Laatst bijgewerkt  14-10-2022

                                                                                                                                    Gemeente Stein.

Elsloo

         Elsloo (Limburgs: Aelse) is een dorp aan de Maas en het Julianakanaal in de gemeente Stein in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg.
         De kern Elsloo telt circa 7315 inwoners. Het gehucht Catsop (met circa 600 inwoners) en de buurtschap Terhagen worden eveneens tot Elsloo gerekend.
         Elsloo ligt op een steilrand langs het Maasdal. Het Julianakanaal en parallel daaraan de Maas vormrn de westkant. De Dorpstraat loopt steil omhoog
        tot ruim 70 meter. Hoewel de omgeving in noordelijke (Stein) en oostelijk (Beek) richting grotendeels volgebouwd is, is de omgeving in zuidelijke
        richting bijzonder mooi. Hier ligt het kasteelpark van kasteel Elsloo.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

         

        01- Elsloo-Catsop-Schuthagerweg-Lindbergstraat:   Hier staat sinds mensenheugenis al een kruis.
        Het huidige kruis met corpus is in 1980door de familie Pijpers-Bours geschonken ter vervanging van het oude kruis.
        Dhr. Fr. Dols heeft de grond geschonken. Onderhoud: Buurtschap Catsop.
===========================================================================================================================================

          

              

        02- Elsloo-Catsop-Het Einde-Horsterweg:   Deze replica van het kruis van Catsop, het originele hangt in de kerk van de H. Augustinus.
        Vroeger hing het kruis aan de gevel van een vakwerkhuis.   In 1956 is het op de huidige locatie geplaatst door Pierre Coumans.
       Het corpus is een replica en is vervaardigd door
       Het oude corpus was aan vervanging toe.
===========================================================================================================================================

        

        

      

        03- Elsloo-Catsop-Daalstraat-Op de Dries:  Deze kapel is in 1948 gebouwd. Het kruisbeeld boven de deur is voorzien van een houten corpus.
     
===========================================================================================================================================

             

       

        04- Elsloo-Sanderboutlaan-Steinderweg:   Veldkruis op een betonnen blok of voet. Kruis is gemaakt van kokerprofiel.
        Het corpus is van lichtmetaal en is afkomstig van een houten kruis dat hier voor 1950 stond.
        Dit kruis is gemaakt door smid Coumans uit Beek in 1950 in opdracht v/d familie Keulers.
===========================================================================================================================================

              

      

        05- Elsloo-Steinderweg-Koolweg:   Gedenkkruis, geplaatst in 1934.
        De reden van plaatsing van dit kruis bij dit vroegere kruispunt is duidelijk; medeleven en bescherming.
        Het zou hier geplaatst zijn in 1934. Het kruis is van steen en het corpus van een gietlegering. Tekst; INRI.
===========================================================================================================================================

             

        

        06- Elsloo-Scharberg:   Betonnen gedenkkruis is hier geplaatst ter herinnering aan Freddy 27 jaar oud die hier verongelukte op 29 juni 1991.
        Tekst: Rust in vrede  1964- 1991  Freddy.
===========================================================================================================================================

        

        

      

        07- Elsloo-Stationsstraat-Heirstraat:   Dit kruis is hier in 1982 geplaatst en ingezegend door kapl. Lahaije.
       Tot in de jaren van 1960 heeft hier een klein kapelletje gestaan dat door een vrachtwagen omver is gereden. Het is een klassiek gietijzeren kruis. Type Egelie:  I I A b 4.1
      
===========================================================================================================================================

          

           

        08- Elsloo-Terhagen:   Hier op deze plek hangt al meer dan 30 jaar een kruisje aan een lindeboom.
        Het vervangt een oud en verweerd betonnen kruis. Het houten kruis is vervaardigd door Jean Hoeveler en  Louis Huiveneers.
        In 2013 heeft het weer een restauratie beurt  ondergaan door Harry Bours  Het is in 1991 vernieuwd. Onderhoud en versiering door de Buurtvereniging. Tekst: INRI.
      
===========================================================================================================================================

         

        09- Elsloo-Op de Berg:   Corpus in een muur nis van de oude kerk in Elsloo.

        Toelichting:  Velen kennen wel het fraaie vooraanzicht van de Sint Augustinuskerk te Elsloo. Maar voor het kruis lopen we even naar de achterzijde, waar in de
        buitenmuur van de abscis een crucifix van formaat te bewonderen is.  Een beeltenis van een Christusfiguur, die ondanks zijn ruime omvang, luchtig aandoet bij de
        ronding van de achtergevel uitgespaarde nis.
        Het corpus is door pastoor Achten aangekocht van een handelaar die het fraaie relict op een Franse stortplaats zou hebben gevonden. Na een opknapbeurt is het
        in 1998 in de nis geplaatst.  Vroeger bevond zich in de nis vermoedelijk een kruis met aan het voeteneinde een beeltenis van Maria en Johannes.
        Bron: Kleine monumenten in de gemeente Stein

===========================================================================================================================================

       

    

        10- Elsloo-Catsop-Lindebergweg: 
        Klein kruisje gemaakt van koperen waterleidingsbuis ter herinnering aan het plotseling overlijden van Jo van As uit de Stationstraat 72 te Elsloo op 7 september 2013.
        Hij werd geboren op 13 februari 1968 en was 45 jaren oud.  Het kruisje werd geplaatst door de familie van As. Jo van As was getrouwd met Chantal Vromen.

===========================================================================================================================================

         

       11- Elsloo-Oude Postbaan-Sanderboutlaan:   Gemetseld klein kapelletje met erin een stenen kruis.

       geg. Veldkruus:  Devotiekruisbeeld Ruimzicht.  Opnieuw gerestaureerd 2017. Op 12 jan. 2018 ingezegend.  Stchting Kleine Monumenten Stein.

===========================================================================================================================================

        

         12-Elsloo- Op de Berg-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis met groot corpus.

===========================================================================================================================================

        

        13-Elsloo-Spoorstraat-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis zonder corpus.

===========================================================================================================================================

      

      

         14- Elsloo- Op de Berg;   Houten muurkruis uitgevoerd in vliegerkap model.  Het heeft een bronzen corpus.  Foto 14-2017-04-K.&K de werkgroep in Elsloo.

=================================================================================================================================================================

        

    

      15- Elsloo- Catsop- Het Einde:  Replica van het kruis uit de 14e eeuw.  De corpus is na een jaar afwezigheid in juni 2010 weer terug op het  "Kruus van Catsop".
       De restauratie is uitgevoerd door Pierre Coumans, onder begeleiding van Roland Menten. 

===========================================================================================================================================

       

      16- Elsloo- Op de Berg no 1:  Gietijzeren kruis. Verdere gegevens zijn niet bekend.  Iconografisch is dit kruis bijzonder wegens de voorstelling van
       O.L. vrouw met Jezuskind midden in het kruis.

=========================================================================================================================================================================

        

     17- Elsloo- Pastoor Haesenstraat- Kerkhof:Op de absouteplek staat dit grote kruis zonder corpus wat ook gebruikelijk is op kerkhoven.

=================================================================================================================================================

        

     18- Elsloo-Schuttersdreef;  Boven op de pilaar staat een klein gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Het is een heel apart kruis.

===================================================================================================================================================================

      

        

         20- Elsloo-Catsop-Daalstraat-Op de Dries:   De kapel dateert uit 1848. In 1984 en 1998 werd ze gerestaureerd.
        Op het altaar staat een Mariabeeld. Bijzonder zijn de plafond schilderingen die in vier taferelen de legende van Winand van Meers uitbeeldt.
        Vroeger had deze kapel een klok die gebruikt werd als er brand in het gehucht was en het heet dan ook hier " 't Bluske". 
       De kapel uit 1848 werd betaald door burgemeester H. van Hees en werd opgetrokken met materialen die overgebleven van de bouw van de St. Augustinuskerk te Elsloo.

===========================================================================================================================================

    

      

        

      

      

       21- Elsloo-Kaakstraat-Raadhuisstraat:  Deze kapel is rond 1820-1830 gebouwd en voorzien van een Lourdes Mariabeeldje.
        Zoals zo vaak werd dit beeldje gestolen en vernield in 1968. Verschillende beelden hebben in deze kapel gestaan.
        De vernielzucht onder de jeugd was echter zo groot dat men besloot er geen beeld in te plaatsen.
        In 2004 brandde er een huis uit in Elsloo en op zolder lag een kruisbeeld dat deze verschrikkelijke brand overleefde. Het kruis kwam uit de puinhopen puntgaaf terecht.
        E Wonjerkruus heette het toen. Dit kruis heeft men op zondag 12 oktober 2008 in de kapel opgehangen en ingezegend door pastoor H.H.D. van Achten.
        Nu bezit deze kapel geen Mariabeeld meer maar een Wonjerkruus.
|
       

===========================================================================================================================================

      

        22- Elsloo-Landweg:   Klein Mariakapelletje aan een boomstam.

===========================================================================================================================================