Laatst bijgewerkt  29-12-2023

Gemeente Voerendaal.

Voerendaal

         Voerendaal heeft een geschiedenis die teruggaat naar de 11e eeuw, het eerste geschrift waarin Voerendaal genoemd wordt is zover bekend
         een oorkonde van 20 juni 1065.  In deze oorkonde staat een vermelding van de inwijding van de Sint Laurentiuskerk door Paus Leo IX,
         die op 10 augustus 1049 zou hebben  plaatsgevonden. De Sint Laurentiuskerk bij het centrum is de enige door een paus
         ingewijde kerk in Nederland. Oudere documenten ontbreken, maar historici vermoeden dat het dorp nog vele eeuwen ouder moet zijn.
         Nabij de monumentale hoeve Ten Hove zijn vonsten gedaan van resten van een Romeinse villa,
         de Villa Rustica Voerendaal- Ten Hove. Hiernaast zijn er nog vele andere resten aangetroffen van Romeinse bouwwerken.
         De naam Voerendaal slaat waarschijnlijk op "dal aan de Voer". De voer zou de benaming zijn geweest van een beek die vroeger door
        Voerendaal stroomde. Op een kaart uit 1789 wordt deze beek als de "Veurder Beek" vermeld en halverwege de 19e eeuw als "de Sprong".
        Een ander theorie is dat de naam is afgeleid van Furentela, een Romeinse nederzetting waarvan onder andere de opgraving van
        Villa Rustica getuigt.
        Bron; Wikipedia.

           

           

      

          

     

        01- Voerendaal- Hogeweg-Hoolstraat. Smeedijzeren wegkruis met koperen corpus.
==========================================================================================================================================

        

        

        02-Voerendaal- Hogeweg no 64. Keltisch kruis aan de woning van de fam. Duysings.
===========================================================================================================================================

           

       

        

      

        

      

        

        

      

     

        03-Voerendaal- Hoolstraat- Cortenbach. Houten wegkruis op Kunrader stenen sokkel.   Tekst:Alles voor Jezus door Maria.
        
Kruis is in 2012 gerestaureerd. In 2017 is het dak vernieuwd door de gemeente Voerendaal.I

       In het najaar van 2022 werd het kruis grondig gerestaureerd. Het nieuwe houten kruis van hardhout is een copy van het oude kruis.      
     
Het werd gerestaureerd door de buurt Hoolstraat-Cortenbacherallee in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Ook de sokkel werd vernieuwd.

      Bron: Parochiebode H. Laurentius Voerendaal.
     
Op de hoek Hoolstraat-Cortenbacheallee in Voerendaal staat al vele decennia een wegkruis. Enkele jaren geleden zijn daar vernielingen aangericht.
      Nu heeft de buurtvereniging Çortenbach het kruis in ere hersteld. Op zaterdag 10 december zal pastoor Brouwers het kruis om 16 uur inzegenen.
      De buurtvereniging viert komend jaar haar 35 jarig Jubileum.  Het nieuwe corpus is een gift van Wiel Erven. Het oude kruis was een onderdeel van de
      Hoeve De Peerboom.  Later kwam het in bezit van de gemeente. Sinds tientallen jaren is er een niet vastgelegde afspraak dat buurtvereniging Cortenbach
      dit kruisbeeld onderhoud.
      Het corpus is 25 jaar geleden vervangen door een kunsthars corpus waar na een strenge winter de benen afvroren. Drie jaar geleden bleek dat de onderkant
      was verrot.
      Het nieuwe altaar is getekend door Fred Bollen, het is gebouwd door Fero bouw. De Kunradersteen en de hardstenen dorpels werden geleverd door Felix
      Senden Natuursteen.  Mede dankzij de inzet van buurtbewoners, de gemeente en enkele sponsoren kwam een nieuw beeld tot stand.

      In het najaar 2023 melde de werkgroep ziich bij Chris Willems uit Ubachsberg om een nieuw corpus, het bronzen van Wiel Erven was gestolen.
     Chris had een Oostenrijks kruis met een houten corpus erop. De Werkgroep heeft dit kruis meegenomen en het houten corpus op het kruis in de Hoolstraat
     geplaatst, Zie foto's 03 Voerendaa--Hoolstraat-Cortenbach 2023-01-02-03-04. Dit Originele corpus dat afkomstig is uit Oostenrijk en dat jaren lang gestaan
     heeft te Walem onder een afdak van een boerderij.
===========================================================================================================================================

          

        04- Voerendaal- Kasteellaan Haeren. Op privé terrein staat dit fraaie kruis.  Tekst: Wie kan je vertellen wat je hebt doorstaan.
        
===========================================================================================================================================

          

      

      

        05- Voerendaal- Kerkplein- Kerkhof. Oud Kerkhofkruis en centraal kerkhofkruis.
===========================================================================================================================================

         

         

     

        06- Voerendaal- Park 't Broek-Bejaarden centrun 't Brook. Smeedijzeren kruis. Tekst: INRI. Kruis is gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade. Geplaatst in 2005.
        Het kruis werd ca 2014 vernield door baldadige jeugd. De directie van het belaarden centrum 't Brook ontfermde zich over het kruisen plaatste het in de nieuw aangelegde
        tuin van het centrum  't Brook.. Het werd op woensdag 3 mei 2017 ingezegend.

===========================================================================================================================================

        

        

        

        

       

        

          

         

 

        07- Voerendaal- Putterweg-Steinweg-Molenweg. Dit kruis is in 2007 gerestaureerd en door de gemeente en boven op de berm geplaatst, dit door toedoen van
        Chris Willems uit Ubachsberg.  Het kruis stond voorheen diep verscholen in de berm.
        In april 2017 werd het kruis gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Het werd opnieuw geschilderd en van een loden dak voorzien.
        In 2017 plaatste de technische dienst van de gemeente Voerendaal het kruis aan de andere kant van de weg- Steinweg-Molenweg.
===========================================================================================================================================

       

        

          

        08- Voerendaal- Ransdalerweg-Kalkovenweg. Houten kruis geplaatst rond 2000-2004. Tekst: Wir lieben dich.
        Vermoedelijk een memoriekruis dat geplaatst is bij de oude spoorwegovergang.  Hier zou een Duitse kloosterling zelfmoord hebben gepleegd. 
        Het kruis is door de fam. geplaatst en wordt ook door hen onderhouden. Aldus vertelde Titty Smeets. Kruis is in 2010 verdwenen.

       Nieuw kruis geplaatst dd. 07-09-2022. Chris Willems.
      
Op woensdags 7-sept heb ik hier een nieuw kruis geplaatst op de plek waar die Duitse kloosterling zich zelf om het leven heeft gebracht.
       Het kruis is gemaakt van Trespa, een onderhoud vriendelijk materiaal.  Het copus is van brons met een houten achterkruis.
       De tekst, " Wir Lieben Dich " Heb ik aangehouden en later graveren op een plaatje van trespa.
       Vermoedelijk is dit het laatste kruis dat ik gemaakt heb.      
      
===========================================================================================================================================

         

        09- Voerendaal-Spekhouwerstraat:  In de Spekhouwerstraat verscholen achter een heg van dennen staat een gietijzeren kruis. Verdere gegevens ontbreken. 
    
   Kruis is in 2013 verdwenen.

===========================================================================================================================================

        

        

        10- Voerendaal- Gewandenweg.   Aan deze eikenboom hangt een eenvoudig houten boomkruis met vliegerkap.
        Kruis verdween in 2017..
===========================================================================================================================================

           

     

        11- Voerendaal-Kerkplein-Kerkhof.   Het oorlogsmonument van Voerendaal voor hen die vielen tijdens de Wereldoorlog 1940-1945.
       
===========================================================================================================================================

        

          

      

        12- Voerendaal-Kerkplein-Kerkhof.  Gietijzeren kruis dat voorheen dienst deed als grafkruis. Type Egelie; I I A b 10

===========================================================================================================================================

          

        13- Voerendaal-Kerkplein-kerkhof:   Centraal Kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================

       

         

        14-Voerendaal- Hongerbeekstraat-Eickhovenstraat;   07- juli 2017 werd er een nieuw kruis ingezegend door pastoor Brouwers
        dat hier geplaatst werd door Fred Willems. Het is een prachtig gietijzeren kruis. Tekst: Te druk- Rust dan eens bij de Heer.

      Wegkruis inzegening Hongerbeekstraat -dd. 7-7-2017.

       Vrijdagavond rond 19,30 uur verzamelden zich tientallen mensen bij het nieuwe kruis in de Hongerbeekstraat te Voerendaal.
       Nadat het openingswoord verricht was door Fred Willems gaf deze een uiteenzetting waarom hij hier een kruis plaatste.

       Hij kocht het kruis bij een antiekhandel in Amsterdam en
het zou afkomstig zijn uit Noord Frankrijk.
       Pastoor Brouwers gaf een korte uitleg wat de betekenis van een wegkruis is en waarom het geplaatst werd.
       Hierna werd gebeden voor vier Christelijke begrippen, n.l. liefde –begrip -vrede en respect.
       Pastoor Brouwers zegende na een kort gebed het kruis in, waarna Fred Willems een dankwoord uitsprak aan de gemeente Voerendaal,

       Wiel Erven en pastoor Brouwers
zegende de aanwezigen en stuurde hen huiswaarts met een slotzegening “gaat heen in Vrede”.

===========================================================================================================================================

      

      

      

      15- Voerendaal-Hogeweg no 64;  Aan het woonhuis bij mevrouw Duysings hangt dit kruis met rugwand en vliegerkap.
      Het is gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade in opdracht van Mevr. Duysings. De tekst erop luidt als volgt;
      "God zegen en bescherm de natuur en de dieren". Deze tekst is zeer toepasselijk als vrouw van een voormalige dierenarts.

===========================================================================================================================================

        

          

      

          

       

     

        20- Voerendaal-Valkenburgerweg-Tenelenweg:  Mariakapel.
        Het kapelletje werd in 1938 gesticht door de familie Senden-Lipperts.
        De kapel, met wijkende steunberen op de vier hoeken, is wit geschilderd en heeft een zwart zadeldak.
        De zijwanden zijn rood-bruin geschilderd, de achterwand bestaat uit gele steenstrips. 
        Boven een klein altaar staat, in een schelpvormige nis, een Mariabeeldje.

       Geg. Chris Willems
       Toen de gemeente contact met me opnam in 2019 voor de restauratie van de kapel heb ik hun geantwoord dat dit vakkundig moest worden aangepakt
       door vakmensen of een bedrijf. Men nam contact op met de fam Senden die dit karwei vakkundig geklaard hebben.
       Zoon Loek Senden heeft het stucadoors en dakwerk voor zijn rekening genomen en dochter Chantal heeft het geheel van een frisse kleur voorzien.
       De gemeente legde het tegelpad aan rondom de kapel en betaalde tevens alle kosten.

===========================================================================================================================================