Laatst bijgewerkt 22-01-2019

Gemeente Voerendaal.

            Deze gemeente bestaat uit de kernen;
                Colmont - Craubeek - Fromberg - Klimmen - Kunrade -Ransdaal -
                Retersbeek - Ubachsberg - Voerendaal - Weustenrade -Winthagen.

       Klimmen- Craubeek  

     

      

    

        01. Craubeek- Barrier: Natuurstenen wegkruis. Eigenaar en beheer: Buurt Barrier.                       
       Tekst: Mijn Jezus barmhartigheid. Gesticht door de bewoners van het Barrier den 18 juli 1924.
       Corpus van Brons uit 1924.    
       Soortkruis: Devotiekruis. Ontwerp: Hub Boesten aannemer en metselaar te Barrier.    
       Grond gratis afgestaan door de  fam. Haenen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

      

        

      

    

      

     02- Craubeek-Kaardenbekerweg-Craubekerstraat. Gietijzeren wegkruis.
      Eigenaar en beheer: Buurtschap Craubeek.
      Tekst op voet:1879. Corpus:Gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis.In 1982 vernield door kinderen.
      1984 per vergissing van voetstuk gehaald voor restauratie. 1985 door de storm van 14 juli vernield
      door een Kindercarrousel. In het voorjaar 1986 omvergereden. Type Egelie II A a.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   
                         

        03-Craubeek- Penderskoolhofweg no 1. Gietijzeren wegkruis. Corpus is van gietijzer. 
        Eigenaar en beheer: Particulier. Devotiekruis.  In 1985 geplaatst tegen de gevel van woonhuis no 1.
        Kruis gekocht bij antiekhandelaar in Klimmen. Kruis is inmiddels verdwenen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

    

    

      

        04-Craubeek-Peerboompkensweg-Penderskoolhofweg. Houten wegkruis met afdakje en rugschild.
        Beheer: Fam. Stassen en fam. Schloesser. Corpus: Metaallegering van lood en zink. 
        Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis. Einde jaren 1940 werd het vernield. Het corpus is 
        afkomstig van de  lijkkist van pater Jan Weerts die in Meerssen werd begraven.              
        Tekst: Och veur dich.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        05-Craubeek- Barrier no 92.  Dakkruis op schuur van oude boerderij deze kruisen werden na de
        oorlog geplaatst daar waar het dak gebombardeerd werd.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        06- Craubeek-Barrier no 91.  Klein marmeren kruisje in het dierenpark in aanleg. Het kruis werd
        gevonden bij graaf werkzaamheden in het dierenpark door de vader van de huidige eigenaar.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

      

  

     

        20- Craubeek-Holleweg-Craubekerstraat-Mariakapel:  Wegkapel van Kunradersteen.
        Op een altaar staat een Mariabeeld met kind. De kapel is in 1929 gebouwd.
        Open wegkapel van kunradersteen. De kapel werd in 1929 gebouwd. Op een klein altaar staat een Mariabeeldje.
        De kapel is van binnen gepleisterd en blauw geverfd.
====================================================================================================================================================================================================
        

       Fromberg.

     

    
 

   

      01- Fromberg-Frombergerweg  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie:  I I B b 2.2.

=============================================================================================================================================================================================================

       Klimmen.

     

    

    

  

        01- Klimmen-Dolberg.  Het smeedijzeren wegkruis dat voor het houten kruis van foto 1 hier stond.
        Deze foto is uit 1991. Het was afkomstig van het kerkhof te Nuth en stond hier tot 2005.
        Het vernieuwde kruis dat ipv het smeed ijzeren kruis. Eigenaar en beheer:
        Buurtschap Dolberg. Corpus is van hout. Soortkruis: Devotiekruis. Ontwerp:
        Dhr. Jacobs uit Dolberg. Voor zover bekend is dit het vierde kruis.
        Het vervangt het smeedijzeren kruis dat afkomstig was van het kerkhof te Nuth.
        Foto 2009-02-Willems Close-up van het houten corpus.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        02- Klimmen -Heek no 3. Gevelkruisje met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer: Fam. Nicolaes,
        Heek no 3. Corpus is van Brons.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        03- Klimmen- Houtstraat no 23. Gemetseld kruis van Kunradersteen in bakstenen muur.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

        04- Klimmen- Klimmenderstraat-Schutteheiweg.   Dit kruis werd in 2004 door de Heemkunde
        Ver. Klimmen gerestaureerd en opnieuw geplaatst.
        Het is een smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Fam de Rouwette.
        Corpus is van gietijzer en het is een Devotiekruis.
 ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

      

  

    

  

        05- Klimmen-Koulen-Koulenbergsweg-Krekelsbos. Houten wegkruis met dakje en rugschild.
        Het eerste kruis werd rond 1910 gemaakt en geplaatst door J. H. Kickken (1884-1966).
        Foto 5A is het kruis dat in1955 gemaakt door Jos Franssen en zoon Hub Franssen.
        Eigenaar en beheer: Fam. Kickken. Corpus  is van hout +/- 1910. Soortkruis: Devotiekruis. Ontwerp:
        Jan Hendrik Kickken.
       
Tekst op het kruis; Allen die hier voorbij gaan, zonder een oog op hem te slaan.
        Hoe zal het later met hun vergaan. Als zij voor hun rechter staan. AVM.

        Het kruis is in juni 2011 geheel vernieuwd. Het was Bert Leunissen samen met Jos Habets,
        André Kickken, Bert Thissen en Raymond Sijstermans die dit mooie kruis gemaakt hebben.
        Het kruis is op 24 juni 2011 ingezegend door de pastoor van Schin op Geul. Het bezit een houten corpus.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   

        06- Klimmen-Dolberg:  Houten gevelkruisje.
 ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

 

        07-Klimmen- Krekelsbos. Houten gevelkruisje aan woonhuis te Krekelsbos-Klimmen.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

          

        08-Klimmen- Krekelsbos- Kerkeveld. Smeedijzeren wegkruis. Corpus van gietijzer. 
        Vroeger was het kruis door middel van een ijzeren strip aan de boom bevestigd. Het kruis is in 2008
        gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   

        09- Klimmen-Bourgondie-Haspengouw:  Dit kruis is afkomstig uit Welten waar het overcompleet  was geworden.
        De eigenaar  heeft dit kruis hier in de Haspengouw prachtig geplaatst.
        Tekst:  28-09-08. Tegeneuver de Méule. Met dank aan Harry de Boer.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

        10- Klimmen- Putweg- Kalfshofweg. Dit houten wegkruis is hier in 1993 geplaatst door Jan Vliegen
        en zijn 3 jarige kleinzoon Jimmy Dings. Het kruis is geplaatst uit dankbaarheid bij een gedane belofte
        voor een genezing.
       
Tekst op het tekstbordje: Heer Jezus Wij danken U voor alle goeds dat Gij ons geeft elke dag weer. INRI

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      

        11- Klimmen- Putweg:  Gietijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Heemkunde Ver. Klimmen.
        Corpus: gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie: I I A b 10.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

        12-Klimmen - Schoolstraat. Houten niskruis. Eigenaar en beheer: Heemkunde Ver. Klimmen.  
        Corpus: Metaallegering uit 1989. Soortkruis: Devotiekruis.
        Pastorie is in 1906 gebouwd. Op een foto van 1925 staat al een kruis. In de 50/60 jaren is dit
        verdwenen  en er stond korte tijd een Maria beeldje in de nis. In 1989 is het huidige kruis geplaatst.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

        13- Klimmen- Krekelsbos no 1:  Houten gevelkruis aan het woonhuis van de fam. Waelen.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       

        14- Klimmen-Klimmenderstraat 82.  Gietijzeren kruis met in het hart een afbeelding van Maria.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        15- Klimmen-Houtstraat no 25.   Gemetseld kruis op het gebouw no 25 in de Houtstraat te Klimmen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

      

        16 - Klimmen-Vrijthof-Kerkhof.  Centraal Kerkhof kruis met houten corpus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        17- Klimmen-Vrijthof-Kerkhof.  Een viertal gietijzeren kruisen die vroeger gediend hebben als grafkruis.

=================================================================================================================================================================================================================

       Kunrade.

        

    

  

    

    

       01- Kunrade- Valkenburgerweg-Bergscheweg. De foto uit 1970 laat zien dat hier vroeger een gietijzeren kruis heeft gestaan.
        Op de oude voet heeft men een houten kruis geplaatst dat in 1991 vernieuwd is.
        Het vernieuwde kruis van foto 01. Het is geplaatst op 10-11-1991.
        Het is gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade.  Kruis is in 2016 gerestaureerd door Wiel Erven.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        02-Kunrade- Bergscheweg. Oud smeedijzeren kruis dat helaas verdwenen is. Het zou afkomstig zijn uit een dorpje in
        de Belgische Ardennen. De eigenaren hebben het meegenomen naar hun vakantie huisje in de Ardennen.
       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

       

  

    

  

          

     

        03- Kunrade- Heerlerweg-Pontstraat. Zeer fraai houten wegkruis. In de volksmond heet dit kruis
        Der schoone Christus va Kunder. Het kruis is in 2004 gerestaureerd door de fam. Erven.
        Het  verhaal gaat dat dit kruis ten tijde van Napoleon door een soldaat een arm werd afgeslagen
        Enige dagen later verloor deze soldaat op precies dezelfde plaats ook zijn arm. 

        Der Schoone Christus van Kunder te Kunrade
        Kunrade:  Ver voor de negende eeuw stond er in Kunrade in de Kunderberg een klooster dat door Benedictijnen

        bewoond werd. Het waren de Noormannen die in die tijd onze contreien onveilig maakten. Zij hielden rooftochten,
        moordden en plunderden. Zo ook in het jaar 881. Het was kerstnacht toen zij het klooster in de Kunderberg van
        de Benedictijnen leeg roofden, plat brandden en de paters en broeders vermoordden. Broeder Odgar ontsprong
        de slachtpartij omdat hij niet aanwezig was in het klooster.
        Kluizenaars.
        Broeder Odgar bouwde een nieuw provisorisch onderkomen en trok zich terug als kluizenaar in Kloosterbösch.
        Zo heet het gebied waar het klooster heeft gestaan. Hij verbouwde groente en fruit en leefde een erg teruggetrok-
        ken bestaan. Velen eeuwen na die kerstnacht leefden er nog verschillende kluizenaars en een van hen bevestigde
        een groot kruis op een eikenboom. In de loop de jaren groeide het kruis in de boom vast. Het werd zeer vereerd
        door de bewoners van deze streek. Na vele eeuwen was de boom van Kloesterbösch reusachtig dik geworden
        maar van binnen was hij vermolmd. In een hevig noodweer met bliksem en donder sneuvelde de boom.
        Daarbij werd het kruis onherstelbaar vernield.
        Corpus.
        Uit de dikke takken van de boom sneed een onbekende kunstenaar een prachtig mooi corpus. Het stelde de
        stervende Heiland voor. het beeld verhuisde na verloop van tijd naar Kunrade en werd geplaatst op een plek die
        nu nog "In gene Christus" heet. Toen Napoleon rond 1800 deze streek onveilig maakte met zij leger Sansculotten,
        moesten alle kruisen en beelden van heiligen verdwijnen of veilig gesteld worden. Aangezien "Der Schoone
        Christus van Kunder" zich nog "In gene Christus"bevond, vergreep een dronken Sanculot zich aan het corpus
        en vernielde het met mokerslagen. Het had geen armen meer, alleen de romp bleef over.
        Herstel.
        Een zekere Stoelemans, en later zijn familie, verborg het verminkte corpus in zijn huis op de zolder. Daar bleef
        het meer dan honderd jaar liggen. Vlak voor 1931, werd het corpus hersteld en kreeg een mooie plaats tegen de
        gevel van het hoekhuis van de Pontstraat en de Heerlerweg. Het kruis werd door de bevolking vereerd. Men had
        grote eerbied voor dit oude legendarisch kruis dat eerherstel bracht aan de ongeschonden Heiland.
        Inzegening.
        Het was in 1931 dat Mgr. Lebouille de processie voorging van de kerk in Voerendaal tot de plek waar het kruis
        geplaatst is. De inzegening was een prachtige plechtigheid die door vele Voerendalers en Kunradenaren werd
        bijgewoond. Kapelaan Welters hield de feestpredicatie. Het kruis hangt nu nog aan het woonhuis van de familie
        Erven, die ook voor het onderhoud zorgt van de "Schoone Christus van Kunder".
      
 Boek:  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems. 

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

  

    

  

        04- Kunrade Heerlerweg-Kunderberg. Fraai smeedijzeren wegkruis uitgerust met twee
        lantarentjes. Vermoedelijk een devotiekruis. In de schacht van het kruis staat het jaartal 1865 in geslagen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

    

          

        05- Kunrade- Heerlerweg-Grachtstraat:  Een echt veld of hagelkruis dat in de loop des tijds door
        bebouwing is achterhaald. Diende vroeger ter bescherming van de gewassen, vee en mens.
        Het werd dan ook aan het begin van weilanden en akkers geplaatst. Kruis staat op deze plek sinds 2003.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        06- Kunrade- Hogeweg no 67. In de tuin bij de fam. Schreijen staat dit prachtige gietijzeren kruis.
        Kruis is in 2017 verdwenen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

      

  

     

        07- Kunrade- Kunderberg:  Houten wegkruis in mooie omlijsting en zeer goed onderhouden.
        Achter het corpus is een zon afgebeeld.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

  

    

    

     

        08- Kunrade-Kunderberg-Natuurreservaat. Oorlogs-moordkruis.Hier werd dhr. Le Chantre uit het
        Belgische Eijsden door de Duitsers gefusilleerd. Dhr Chantre was een Belgische verzetsman.
        Het kruis  is geheel van oorlogsmateriaal gemaakt. Het kruis heeft geen corpus. Het kruis is geplaatst
        door dhr Schreijen.
        Tekst: Gefusilleerd 9-9-1944 R.F.C.H. Le Chantre uit Belgisch Eijsden.
 
       Op 9 sept. 2014, na 70 jaar, onthulde Grêt Schreijen en wethouder Leunissen het informatie bord bij
        het oorlogskruis in de Kunderberg. Als 16 jarige jongen was Grêt Schreijen de laatste burger die dhr.
        Le Chantre in levende lijven nog heeft gezien.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

        

        09- Kunrade-Mareweg-Cortenbacherveldweg.  Smeedijzeren veldkruis. Gemaakt door Wiel Erven
        uit Kunrade. Het is geplaatst in november 2012.
        Tekst: Ich wis datste Koams
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

        10-Kunrade-Kunderberg no 35.   Huiskruis aan de woning Kunderberg no 35.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        11- Kunrade-Kunderberg no 32.   gemetseld huiskruis aan de woning no 32 in de Kunderberg.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12- Kunrade-O.L.Vrouweplein- Kerkhof.  Centraal houten kerkhofkruis op het kerkhof van Kunrade.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        13- Kunrade-Kunderkampstraat no 12:  Rechts naast de voordeur van het woonhuis in de Kunder-
        kampstraat no 12 dat opgetrokken is uit Kunradersteen hangt dit corpus. Het is een eenvoudig loden
        corpus. Het huis stamt volgens een naambordje uit 1870.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

       
   14- Kunrade- Hogeweg-Hoolstraat:
Smeedijzeren wegkruis met koperen corpus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        15- Kunrade-Kunderberg no 28:  Houten gevelkruisje aan de gevel van een woonhuis

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

 

        16- Kunrade- Hongerbeekstraat-Eickhovenstraat;   07- juli 2017 werd er een nieuw kruis ingezegend door pastoor Brouwers
        dat hier geplaatst werd door Fred Willems. Het is een prachtig gietijzeren kruis. Tekst: Te druk- Rust dan eens bij de Heer.

      Wegkruis inzegening Hongerbeekstraat te Kunrade dd. 7-7-2017.

       Vrijdagavond rond 19,30 uur verzamelden zich tientallen mensen bij het nieuwe kruis in de Hongerbeekstraat te Kunrade.
       Nadat het openingswoord verricht was door Fred Willems gaf deze een uiteenzetting waarom hij hier een kruis plaatste.

       Hij kocht het kruis bij een antiekhandel in Amsterdam en
het zou afkomstig zijn uit Noord Frankrijk.
       Pastoor Brouwers gaf een korte uitleg wat de betekenis van een wegkruis is en waarom het geplaatst werd.
       Hierna werd gebeden voor vier Christelijke begrippen, n.l. liefde –begrip -vrede en respect.
       Pastoor Brouwers zegende na een kort gebed het kruis in, waarna Fred Willems een dankwoord uitsprak aan de gemeente Voerendaal,

       Wiel Erven en pastoor Brouwers
zegende de aanwezigen en stuurde hen huiswaarts met een slotzegening “gaat heen in Vrede”.

===========================================================================================================================================================================================================================

      Ransdaal.

      

  

  

       

       01-Ransdaal- Akerweg: Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer Heemkunde Ver. Klimmen.
        Soortkruis: Devotiekruis. Corpus: Gietijzer uit 1990. Kruis werd in 1990 geplaatst. Ontwerp Wiel
        Erven en Rim Lipsch. Kruis vervangt kruisje van begin 20e eeuw dat in 1984 verdwenen is door de
        ruilverkaveling waardoor de weg naar het pomphuis verdween.
        Het initiatief kwam van dhr. H.J. Lips.  
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

   

    

               

          

        02- Ransdaal- Delkesweg: Smeedijzeren wegkruis. Vroeger had dit kruis een dakje en
        rugschild. De tekst was toen: Blijf bij ons Heer, wanneer het avond wordt.
        Deze is helaas verdwenen. Kruis in 2007 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg.
        Corpus aluminium legering. Soortkruis: Devotiekruis.
        Het nieuwe kruis is geplaatst door Wiel Erven en Chris Willems in oktober 2013. zie bijlage.

        Plaatsing nieuw kruis aan de Delkensweg dd 26 oktober 2013.
        Toen ik in augustus vernam dat ik een kruis kon krijgen bij de familie Keulders-Lardinois te Wijlré ben ik er

        meteen naar toe gegaan en kwamen we snel tot overeenstemming voor het overnemen van het kruis.
        Toen ik het kruis zag zij ik meteen dat dit kruis me zo bekend voorkwam, toen de familie Keulders me vertelde
        dat dit kruis van het kerkhof te Epen kwam viel de puzzel in elkaar want het stond achter het graf van de oma en
        opa van mijn vrouw.
        Het kruis is vermoedelijk in 1954 geplaatst voor Willem Hubertus Lardinois, geboren 18 april 1883 en overleden
        op 21 december 1953. Hij was getrouwd met Maria Mechtidis Peerboom die geboren was op 17 september 1885
        en overleden op 23 augustus 1970.
        Hun zoon Sjeng Lardinois die smid van beroep was heeft dit kruis in 1954 gemaakt en geplaatst.
        Na jaren dienst gedaan te hebben als grafkruis moest het geruimd worden omdat de grafrechten verlopen waren.
        De familie Keulders-Lardinois uit Wijlré ontfermde zich over het familiekruis en zodoende kwam ik in bezit ervan.
        Ik ben met het kruis naar Wiel Erven in Kunrade gegaan die een paar kleine veranderingen heeft aangebracht en
        samen met zijn broer Lei en Hub Smeets
uit Schin op Geul hebben wij samen op 26 oktober het hier geplaatst
        ter vervanging van het oude kruis dat in zeer slechte staat verkeerde. Het tekstbordje dat vernieuwd werd is
        geschilderd door Jan Scheepers uit Margraten met de tekst: SAMEN ONDERWEG.
        De familie Huntjens die het kruis voorheen onderhielden waren het met deze vernieuwing onmiddellijk eens
.
       Het is dan ook een mooi en goed gebruik dat dit kruis op 12 oktober 2013 werd ingezegend.

      
 Ubachsberg, 12 oktober 2013. Chris Willems.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

    

       

        03- Ransdaal-  Dr. Huntjensstraat-Spoorstraat. Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer:
        Particulier.Corpus. Gegoten metaallegering. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

    

        04- Ransdaal- Kampstraat no 4. Houten wegkruis met dak en rugschild. Eigenaar en beheer:
        Particulier. Corpus is van hout en begin 20e eeuw. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
        Het kruis en huis heeft in 2011 een grondige restauratie ondergaan.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

     

        

        05- Ransdaal-Kampstraat-Viaduct. Houten kast met gietijzeren wegkruis erin. Eigenaar en beheer:
        Particulier. Corpus oorspronkelijk 21-8-2001. Tekst: Gezegend zij het gebed des Heren.
        Kruis is geplaatst en ingezegend op 21 aug. 2001 en is afkomstig uit België en is gekocht door
        de bewoner van Kampstraat no 1. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  IIA Ib 5.2.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

   

        06- Ransdaal-Termaar- Mareheiweg no 45. Klein houten gevelkruisjes met dakje en rugschild. 
        Corpus; Messing. Geplaatst: Zomer 1998 door dhr. Camps die dit kruisje ook zelf heeft gemaakt.
        Thans woont hier de familie Schloesser-Stassen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

      

   

        07-Ransdaal- Past. Laevenstraat no 25.   Smeedijzeren kruis met figuren erin.
        De bewoners vertelden dat zij bij de bouw van hun huis op zoek waren naar een hekwerk voor de hal.  
        Van het kerkhof in Epe verkregen zij een hekwerk waaronder dit kruis ook zat. Het vrome gebruik in
        Limburg in ere houdend  plaatsten zij  dit kruis in hun tuin.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

   

        08-Ransdaal-  Ransdalerstraat-Akerweg. Houten wegkruis uit 2004.
        Tekst: Dee hie ten Hiëmel kiek "dink aan mich" A.N. 2005. Tekstbord werd in 2005 geplaatst.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

    

    

    

        09- Ransdaal- Ransdalerstraat no 6. Houten kruisje in muur nis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Corpus: Metaallegering van lood, tin of zink. Soortkruis: Devotiekruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

       

      

    

        10- Ransdaal- Ransdalerstraat no 28A- Kampstraat. Houten wegkruis met dak en rugschild. Eigenaar en beheer:
         Particulier.1963 Corpus: Brons. Een vervangend exemplaar dat in 1963 het orig. verving. De boerderij stamt uit 1768.
      
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

    

    

    

        

      
       
        11-Ransdaal- Ransdalerstraat-Karstraat. Het oude kruis dat hier geplaatst werd in 1981 op een oude
        spoorbiels. Eigenaar-beheer: Particulier. Soortkruis: Devotiekruis.
        Op dit kruispunt verongelukte Paul Vaessen uit Ubachsberg, 30 jaar oud op 13 sept. 1969.
        Dit kruis is hier niet geplaatst voor Paul Vaessen, maar als wegkruis.
        In 1999 vervangen door kruis op foto no 11-2000-01-Willems een hardstenen kruis.
        Kruis werd in 2011 verplaatst naar de overkant van het kruispunt (foto 11N) bij reconstructie van het kruispunt.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

    

        12-Ransdaal-Ransdalerstraat-St.Gillisstraat. Smeedijzeren wegkruis.
        Eigenaar: Onbekend. Soortkruis: Devotiekruis; Corpus: Gietijzer uit de 1ste helft van de 20e eeuw.
        Tijdens of na het eind van de Tweede Wereldoorlog werd hier bij het kruis een Duitse soldaat begraven.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        13-Ransdaal-Termaar- Schalenbosweg no 36. Gietijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Soortkruis:Devotiekruis. Corpus: Gietijzer. Geplaatst in 1993. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te

         Spekholzerheide.  Kruis stond voor 1993 20m. verderop langs de weg. Kruis is inmiddels verdwenen.
       
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

     

     

        14- Ransdaal- Scheumerveldweg. Hardstenen memoriekruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Tekst: "Hier riep God Hub Geelen uit Etenaken door een noodlottig ongeval tot zich terug 
        + 6 aug. 1947 Jezus Barmhartigheid". Kruis is geplaatst  in 1947. Soortkruis Gedachtenis of
        Memoriekruis. Hub Geelen viel van de kar toen hij met zijn vader met paard en kar op weg was
        naar het veld. Hij kwam onder de wielen terecht en riep nog naar zijn vader dat deze door zou
        rijden en dat  hij na zou komen.  Zijn vader vond hen later evenwel ter plaatse toen hij dood was.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

       
        15-Ransdaal- St. Gillisstraat-Grachtstraat. Het oude kruis in de St. Gillisstraat dat hier hing tot
        2004. Deze foto is uit 1993 en is het oude kruis op een spoorbiels. Het is hier geplaatst in 1981.
        Het vernieuwde kruis in de St. Gillisstraat. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Soortkruis: Devotiekruis. Geplaatst in 2004 door A. Schleyper uit Landgraaf. Het is een R.V.S.
        kruis met rugschild zonder corpus.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

   

        

        16- Stationsstraat-Mareheiweg. Houten wegkruis met afdakje en tekstbord. Eigenaar
        en beheer: Buurtver. St. Jozef. Tekst: INRI. Zondaar wanhoop niet het zijn mijne wonden die U den
        hemel biedt. Uit dankbaarheid voor behoud en bevrijding 10-5-1940  17-9-1944.
        Corpus is uit 1947. Soortkruis; devotiekruis. Kruis is geplaatst uit dankbaarheid in 1947 voor 
        behoud uit de oorlog door dhr. Bos en buren.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        17- Ransdaal- Termaar- Mareheiweg no 30. Houten gevelkruisje met afdak. Eigenaar en beheer:
         Bewoners van hoeve no 30 te Termaar.  Corpus is van Messing. Tekst: INRI.  Dit kruisje werd hier
        aangebracht  nadat de grote  kastanjeboom verdwenen was waar het aanhing. Het kreeg een plek 
        tegen de wit gekalkte boerderij.  Kruisje is rond 2006 verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

    

  

         18-Ransdaal Termaar-Schalenbosweg. 
        
Natuurstenen wegkruis.  Eigenaar en beheer:  Buurtver. St. Jozef.
        Tekst:  INRI. O zoet hart van Jezus, op U alleen heb ik door Maria al mijn hoop gesteld in leven  
        en dood. Corpus; Aluminium uit 1962. Op de voet van het kruis staat.  "1959".  Het oude kruis
        stond er al  n 1920.  Het was een houten kruis dat stond onder een lindeboom en gemaakt door  
        Timmerman Kickken (Koulen).  Soortkruis: Devotiekruis.

        Maandblad Onder Ons dd september 2000.   Kruisbeeld van Ter Maar.
        Op Termaar staat een kruisbeeld bij het kruispunt van de weg van diezelfde naam, Schalenboschweg en de
        Stationsstraat. Jo Simons die daar woont, verteld me iets meer over de geschiedenis: het beeld dateert uit de
        jaren 1920. Het heeft in het midden van de kruising gestaan tot 1958. Het was een houten beeld onder een
        lindeboom, waaromheen een ijzeren hek stond. Vooral voor de jeugd van Termaar was dat het middelpunt van
        de buurtschap, een ideale plek om elkaar 's avonds te ontmoeten. Ze wierpen ook centen over het hek, ze
        tietschten dus in de hoop dat het hun geluk bracht. Uiteindelijk moest ook deze plek aan de nieuwe tijd geloven.
        Toen de weg vanwege het toenemend verkeer stofvrij gemaakt moest worden, werd het beeld opzij geschoven.
        De buurtvereniging- de jonckheit- heeft toen in overleg met de gemeente voor dit nieuwe, stenen kruis gezorgd

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

    

 

        19-Ransdaal- Termoors no 12.  
       
Houten gevelkruis met dakje en rugschild.  Eigenaar en beheer: Particulier. Corpus: Metaallegering.
        Ontwerp:  Timmerman Reijnders.  Rond 1900 stond hier al een kruis, dit kruis is in 1940 geplaatst.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        20-Ransdaal- Termaar-Stationsstraat no 2: Aan het woonhuis Stationsstraat  hangt dit kleine maar
        fijne gevelkruisje. Het is in 2007 geplaatst.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        

         21- Ransdaal- Termaar-Stationstraat no 45:   Smeedijzeren kruis bij het woonhuis van de familie
         Schloesser-Stassen, Termaar no 45. Het is in 2007 geplaatst.
 =======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         22- Ransdaal- Mareheiweg no 1. Op de stal bij de familie Soogelee is dit gemetselde  kruisje.
        Een teken van een godsdienstig geloof om het vee en hun bewoners te beschermen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

         23- Ransdaal-Mareheiweg no 1.  Gelijk aan foto 29 ook op deze stal een gemetseld kruisje.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        24- Ransdaal- Randalerstraat- Kerkhof.   Het gemeenschappelijk kerkhofkruis te Ransdaal.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

             

        25- Ransdaal- Krekelsbos no 6.   Klein houten kruisje aan de woning Krekelsbos no 6 bij de fam.
        Sijstermans.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        26 -Ransdaal- Koulenbergsweg no 9:  Tegen de gevel van woonhuis no 9 in de Koulenbergsweg
        staat dit fraaie smeedijzeren kruis. Het is eigendom van de familie Reinartz.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

  

        27- Ransdaal- Mareheiweg:  Op het hek van een weiland versierd dit kruisje het hek.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        30- Ransdaal- Koulenbergsweg no 9; Klein gietijzeren kruis in nis van de gevel.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       29- Ransdaal- Opscheumer:  Kruis is verdwenen.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

   40- Ransdaal- Ransdalerstraat no 139: H. Hart beeld boven op het dak bij de fa. De Vries.
        De fa De Vries is verdwenen uit dit pand alsmede ook het H. Hartbeeld op het dak.

==========================================================================================================================================================================================================================================

          Retersbeek.

         

        

    

       

       01- Retersbeek- Jan Peukensweg:  Houten kruis met dakje en rugschild. 
        Eig. en Beheer:  Buurtschap Retersbeek: Gietijzere corpus is nog origineel. 
        Soortkruis:  Devotiekruis.
        In 1910 stond er een kruis gemaakt door dhr. Luijten uit Retersbeek. In 1963 is het kruis 
        vervangen door een kruis van H. Winthagen. Het huidige kruis is geplaatst en gemaakt door Zef Habets.
 =======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        02- Retersbeek- Retersbekerweg-Kalfshofweg. Plaatstalen boomkruis met corpus.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

   

    

  

        03- Retersbeek- Retersbekerweg. Smeedijzeren wegkruis.
        Tekst:  H. Moonen  geb. 1863  overl
1896.
        Gegoten legering van corpus.   Soortkruis: Gedachtenis- of Memoriekruis.
        H. Moonen zou op deze plaats zijn overleden na een aanval van epilepsie.
        Hij was een brouwersknecht bij de fam. Linckens.  33 jaar oud.
        Het kruisje  is in 2008 verdwenen maar in 2009 kwam het plotseling weer terecht.
       
Het smeedijzeren wegkruis van H. Moonen nadat het opnieuw herplaatst is. 
        Wiel Erven restaureerde het kruis en herplaatste het op de Retersbekerweg.
        Tekst op het tekstbordje: H. Moonen geb.1863 Overl. 1896.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

          

   

     

        04- Retersbeek- Retersbekerweg. Gietijzeren herdenkingskruis van Marcel Verhoeven. 
        Eigenaar en beheer: Fam. Verhoeven. Tekst:  Marcel Verhoeven 36 jaar 19-1-2004.
        Hier werd Marcel verhoeven aangereden door een dronken automobilist uit Retersbeek            
        op 18-1-2004 en overleed op 19-1-2004 in het ziekenhuis. Familie en buurtbewoners plaatsten dit  kruis hier.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

     

        05- Retersbeek- Retersbekerweg.  Aan een eikenboom op de Retersbekerweg hangt sinds enkele  jaren een klein houten kruisje.
        In 2018 was het kruisje plotseling verdwenen, mogelijk vernield. Chris Willems uit Ubachsberg hing hier in april 2018 een nieuw kruisje.
        We hopen dat dit kruisje een langer leven is beschoren.

 =====================================================================================================================================================================================================================================================================         

         Ubachsberg.

        01- Ubachsberg- Dalstraat no 17. Oud grafkruis dat dhr. Piet Crutzen gered heeft van het .
        vuilnisstort. Na restauratie heeft hij het een plaatsje gegeven aan het dak van de sierput
        in z'n tuin.  Nadat de bewoners dit huis verkochten werd door de nieuwe bewoners de put afgebroken.
        
Kruis is in 1999 verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

     

    

        02- Vrenkeweg-Hongerbeekweg:  Klein boomkruisje dat hier  opgehangen werd door 
        Lambert Blezer uit de Vrenkeweg. Het is in 1995 verdwenen bij de aanleg van  de waterbuffer in de nabijheid van de boom.
       
Het gietijzeren kruis werd hier geplaatst door Chris Willems uit Ubachsberg ter vervanging van het  verdwenen boomkruis.
        Op 31 mei 1997 werd dit kruis geplaatst.  Het is afkomstig van het kerkhof van Puth-Schinnen.
        De oude tekst luidt: Alvorens gij de weg betreedt die door de bergen leidt. Bidt hier die voor uw
        zaligheid den bitteren kruisdood lijdt.   Eigenaar en beheer: Chris Willems - Ubachsberg.
        Het kruis werd in 1998 ingezegend door Pastoor Clerx. Later werd de tekst aangepast en deze luidt:
        Blijf bij ons Heer, 't wordt avond.
        Verzorging en onderhoud van het kruis door de familie Willems.Inzegening van het kruis  op de derde zondag van juni in  1998.
        Zelf was ik toen schutterskoning van het Eregilde van de schutterij St. Hubertus uit Ubachsberg.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

   

   

   

        03- Ubachsberg- Heggerweg-Breedeweg.  Zeer mooi in hout gesneden kruis met als opschrift:
        Onze Vader. Het onderhoud gebeurt door enkele inwoners van de Hunsstraat en dhr. Claessen
        Kruis is in 1998 verdwenen.
        Het vernieuwde kruis van foto 03C. Dit gietijzeren kruis is geplaatst door dhr. Claessen uit
        Ubachsberg. Sokkel is gemetseld door Jo Bemelmans uit de Bostenstraat.
        Kruis geplaatst in 1999. In 2012 door jeugdige vandalen vernield en gerestaureerd door de fam.
Senden.
      
 Type Egelie:   I I A b 2.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

       

        04- Ubachsberg- Hunsstraat-Dalstraat. 
      
 Oud gietijzeren kruis met de afbeeldingen van Maria en Johannes.
        Kruis is in 2007 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Type Egelie: I I A b 10.
        Eigenaar onbekend.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

    

    

    

        05- Ubachsberg- Hunsstraat no 54. Dit oude hagelkruis dat staat bij de fam. Senden moet vroeger
        op een andere plek hebben gestaan. Vermoedelijk aan de rand van de velden.
        Het is een   smeedijzeren kruis met een gietijzeren corpus. Vroeger had het een vliegerkap met achterwand.
        Het kruis werd in 2016 gerestaureerd door Wiel Erven en Chris Willems.
        Het werd ook in 2016 ingezegend door Pastoor Pisters in opdracht van de Buurtver. Hunsstraat.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        06- Ubachsberg- Hunsstraat. Dak boeiboord kruisje.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

    

        07- Ubachsberg- Kerkstraat no 47.
       
Huiskruis bij de fam. Willems-Groneschild. Geplaatst op 31 dec 1993 op de dag van de Vrede.  
        Terwijl heel Limburg het hart vast hield voor de Watersnood ramp van de Maas overstroming.
        Tekst:Jeder Huuske hat zie Kruuske. Op de achterzijde van het tekstplaatje
        staat nog de orig. tekst nl. J.M.J. zr. Paulena v.h.z. K.J. W. H. v. Horck ingtr. 9-3-'12 overl. 4-8-49  RIP.
        Het kruis is verkregen van B. Melchiors uit Schey-Noorbeek en 
        gerestaureerd door dhr. Wiel Erven uit Kunrade-Voerendaal. Type Egelie:   I I I A b 1.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        

    

          

    

  

   

        08- Ubachsberg-  Kerkstraat-Hunsstraat.
        Dit kruis staat hier sinds 1999 en vervangt het vernielde gietijzeren
        kruis. Het kruis is afkomstig uit Hoensbroek en is hier geplaatst door de fam.  H. Franssen -Groven.
       Het vernielde kruis was vrijwel het zelfde model kruis dat hier meer dan 125 jaar.
       heeft  gestaan. Onderhoud en beheer: Fam. H. Franssen-Groven.
       
Tekst op de sokkel van het kruis: Christenmens denk aan het kruis, het
       is door dit teken dat gij zult overwinnen. Op tekstbordje: Onze Vader

        De Limburger.  9 augustus 1974. Vandalen roven wegkruis.
        Ubachsberg - Onbekende jongelui hebben het honderd jaar oude wegkruis op de hoek Hunstraat-Kerkstraat in
        Ubachsberg vernield. De vandalen braken het ijzeren kruis van zijn hardstenen voetstuk en gooiden het kapot.
        Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het wegkruis dateert uit 1875. Het kruis heeft niet altijd op de zelfde plek
        gestaan. Vele jaren stond het aan de overkant van de weg. Toen der tijd droeg de sokkel slecht de inscriptie
        J.M.H en M.C.H.R. (heer Horsmans en zijn echtgenote) zijnde de initialen van degenen die het wegkruis lieten
        oprichten. In verband met nieuwbouw verhuisde de crucifix naar zijn huidige plekje. Bij die gelegenheid werd het
        stenen voetstuk omgedraaid en van een nieuw opschrift voorzien. Het luidt: O Christenmensch, denk aan het

        kruis, het is door dit teeken dat gij zult overwinnen.

        De Limburger.  17 december 1975.  Wegkruis 100 jaar in Ubachsberg.
        Ubachsberg - Een eeuw lang siert een kruis het straatbeeld van de Kerkstraat in het dorpje Ubachsberg.
        Deze maand is het honderd jaar geleden dat het kruis (op een hardstenen blok) door de Ubachsbergse familie
        Horsmans op de hoek Kerkstraat-Mingersborgerweg werd geplaatst. In 1931 werd het kruis verplaatst naar de
        overzijde van de straat. Vorig jaar werd de crucifix door enkele baldadige jongelui zodanig toegetakeld dat hij
        hersteld moest worden. Met vereende krachten zorgden de buurtbewoners ervoor, dat vorig jaar rond Kerstmis
        het kruis geheel gerestaureerd op zijn plaatst terugkwam. Het kruis is niet meer het authentieke dat een eeuw
        geleden door de familie Horsmans aan de gevel van haar woning werd bevestigd. Maar het voetstuk met inscriptie
        1875 is bewaard gebleven.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

     

      

        09-Ubachsberg- Mingersborg-Eyserweg. Dankkruis van de fam. Verbeek, bewoners van de Molen
        Het corpus is in 1992 vernieuwd door kunstenaar uit Heerlen. Kruis is in 1896 geplaatst.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

                        

        10- Ubachsberg- Mingersborg- Bernardus hoeve. Op de binnenhof van de Bernardus hoeve staat 
        dit prachtige monumentale kruis. Het corpus is een uit hout gesneden van 1837. 
        Het geheel is privé bezit van de eigenaar van de Bernardus Hoeve. Tekst: anno 1837.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

    

        11-Ubachsberg-Mingersborg no 10. Huiskruis bij de fam. Erkens-Schroef. Het is uit België
        afkomstig  en geplaatst op 16-4-1997 door de fam. Erkens.
      ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

   

    

     

    

  

        12- Ubachsberg- Oude Schoolstraat-Kerkstraat.
       
Vroeger diende dit kruis ter bescherming van het drinkwater bij de waterput die toen hier stond.
        Aan het voeteneind zijn de afbeeldingen van Maria en Johannes  te zien.
        Tot 2002 werd dit kruis onderhouden door Jef Hesdal. Kruis werd in 2003  vernield  door  vandalen.
        Het is hersteld door Wiel Smeets en Chris Willems die ook voor het  onderhoud zorgt. 
        Dit is dus een Putkruis.  Type Egelie;  I I A b 10.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        13- Ubachsberg- Oude Schoolstraat-Pingenstraatje no 10.
        Gietijzeren kruis dat afkomstig is uit België  en door de eigenaar de familie Reinders gekocht
        op de rommelmarkt in Tongeren.  Het is hier in mei 1997 geplaatst op deze binnenplaats.
        In het hart van het kruis is een afbeelding van Jezus kindje met in zijn hand de H. Schrift.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        14- Ubachsberg-Oude Schoolstraat- Pingenstraatje no 10. Zeer fraai klein nis kruisje met opschrift IHS.
        Deze werden in vroeger  jaren aangebracht ter bescherming van het woonhuis en zijn bewoners.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

    

  

        15- Ubachsberg -Colmonderweg-Pingenstraatje. 
       
Veld of Hagelkruis. Staat op deze splitsing van wegen. Het is geplaatst door toedoen van Hub Lips.
        In 1993 gerestaureerd door de fam. Wiel Erven uit Kunrade. Het is een smeedijzeren kruis.
        In 2013 geheel gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       

     

    

  

      

  

      

         16- Ubachsberg- Vrouwenheide-Veeweg.
         Gietijzeren wegkruis. Aan het voeteneind een afbeelding van de wenende vrouwen.
         Tekst.  Ere zij God. Geplaatst in 1987 door dhr. J.Voncken uit de Klein Heide te
         Ubachsberg. Kruis is helaas in 2008 beschadigd aan de beeltenis van de wenende vrouwen
         en tekstbordje. Type Egelie.   I I B b 1.
         Op 24 oktober 2012 werd er een nieuw kruis geplaatst omdat het oud zwaar beschadigd was.
         Het nieuwe kruis is gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade en geplaatst door Wiel Erven
         en Chris Willems en Lei Erven. Het was verkregen van de fam. Frankort uit Heer-Maastricht.
         Hier waren aantekeningen van wandelaars verstopt achter het kruis in een kokertje.
         Hier staan coördinaten op. Wij hebben ze natuurlijk terug geplaatst achter het kruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

        17- Ubachsberg- Douveweg:   Houten boomkruis dat hier in het najaar van 1996 werd opgehangen
        door een campinggast van Camping Colmont  Kruis is in 1998 vernield

       
Het vernieuwde kruis is van smeedijzer op een houten onderkruis. Kruis is afkomstig van de
        fam. Caelen uit Valkenburg en heeft dienst gedaan als grafkruis van Robert Caelen  * in 1944
        en gestorven in 1944. Kruis geplaatst op 15-5-2006 door Chris Willems uit Ubachsberg die
        ook het houten onderkruis heeft gemaakt.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


  
   

    

    

  

  

        18- Ubachsberg- Colmont-Geerweg:   Ongelukskruis uit 1841.
        Tekst: Bet vor Gestel van saleger Johannes Schrivers, hier den 15 juli 1841  O.S.V.D.
        Dhr. Schrijvers was afkomstig uit Wahlwiller en kwam in 1794 in Ubachsberg wonen waar nu
        de Leuf is. Was de eerste keer getrouwd met een zekere mevr. Janssen. In 1806 trouwde hij
        voor de tweede keer met weduwe Hoepermans. Hij was de laatste overledenen die in
        Voerendaal begraven werd. Hij zou hier gestorven zijn aan een hersenbloeding. Kruis werd
        onderhouden door Jo Ubachs uit Colmont en nu door Chris Willems uit Ubachsberg.
        De letters OSVD betekenen: Omni Salus Verbo Dei, wat betekent Allen heil in het woord van God.
        In 2000 werd door Chris Willems een nieuw tekstbordje gemaakt omdat het oude versleten was.

        Schrijvers kruis te Colmont-Ubachsberg
        Colmont-Ubachsberg:  In het landelijk gelegen Colmont, een gehucht van Ubachsberg staat het oudste kruis

        kruis van Ubachsberg. Het Johan Schrijvers kruis. Johan Schrijvers was een jonge boerenzoon geboren te
        Wahlwiller in 1767. Hij trouwde in 1794 met Johanna Janssen uit Ubachsberg. Ze gingen wonen en boeren in de
        Dalstraat op de hoeve "De Leuf" waarin nu het met een Michelinsterren bekroonde restaurant "De Leuf" is
        gevestigd. Zijn vrouw, Johanna Janssen stierf in 1798 in het kraambed, iets wat in die tijd veelvuldig voorkwam.
        Ze bracht wel nog een zoon ter wereld, Johan Pieter Schrijvers, * 06-05-1798   + 22-06-1868.
       Johan Schrijvers bleef alleen achter op de boerderij, maar na enige jaren hertrouwde hij met de  weduwe
        Hoepermans op 31-07-1806. Zij overleed 03-08-1848. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen  geboren, 4 zonen en 1 dochter.
        Hartinfarct.
       
Zoals vermeld was Johan Schrijvers landbouwer en op de dag, 15 juli 1841, werd hij op het land te Colmont
        getroffen door een hartinfarct en stierf te plaatse. Hij werd 74 jaren oud. Zijn familie en de inwoners van Colmont
        plaatsten op de hoek van het land een smeedijzeren kruis met tekstplaatje. In die tijd werd in deze omgeving veel
        Duits gesproken en ook geschreven. Dit is op het tekstplaatje van Johan Schrijvers duidelijk te zien.
        Tekst.
        Tekst op het bordje luidt:  "Bet vor de siel van saleger Johannes Shrijver. Hir overleden den + 15 julij 1841.
        +O+S+V+D".
Men ziet aan de tekst en schrijfwijze dat de boereneenvoud in die tijd heel gebruikelijk was.
        Let op de letters S en N op het tekstbordje, ze zijn in spiegelbeeld geschreven, de C en de laatste S in de naam
        zijn gewoon weggelaten. De letters O.S.V.D. staan voor: "OMMI - SALUS - VERBO - DEI ". wat betekent:
        Allen heil in het woord van God gelegen.

        Onderhoud.

       
Het kruis werd tot een tiental jaren terug onderhouden door Jo Ubaghs, die helaas veel te vroeg is overleden.
        Zijn dochter heeft de taak van Jo overgenomen in combinatie met Chris Willems. In 2008 is het tekstplaatje
        vernieuwd. Het is aan de kleine gemeenschap van Colmont te danken dat wanneer de vernieling niet toeslaat
        we al 170 jaren kunnen genieten van het oudste, eenvoudige kruis van Ubachsberg
      
 Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

    

    

  

   

       19- Ubachsberg- Colmont-Kruishof:  Wegkruis te Kruishof. Staat op privé grond van de
        Fam. Steinbusch, die ook voor het onderhoud zorg dragen.  Type Egelie: I I A b 3.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        20- Ubachsberg-Kerkstraat no 113:   Op de binnenhof van het woonhuis Kerkstraat 113 bij de
        fam. Rutten-Knops staat dit gietijzeren kruisje sinds 2009.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        21 -Ubachsberg-  Mingersborg-Bernardushoeve:   Op de binnenhof van de oude boerderij te
        Mingersborg wat nu de Bernardushoeve is hangt dit kruis da afkomstig is uit België.
        Het hangt hier sinds 2008.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

   

        22- Minnegardsweg-Vloedgraaf:  Op zaterdag 15 juni 2013 werd dit kruis hier ingezegend door
        pastoor Pisters uit Ubachsberg. Voorheen stond dit kruis op de Vrouwenheide. zie foto 16.
        Het kruis werd hier geplaatst door Wiel Erven-Chris Willems-Lei Erven en leden van de Buurt-
        vereniging van de Minnegardsweg-Vloedgraaf. Ook de familie Aelmans verleende door beschik-
        baar stellen van diverse materialen hun medewerking. Het mooie van dit kruis is dat het eigendom
        was van de familie Voncken uit de Klein Heide. De moeder van dhr. Aelmans was een Voncken
        uit de Klein Heide die dit kruis op het gedachtenisprentjes had staan.
        Nu staat het kruis onder de vleugels van de familie Aelmans.
        De Buurtvereniging wilde een Devoot monumentje in hun wijk geplaatst hebben.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

          

        23- Ubachsberg- Kerkstraat- kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis zonder corpus.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        24- Ubachsberg- Kerkstraat- Pastoors kerkhof.  Centraal kerkhofkruis op het pastoors kerkhof.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

    

    

    

   

        25-Ubachsberg-Dalstraat-Scheepensweg: Houten kruis met leienzadeldak en bronzencorpus.
        Het kruis is op 1 oktober geplaatst op een Kunraderstenen sokkel die gemetseld is door dhr. Honings.
        Het werd feestelijk opgeleverd op zondag 13 oktober door de Buurtverenging "Dalstraat."
        Het had jaren dienst gedaan als grafkruis voor mevr. Maria Gertruda Absil en Matthys Joseph
        Nicolaas Reinders uit   Kerkrade vanaf 1980 tot ca 2011-2012. Het kruis is zelf gemaakt door
        Matthys Reinders en had zodoende emotionele waarde voor de familie en men besloot om het
        ergens te plaatsen in de omgeving. Men benaderde Chris Willems uit Ubachsberg die t.z.t. een
        geschikte plaats voor het kruis zou vinden.
        Het was de Buurtver. Dalstraat die enige maanden later een kruis zochten om het te plaatsen aan
        het einde van de Dalstraat. Na een dik jaar waren alle vergunningen en andere faciliteiten compleet
        en kon men overgaan tot het plaatsen van het kruis. Dit gebeurde op 1 oktober door dhr. Schneiders-
        Pakbiers-Beckers en Prumpeler. Op zondag 13 oktober werd het kruis overgedragen aan de leden
        van de Buurtver. Dalstraat onder het genot van koffie met gebak en een drankje.
        Dhr. Wiel Pakbiers legde de hele situatie over het hoe en wat voor het plaatsen van dit kruis uit
        waarna Chris Willems uiteenzette over de afkomst van het kruis en dankte een ieder die aan het tot
        stand komen van dit mooie exemplaar zijn medewerking heeft verleend. Hierna gaf Jan Reinders
        een uiteenzetten over hoe alles tot stand is en was gekomen.
        Het tekstbordje is geschilderd door Jan Scheepers uit Margraten met de tekst: "Gods Bergrust".

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

                                                

    

   

        26-Ubachsberg-Wijngoed Fromberg: Het oude Hagelkruis dat tot in de jaren 60 heeft gestaan bij de
        landerijen die behoorden bij de boerderij Soureth aan de Rolduckerweg te Heerlen daar waar thans
        de Peppermil is gevestigd. Het stond aan de landweg die toegang gaf naar deze landerijen daar waar
        thans het industrieterrein de Beitel ligt. Het was eigendom van de familie Wiertz die in de zestiger
        jaren deze boerderij onteigend kregen om plaats te maken voor het industrieterrein de Beitel.
        Zij vertrokken naar Ubachsberg naar hoeve Ponderosa. Enige jaren later begon Paul Wiertz en zijn
        schoonzoon Marcel Somers het wijngoed Fromberg.
        Toen ik in 2011 contact had met beide heren vertelde ze mij dat zij een smeedijzeren kruis hadden
        van op Soureth.
        Het bleek het Hagelkruis van Soureth te zijn waar oude afbeeldingen en foto's het bewijs van vormden
        Het plan werd opgevat om dit kruis in originele staat te brengen en het dan te plaatsen op het
        wijngoed Fromberg. Zo gezegd zo gedaan. Wiel Erven uit Kunrade werd benadert en maakte het
        kruis weer prima in orde. Het kruis heeft het jaartal ingeslagen en is uit 1836 en meet 2,75m hoog.
        Op donderdag 17 oktober 2013 werd het kruis door Wiel Erven-Lei Erven en Chris Willems geplaatst
        op het wijngoed Fromberg. Wij met zijn drieën waren het er over eens dat dit de juiste plaats is voor
        dit oude Hagelkruis en dat O.L.Heer het wijngoed zal beschermen tegen stormen en hagelschade.
        Tekst op het tekstbordje: "Gods akker  Gods wijngaard".  en is geschilderd door Jan Scheepers.
        Deze tekst verwijst naar de plek waar het gestaan heeft en naar de plek waar het nu staat.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        27- Ubachsberg-Colmont: Colmont vroeger.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

  

 

        28- Ubachsberg-Karstraat-Ransdalerveld:   Hier verongelukte Edward Vonk, geboren 03-06-1968
        Verongelukt op 21-10-2006.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

 

        29- Ubachsberg- Breedenweg-Wijngoed Fromberg.   De familie Somers heeft dit kruis laten
        restaureren door Wiel Erven uit Kunrade en aan de ingang van hun wijngoed geplaatst.
        Het heeft vroeger dienst gedaan als grafkruis. Geplaatst in 2014.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

 

        30-Ubachsberg-Wijnstraat-Kleinheide-Scheepensweg: Zie voor informatie gem. Simpelveld-Huls

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         

        31- Ubachsberg-Landsruwe no 6:  Mooi metalen kruis aan de woning Landsruwe no 6.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

   

        50- Ubachsberg- Mingersborg- Mariakapel:  Mariakapel uit 1939 en is gebouwd uit Kunradersteen.
        Er staat een Mariabeeld in van O.L. Vrouw van Sterre der Zee.
        De kapel dateert uit 1939, getuige het jaartal in de voorgevel en wordt onderhouden door de buurtschap Mingersborg.
        Het stenen kruis naast de kapel kreeg in 1990 een nieuwe corpus, vervaardigd door Sjef Drummen.De kapel is gebouwd met
        Kunradersteen. De ruime toegang met rondboog wordt met glas afgesloten. In de gevel is een blauwe ster, symbool voor de
        Sterre der Zee, aangebracht. De kapel heeft een apart, gebogen dak.De kapel is van binnen wit geschilderd.
       Op een bakstenen altaar staat in een pseudo-nis een Mariabeeld met Kind. In de kapel kunnen kaarsen worden geofferd.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

    

    

  

        51-Ubachsberg- Colmont- Corneliuskapel:  Kapel is gebouwd van Kunradersteen en werd in
        1946 gesticht uituit dankbaarheid voor het goed doorkomen van de oorlog 1940-1945.
        De kapel is gewijd aan de H. Cornelius.

        De kapel werd in 1946 gesticht uit dankbaarheid voor de redelijk geweldloze bevrijding van deze omgeving.
        De kapel werd gewijd aan de H. Cornelius. Het feest van de H. Cornelius wordt gevierd op 16 september,
       de dag dat Colmomt werd bevrijd.De kapel is van binnen gestuukt en witgeschilderd. Er is een donkere harstenen plint.
       Op een altaar van baksteen en kunradersteen staat een Corneliusbeeld. Er kunnen kaarsen geofferd worden.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

    

       

  

        52 -Ubachsberg -Oude Schoolstraat. H. Maria kapel. Gebouwd in 1919 door dhr. Hesdal.
        1984 door de Buurtver. Oude Schoolstraat gerestaureerd. Boven het altaar in een nis staat een
        uit mergelsteen gesneden Mariabeeld.   Particulier eigendom van de fam. Reijnders, Pingenstraatje no 10.

        De kapel dateert uit 1919 en werd in 1984 door de buurtvereniging Oude Schoolstraat gerestaureerd.
        De kapel uit Kunradersteen heeft een zinken dak. De open toegang kan worden afgesloten door een van spijlen voorzien ijzeren hekje.
        In de top van de gevel, onder een ijzeren kruis, is het jaartal 1919 aangebracht.  De muren van het kapelletje waren wit geschilderd,
       het kleine tongewelf was tot mei 2006 blauw geschilderd met daarop sterretjes. Boven een altaar stond, in een kleine nis, 
       een kleurig Mariabeeldje met kind. Na mei 2007 is het interieur veranderd. Het is in zijn geheel nieuw wit geschilderd terwijl de nis
       boven het altaar en de ingangsboog donkergrijs zijn geworden. Het kleurige beeldje is vervangen door een uit mergel gesneden Mariabeeld.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        53- Ubachsberg-Hunsstraat:  Mariabeeld. Mariabeeld werd in 2016 geheel gerestaureerd.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================

        Voerendaal.

       

     

       

     

        01- Voerendaal- Hogeweg-Hoolstraat. Smeedijzeren wegkruis met koperen corpus.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        02-Voerendaal- Hogeweg no 64. Keltisch kruis aan de woning van de fam. Duysings.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

    

  

     

        03-Voerendaal- Hoolstraat- Cortenbach. Houten wegkruis op Kunrader stenen sokkel.
        Tekst: Voor Jezus door Maria.
        
Kruis is in 2012 gerestaureerd. In 2017 is het dak vernieuwd door de gemeente Voerendaal.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        04- Voerendaal- Kasteellaan Haeren. Op privé terrein staat dit fraaie kruis.
        Tekst: Wie kan je vertellen wat je hebt doorstaan.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

        05- Voerendaal- Kerkplein- Kerkhof. Oud Kerkhofkruis en centraal kerkhofkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

 

        06- Voerendaal- Park 't Broek-Bejaarden centrun 't Brook. Smeedijzeren kruis. Tekst: INRI. Kruis is gemaakt door Wiel Erven
        uit Kunrade. Geplaatst in 2005.
        Het kruis werd ca 2014 vernield door baldadige jeugd. De directie van het belaarden centrum 't Brook ontfermde zich over het kruis
         en plaatste het in de nieuw aangelegde tuin van het centrum  't Brook.. Het werd op woensdag 3 mei 2017 ingezegend.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

    

   

    

      

     

        07- Voerendaal- Putterweg-Steinweg-Molenweg. Dit kruis is in 2007 gerestaureerd en door de gemeente  
        en boven op de berm geplaatst, dit door toedoen van Chris Willems uit Ubachsberg.
        Het kruis stond voorheen diep verscholen in de berm.
        In april 2017 werd het kruis gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Het werd opnieuw geschilderd en van een loden dak voorzien.
        In 2017 plaatste de technische dienst van de gemeente Voerendaal het kruis aan de andere kant van de weg- Steinweg-Molenweg.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        08- Voerendaal- Ransdalerweg-Kalkovenweg. Houten kruis geplaatst rond 2000-2004. Tekst: Wir lieben dich.
        vermoedelijk een memoriekruis dat geplaatst is bij de oude spoorwegovergang.  Hier zou een
        Duitse kloosterling zelfmoord hebben gepleegd.  Het kruis is door de fam. geplaatst en wordt
        ook door hen onderhouden. Aldus vertelde Titty Smeets. Kruis is in 2010 verdwenen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        09- Voerendaal-Spekhouwerstraat:  In de Spekhouwerstraat verscholen achter een heg van 
        dennen staat een gietijzeren kruis. Verdere gegevens ontbreken.  Kruis is in 2013 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        10- Voerendaal- Gewandenweg.   Aan deze eikenboom hangt een eenvoudig houten boomkruis met vliegerkap.
        Kruis verdween in 2017..
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

 

        11- Voerendaal-Kerkplein-Kerkhof.   Het oorlogsmonument van Voerendaal voor hen die vielen
        tijdens de Wereldoorlog 1940-1945.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        12- Voerendaal-Kerkplein-Kerkhof.  Gietijzeren kruis dat voorheen dienst deed als grafkruis. Type Egelie; I I A b 10

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

    

        13- Voerendaal-Kerkplein-kerkhof:   Centraal Kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

     

        14-Voerendaal- Hongerbeekstraat-Eickhovenstraat;   07- juli 2017 werd er een nieuw kruis ingezegend door pastoor Brouwers
        dat hier geplaatst werd door Fred Willems. Het is een prachtig gietijzeren kruis. Tekst: Te druk- Rust dan eens bij de Heer.

      Wegkruis inzegening Hongerbeekstraat -dd. 7-7-2017.

       Vrijdagavond rond 19,30 uur verzamelden zich tientallen mensen bij het nieuwe kruis in de Hongerbeekstraat te Voerendaal.
       Nadat het openingswoord verricht was door Fred Willems gaf deze een uiteenzetting waarom hij hier een kruis plaatste.

       Hij kocht het kruis bij een antiekhandel in Amsterdam en
het zou afkomstig zijn uit Noord Frankrijk.
       Pastoor Brouwers gaf een korte uitleg wat de betekenis van een wegkruis is en waarom het geplaatst werd.
       Hierna werd gebeden voor vier Christelijke begrippen, n.l. liefde –begrip -vrede en respect.
       Pastoor Brouwers zegende na een kort gebed het kruis in, waarna Fred Willems een dankwoord uitsprak aan de gemeente Voerendaal,

       Wiel Erven en pastoor Brouwers
zegende de aanwezigen en stuurde hen huiswaarts met een slotzegening “gaat heen in Vrede”.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

      15- Voerendaal-Hogeweg no 64;  Aan het woonhuis bij mevrouw Duysings hangt dit kruis met rugwand en vliegerkap.
      Het is gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade in opdracht van Mevr. Duysings. De tekst erop luidt als volgt;
      "God zegen en bescherm de natuur en de dieren". Deze tekst is zeer toepasselijk als vrouw van een voormalige dierenarts.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

  

        20- Voerendaal-Valkenburgerweg-Tenelenweg:  Mariakapel.
        Het kapelletje werd in 1938 gesticht door de familie Senden-Lipperts.
        De kapel, met wijkende steunberen op de vier hoeken, is wit geschilderd en heeft een zwart zadeldak.
        De zijwanden zijn rood-bruin geschilderd, de achterwand bestaat uit gele steenstrips. 
        Boven een klein altaar staat, in een schelpvormige nis, een Mariabeeldje.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================

     Weustenrade.

      

      

  

          

        01- Weustenrade- Brommelerweg. Foto uit 1977. Houten kruis aan de lindeboom "Aan het Lindje".
        Eigenaar en beheer: Buurtschap Weustenrade. Soortkruis: Devotiekruis. 
        Sinds 1840 stond of hing hier al een kruis. Kruis is in 2000 vervangen
        Het vernieuwde kruis dat in 2000 geplaatst werd. Corpus: Gegoten legering. 
        Tekst: INRI. Het kruis is nu aan een balk bevestigd, voorheen hing het aan een grote lindeboom.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

       

  

        02- Weustenrade- Esschenweg. Houten wegkruis met dakje en rugschild. Eigenaar en beheer:
        Buurtschap Weustenrade. Corpus: Gegoten legering van lood en tin en aluminium. Kruis werd in 1993 
        geplaatsten op 19 mei 1993 ingezegend. Soortkruis: Devotiekruis. Het oorspronkelijk corpus
        werd in 1988 gestolen.
        In 2012 werd het houten kruis vernieuwd door dit gietijzeren kruis. Het werd geplaatst door de
        Stichting Kapel in Weustenrade. Type Egelie: I I A b 10
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

   

        03-Weustenrade- Gebr. Crousenplein. Maria nis met daarboven een kruis van bakstenen.
        Tekst: Ave.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

     

           
        04- Weustenrade- Luiperbeekstraat. Het kruis werd in 1963 hier geplaatst.
        Eigenaar en beheer: Buurtschap  Weustenrade.
        Tekst in de sokkel:  In het jaar onzes Heren negen tien honderd drie en  zestig
        werd dit kruis geplaatst door de Buurtschap Weustenrade.  Geschonken door Pater Angelios
        Leunissen, meegebracht uit de Missie. 1 juni 1963 ingezegend door Pater Leunissen.
        Soortkruis: Devotiekruis. Na 2005 is het kruis gerestaureerd.
        Het gerestaureerde kruis in de Luiperbeekstraat.is voorzien van een dak en een rugschild.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

    

                          
        05-Weustenrade- Luiperbeekstraat.
 Houten gevelkruisje. Geplaatst op goede vrijdag 2003.
        Het bezit een bronzen corpus  en een tekstplaatje met de tekst: INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

    

    

  

        06-Weustenrade- Oliemolenstraat. Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar: Buurtschap Weustenrade.
        Tekst:  Bid voor de armen zielen. INRI. Corpus: Gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis.
        Het kruis werd geplaatst door Caroline Moonen voor herstel van ziekte.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

  

   

   

        07 - Weustenrade-Esschenweg-Oliemolenstraat:  In 2013 hing hier een klein houtenkruisje dat in dat zelfde jaar vernield werd.
        In 2015 plaatste Chris Willems een nieuw houten kruisje met afdak. Het kruisje was in 2017 plotseling verdwenen of vernield.
        In april 2018 heeft Chris Willems uit Ubachsberg hier een nieuw kruis gehangen. Het bezit een bronzen corpus dat de kleur wit heef t gekregen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

   

   

        08- Weustenrade-Olie Molenstraat no 11;  Het kruis is hier in 2012 geplaatst door de bewoners van het pand,
        dhr. en mevr. Nieke en Aurel Slaats. Het kruis is afkomstig uit Noord-Frankrijk.
        Het is een eenvoudig smeedijzeren kruis zonder corpus.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

     

      

   

   

 

        20- Weustenrade-Gebr. Crousenplein. Kapel van O.L.V. Onbevlekte ontvangen. Gebouwd in 1956. 
        Ingewijd 13 mei 1956 door Mgr. Lemmens.  Grond werd geschonken door dhr. G. Brouns en
        J. Severens. Beeld geschonken door mej. Brouns.
        Vijfig jaar geleden sloeg een aantal enthousiaste inwoners van het gehucht Weustenrade de handen ineen voor de bouw
        van een devotiekapel. Op zondag 11 juni greep de plaatselijke bevolking van deze hechte gemeenschap het gouden
        jubileum van hun kapel aan voor een ouderwets volksfeest, met als hoogtepunt een feestelijke eucharistieviering die
        werd gecelebreerd door hulp-bisschop De Jong.
============================================================================================================================================================================================================================

         Winthagen.

      

  

      

   

        01- Winthagen- Hooggats-Trappegats. 
        Het oude kruis op de spoorbiels boven aan de Trappegats-De Heugden.
        Het kruis werd geplaatst en vervaardigd door Piet Hartmans zg. in 1991.
        Hij zorgde tot aan zijn  dood ook voor het onderhoud.
        Het vernieuwde kruis dat in 2008 geplaatst werd. Het is gemaakt
        door Mathieu Prumpeler uit Ubachsberg. Het bezit een bronzen corpus en een dakje met rugwand.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

      

        02- Winthagen- Hooggats- Koekoeksweg. 
       
Het oude kruis met zadeldak en rugwand dat hier geplaatst werd door Piet Hartmans zg.
        in het voorjaar van 1991. Piet zorgde tot aan zijn dood ook voor het onderhoud.
        Het vernieuwde kruis dat in het voorjaar van 2008 geplaatst
        werd op een spoorbiels. Het is gemaakt door Mathieu Prumpeler uit Ubachsberg. Het bezit
        een bronzen corpus met een afdakje en rugwand. Onderhoud: de inwoners van Winthagen.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

             
        03- Winthagen- Trappegats. Houtenwegkruis in vliegermodel dat bevestigd is aan een knot
         essenboom. Het is hier geplaatst in 1991 door Piet Hartmans die ook dit kruis gemaakt heeft.
        Tekst:Trappegats.
        Het  kruis is in 2008 vervangen door het kruis op foto 03-2008-01-Willems.
        Het vernieuwde kruis dat hier in het voorjaar van 2008 geplaatst werd.
        Het is gemaakt door Mathieu Prumpeler uit Ubachsberg en vervangt het oude kruis van Piet Hartmans
        Het hangt aan een oude knot essenboom en bezit een bronzen corpus.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

 

   

    

    

        

        04- Winthagen- Winthagen -Koekoeksweg. 
       
Dit kruis heeft in 2003 een opknapbeurt gehad. Het was Wiel Erven die de restauratie uitvoerde.
        Hij voorzag het kruis van een afdak.
        Tekst: INRI en op de steen het jaartal 1868. Het is een beschermingskruis en gemaakt van smeedijzer.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

        05- Winthagen- Overst Voerendaal. Smeedijzeren weg- of veldkruis. Tekst: INRI.
         Kruis was in 2015 verdwenen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

    

          

          

        06- Winthagen- Winthagerweg. Tegen het gerestaureerde oude bakhuis van Winthagen    
        heeft men dit kruisje gehangen. Het is in 1999 hier geplaatst.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

     

    

        07- Winthagen- Wachelderberg. Het hagelkruis in de Wachelderberg.
        Het kruis is uitgerust met een zon embleem.
        Tekst: INRI. Het is een smeedijzeren kruis.
     
  Het kruis is in 2014 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

   

        08- Winthagen- Wachelderberg- Geerweg. Boomkruisje onder aan de Wachelderberg. 
        Het is opgehangen door het comité van de Kapel te Winthagen. Gehangen in voorjaar 1998.
        In 2017-2018 was het kruisje opeens verdwenen, vermoedelijk vernield. Chris Willems uit Ubachsberg heef in
        april 2018 een nieuw kruisje gehangen. Het kruisje heeft een frisse blauwe kleur en een bronzen corpus wit geverfd.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

    

    

   

        09- Winthagen. Wegkruis met vliegerkap en zadeldak. Het bezit een Keramisch corpus.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        10- Winthagerweg no 12. Kruis is verdwenen. Huiskruis aan de woning no 12.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

    

  

        11- Winthagen- Winthagen no 13. De vroegere bewoners van dit pand, de fam. Bosten
        plaatsten dit fraaie  kruis tegen de gevel op het binnenhof van hun woonhuis.
        Het bezit een zeer oud corpus.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                          

     

         

       

       

    

        20- Winthagen. O.L.V. Sterre de Zee kapel. De kapel werd op 19 mei 1955 op Hemelvaartsdag
        ingezegend door Mgr. Lemmens. De kapel is gewijd aan Maria, O.L.Vrouwe Sterre der Zee.
        Ook het interieur is uitgevoerd in Kunradersteen. Op een altaar staat een beeld, gemaakt door Jean Weerts,
        van Maria met kind op een sokkel, waarop een scheepje en een ster is afgebeeld in reliëf: een verwijzing naar de Sterre der Zee.
        De kapel is voorzien van kniel-/klapstoeltjes en men kan er een kaarsje branden. In mei 2013 werd een kruisweg geplaatst,
        geschonken door een inwoner van Kunrade, die de staties 40 jaar geleden op een antiekmarkt had gekocht.
        Waarschijnlijk is deze kruisweg afkomstig uit Wallonië.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

             

 

          21- Winhagen-Kapel-Staties.
          In mei 2013 kreeg de kapel 14 fraaie kruiswegstaties, geschonken door Wiel Erven uit Kunrade.
          Deze kruiswegstaties zijn uit 1906 en komen uit Frankrijk. Deze zijn geschonken door Wiel Erven uit Kunrade.
          Hij heeft ook de stalen achterwand gemaakt.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        Retour indexpagina