Laatst bijgewerkt  22-01-2019

Gemeente Stein.

             Deze gemeente bestaat uit de kernen;
               Berg a/d Maas - Elsloo - Kleine Meers - Stein en Urmond.


 =================================================================================================================================================================================

    

 

        01- Berg a/d Maas-Sint Michaelsplein:   Processiekruis.  Dit hardstenen kruis is hier geplaatst op
       14 augustus 1989 en door pastoor Beuken als rustaltaar voor de Kruisprocessie gebruikt.
       Dit oude grafkruis was voorheen het grafkruis van Louis Hennekens die in 1942 is gestorven.
       Het heeft een bronzen corpus.  Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

        02- Berg a/d Maas-Kerkstraat:  Dit kustwerk uitgevoerd in kruisvorm stelt de opgroeiende jeugd
        voor. Het is vervaardigd door Joop Utens uit Echt. De onthulling geschiedde op 4 juli 1987 t.g.v. het
        40 jarig bestaands feest van de Stichting Jeugdwerk in Berg in 1986.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

        03- Berg a/d Maas-Schoorweg:   Oogstfeestkruis. Dit kruis werd hier ingezegend door pastoor
        Van de Beuken op vrijdag 23 augustus 1985. Het kruis was gemaakt voor een praalwagen voor het
        Oogstdankfeest in Berg a/d Maas. De praalwagen was een uitbeelding van de Kruisprocessie.
        Het kruis is in 2008 gerestaureerd en op zaterdag 7 juni door pastoor P. Houben plechtig ingewijd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

   

        04- Berg a/d Maas-Nattenhoven-Bergerstraat: Kruis aan Greendj. Rond 1970 is dit kruis geplaatst
        ter vervanging van het oude gietijzeren kruis dat daar sinds 1915 gestaan heeft.
        Het corpus is van een metaallegering evenals het tekstbordje met INRI.

     
 Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

 

        05- Berg a/d Maas-Kerkhof:   Het oude Centraal kerkhofkruis in een kleine kapel. Het heeft
        een stenen corpus en een tekstbordje met INRI erop. Doet thans geen dienst meer als centraal kerkhofkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

        

        06- Berg a/d Maas-Kerkstraat no 2:   Klein houten gevelkruisje aan de gevel van huis no 2.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        07- Berg a/d Maas- Kerkhof:   Centraal Kerkhofkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        08- Berg a/d Maas-Nattenhoven-Obbicherstraat:   Boomkruis uitgevoerd in vliegerkap model met
        afdakje. Corpus is van een legering van lood en tin.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

    

        

         

       

       

    

        09- Berg a/d Maas-Molenweg Noord:   Wegkruis aan de "Maesbahne".
        Het "Vrachtrijderskruis " anno 1757. Tekst: O Mensch siet hier an die figur van Jesus staen vor

        U opgedragen, te ontvangen Uw klagen. Dank hier devoet, sech Jesu soet, in noot en gevaeren
        wil uns al bewaren. Pater noster".

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       10- Berg a/d Maas- Bergerweg:   Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

       11-12- Berg a/d Maas-Kerkmuur-Kerkhof:  Oude hardstenen kruisen langs de muur van de kerk.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

       13- Berg a/d Maas- Bergerweg:   Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      14-Berg a/d Maas- Bergerweg-Kerkhof;  IJzeren kruisje op toegangspoort naar het kerkhof.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

  

      15- Berg a/d Maas;  Kerkmuur. Oud stenen grafkruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

         16- Berg a/d Maas- Kerkmuur;  Oud stenen grafkruis

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

       17- Berg a/d Maas- Kerkmuur;  Oud stenen grafkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

          18- Berg a/d Maas- Kerkhof;  Tegen de kerkmuur hangt dit smeedijzeren kruis. Het hoe en waarom is niet bekend.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

      19- Berg a/d Maas- Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis met stenen corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

    

      

  

        20- Berg a/d Maas-Marijkelaan-Margrietlaan:   Sint Jozefkapel.  De kapel staat aan de kruising
        van de Marijkelaan en de Margrietlaan. Ze is gebouwd in 1957 door de leden van de Katholieke
        Arbeidersbond en de Mijnwerkersbond. Ze bezit een polychroom St. Jozefbeeld.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        21- Berg a/d Maas-Beatrixplein;  Het was 28 oktober 2016 dat deze fraaie boomkapel werd ingezegend door pastoor Houben.
        Ze is gewijd aan Sint Isidorus, patroon heilige van de landbouwers. Hij leefde van 1070 tot 1130 in de nabijheid van Madrid.
       Hij was gehuwd met Santa Maria de la Cabeza die later ook heilig werd verklaard.

=======================================================================================================================================================================================Elsloo

         Elsloo.

      

     

        01- Elsloo-Catsop-Schuthagerweg-Lindbergstraat:   Hier staat sinds mensenheugenis al een kruis.
        Het huidige kruis met corpus is in 1980door de familie Pijpers-Bours geschonken ter vervanging van
        het oude kruis. Dhr. Fr. Dols heeft de grond geschonken. Onderhoud: Buurtschap Catsop.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

          

        02- Elsloo-Catsop-Het Einde-Horsterweg:   Deze replica van het kruis van Catsop, het originele
        hangt in de kerk van de H. Augustinus. Vroeger hing het kruis aan de gevel van een vakwerkhuis.
        In 1956 is het op de huidige locatie geplaatst. Het corpus is een replica en is vervaardigd door
        Pierre Coumans. Het oude corpus was aan vervanging toe.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

    

    

  

        03- Elsloo-Catsop-Daalstraat-Op de Dries:  Deze kapel is in 1948 gebouwd. Het kruisbeeld boven
        de deur is voorzien van een houten corpus.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

   

        04- Elsloo-Sanderboutlaan-Steinderweg:   Veldkruis op een betonnen blok of voet. Kruis is
        gemaakt van kokerprofiel. Het corpus is van lichtmetaal en is afkomstig van een houten kruis dat
        hier voor 1950 stond. Dit kruis is gemaakt door smid Coumans uit Beek in 1950 in opdracht v/d familie Keulers.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

  

        05- Elsloo-Steinderweg-Koolweg:   Gedenkkruis, geplaatst in 1934. De reden van plaatsing van
        dit kruis bij dit vroegere kruispunt is duidelijk; medeleven en bescherming. Het zou hier geplaatst
        zijn in 1934. Het kruis is van steen en het corpus van een gietlegering. Tekst; INRI.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

         

    

        06- Elsloo-Scharberg:   Betonnen gedenkkruis is hier geplaatst ter herinnering aan Freddy
        27 jaar oud die hier verongelukte op 29 juni 1991.
        Tekst: Rust in vrede  1964- 1991  Freddy.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

        07- Elsloo-Stationsstraat-Heirstraat:   Dit kruis is hier in 1982 geplaatst en ingezegend door kapl.
        Lahaije. Tot in de jaren van 1960 heeft hier een klein kapelletje gestaan dat door een vrachtwagen
        omver is gereden. Het is een klassiek gietijzeren kruis. Type Egelie:  I I A b 4.1
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       

        08- Elsloo-Terhagen:   Hier op deze plek hangt al meer dan 30 jaar een kruisje aan een lindeboom.
        Het vervangt een oud en verweerd betonnen kruis. Het houten kruis is vervaardigd door Jean Hoeveler en
        Louis Huiveneers. In 2013 heeft het weer een restauratie beurt  ondergaan door Harry Bours
        Het is in 1991 vernieuwd. Onderhoud en versiering door de Buurtvereniging. Tekst: INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        09- Elsloo-Op de Berg:   Corpus in een muur nis van de oude kerk in Elsloo.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        10- Elsloo-Catsop-Lindebergweg:  Klein kruisje gemaakt van koperen waterleidingsbuis ter
        herinnering aan het plotseling overlijden van Jo van As uit de Stationstraat 72 te Elsloo
        op 7 september 2013. Hij werd geboren op 13 februari 1968 en was 45 jaren oud.
        Het kruisje werd geplaatst door de familie van As. Jo van As was getrouwd met Chantal Vromen
 

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

 

 

       11- Elsloo-Oude Postbaan-Sanderboutlaan:   Gemetseld klein kapelletje met erin een stenen kruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

    

         12-Elsloo- Op de Berg-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis met groot corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        13-Elsloo-Spoorstraat-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis zonder corpus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

         14- Elsloo- Op de Berg;   Houten muurkruis uitgevoerd in vliegerkap model.  Het heeft een bronzen corpus.
         Foto 14-2017-04-K.&K de werkgroep in Elsloo

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         20- Elsloo-Catsop-Daalstraat-Op de Dries:   De kapel dateert uit 1848. In 1984 en 1998 werd
        ze gerestaureerd. Op het altaar staat een Mariabeeld. Bijzonder zijn de plafond schilderingen die
        in vier taferelen de legende van Winand van Meers uitbeeldt. Vroeger had deze kapel een klok die
        gebruikt werd als er brand in het gehucht was en het heet dan ook hier " 't Bluske". De kapel uit 1848
        werd betaald door burgemeester H. van Hees en werd opgetrokken met materialen die overgebleven
        van de bouw van de St. Augustinuskerk te Elsloo.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

  

  

  

       21- Elsloo-Kaakstraat-Raadhuisstraat:  Deze kapel is rond 1820-1830 gebouwd en
        voorzien van een Lourdes Mariabeeldje. Zoals zo vaak werd dit beeldje gestolen en vernield in 1968.
        Verschillende beelden hebben in deze kapel gestaan. De vernielzucht onder de jeugd was echter zo
        groot dat men besloot er geen beeld in te plaatsen. In 2004 brandde er een huis uit in Elsloo en op
        zolder lag een kruisbeeld dat deze verschrikkelijke brand overleefde. Het kruis kwam uit de puinhopen
        puntgaaf terecht.E Wonjerkruus heette het toen. Dit kruis heeft men op zondag 12 oktober 2008 in
        de kapel opgehangen en ingezegend door pastoor H.H.D. van Achten. Nu bezit deze kapel geen
        Mariabeeld meer maar een Wonjerkruus.
|
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        22- Elsloo-Landweg:   Klein Mariakapelletje aan een boomstam.
   
    
=====================================================================================================================================================================================================

     Klein Meers.  

     

    

  

        01-Kleine Meers-Dijkweg:
       
Dit kruis stond hier al voor 1925.Tijdens de dijkdoorbraak in 1925/1926 werd het gat in de dijk
        steeds groter tot het water aan het kruis kwamen toen stopte. Zou dit de kracht van het kruis zijn
        geweest??  Het kruis is diverse malen vernieuwd.
        Het corpus is op het SBB te Geleen gemaakt. In de volksmond heet dit kruis: Sléve-Jherr-Diek.
  ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

       

    

          02-Kleine Meers-Dijkweg-Zwartelaakstraat: 
          Dit oude grafkruis van Willem Paulissen (1951 overleden)
          is in 1982 hier geplaatst door Lens Kostjens hier in de tuin. Type Egelie: I I I B b 2.
          Het zou gemaakt zijn in een gieterij aan de Maaskade van Hamers en Janssens te Maastricht.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

   

       

   

        03- Kleine Meers-Grotestraat no 61: 
        Dit eenvoudige gevelkruis hangt hier slechts enkele jaren.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

  

        04- Kleine Meers-Grotestraat-Koevaart:
        Dit kruis staat in deze buurt al sinds mensenheugenis.
        Voorheen stond het aan de overkant van de weg. Tekst: INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

        05- Kleine Meers-Kerkstraat no 29:
      
 Vroeger hing dit kruis tegen de gevel van een oude schuur en verhuisde later tegen de gevel van een
        woonhuis. Toen het woonhuis plaats gemaakt had voor de huidige woning kreeg het kruis een nieuwe plaats.
      
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        06- Kleine Meers-Maasband-Leutherhoekweg no 3:
       
Moordkruis van Maria Nieuwehuijsen die hier op 6 october werd vermoord.
        Later plaatste men er een kapelletje omheen. Tekst: Hier is dood gebleven Maria Nieuwenhuijsen
        huisvrouw van Cris v Mulken 1806. 
Op 6 oct. 1806 ging de 45 jarige Maria hout halen voor het vuur.
        Zij liep over het erf van de vijandelijke buurman en deze stak haar met een mes dood.
        Buurtbewoners hebben toen een kruis opgericht en later is er een kapel omheen gebouwd ter
        bescherming van het kruis. Het is de herdenkingskapel van de familie van Mulken.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

        07- Kleine Meers-Lindendriesstraat:
        In de tuin v/d familie Bocken-Backhuis staat dit vrij nieuwe kruis
        dat in 1992/1993 hier is geplaatst. Voorheen heeft hier sinds de jaren twintig een kruis aan een
        oude olmen boom gehangen. Later is een nieuw kruis geplaatst.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

 

        08- Kleine Meers-Meerser Eindstraat: 
        Bij de bouw van de boerderij Vaessen in 1877 is een houten
        kruis in een nis geplaatst. Daarvoor had het langs de weg gestaan. In 1958 is het vernield en
        gerestaureerd. Boven het kruis is nog een gemetseld kruis op het muurwerk.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

    

        09- Kleine Meers-Veldschuur no 2: 
        Dit kruis is afkomstig van het graf van Meersenaar Hub Smeets
        die in de jaren veertig verongelukte. In 1968 werd het hier geplaatst ter vervanging van een oud
        houten kruis.  Type Egelie:  I I I B b 2.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

       10-11- Meers-Grotestraat:   Gevelkruis uit 1814..

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

    

       11-12-Meers-Kerkhof;  Klein houten kruisje  en stenen kruis op het kerkhof.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      13 - Meers- Kloosterstraat-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

        20- Kleine Meers-Grotestraat:
        Rozenkranskapel. Het was mevrouw Martens-Gelissen die het initiatief
        nam om te Meers deze kapel te bouwen met behulp van de hele buurt in 1989. Ze doet dienst als
        rustaltaar bij de processie. Er staat een beeld in van Maria met kind. Het kind draagt een kroon en een rozenkrans.
   ==============================================================================================================================================================================================================

          Stein

       

  

        01- Stein-Steenwegstraat no 41:   Dit kruis is hier rond 1900 geplaatst en bedoeld als religieus
        symbool. Dit kruis is het zelfde als het kruis in de Vaarstraat.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        02- Stein-Havenstraat:   In 1986 plaatste dhr. Meijers dit kruis hier nadat de graven en het
        centraal kerkhofkruis op het kerkhof waren opgeruimd.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        03- Stein-Houterend-De Vaart:   Gietijzeren kruis met madonna afbeelding en Jezus op de wolken,
        wat voorstelt Maria ten Hemelopneming. In het hart staat Jezus omringd door wolken. Het kruis
        staat op een betonnen sokkel met het jaartal 1902. Type Egelie:  I I I B b 2.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        04- Stein-Kruisstraat no 99:   Vroeger hing dit kruis in een kapel (1877-1956).
        Sinds 1956 hangt dit crucifix aan deze gevel.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

        05- Stein-Kruisstraat-Keerend-Ondergenhousweg:   Op deze plaats staat al meer dan honderd
        jaar een kruis. Dit kruis staat hier sinds 1980 en het verving een Franciscusbeeld.
        Op het kruis is een metalen hartvorm aangebracht met rozen versierd. Tekst:  INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

         

      

        06- Stein-Vaart:   In het najaar van 1973 werd dit kruis hier geplaatst voor de kapel van
        Bertha Meulenberg. Het corpus is van een metaal legering. Tekst:  Freund wo gehst du hin.

        Vergiss nicht dass ich dein erlöser bin. Dass ich soviel gelitten hab für dich. Daher bleib stehn
        und grusse mich.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        07- Stein- Vaart no 8:   Tot ca 1929 stond dit kruis op de Scharberg achter het Missiehuis.
        De familie Houben heeft het hier naar de Vaart gebracht.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

        08- Stein-Valderstraat-Kruisstraat no 3:   Sinds mei 1952 hangt dit kruis aan de gevel van het
        huis van de familie Janssen. Vroeger stond hier een houten kruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        09- Stein-Ondergenhousweg-Park:   Houten kruis met afdakje. Verdere gegevens ontbreken.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        10- Stein-Vaart-Begijnstraat:   Gietijzeren kruis met het opschrift:  Sta hier even stil.
       
Tekst:  Freund wo gehst du hin. Vergiss nicht dass ich Deine erlösser bin. Dass ich soviel gelitten

        hab für Dich. Daher bleib stehn und grüsse mich.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        11- Stein- Ondergenhousweg no 15:  Op het terrein van de bierbrouwerij "De Fontein" hangt aan de
        opstal dit houtenkruis in vliegerkap model. Het bezit een loden corpus.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

      

  

        12- Stein-Molendijk:  Huiskruisen aan de Molendijkstraat. In 2017 waren de kruisen verdwenen. Waar naar toe????

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

       13- Stein-Molendijk:  Smeedijzeren kruis tegen de muur van de Paardestal.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

          14- Stein-Vaartstraat;  Kruis op het gebouw van het uitvaartcentrum.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

    

          15- Stein-Ondergenhousweg-Klooster kerkhof:  Kruisen op het verlaten klooster kerkhof.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

          16- Stein-Kinkeystraat-Kerkhof:  Houten centraal kruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         18-Stein-Kerkstraat;  Klein gietijzerenkruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

      19- Stein-Oud kerkhof;  Op het oude kerkhof, achter de parochiekerk staat dit centraal kerkhofkruis zonder corpus.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

      20 - Stein- Nieuwe kerkhof;  Centraal kerkhofkruis van hout zonder corpus. Kruis heeft een onderhoudsbeurt nodig.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   

        30- Stein-Kelderstraat:   Deze kapel werd in 1929 gebouwd en is in 1986 geheel gerestaureerd.
        Op het altaar staat een beeld van Maria met Kind, een rozenkrans afgebeeld.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

      

        31- Stein-Kapelbergweg:   Maria in de Noodkapel. O.L. Vrouwkapel in speklagen van mergel en
        bakstenen gemetseld. In de gevelsteen de jaartallen 1750-1760. Ze werd in 1760 gebouwd.
        In 1400 was hier de kapel van de H. Richardus. De glas in lood ramen zijn uit 1905 en 1960.
        Een mooi gekleed Mariabeeld met kind staat en een nis op het altaar dat in 1938 gerestaureerd is  door de
        gebroeders Ramakers uit Geleen. Sinds 1994 hangt er ook een porseleinen corpus, afkomstig van het kapelletje
        op de Noelweg. Ook staan er twee houten beelden in de kapel van Richardus en Kilianus.
        Een siersteen met chronogram in de muur verwijst naar het jaar 1760: "eCCe reparat saLUteM DeUs"
        Boven de ingang staat een siersteen met het latijns chronogram: reLICta CeCIDI spLenDIDa orLor wat betekend;
        Verwaarloosd ben ik neergestort; luisterrijk sta op. Boven een nisje is een andere siersteen met Chronogram;
        Es eXorta o tU beLLa totI MUnDo sUaVIs steLLa VIVa paX IntrantlbUs.  In vertaling: Gij zijt opgestaan, o heerlijke,
        voor heel de wereld aantrekkelijke, schitterende Ster; vrede aan hen die hier binnengaan. 
        In 2010 heeft kunstenares Sylke Retitzky het Mariabeeld en het kruisbeeld zeer vakkundig gerestaureerd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       32-Stein-Krikelsveldweg-Den Hoekstraat;  Veldbrand stenen kapel. Ze werd gebouwd op het einde van de  19e eeuw.
       Het was Naardje Coumans die de kapel bouwde en onderhield. Mevr. Pepels verzorgde de kapel vele jaren en in 1949 vond er een grote
       onderhoudsbeurt plaats die door mevr. Pepels geheel bekostigd werd. Later verzorgde mevr. Thewissen de kapel.
       In de gevel is een gedenksteen aangebracht ter gelegenheid van 50 jaar buurtonderhoud. (1953-2003)
       Op het altaar staat een Mariabeeldje.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       33- Stein-Paalweg:  Kruiskapel.
      Tijdens de aanleg van het mijnspoor tussen de haven van Stein en de mijn Maurits, stond de kapel in de weg.
      Aloffs, pastoor te Urmond van 1929 tot 1945, merkt in 1934 in zijn dagboek op: “de nieuwe brug over den Mijnspoorweg nabij de haven werd op
      1 juli voor het verkeer opengesteld. In de zomer van 1934 hebben de Staatsmijnen de oude kruiskapel afgebroken en een nieuwe kapel laten bouwen op de Paalweg
      ” Ruim 60 jaar heeft de kapel op die plek gestaan. Door haar ligging buiten de bewoonde wereld werd de kapel steeds vaker doelwit van vernielingen.
      Zo werd het originele corpus in 1968 gestolen, en werd het kruis enige jaren later met verf beklad en stukgegooid. Mede gezien het feit dat de functie die de kapel had,
      het dienen als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie en de processie tijdens de Kruisdagen, was komen te vervallen, werden plannen gemaakt om de kapel te verplaatsen.
      Op 25 augustus 1995 werd de kapel overgebracht naar haar huidige standplaats: hoek Kampstraat – Bergstraat in Oud Urmond.
      de plaats waar het woonhuis van de stichter heeft gestaan. Overigens was de verplaatsing een hele klus; immers door haar hoogte kon het vervoer niet
      de brug van Urmond plaatsvinden maar via de sluisbrug te Born. In 2004 gaf het bestuur van de Stichting Kruiskapel, een stichting van nazaten van de bouwer,
      aan de Urmondse Monumentenstichting (UMS) te kennen dat ze de kapel wilde overdragen. Dit mede naar aanleiding van het feit dat de beheerder van de kapel,
      dhr. Harie Wessels, in april van dat jaar was overleden. In overleg tussen beide Stichtingen werd de kapel op kosten van de Stichting Kruiskapel in het voorjaar
      2005 volledig gerestaureerd. Op zondag 11 september 2005 vond de formele overdracht van het onderhoud en beheer van de kapel plaats.

      Harry Meulenberg, Secretaris UMS.

 

=================================================================================================================================================================================================================

          Urmond.

      

   

        01- Urmond-Burg. Strijkersstraat-Kerkgebouw: Houten kruis aan de gevel van de st. Martinuskerk.
        Vroeger bezat het geen corpus.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

  

        02- Urmond-Molenweg Zuid-Louisegroevenweg: In de voortuin van de boerderij staat dit prachtige
        gietijzeren kruis met de tekst:  Mijn Jezus Barmhartigheid.  In de oorlog is het omvergereden door
        een Amerikaanse tank. Soortkruis: Processiekruis. Beheer: familie Alberti. Type Egelie: I I B b 2.1.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        03- Urmond-Molenweg-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        04-05- Urmond- Onbekend:  Wie Helpt???

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        06- Urmond-Graetheidelaan-Kerk;  IJzeren kruis op de gevel van het kerkgebouw.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        07- Urmond- Grote Beekstraat;  Gietijzeren kruis. Type Egelie  I I A b 5.2

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         08- Urmond-Scheibergweg;  Gietijzeren kruis.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      09- Urmond-Bergstraat-Walstraat;  Gietijzeren kruis. Type Egelie  I I I B b 2

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       10 - Urmond-Molenweg-Kerkhof;  Klein houten kruisje op de overkapping boven het centraal kerkhofkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      

      

      

      

  

  

         20- Urmond-Molenweg Zuid:  Bokkerijders kapel. Gebouwd tussen 1751 en 1755. In de jaren
        1760 en 1770 waren er bijeenkomsten gehouden van de Bokkerijders. De bokkenrijders legden hier
        de eed van trouw af. In de nissen rondom de kapel zijn de zeven smarten van Maria uitgebeeld.
        In de kapel staat een klein Maria beeldje.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

    

  

        21- 23-Urmond-Bergstraat-Kampstraat:   De kapel werd in 1901 gebouwd door Christiaan Heijen
        aan de Paalweg. Ze is in 1995 verplaatst naar de Bergstraat-Kampstraat op 25 Augustus. 10 sept. is ze ingezegend.
        De kapel bezit een houten kruis met een houten corpus. In 2005 is ze eigendom geworden van de
        Stichting Kruiskapel.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

 

        22- Urmond-Hoge Bergstraat:   Barbara kapel. De Barbara kapel werd gebouwd in 1952 en
        ingezegend door Mgr. Lemmens. In 2008 werd de kapel 70meter naar het westen verplaatst.
        Het bas-reliëf is ontworpen door Eugènen Quanjel als herinnering aan de mijnindustrie.
        De H. Barbara is de patrones van de mijnwerkers staat naast een koeltoren met een schachtbok.
   ====================================================================================================================================================================================================================

    Retour indexpagina