Laatst bijgewerkt 
14-10-2022

Gemeente Maastricht

Heer.

         Heer:  Over de oorsprong van Heer wordt in het duister getast. De naam Heer betekent  'zandig heuvelrug'. Deze betekenis is onder andere terug te vinden
         in de naam Borgharen. De naam Heer wordt voor het eerst vermeld in 1202 (Here) maar aangenomen wordt dat in de Romeinse tijd op alle Lössgronden in
         Zuid-Limburg landbouw plaatsvond, dus zeker ook in dit gebied, dicht bij Mosa Trajectum en direct gelegen aan de Romeinse Heirbaan Maastricht-Aken.
         Heer was tot 1828 onderdeel van de gemeente Heer en Keer, samen met het dorp Keer. Daarna was het tot 1 juli 1970 een zelfstandige gemeente.
         De vroegere gemeente Heer omvatte het huidige Heer, plus de wijk Scharn en verder delen van de nieuwbouwwijken Eyldergaard, Vroendaal en de Heeg.
         Tegen de indeling bij Maastricht zijn eind jaren zestig tevergeefs acties gevoerd ( "Hier blijft Hier").
         Bron: Wikipedia

===========================================================================================================================================

             

          

           

    

       01-Heer-Bemelerweg-Molenweg:   In 1936 plaatste Jos Heuts en zijn zoon Frans hier een houten kruis met metalen corpus.
       In 1960 en 1983 is dit houten kruis vernieuwd. Frans Heuts en J.Hollewijn maakten in 1983 een nieuw kruis van metalen kokerprofiel met corpus met een tekstbordje
       met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.   Dit bordje werd gestolen en men bevestigden er een nieuw bordje erop met de tekst: Heer bescherm ons,
en onze natuur.
      
===========================================================================================================================================

          

         

       02-Heer-Keerderstraat no 82-Molenweg:
      
Metalen corpus op een houten kruis met de tekst INRI. Beheer thans in handen van fam. G.J van Dantzig.
       Onder het kruis twee eiken bladeren met elk 5 eikenblaadjes. Het hangt op de Keerderweg no 82.
       Na 1965 hebben de dames Lies Kerkhoffs-Severeins en Jeanne van de Boorn-Alberts bij de fa. Hoedemakers te Maastricht dit houten kruis laten maken.
       Het is een soort Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

          

          

       

       03-Heer-Akersteenweg-Keerderweg:   Hier heeft sinds 1913-1914 een kruis gestaan dat thans bij  het dierenpark in Huize St. Joseph te Cadier en Keer staat.
       Op 30 maart 1994 werd dit kruis    geplaatst en op 13 mei 1994 door pastoor Moonen ingezegend. Ontwerp en uitvoering; P. Beckers, Servatiusweg no 48.
       Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

          

          

       

        

          

        

        04-Heer-Oude Molenweg-Oude Steegstraat:   Gietijzeren kruis met bronzen corpus. Dit kruis is in 1910 geplaatst en diende als Hagelkruis.
        Beheer Mw. Douven. Vroeger stond er een tekst op: Heer bescherm Heer, tot ca. 2006.
      
===========================================================================================================================================

           

              

        

        05-Heer-Oude Steegstraat- Pater Kustersweg:   Smeedijzeren wegkruis met metalen corpus dat midden in de 19e eeuw geplaatst is.
        Stond voorheen bij het kruispunt Akersteenweg te Heer. Tot ca. 1920 en toen is het naar deze plek verplaatst door dhr. Mathijs Piters.
        Het corpus is vervangen door een minder kostbaar exemplaar. Het is een Devotiekruis.
       Dit kruis stond oorspronkelijk op het kruispunt Akersteenweg-Dorpstraat- Burg. Cortenstraat.
===========================================================================================================================================

          

        

     

       06-Heer-Schellegaard-Drenckgaard: Hier stond een monumentale lindeboom waar men in 1992 een houten kruis aan bevestigde.
        In 2007 legde de lindeboom het loodje bij een zware storm en het kruis werd totaal vernield.
        Op vrijdag 21 maart 2008 werd er een nieuwe boom geplant en er een nieuw kruis aan bevestigd dat gemaakt werd door Leon Vranken.
       Tekst: Hier vergeet ös neet.  Deze tekst had betrekking op de sanering van de gemeente Heer-Itteren en Borgharen bij Maastricht op 1 juli 1970.
      

===========================================================================================================================================

        

        

         

       

       07-Heer-Oude Molenweg-Veldstraat:  Klein houten kruis met corpus, bevestigd tegen een oude lindeboom.
        Het kruis is sedert mensenheugenis aanwezig aan deze Kruisboom. Onderhoud: R. Kerckhoffs.
       Tekst: Jezus ik vertrouw op U. Vroeger was de tekst;  Geloofd zij Jezus Christus.    Eigenaar; Particulier. Soortkruis: Devotiekruis.
    

===========================================================================================================================================

           

          

        

        08-Heer-Veldstraat-Burg. Kessensingel:   Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Volgens overdracht staat dit kruis hier al vanaf ca 1930.
        Eigenaar en beheer: dhr.R. Kerkhoffs.  Soortkruis: Devotiekruis. Tekst: Heer bescherm ons dorp.
     
===========================================================================================================================================

            

          

        

     

        09-Heer-Kruisstraat-Dorpstraat:   Hier heeft sinds mensenheugenis een boomkruis gehangen.
       Nadat dit verdwenen was in 1970 werd er een hardstenen kruis geplaatst en op 11 juni 1992 werd het gietijzeren voorkruis er op geplaatst dat geschonken is door
      J. Janssen, Haspengouw  no 31. Op 13 juni 1992 werd het ingezegend door de Heerder Neomist Wilfried Prikken.
      Tekst:  Heer blijf  heer nabij. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  I I A b 5.2.

===========================================================================================================================================

        

            

                           

       10-Heer-Past. Heijnenstraat-Kerkhofweg: Smeedijzeren kruis op een betonnen sokkel. Kruis heeft een metalen corpus.
       In de sokkel een hardstenen plaat met de tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.  Het kruis is rond 1908 hier geplaatst. Eigenaar en beheer: Gemeente Maastricht.
       Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

              

        

       11-Heer-Kerkhofweg-Sint Servatiusweg:   Dit smeedijzeren kruis dat hier geplaatst werd in mei  1992 neemt de plaatst in van een houten kruis dat hier voor 1960
       gestaan heeft.  Dit kruis werd geschonken door Jo Stallinga en op 7 juni 1992 ingezegend door pastoor J. Coenen.   Soortkruis: Devotiekruis.
       Eigenaar: Gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer.

===========================================================================================================================================

           

          

       

       12-Heer-Weth. Vrankenstraat-Steegstraat:   Dit kruis werd in 1992 geplaatst nadat het voorgaande  kruis vernield werd.
       Het werd op 13 juni 1992 ingezegend door neomist Wilfried Prikken.   Het werd vervaardigd door G. Kerkhoffs. Ontwerp: P. Beckers. Nieuw corpus in 1992.
       Eigenaar: Gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer. Hier waren geallieerde en Duitse soldaten gesneuveld tijdens de laatste Wereld Oorlog 1940-1945.
      
===========================================================================================================================================

          

          

    

       13-Heer-Akerksteenweg-Burg. Cortenstraat:   Voor 1919 stond op dit kruispunt een ijzeren  wegkruis.
       Na sloop van diverse huizen en van nieuwbouw werd na 1919 dit houten kruis in deze  muur nis geplaatst door M. Pisters.
      Begin1994 heeft het een algehele restauratie   ondergaan.  Eigenaar: Particulier-Heineken Brouwerij.  Beheer: St. Wegkruisen Heer. Soortkruis: Devotiekruis.
     
===========================================================================================================================================

          

      

      

        14-Heer-Oude Kerkstraat-Tuin Pastorie:
        Voorheen stond in de tuin van de pastorie een eenvoudig kruis dat het oude altaarkruis was uit de kerk.
        Het kruis werd in 1944 vervaardigd door Paul Kersten uit Maastricht in opdracht van pastoor Merkelbach. Onder pastoor Wiertz (1967-1983) werd dit kruis in de tuin
        v/d pastorie geplaatst vermoedelijk in 1970.. Later is het kruis vernieuwd en kreeg het een plek die vanaf het parkeerterrein zichtbaar is.
       Het bezit wel nog het oude corpus. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

          

          

         

       15-Heer-Bronckweg-Rijksweg:   Groot houten kruis zonder corpus. In de dwarsbalk uitgesneden de tekst: Boe bis diech.
       Het kruis werd in juni 1984 door pastoor F.J.M. Wiertz opgericht. Het is gemaakt door Eddy Goessens uit Gronsveld. Eigenaar en Beheer: Parochie Monulphus en
       Gondulphus. Op de linker dwarsbalk is tevens een vlinder ingesneden. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

             

         

              

       16-Heer-Oeslingerbaan:   Voor dit kruis stond hier een houten kruis met een klein metalen corpus.
       Het was geplaatst na een verkeersongeval waarbij een kind van 11 jaar werd gedood. Wendy Gotwal is hier in maart 1988 verongelukt.
       Reeds op 22 augustus 1981 werd hier de drie jarige Janice Limbrix  overreden. Het houten kruis is inmiddels vervangen door het granieten.
       Het granieten kruis heeft twee engelenhoofdjes die de twee kinderen symboliseren. Ontwerper: G.Pieters-Tongerseweg-Maastricht.

===========================================================================================================================================

        =

       17- Heer- Schellegaard-Eyldergaard:  Boomkruis hier in die nieuwe wijk.Tekst: Hier, vergeet us niet.   Het is een vervangend exemplaar. Datering 1992.
       Het is een Devotie- en gedachteniskruis.

===========================================================================================================================================
      

         

          

    

      18-Heer-kruisstraat-Kruisstraat:   Stalen corpus op een smeedijzeren kruis en alles op een stenen sokkel. Soortkruis: Devotiekruis.
       Eigenaar: gemeente Maastricht. Beheer: St. Wegkruisen Heer.   Het zou geplaatst zijn in 1992.
    
===========================================================================================================================================

            

          

       19-Heer-Philipsweg:   Hardhouten kruis, groen met geschilderde Christusfiguur op betonnen voet.
       Geplaatst op 19-3-1993. Ingezegend door kapl. Notermans. Geschilderd door Bér Heuts.  Ontwerp: Harrie Vrancken. Soortkruis: Devotiekruis.
      
===========================================================================================================================================

        

          

      

       20-Heer-Demertstraat no 52:   Houten kruis met metalen corpus waarboven een houten afdakje. Dit kruis hangt hier al van voor 1936.
       Eigenaar en beheer: dhr. Jorissen-St Josephstraat. Soortkruis: Devotiekruis.
     
===========================================================================================================================================

          

            

        

      

       21-Heer-Bemelerweg-Burg. Cortenstraat: 
      
Smeedijzeren kruis dat gemaakt is door smid J. Cerfontaine uit Berg en Terblijt.  Het kruis staat op een gemetselde sokkel. Tekst: Jezus ik vertrouw op U.
      
Gietijzeren corpus uit 1908. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

            

          

        22-Heer-Veldstraat-Klooster Opveld:   Het Missionarissen monument-kruis.  Het kruis is ontworpen en vervaardigd en geplaatst door het comité Wegkruisen in Heer.
       Het kruis is voorzien van twee tekstborden. Geplaatst in juni 1998. Soortkruis: Missiekruis.
       Tekst: Gaat en onderwijs alle volkeren. Ontwerp: dhr. G. Pieters-Tongerseweg Maastricht.  Eigenaar en beheer: Zrs. van de Voorziening te Heer.
       Tekst achterzijde: Als eerbetoon aan alle Heerder missiepriesters-zusters-broeders en -
lekenwerkers. Ingezegend door Mgr. J. Soudant em. bisschop van
       Palembang-Sumatra 1998 geschonken door Sjra Munnichs.
   

===========================================================================================================================================

        

          24- Heer-Tuin fam. Gielen:  Kruis is vermoedelijk verdwenen: Wie Helpt??
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

           

     50-Heer-Veldstraat-Klooster Opveld:   In de tuin van klooster Opveld staat deze Maria kapel. Het kapelletje is gebouwd vlak voor de  bevrijding in september 1944.
      Het was Hub Loontjens die het ontwerp maakte voor dit kapelletje en deze werd in 1906 geboren in Maastricht en was een broer van zuster Marie Ludwina.
     De voorkant werd in mozaďekuitvoering kunstzinnig verfraaid met aanroepingen uit de Litanie van Lorette.
     In 1948 was de kapel klaar. Een prachtig Mariabeeld siert de kapel. ze is in 2011 gerestaureerd door de leden van het Comité Wegkruisen te Heer.

===========================================================================================================================================

 

     51- Heer- Veldstraat-Klooster Opveld: In de tuin van het klooster Opveld staat deze Lourdesgrot.
     Dit is de enige H. Hartgrot in Limburg.  De onlangs gerestaureerde grot staat in de voormalige kloostertuin Opveld van de voormalige gemeente Heer, thans Maastricht

=============================================================================================================================================