Laatst bijgewerkt 01-05-2019.

Gemeente Maastricht

Maastricht.

           Maastricht (Limburgs: Mestreech) is een stad en gemeente in het zuiden van Nederland. Het is de hoofdstad van de provincie Limburg en telt
           121773 inwoners. Het is hiermee de grootste gemeente van de provincie.
           Maastricht ligt aan de rivier de Maas, waaraan het zijn naam te danken heeft (Maastricht = Mosa Trajectum = doortocht door de Maas).
           Maastricht is al tweeduizend jaar lang ononderbroken bewoond. De stad heeft een bewogen geschiedenis, waarvan de vele historische gebouwen
           en kunstschatten getuigen. Internationaal kreeg de stad grote naamsbekendheid door het Verdrag van Maastricht (1992). Door zijn perifere ligging
           en afwijkende landschap, huizenbouw, geschiedenis, tongval (het Maastrichts), godsdienst (vroeger meer dan nu) en de vermeende Bourgondische
           leefwijze, wordt de stad in Nederland gezien als "buitenlands".
           Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

         

         

             

       01-Maastricht-Bosstraat-Achter de Barakken:   Groot gevelkruis.    Tekst:  4-6-1946. Dee uuch leef heet, mie es iech höbt dee gerös mie leef es miech.
     

===========================================================================================================================================

            

         02-Maastricht-Keizer Karelplein:   Groot houten gevelkruis met houten corpus.
===========================================================================================================================================

            

       

       03- Maastricht-Kasteel Neercanne:  Houten kruis met corpus. Is vermoedelijk verdwenen.      

===========================================================================================================================================

          

         

         04-Maastricht-Meerssenhoven-Maastrichterlaan:   Het kruis met de 8 witte kruisjes.
       Tekst: En onze Lieve Moeder Elissabeth Jaspers, wed. van Henicus van den Booren, geb. 11 juli 1893  overl.19 april 1974.
      
Corpus uit 1974. Soort weg- of herdenkingskruis. Ontwerp: Dries Engelen.
===========================================================================================================================================

       

        05-Maastricht-Vrijthof:   IJzeren kruis op een zuil of pilaar op de hoek van het Vrijthof.
===========================================================================================================================================

     

        06-Maastricht-Maastrichter Pastoorstraat:   In de tuin van de pastorie van de St. Mathias parochie hangt dit gietijzeren kruis aan de muur.
        Pastoor Hovers plaatste dit hier in 1966.
===========================================================================================================================================

         

          

            

        07-Maastricht-O.L.Vrouwenplein:  Gietijzeren Tuin / Hofkruiskruis op de binnenplaatst van een woonhuis aan het  O.L.Vrouwenplein no 20.
        Het is een Devotiekruis. Tekst: Daanke Slivenier. Type Egelie:  I I A b 5.2
===========================================================================================================================================

       

       08- Maastricht-Dokter van Kleefstraat:   Groot kruis aan de kerk in de Dokter van Kleefstraat.
===========================================================================================================================================

     

       10- Maastricht-Sint Servaaskerk;  Armeens kruissteen ingewijd op pinksterzondag 15 mei 2016 door Mgr. Frans Wierts.
        Het is een chatsjkar rode steen. Hij is hier geplaatst om te gedenken dat Sint Servaas die afkomstig was uit Armenien en naar  Maastricht trok om hier het geloof te
       verkondigen. Centraal op deze steen is het kruis die boven een zon staat. De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, onthulde deze steen.

===========================================================================================================================================

          

       20- Maastricht- Slavante kapel:  Klooster kapel van het voormalige klooster van de Franciscaner broeders van Slavante.
       Op een gevelsteen staat het jaartal 1681, vermoedelijk het jaar dat deze kapel gebouwd werd. In de kapel staat een St. Antonius beeld met een Christuskind.

===========================================================================================================================================