Laatst bijgewerkt 25-03-2019

Gemeente Voerendaal.

Colmont.

          Colmont (Limburgs: Koalmet) is een buurtschap van Ubachsberg in de gemeente Voerendaal, in de Nederlandse provincie Limburg. De naam is afkomstig
          van het Latijnse calvum montem, dat kale berg betekent. Colmont ligt op het Plateau van Ubachsberg en direct ten zuiden van het buurtschap ligt het Droogdal
          van Colmont. De buurtschap ligt in het overgangsgebied tussen de Duitse Eifel en de Belgische Ardennen. De omgeving is ook rijk aan natuurgebieden zoals
         de Vrouwenheide, de Kunderberg en de Putberg.  Hier liggen ook resten van kalkovens. De Vrakelberg heeft een hellingspercentage van 11 %. Een aantal
         huizen zijn gebouwd van Kunradersteen die in de omgeving wordt gewonnen. Ten weste van het huidige Colmont lag vroeger op het Stockveld de Romeinse
         villa Ubachsberg bij buurtschap Kruishoeve.
         in 2014 telde Colmont 30 Huizen en Boerderijen met circa 80 inwoners. Een aantal van deze huizen is opgetrokken uit Kunradersteen. Aan een T-splitsing
         staat een bodkapel, opgetrokken in Kunradersteen. Ze is in 1946 gebouwd uit dankbaarheid dat het gehucht geweldloos bevrijd werd in de Tweede
         Wereldoorlog. De kapel is gewijd aan de heilige Cornelius.
         Bron: Wikipelia.
          

  

    

    

   

        17- Ubachsberg- Douveweg:   Houten boomkruis dat hier in het najaar van 1996 werd opgehangen
        door een campinggast van Camping Colmont  Kruis is in 1998 vernield

       
Het vernieuwde kruis is van smeedijzer op een houten onderkruis. Kruis is afkomstig van de
        fam. Caelen uit Valkenburg en heeft dienst gedaan als grafkruis van Robert Caelen  * in 1944
        en gestorven in 1944. Kruis geplaatst op 15-5-2006 door Chris Willems uit Ubachsberg die
        ook het houten onderkruis heeft gemaakt.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


  
   

    

    

  

  

        18- Ubachsberg- Colmont-Geerweg:   Ongelukskruis uit 1841.
        Tekst: Bet vor Gestel van saleger Johannes Schrivers, hier den 15 juli 1841  O.S.V.D.
        Dhr. Schrijvers was afkomstig uit Wahlwiller en kwam in 1794 in Ubachsberg wonen waar nu
        de Leuf is. Was de eerste keer getrouwd met een zekere mevr. Janssen. In 1806 trouwde hij
        voor de tweede keer met weduwe Hoepermans. Hij was de laatste overledenen die in
        Voerendaal begraven werd. Hij zou hier gestorven zijn aan een hersenbloeding. Kruis werd
        onderhouden door Jo Ubachs uit Colmont en nu door Chris Willems uit Ubachsberg.
        De letters OSVD betekenen: Omni Salus Verbo Dei, wat betekent Allen heil in het woord van God.
        In 2000 werd door Chris Willems een nieuw tekstbordje gemaakt omdat het oude versleten was.

        Schrijvers kruis te Colmont-Ubachsberg
        Colmont-Ubachsberg:  
In het landelijk gelegen Colmont, een gehucht van Ubachsberg staat het oudste kruis
        kruis van Ubachsberg. Het Johan Schrijvers kruis. Johan Schrijvers was een jonge boerenzoon geboren te
        Wahlwiller in 1767. Hij trouwde in 1794 met Johanna Janssen uit Ubachsberg. Ze gingen wonen en boeren in de
        Dalstraat op de hoeve "De Leuf" waarin nu het met een Michelinsterren bekroonde restaurant "De Leuf" is
        gevestigd. Zijn vrouw, Johanna Janssen stierf in 1798 in het kraambed, iets wat in die tijd veelvuldig voorkwam.
        Ze bracht wel nog een zoon ter wereld, Johan Pieter Schrijvers, * 06-05-1798   + 22-06-1868.
       Johan Schrijvers bleef alleen achter op de boerderij, maar na enige jaren hertrouwde hij met de  weduwe
        Hoepermans op 31-07-1806. Zij overleed 03-08-1848. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen  geboren, 4 zonen en 1 dochter.
        Hartinfarct.
       
Zoals vermeld was Johan Schrijvers landbouwer en op de dag, 15 juli 1841, werd hij op het land te Colmont
        getroffen door een hartinfarct en stierf te plaatse. Hij werd 74 jaren oud. Zijn familie en de inwoners van Colmont
        plaatsten op de hoek van het land een smeedijzeren kruis met tekstplaatje. In die tijd werd in deze omgeving veel
        Duits gesproken en ook geschreven. Dit is op het tekstplaatje van Johan Schrijvers duidelijk te zien.
        Tekst.
        Tekst op het bordje luidt:  "Bet vor de siel van saleger Johannes Shrijver. Hir overleden den + 15 julij 1841.
        +O+S+V+D".
Men ziet aan de tekst en schrijfwijze dat de boereneenvoud in die tijd heel gebruikelijk was.
        Let op de letters S en N op het tekstbordje, ze zijn in spiegelbeeld geschreven, de C en de laatste S in de naam
        zijn gewoon weggelaten. De letters O.S.V.D. staan voor: "OMMI - SALUS - VERBO - DEI ". wat betekent:
        Allen heil in het woord van God gelegen.

        Onderhoud.

       
Het kruis werd tot een tiental jaren terug onderhouden door Jo Ubaghs, die helaas veel te vroeg is overleden.
        Zijn dochter heeft de taak van Jo overgenomen in combinatie met Chris Willems. In 2008 is het tekstplaatje
        vernieuwd. Het is aan de kleine gemeenschap van Colmont te danken dat wanneer de vernieling niet toeslaat
        we al 170 jaren kunnen genieten van het oudste, eenvoudige kruis van Ubachsberg

      
 Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

    

    

  

  

       19- Ubachsberg- Colmont-Kruishof:  Wegkruis te Kruishof. Staat op privé grond van de
        Fam. Steinbusch, die ook voor het onderhoud zorg dragen.  Type Egelie: I I A b 3.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

   

        27- Ubachsberg-Colmont: Colmont vroeger.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

  

 

        28- Ubachsberg-Karstraat-Ransdalerveld:   Hier verongelukte Edward Vonk, geboren 03-06-1968
        Verongelukt op 21-10-2006.

=============================================================================================================================================

    

    

  

        51-Ubachsberg- Colmont- Corneliuskapel:  Kapel is gebouwd van Kunradersteen en werd in
        1946 gesticht uituit dankbaarheid voor het goed doorkomen van de oorlog 1940-1945.
        De kapel is gewijd aan de H. Cornelius.

        De kapel werd in 1946 gesticht uit dankbaarheid voor de redelijk geweldloze bevrijding van deze omgeving.
        De kapel werd gewijd aan de H. Cornelius. Het feest van de H. Cornelius wordt gevierd op 16 september,
       de dag dat Colmomt werd bevrijd.De kapel is van binnen gestuukt en witgeschilderd. Er is een donkere harstenen plint.
       Op een altaar van baksteen en kunradersteen staat een Corneliusbeeld. Er kunnen kaarsen geofferd worden.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================