Laatst bijgewerkt  10-08-2019

Gemeente Stein.

Urmond

         Urmond (Limburgs: Uermend of Werment) is een dorp in de Nederlandse gemeente Stein, gelegen in de provincie Limburg.
         Het dorp telt ongeveer 3500 inwoners. Een deel van het zogenaamde Oud-Urmond is beschermd dorpsgezicht.
         De plaatstnaam Urmond komt in een oorkonde uit 1153 voor het eerst voor, en wel als Overmunthe. Munthe was de naam voor een versterkte heuvel
         of vluchtheuvel. De naam Urmond heeft niet van doen met de monding van de Ur in de Maas, maar -mond verwijst naar Berg. In de twaalfde eeuw lag de
         Ur veel westelijker. Vroeger maakt Urmond deel uit van de bezittingen van de aartsbisschop van Keulen. Ten gevolge van een aantal oorlogen is het land
         verloren gegaan. In 1153 kwam het weer in handen van de aartsbisschop. Samen met een aantal omringende dorpen maakte Urmond deel uit van het
         Ambt Born. Dit gebied ging over van Gelderse in Gulikse en vanaf 1794 in Franse handen.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

      

  

        01- Urmond-Burg. Strijkersstraat-Kerkgebouw: Houten kruis aan de gevel van de st. Martinuskerk. Vroeger bezat het geen corpus.
       
==========================================================================================================================================

      

      

  

        02- Urmond-Molenweg Zuid-Louisegroevenweg: In de voortuin van de boerderij staat dit prachtige gietijzeren kruis met de tekst:  Mijn Jezus Barmhartigheid. 
        In de oorlog is het omvergereden door een Amerikaanse tank. Soortkruis: Processiekruis. Beheer: familie Alberti. Type Egelie: I I B b 2.1.
     
===========================================================================================================================================

       

        03- Urmond-Molenweg-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

    

        04-05- Urmond- Onbekend:  Wie Helpt???

===========================================================================================================================================

        

        06- Urmond-Graetheidelaan-Kerk;  IJzeren kruis op de gevel van het kerkgebouw.

===========================================================================================================================================

      

        07- Urmond- Grote Beekstraat;  Gietijzeren kruis. Type Egelie  I I A b 5.2

===========================================================================================================================================

 

         08- Urmond-Scheibergweg;  Gietijzeren kruis.

===========================================================================================================================================

        

      09- Urmond-Bergstraat-Walstraat;  Gietijzeren kruis. Type Egelie  I I I B b 2

===========================================================================================================================================

 

       10 - Urmond-Molenweg-Kerkhof;  Klein houten kruisje op de overkapping boven het centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

    

      

      

      

      

  

  

         20- Urmond-Molenweg Zuid:  Bokkerijders kapel. Gebouwd tussen 1751 en 1755.
         In de jaren 1760 en 1770 waren er bijeenkomsten gehouden van de Bokkerijders. De bokkenrijders legden hier de eed van trouw af.
         In de nissen rondom de kapel zijn de zeven smarten van Maria uitgebeeld. In de kapel staat een klein Maria beeldje.
      
===========================================================================================================================================

    

       

    

    

  

        21- 23-Urmond-Bergstraat-Kampstraat:   De kapel werd in 1901 gebouwd door Christiaan Heijen aan de Paalweg.
        Ze is in 1995 verplaatst naar de Bergstraat-Kampstraat op 25 Augustus. 10 sept. is ze ingezegend.
        De kapel bezit een houten kruis met een houten corpus. In 2005 is ze eigendom geworden van de Stichting Kruiskapel.
      
===========================================================================================================================================

     

    

  

 

        22- Urmond-Hoge Bergstraat:   Barbara kapel. De Barbara kapel werd gebouwd in 1952 en ingezegend door Mgr. Lemmens.
         In 2008 werd de kapel 70meter naar het westen verplaatst.  Het bas-reliëf is ontworpen door Eugènen Quanjel als herinnering aan de mijnindustrie.
        De H. Barbara is de patrones van de mijnwerkers staat naast een koeltoren met een schachtbok.

===========================================================================================================================================