Laatst bijgewerkt 25-03-2019

Gemeente Voerendaal.

Ransdaal

         Ransdaal (Limburgs: Ranzel) is een kerkdorp, gelegen in het Ransdalerveld in de gemeente Voerendaal, Limburg (Nederland). Ransdaal heeft ongeveer
         1000 inwoners. Bij Ransdaal horen ook buurtschappen Lubosch met ongeveer 20 inwoners en Termoors met ongeveer 30 inwoners.
         Ransdaal ontstond in de middeleeuwen. In 1913-1914 werd direct ten noorden van Ransdaal de Spoorlijn Heerlen - Schin op Geul aangelegd en kreeg
         Ransdaal een station. Ransdaal behoorde tot 1940 deels bij de voormalige gemeente Schin op Geul, deels bij de vroegere gemeente Klimmen Wijlre en
         daarna deels bij Valkenburg-Houthem tot de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1982, toen het dorp bij de gemeente Voerendaal werd gevoegd.
         Bron: Wikipedia.

      

  

  

       

       01-Ransdaal- Akerweg: Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer Heemkunde Ver. Klimmen.
        Soortkruis: Devotiekruis. Corpus: Gietijzer uit 1990. Kruis werd in 1990 geplaatst. Ontwerp Wiel
        Erven en Rim Lipsch. Kruis vervangt kruisje van begin 20e eeuw dat in 1984 verdwenen is door de
        ruilverkaveling waardoor de weg naar het pomphuis verdween.
        Het initiatief kwam van dhr. H.J. Lips.  
===========================================================================================================================================

    

      

   

    

               

          

        02- Ransdaal- Delkesweg: Smeedijzeren wegkruis. Vroeger had dit kruis een dakje en
        rugschild. De tekst was toen: Blijf bij ons Heer, wanneer het avond wordt.
        Deze is helaas verdwenen. Kruis in 2007 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg.
        Corpus aluminium legering. Soortkruis: Devotiekruis.
        Het nieuwe kruis is geplaatst door Wiel Erven en Chris Willems in oktober 2013. zie bijlage.

        Plaatsing nieuw kruis aan de Delkensweg dd 26 oktober 2013.
       
Toen ik in augustus vernam dat ik een kruis kon krijgen bij de familie Keulders-Lardinois te Wijlré ben ik er
        meteen naar toe gegaan en kwamen we snel tot overeenstemming voor het overnemen van het kruis.
        Toen ik het kruis zag zij ik meteen dat dit kruis me zo bekend voorkwam, toen de familie Keulders me vertelde
        dat dit kruis van het kerkhof te Epen kwam viel de puzzel in elkaar want het stond achter het graf van de oma en
        opa van mijn vrouw.
        Het kruis is vermoedelijk in 1954 geplaatst voor Willem Hubertus Lardinois, geboren 18 april 1883 en overleden
        op 21 december 1953. Hij was getrouwd met Maria Mechtidis Peerboom die geboren was op 17 september 1885
        en overleden op 23 augustus 1970.
        Hun zoon Sjeng Lardinois die smid van beroep was heeft dit kruis in 1954 gemaakt en geplaatst.
        Na jaren dienst gedaan te hebben als grafkruis moest het geruimd worden omdat de grafrechten verlopen waren.
        De familie Keulders-Lardinois uit Wijlré ontfermde zich over het familiekruis en zodoende kwam ik in bezit ervan.
        Ik ben met het kruis naar Wiel Erven in Kunrade gegaan die een paar kleine veranderingen heeft aangebracht en
        samen met zijn broer Lei en Hub Smeets uit Schin op Geul hebben wij samen op 26 oktober het hier geplaatst
        ter vervanging van het oude kruis dat in zeer slechte staat verkeerde. Het tekstbordje dat vernieuwd werd is
        geschilderd door Jan Scheepers uit Margraten met de tekst: SAMEN ONDERWEG.
        De familie Huntjens die het kruis voorheen onderhielden waren het met deze vernieuwing onmiddellijk eens.
       Het is dan ook een mooi en goed gebruik dat dit kruis op 12 oktober 2013 werd ingezegend.

        Ubachsberg, 12 oktober 2013. Chris Willems.

===========================================================================================================================================

    

   

    

       

        03- Ransdaal-  Dr. Huntjensstraat-Spoorstraat. Smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer:
        Particulier.Corpus. Gegoten metaallegering. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
============================================================================================================================================

      

    

    

    

        04- Ransdaal- Kampstraat no 4. Houten wegkruis met dak en rugschild. Eigenaar en beheer:
        Particulier. Corpus is van hout en begin 20e eeuw. Tekst: INRI. Soortkruis: Devotiekruis.
        Het kruis en huis heeft in 2011 een grondige restauratie ondergaan.
============================================================================================================================================

     

        

        05- Ransdaal-Kampstraat-Viaduct. Houten kast met gietijzeren wegkruis erin. Eigenaar en beheer:
        Particulier. Corpus oorspronkelijk 21-8-2001. Tekst: Gezegend zij het gebed des Heren.
        Kruis is geplaatst en ingezegend op 21 aug. 2001 en is afkomstig uit België en is gekocht door
        de bewoner van Kampstraat no 1. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  IIA Ib 5.2.
===========================================================================================================================================

        

      

   

        06- Ransdaal-Termaar- Mareheiweg no 45. Klein houten gevelkruisjes met dakje en rugschild. 
        Corpus; Messing. Geplaatst: Zomer 1998 door dhr. Camps die dit kruisje ook zelf heeft gemaakt.
        Thans woont hier de familie Schloesser-Stassen.
===========================================================================================================================================

   

      

   

        07-Ransdaal- Past. Laevenstraat no 25.   Smeedijzeren kruis met figuren erin.
        De bewoners vertelden dat zij bij de bouw van hun huis op zoek waren naar een hekwerk voor de hal.  
        Van het kerkhof in Epe verkregen zij een hekwerk waaronder dit kruis ook zat. Het vrome gebruik in
        Limburg in ere houdend  plaatsten zij  dit kruis in hun tuin.
===========================================================================================================================================

    

    

  

   

        08-Ransdaal-  Ransdalerstraat-Akerweg. Houten wegkruis uit 2004.
        Tekst: Dee hie ten Hiëmel kiek "dink aan mich" A.N. 2005. Tekstbord werd in 2005 geplaatst.
===========================================================================================================================================

      

   

    

    

    

        09- Ransdaal- Ransdalerstraat no 6. Houten kruisje in muur nis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Corpus: Metaallegering van lood, tin of zink. Soortkruis: Devotiekruis.
===========================================================================================================================================

      

    

       

      

    

        10- Ransdaal- Ransdalerstraat no 28A- Kampstraat. Houten wegkruis met dak en rugschild. Eigenaar en beheer:
         Particulier.1963 Corpus: Brons. Een vervangend exemplaar dat in 1963 het orig. verving. De boerderij stamt uit 1768.
      
===========================================================================================================================================

     

    

    

    

    

        

      
       
        11-Ransdaal- Ransdalerstraat-Karstraat. Het oude kruis dat hier geplaatst werd in 1981 op een oude
        spoorbiels. Eigenaar-beheer: Particulier. Soortkruis: Devotiekruis.
        Op dit kruispunt verongelukte Paul Vaessen uit Ubachsberg, 30 jaar oud op 13 sept. 1969.
        Dit kruis is hier niet geplaatst voor Paul Vaessen, maar als wegkruis.
        In 1999 vervangen door kruis op foto no 11-2000-01-Willems een hardstenen kruis.
        Kruis werd in 2011 verplaatst naar de overkant van het kruispunt (foto 11N) bij reconstructie van het kruispunt.

==========================================================================================================================================

      

      

    

  

        12-Ransdaal-Ransdalerstraat-St.Gillisstraat. Smeedijzeren wegkruis.
        Eigenaar: Onbekend. Soortkruis: Devotiekruis; Corpus: Gietijzer uit de 1ste helft van de 20e eeuw.
        Tijdens of na het eind van de Tweede Wereldoorlog werd hier bij het kruis een Duitse soldaat begraven.

===========================================================================================================================================

       

    

        13-Ransdaal-Termaar- Schalenbosweg no 36. Gietijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Soortkruis:Devotiekruis. Corpus: Gietijzer. Geplaatst in 1993. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te

         Spekholzerheide.  Kruis stond voor 1993 20m. verderop langs de weg. Kruis is inmiddels verdwenen.
       
===========================================================================================================================================

    

    

  

     

     

        14- Ransdaal- Scheumerveldweg. Hardstenen memoriekruis. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Tekst: "Hier riep God Hub Geelen uit Etenaken door een noodlottig ongeval tot zich terug 
        + 6 aug. 1947 Jezus Barmhartigheid". Kruis is geplaatst  in 1947. Soortkruis Gedachtenis of
        Memoriekruis. Hub Geelen viel van de kar toen hij met zijn vader met paard en kar op weg was
        naar het veld. Hij kwam onder de wielen terecht en riep nog naar zijn vader dat deze door zou
        rijden en dat  hij na zou komen.  Zijn vader vond hen later evenwel ter plaatse toen hij dood was.
===========================================================================================================================================

      

      

    

       
        15-Ransdaal- St. Gillisstraat-Grachtstraat. Het oude kruis in de St. Gillisstraat dat hier hing tot
        2004. Deze foto is uit 1993 en is het oude kruis op een spoorbiels. Het is hier geplaatst in 1981.
        Het vernieuwde kruis in de St. Gillisstraat. Eigenaar en beheer: Particulier.
        Soortkruis: Devotiekruis. Geplaatst in 2004 door A. Schleyper uit Landgraaf. Het is een R.V.S.
        kruis met rugschild zonder corpus.
===========================================================================================================================================

      

      

   

        

        16- Stationsstraat-Mareheiweg. Houten wegkruis met afdakje en tekstbord. Eigenaar
        en beheer: Buurtver. St. Jozef. Tekst: INRI. Zondaar wanhoop niet het zijn mijne wonden die U den
        hemel biedt. Uit dankbaarheid voor behoud en bevrijding 10-5-1940  17-9-1944.
        Corpus is uit 1947. Soortkruis; devotiekruis. Kruis is geplaatst uit dankbaarheid in 1947 voor 
        behoud uit de oorlog door dhr. Bos en buren.
===========================================================================================================================================

      

    

        17- Ransdaal- Termaar- Mareheiweg no 30. Houten gevelkruisje met afdak. Eigenaar en beheer:
         Bewoners van hoeve no 30 te Termaar.  Corpus is van Messing. Tekst: INRI.  Dit kruisje werd hier
        aangebracht  nadat de grote  kastanjeboom verdwenen was waar het aanhing. Het kreeg een plek 
        tegen de wit gekalkte boerderij.  Kruisje is rond 2006 verdwenen.

===========================================================================================================================================

      

  

    

  

         18-Ransdaal Termaar-Schalenbosweg. 
        
Natuurstenen wegkruis.  Eigenaar en beheer:  Buurtver. St. Jozef.
        Tekst:  INRI. O zoet hart van Jezus, op U alleen heb ik door Maria al mijn hoop gesteld in leven  
        en dood. Corpus; Aluminium uit 1962. Op de voet van het kruis staat.  "1959".  Het oude kruis
        stond er al  n 1920.  Het was een houten kruis dat stond onder een lindeboom en gemaakt door  
        Timmerman Kickken (Koulen).  Soortkruis: Devotiekruis.

        Maandblad Onder Ons dd september 2000.   Kruisbeeld van Ter Maar.
       
Op Termaar staat een kruisbeeld bij het kruispunt van de weg van diezelfde naam, Schalenboschweg en de
        Stationsstraat. Jo Simons die daar woont, verteld me iets meer over de geschiedenis: het beeld dateert uit de
        jaren 1920. Het heeft in het midden van de kruising gestaan tot 1958. Het was een houten beeld onder een
        lindeboom, waaromheen een ijzeren hek stond. Vooral voor de jeugd van Termaar was dat het middelpunt van
        de buurtschap, een ideale plek om elkaar 's avonds te ontmoeten. Ze wierpen ook centen over het hek, ze
        tietschten dus in de hoop dat het hun geluk bracht. Uiteindelijk moest ook deze plek aan de nieuwe tijd geloven.
        Toen de weg vanwege het toenemend verkeer stofvrij gemaakt moest worden, werd het beeld opzij geschoven.
        De buurtvereniging- de jonckheit- heeft toen in overleg met de gemeente voor dit nieuwe, stenen kruis gezorgd

===========================================================================================================================================

    

    

  

    

 

        19-Ransdaal- Termoors no 12.  
       
Houten gevelkruis met dakje en rugschild.  Eigenaar en beheer: Particulier. Corpus: Metaallegering.
        Ontwerp:  Timmerman Reijnders.  Rond 1900 stond hier al een kruis, dit kruis is in 1940 geplaatst.
===========================================================================================================================================

    

   

        20-Ransdaal- Termaar-Stationsstraat no 2: Aan het woonhuis Stationsstraat  hangt dit kleine maar
        fijne gevelkruisje. Het is in 2007 geplaatst.
===========================================================================================================================================

    

        

         21- Ransdaal- Termaar-Stationstraat no 45:   Smeedijzeren kruis bij het woonhuis van de familie
         Schloesser-Stassen, Termaar no 45. Het is in 2007 geplaatst.
 =======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         22- Ransdaal- Mareheiweg no 1. Op de stal bij de familie Soogelee is dit gemetselde  kruisje.
        Een teken van een godsdienstig geloof om het vee en hun bewoners te beschermen.
===========================================================================================================================================

  

         23- Ransdaal-Mareheiweg no 1.  Gelijk aan foto 29 ook op deze stal een gemetseld kruisje.
===========================================================================================================================================

    

    

        24- Ransdaal- Randalerstraat- Kerkhof.   Het gemeenschappelijk kerkhofkruis te Ransdaal.
===========================================================================================================================================

    

             

        25- Ransdaal- Krekelsbos no 6.   Klein houten kruisje aan de woning Krekelsbos no 6 bij de fam.
        Sijstermans.
===========================================================================================================================================

      

   

        26 -Ransdaal- Koulenbergsweg no 9:  Tegen de gevel van woonhuis no 9 in de Koulenbergsweg
        staat dit fraaie smeedijzeren kruis. Het is eigendom van de familie Reinartz.
===========================================================================================================================================

  

        27- Ransdaal- Mareheiweg:  Op het hek van een weiland versierd dit kruisje het hek.
===========================================================================================================================================

  

        30- Ransdaal- Koulenbergsweg no 9; Klein gietijzeren kruis in nis van de gevel.

===========================================================================================================================================

 

       29- Ransdaal- Opscheumer:  Kruis is verdwenen.

===========================================================================================================================================

 

   40- Ransdaal- Ransdalerstraat no 139: H. Hart beeld boven op het dak bij de fa. De Vries.
        De fa De Vries is verdwenen uit dit pand alsmede ook het H. Hartbeeld op het dak.

===========================================================================================================================================