Laatst bijgewerkt   14-10-2022

Gemeente Maastricht

Maastricht.

           Maastricht (Limburgs: Mestreech) is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt
           121773 inwoners. Het is hiermee de grootste gemeente van de provincie.
           Maastricht ligt aan de rivier de Maas, waaraan het zijn naam te danken heeft (Maastricht = Mosa Trajectum = doortocht door de Maas).
           Maastricht is al tweeduizend jaar lang ononderbroken bewoond. De stad heeft een bewogen geschiedenis, waarvan de vele historische gebouwen
           en kunstschatten getuigen. Internationaal kreeg de stad grote naamsbekendheid door het Verdrag van Maastricht (1992). Door zijn perifere ligging
           en afwijkende landschap, huizenbouw, geschiedenis, tongval (het Maastrichts), godsdienst (vroeger meer dan nu) en de vermeende Bourgondische
           leefwijze, wordt de stad in Nederland gezien als "buitenlands".
           Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

        

            

       01-Maastricht-Bosstraat-Achter de Barakken:   Groot gevelkruis.    Tekst:  4-6-1946. Dee uuch leef heet, mie es iech höbt dee gerös mie leef es miech.
     

===========================================================================================================================================

              

         02-Maastricht-Keizer Karelplein:   Groot houten gevelkruis met houten corpus.
       
 In de Sint Maternushof, "Tuin der Barmhartigheid". Aangelegd om meer rust en bezinning te creëren rond de St. Servaas.

I===========================================================================================================================================

           

      

       03- Maastricht-Kasteel Neercanne:  Houten kruis met corpus. Is vermoedelijk verdwenen.      

===========================================================================================================================================

         

        

         04-Maastricht-Meerssenhoven-Maastrichterlaan:   Het kruis met de 8 witte kruisjes.
       Tekst: En onze Lieve Moeder Elissabeth Jaspers, wed. van Henicus van den Booren, geb. 11 juli 1893  overl.19 april 1974.
      
Corpus uit 1974. Soort weg- of herdenkingskruis. Ontwerp: Dries Engelen.
===========================================================================================================================================

      

        05-Maastricht-Vrijthof:   IJzeren kruis op een zuil of pilaar op de hoek van het Vrijthof.
===========================================================================================================================================

     

        06-Maastricht-Maastrichter Pastoorstraat:   In de tuin van de pastorie van de St. Mathias parochie hangt dit gietijzeren kruis aan de muur.
        Pastoor Hovers plaatste dit hier in 1966.
===========================================================================================================================================

        

         

           

        07-Maastricht-O.L.Vrouwenplein:  Gietijzeren Tuin / Hofkruiskruis op de binnenplaatst van een woonhuis aan het  O.L.Vrouwenplein no 20.
        Het is een Devotiekruis. Tekst: Daanke Slivenier. Type Egelie:  I I A b 5.2
===========================================================================================================================================

      

       08- Maastricht-Dokter van Kleefstraat:   Groot kruis aan de kerk in de Dokter van Kleefstraat.
===========================================================================================================================================

    

       10- Maastricht-Sint Servaaskerk;  Armeens kruissteen ingewijd op pinksterzondag 15 mei 2016 door Mgr. Frans Wierts.
        Het is een chatsjkar rode steen. Hij is hier geplaatst om te gedenken dat Sint Servaas die afkomstig was uit Armenien en naar  Maastricht trok om hier het geloof te
       verkondigen. Centraal op deze steen is het kruis die boven een zon staat. De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, onthulde deze steen.

===============================================================================================================================================

      

      12- Maastricht- Kommel no 29:  Hier aan het gebouw van St. Joseph en Katholiek Evangelisatiecenrtum De Kommel gemeenschap van de gekruisigde en
      verrezen Liefde is dit metalen kruis aan de  gevel aangebracht.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     13- Maastricht- Sint Maartenslaan no 37:  Dubbel armig kruis aan de Orthodoxe kerk. Het is een koperen kruis.

====================================================================================================================================================================

        

       

       20- Maastricht- Slavante kapel:  Klooster kapel van het voormalige klooster van de Franciscaner broeders van Slavante.
       Op een gevelsteen staat het jaartal 1681, vermoedelijk het jaar dat deze kapel gebouwd werd. In de kapel staat een St. Antonius beeld met een Christuskind.

===========================================================================================================================================

        

      21- Maastricht- Maastrichter Pastoorstraat no 1: Het kapelletje is vermoedelijk in verband te brengen met de stichting van de Broederschap van de H.Antonius
      van Padua in 1805. Het is van oudsher een devotieplaats en lag op het oude kerkhof van de St. Mattiaskerk. Na de opheffing van dit kerkhof en de omvorming
      ervan tot pastorietuin werd de ingang aan de ingang aan de buitenzijde van de muur gemaakt.
      Het interieur is zwart geblakerd van de vele kaarsen die er sinds mensenheugenis zijn ontstoken.  In de kapel bevindt zich anno 2007 een mergelstenen
      Antoniusbeeldje. Tot voor kort stond er een groot polychroom beeld van Antonius met Christusbeel uit 1890.  Wellicht door vandalisme is het beeld nu niet meer
      aanwezig in de kapel.
      Gegevens: Kerkgebouwen in Limburg.

==============================================================================================================================================

      

      22- Maastricht- Lage Kanaaldijk- Lambertuskapel:  Sint Lambertuskapel, is een achthoekig gebouwtje met koepeldak uit 1847. Altaar XVIII.
      Grafstenen (Datum 30-06-1966).  De Lambertuskapel ligt midden tussen de stadsbebouwing op de hoek van de Lage Kanaaldijk en de Kapelweg,
      enigszins op een verhoging en deels omgeven door een keermuur, die vooral aan de rechterzijde vrij hoog is.  De kapel is omgeven door een rozentuin
      met daarin een (nu nog) jonge boom. Er staat ook een rustbank.  het interieur is witgepleisterd. Wanneer de kapel gesloten is, is het interieur moeilijk
      waarneembaar, mede door het beschermde draadglas in de kleine deurramen. Het altaar dateert uit de 18e eeuw.
      Gegevens: Kerkgebouwen in Limburg.

=============================================================================================================================================