Laatst bijgewerkt 01-05-2019

Gemeente Voerendaal.

Klimmen

         Klimmen (Limburgs: Klumme) is een dorp in Zuid-Limburg (Nederland) en was tot 1982 een zelfstandige gemeente welke is opgegaan in de huidige
         gemeente Voerendaal. In 2005 had het dorp circa 1980 inwoners en 1500 in de bijbehorende buurtschappen en gehuchten.
         De naam klinkt willicht opvallend en is ook daadwerkelijk afgeleid van het werkwoord 'Klimmen', omdat de woonplaats via diverse toegangswegen
         waaronder de oude hoofdweg Valkenburg- Heerlen te bereiken is door een heuvel te beklimmen. Zowel overdag als bij duisternis is de plaats door de hoge
         ligging en de 's avonds verlichte Remigiuskerk vanuit de hele streek te herkennen. Klimmen ontstond in de vroege middeleeuwen en werd voor het eerst
         schriftelijk vermeld in 968. Er werd een kerk gebouwd en ook een dries aangelegd. In 1750 begon men met de aanleg van de weg Valkenburg naar  Heerlen,
         welke direct ten noorden van het dorp kwam te lopen.
         Bron: Wikipedia.
          

     

    

    

  

        01- Klimmen-Dolberg.  Het smeedijzeren wegkruis dat voor het houten kruis van foto 1 hier stond.
        Deze foto is uit 1991. Het was afkomstig van het kerkhof te Nuth en stond hier tot 2005.
        Het vernieuwde kruis dat ipv het smeed ijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Buurtschap Dolberg. Corpus is van hout. Soortkruis: Devotiekruis.
        Ontwerp:  Dhr. Jacobs uit Dolberg. Voor zover bekend is dit het vierde kruis. Het vervangt het smeedijzeren kruis dat afkomstig was van het kerkhof te Nuth.
        Foto 2009-02-Willems Close-up van het houten corpus.
===========================================================================================================================================

    

   

        02- Klimmen -Heek no 3. Gevelkruisje met afdakje en rugschild. Eigenaar en beheer: Fam. Nicolaes,  Heek no 3. Corpus is van Brons.
     
===========================================================================================================================================

    

        03- Klimmen- Houtstraat no 23. Gemetseld kruis van Kunradersteen in bakstenen muur.
===========================================================================================================================================

      

      

    

        04- Klimmen- Klimmenderstraat-Schutteheiweg.   Dit kruis werd in 2004 door de Heemkunde  Ver. Klimmen gerestaureerd en opnieuw geplaatst.
        Het is een smeedijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Fam de Rouwette.  Corpus is van gietijzer en het is een Devotiekruis.
       
 ===========================================================================================================================================

    

    

    

      

  

    

  

        05- Klimmen-Koulen-Koulenbergsweg-Krekelsbos. Houten wegkruis met dakje en rugschild.
        Het eerste kruis werd rond 1910 gemaakt en geplaatst door J. H. Kickken (1884-1966).
        Foto 5-01 is het kruis dat in1955 gemaakt door Jos Franssen en zoon Hub Franssen.  Eigenaar en beheer: Fam. Kickken. Corpus  is van hout +/- 1910. 
        Soortkruis: Devotiekruis. Ontwerp: Jan Hendrik Kickken.
       
Tekst op het kruis; Allen die hier voorbij gaan, zonder een oog op hem te slaan. Hoe zal het later met hun vergaan. Als zij voor hun rechter staan. AVM.
        Het kruis is in juni 2011 geheel vernieuwd. Het was Bert Leunissen samen met Jos Habets,  André Kickken, Bert Thissen en Raymond Sijstermans die dit mooie
        kruis gemaakt hebben. Het kruis is op 24 juni 2011 ingezegend door de pastoor van Schin op Geul. Het bezit een houten corpus.
      
===========================================================================================================================================

       

   

        06- Klimmen-Dolberg:  Houten gevelkruisje.
 ===========================================================================================================================================

 

        07-Klimmen- Krekelsbos. Houten gevelkruisje aan woonhuis te Krekelsbos-Klimmen.
===========================================================================================================================================

      

      

          

        08-Klimmen- Krekelsbos- Kerkeveld. Smeedijzeren wegkruis. Corpus van gietijzer. 
        Vroeger was het kruis door middel van een ijzeren strip aan de boom bevestigd. Het kruis is in 2008 gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade.
      
===========================================================================================================================================

    

  

   

        09- Klimmen-Bourgondie-Haspengouw:  Dit kruis is afkomstig uit Welten waar het overcompleet  was geworden.
        De eigenaar  heeft dit kruis hier in de Haspengouw prachtig geplaatst.  Tekst:  28-09-08. Tegeneuver de Méule. Met dank aan Harry de Boer.
       
===========================================================================================================================================

      

    

    

        10- Klimmen- Putweg- Kalfshofweg. Dit houten wegkruis is hier in 1993 geplaatst door Jan Vliegen en zijn 3 jarige kleinzoon Jimmy Dings.
        Het kruis is geplaatst uit dankbaarheid bij een gedane belofte voor een genezing.
       
Tekst op het tekstbordje: Heer Jezus Wij danken U voor alle goeds dat Gij ons geeft elke dag weer. INRI

===========================================================================================================================================

         

        

      

        11- Klimmen- Putweg:  Gietijzeren wegkruis. Eigenaar en beheer: Heemkunde Ver. Klimmen.  Corpus: gietijzer. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie: I I A b 10.
      
===========================================================================================================================================

      

     

        12-Klimmen - Schoolstraat. Houten niskruis. Eigenaar en beheer: Heemkunde Ver. Klimmen.  
        Corpus: Metaallegering uit 1989. Soortkruis: Devotiekruis. Pastorie is in 1906 gebouwd. Op een foto van 1925 staat al een kruis. In de 50/60 jaren is dit verdwenen
        en er stond korte tijd een Maria beeldje in de nis. In 1989 is het huidige kruis geplaatst.
===========================================================================================================================================

        

    

        13- Klimmen- Krekelsbos no 1:  Houten gevelkruis aan het woonhuis van de fam. Waelen.
===========================================================================================================================================

    

       

        14- Klimmen-Klimmenderstraat 82.  Gietijzeren kruis met in het hart een afbeelding van Maria.
===========================================================================================================================================

 

        15- Klimmen-Houtstraat no 25.   Gemetseld kruis op het gebouw no 25 in de Houtstraat te Klimmen.
===========================================================================================================================================

       

    

      

        16 - Klimmen-Vrijthof-Kerkhof.  Centraal Kerkhof kruis met houten corpus.
===========================================================================================================================================

   

        17- Klimmen-Vrijthof-Kerkhof.  Een viertal gietijzeren kruisen die vroeger gediend hebben als grafkruis.

===========================================================================================================================================