Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Stein.

Meers.

         Meers (Limburgs: Maes, ook gespeld als Meas) is een dorp in de Nederlandse provincie Limburg met circa 1000 inwoners. Het is een van de vijf
         kerkdorpen van de gemeente Stein, bij de plaats horen ook de gehuchten Kleine Meers, Maasband en de buurtschappen Veldschuur en De Weert.
         Oorspronkelijk heette de plaats Groot- of Grote Meers ter onderscheiding van Kleine Meers, in de volksmond wordt deze oude benaming nog vrij
         regelmatig gebruikt en dat is ook te zien aan de gekozen Limburgse naam.
         Voorheen viel Meers onder het kerkelijk en gemeentelijk bestuur van Elsloo, de andere gehuchten (dud ook Kleine Meers) behoorden tot Stein.
         De letterlijke betekenis van de plaatsnaam Meers is een moeras of laaggelegen weideland.
        
Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

         

        

      

        01-Kleine Meers-Dijkweg:
       
Dit kruis stond hier al voor 1925.Tijdens de dijkdoorbraak in 1925/1926 werd het gat in de dijk steeds groter tot het water aan het kruis kwamen toen stopte.
        Zou dit de kracht van het kruis zijn geweest??  Het kruis is diverse malen vernieuwd. Het corpus is op het SBB te Geleen gemaakt.
        In de volksmond heet dit kruis: SlÚve-Jherr-Diek.
  ===========================================================================================================================================
 

           

        

          02-Kleine Meers-Dijkweg-Zwartelaakstraat: 
          Dit oude grafkruis van Willem Paulissen (1951 overleden)    is in 1982 hier geplaatst door Lens Kostjens hier in de tuin. Type Egelie: I I I B b 2.
          Het zou gemaakt zijn in een gieterij aan de Maaskade van Hamers en Janssens te Maastricht.
===========================================================================================================================================

         

           

       

        03- Kleine Meers-Grotestraat no 61: 
        Dit eenvoudige gevelkruis hangt hier slechts enkele jaren.
===========================================================================================================================================

         

        

      

        04- Kleine Meers-Grotestraat-Koevaart:
        Dit kruis staat in deze buurt al sinds mensenheugenis. Voorheen stond het aan de overkant van de weg. Tekst: INRI.
       
===========================================================================================================================================

         

         

        05- Kleine Meers-Kerkstraat no 29:
      
 Vroeger hing dit kruis tegen de gevel van een oude schuur en verhuisde later tegen de gevel van een woonhuis.
        Toen het woonhuis plaats gemaakt had voor de huidige woning kreeg het kruis een nieuwe plaats.
      
===========================================================================================================================================

          

        

      

        06- Kleine Meers-Maasband-Leutherhoekweg no 3:
       
Moordkruis van Maria Nieuwehuijsen die hier op 6 october werd vermoord. Later plaatste men er een kapelletje omheen.
       Tekst: Hier is dood gebleven Maria Nieuwenhuijsen huisvrouw van Cris v Mulken 1806.
      
Op 6 oct. 1806 ging de 45 jarige Maria hout halen voor het vuur.
        Zij liep over het erf van de vijandelijke buurman en deze stak haar met een mes dood.
        Buurtbewoners hebben toen een kruis opgericht en later is er een kapel omheen gebouwd ter bescherming van het kruis.
        Het is de herdenkingskapel van de familie van Mulken.

===========================================================================================================================================

           

      

        07- Kleine Meers-Lindendriesstraat:
        In de tuin v/d familie Bocken-Backhuis staat dit vrij nieuwe kruis bescherming van het kruis.
        dat in 1992/1993 hier is geplaatst. Voorheen heeft hier sinds de jaren twintig een kruis aan een oude olmen boom gehangen. Later is een nieuw kruis geplaatst.
       
===========================================================================================================================================

             

        

    

        08- Kleine Meers-Meerser Eindstraat: 
        Bij de bouw van de boerderij Vaessen in 1877 is een houten kruis in een nis geplaatst.
        Daarvoor had het langs de weg gestaan. In 1958 is het vernield en gerestaureerd. Boven het kruis is nog een gemetseld kruis op het muurwerk.
     
===========================================================================================================================================

        

          

        

        09- Kleine Meers-Veldschuur no 2: 
        Dit kruis is afkomstig van het graf van Meersenaar Hub Smeets die in de jaren veertig verongelukte.
        In 1968 werd het hier geplaatst ter vervanging van een oud houten kruis.  Type Egelie:  I I I B b 2.
   
===========================================================================================================================================

        

      

       10-11- Meers-Grotestraat:   Gevelkruis uit 1814..

===========================================================================================================================================

        

       11-12-Meers-Kerkhof;  Klein houten kruisje  en stenen kruis op het kerkhof.

===========================================================================================================================================

      

      13 - Meers- Kloosterstraat-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

      

        

      

        

        

        20- Kleine Meers-Grotestraat:
        Rozenkranskapel. Het was mevrouw Martens-Gelissen die het initiatief nam om te Meers deze kapel te bouwen met behulp van de hele buurt in 1989.
        Ze doet dienst als rustaltaar bij de processie. Er staat een beeld in van Maria met kind. Het kind draagt een kroon en een rozenkrans.

===========================================================================================================================================