Laatst bijgewerkt  14-10-2022                                                                   Gemeente Maastricht

Amby

     Amby ligt in het dal van de Maas. op een hoogt van ongeveer 53 meter. Naar het oosten toe verheft zich het plateau van Margraten,
       waar zich het natuurgebied de Dellen bevindt. Aan de overzijde van Rijksweg 2 ligt het landgoed Mariënwaard.
       Amby wordt weleens aangeduid als "Oudste dorp van Nederland". Reeds in 1000 v. Chr. was er sprake van bewoning en sindsdien
       is het gebied min of meer continu bewoond gebleven.  In 2008 werd in Amby een muntschat uit de eerste eeuw v. Christus gevonden.
       van zilverlingen zogeheten Rijnlandse regenboogschoteltjes, en gouden munten die worden toegeschreven aan de Eburonen.
       In 1918 werden verspreid over een groot terrein Romeinse dakpannen en scherven van aardewerk aangetroffen.
       Bron: Wikipedia

==========================================================================================================================================

                

       01-Amby- Rijksweg   Kapelletje met een klein kruisje.

===========================================================================================================================================

          

          

    

        02-Amby-Molenweg-Hagenstraat:  Stenen Devotiekruis. Tekst: Gegroet o Kruis, onze enige hoop
       
Dit kruis staat ter vervanging van een kruis, dat in 1944 op de hoek Molenweg-Peutjesweg stond en door de Amerikanen werd weggeruimd.
        Dit alles wegens wegverbreding ter plaatse, werd dit nieuwe kruis opgericht in 1946. Het oude kruis met corpus wordt bewaard door een der comiteleden.
        Het voetstuk is van beton, het corpus van koper of brons. Meermalen zit men op het houten bankje voor het kruis ouders met hun kinderen bidden.
        Dit is betekend dat bij ziekte ook door de mensen bij dit kruis gebeden wordt. Kruis is ingezegend door pastoor Roebroek.  Het kruis is gemaakt door Dhr. Lousberg.
      

==============================================================================================================================================

        

     

        03-Amby-Severenstraat-De Zevenbronnen:   Gietijzeren kruis t.g.v. het 40 jarig priester jubileum van pastoor van den Asdonk.
        Het kruis is in 1995 geplaats. Pastoor van den Asdonk leefde van 25-10- 1925 tot 16- 8 2009.
       Het kruis werd in 2010 vernield en gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
      Tekst:  Pastoor van den Asdonk * 25-10-1925  1995  + 16-8-2009  40 jaar priester van de
Parochie Sint Walburga.
      

==========================================================================================================================================

                

        04-Amby-Oude Molenweg:   Houten Boomkruis. Tekst:   Gegroet o Kruis, onze enige Hoop.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        

        05-Amby-Peutgensweg:   Smeedijzeren ongelukskruis.  Tekst:  RIP  Hier overleed op tragische wijze  Sjef Geelen  * 19-11-1946  + 22-9-1982.
    
===========================================================================================================================================

      

       06- Amby-Molenweg no 3:  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I I A b 2.

=============================================================================================================================================

        

      

     07- Amby- Severenspark:  In het Severenpark te Amby – Maastricht hebben vandalen medio maart, 24 van de 99 grafkruisen  van de Zusters van Barmhartigheid vernield.
  
 Het bIn het park dat aan de Westrand van het dorp ligt, bevindt zich de kleine begraafplaats van de Zusters van Barmhartigheid  Het betreft zwarte gietijzeren kruizen,
    waarvan het eerste kruis in 1915 en het laatste in 2015 is geplaatst.
    In het park dat aan de Westrand van het dorp ligt, bevindt zich de kleine begraafplaats van de Zusters van Barmhartigheid die in 1912 Landgoed Severen kochten om er hun
    voogdijstichting Sint Vincentius a Paolo te huisvesten. Ze stichtten er ook een kapel, school en noviciaat en verbleven er tot 1985
    Met geweld zijn het afgesloten toegangshek, de berging voor het tuingereedschap en de 24 graven vernield.
    De 92 – jarige hoofdzuster van de stichting die elders verblijft, is zeer aangedaan door het voorval; er leven nog twee Nederlandse en zes Belgische zusters,
    die hopen ook in het    Severenpark begraven te kunnen worden.
    Enkele vrijwilligers, die het park, de begraafplaats en de in het park staande Mariagrot, een warm hart toedragen hebben de hoofdzuster verzekerd de graven in ere te herstellen.
    Op het grafkruis van pater Castar Jozef Hillen staat de volgende tekst:
    Bid voor Zaliger den zeer eerw. heer Caspar Jozef Hillen Rector der gestichten Misericorde Lid van den Voogdijraad Secretaris der Kinderbescherming

    Ridder in de Orde van Oranje Nassau  Geboren te Blerick 25 jan. 1865  Overl. te Severen Amby 22 nov. 1915.

     Geg. Veldkruus. 

========================================================================================================================================================

     08- Amby- Ambyerstraat Zuid 90A.
    
Klein houten kruisje tegen de gevel van dit verenigingsgebouw.

===========================================================================================================================================

        

           

             

          

        

      

        20-Amby-Ambyerstraat Noord t/o/ no 158:   Kapel aan het Kruis.
       Deze kapel is gebouwd in 1918 en herbouwd in 1984. 1e steenlegging 26-8-1984 door Bart Dassen.
       Boven een altaar staat een kruis. Op de vensterbanken staan de beelden van Maria, de H. Walberga, de H. Gerardus en de H. Jozef.
       Het is een Kruiskapel opgetrokken uit Kunradersteen.
===========================================================================================================================================

        

        

         

       21-Amby-Ambyerstraat Zuid:   Maria kapel. 't Kapelleke áon den Heukel
       Deze kapel dateert uit de 2e helft van de 19e eeuw. Ze bezit een O.L. Vrouw van Lourdes beeld dat dateert uit 1198 nadat het vorige gestolen was.
       Het is geschonken door de familie Kockelkoren.  Onderhoud: De Buurtvereniging " 't Kapelke".

===========================================================================================================================================

              

            

           

      

       22- Amby- Provincialeweg-Molenweg: De kapel is opgetrokken uit Kunradersteen. In de kapel staat een Mariabeeld van de Madonna delle Rose.
        Het geheel wordt afgesloten door een smeedijzeren hekwerk.
     
===========================================================================================================================================