Laatst bijgewerkt  14-10-2022

Gemeente Stein.

Stein

        Stein is een plaats in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Het is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Stein.
        De plaats ligt centraal binnen de gemeente en nabij het snelwegenknooppunt van de A2 en de A76. Bij de plaats horen ook de wijken Kerensheide
        (waarnaar het knooppunt is vernoemd) en Nieuwdorp. Laatstgenoemde wordt van de rest van het dorp gescheiden door de A 76. Het dorp ligt onder
        de rook van het industriecomplex Chemelot, waar veel inwoners van Stein werken. Ook heeft Stein een haven aan het Julianakanaal, welke op
       17 december 1934 in gebruik is genomen.
       Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

          

      

        01- Stein-Steenwegstraat no 41:   Dit kruis is hier rond 1900 geplaatst en bedoeld als religieus symbool. Dit kruis is het zelfde als het kruis in de Vaarstraat.
       
===========================================================================================================================================

          

        

        02- Stein-Havenstraat:   In 1986 plaatste dhr. Meijers dit kruis hier nadat de graven en het centraal kerkhofkruis op het kerkhof waren opgeruimd.
      
===========================================================================================================================================

          

      

        03- Stein-Houterend-De Vaart:   Gietijzeren kruis met madonna afbeelding en Jezus op de wolken, wat voorstelt Maria ten Hemelopneming.
        In het hart staat Jezus omringd door wolken. Het kruis staat op een betonnen sokkel met het jaartal 1902. Type Egelie:  I I I B b 2.
       
===========================================================================================================================================

        

       

        04- Stein-Kruisstraat no 99:   Vroeger hing dit kruis in een kapel (1877-1956). Sinds 1956 hangt dit crucifix aan deze gevel.
    
===========================================================================================================================================

          

         

        05- Stein-Kruisstraat-Keerend-Ondergenhousweg:   Op deze plaats staat al meer dan honderd jaar een kruis.
        Dit kruis staat hier sinds 1980 en het verving een Franciscusbeeld. Op het kruis is een metalen hartvorm aangebracht met rozen versierd. Tekst:  INRI.
       
===========================================================================================================================================

             

          

        06- Stein-Vaart:   In het najaar van 1973 werd dit kruis hier geplaatst voor de kapel van Bertha Meulenberg.
         Het corpus is van een metaal legering. Tekst:  Freund wo gehst du hin.
Vergiss nicht dass ich dein erlöser bin.  Dass ich soviel gelitten hab für dich.
        Daher bleib stehn und grusse mich.

===========================================================================================================================================

          

          

        07- Stein- Vaart no 8:   Tot ca 1929 stond dit kruis op de Scharberg achter het Missiehuis. De familie Houben heeft het hier naar de Vaart gebracht.
    
===========================================================================================================================================

         

      

        08- Stein-Valderstraat-Kruisstraat no 3:   Sinds mei 1952 hangt dit kruis aan de gevel van het huis van de familie Janssen. Vroeger stond hier een houten kruis.
      
===========================================================================================================================================

        

          

        09- Stein-Ondergenhousweg-Park:   Houten kruis met afdakje. Verdere gegevens ontbreken.
===========================================================================================================================================

      

    

        10- Stein-Vaart-Begijnstraat:   Gietijzeren kruis met het opschrift:  Sta hier even stil. Tekst:  Freund wo gehst du hin. Vergiss nicht dass ich Deine erlösser bin.
         Dass ich soviel gelitten
 hab für Dich. Daher bleib stehn und grüsse mich.
       

===========================================================================================================================================

        

     

        11- Stein- Ondergenhousweg no 15:  Op het terrein van de bierbrouwerij "De Fontein" hangt aan de opstal dit houtenkruis in vliegerkap model.
        Het bezit een loden corpus.

===========================================================================================================================================

       

        

          

      

        12- Stein-Molendijk:  Huiskruisen aan de Molendijkstraat. In 2017 waren de kruisen verdwenen. Waar naar toe????

===========================================================================================================================================

      

       13- Stein-Molendijk:  Smeedijzeren kruis tegen de muur van de Paardestal.

===========================================================================================================================================

     

          14- Stein-Vaartstraat;  Kruis op het gebouw van het uitvaartcentrum.

===========================================================================================================================================

        

          15- Stein-Ondergenhousweg-Klooster kerkhof:  Kruisen op het verlaten klooster kerkhof.

===========================================================================================================================================

        

        

      

          16- Stein-Kinkeystraat-Kerkhof:  Houten centraal kruis. Op de toegangs poort van het kerkhof hagen enkele kleine kruisjes

===========================================================================================================================================

     

         18-Stein-Kerkstraat;  Klein gietijzerenkruis.

===========================================================================================================================================

      

      19- Stein-Oud kerkhof;  Op het oude kerkhof, achter de parochiekerk staat dit centraal kerkhofkruis zonder corpus.

===========================================================================================================================================

      

      20 - Stein- Nieuwe kerkhof;  Centraal kerkhofkruis van hout zonder corpus. Kruis heeft een onderhoudsbeurt nodig.

===========================================================================================================================================

       

    

     21- Stein- Schaerbergweg:  Kerkhof van de Missionarissen  van het H.Hart.

     Geg. Veldkruus.
    
Vlakbij de kloosterruïne van Stein ligt het kloosterkerkhof van de Missionarissen van het Heilig Hart. In totaal 159 religieuzen, onder wie ook Dochters van
     Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, zijn hier begraven. De Paters en de Broeders hebben vanaf 1921 het missiehuis op het kasteelterrein bewoond.
     Rondm1970 zijn er ook zusters komen wonen en heeft het kloostercomplex de functie gekregen van een bejaardenoord voor broeders, paters en zusters.
     Ook paters die uit de missie terugkeerden hebben in Stein verzord hun oude dag kunnen doorbrengen. In 1993 zijn de laatste religieuzen begraven op
     het kerkhof.  Bron: Stichting Erfgoed Stein.

==================================================================================================================================================

        

      22- Stein- Steinerbos:  Houten muurkuis met afdak. Het Steinerbos was oorspronkelijk een onderdeel van de Staatsmijn Maurits.  Het werd gebruikt als
      ontspanningsoord en was gevestigd in het openluchttheater dat in juni 1949 is aangelegd. Het IVN Stein heeft er thans een Heemkundetuin aangelegd.

======================================================================================================================================================

        

     23- Stein- Kerensheide-Zwartdriesstraat:  Kerkhofkruis zonder corpus.

==============================================================================================================================================================

        

        

      

       

        30- Stein-Kelderstraat:   Deze kapel werd in 1929 gebouwd en is in 1986 geheel gerestaureerd. Op het altaar staat een beeld van Maria met Kind,
        een rozenkrans afgebeeld.

===========================================================================================================================================

          

      

      

       

        31- Stein-Kapelbergweg:   Maria in de Noodkapel. O.L. Vrouwkapel in speklagen van mergel en bakstenen gemetseld.
         In de gevelsteen de jaartallen 1750-1760. Ze werd in 1760 gebouwd. In 1400 was hier de kapel van de H. Richardus. De glas in lood ramen zijn uit 1905 en 1960.
        Een mooi gekleed Mariabeeld met kind staat en een nis op het altaar dat in 1938 gerestaureerd is  door de gebroeders Ramakers uit Geleen.
        Sinds 1994 hangt er ook een porseleinen corpus, afkomstig van het kapelletje op de Noelweg.
        Ook staan er twee houten beelden in de kapel van Richardus en Kilianus.
        Een siersteen met chronogram in de muur verwijst naar het jaar 1760: "eCCe reparat saLUteM DeUs"
        Boven de ingang staat een siersteen met het latijns chronogram: reLICta CeCIDI spLenDIDa orLor wat betekend;
        Verwaarloosd ben ik neergestort; luisterrijk sta op. Boven een nisje is een andere siersteen met Chronogram;
        Es eXorta o tU beLLa totI MUnDo sUaVIs steLLa VIVa paX IntrantlbUs.  In vertaling: Gij zijt opgestaan, o heerlijke,
        voor heel de wereld aantrekkelijke, schitterende Ster; vrede aan hen die hier binnengaan. 
        In 2010 heeft kunstenares Sylke Retitzky het Mariabeeld en het kruisbeeld zeer vakkundig gerestaureerd.

===========================================================================================================================================

          

    

       32-Stein-Krikelsveldweg-Den Hoekstraat;  Veldbrand stenen kapel. Ze werd gebouwd op het einde van de  19e eeuw.
       Het was Naardje Coumans die de kapel bouwde en onderhield. Mevr. Pepels verzorgde de kapel vele jaren en in 1949 vond er een grote onderhoudsbeurt
       plaats die door mevr. Pepels geheel bekostigd werd. Later verzorgde mevr. Thewissen de kapel.
       In de gevel is een gedenksteen aangebracht ter gelegenheid van 50 jaar buurtonderhoud. (1953-2003) Op het altaar staat een Mariabeeldje.

===========================================================================================================================================

        

       33- Stein-Paalweg:  Kruiskapel.
      Tijdens de aanleg van het mijnspoor tussen de haven van Stein en de mijn Maurits, stond de kapel in de weg.
      Aloffs, pastoor te Urmond van 1929 tot 1945, merkt in 1934 in zijn dagboek op: “de nieuwe brug over den Mijnspoorweg nabij de haven werd op
      1 juli voor het verkeer opengesteld. In de zomer van 1934 hebben de Staatsmijnen de oude kruiskapel afgebroken en een nieuwe kapel laten bouwen op de
      Paalweg ” Ruim 60 jaar heeft de kapel op die plek gestaan. Door haar ligging buiten de bewoonde wereld werd de kapel steeds vaker doelwit van vernielingen.
      Zo werd het originele corpus in 1968 gestolen, en werd het kruis enige jaren later met verf beklad en stukgegooid. Mede gezien het feit dat de functie die de kapel had,
      het dienen als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie en de processie tijdens de Kruisdagen, was komen te vervallen, werden plannen gemaakt om de kapel te
      verplaatsen. Op 25 augustus 1995 werd de kapel overgebracht naar haar huidige standplaats: hoek Kampstraat – Bergstraat in Oud Urmond.
      de plaats waar het woonhuis van de stichter heeft gestaan. Overigens was de verplaatsing een hele klus; immers door haar hoogte kon het vervoer niet
      de brug van Urmond plaatsvinden maar via de sluisbrug te Born. In 2004 gaf het bestuur van de Stichting Kruiskapel, een stichting van nazaten van de bouwer,
      aan de Urmondse Monumentenstichting (UMS) te kennen dat ze de kapel wilde overdragen. Dit mede naar aanleiding van het feit dat de beheerder van de kapel,
      dhr. Harie Wessels, in april van dat jaar was overleden. In overleg tussen beide Stichtingen werd de kapel op kosten van de Stichting Kruiskapel in het voorjaar
      2005 volledig gerestaureerd. Op zondag 11 september 2005 vond de formele overdracht van het onderhoud en beheer van de kapel plaats.
     
Harry Meulenberg, Secretaris UMS.

===========================================================================================================================================