nog plaats vindt in de dorpen Eijsden-Gronsveld-Mheer-Noorbeek enz.
        Er is dan werkelijk 3 to 4 dagen feest. Arnold Houbiers uit Eijsden had in 1814 verkering gehad met een meisje uit Heugem, Kaatje geheten.
        Arnold kwam uit Eijsden en had een niet te beste reputatie wat vrouwen of meisjes betrof.
        Hij ging in Heugem naar de kermis op kermismaandag en kwam zo z'n oude liefde, Kaatje tegen.
        Hij probeerde haar weer te versieren wat de twee broers van Kaatje helemaal niet beviel. Er volgde een woordenwisseling en een vechtpartij.
        De twee broers gingen later op de avond  even buiten de kom van Heugem om Arnold op te wachten.
        Er volgde weer een woordenwisseling en een vechtpartij die uit mondde in de fatale steekpartij waarbij Arnold overleed.
        Hardstenen kruis.
        Er is na de moord een hardstenen kruis opgericht ter herinnering aan de laffe moord op Arnold Houbiers.
        In 1926 werd het eerste kruis bij een grote watersnood van de Maas omver gespoeld. Men plaatste na de watersnood het kruis weer opnieuw en verankerde het goed.
        Tijdens de bevrijding werd het omvergereden door een Amerikaanse legertruck.
        Rond 2000 is het kruis van de Maasoever verplaatst naar het begin van het dorp Heugem waar het een mooie plek heeft gekregen op Maastrichts grondgebied en
        hopelijk bewaard blijft voor de volgende generaties.
        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.  

       Limburgs Dagblad 20 november 1951.
       
Langs alle wegen van Limburg staan kruisen. We zijn er aan gewend en passeren ze soms achteloos
        Natuurlijk lichten wij even de hoed of pet, de schoolkinderen knielen zelfs neer en de vrouwen slaan eerbiedig nog een kruis
        Meestal hebben de kruisen nog wel de aandacht de mensen die de papieren kransen vlechten of veldboeketten tussen de schouders van den Lieven Heer steken.
        Maar soms ook staan zij scheef en verwaarloosd, worden stuk gereden en blijven de brokken liggen ....tot ze verdwenen zijn.
        En dan is een vrome traditie verbroken en een daad van piteit der voorouders vernietigd. Laat Limburg zijn kruisen in ere houden, vooral de kruisen waarvan de
        zin en betekenis groot is. Wij praten thans veel over 'veilig verkeer', vinden telkens nieuwe signalen en merktekens uit, onderrichten de kinderen in de klas en
        vervaardigen verkeersfilms.En ding hebben we nog niet gedaan! Laten onze parochies langs de wegen, waar een medemens de dood vond in het verkeer het overoude
        "Memoriekruis" oprichten! "Hier werd op de zoveelste juli de vierjarige Marietje.... door een auto doodgereden.
        Zouden deze verkeerskruisen in onze wegbermen niet een prachtig verkeersteken zijn. Zij zouden de voor de automobilist een regelmatig "memorie"zijn, een verzoek
        om een schietgebed voor de ziel die op deze plaats opgeroepen werd,   maar tevens een waarschuwing van klemmende kracht.
        Limburg moet zijn kruisen in ere houden! Dezer dagen zochten wij in Heugem naar 't moordkruis van Arnold Houbiers.  Dit kruis werd opgericht in 1814 even buiten de
        kom van Heugem, nog op Gronsvelds grondgebied, de plek waar de jongeman doodgestoken werd. Het kruis had zijn avonturen.
        In 1926 bij de grote watersnood werd het door de stroom omgestoten en dreef in een naburige wei.    Vrome handen hebben 't toen weer opgericht.
        Kort na de bevrijding is het kruis omgereden door een boerenkar of Amerikaanse truck, maar nu reeds meer dan zes jaar wacht dit kruis op herstel, en wat erger is,
        een deel er van is zoek geraakt. Het restant ligt thans bij de Heugemse steenkapper die het met zijn kruiwagen naar zijn erf reed en het voorzichtig met de letters in zand
       heeft gelegd. Hoe lang zal het daar nog blijven liggen?  De tekst op dit mooie stenen kruis luidt:
         IHS. (afbeelding van een hart) 1814 Den 11 april is alhier dood gestooken
  Arnoldus Houbiers van Eijsden aldaar gebooren den 30 ober 1788
        Bid God opdat zijne ziel moge rusten in vreede Amen. (afbeelding van doodshoofd, gekruiste doodsbeenderen, en dolk) RIP.

       
Jammer is de helft van het doodshoofd met het onderstuk verdwenen. Oude mensen van Heugem weten nog te vertellen, dat deze moord gepleegd door twee broers,
       uit wraak om hun bedrogen zuster. Volgens pastoor Welters is dit het enige moordkruis, waar op het moordtuig is afgebeeld en de eenvoudige steenhouwer die het
       kapte heeft er nog een hart bijgezet om daarmee te willen aanduiden dat een liefdesgeschiedenis de oorzaak van  dit bloedige drama was.
      

===========================================================================================================================================


       
   

      

       03-Heugem-Oude Maastraat:   Smeedijzeren wegkruis op natuurstenen sokkel. Tekst: Geef ons de vrede.
      
===========================================================================================================================================

             

      

       04-Heugem-Oude Maasstraat:   Klein gietijzeren wegkruis.
===========================================================================================================================================

          

          

       05-Heugem-Heugemerstraat-Lochterstraat:   Houten gevelkruis met corpus van gebakken klei.
===========================================================================================================================================

         

        

       06-Heugem-Heugemerstraat-Heugemerkerkstraat:  Smeedijzeren wegkruis met hartje.
===========================================================================================================================================

        

        

        

         

       07-Heugem-Vogelsank-Gronsvelderweg:  Wit houten kruis met klein kruisje erop en corpus.
==========================================================================================================================================

        

       08-Heugem-Hubert van Doornelaan:   Houten wegkruis.
===========================================================================================================================================

     

        09- Heugem-De Beeste-Kerkhof:   Betonnen kerkhofkruis.
===========================================================================================================================================

    

       10- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:  Groot kruis tegen de gevel.
===========================================================================================================================================

    

        11- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:   Oud granieten grafkruis tegen de gevel van de kerk.
===========================================================================================================================================

    

        12- Heugem-Heugemer Pastoorstraat:   Oud granieten grafkruis tegen de gevel van de kerk.

===========================================================================================================================================

        

      13-14-15- Heugem;  Onbekend

===========================================================================================================================================