Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Stein.

Berg a/d Maas

         Berg a/d Maas is een plaatst in het zuiden van Nederlands Limburg. Zij maakt sinds 1982 deel uit van de Limburgse gemeente Stein.
         Tot de gemeentelijke herindeling in 1982 behoorde zij tot de voormalige gemeente Urmond, die is opgegaan in de nieuwe fusiegemeente Stein.
         Voor de Franse bezetting in 1794 was het een Guliks dorp met een eigen bestuur. In 1800 werden Berg aan de Maas en de voormalige Vrijheid
         Urmond samengevoegd tot de gemeente Urmond.
         Bron: Wikipedia.

 ===========================================================================================================================================

               

        

       01- Berg a/d Maas-Sint Michaelsplein:  
       Processiekruis.  Dit hardstenen kruis is hier geplaatst op14 augustus 1989 en door pastoor Beuken als rustaltaar voor de Kruisprocessie gebruikt.
       Dit oude grafkruis was voorheen het grafkruis van Louis Hennekens die in 1942 is gestorven. Het heeft een bronzen corpus.  Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

       geg. Veldkruus:  Geloofd zij Jezus Christus.  Processiekruis, geplaatst in 1989.
     

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        02- Berg a/d Maas-Kerkstraat:  Dit kustwerk uitgevoerd in kruisvorm stelt de opgroeiende jeugd voor. Het is vervaardigd door Joop Utens uit Echt.
        De onthulling geschiedde op 4 juli 1987 t.g.v. het 40 jarig bestaands feest van de Stichting Jeugdwerk in Berg in 1986.

        Broeder Lambertus van Mamelis :  In 1987 onthulde de stichting Jeugdwerk Berg een monument op het grasperk tussen de basisschool en de kerk met de titel
        "Opgroeiende jeugd in relatie met de school en kerk" , vervaardigd door Joop Utens.
   
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

        03- Berg a/d Maas-Schoorweg:   Oogstfeestkruis. Dit kruis werd hier ingezegend door pastoor Van de Beuken op vrijdag 23 augustus 1985.
        Het kruis was gemaakt voor een praalwagen voor het Oogstdankfeest in Berg a/d Maas. De praalwagen was een uitbeelding van de Kruisprocessie.
        Het kruis is in 2008 gerestaureerd en op zaterdag 7 juni door pastoor P. Houben plechtig ingewijd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        

        04- Berg a/d Maas-Nattenhoven-Bergerstraat:
        Kruis aan Greendj. Rond 1970 is dit kruis geplaatst ter vervanging van het oude gietijzeren kruis dat daar sinds 1915 gestaan heeft.
        Het corpus is van een metaallegering evenals het tekstbordje met INRI.Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.
      
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

      

        

        05- Berg a/d Maas-Kerkhof:   Het oude Centraal kerkhofkruis in een kleine kapel.
        Het heeft een stenen corpus en een tekstbordje met INRI erop. Doet thans geen dienst meer als centraal kerkhofkruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

            

        06- Berg a/d Maas-Kerkstraat no 2:   Klein houten gevelkruisje aan de gevel van huis no 2.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        07- Berg a/d Maas- Kerkhof:   Centraal Kerkhofkruis met stenen corpus.

        geg. Veldkruus:  10 mei 1940 gevallen voor het vaderland: Jos Vaessen Jan Worms  Bram Bogers  Jean Ramaekers  Adr Everts.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        08- Berg a/d Maas-Nattenhoven-Obbicherstraat:   Boomkruis uitgevoerd in vliegerkap model met afdakje. Corpus is van een legering van lood en tin.
      
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

        

            

             

           

           

        

        09- Berg a/d Maas-Molenweg Noord:   Wegkruis aan de "Maesbahne".
        Het "Vrachtrijderskruis " anno 1757. Tekst: O Mensch siet hier an die figur van Jesus staen vor
U opgedragen, te ontvangen Uw klagen.
        Dank hier devoet, sech Jesu soet, in noot en gevaeren wil uns al bewaren. Pater noster".
     

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       10- Berg a/d Maas- Bergerweg:   Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       11-12- Berg a/d Maas-Kerkmuur-Kerkhof:  Oude hardstenen kruisen langs de muur van de kerk.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

     

       13- Berg a/d Maas- Bergerweg:   Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      14-Berg a/d Maas- Bergerweg-Kerkhof;  IJzeren kruisje op toegangspoort naar het kerkhof.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

      

      15- Berg a/d Maas;  Kerkmuur. Oud stenen grafkruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

         16- Berg a/d Maas- Kerkmuur;  Oud stenen grafkruis

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       17- Berg a/d Maas- Kerkmuur;  Oud stenen grafkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          18- Berg a/d Maas- Kerkhof;  Tegen de kerkmuur hangt dit smeedijzeren kruis. Het hoe en waarom is niet bekend.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

          

          

        20- Berg a/d Maas-Marijkelaan-Margrietlaan:   Sint Jozefkapel.  De kapel staat aan de kruising van de Marijkelaan en de Margrietlaan. 
        Ze is gebouwd in 1957 door de leden van de Katholieke Arbeidersbond en de Mijnwerkersbond. Ze bezit een polychroom St. Jozefbeeld.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        21- Berg a/d Maas-Beatrixplein;  Het was 28 oktober 2016 dat deze fraaie boomkapel werd ingezegend door pastoor Houben.
        Ze is gewijd aan Sint Isidorus, patroon heilige van de landbouwers. Hij leefde van 1070 tot 1130 in de nabijheid van Madrid.
       Hij was gehuwd met Santa Maria de la Cabeza die later ook heilig werd verklaard.

       geg. Veldkruus:  Unieke boomkapel Sint Isidorus, patroonheilige van de Oogstdankfeesten Berg a/d Maas.  Ingezegend op 28 okt 2016.

===========================================================================================================================================