Laatst bijgewerkt 27-05-2018

      

Gemeente Gulpen - Wittem.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen; 
       Eys - Epen - Mechelen - Nijswiller - Partij-Wittem - Slenaken en Wahlwiller. Oude gemeente Wittem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Gulpen - Reijmerstok - Wijlré. Oude gemeente Gulpen.

=========================================================================================================================================================================================
 

     EYS

          

         

       

       01-Eys-Baron van Timusweg-Piepertweg:Gietijzeren wegkruis met de afbeelding van de H. Petrus.
       Tekst: Uw wil geschiede. Soortkruis: Devotiekruis. Tijdens de kruistochten op Goede Vrijdag.
       Beheer: IVN afd. Eys. Kruis werd in 1980 vernieuwd. Type Egelie: I I I B b 7.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       02-Eys- Dr. Froweinweg nr. 43. Huiskruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

                

         

       

         

        03- Eys-Eyserbosweg-Piepertweg:  Gietijzeren wegkruis. Hier heeft ook weer de vernieling
       toegeslagen. Kruis is in 1995 vernieuwd voor kruis van foto no 03C. Type Egelie: I I B a 1. 
       
Het kruis werd in het voorjaar van 1995 geplaatst en is op 9-4-1995
       ingezegend door pastoor Kurris van Eys. Tekst: INRI. Heer wees mij zondaar genadig. Het kruis
       is afkomstig van Imstenraden. Eigenaar en beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       04- Eys-Eyserheide: Gietijzeren wegkruis met de tekst: 1876.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       05- Eys-Eyserheide-Elkenraderweg-Achterweg: Hardstenen wegkruis. Dit kruis dateert uit 1917.
       In 1934 kreeg het een opknapbeurt. Soortkruis; Devotiekruis bij de kruistochten op Goede
       Vrijdag en tijdens de Sacramentsprocessie. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

       06- Eys-Eyserheide-Eyserbosweg : Smeedijzeren veldkruis. Tekst: Ik ben het levend brood.
       Dit kruis werd hier geplaatst en ingezegend in 1988 tijdens de wegkruistochten op
       Goede Vrijdag door pastoor Kurris van Eys. Eigenaar; Fam. Kicken. beheer: IVN afd. Eys.
       Soortkruis: Gedachteniskruis dat afkomstig is van het graf van de fam. Loneus.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       07- Eys-Eyserlinde-Cartils: Gedenksteen voor de verongelukte vliegeniers uit de Tweede
       Wereldoorlog
       28-4-1993. V.J. Cowinden. G.W. Snow. R.A. Meek. Dit monument werd opgericht 29 april 1993.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       08- Eys-Eyserlinde-Wittemerweg-Karstraat: Oude foto van vermoedelijk vlak voor de oorlog 1940.
       Groot houten wegkruis. het kruis werd omstreeks 1930
       geplaatst en wordt geflanceerd door twee Lariksbomen. Het is een Devotie-Gedachteniskruis.
       Ook wordt hier gebeden tijdens de Goede Vrijdag kruistocht. Tekst: Vader niet mijn wil , maar
       Uw wil geschiede.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

         

             

       09-Eyserlinde-Wittemerweg: Ongelukskruisje van Heinrich Joseph Hubert Debets, geb. 15 maart
       1858 te Heerlen en gestorven op 1-4-1891. Het kruis herinnert ons aan een dodelijk ongeluk met
       een paard en kar in 1891. Kruis werd aan gebeden tijdens de Kruistochten op Goede Vrijdag.
       Hubert Debets was wees, zijn ouders overleden +/- 1870. Hij werkte als boerenknecht bij de
       fam .Horsmans te Ubachsberg en woonde in de Caumer te Heerlen.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

        

       10- Eys-Dr.Froweinweg-Goedenraad:Smeedijzeren wegkruis.Tekst:Mijn Heer en mijn God.
       Het kruis werd in 1990 grondig opgeknapt. Soortkruis: Devotiekruis. Beheer: IVN afd. Eys.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       11- Eys-Dr. Froweinweg-Kelderweg: Gietijzeren gevelkruis met houten vliegerdak. In 1975 heeft de
       bewoner IVN-er Wiel Wenders dit hier geplaatst. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te
       Mechelen van de fam. Hautvast. Eigenaar en beheer: Wiel Wenders. Soortkruis: gedachtenis-
       kruis. Type Egelie: I I A b 4.1.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

         

        

       12- Eys-Goedenraadsbergweg-Karstraat: Smeedijzeren kruis. Volgens de verhalen zou dit een
       Ongelukskruis zijn. Tekst: Het kruis teken van ons Geloof. Het kruis werd in 1980 gerestaureerd
       en er werd een kastanjeboom bij geplant. Kruis is afkomstig van het kerkhof van In der Bloemen-
       daal te Vaals. Soortkruis: Devotie-Gedachteniskruis.
       Tekst: Het kruis teken van ons Geloof.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      13- Eys-Goedenraadsbergweg-Karstraat:Smeedijzeren weg- of veldkruis. Tekst: Heer red ons M.T.
        8-25. Eigenaar en beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis tijdens de Kruistochten op
       Goede Vrijdag. Achter het corpus is een klein schildje met opschrift INRI. Kruis is verschillende
       malen vernield door vandalisme. 

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

          

      

       14- Eys-Horensweg-Wijngaard: Smeedijzeren kruis. Kruis stond voorheen bij hoeve Vogelzang.
       Op zondag 10 juni 2001 ingezegend door pastoor Reijnen. Soortkruis: Hagelkruis.
         In 2015 is het kruis verplaatst na een geschil met de eigenaar van de wijnplantage aan de
        Horensweg. Het waren de leden van het IVN afd. Eys en dhr. Wiel Wenders die het kruis plaatsten
         op een landelijke locatie, nl tussen de spoorlijn Eys-Simpelveld en de Karstraat. Het kruis werd in
        2015 verplaatst.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

         

             

         

        

           

       15-Eys-Karstraat-Kruisberg-Zwarteweg: Smeedijzeren gedachtenis-of ongelukskruis ter herinnering
       aan Arnold Boillon die hier door de bliksem gedood werd. 1e vermelding van het kruis in 1860.
       Tekst: Eert den Schepper. Tekst op steen waar het oude kruis heeft op gestaan: Wie ein dieb
       in der Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet für seine Seele.
Arnold Boillon was
       een boerenzoon die op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom en die schuilde voor het
       onweer onder de dikke boom en door de bliksem getroffen werd.
        Tekststeen met de Duitse tekst erop van Arnold Boillon.


       
Kruis onder de dikke boom te Eys/Wahlwiller
        Het is al bijna twee jaar geleden dat ik in Eys de Zwarte Brugweg opliep richting Wahlwiller. In die tijd was ik

        zwaar geblesseerd door een hielbreuk, acht maanden heb ik niet kunnen lopen. Toch de stoute schoenen
        aangetrokken en de berg "opgewandeld". Aangekomen bij de vijfsprong van wegen nam ik plaats op de bank
        onder een kleine eikenboom, om uit te rusten. Hier gingen mijn gedachten terug naar wat hier gebeurd was.
        Dikke Eikenboom.
        Tot in de negentiger jaren stond hier een dikke eikenboom, wel twee tot driehonderd vijftig jaren oud. Hij was de
        reus onder de bomen in de omgeving. De boom was een herkenningspunt in de omtrek. Op deze plek heeft men
        een prachtig uitzicht over diezelfde omgeving zowel richting Eys als naar Simpelveld en zelfs tot in Ubachsberg
        toe. Door een storm in de jaren negentig legde hij het  loodje, de koning van de Kruisberg, zoals de eik vaak werd
        genoemd, was geveld. Maar men plantte weer een nieuwe eik op dezelfde plaats. Naast de boom staat een
        smeedijzeren kruis met een gedenksteen ernaast dat ons herinnert aan de plotselinge dood van Arnold Bouillon.
        Schuilen bij noodweer.
       
Op 30 november 1860 brak er een hevig noodweer uit. Arnold Bouillon was op weg naar een van de dorpen in de
        omgeving. Hij werkte als boerenknecht op een grote boerenhoeve in de omgeving van Eys. Hij zocht de dikke
        boom op om te schuilen voor het noodweer. Veel bladeren had de eik niet meer op zijn takken, het was al herfst.
        Arnold Bouillon werd onder de boom getroffen door een bliksemschicht en was vrijwel op slag dood.
        De omgeving was geschokt door de plotselinge dood van deze eenvoudige boerenknecht.
        Kruis met Duitse tekst.
        Er werd een kruis geplaatst door de bewoners van Eys en op de gedenksteen graveerde men een Duitse tekst.
        verder staat er nog een groot doodshoofd op. Dat de tekst in het Duits is, is niet verwonderlijk, in die tijd werd in
        deze omgeving veel Duits gesproken maar ook geschreven. Het kruis en de steen met opschrift had een grote
        aantrekkingskracht bij de bevolking. De plek boven op de Kruisberg werd een klein bedevaartsoord.
        Het was 's zomers ook heerlijk toeven onder de eik op een zitbankje. Men kon dan rustig alle zorgen
        toevertrouwen aan Arnold Bouillon en tevens van het prachtige uitzicht genieten. Halverwege de vorige eeuw is
        het kruis vernield, maar de inwoners van Eys hebben er een nieuw kruis geplaatst naast de steen.
        Tekst op de steen.

        "Hier ist am 30 november 1860 plötzlich gestorben Arnold Bouillon. Wie ein Dieb in de Nacht, also wird de Tag des

        Hernn kommen. Betet für seine Seele. Ave Maria" 
Op het kruis zelf staat de tekst;  "Eert den schepper".
       
Zo leeft Arnold Bouillon toch nod voort in onze omgeving.
       
Boek;  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

        

       16- Eys-Kelderweg-Op de Kamp: Houten wegkruis. Tekst:Luister naar Hem. Het kruis werd in 1925
       hier door wethouder en buurtbewoner G.Boltong geplaatst. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis:
       Devotiekruis. Tijdens de kruistochten op Goede Vrijdag wordt hier gebeden.
       Het kruis werd in 2008 gerestaureerd door leerlingen van het Sophianum in Nijswiller.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

        

       17- Eys-Kromhagerweg: Groot houten wegkruis. Dit kruis uit dankbaarheid voor de bescherminging
       in de oorlogsjaren geplaatst door het schuilkelder comité van Over Eys. Beheer: IVN afd. Eys.
       Soortkruis: Gedachteniskruis. Tekst: Zijn kruis ons heil.

       Tekst: Dit kruis herinnert ons er aan dat Eys gespaard is gebleven van het oorlogsgeweld. Tevens gebeurde er op 8 juni 1944 een zwaar ongeluk
        waarbij 3 personen betrokken waren. Joep Vermeeren- Joep Remmel- Joep Schrijen.  Het ongeluk gebeurde bij het uitslepen van bomen,
        die dienden voor de ondersteuning van de schuilkelder. De bomen werden getrokken door paarden. De paarden kwamen knel te zitten,
        waardoor de bomen losschoten en tegen de benen van de drie mannen aanzwiepte.
        Joep Vermeeren overleed op 15 juli 1944. Joep Remmel zijn linker bovenarm moest worden geamputeerd.  Joep Schrijen brak beide benen
        en overleed op 8 november 1944.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       18- Eys-Landgoed Goedenraad: Dr. Frowein graf en Monument. Tekst: Dierbare herinnering Willem
       Frederik Johan Frowein. Geb. te Arnhem 2 nov. 1876. Gestorven op 12 juli 1958. Zalig zijn zij
       die Godswoord hooren en bewaren. Begraafplaats van dr. Frowein die met zijn gezicht naar
       zijn DSM in Geleen ligt.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        

       19- Eys-Karstraat-Morgenster: Het smeedijzeren kruis dat hier de drie dorpen verbind n.l. Eys-
       Wahlwiller en Nijswiller. Het is geplaatst in febr. 2008 en ingezegend tijdens de Kruiswegtocht
       van Eys naar Nijswiller en Wahlwiller op goede vrijdag in 2008 door pastoor Reijnen.
       Tekst: Leve Heer Bescherm de durper Ees - Nijswiller - Wahlwiller.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

       20- Eys-Op de Kamp no 11: Houten kruisje aan het woonhuis van de fam. Kessels.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       21-Eys- Op de Kamp no 11:Smeedijzeren kruis tegen de gevel op de binnenplaats van het höfke
       van de fam. Kessels. Eigenaar en beheer: Fam. Kessels.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

       22- Eys-Op de Kamp-Goedenraadsbergweg: Eenvoudig Veld- of Hagelkruis doch rijkelijk versierd
       met smeedijzer. het kruis werd hier in 1981 samen met de kastanjeboom geplaatst.
       beheer: Buurtbewoners. Soortkruis: Veld- of Hagelkruis. Devotie: Tijdens de Kruistochten op Goede Vrijdag.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       23-Eys- Taan Del: Oud gietijzeren wegkruis in geheel nieuwe buurt. Geplaatst in 1994 door het IVN
       afd. Eys en de Buurtbewoners. Tekst: INRI. Leidsman ten Leven. Ingezegend door pastoor Kurris
       in 1994. Eigenaar en beheer: Buurtbewoners Taan Del. Soortkruis: Processiekruis.
       Type Egelie: I I A b 4.1. 
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       24- Eys-Trintelen-Hamerstraat-Bosschenhuizerweg: Het verdwenen houten boomkruis met
       zadeldak en rugwand. Ouderdom tot in 1999 ca. 50 tot 60 jaren.
       Het vernieuwde kruis dat hier geplaatst is in 2003.
       Het is geplaatst door de buurtbewoners van Trintelen en gemaakt door Wiel Erven uit Kunrade.
       Ingezegend door Pastoor Reijnen uit Eys. Het staat op een natuurstenen sokkel.
       Tot in 1999 hing hier een mooi boomkruis dat helaas met het verdwijnen van de boom ook
       verdwenen is.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

          

          

       25- Eys-Trintelen-Hamerstraat-Eyserweg: Groot hardstenen kruis bij de waterput van Trintelen.
       het werd in 1902 geplaatst door de Buurtbewoners van Trintelen. tekst: Geloofd zij Jezus
       Christus 1902. Soortkruis: Devotiekruis. Devotie: Kruistochten op Goede Vrijdag en tijdens de
       processies naar Trintelen vanuit Eys.
       Omgeving van het kruis is in 2011-12 opnieuw ingericht en het kruis heeft een flinke opknapbeurt
       gehad. De tekst op de grond-tekst steen is: Trintelen 2011-2012. Kling mèr toch gans groeët.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

          

          

         

     

       26- Eys- Trintelen-Eyserweg-Kampweg: Houten wegkruis on de bekende Paddestoelboom.
       Eigenaar en beheer: buurtbewoners van Trintelen. De Haagbeuk werd vele jaren door de fam. Blezer
       uit Eys verzorgd en geknipt. Deze is ca 175 jaar oud. Soortkruis:Processiekruis. Op zaterdag nacht
       31 jan. 1998 werd dit kruis door vandalen vernield. De buurtver. plaatste een dezelfde kruis op
       deze plek in 1998. Onderhoud van de boom geschiedt nu door het IKL.
       Overzicht foto van kruis en boom.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       27- Eys-Trintelen-Mingersborg: Hardstenen herdenkingskruis. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Eigenaar en beheer: Buurtver. Mingersborg. Geplaatst in 1896 door L. Verbeek en Maria v/d
       Weijer, bewoners van de molen Vrouwenheide. Soortkruis: herdenkingskruis. Processiekruis
       bij processie vanuit Ubachsberg naar Mingersborg.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       28- Eys-Vogelzang: Gietijzeren wegkruis. Soortkruis: Gedachteniskruis. Corpus is uit 1987.
       Beheer: IVN afd. Eys. Type Egelie: I I A b 3.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

                  

       29- Eys-Wezelderweg: Houten gevelkruis aan de muur van de pastorie. Het werd hier aangebracht in
       1904. Eigenaar: Parochie St. Agatha te Eys. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: Missiekruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

       

       30- Eys-Wezelderweg-Past. Duckweilerweg: Houten boomkruis. Tekst: Bron van Liefde. Ontwerp:
       Wijlen Hein kessels die dit kruis hier in 1974 plaatste nadat het op de hoek Hoebigerweg-Zwarte
       brugweg in een weiland had gestaan. Soortkruis: Processiekruis. Beheer: Buurtbewoners.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        

       31-Eys-Wittemerweg-Grachtstraat: Smeedijzeren wegkruis. het werd voor 1900 hier geplaatst en in
       1976 vernieuwd. Beheer: IVN afd. Eys. Soortkruis: processie of Wegkruisen tocht op Goede
       Vrijdag en tijdens de Sacraments processie. Steen onder het kruis is afkomstig uit Aubel (B)
       uit het gehucht Hagelstein. Op het kruis bevindt zich een corpus van de triomferende Christus,
       met kroon en kleed.

       Tekst op het tekstbord;|
      
Dit kruis herinnert aan de oudste kerk van Eys. Deze kerk was gelegen op de Boerenberg, en werd afgebroken in 1745.
      Van de afbraak werd een kapel gebouwd die in 1958 ook werd afgebroken en van de bouwstenen werd het huidige I.V.N. gebouw gebouwd.
      In 1837 is op de plaats waar het hoofdaltaar heeft gestaan een kruis neergezet. Hier is dit kruis met corpus van afkomstig.
      Het symboliseert de triomferende Christus en staat rechtop en de voeten steunend op een sokkel zijn armen op schouderhoogte
      geheel uitgestrekt en open handen. Hij draagt een koningskroon en een lang gewaad. Het vervaardigen van deze corpussen
      heeft geduurd tot de 13e eeuw. Toen kwam de noodlijdende Christus in beeld in geknikte rughouding, handen en voeten doorboort
      met spijkers. Hij draagtt een doornen kroon en een lende doek. Dit kruis met corpus is uniek en dateert van voor de 13e eeuw.
      Op een kaart van 1803-1825 staat ieder huis apart ingetekend. Er stond een huis dat reikte ongeveer tot aan de kerktrappen.
      Dat creëerde een driesprong. Door dit huis af te breken werd in 1923 de weg in gebruik genomen en er ontstond een viersprong.
      Op een viersprong hoorde destijds een kruis te staan, zodoende kwam het oude kruis weer in beeld.
      Deze weg heette vroeger de Nieuwe Weg. Deze liep vanaf de Y- splitsing pendiel (nu Agathastraat) tot aan de Eyserhof.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        32-Eys-Trintelen-Eyserweg no 1:Bij de familie Crombach-Voncken staat dit gietijzeren kruis naast d
       de toegangspoort. Dhr. Crombach heeft dit kruis in België gekocht.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        33- Eys-Pastoor Duckweilerweg:  Gegoten IJzerenkruis . Kruis staat op privé terrein.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

  

    34- Eys-Eyserbosweg-Kerkhof:   Kruis op de plek van de absoute.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    35- Eys-Eyserbosweg-Kerkhof:   Centraal kerkhofkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        36- Eys- Horensweg; Dit kruis werd hier geplaatst als vervanging van kruis no 14 dat hier moest verdwijnen.
        Het kruis is afkomstig van het kerkhof en werd hier geplaatst in 2015.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

          

        

      

       50A - Eys- Wittemerweg:  De H. Hartkapel van Eys. De oorspronkelijke Moeder Godskapel te Eys werd in 1696 gebouwd maar in 1905 afgebroken
        omdat het een bouwval geworden was. Rond 1905 werd er een nieuwe kapel gebouwd die gewijd werd aan het H.Hart. Maar bij de bewoners van Eys
        en omstreken bleef dit de "Moeder Godskapel. De kapel is in 1980 gerestaureerd. De eerste kapel werd gesticht naar aanleiding van een heersende
        pestepidemie aan het eind van de 17de eeuw. Het interieur is in zijn geheel wit geschilderd en zeer eenvoudig. In een nis staat een Heilig Hartbeeld.

==========================================================================================================================================================================================

   Epen

    

       01-Epen- Eperheide-Onderstebos: Boomkruis in het bovenste bos.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       02-Epen-Eperheide-Hakkenbergerpad: Het oude boomkruis waarvan het corpus vernield is.
       Tekst:eenvoud siert de mens.
       Vroeger had Hubert Vluggen het onderhoud tot 1994 van dit kruis. Vernieuwd.
       02-Epen-Eperheide-Hakkenbergerpad: Dit kruis is gemaakt door Chris Willems uit Ubachsberg en geplaatst
       in april 1996. Het is een houten kruisje met zadeldak en rugwand. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
       Onderhoud: Chris Willems.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       03-Epen- Eperheide-Onderstebos:  Houten boomkruis. In 1990 had het kruis een vliegerkap.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       04- Epen-Eperheide-Onderstebos: Gietijzeren boomkruis dat in 1994 hier geplaatst werd door
        dhr. Lardios uit Eperheide. het is een gietijzeren kruis met gietijzeren corpus.
        Dhr. Lardinios is in 2006 gestorven.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

           

          

       05- Epen-Eperheide-Onderstebos: Het Twen Mordant kruis. Vroeger stond dit kruis voor de boom
       zie foto 05A. Geplaatst door Twen Mordang uit dankbaarheid voor het overleven van de oorlogsjaren
       1940-1945. Tekst: 1940-1945 Bid en de Heer zal U beschermen. Type Egelie: I I I A b 1.
      

      
 Gegevens Hoebert Vluggen. orig. tekst.
       
Een kruis uit dankbaarheid.
        Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, was Anton Mordang een van de vele jongemannen, die een lands-
        wapenrok moest dragen. Om samen met vele andere jongemannen de verdediging van ons aangevallen vaderland
        mede te verdedigen tegen de Duitse Hitlers troepen. Onze Epenaar Anton Mordang of bij ons der Twen genoemd,
        geboren en getogen op de Eperheide, moest huis en haard, familie, vrienden en bekende verlaten en werd
        ingedeeld bij een onderdeel, dat gelegerd was in het plaatsje Veere in Zeeland. Natuurlijk maakte der Twen zich
        niet alleen zorgen om zich zelf maar ook waren zijn gedachten altijd in Epen, Zuid Limburg, waar zijn hele familie
        was achtergebleven. Twen deed in Veere, Zeeland, een belofte aan god. Als hij hem en zijn dierbare familie zou
        beschermen en hun de oorlog zou laten overleven dan zou hij in het Bovenste bos, op de Eperheide, een kruis
        met Christusbeeld laten plaatsen uit dankbaarheid. En zo geschiede het. Een verlangen werd werkelijkheid. God
        had hem beschermd en over hem gewaakt. Hij had de verschrikkelijkste oorlog aller tijden overleeft en zo blij,
        dankbaar en overgelukkig als een kind keerde hij naar zijn geliefde Eperheide terug. God had zijn familie niet
        vergeten en gespaard en zo vierde ze samen de bevrijding. Na rust van enige weken voegde der Twen, Anton
        Mordang, de daad bij het woord en maakte het karwei af. Met enige familieleden en gewapend met een prachtig
        gietijzeren kruis ging het richting Bovenste bos. Hij plaatste het kruis op een plaats aan de Nederlandse-Belgische
        grens . Twen beloofde het kruis zijn levenlang te onderhouden en te bewaken, zoals God over hem en zijn familie
        had gewaakt. Anton Mordang bezocht tijdens zijn verdere leven ontelbare malen het Bovenste bos. Vele malen in
        gedachten verzonken. Totdat zijn gezondheid en ouderdom het hem niet meer toeliet het werk in het bos te
        volbrengen. Maar geen nood. bij de familie Mordang kende men goede humanitaire reserves, die het mooie
        levenswerk van Twen overnamen. En daarbij hopend dat zij nog vele jaren die mooie opdracht mochten vervullen
        die der Twen, Anton Mordang, zelfs hopelijk nog lange tijd, zij het op enige afstand, van genieten mag.
        Namens der Twen en de familie Mordang opgemaakt op 22 maart 1994.  der Hoeber oet Ieëpe.
         

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================        

             

        

       06- Epen-Eperheide-Onderstebos: Het veldkruis van Herregodsbeuk dat in 2009 vernieuwd werd
       doorAndré Janssen uit Epen. Het kruis is gemaakt van Wengéhout en heeft de afmetingen van
       77 cm breed en 110 cm hoog. De naam Herregodsbeuk is afgeleid van het corpus dat in de
       jaren na 1800 hier werd gehangen aan een beukenboom en dat door de jaren heen opgeslokt
       werd door de steeds dikker wordende stam. Zo ontstond de naam Herregodsbeuk: Onze lieve
       Heer in de beuk.
       06- Eperheide-Onderstebos:
Het gietijzeren kruis op natuurstenen sokkel dat hier geplaatst is
       ter vervanging van het houten kruis voor 1991. Het is hier geplaatst door Dhr. Piet Lardenois en
       Twen Mordant uit Eperheide.
       06- Eperheide-Onderstebos:  Het houten kruis is gemaakt door André Janssen uit Epen in 2009.
      

        Herregodsbeuk te Eperheide-Epen.
        Begin 1800 werd er in het Bovenste bos op Eperheide een beuk geplant, door wie is niet bekend. De beuk groeide

        in korte tijd tot een flinke boom, Omstreeks 1825 plaatste iemand een houten kruis tegen de boom. Doordat de
        boom flink doorgroeide, groeide het kruis in de loop der jaren in de boom vast. Rond 1825 t/m 1850 trok de
        jaarlijkse processie vanuit Epen naar Herregodsbeuk, zoals deze boom in de volksmond werd genoemd, te
        Eperheide.
        Toen België in 1834 zelfstandig werd en los kwam van Nederland werd Gieveld, dit is een gehucht tussen Teuven
        en Eperheide, Belgisch grondgebied en kwam Herregodsbeuk dus op Belgisch grondgebied te staan. Of de
        processie vanuit Epen toen nog naar Herregodsbeuk trok is jammer genoeg niet bekend. De beuk werd maar
        groter en dikker en werd een bezienswaardigheid in de omgeving. Volgens Piet Lardinios zaliger, uit Eperheide
        had de beuk begin van de twintigste eeuw een omvang dat er zes tot zeven personen met gespreide armen nodig
        waren, om hem te omarmen. Hij was zo groot gegroeid dat men midden door de stam kon lopen.
        Totdat in 1935 tot ontsteltenis van vele Epenaren en andere vereerders van Herregodsbeuk, de boom en kruis
        grotendeels door vuur en vlammen verwoest werd. Vandalen hadden weer toegeslagen. De Epenaren lieten het
        er niet bij zitten en plaatsten een nieuw kruis ter vervanging van het ingegroeide kruis in de verbrande beuk of
        wat daar nog van de stam over was. Het kruis werd geplaatst tegenover de plek waar eens Herregodsbeuk stond.
        Het werd vervangen door een houten kruis. Zoals het altijd gaat, verweerde ook dit kruis door slecht onderhoud
        in de loop der jaren. Later plaatsten Twen Mordant en Piet Lardinios een gietijzeren kruis nadat het houten door
        de jaren heen versleten was. Ook het gietijzeren kruis werd weer vernield. Het werd van de sokkel afgebroken en
        vernield. Het werd vervangen door een nieuw houten kruis
        In het najaar van 2009 vervaardigde André Janssen uit Epen een prachtig houten kruis in vliegerkap model en
        plaatste het op de plek waar eens Herregodsbeuk had gestaan n.l. tussen de grenspalen 14 en 15 in het Bovenste
        bos te Epen. Het is een prachtig initiatief van deze Epenaar die op eigen kosten toch weer gezorgd heeft dat een
        eeuwen oude traditie en ere is hersteld en het Bovenste bos weer van een kruisbeeld is voorzien dat hier eeuwen
        al stond.
       
Boek  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

         

       07- Epen-Eperheide-Onderstebos:  Het in 2012 vernieuwde boomkruis. Gemaakt en geplaatst door
       Chris Willems uit Ubachsberg dd. 1-juni 2012 ter vervanging van het oude boomkruis dat verdwenen
       was in 2011.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       08- Epen-Eperheide-Onderstebos: Houten boomkruis.Tekst:Uit dankbaarheid aan onze beschermer
       H.L.  J.H. Hier heeft een Belgische onderduiker ondergedoken gezeten en door enkele inwoners van
       Eperheide verzorgd werden. Kruis is voor 2000 verdwenen.

    
  Foto 08B-08C-08D en 08E  het opnieuw geplaatste kruis.

        Het verdwenen Dankkruis uit 1914-1918 te Eperheide.
       In 1991 vertelde Piet Lardinois van Eperheide dat er in het Onderste Bosch te Eperheide een kruis aan een boom
        hing. Daar uit dankbaarheid geplaatst door twee inwoners van Teuven in België, die op deze plek in het Onderste
        Bosch ondergedoken hadden gezeten.

        Zij waren tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) gedwongen hun woonplaats te verlaten en vluchtten voor
        voor de Duitse bezetters naar Nederland.
        Hoelang zij zich daar in het bos verscholen hadden gehouden wist Piet niet te vertellen.
        Na de oorlog - in 1918 - hingen de twee onderduikers een kruis met naamplaatje aan een boomstam op de plaatst
        waar zij ondergedoken hadden gezeten, waarschijnlijk in een zelf gegraven onderaardse hut.
        In 1991 heb ik dat bijzondere plekje gefotografeerd en in mijn archief opgeslagen. Toen ik in 2000 opnieuw een foto
        wilde maken van het kruis en het plaatje, waren beiden verdwenen.

        Ilona Bruijns en Maurice Roenhorst uit Oud Vossenmeer uit Zeeland brachten hun vakantie door op de Eperheide.
        Zij zijn verwoede speurders naar allerlei metalen voorwerpen en gebruiken hiervoor een metaal detector.
        Ze struinden het Onderste Bosch af en vonden diverse interessante voorwerpen zoals oude munten en diverse
        voorwerpen uit de 1e en 2e  Wereldoorlog. Plots stootten zij op een metalen plaat, in twee stukken gebroken, met
        een tekst en jaartallen erop. Zij zochten op Google naar de tekst en jaartallen en kwamen op mijn website
        (Chris Willems) terecht. Toen zij hadden gevonden wat zij zochten, kreeg ik op 4 september een telefoontje:
        "Of ik interesse had in het bordje en de vraag: waarvoor het heeft gediend".
        We maakten een afspraak en ik ging naar Eperheide, nam het bordje in ontvangst en vertelde hen het verhaal van
        de twee onderduikers. Ik nam het bordje mee en bracht het naar Wiel Erven uit Kunrade die van de twee helften
        weer een mooi geheel wist te maken. Ook had Wiel nog een houtenkruis, gemaakt door Chritje Gubbels - in 1976,
        uit Noorbeek. Na een flinke verf beurt en een passend corpus had ik een mooi kruis voor in het Onderste Bosch
        te Eperheide.

        Op dinsdag 23 september 2014 werd het kruis aan de boom bevestigd en het plaatje siert het kruis. Zo ziet U
        maar hoe twee toeristen uit Zeeland hebben bijgedragen aan het herstel van een oud Dankkruis uit 1914-1918.
        Ik zeg deze mensen dan ook hartelijk dank.
        De tekst op het bordje is als volgt: 1914-1918  Uit dankbaarheid aan onze beschermer H.L.  J.H.
     
  Voor wie deze afkortingen staan is helaas niet bekend.

        Ubachsberg, 23 september 2014
        Chris Willems
         

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       09-Epen- Eperheide-Onderstebos: Het oude kruis is  Verdwenen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       10- Epen-Eperheide-Onderstebos:   Houten Boomkruis.  

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

            

        

       11-Epen-Dorphoverweg-Krijtrotsenweg: Het oude kruis dat vervangen werd door kruis nr. 11-1988-01
       Het werd gemaakt door Hubert Vluggen en is in 1988 vervangen.
       11-Epen-Dorphoverweg-Krijtrotsenweg:
Het vernieuwde kruis dat hier geplaatst werd door
       Chris Willems uit Ubachsberg en dat gemaakt werd door Jac Bastings uit Epen. Gehangen april 1996.
       Het corpus is van een lood-tin legering..
       11-Epen Dorphoverweg-Krijtrotsenweg:  29 juni 2015 kruis gerestaureerd  en aan
       een andere boom bevestigd wegens verrotting van de oude boom.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        12- Epen-Eperheide-Schweibergerweg: Boomkruis met aluminium corpus.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

                

             

       13- Epen-Eperheide-Julianaweg-Oosterbergweg: Het oude kruis rond 1979 zonder tekstplaat.
       13-Julianaweg-Oosterbergweg: Het groene wegkruis voor 1989.Het onderhoud geschiedde
       toen door Hubert Vluggen die het kruis ook van een tekst voorzag nl.: Zoet hart van Jezus wees
       mijn liefde. Zoet hart van Maria wees mijn heil.
       Voor 1990 stond er de tekst op: Eenvoud Recht v aardigheid En naasteliefde Siert het mensenleve.
      
Deze tekst was van Hoebert Vluggen.

       13
-Julianaweg-Oosterbergweg: Het houten wegkruis zoals het er in 2012 bijstaat. Vroeger
       was de kleur groen. Kruis is in 2000 gerestaureerd en de groene kleur vervangen door de bruine.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       14-Epen-Eperheide-Oosterberg: Prachtig Gevelkruis aan de muur van de Kampeerboerderij van de
       fam. Frijns. Vermoedelijk is ook dit kruis gemaakt door Jacobus Possen uit Schweiberg.
       Het kruis heeft een tinnen corpus en is een Boerderijkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

       

       

          

       15-Epen- Eperheide-Julianaweg: Houten wegkruis. Vermoedelijk gemaakt door Jacobus Possen uit
       Schweiberg. Hij maakte diverse kruisen in deze uitvoering.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

                                             

         

            

       16- Epen-Eperheide-Julianaweg-Schweibergerweg: Gietijzeren wegkruis met engelenhoofdjes en
       afbeelding van H.Maria en Johannes. Tekst: Heer zegen U die groeten. Type Egelie: I I A b 10.
       Voor 1990 stond hier een eenvoudig houten kruis. Zie foto 16A-B zonder tekstplaatje.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

       17- Epen-Eperheide-Julianaweg-Kleine Flab: Het houten kruis van Mathieu Ubaghs dat hier
       gehangen werd door de fam. Ubaghs. Tekst: 7.2.88.
       17-Julianaweg-Kleine Flab:
Ongelukskruis van Matteke Ubaghs uit Epen. Hij verongelukte
       hier door met zijn auto tegen een boom te rijden en op slag dood was. Dit alles gebeurde op
       7 febr. 1988. De familie  bracht hier een klein houten kruisje aan dat in 2007 vervangen werd
       door dit hardstenen kruis. Tekst: Mathieu Ubaghs 7 februari 1988.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       18-Epen-Eperheide-Julianaweg-Beatrixweg: Dit kruisje is het kruisje dat op de doodskist van Siska
       Noteborn uit Epen lag. Het kruisje is geplaatst door Joos Beckers uit Eperheide wiens vrouw een
       nichtje was van Ciska Noteborn. Opgehangen op 20 juni 2007. Het kruis is gemaakt door Sjef Straat
       in het verzorgcentrum te Vaals. Ciska Noteborn is in 2006 gestorven op 81 jarige leeftijd en op

       juli 1925 geboren en ongehuwd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

      

       19- Epen-Eperheide-Julianaweg nr. 44: Huiskruis bij dhr. Lardenois. Dhr. Lardenois heeft jarenlang
       kruisen in de omgeving van Eperheide en Bovenstebos geplaatst en gerestaureerd.
       Kruisje is in 2005 verdwenen bij de verkoop van de woning.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

           

        

      

       20- Epen-Kuttingerweg-A ge Veld: Ongelukskruis van Gerard Gouders. Hij zou hier met paard
       en kar verongelukt zijn. Tekst: Hier verongelukte Gerard Gouders *19-7-1896  + 25-10-1949.
       Het kruis is in 1996 voorzien van een corpus door Chris Willems. Dhr. Gouders was een inwoner
       van Montzen in België en was op weg naar Epen. Hij is hier aan een hartaanval gestorven.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

           

       21- Epen-Kuttingen-Kuttingerweg: Gietijzeren kruis met de beeltenis van de Goede Herder omringt door 4
       engelen hoofdjes. Aan de voet twee vrouwen figuren. Tussen beiden in een Kelk.
       Type Egelie: I I I A b 4.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       22- Epen-Kuttingen-Kuttingerweg nr 3: Huiskruis bij de fam. Possen - Ubaghs. Tekst: 1750-2000 INRI.
       Onze lieven Heer bid voor ons. Kruis in 2000 geplaatst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       23- Epen-Kuttingen-Kuttingerweg nr 7:  Kruis van dakpannen in de gevel van het woonhuis van de familie
       Brauers-Blezer. Hier zou oorlogsschade zijn geweest tijdens de oorlog 1940-1945.
      

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

        

       24- Epen-Terziet-Kuttingerweg-Zwarte weg: In 1996 heeft Chris Willems uit Ubachsberg dit kruis
       vernieuwd Het kruishout is gemaakt door Jac Bastings uit Epen. Geplaatst op maandag
       1-4-1996. Het oude corpus is gehandhaafd. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Foto 24C
      
Het oude kruis dat hier hier hing voor 1996. Tekst: Mijn Jezus   Barmhartigheid.
       Onderhoud tot 1994 door Hubert Vluggen. Foto 24A-B
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

          

       25- Epen-Smidsberg-Tergraterweg: Kapel met kruis. Afbeelding van Maria en Johannes.
       Gebouwd en Onderhoud: de fam. Ubaghs die op de nabijgelegen boerderij woont.
        De afbeelding van deze kapel stond op het bidprintje van dhr Ubaghs.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================            

             

            

       

       26- Epen- Terziet-Bovenste Bosweg: Oud veldkruis, beschut door drie kastanjebomen. Tekst: INRI.
       Corpus: Gegoten brons. Kruis is de jaren 2000 vervangen door kruis foto 26C.
       Volgens Hoebert Vluggen uit Epen is hier een man met paard en kar dodelijk verongelukt.
       Het opschrift luidde toen op het kruis: Wat een eer om in dit stukje aards paradijs te mogen leven.

       Een geschenk ons door God gegeven.

       Opgehangen aan de middelste kastanjeboom hangt dit mooie metalen kruis.
       Het is hier in de jaren na 2000 geplaatst.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

            

       27- Epen-Terziet-Terzieterweg nr. 13-Camping de Grens: Het oude kruis bij de camping de Grens.
      
Bij huisnr. 13 in Terziet staat dit eenvoudig houtenkruis. Hier is een camping gevestigd..
       Dit kruis staat hier vanaf 1999. Voorheen stond er een ander houtenkruis.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

         

         

       28- Epen-Terziet-Klee Kullen no 15: Gietijzeren boerderijkruis in gevel nis. Dit kruis werd geplaatst ter
       van mens en vee. Tekst: INRI.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

      

       29- Epen-Terziet-Terzieterweg: Boomkruis afgezet op een Beukenblad van zink.
       Zeer fraai  exemplaar met overzicht foto van het kruis en kapel
      =================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
              

                

         

              

       30- Epen-Terziet-Terzieterweg-Morgensweg: Het boomkruis in Terziet foto uit 1987. Kruis heeft een zinken achterwand.
    
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                    

         

     

        31-  Epen-Terziet-Terzieterweg-Kuttingerweg: IJzeren wegkruis beschut door grote treurwilg.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

        

        32- Epen-Terziet-Terzieterweg no 7:  Dakpannenkruis dat ons herinnert aan de oorlogsschade van de oorlog 1940-1945.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                   

            

        

        
       33- Epen-Vernelsberg-Tergraterweg: Het oude weg- of veldkruis. U ziet de laatste resten van de
       dikke kastanjeboom. Kruis is door de storm weggeslagen samen met de resten van de boom.
       Het vernieuwde houten kruis dat voorheen stond tegen een dikke kastanjeboom en is in 2004
       geplaatst. Kruis heeft een vliegerkap en rugwand.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                    

         

           

              

        34-Epen-Diependal-Morgensweg: Het oude kruis dat vervangen werd door het kruis van foto nr 34E
       Hier tekent zich de geschiedenis van een kruisje duidelijk af in de loop der
       jaren. De boom was in 1999 zover al zover vergaan.
       Dit nieuwe kruisje dat het oudere type vervangt is op 10-2-2007 door Chris Willems uit Ubachsberg
       geplaatst. Het gietijzeren bovenkruis is verkregen van een man uit Etenaken en is in een
       Belgische gieterij gegoten rond 1900. Kruisje is voorzien van een trespa afdakje.
        In 2014 is de estboom verdwenen waaraan het kruis hing.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        35- Epen-Diependal-Morgensweg: Gevelkruisje in een van Limburgs mooiste omgeving het prachtige Diependal te Epen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                     

       

          

          

       36- Epen-Diependal-Diependalsweg bij Hagelstein: Een van het meest gefotografeerd kruis
       van Limburg. Het kan een opknapbeurt gebruiken.
       36 -Het kruis heeft in 2012 een flinke opknapbeurt gehad en is naar de andere kant van de boom
       verplaatst.

        In 2013 werd de boom geveld en uit van de stomp van de stam zaagde  Pedro Blezer die de boom
       velde, een kruis. Hier staan dus twee kuisen naast elkaar
      
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

           

        

       37- Epen-Diependal-Diependalsweg no 11: Houten gevelkruisje met afdak. De sublieme eenvoud
       van dit kruisje tekent haar schoonheid. Kruisje is zeker 75 jaar oud.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        38- Epen-Diependal-Diependalsweg nr 1C:  Op deze vakwerkgevel hangt een klein houten
       kruisje met licht metalen corpus.Tekst op de houten balken: J.A.R. met moet 1994 en de Eere E.R.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

     

        39- Epen-Diependal-Burgersweide: Iets mooiers is bijna niet denkbaar. Een handgemaakte van
       cement-betonnen kruis. Een tweede exemplaar bestaat niet. Opgeknapt en onderhoud dhr.
       Hubert Vluggen. Omstreeks 1950 gemaakt door de fam. Burgers op een viersprong van wegen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        40- Epen-Diependalsweg no 2: Kruis van bakstenen ingebouwd met het bouwen van het woonhuis.
        Dit is het vroegere huis van de fam. Burgers.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         41- Epen-Diependalsweg no 7: Bronzen corpus die hing op de vakwerkgevel.
          Is in 1997 verdwenen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

     

        42- Epen-Terzieterweg-Diependalsweg: Houten wegkruis uitgevoerd in vliegermodel.
       Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. INRI.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

         43- Epen-Terzieterweg-De Plaatweg no. 6: Houten gevelkruis aan het vakwerkhuis. Kruis hangt hier sinds mensenheugenis.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

        

        

        44- Epen-Terzieterweg-De Plaatweg no. 8:  Kruis is opgehangen aan het woonhuis van de fam.
       Jean Schijns. Na het overlijden van dhr. Schijns werd het kruis op zolder opgeborgen.
       De nieuwe bewoners haalden het kruis van zolder en restaureerde het en hingen het tenslotte
       aan de voorkant van hun woonhuis. Dit alles gebeurde in het jaar 1998.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        45- Epen-Terzieterweg-Plaat no 10:  Sinds 1990 hangt dit houten kruis aan de vakwerkgevel.       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

          

        

      

        46- Epen-Terzieterweg-Woskoul no 3: In een raam nis staat staat dit houten gevelkruis.
       Tekst: Soli Deo Gloria. Tekst op onderdorpel: Dit vernieuwd door L.A. Geylenkirchen en M.M.
       Nuellens Anno Domini 1830.
Het kruis bezit een zwaar gietijzeren corpus met het hoofd naar
       links gebogen een z.g verkeerde Christus.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        47- Epen-Terzieterweg no. 1-A ge Beekse: Bij de vroegere fam. Hameleers hing dit kleine gevelkruisje.
       Kruisje werd gemaakt door zoon Theo Hameleers en opgehangen in nov. 1993 Verdwenen in 2001
       Bij verhuizing in 2001 heeft Mevr. Hameleers dit kruisje meegenomen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 
 

          

       48- Epen-A ge Veld: Klei gebakken kruis, hier geplaatst in een berkenboom. Afbeelding van Jezus
       aan het kruis met twee wenende vrouwen aan zijn voeteneind. Het staat in de tuin van
       appartementen complex Beaujean.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

           

        

        49- Epen- Rue de Beusdael:  Op het uiterste puntje van de gemeente Gulpen-Wittem tegen de
       Belgische grens hangt dit houten kruisje tegen een dikke boom. Het markeert de grens tussen
       Nederland en België.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

          

         

        50- Epen-Julianastraat-Ons Krijtland: In de tuin vóór Hotel Ons Krijtland staat dit betonnen
       kruis, overwoekerd door groen.Zo stond het kruis erbij in de 50-60 jaren.      
      
Het is in 2005 gerestaureerd door de bewoners en eigenaren van Hotel Ons Krijtland.
       Tekst: Heer ontferm U over de stede van Uw verblijf. Ecgl 36.15.
       Men heeft het kruis voorzien van een houten vliegerkap met rugwand.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        51- Epen-Julianastraat-Hotel Ons Krijtland: Houten processiekruis geplaatst in de tuin van Hotel
        Ons Krijtland. Dit kruis is geplaatst om als rustaltaar dienst te doen tijdens de Bronk naar
        Eperheide. Dit is gedaan om de drukke weg vrij te houden en zo geen opstoppingen te hebben.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

          

      

        52- Epen-Julianastraat-Boeienstraat: Wegkruis uitgevoerd van buizenstaal met gietijzeren corpus.
       Tekst: INRI.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        53- Epen-Boeienstraat: Houten gevelkruis geplaatst in 2005.                                 
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

        

        

      

       54- Epen-Kapl. Houbenstraat no. 18: Muurkruis.Gemaakt door Jacobus Possen uit Schweiberg.
       Zeer goed onderhouden door de fam. Groneschild en later door de fam. Bastings-Groneschild.
       Thans in bezit van de fam. Bastings. Kruis stond voorheen tot ca. 1925 aan de overzijde van
       de weg. Na een ongeluk met een paard en kar in 1925 kreeg het een plaats aan de gevel van
       het vakwerkhuis. Dit is tevens de ouderlijke woning van mijn vrouw Josine. Kruis is in 1994
       gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Opnieuw geplaatst op Goede Vrijdag 1994.
       

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

              

       55- Epen- Kapl. Houbenstraat 18A:  Boven de vroegere staldeur staat dit Mariabeeldje met
       onderschrift:  Anno 1766. Peeter Steins   Elisabeth Kotbach.  O Jesu. Mit Maria der liebsten mutter dein

                              Last euch mit leib und seel anbevolen sein. An het Bilt.  I H S.
                          

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

       56- Epen-Zegel-Leenweg-Stieregats:  Ongelukskruis. Geplaatst naar aanleiding van het ongeluk
       van Walter Engering * 13-10-1964  + 7-12-1980. Hij verongelukte met zijn slede toen hij tegen
       een drinkbak voor het vee reed. Kruis is geplaatst door Leo Mohr in 1985. Herplaats en
       gerestaureerd door Chris Willems dd. 19-9-1992. Tekst: God gaf het ons, God nam het ons,
       Gods name zij geprezen. Type Egelie: I I B b 2.2.

        Memorie kruis Walter Engering

        Een besneeuwd Heuvelland zorgt voor prachtige vergezichten... en veel winterpret. Zo ook op een winterse
        decemberdag -7 december 1980. In de omgeving van Epen was een behoorlijk pak sneeuw gevallen. Natuurkijk
        nodigt zulk winters plaatje de jeugd van Epen uit om hiervan te genieten. Heel veel jeugd van Epen vermaakt zich
        met sleeën in buurtschap "D'r Zeegel". Hier, achter de kerk, aan de rand van het dorp Epen, bevindt zich een zeer
        steile weilandhelling waar de jeugd zich zeer goed kan amuseren. Het was prachtig weer en op de bewuste helling
        waren kinderen gezellig aan het sleeën. Hub...zittend of liggend op de slee de heuvel af... Deze helling is ca 100m.
        lang en zeer steil. Het was behoorlijk druk. Ook Walter Engering was een van de kinderen die genoot van de
        winterse pret.
        Drinkbak.
        Aan de ingang van het weiland, aan de voet van de heuvel, had boer Cerfontaine een ijzeren drinkbak voor het
        vee staan. Hij had deze ijzeren drinkbak van twee- bij een meter andersom gelegd, met de opening naar de grond
        gekeerd, zodat er in de vorstperiode geen water in kon blijven staan.
        Plotseling was de pret over. Walter knalde in volle vaart met zijn slee tegen deze omgekeerde drinkbak aan.
        Het was een geschreeuw en gekrijs van de kinderen. De ontzetting was groot. Walter lag bewegingsloos tegen
        de drinkbak aan.
        Hulp.
        Er werd een dokter en ambulance gebeld die spoedig aanwezig waren. De dokter en het ambulance personeel
        deden wat ze konden maar hulp mocht echter nier meer baten. Walter had deze crash niet overleefd. Het dorp
        was geschokt. Enkele dagen later werd Walter onder zeer grote belangstelling op het kerkhof van Epen begraven.
        Walter werd op 13-10-1964 geboren te Epen en stierf op 7-12-1980 te Epen, hij was dus 16 jaren jong.
        Herinneringsmonumentje.
        Oud Schoenmaker Leo Mohr uit Epen was zeer geraakt door dit ongeluk, hij wilde iets betekenen voor de jongen
        en wel door een kruis op de plek van het ongeluk te plaatsen. Hiervoor had hij een kruis op het oog dat geruimd
        werd op het kerkhof te Epen. Een gietijzeren kruis met aan het voeteneind een afbeelding van een engel.
        Enige jaren na het ongeluk - in 1985 - vond hij de tijd rijp om het kruis te plaatsen. Aangezien in het weiland van
        Cerfontaine geen geschikte ruimte was, plaatste hij het kruis aan de rand van een tegen overliggend weiland.
        Achteraf bleek deze plek ook niet zo gelukkig gekozen en zodoende verplaatste Chris Willems in 1992 dit kruis
        een tiental meters verder aan de kant van de weg hoek Leenweg-Stieregats. Hij zorgt ook voor het onderhoud.
        Hij plaatste de volgende tekst op het tekstplaatje: "God gaf het ons, God nam het ons, Gods name zij geprezen".
       
Boek  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       57- Epen-Leenweg-Broekenweg: Het oude kruis dat tot ca 1983 gestaan heeft in de Broekenweg
       Dit kruis is helaas vernield werd door vandalen. (in brand gestoken).
      
Het nieuwe kruis dat ter vervanging staat van kruis.
       Smeedijzeren wegkruis dat hier geplaatst werd door Chris Willems uit Ubachsberg op dinsdag
       8 juli 2008. Het is een oud kerkhofkruis uit Bocholtz en opgeknapt door Wiel Erven uit Kunrade
       die ook de nodige versieringen heeft aangebracht.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.   Foto 57-1980-01-Vluggen
       
Houten kruis met goudplaten corpus in weiland links langs de onverharde weg achter In de Broeken-
        weg naar Epen de zogenaamde Líeënweg. Sinds eind 1981 is de corpus op onverklaarbare wijze
        verdwenen.  Correctie: Open alluminium corpus
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

      

       58- Epen-Kerkhof: Kerkhof of Missiekruis. Het kruis is voorzien van een zeer fraai houten corpus.
       Dit kruis is inmiddels verdwenen omdat het plaats moest maken voor graven op het kerkhof. (1999)
       Ook was men bang dat het waardevolle corpus gestolen zou worden. Het houten kruis  zonder
       corpus staat sinds dien in de tuin van Hubert Vluggen in de Wilhelminastraat 70A-Stommesberg.
       Corpus hangt sindsdien in de parochiekerk van Epen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

      59- Epen-Wilhelminastraat no 70A:   Het oude kerhofkruis dat hier geplaatst werd door Hubert
      Vluggen die hier woonde en het jammer vond dat dit kruis zomaar verdween. Het werd hier in 1999
      geplaatst.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        
 

      

       60- Epen-Roodberg nr 12: Dit fraaie gegoten kruis werd door de fam. Kleijnen-Mullenders in een
       een van de schuren gevonden toen zij dit pand kwamen bevolken. Wegdoen was het laatste
       wat men deed, het kreeg een opknapbeurt en plaatste het op de binnenerf van hun woning.
       Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. Het tekent de vroomheid van dit gezin.Type Egelie: II Ab 6.2.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

       61- Epen-Roodberg nr. 2: Mooi houten gevelkruisje bij de fam. Looimans, Roodberg nr. 2.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

       62- Epen-Eperweg-Roodberg: Houten wegkruis in de uitvoering van vliegermodel. Tekst: Wees
       steeds voorbereid men weet nooit wanneer de Heer U roepen zal. Stichting Kiwanis Heerlen-
       Maastricht 1988. INRI.
Corpus is van koper. De Stichting Kiwanis heeft de Stichting Wegkruisen
       te Epen financieel bijgestaan bij de onkosten van dit kruis. Het werd tijdens de kruisdagen van
       Epen ingezegend door pastoor J.Janssen uit Epen in mei 1988.
        Op de Foto van l naar rechts: Jo Knubben-Jef Pelzer en Hubert Vluggen, de initiatiefnemers.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       63- Epen-Eperweg-Roodberg: Het eerste kruis van Jan Blezer dat hier op 10-11-1990 opgehangen
       werd. Tekst: J.B. +25-2-1963  *24-7-1945. Foto 48
       Het vernielde kruisje van Jan Blezer in week 25 in het jaar 2007.      

       Hier verongelukt op 25-2-1963 Jan Blezer uit Epen door een brom-
       fiets ongeval met Chris Willems uit Partij-Wittem. Het eerste kruisje werd in de week no 25 juni
       2007 vernield door vandalen. In week 26 heb ik een nieuw kruisje gemaakt en geplaatst.
       Het eerste kruis werd op 10-11-1990 hier opgehangen. Corpus was van Brons.

       Jan Blezer kruis te Epen
       Wij noteren 25 februari 1963. In een koude winternacht van min 17 graden va zondag op maandag in het hartje
        van carnaval werd Epen en Partij door een verschrikkelijk verkeersdrama opgeschrikt. Voor beide jongelui kwam
        zoals altijd een einde aan een gezellige carnavalsavond. Jan Blezer reed van uit Heerlen naar zijn woonplaats
        Epen en Chris Willems van uit Epen naar Partij. Tussen Epen en Mechelen (Eperweg) ten hoogte van Loomans
        weide, ontmoetten beide jongens zich. Een zware botsing met de bromfietsen maakte vroeg een einde aan alle
        illusies en dromen. Beide lagen verspreid, zwaar gewond langs de weg. Ze gingen alle twee in deze ijskoude nacht
        een zeker vriesdood tegemoet zeker nadat ze pas na 5 kwartier gevonden werden.
        Hulp.
       
Bij het aanbreken van de dag vonden dhr. Pie Franssen, Sjef Hersdal en de toekomstige zwagers van Chris,
        Michel Blezer, Frans Vluggen en Leopold Groneschild de beide jongelui. Jan en Chris werden naar het St. Annadal
        ziekenhuis te Maastricht gebracht. In het ziekenhuis deed men er alles aan om beide jongelui te redden.
        Helaas kwam voor Jan Blezer de hulp te laat.
        Carnaval.
        In de vroege morgen werden de inwoners van Epen en Partij-Wittem op de hoogte gesteld van het verschrikkelijk
        verkeersdrama. De verslagenheid was niet te beschrijven. Niet alleen bij beide families was het verdriet groot,
        maar ook bij de inwoners van beide dorpen. De carnavalsoptocht te Epen werd afgelast, men kon de moed niet
        opbrengen om feest te vieren. De wonden die heel Epen moest incasseren waren groot. In Annadal was men nog
        steeds bezig het leven van Chris te redden. Na een week was het levensgevaar geweken en na 6 weken mocht
        hij dan ook het ziekenhuis verlaten. Jan Blezer werd op vrijdag 1 maart begraven.
        Kruisje.
        Een van de mensen die Jan Blezer moeilijk kon vergeten was zijn lotgenoot Chris. Nooit is er van wie dan ook
        schuld bewezen en ook is er nooit een rechtszaak van geweest. Het fatale ongeluk heeft Chris jaren door het
        hoofd gespookt, vooral omdat hij bezig was met het fotograferen en inventariseren van wegkruisen.
        Chris liep met de gedachten rond dat hij iets moest doen. Bijna 27 jaar na die verschrikkelijke nacht nam hij het
        besluit om zelf een kruisje te maken en dat op de plek des onheil te plaatsen (10 november 1990).
        Hij maakte een klein houten kruisje van eikenhout uitgevoerd in vliegermodel en plaatste er een bronzen corpus
        op. Tevens zette hij de naam van Jan erop alsmede de geboorte en overlijdens datum. Zo komt een lang
        gekoesterde wens in vervulling.
        Vernieling.
        In de week no 25 van 2007 werd het kruis aan de knotbeuk vernield door jeugdige vandalen Journalist René
        Willems schreef hierover in het Limburgs Dagblad een artikel en daarin noemde hij deze vernieling het toppunt
        van zinloosheid. Chris liet het er niet bij zitten en maakte na enkele dagen een nieuw kruis en bevestigde het
        op de boom in de nabijheid waar het ongeluk plaats vond.
        Tekst:  J.B.  + 25-2-1963  * 24-7-1945.
       
Boek  50 Kruisen  50 Verhalen.  Chris Willems. 

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       64- Epen-Molenweg nr.12: Houtgesneden gevelkruisje aan de gevel van de boerderij van de fam.
       Peters-loop in gen Roemel. Tekst: INRI. Corpus is van brons. Kruis is verdwenen in 2010.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

          

       65- Epen-Molenweg-Bovenweg: Het oude kruis van voor 2004.
       65C-D- Epen-Molenweg-Bovenweg:
Houten wegkruis in vliegermodel staat bij de fam. Jef Bessems
       in de tuin. Kruis vervangt het oude kruis van voor 2004. Het corpus is van het oude kruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

               

        

       

       66- Epen-Molenweg-Terpoorterweg: Het oude kruis tegen het oude bakhuis aan de Molenweg
       bij restaurant de Smidse. Tekst: Als U zich bedroefd en eenzaam voelt, de Heer is bij U.
       Onderhoud: tot 2000 Hubert Vluggen.
       Het gerestaureerde kruis aan de Molenweg anno 2007.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

          

        

      

       67- Epen-Terpoorterweg: Ongelukskruis ter nagedachtenis aan dhr. Franssen uit Epen, deze werd
       hier getroffen door een "schlagfluss", zo noemde men vroeger wanneer iemand  een hersen infarct of
       hersenbloeding had. Hij werd hier gevonden door zijn vrouw en overleed later thuis  Dhr. Franssen is
       geboren op 25-4-1843 en gestorven op 23-1-1913 hij was gehuwd met Anna Aldenhoff die geboren
       op 29-8-1865 en gestorven op 3-12-1952. Het is een smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus.
       Onderhoud de familie Franssen. Tekst: "Stephan Franssen * 25-4-1843  + 23-1-1913"

       
Gegevens fam. Franssen.
       
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       68- Epen-Terpoorterweg: Ongeval of moordkruis. De legende verteld: hier heeft een vrouw uit
       Epen haar man met een geweer doodgeschoten of vermoord. Dit moet ongeveer in 1935 zijn gebeurt.
       Of ging dit geweer per ongeluk af??  De vrouw was in die tijd 20 of 21 jaar oud. In Epen leefde tot
       voor kort nog een dochter van haar.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                  

                  

           

        

       69- Epen-Wilhelminastraat-Terpoorterweg:  Aan deze vakwerkgevel hing tot in 2008 een klein
       houtenkruisje. Voorheen hing dit kruisje in een grote Lindeboom. Toen deze het loodje legde rond
      1984 werd het kruisje aan de gevel bevestigd. Helaas nu is het verdwenen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

         

       70- Epen-Wilhelminastraat-Bovenweg: Eenvoudig boomkruis nabij hotel de Vier Jaargetijden.
       Het is vervaardigd van hout met een zinken dak en een bronzen corpus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

        

         

        

       71- Epen-Wilhelminastraat-Krekelstraat: Groot houten wegkruis in zeer goede staat onderhouden
       Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. INRI. Corpus is van gebakken klei.
       Kruis is in 1966 geplaatst door Mathieu Vluggen uit Epen. Op 17 januari 1981 werd het herplaatst
       nadat het enige jaren daarvoor vernield was. Het was de familie Winthagen die het opborg op
       zolder. De herplaatsing geschiedde door dhr. Mathieu en Hubert Vluggen uit Epen en de familie
       Winhagen. Op de foto mevrouw Winthagen en Hubert Vluggen.
       

        Limburgs Dagblad 17-19-1981/  Orig. Tekst.
       
Oud wegkruis in Epen weer hersteld
       Twee weken geleden werd in Epen het oude wegkruis op de hoek Krekelstr. - Wilhelminastr. door oud raadslid

        H. Vluggen weer hersteld. In 1966 werd daar het huis van raadslid M. Vluggen gebouwd. Door vernielingen aan
        het wegkruis te voorkomen werd het weggenomen door de familie Winthagen en werd op zolder tot heden
        bewaard. Omdat al verschillende wegkruisen werden hersteld door oud raadslid H. Vluggen in Epen en omstreken
        werd ook dit oud wegkruis te voorschijn gehaald. Met medewerking van raadslid M. Vluggen en de familie
        Winthagen werd het kruis op zijn oude plekje teruggezet. Mogen we het kruis in ere houden

        Limburgs Dagblad 7-10-1989.
      
Wegkruisen maken sinds jaar en dag een essentieel deel uit van het landschap in het Mergelland.
       En gelukkig trekken zich steeds meer mensenhet aan van kruisen die dringend aan een opknapbeurt
       toe zijn. Dat gebeurt ook in Epen waar met name Hoebert Vluggen wel eens genoemd mag worden
       als de een van de grote animators. Maar voor Hubert en zijn companen verloopt helaas ook niet altijd
       alles zoals het hoort te lopen. En soms is er wel eens sprake van een echte zwarte dag of nacht in
       het leven van deze mensen die zich zo inzetten voor het behoud van al die fraaie wegkruisen. Het
       gebeurde in de nacht van 26 juli toen het fraaie antieke corpus van het kruis op de hoek
       Wilhelminastraat en de Krekelstraat werd ontfreemd. De waarde van dat beeld wordt geschat op zo'n
       vijfduizend gulden.

      
Wegkruis 2
       
De teleurstelling was vanzelfsprekend enorm groot. De politie maakte weliswaar proces verbaal op,
       maar het beeld is niet meer terug gekomen in Epen. Dankzij de medewerking van de stichting
       wegkruisen in Noorbeek kreeg men in Epen een vervangend Christusbeeld. Maar er diende natuurlijk
       wel een definitieve oplossing te komen. Twee weken geleden was het zover. Er kwam een geheel
       nieuw kruisbeeld, dat betaald werd door de familie Winthagen (de stichters van het kruis op die plek
       en de eigenaar van het restaurant op de hoek waar het kruis staat) en door Hubert Vluggen.
       de diefstal staat in het geheugen van Hubert en vele anderen terecht gegrift als een 'zwarte dag',
       al zal de waardering van velen voor het werk dat deze wegkruis beheerders verrichten wellicht voor
       wat troost kunnen zorgen.   
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

          

         

      

       72- Epen-Burckstraat: Dit houtenkruis met zadeldak en rugwand werd in april 1991 geplaatst en
       door pastoor Janssen ingezegend. Tekst: Gij die hier gaat voorbij, denk aan mij. INRI.
       Kruis werd toen geplaatst in de geheel nieuwe wijk. Hier verliet Jean Keyenberg het aardse
       leven voor het eeuwige leven. Ter eren van hem heeft het comité Wegkruisen Epen dit kruis hier
       geplaatst alsmede om als rustaltaar dienst te doen tijdens de processie in Epen.
       Jean werd geboren te Epen op 12 maart 1935 en overleed op 17 februari 1989 door een
       hartaanval.        

        Gegevens Hoebert Vluggen
       Op verzoek van Alfons Vaandel heb ik besloten een kruis te plaatsen op de plaats waar Jean Mordang  die

        eigenlijk Keyenberg heette, het aardse met het eeuwige verwisselde. Ik stelde 2-3 personen aan n.l. F. Vaandel-
        In Vluggen en Leo Bindels. Alhoewel ik 2 corpussen schonk aan deze initiatief nemers hebben zij het verder
        volledig afgemaakt en op 6 mei 1991 ging voor de gehele buurt in vervulling door de inzegening van het nieuwe
        kruis. Het nieuwe kruis heeft voortaan 2 functies, 1e voor eeuwig een blijvende herinnering aan Jean Mordang.
        2e kruis voor de nieuwe wijk. Tevens ingelijft in de 3 daagse kruistocht en om de 3 jaar een gedeelte van de
        H.Mis tijdens de Bronk of processie in augustus.

        Gegevens bij plaatsing kruis Burckstraat 15 juni 1991.  
       
Aan de bewoners van de buurt  "Onder Epen".
        Nadat enkele maanden geleden het initiatief werd geboren om op de hoek Burckstraat - Schoolstraat een kruis te
        plaatsen is inmiddels hieraan uitvoering gegeven. Dat het initiatief op een brede steun mocht rekenen, kan worden
        afgeleid uit het resultaat van de gehouden inzamelingsactie, waarmee een bedrag f 694,50 kon worden opgehaald.
        Daarnaast is door de Rabobank op spontane wijze een bedrag van f 150,00  als steun in de rug beschikbaar
        gesteld. De totale kosten bedroegen f 781,50, zodat nog een bedrag resteert van f 60,00, welk bedrag volgend jaar
        zal worden besteed voor beplanting/bloemen.
        Een woord van dank is op zijn plaats voor de heren H.Vluggen, N. Mohr,  J.Straat en j. Conraads.
        Met name dankzij hun vrijwillige medewerking mag het initiatief geslaagd worden genoemd.
        A. Vaendel.  M. Vluggen.    
  

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       73- Epen-Burckstraat no 2: Gevelkruisje bij de fam. Bindels-Vluggen. het kruisje is gemaakt door
       Hubert Vluggen, die veel kruisen gemaakt heeft en onderhouden in Epen en omstreken.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

        

         

              

       74- Epen-Heerstraat-Witsebornseweg:
     
 Voor 1985 Hing hier aan een boom een boomkruis met vliegerkap met de tekst:                         
       Eenvoud siert de  mens.
Volgens Hoebert Vluggen.
       Na 1985 werd dit vervangen door een staand kruis.
       Foto 74B-C  Het houten wegkruis dat onderhouden werd door Hubert
       Vluggen tot 1998. Tekst op het oude kruis was: INRI. Zoet hart van Jezus, wees mij zondaar
       genadig.

     
 In 2001 werd het kruis van foto 1985 hier geplaatst ter vervanging van het houten kruis met vliegerkap
       Het nieuwe kruis is gemaakt door Jac Bloemen met medewerking van het kerkbestuur.
       Het bezit een bronzen corpus.
       Foto 74-1994 en 74-1995 het oude kruis dat aan de boom hing en als laatste op een muurtje geplaatst
       werd in de  Witsebornseweg. Is verdwenen in 2001.
  
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

       

         

     

       75- Epen-Witseborn:  Herinneringskruis van Johan Joseph Gerard Frijns.  + dd. 27 juni 1904.
       Dhr. Frijns was onderweg om drinken te brengen naar het weiland in der Witseborn waar nu de
       Schuttersweide is. Op deze plaats waar nu het kruis staat overleed hij ter plaatse. Hij woonde
       in de Kapl. Houbenstraat nr. 18 bij de fam. Groneschild. Kruis 75 D/E/F/G staat hier sinds 2006 en is
       gemaakt door Jac. Bloemen. Hiervoor hebben diversen andere kruisen gestaan.
       Het oude kruis van Joseph Frijns. Onderhoud tot 1998 door Hubert Vluggen.
       Een nog oude exemplaar van het Joseph Frijns kruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

        

         76- Epen-Schuttersweide: Gedenkkruis in de Schuttersweide. Tekst: Heer bescherm ons.
       Geplaatst in 1993 door de leden van de schutterij St. Paulus uit Epen.
       Het kruis werd in 2013 geheel gerestaureerd door George Mordant uit Epen. Pastoor Janssen
       zegende het kruis in op 22 juni 2013. Tekst: Heer bescherm ons.
|
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

          

       77-1985-01- Epen-Dorphofweg-Uilenbroekweg:  Het oude kruis dat hier hing aan een dennenboom. Kruis is
       helaas met boom verdwenen.

 
     77-1988-01- Epen-Dorphofweg-Uilenbroekweg: Het vernieuwde kruis dat hier in 1990 geplaatst werd door
       Hubert Vluggen. Het is een smeedijzeren kruis. Onderhoud tot 1998 dhr. Hubert Vluggen. In de
       volksmond heet het hier; Sinterklaaseik. Kruis werd in 2006 gerestaureerd door Sjaak Bloemen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        78- Eperheide-Dorphoverweg-Krijtrotsenweg:   Tegenover kruis no 11 hangt dit kleine koperen
        kruisje aan een knotboom. Wie het in 2015 geplaatst heeft is helaas onbekend.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        79-80- Epen-Kuttingen:  Verdwenen kruisen
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  
      

       

       81-82- Epen:  Onbekend.    

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

      

      103- Epen:  Juli 2013 wandeling langs wegkruisen in Epen met de Vormelingen. dd 6-7-2013

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          104-01-02- Epen:  Wandeling langs diverse wegkruisen in Epen met de drie kerkbesturen van
         Slenaken-Epen en Mechelen op 15-4-2015.  

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

     

       100- Epen-Terziet:   Maria kapel.

       De kapel is gebouwd in baksteen en natuursteen. De baksteen is witgeschilderd. Plinten, steunbeuren en posten zijn van gekapte natuursteen.
       De gotiserende ingang wordt gemarkeerd door gekleurde hardsteen waarboven een klein Mariabeeld staat.
       De ingang wordt gesloten door een in zilver geschilderd sierhek. Aan de zijkanten zijn aan beide zijden twee kleine
      gotische ramen aangebracht met gekleurde glas-in-loodraampjes. Op de voorgevel staat een kruis, op de koorzijde een pinakel.
      De kapel heeft van binnen verschillende kleuren. Op een altaar staat een Mariabeeld, waar omheen een schildering is aangebracht
      met de tekst: Ave Maria Gratia Plena (Wees gegroet Maria, vol van Genade).

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        101- Epen-Diependaal-Diependalseweg:  Genoveva kapel.

        De Genovevakapel ligt in de buurtschap Diependal bij Epen en wordt omgeven door fraaie vakwerkhuizen.
        Goed onderhouden groenvoorziening accentueert de kapel. Open wegkapel van kunradersteen met een fraaie klokgevel
       De kapel werd kort na 1947, het jaar waarin Harrie Koene de ontwerptekeningen maakte, gebouwd.
       De kapel wordt betreden via een aantal traptreden, afgesloten met een laag ijzeren hekwerk.
       De kapel is van binnen afgewerkt in gladde mergelsteen. Boven een altaartje in een nis is een fraai keramisch beeld van
       St.-Genoveva geplaatst. Genoveva heeft een kaars in haar hand. Links kijkt een engeltje omhoog, rechts rust hare hand
      op het hoofd van een rund. Genoveva wordt aangeroepen tegen besmettelijke veeziekten.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        102- Epen-Eperheide-Julianastraat-Beatrixweg: Mariabeeld.

=================================================================================================================================================================================================

   Mechelen.

            

           

       

       01- Mechelen-Eperweg-Dijk: Cementen kruis met metalen corpus. Het kruis is gemaakt door
       J. van Wersch uit Schweiberg. Oorspronkelijk zou dit kruis een andere bestemmingsplaats
       hebben gekregen maar J. Claassen nam dit kruis over en plaatste het hier ter vervanging van
       oud houten kruis. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Cementen kruis met ijzeren corpus langs de Eperweg bij het gehucht de Gracht. Dit kruis is gemaakt
       door dhr. J. v. Wersch van Schweiberg. De oorspronkrlijke bedoeling voor het maken van dit kruis
       was op wens van enkele mensen van buiten Mechelen, maar door omstandigheden ging het plaatsen
       hiervan niet door. Dhr. J. Claessen kwam van dit op de hoogte, en nam dit kruis over om een verrot
       houten kruis op deze plaats te vervangen. Het heeft als onderschrift: Mijn Jezus Barmhartigheid.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

       02A- Mechelen-Akerstraat: Houten kruis met klein kruisje er op met een stenen corpus. Tekst: INRI.
       Dit kruis hangt aan de boerderij van de fam. Claassens.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Houten kruis met klein kruisje er op aan de muur van de boerderij Claassens- Straterveld. Het gebouw
       ligt aan de Akerstraat te bereiken vanaf Elzet naar Bommerich. Het kruis heeft een stenen corpus en
       boven de corpus staan de letters INRI.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

       03- Mechelen-Akerstraat-Kleebergerweg: Natuurstenen kruis met ijzeren corpus. Het is geplaatst
       door de fam. Frijns en ook betaald uit dankbaarheid voor een gespaard leven tijdens de oorlog
       1940-1945. Gerestaureerd in 1982. Kruis is in 1950 geplaatst.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.
      
Dit cementen kruis met ijzeren corpus staat aan het einde van de Elzetterweg bij de viersprong
       Rott-Akerweg-Ginsterberg-richting Elzetterbos tussen twee bomen op en berg. Het is door Dhr. Frijns
       gebouwd en alleen betaald en geplaatst uit dankbaarheid voor een gespaard leven tijdens de
       oorlogsjaren 1940-1945.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       04- Mechelen-Akerstraat: Smeedijzeren kruis dat geplaatst is in 1926 door de fam. Hupperetz.
       Voorheen stond hier een houten kruis. Dit kruis is afkomstig van de plek waar nu het H. Hart
       kapelletje staat. Onderhoud: De fam Hupperetz. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.

        Gegevens van dhr. Hub Schins-Mechelen.
      
Vanaf Elzet naar Bommerich via de Akerweg. Halverwege de Akerweg aan de driesprong hoek
       Kalfshaag naar Elzetterbos. Dit smeedijzeren kruis is geplaatst op een betonnen voet , met als
       opschrift: Mijn Jezus Barmhartigheid.  Dit kruis is geplaatst door de fam. Hupperetz in 1926, en is
       afkomstig van de plaats waar nu het H. Hart Kapelletje staat. Pastoor Jozef L'Ortye heeft toen
       toestemming geven om dat kruisbeeld daar te plaatsen. Voorheen stond hier een houten kruisbeeld.
       de fam. Hupperetz-Smeets onderhoud dit kruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       05- Mechelen-Dal Bissen-Schmetzkeelerweg: Veld- of Wegkruis hier aan de bosrand.
       In de negentiger jaren stond hier een gietijzeren kruis dat vernield werd.
       De tekst op het gietijzeren kruis was als volgt:
       Halt Wanderer, wehr du auch bis, gedenke das der Herr Dein Richter is.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

        

       

       06- Mechelen-Bommericherweg-Hurpescherweg: Nu hangt hier een kruisje dat weer
       compleet is, dus een houten kruis met Corpus. Dit hangt hier vanaf 2006. Voor die tijd hing hier
       alleen een corpus dat op gehangen was door dhr. Lucassen en Maessen in 1996.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

     

       07- Mechelen-Bommericherweg-Helle: Zeer oud eikenhouten kruis met metalen corpus tegen een
       vakwerkgevel. Onder het corpus is een nisje met achter glas een Maria beeldje. Boven het
       corpus de letters 15 U.P. Rechts op het kruis het jaartal 1747.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Eiken kruis met ijzeren corpus aan de muur van vakwerkhuis in de bocht bij Helle, langs de
       Bommericherweg.  Onder de corpus in het hout is een nis met achter glas een O.L. Vrouw beeldje.
       Boven het corpus staat INRI. Links op het kruis de letters 15. U.P.  Rechts op het kruis het jaartal
       1747.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

        

       08- Mechelen-Bommericherweg-Kleebergerweg: Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is door
       dhr. Lucassen en Maessen in 1996. Voorheen stond er al een gietijzeren kruis op de hoek
       Bommericherweg-Kleebergerweg. Type Egelie: I I A b 2.

        Gegevens Hub Schins- Mechelen. 
      
Gietijzeren kruis met ingewerkte corpus in tuin langs Bommericherweg hoek Kleebergerweg.
       Het staat op een betonnen voet, en rondom de corpus zijn prachtige bloemen verwerkt.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       09- Mechelen-Akerstraat-Fokkebroekweg: Metalen corpus op deze knot eikenboom. Het is hier
       geplaatst door dhr. Lucassen en Maessen in 1996. Voorheen heeft hier al een kruisje gehangen.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       10- Mechelen-In de Broekenweg no 8: Houten gevelkruis van hechthout met een messing corpus.
       het gemaakt en eigendom door Jefke Vluggen.
       Kruis is in 2017 verdwenen

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

         

       

       11- Mechelen-Commandeurstraat-Elzeterweg: Houten kruis op deze viersprong van wegen.
       Voor 1960 stond het aan de overzijde van de weg. Bij aanleg van de Burg. Pappersstraat is het

       door dhr. P. Vluggen en W. Beuken naar de huidige plaats verplaatst. Tekst: INRI.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.
      
Houten kruis bij viersprong aan de muur van stal Commandeurstraat-Bommericherweg-Elzetterweg.
       Het heeft een stenen corpus. Het stond voor 1960 aan de ingang van de Burg. Pappersweg, vroeger
       I gen Boekgats genaamd. Bij aanleg van de Burg. Pappersweg is het door de toenmalige bewoners
       dhr. P. Vluugen en W. Beuken verplaatst naar de huidige standplaats.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       12- Mechelen-Commandeurstraat no. 18: Houten kruisje met loden corpus aan de muur van een
       stal. Boven het corpus staan de letters: INRI. Kruisje is in 1999 verdwenen.

        Gegevens Hub Schins Mechelen. 
      
Houten kruis met platen corpus aan stal halverwege Commandeurstraat. Boven corpus staan de
       letters INRI.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       13- Mechelen-Dal Bissenweg no 9: Houten gevelkruisje tegen de deur van een hooizolder.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

          

        

          

        14- Mechelen-Dal Bissenweg-Lubergerweg: Houten kruis in vliegermodel met metalen corpus.
       Het staat in een betonnen blok met daarin een nisje met een Mater Dolarosa beeldje.
       Het kruis vervangt een houten kruis dat in 1878 geplaatst werd. Het werd in 1926 vernieuwd.
       In 1978 is het weer opnieuw vernieuwd in opdracht van mevr. B.Esers-Wenders.
       Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. INRI.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  Orig. tekst
      
Houten kruis met ijzeren corpus in de Dal-Bissenweg bij de driesprong aan de voet van de
       Lüberigerberg. Dit kruis staat in een betonblok met een nis in de blok. In deze nis bevind zich het
       beeldje van Mater Dolarosa. Het kruis vervangt een houten kruis dat in 1878 werd geplaatst. Dit
       houten kruis dateert vanaf 1926. Boven de corpus de letters INRI. Het heeft als onderschrift:
       Mijn Jezus Barmhartigheid.
      
Het kruisbeeld werd in 1978 in opdracht van Mevr. B. Essers-Wenders in het buitenland gemaakt.
       Het vervangt het kruis uit 1926 dat door weersomstandigheden verrot was. Zij schonk dit prachtig
       kruisbeeld aan de Mechelse gemeenschap. Boven de corpus staan de letters INRI. Het heeft onder
       een ingesneden spreuk:  Mijn Jezus Barmhartigheid.

       Gegevens Hoeber Vluggen Epen. Orig. tekst.
      1929 legde dhr. Essers tegenover het huidige veldkruis de 1ste steen. Een zokkel opgetrokken uit
       stenen veldbrand, waarop hij een houten kruis en een Christus figuur plaatste. Het Maria beeldje,
       met aan haar voeten het kindje Jezus, werd ook in 1929 geschonken door de gezusters Liza en
       Louiza Vanhouten uit de Dal Bissen. Het veldkruis raakte na zoo vele tientallen jaren in verval. in 1978
       ontfermde dochter Barbara Essers, thans mevr. wed. Wenders-Essers zich over de zorg van dit
       veldkruis. Op kosten van wed. Wenders-Essers o.a. zokkel -Christusbeeld en het geschonken
       Mariabeeldje met Jezus figuur en voorzien van een prachtig nieuw houten kruis, aan de inwoners van
       Dal Bissen als blijvend pronkstuk geschonken. De grond werd voor eeuwig welwillend afgestaan  
       door de familie Hochs-Nacken uit Schweiberg.      

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        

     

       15- Mechelen-Dal Bissenweg: Smeedijzeren kruis op een betonnen voet met metalen corpus.
       Tekst: Hier starb durch ein unglück am 6 april 1878 der jungling Johanner Leonardes van
       Hautem im alter vom 13 jahren. Betet für die arme seelen. Deze jongen is van een wagen
       gevallen en onder een wiel terecht gekomen.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
IJzeren kruis op betonnen voet achter Dal-Bissenweg langs weg in weiland. Het heeft een platen
       corpus en als opschrift: Hier starb durch ein unglück am 6 april 1878 der jüngling Johannes

       Leonardus van Hautem in alter vom 13 jahren. Betet für die armen seelen.

      
Deze jongen is verongelukt met paard en wagen. Hij is van de wagen gevallen en met zijn hoofd onder
       een wiel terecht gekomen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

         

     

       16- Mechelen-Dal Bissenweg-Krevelslookweg no 12: Twee meter groot smeedijzeren kruis met  
       een stenen corpus onder een boom in de tuin van de fam. Didden. Helaas geen gegevens bekend.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

             

          

           

         

       17- Mechelen-Elzet-Akerstraat-Voelenbornweg: Zeer oud moordkruis uit 1653.
       Tekst: Anno 1653. Den 8.8.B ist Maecke Koeckarts jaemerlick omcome. God trost die seele.Amen.
       Op 8 oktober is Maecke Koeckarts  jammerlijk om het leven gekomen. God troost die ziel. Amen
       Maecke Koeckarts was een net en intelligent meisje dat huwelijks aanzoeken kreeg van twee broers
       Ze zei: die mij als eerste een gouden trouwring aan mijn vinger schuift met die trouw ik.
       Een van de broer gelukte het na een tijd en Maecke zou met hem trouwen.
       De andere broer werd zo kwaad dat hij zijn broer maar ook Maecke vermoorde.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.
      
Dit kruisbeeld staat op de viersprong Elzet-Rott-Voeleborn-Akerweg in de berm. De originele
       naamplaats is hier a ge Rotterbildje- Het Rotterbeeldje. Dit stenen kruis heeft als opschrift:
       IHS no 1653. Der 8-8B: ist Maeck Koeckarts Iae merlick omcome. God trost dese Amen.
     
 
Op 8 aug 1653 is deze juffrouw op deze plaats door een schaapherder vermoord. Omdat het meisje
       geen verkering met hem wilde aangaan, bracht hij hier om het leven.
       Hier staan in de tekst verschillende fouten , bv 8-8B dit is 8 oktober.

        A ge Rotterbildje te Elzet-Mechelen
        In de Elzet, een gehucht bij het lieflijke dorpje Mechelen, staat sinds 1653 het moordkruis van Maecke Koeckarts.
        Het is een oud stenen kruis, gemaakt van Naamse natuursteen. Buurtschap Elzet ingeklemd tussen Rott-Vijlen-
        Hilleshagen en de Commandeurstraat van Mechelen, bestaat tegenwoordig uit een tiental huizen en boerderijen.
        Het kruis staat in de berm van de weg, die in de volksmond 'A ge Rotterbildje' heet. Een terugblik op de herkomst
        van dit kruis.
        Trouwring.
        Maecke Koeckarts was een herderinnetje dat schapen en koeien hoedde op een naburige boerderij. Zij was heel
        knap en ook nog intelligent. De boerenknechten uit de omgeving hadden dat snel in de gaten en maakten Maecke
        het hof. Zo ook twee broers die allebei verliefd op haar waren. beiden vroegen Maecke ten huwelijk. Maar de jonge
        vrouw kon niet tot een keuze komen en daarom besloot zij de broers de volgende opdracht te geven.
        Wie van jullie twee mij het eerst een gouden trouwring aan mijn vinger schuift, met die trouw ik!'
       
Nu was het in 1653 nog niet zo dat men even vlug naar de stad kon gaan om daar een paar ringen te kopen.
        Vaals, Gulpen of Heerlen waren in die tijd nog maar kleine dorpjes. je moest geduldig wachten tot er een
        marskramer of goudsmid op de boerderij voorbij kwam en je moest dan ook nog het geluk hebben dat hij toevallig
        gouden trouwringen bij zich had. Na enige tijd geduldig gewacht te hebben, lukte het een van de broers om een
        paar trouwringen te bemachtigen. Hij bood deze aan Maecke aan en zij hield zich aan haar woord en beloofde met
        hem te trouwen.
        Moord.
        Zijn broer kwam dit ter ore, ontstak in hevige woede en vermoorde zijn broer, maar ook Maecke. Dit alles
        geschiede op 8 oktober 1653. Also verteld de geschiedenis over het kruis van Maecke Koeckarts in de Elzet.
        Het kruis is een tiental jaren geleden door jeugdige vandalen vernield, maar gelukkig door de heren Maassen en
        Lucassen uit Mechelen zo goed en kwaad gerestaureerd. Het memoriekruis bevat de volgende aangrijpende tekst:
         "IHS ANO 1653 Den 8.8.B ist Maecke Koeckarts jaemerlick omkome. Goodt trost de sele Amen".
       
Boek  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

          Omroeper. Jean Mordant. Maecke Koeckarts.
        Vlak achter de grens van de Rott met het in Mechelen gelegen Elzet staat op een natuurstenen wegkruis in de
        berm de volgende tekst: IHS ano 1653 den 808B: ist Maecke Koeckarts Iammerlick omcoome. goodt trost de sele
        Amen.
Over de reden waarom dit kruis hier is geplaatst doen verschillende lezingen de ronde. Een daarvan is dat
        twee vrienden, terugkomende van de kermis ruzie met elkaar kregen. Tijdens deze vechtpartij werd een van hen
        gedood. Pastoor Frans Schleiden maakt in het tweede bedrijf van d'r Brand va Bellent ook melding van dit kruis.
        Volgens zijn lezing werd hier het meisje Koeckarts door een herder vermoord omdat ze niet met hem verkeren
        wilde. 

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       18- Mechelen-Elzet-Elzetterweg: Rond tinnenbord met daarin een klein kruisje. Tekst: Geef ons
       heden ons dagelijks brood.
      
In 2017 was het bordje vervangen door een klein kruisje
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

            

       

       19- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Schreursweg: Gietijzeren kruis met gietijzeren corpus. Op het
       tekstplaatje staat de tekst: Bid voor de armen zielen in het vagevuur. Type Egelie: I B a 2.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.   
       Smeedijzeren kruis met stenen corpus in de Elzetterweg aan de driesprong doodlopende weg.
       Dit prachtig uitgewerkt kruis heeft bovenaan staan de letters INRI. Onder her corpus staat op een
       ijzeren plaat:  Bid voor de armen zielen in het vagevuur.

       Correctie: Gietijzeren kruis - Gietijzeren corpus - de plaat is van gietijzer.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

      

       20- Mechelen-Elzet-Schreursweg: Houten gevelkruisje in vliegermodel. Het bezit een lood-tinnen
       corpus en een plaatje met INRI.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

         

     

       21- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Rotterbeem: Gietijzeren kruis tussen twee bomen.In het voetstuk
       staat Nestor Martin 1737 wat betekend dat dit kruis afkomstig is uit Huy in België met het fabri-
       kage nr. 1737. Type Egelie: I I A b 5.1

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Smeedijzeren kruis (Gietijzer) met stenen corpus en onder in het kruis een beschermengel ingewerkt.
       Het kruis staat langs de Elzeterweg bij de viersprong Voortweg-Hellemesbeek. Gebouwd tussen
       twee bomen op een grote steen. Opschrift onder in het kruis Nestor Martin 1737. Deze naam is de
       vermoedelijke bouwer van dit kruis en van Engelse afkomst. In die jaren stond alleen in Engeland een
       fabriek die dit model kruisjes maakte.
       U ziet wel dat dit hele verhaal niet klopt. Chris Willems 

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       22- Mechelen-Elzet-Elzeterweg-Akervoetpad: Gietijzeren kruis. Voor 1982 hing hier een eenvoudig
       houten kruis aan een boom. Sinds 1988 is door Wiel Hensgens dit gietijzeren kruis geplaatst.
       Het kruis is afkomstig van het graf van Willie Hensgens. Type Egelie: I I A b 5.1.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.
      
Smeedijzeren kruis met stenen voet met onder in het kruis een beschermengel ingewerkt. Het is
       identiek aan het kruis no 22 en ook van dezefde maker. Het staat tegenover het laatste huis in de
       Elzet, mooi beschut onder een boom. het vervangt een ouder kruisbeeld aan een boom en werd
       geplaatst door de fam. Wiel Hensgens- Van Houtem. Dit kruisbeeld stond voorheen op het kerkhof
       op het graf van de ouders van Willie Hensgens. Het werd geplaatst in december 1988 en wordt
       onderhouden de Fam. Hensgens.
       Correctie: Het is een Gietijzerenkruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

      

       23- Mechelen-Elzeterweg: Tot 1978 hing hier aan een knotwilg een klein houten kruisje. Sinds
       1994 stond hier een gietijzeren kruis dat geplaatst werd door dhr. Lucassen en Maessen.
       Type van het gietijzeren kruis was: I I A b 4.1. Het kruis werd in 2003 vernield. In 2004 plaatsten
       deze heren een nieuw kruis. Het is een metalen zinken kruis met metalen corpus.
       Voor 2003 stond hier een gietijzeren kruis dat hier in 1994 geplaatst werd. Type Egelie: 2Ab4.1.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

       24-Mechelen-Fokkebroekweg:   Gietijzeren kruis hier aan de Fokkebroekweg.
       Tekst: Leef in verbondenheid met Hem.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

       25- Mechelen-Eperweg-In de Broekenweg: Tot 1966 hing hier aan een wilgenboom een houten
       kruis dat met de boom verdween toen de Eperweg een reconstructie kreeg. De weg werd zover
       verhoogd zodat de Geul bij hoog water niet meer op de weg kwam te staan. Het eerste
       kruis werd hier in 1966 geplaatst met de tekst: Komt allen tot mij.
       In 1978 werd het houten kruis vernield en gerestaureerd door H. Vluggen. In 1981
       stonden op deze plek 2 kruisen. Het houten en een nieuw smeedijzeren kruis. Onder het ijzeren
       kruis staat de naam Chris Hennissen 1980. Het is vervaardigd door dhr. Theunissen, op de Knip
       uit Kerkrade. Het huidige kruis dat hier nu staat is uit 1985.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
      
Houten kruis met koperen corpus geplaatst na reconstructie van de weg Epen-Mechelen. Het vervangt
       een kruisbeeld wat voordien in de bocht aan een boom hing, deze boom is in 1976 met de werkzaam-
       heden gerooid. De driesprong t.o. In de Broekenweg. Het heeft als opschrift: Komt allen tot mij.
      

     
 Dit kruisbeeld vervangt het houten kruisbeeld welke door baldadige jeugd werd overgebroken.
       Een gedeelte van het kruis is hier nog gebruikt. Terwijl het beeld weer een klein kruisbeeld is dat
       hierop is vast gemaakt. Het opschrift is hetzelfde n.l. Komt allen tot mij.  Het is geplaatst door dhr.
       Huber Vluggen uit Epen.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

          

        

        

        26-1979-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats:  het eerste kruis hier was een smeedijzerenkruis.
       26-1990-01- Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Het oude eikenhouten kruis heeft voorheen
       ( 1983) gestaan bij het gehucht Molenbos. Het had een cementen corpus en heeft hier gestaan
       van 1983 tot 1990. daarna is het vervangen. 
       26-1995-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Dit kruis werd in 1994 hier geplaatst door
       Hubert Vluggen uit Epen. Het was een houten kruis met een metalen corpus en een tekstbordje.
       Tekst: Als Uw God beslist over leven en dood. Zondaar zie de wonden, gedragen door Uw
       zonden. Verbeterd gij uw leven zo zal ik U de Hemel geven. 
       26-2000-01-Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Het smeedijzeren kruis bij het Höfke. Het is in
       augustus 1998 geplaatst door dhr. Lucassen en Maessen. Het vervangt verschillende oudere
       houten kruisen die hier gestaan hebben. Tekst : Gij Allen Die Hier Komt Voorbij Denk Ook Een
       Ogenblik Aan Mij.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Dit eikenhouten kruis staat op de plaats waar voor de reconstructie van de Eperweg een ander kruis
       stond op de hoek van de Schweibergerweg-Molenbos. Het kruis staat in beton en heeft een
       verzilverde corpus en is helemaal gerestaureerd. Boven de corpus de letters INRI.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                    

         

             

            

         

         

      

       27- Mechelen-Eperweg-Dal Bissenweg.
       Smeedijzeren wegkruis. Het kruis werd door gemeente
       opzichter Steijns van het vuilnisstort te Nijswiller gered en is in 1981 overgedragen aan de gebr.
       Brauers uit de Dal Bissen die het hier plaatsten ter vervanging van een houten kruis. De metalen
       bloemenkrans is door Dhr. Brauers zelf gemaakt. Dhr. Hongs heeft het tekstplaatje gemaakt:
       Heer wij aanbidden U,Heer wij prijzen U, Want door Uw Kruis hebt gij de Wereld Verlost.

       Mechelen-Eperweg-Dal Bissenweg: Tekst op het tekstbordje. Heer, wij aanbidden U. Heer
       wij prijzen U. Want door Uw kruis hebt Gij de wereld verlost. Dit ontsiert het hel kruis
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       28- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg: Dakkruis van dakpannen gemaakt. Kruis herinnert ons aan de
       oorlogsjaren. Eigenaar: de fam.Hupperets. Het is rond de 1990 gelegd door dhr. Hupperets..
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

       

     

       29- Mechelen-Hilleshagerweg-Guilkoelerweg-Guilkoel: Smeedijzeren kruis op stenen voet en tussen 2 bomen
       geplaatst. Het werd in 1986 geplaatst door de gebr. Johan en Jozef Deckers. Onderhoud:
       Johan Deckers. 
       Mechelen-Guilkoelerweg-Guilkoel:
Het gerestaureerde kruis Voet en onderstel     
       van het kruis zijn verandert. Kruis heeft tekstbordje dat het hele kruis ontsiert

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.   
      
Dit ijzeren kruis op stenen voet met aan weerszijde een steen ter versiering, geflankeerd tussen
       twee bomen. Het werd in 1986 geplaatst door de gebroeders Johan en Jozef Deckers, terwijl Johan
       zorg draagt voor het onderhoud en beplanting van dit kruisbeeld.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        

      

       30- Mechelen-Hilleshagen-Guilkoelerweg-Stadsweg:Tekstbordje met de tekst: Ach zondaar beziet mijn
       Wonden. Dat voor Uw zonden. Verandert U van leven, zal ik U de hemel geven.

 
      Tekst van dhr. Hongs. Het bordje ontsiert het hele kruis, maak dan iets fatsoenlijks
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

          

             

       

          

        

       31- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg-Eikesweg: Smeedijzeren Hagelkruis. Het kruis heeft een metalen
       corpus en is uitgevoerd met 11 sterren. Het staat op een grote stenen blok die uit de Romeinse
       tijd zou stammen. Gezien de hoogte van dit kruis zou het hier om een hagelkruis kunnen gaan.
       Tekst: Gelooft zij Jezus Christus. anno 1794 I.V.D.M. velen INRI. Dit kruis zou dus uit 1794 zijn.
       Mechelen-Hilleshagerweg-Eikesweg.  Overzicht foto van het kruis no 31K in 2012.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================           

           

        

        32- Mechelen-Hilleshagerweg-Oud Schoolplein: Gietijzeren kruis.Dit kruis staat op de voormalige
       speelplaats van de meisjesschool. Het is geplaatst op een natuurstenen sokkel. Het is geplaatst
       door de huidige bewoners van het bejaardencentrum. Tekst: Gedenk mij. Type Egelis: I B a 1.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       33- Mechelen-Hilleshagerweg nr. 6Ã: Dit kruisbeeld is al in 1993 geplaatst door de bewoners van
       het vakwerkhuis de fam. Heijnens, op 9-6-1993. De gedachte achter dit kruisje was dat dhr.
       Heijnens vond dat dit aan zo'n oude vakwerkgevel een kruisje thuis hoort. Een vrome gedachte.
       Kruis is in 1996 verdwenen en niet vernieuwd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      v   

           

            ]

       

      34- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg nr. 40: Houten kruis aan de gevel van een oud bakhuis. Het hangt hier
       al meer dan 100 jaren. Fotograaf Hub Leufkens fotografeerde dit kruisje al in 1925 In 2006 is
       het geheel gerestaureerd.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

          

        

      

        35- Mechelen-Hilleshagen-Guilkoelerweg-Eikesweg:  Smeedijzeren kruis op stenen voet en tussen 2 bomen
       geplaatst. in 1986 door de gebroeders Johan en Jozef Deckers. Onderhoud: Johan Deckers.|
       De laatste jaren onderhoud dhr. Joep Hons deze plek en kruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

       36- Mechelen-Hilleshagen-Hilleshagerweg-Stadsweg:  Smeedijzeren kruis met metalen corpus. Het is op
       31 mei 1986 geplaatst door de fam. Hons. Tekst: Bidt en de Heer zal U beschermen. Allen die hier
       gaat voorbij ,denk ook een ogenblik aan mij.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. .
      
Mooi ijzeren kruis met metalen corpus op 31 mei 1986 door de Fam. Hons geplaatst.
       Het staat langs de Hilleshagerweg t.o. de fam. Wouters vlak naast het bakhuis aan de voet van de
       berg nabij het gelegen restaurant Paradiso.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        

       37- Mechelen-Hilleshagerweg-Pastoor Ruttenstraat: no 10 Smeedijzeren kruis met wit metalen corpus.
       staat op de stoep bij de fam. Klaassens. Tekst: INRI.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

       38- Mechelen-Hoofdstraat-Wilhelminaplein: Ruim 2 m. hoog kruis van smeedijzer met metalen
       corpus. Het staat langs de hoofdstraat op het Wilhelminaplein. Het is door verschillende verbou-
       wingen van de straat en plein verplaatst van her naar der, maar heeft nu eindelijk een vaste
       plaats gevonden in een flinke betonnen blok in 1994.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       39- Mechelen-Hoofdstraat nr. 25: Zeer klein corpus boven de ingang van café 't Pintje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

             

       40- Mechelen-Hurpescherweg-Hurpeschervoetpad: IJzeren kruis met corpus. Dit kruis stond in
       een weiland vroeger langs de Hurpeschervoetpad te Bommerich. Het is door dhr. Kempeneer
       gemaakt en het bestaat alleen uit oude ijzeren karrebanden.Onderhoud: Fam.Hupperetz-Smeets
       In 2009 is het kruis gerenoveerd en opnieuw geplaatst.  
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       41- Mechelen-Kiesboomweg-Overgeul: Klein houten kruisje met corpus van porselein op de
       poort bij de fam. Hornesch langs de weg naar de Suikerknip. Hier hing al een kruisje voor 1982.
       Kruis is in 1998 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

     

      

       42- Mechelen-Kleebergerweg-Ginsterberg: Sinds 1982 staat hier al dit betonnen kruis. Hoelang
       dit kruis voor 1982 hier al staat is onbekend. Het kruis had geen corpus maar is thans voorzien
       van een corpus. De vermoedelijke bouwer van dit kruis is de Mechelse aannemer P.Volders.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       43- Mechelen-Kleebergerweg no 5:Gevelkruisje aan een pand aan de Kleebergerweg. Het is een
       kruisje uitgevoerd in vliegermodel met een lood-tinnen corpus. het is een Devotiekruisje.
       Kruisje is in 2008 verdwenen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

       44- Mechelen-Malenshof: Eikenhouten kruisbeeld met ijzeren corpus aan het Zorgcentrum
       Malenshof. Dit kruis is geplaatst door de bewoners op initiatief van dhr. H.Schins-Malenshof
       nr. 25 Het werd op 30 sept. 1993 door pastoor Van der Looy ingezegend. Het heeft als tekst: 
       Heer Uw Zegen op onze Wegen. Het kruisbeeld is door dhr. Schins overgedragen aan de
       bewoners nadat hij het geheel voor eigen rekening heeft gerestaureerd.
       Kruisje is in 2017-verdwenen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

       45- Mechelen-Mechelerbeeklaan-Malleziep: Groot smeedijzeren kruis met corpus op natuurstenen
       sokkel. Het is door de buurtvereniging aldaar geplaatst op 10 juni 1990. Tekst: Gij allen die hier
       komt voorbij. Denk ook een ogenblik aan mij.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       46- Mechelen-Meester Beukenweg-Dokter Janssenplein: Smeedijzeren kruis met messing corpus.
       Het is hier geplaatst in april 1995 door dhr. Lucassen en Maessen. Tekst: Blijf bij ons Heer.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

        

       47- Mechelen-Overgeul nr. 9: Eiken kruis met koperen corpus, staande op een stenen sokkel.
       Het is eigendom van de fam. Possen die ook voor het onderhoud zorgt. Tekst: Blijf bij ons Heer INRI.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

                

           

           

        

        

                     

       48- Mechelen-Partijerweg-Geuzeweg: Dit ongevalkruis staat ter herinnering aan Hubert Andreas
       Maria Hendriks roepnaam Theo die hier op 10 aug. 1944 om 12 uur hier verongelukt met zijn
       Koelbus doordat hij beschoten werd door geallieerde vliegtuigen. De bus brandde geheel uit en
       Theo Hendriks verbrande mee. Alleen zijn handen die het stuur omklemden waren nog gaaf.
       Dit smeedijzeren kruis met uit de vlammen stekende handen spreekt voor zich. De roos staat
       voor het teken der liefde. Sinds 2004 zit er een tekstplaatje op. kruis is gemaakt door de toenmalige
       smid Dhr. Hubert Kikken uit Hilleshagen-Mechelen. De Familie Hendriks hebben het kruis geplaatst.
       Mechelen-Partijerweg-Geuzeweg: Tekstplaatje met de tekst: Gezegend door het kruis. Laat
       ons bidden.  In 2015 heeft Chris Willems een nieuwe tekst op het kruis bevestigd met de tekst; Ere zij God.
 
     In 2016 heeft dhr. Hons uit Mechelen het kruis gerestaureerd en van een nieuwe laklaag voorzien
       Op de foto 48-1946-01-Archief staat een bus van de toenmalige LTM met ernaast een chauffeur.
        Deze chauffeur is NIET dhr. Theo Hendriks.

        Limburgs Dagblad.
       
In de berm tussen Partij en Mechelen staat een veldkruis dat aan de onderkant twee handen vertoont,
       die oprijzen boven vlammen. Hier was het dat in 1945 LTM-chauffeur Theo Hendriks in de vlammen
       omkwam toen een Duits vliegtuig mitrailleurvuur op zijn bus richtte. Het enige wat niet geblakerd was,
       waren zijn handen die op het stuur lagen. De bus was verder leeg. Het merkwaardige kruis vertoont
       verder geen opschrift.  Correctie: Het waren geen Duitse vliegtuigen doch vliegtuigen van de RAF. 

        Het zwart geblakerde oorlogkruis te Mechelen
        We gaan terug in de tijd tot 14 augustus 1944. De geallieerden voerden een hevige strijd met de Duitsers in de

        Ardennen. Bommenwerpers van de RAF vlogen af en aan naar het Ruhrgebied, Keulen, Bonn, Liepzig en Dresden

        De genadestoot zou en moest aan het Duitse leger toegebracht worden.
        De Mijnen.
        De steenkolenmijnen in Limburg draaiden op volle toeren. De mijnwerkers werkten in twee ploegen; de dagploeg
        en de middagploeg.
Ze werden van heinde en ver opgehaald door LTM bussen, de toenmalige vervoerder in deze
        regio. Zo ook op 14 augustus 1944. Henk Hendriks, inwoner van Gulpen, zijn volledige namen waren, Hubertus
        Andreas Marie Hendriks, had zich om 11,30 uur gemeld in de remise van het busstation te Gulpen en maakte de
        bus startklaar om mijnwerkers te gaan ophalen voor de middagdienst. Hij reed de lege bus naar Mechelen voor de
        eerste passagiers op te halen voor de mijn Hendrik in Brunssum.
        Bombardement.
        De LTM bussen waren in die tijd groen van kleur - legergroen. Toen hij met de bus richting Mechelen reed over
        de Partijerweg kwam er een RAF vliegtuig overgevlogen dat op weg was naar Duitsland. De piloot dacht dat het
        een Duitse bus of legerwagen was, vloog er twee keer over heen en bombardeerde het voertuig.
        Theo Hendriks kreeg niet meer de tijd om het voertuig, dat in brand stond te verlaten. Hij verbrandde levend in
        zijn bus en met de handen omklemde hij het stuur. Hij was totaal zwart geblakerd, alleen zijn handen waren niet
        verbrand en nog helemaal gaaf.
        Zwart kruis.
        Inwoners van Mechelen
plaatsten na de oorlog een zwart kruis als eerbetoon aan Hendriks. Het smeedijzeren
        kruis heeft aan het voeteneind aan weerzijden twee handen die boven het vlammen vuur uitsteken. Dit symbool
        geeft heel goed weer wat Henk Hendriks op deze 14 augustus 1944 heeft meegemaakt. In het hart van het kruis is
        een roos afgebeeld ten teken van de liefde. Het kruis is geheel zwart uitgevoerd, teken van de brand en is
        gemaakt door de Mechelse smid Hubert Kikken van de Hilleshagerweg.
        Theo Hendriks liet een vrouw en drie jonge kinderen na. Dhr. Hons heeft er een tekstplaatje opgemaakt met de
        volgende woorden:  Gezegend door het kruis laat ons bidden.

      
 Deze tekst vindt ik prima, maar waarom deze niet geschilderd op de kwart ronding van het kruis i.p.v. met een

        trespa plaatje en met viltstift geschreven zoals zo vele kruisen in het heuvelland ontsierd worden.
       
Boek;  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

       

       49- Mechelen-Partijerweg-Past. Ruttenstraat-Kerkhof: Dit ijzeren kruis is geplaatst op het hek aan de
       ingang van het Kerkhof. Het is in 1997 geplaatst.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       50- Mechelen-Partijerweg-Past. Ruttenstraat-Kerkhof: Groot natuurstenen kruis met corpus staande op
       een natuurstenen sokkel. Het staat op het kerkhof te Mechelen als centraal kerkhofkruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       51- Mechelen-Pastoor Ruttenstraat nr 2: Sinds 1990 hangt hier aan deze oude gevel een klein
       eenvoudig kruisje dat in 1992 vervangen is door het huidige kruis in vliegermodel. het is geplaatst
       en eigendom van dhr. J. Horbach. Tekst vroeger: God zij met ons. INRI. 

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1990. 
      
Houten kruisbeeld aan de stal van de fam. Horbach, het eerste huis rechts aan de Hilleshagerweg,
       nabij de driesprong tegenover het Politiebureau bij de Pastoor Ruttenstraat. Het is in 1990 geplaatst
       door dhr. Jo Horbach.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       52- Mechelen-Rk Johannes de Doper kerk: Dit eikenhouten kruis met messing corpus is in 1997
       geplaatst aan de oude kerkhofmuur gelegen bij de zij ingang. Het is geplaatst door dhr.  Lucassen en Maessen.
      
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

       53- Mechelen-Dal Bissenweg-'t Pleike: Gietijzeren kruis met houten kruisje en loden corpus.
        Het werd op 10 sept. 1981 door pastoor de Wit ingezegend. Het is geplaatst door de fam. Taanman.
       Het heeft twee teksten: de oude tekst: Hij die hier gaat voorbij, en denkt niet aan mij, hoe zal het
       hem vergaan als hij voor het oordeel komt te staan. Nieuwe tekst: U zij de glorie.
       Typr Egelie: I I A b 4.1. 
       53--Mechelen-Dal Bissenweg-'t Pleike:
Tekstbordje met de tekst erop.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       54- Mechelen-Hoofdstraat-Schutterweide: het kruis is in de jaren 1920 gemaakt door smid Kohl
       uit Mechelen en deed dienst als grafkruis voor de fam. Maessen, de opa van Hub Maessen.
       Het kruis moest op het kerkhof geruimd worden en Hub Maessen bood Chris Willems dit kruis
       aan. Chris Willems liet het opknappen door Wiel Erven uit Kunrade. In maart 2009 vroeg
       Maessen het kruis weer terug daar de schutterij van Mechelen een kruis zocht voor op de
       Schuttersweide. De schutterskoning schonk het kruis aan de schutterij. Het is op 1-5-2009
       geplaatst en op zondag 3-5-2009 ingezegend door pastoor v.d.Berg. Zo is de cirkel weer rond
       en is het kruis terug in het dorp Mechelen. Tekst op het kruis: Gedink os sjötters.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       55- Mechelen-Schweiberg nr. 6: Huiskruis dat hangt aan de woning van de fam.E. Vanderheijden.
       Het is geplaatst door hun overleden zoon in 2007.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

               

       56- Mechelen-Schweibergerbos: Het houten kruis met koperen corpus. Dit kruis in het
       bos herinnert aan de door de Duitsers afgeschoten Engelse bommenwerper op 14-2-1943.
       De namen van de gesneuvelden zijn: W. Fletcher-G.Miller-J.Bousfield-F.Howe en H.Kay.
       Bij het kruis liggen nog de resten van het neergeschoten vliegtuig. 
       Mechelen-Schweibergerbos Het stenen kruis dat hier geplaatst werd in 1992 door
       o.a. Leo Peerboom uit Eys. Het is voorzien van een bronzencorpus. Het vervangt het oude
       houten kruis dat hier enige decenia's heeft gestaan.
       Mechelen-Schweibergerbos: De tekst plaquette met de namen van de gesneuvel-
       de  soldaten erop.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1994. 
      
Cementen kruis met koperen corpus ter nagedachtenis aan een door de Duitsers afgeschoten Engels
       vliegtuig op 14-2-1943. Dit kruisbeeld staat in de Bissener bos. De namen van de gesneuvelde zijn
       in marmer onder aan het kruis ingegraveerd. W.Fletcher- G.Miller- J.Bousfield- F.Howe- H. Kay.
       Onder het marmeren bord ligt nog restanten van het afgeschoten vliegtuig.

        Oorlogsvliegers in het Schweibergerbos te Mechelen
       Vanuit Partij, waar ik geboren en getogen ben, gingen wij als kinderen regelmatig spelen in Der Hommericherbös.

        Wij liepen en speelden soms wel tot aan de Golfbanen in het Schweibergerbos. Zo kwamen wij ook het witte
        kruisje tegen waar de Engelse piloten waren neergestort en verongelukt.
        Brokstukken.
        De brokstukken van het vliegtuig lagen bij het kruisje. Wij waren toentertijd geen lieverdjes, niks was veilig op
        onze tochten, maar voor dit monumentje en zijn brokstukken hadden wij heilig ontzag. Ook wij hadden van onze
        ouders de gruwelijke verhalen gehoord over de Duitse bezetting.
        Datum en tekstbordje.
        Wat gebeurde op 14 februari 1943? Jammer dat op het bordje een verkeerde datum staat vermeld, (23-2-1943).
        Het RAF vliegtuig keerde terug van een bombardement op Keulen in Duitsland. De zeven bemanningsleden
        werden door de Duitsers op hun terugweg beschoten. Vier van hen waren na de beschieting op slag dood.
        Twee bemanningsleden sprongen met de parachute uit het vliegtuig. Harry Kay durfde niet te springen en ging
        een zeker dood tegemoet. Leo Peerboom uit Eys, die zich in deze materie heeft verdiept, spoorde de enige nog
        levende vliegenier op in het Engelse Cornwall. Het was Ernest Jackson een van de parachutisten. Hij ontmoette
        hem op 12 januari 1999 in Engeland. Na 46 jaar werd bij een bezoek, een boeiend verhaal verteld door Ernest
        Jackson. Hij had zijn hele leven bijna niet over deze ramp gesproken.
        Wit houten kruisje.
        Enkele inwoners van Mechelen plaatsten na de oorlog een klein kruisje op de plek des onheil op de Soekerknip in
        het Schweibergerbos. In de negentiger jaren (1992) is het houten kruisje, dat aan vervanging toe was, vernieuwd.
        Leo Peerboom, bijgestaan door lenkele anderen, plaatste er een stenen kruis. Op 16 februari 1993 werd het
        ingezegend door pastoor Van der Looi van Mechelen.
        Grote dank aan Leo Peerboom die zich in deze hele geschiedenis heeft verdiept en alles heeft uitgezocht zodat
        ook wij deze helden kunnen bedanken.

        Tekst.

        Op het nieuwe tekstbordje met de foutieve datum:
        W. Fletcher, J. Bousfield, G. Miller, F. Howe, H. Kay.  23-2-1943.
       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       57- Mechelen-Schweibergerweg nr.8: Gietijzeren kruis zonder corpus maar met in het hart een
       afbeelding van de H.Maria.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

      
       58- Mechelen-Schweibergerweg nr.8:
Lood-tinnen legering corpus aan de gevel van het woonhuis
       van de fam. Huijnen. het is hier geplaatst in 1997.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

          

        

       59- Mechelen-Schweibergerweg nr,8: Gietijzeren kruis op de binnenhof bij de fam. Huijnen.
       Het is een oud grafkruis en is hier geplaatst in 1995. Type Egelie:  I I A b 2. 
         

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       60- Mechelen-Schweibergerweg nr.11: Houten kruisje met metalen corpus. Het geheel is
       bevestigd aan de stal van de fam. Nacken. Boven het corpus de letters INRI.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

      

       61- Mechelen-Eperweg-Schaeberggats: Lourdes grot met Maria beeldje en klein kruisje.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       62- Mechelen-Schweibergerweg nr.78-Kosberg: Houten kruisje met loden corpus aan de muur bij
       de fam. Lemmens no 78. Het hangt hier al voor 1978.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

      

       63- Mechelen-Schweibergerweg-Schaeberggats: Groot houten kruis dat gemaakt werd door
       Jacobus Possen uit Schweiberg en geplaatst in 1920 aan de voet van de Schweibergerweg.
       In 1946 verplaatst schuin tegen over het Maria monument. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       In 1985 gerestaureerd door dhr. H. Schins die het in 1986 overdroeg aan de Buurtvereniging
       A gene Busj die ook voor het onderhoud zorgt.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

     

 

 

       64- Mechelen-Schweibergerweg-Lübergerweg: Cementen kruis met stenen corpus in de tuin langs
       de Schweibergerweg hoek Lübergerweg bij de fam. Schoonbrood.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       65- Mechelen-Schweibergerweg nr 33: Betonnen kruis met stenen corpus bij uitrit Fam. Rompen
       Het heet hier 'A gen Ling' Schweibergerweg.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

          

          

         

       66- Mechelen-Schweibergerweg-Nieuw Huizerweg: Groot eikenhouten kruis met houten corpus.
       Corpus is gemaakt door dhr. Tangelder uit Sittard. Boven het corpus de tekst: INRI. Midden in
       de steen de tekst: Vader in Uw handen beveel ik mijn geest. Links in marmer het opschrift:
       Ceuse salus. In het kruis ons heil. H. de Greeve pr.
        In 2017 was O.L.Heer met TOUW aan het kruis bevestigd. Restauratie is dringend noodzakelijk

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 
      
Groot eiken kruis met prachtige corpus welke is vervaardigt door Dhr. Tangelder uit Sittard.
       Het staat ingang Nieuwhuizenweg langs de Schweibergerweg t.o. de fam. Rompen-Wauthelé.
       Boven de corpus de letters INRI. Middenin de steen het opschrift: Vader, in Uw handen beveel ik
       mijn geest.
Links in marmer het opschrift: Jaar des Heeren  6 october 1948. Rechts in marmer het
       opschrift: Ceuse salus. (in het kruis ons heil)  H. de Greeve Pr.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

        

       67- Mechelen-Schweibergerweg-Vouwerstraat: Het oude houtenkruis . De foto is uit 1980.
       Schweibergerweg-Vouwerstraat: Nieuw smeedijzeren kruis dat omstreeks 2005 geplaatst is.
       Het vervangt het oude houten kruis dat hier al stond voor 1980.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       68- Mechelen-Lubergerweg: Boom corpus. Hangt hier al vele jaren. .
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

         

       69- Mechelen-Voetpad op de Batsch: Smeedijzeren kruis met metalen corpus in een weiland langs
       de Geul tussen Mechelen en Epen. Het staat langs het voetpad Hurpesch-Bommerich. Dit hoog
       kruis is geplaatst op een cementen voet. Het is vermoedelijk een Hagelkruis. In de buurt hiervan
       zijn nog de resten te zien van een huis, waar in 1880 de grote weg liep van Mechelen naar Epen.
       Onderhoud: Fam. Hupperetz-Smeets.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       70- Mechelen-Hilleshagerweg-Oude Meisjesschool:  Raam met kruis erin tegen een grote beukenboom.
      
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

        71- Mechelen-Bommericherweg-Helle no 16: Aan de vakwerk boerderij hangt onder het dak
        overschot dit kleine kruisje met eronder een hoefijzer.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  
      
Dakkapelletje met withouten kruis met ijzeren corpus boven poort van hoeve Helle.
       Onder dit kapelletje is een hoefijzer bevestigd.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        72-Mechelen-Hilleshagerweg no 6A- Hoofdstraat:   Aan de gevel van dit oude vakwerkhuis hangt
        een mooi loden corpus.  Helaas is het verdwenen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
            

          

       73-Mechelen-Bommericherweg-Weijerweg:  Houten kruisje met metalen corpus.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        74- Mechelen-Hilleshagerweg no 47:   Aan een oude stal hangt dit eenvoudig gevelkruisje.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        75- Mechelen- Soekerknip:  Memoriekruis van Kelsey Sijstermans die hier door een ongeluk om het
       leven kwam. Het kruis werd geplaatst door Joep Hons en Jan Deguelle uit Mechelen.

        De Omroeper dd. 12 juli 2013.
        Veldkruis geplaatst aan de voet van d'r Soekerknip.

        Jan Deguelle en Joep Hons, beiden woonachtig in Mechelen, hebben onlangs een speciaal veldkruis geplaatst in
        buurtschap Overgeul. Om precies te zijn aan de voet van de Soekerknip. Ter nagedachtenis aan Kelsey
        Sijstermans die hier in de buurt op negen jarige leeftijd  kwam te overlijden ten gevolge van een noodlottig
        ongeluk. Het kruisbeeld werd geschonken door de familie Pleijers uit Mechelen. De heren Hons & Deguelle danken
        iedereen die hen geholpen heeft het plaatsen van dit kruisbeeld te verwezenlijken. Een speciaal woord van dank
        gaat uit naar Leo Klein van het Steenhouwersbedrijf L.Klein, die het granieten plaatje met tekst kosteloos ter
        beschikking stelde. Op het plaatje is de volgende tekst aangebracht: "Ter nagedachtenis van Kelsey".

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

       76- Mechelen- Schweibergerweg-Beatrixweg:   Boomkruis dat hier aan deze boom al jaren hangt.
       In 2015 heeft dhr. Hons uit Mechelen een nieuw boomkruisje hier geplaatst (foto 76F-76G)

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

        

       77- Mechelen-Hoofdstraat-Kerkgebouw; Gemetseld stenenkruis van bakstenen boven de ingang van de kerk.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

         

       78- Mechelen-Schweibergerweg no 20:  In een voormalige kippenstal hangt een corpus tegen een boomstronk.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

        

        

         

         

      79- Mechelen-Johanniterhof:  

    Kruis plaatsing te Mechelen dd. 4 juni 2016

   Het was half april toen ik werd gebeld door de Omroep E.O.  of wij een plaats hadden in de Gemeente Gulpen-Wittem waar evt. een wegkruis gerestaureerd  
   of geplaatst werd. Een twee drie had ik op dat moment geen plaats of plek.
   Twee dagen na dit telefoontje belde dhr. Roland Scholten van de Heerenhofweg of wij van de Stichting Kruisen en Kapellen uit Roermond een kruis in
   voorraad hadden, zij wilden er een plaatsen bij het  appartementencomplex aan de Heerenhofweg te Mechelen.
   Het appartementen complex Heerenhof was vroeger in het bezit van de Maltezer orde die hier velen jaren hebben gewoond.
   Na div. contacten links en recht kwam ik uit bij Wiel Erven uit Kunrade die een geheel nieuw kruis wilde maken.
   Ik kon de E.O. Omroep berichten dat wij een plaats en een kruis zouden krijgen waar zij graag TV opnamen van wilden maken.
   Alles kwam in een stroom versnelling.
   De afspraak werd gemaakt dat zij bij Wiel Erven  opnamen zouden maken hoe een kruis gemaakt werd.
   
   Het werd een interview van bijna 3 uren met een Wiel die bloed nerveus was.
   zaterdag 4 januari werd het kruis geplaatst onder grote aanwezigheid van vele toeschouwers en als erewacht een zestal leden van de schutterij
   uit Mechelen die ook saluut schoten losten. Het was Ronald  Scholten die een toespraak hield over het tot stand komen van dit Devotiekruis.
   Hierna wenste Chris Willems de bewoners proficiat met het prachtige kruis en bedankte ook de initiatiefnemers.
   Pastoor van de Berg zegende het kruis plechtig in waarna er gelegenheid voor een kop koffie en een stuk vla.
   Het tekstplaatje is gemaakt door Jan Scheepers uit Margraten met de volgend tekst:
   Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, wat betekend: Behoud van het Geloof en Hulp aan de Behoeftigen.
  
Op het plaatje staat het wapen van de Maltezer orde afgebeeld.
De Omroep E.O. heeft het geheel op de gevoelige band vastgelegd en dit
  
 programma zal op maandag 26 september 2016 uitgezonden worden op Ned, 2 om 18,10 uur.
   Een mooi initiatief van zowel de bewoners van de Heerenhofweg, als de E.O en Wiel Erven en waar ik dat geheel heb mogen begeleiden.
   Ubachsberg, 5-6-2016
  
Chris Willems. 

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        80- Mechelen- Pastoor Ruttenstraat:  Naast het prachtig gerestaureerd woonhuis steek de oude vakwerkstal af.
         Hier hangt al jarenlang een verweerd gevelkruis. het was Dragan Reljic die het kruisje vond langs de weg bij St. Maartensvoeren in België.
         Hij nam het mee naar huis en hing het aan de oude vakwerkgevel.
         In 2017 is het kruisje verplaatst naar de houten zij schutting.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

            

          

         81-82-83-84-85- Mechelen: Verdwenen kruisen

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       86 - Mechelen-Elzet-Schreursweg no5:  Klein metalen gevelkruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         100- Mechelen-Schweibergerweg-Hofke:  Mariabeeld met kind.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        101A-Mechelen-Elzet-Elzeterweg:   Lourdesgrotje in de Elzeterweg.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     102-Mechelen-Hilleshagerweg:   Natuurstenen st. Josephkapel die gebouwd werd in 1947 toen nijvere bewoners van de buurtschappen
           Hilleshagen, Hilleshagerweg en de Elzet in Mechelen een oorlogsbelofte inlosten. Inslaande bommen uit de Tweede Wereldoorlog ontwijkend
           in een zelf gebouwde schuilkelder beloofden zij voor hun  zelf gekozen beschermheilige St. Josph, een kapel in de buurtschap te bouwen.
           Realisering van die belofte had aanvankelijk nogal wat voeten in de aarde, want de  welstandscommissie lag dwars.

        
  Met flinke portie doorzettingsvermogen, opofferingsgezindheid en religieuze motivatie werd het karwei toch geklaard en vanaf dat tijdstip
           fungeert de kapel als toevluchtsoord voor mensen in nood die steun zoeken in moeilijke tijden.
          Jean Rademaker.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      103-Mechelen-Partijerweg:   Bakstenen H. Hartkapel. Kapel werd omstreeks 1926 gebouwd door J. Ahn, wiens naam in een steen
       rechtsonder is gegraveerd. Het bakstenen kapelletje werd omstreeks 1950 van buiten en van binnen witgekalkt.
       De oorspronkelijke beschildering werd daardoor lange tijd aan het oog onttrokken maar is later door de heer Frijns
       weer onder het kalk vandaan gehaald. In 2007 is de kapel opnieuw geschilderd.
       De kapel is van binnen beschilderd in verschillende motieven. Op een marmeren altaar staat in een halfdiepe nis een H. Hartbeeld.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       

    104-Mechelen-Hoofdstraat no 71:  Rechts in de hoek van de voortuin staat een Sint Jozefbeeld.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    105-Mechelen-Hoofstraat no 71: Op een van de balken van dit vakwerkhuis staat ANO 1721 met in
       de midden een kruisje.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    106-Mechelen-Burg. Papperstraat:   Op de Bougats zoals dit hier vroeger genoemd werd hangt
        aan een woonhuis een grote houten rozenkrans.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    107-Mechelen-Kleebergerweg:  Maria beeldje op console aan een oud vakwerkhuis.

======================================================================================================================================================================================================

     Nijswiller.

          

      

      01- Nijswiller-Hofstraat-Kerk: Groot centraal Kerkhofkruis Vroeger deed het dienst als kruis
       waar de ZERK voor werd geplaatst. Dit kruis werd geplaatst na de restauratie van Cuypers
       in 1895-1905. 
       Nijswiller-Hofstraat-Kerk:  Oude foto 01A uit ca 1930 van hetzelfde kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        02- Nijswiller-Hofstraat-Kerk: Op het kerkhof staan enkele zeer oude kruisen. het oudste
       kruis bij de kerk is uit 1670. Tekst: Ao 1670 5 febrv ist in den Herren ent schlaffen den Achtbar
       Johann Hamers Gott  Wolt der Seelen Genedig sein Amen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       03- Nijswiller-Hofstraat-Pad naar kerk:  Op het voetpad voor de kerkingang ligt deze
       blauwsteen met in gebeiteld een kruis en een pik-hamer.
      

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

               

        

       04- Nijswiller-Hofstraat-Op der Welsch: Gietijzeren wegkruis met tekstbordje met de tekst:
       God zij met ons. Kruis is versierd met 2 engelenkopjes en is in 2000 gerestaureerd. Volgens de
       uitsparing in de muur is het eerste kruis hier in 1949 geplaatst. Type Egelie: I I B b 2.1.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

      

       05- Nijswiller-Kerkstraat-Rijksweg: An 't krütske heet het hier. het is een smeedijzeren kruis.
       Dit kruis is meer dan 100 jaren oud en gemaakt door een plaatselijke smid. Kruis is in 1995
       doorbroken en gerestaureerd door J. Debije-J.Noteborn en J.Delnoy. Tekst op het bordje is van
       P. Finders.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

            

       06- Nijswiller-Kolmonderweg-Maygats: Gietijzeren kruis dat ingezegend werd op Goede Vrijdag
       tijdens de Kruistochten processie in 1997. Het kruis werd op 27 augustus 1996 geplaatst door
       J. Noteborn die ook het kruis heeft opgeknapt. Het kruis is oorspronkelijk van het graf van de
       fam. Meesters-Dautzenberg en werd in aug 1930 geplaatst. Tekst op het bordje: Ik ben 't licht
       des levens.
Type Egelie: I I A b 10.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       07- Nijswiller-Kolmonderweg: Klein vlieger model gevelkruis. Geplaatst in 1992. Is in 2003 
       verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

      

       08- Nijswiller-Provincialeweg-Kolmonderstraat: Gietijzeren wegkruis.
       Tekst: Gij die hier gaat voorbij en nooit denkt aan mij.  Hoe zal 't met U gaan, komt gij te
       oordeel staan. Dit kruis is van Anna  van den Boorn-Bertram en werd in 1992 geplaatst door
       Jeu Schoonbrood in opdracht van mevr. Van den Boorn-Bertram.
       Kruis werd op 22 dec. 2002 vernield en met behulp van J.Pelzer en dhr. Melchiors werd het kruis
       op 28 maart 2003 in ere hersteld. Type Egelie: I I A b 10.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       09- Nijswiller-Schulbergweg-Heksenkoel: Cementen kruis dat verkregen is van de fam. John
       Franssen uit Ubachsberg. Het is hier geplaatst op 6-6-2006 door Chris Willems uit Ubachsberg.
       Het kruis bezit geen corpus doch een Christushoofd.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

      

       10- Nijswiller-Schulsbergweg: 't Krüts bij d'r Huune. Kruis is op donderdag 15 juni 2006 geplaatst
       door de heemkunde ver. Nijswiller. Andry Weijenberg bedacht de tekst: Herregödje besjerm ós
       durp. Zondag 18 juni 2006 werd het kruis ingezegend tijdens de sacramentsprocessie door
       pastoor Reijnen in het bijzijn van Harmonie Excelsior en het zangkoor St. Cecilia. Type Egelie:
       I I A b 4.1. 
       Nijswiller-Schulsbergweg: Tekstbordje met de tekst: Leef Herregödje besjerm ós durp.

       A.D. 11 juni 2006 H.K.V Nijswiller.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       11-Nijswiller-Oude Bocholzerweg:  Voor 2008 stond hier een smeedijzeren kruis dat in 2008
       vervangen werd door dit houten met vliegerkap en rugwand.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

          

      

        12-Nijswiller-Hofstraat-Begraafplaats:   Groot houten kruis op de begraafplaats.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        25- Nijswiller-Kerkstraat-Kolmonderweg: H.Hartbeeld. Gemetseld met Bocholzer Kalksteen.

========================================================================================================================================================================================================

       Partij-Wittem

         

        

       01- Partij-Wittem-Wittem-Kloostertuin-Mortuarium: Kruis boven de ingang van de grafkelder
        van de paters en broeders Redemptoristen. Tekst: INRI. 
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

      

       02- Partij-Wittem-Wittemer Allee-Kloostertuin: Groot houten kruis met cementen corpus.
       Aan het voeteneind een engelen beeldje.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

          

       03- Partij-Wittem-Wittemer Allee-Rijksweg: Foto uit ca. 1930 van het kruis te Partij-Wittem.
       Partij-Wittem-Wittemer Allee-Rijksweg: Oude foto van het kruis dat hier sinds mensenheugenis
       heeft gestaan en dat waarschijnlijk is gemaakt door Jacobus Possen uit Schweiberg-Mechelen.
       Eind jaren 1950 is het kruis verdwenen na renovatie van het kruispunt. De Fietser is Sjuf Kohl en
       deze foto dateert uit de jaren1948.  
       Partij-Wittem-Wittemer Allee-Rijksweg: Dit kruis is in juni 1995 geplaatst door Peter Bessems en
       c.s. Het corpus is afkomstig van het kerkhof te Ubachsberg en geleverd en geschilderd door
       Chris Willems uit Ubachsberg. Kruis is ingezegend tijdens de Sacraments processie door pater
       de Smet. Tekst: Zijn kruis Ons Heil.

        Boek: "Het Redemptoristenklooster Wittem 1836-1936.  Pater Henri Mosmans.
        Op blz. 223, onder 26 april 1925 staat te lezen: met groote plegtigheid is een nieuw kuis geplant op den openbaren
        weg, hoek Rijksweg Wittem. Het plan is uitgegaan van de Wittemer H. Familie en ook volvoerd, de leden der H.
        Familie die in de buurt van het opgerichte kruis wonen, hebben het bekostigd. R.P Smits heeft eerst in de kerk
        gepreekt, daarna werd het kruis gezegend. Dan trok de processie met het kruis in haar midden uit en onder
        gebed en gezang werd het naar de bestemde plaatst gedragen. Maar eerst werd op de helft van de weg halt
        gehouden en een toespraak gehouden. Als 't kruis in den grond was bevestigd hield R.P. (redemptoristen pater)
        Smits wederom een toespraak. Hoog staat daar het nette kruis en roept met groote zwarte letters aan allen, maar
        vooral aan de wufte wereldlingen het "Red uwe ziel toe. De heer Clairfait heeft het kruis geschilderd.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

                         

       04- Partij-Wittem-Bombergerweg-Vossenberg: Matty Rijcken uit Partij-Wittem 16 jaar oud
      
Ongelukskruis van Matty Rijcken. Hier verongelukte door een ongeluk met een tracktor en
       lbietenrooier op 18 oktober 1974 Matty Rijcken, zoon van René en Vicky  Rijcken uit Partij-Wittem.
       Hij was op het land mee aan het helpen bieten te rooien toen een
       staalkabel losschoot en om zijn nek slingerde. Hij was vrijwel op slag dood. Tekst: Hier overleed
       Matty Rijcken * 8 juli 1959 + 18 oktober 1974. Rust in vrede. Type Egelie: I I A b 7.

        Men heeft op de Partijerweg-Schrieversweg het eerste kruis ter herinnering aan Matty Rijcken geplaatst doch
        die plek kwam helemaal niet overeen met de plaats van het ongeluk. In vogelvlucht ca 400 m verschil.
       

        Devotiekruis van Matty Rijcken te Wahlwiller
       Matty Rijcken, een spontane jongen uit Partij - Wittem, 15 jaar jong was de oudste zoon van vier kinderen: drie

        jongens en één meisje, van de ouders René en Vicki Rijcken uit Partij - Wittem. Het echtpaar runde een dorpscafé
        in Partij - Wittem. Matty was een leerling van Mavo St. Petrus te Gulpen: techniek en landbouw boeide hem echter
        veel meer.
        Boer Smeets.
        In zijn vrije tijd was hij dan ook veelal te vinden op de boerderij van Matje Smeets te Partij. We schrijven 18 okt.
        1974, het kerkdorp Partij maakte zich op voor de St. Gerardus najaarskermis. In café Rijcken was alles al in
        gereedheid gebracht voor het kermisbal en men had een dansorkest gecontracteerd om het feest op te fleuren.
        Moeder Rijcken had Matty die vrijdag voor het bewuste kermisfeest verboden naar boer Smeets te gaan, omdat
        zij en haar man 's middags nog boodschappen moesten doen, diende Matty zolang op de jongere broers en zusje
        te passen. Matty was 's morgens echter al heel vroeg het huis uitgeslopen en naar boer Smeets gegaan; er
        moesten bieten worden gerooid in de Vossenberg te Wahlwiller. En daar wilde hij graag bij zijn. Vicki en René
        Rijcken gingen die middag toch in Gulpen inkopen doen, en zagen onderweg een ziekenwagen met hoge snelheid
        naar Wahlwiller rijden. Vicki zei met bang voorgevoel tegen René; " Ik hoop niet dat er iets met Matty is gebeurt".
        Helaas!  Zij had gelijk.
        Tractorongeluk.
       
Het veld waar de bieten gerooid moesten worden, is behoorlijk heuvelachtig. Om die reden had men een extra
        tractor ingezet om de bietenrooier makkelijker heuvel opwaarts te kunnen trekken. Deze extra hulpkracht was
        met een dikke staalkabel aan de tractor van de bietenrooier gekoppeld. Wat er precies is gebeurd, is nooit echt
        duidelijk geworden. De voorste tractor met Matty aan het stuur sloeg door een blokkade over de kop en de strak
        gespannen staalkabel ontnam de jonge knul het leven...  Hij draaide enkele malen om zijn nek en benam Matty alle
        lucht en wurgde hem.
        Verslagenheid in Partij.
        Toen het nieuws bekend werd in het dorp Partij was de verslagenheid groot. De kermis werd afgelast.
        Pater Stephan de Smet van het klooster te Wittem was de aangewezen persoon om de droevige tijding aan de
        familie Rijcken te melden. Ouders, broers en zus waren geheel ontdaan. Hoe had zoiets kunnen gebeuren?
        Matty werd bij de zusters Clarissen in het klooster te Mechelen opgebaard. De hechte gemeenschap Partij was
        door dit noodlottig ongeluk, waarbij een van de zonen uit haar midden werd gerukt, dagen lang in rouw gehuld.
        Devotiekruis.
        Enige tijd later werd er langs de Partijerweg - Reimersdaal, dit is de weg tussen Partij en Mechelen, een kruis
        geplaatst met een tekstplaatje waarop vermeld stond dat Matty Rijcken op die plaats overleden zou zijn. Zoals uit
        dit verhaal blijkt, was dit een misvatting; hij was namelijk, in vogelvlucht gemeten, twee kilometer verderop
        verongelukt te Wahlwiller. Pater de Smet wilde deze vergissing uitwissen en zorgde er daarom voor, met behulp
        van enkele inwoners van Partij, dat ook een gietijzeren veldkruis geplaatst werd op de plek waar het ongeluk
        daadwerkelijk had plaatsgevonden. De Heemkunde vereniging Wahlwiller nam de taak waar, het kruis te
        onderhouden en te verzorgen. Zo leeft Matty Rijcken toch nog voort in onze gedachten.
        Gegevens kruis.
        Het betreft hier een gietijzeren kruis met twee engeltje aan het voeteneind. Veldkruisen historicus Godfried Egelie
        beschrijft het monumentje in zijn boek: "Gietijzeren wegkruisen in Limburg" -zie blz. 152/type IIAB7.
        Tekst op het tekstplaatje:  "Hier overleed Matty Rijcken  *8 juli 1959  +  18 oktober 1974. Rust in vrede".

        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

             

          

        

        

       05- Partij-Wittem-Wittermer Allee-Cartils: Overzichts foto.
       Partij-Wittem-Cartils:
Houten wegkruis. Een goed onderhouden wegkruis uitgevoerd in vlieger-
       model. Het kruis is altijd versierd met een bloemetje. Onderhoud: dhr. P.Bessems, Hupperetz, Leo
       Jacobs en Jef Lumey.

        Boek: "Het Redemptoristenklooster Wittem 1836-1936".  "Pater Henri Mosmans.
        Blz. 155v 28 juli 1946. Planting van het kruis bij Cartils.
        De eerste vermelding van een kruisbeeld te Cartils dateert van 4 juni 1917.
        28 juli was dan eindelijk de dag. Om 5
,30 zou de kruisplanting plaats hebben. Reeds lang bleek dat de opkomst
        prachtig zou zijn. Hoe kon het ook anders. Een echte mooie oude Limburgsche traditie zou worden voortgezet.
        Het oude kruis wat er vroeger stond was vernield door een aanrijding. Dit nieuwe was een prachtig kunststuk.
        De leden hadden er zelf voor gezorgd dat ze het hunne ertoe bijdroegen, want de collecte voor het kruis had
        fl. 70,- opgebracht.
        Nadat in de kerk de gebeden tot de H. Familie waren verricht en de afkondigingen waren gedaan, werd de stoet
        opgesteld. Vaandel voorop - bewoners van het rectoraat - Harmonie van Mechelen, leden van de H. Familie, kruis,
        gedragen door de prefecten en een paar stevige medehelpers, tenslotte pater Rector en inwoners van het
        rectoraat en pater Stallaert. Het was een prachtige stoet van zeker wel 300 mensen die aan het kruis voorafging.
        Bij het punt aangekomen schaarden allen zich rondom de plaats. Het lied 'Aan U, o Koning der eeuwen' werd
        aangestemd, en toen plaatste pater Rector, H. van der Meulen, het kruis op zijn voetstuk. Met enkele schroeven
        was het snel bevestigd. Pater Jos Stallaert hield toen een mooie toespraak en wees op de betekenis van het kruis
        langs de Limburgse wegen, en langs de levensweg.  Daarna bad de directeur, E. Baneke, een tientje voor het
        behoud van het geloof in Limburg. Pater Rector sloot met een krachtig woord: 'Mannen, laat dit kruis geen leugen
        in uw Limburg, maar blijf Christus trouw'. De twee laatste strofen van 'Aan U, o Koning der eeuwen' waren een
        bezegeling van de inwendige overgave en trouw die de mannen in hun hart aan Christus beloofden.
        Ondanks dat het hard begon te regenen, was al dat water niet in staat de indruk uit te wissen, die deze mooie
        had gemaakt, want die ondruk was onuitwisbaar.

        Enige datums van vernielingen en restauratie van het kruis.
        12 mei 1972:   Kruisbeeld vernield in vijf stukken en in de beek ernaast geworpen.
                               Het corpus was vervaardigd naar een ontwerp van frater Cornelius van Geleuken, in de 40'er jaren
                               student te Wittem. Peter Vrehen wonende Wittemer Allee 38 heeft het corpus gerestaureerd.
        18 aug.1972:   Corpus opnieuw vernield.
                               Nieuw houten corpus op het kruis bevestigd.

        29 Maart 1974:Houten corpus vernield.
                               Eenvoudig corpus opgehangen om zodoende diefstal te voorkomen.
        Later is het kruis nog diverse malen doelwit geweest van vandalen en omvergereden door voertuigen.
        Onderhoud en restauratie door Peter Bessems-Leo Hupperetz-Leo Jacobs en Jef Lumey.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                  

          

       06- Partij-Wittem-Wittemer Allee: Oude foto uit 1925 van het oude Missiekruis uit 1834. Het kruis
       is in 1966 verdwenen wegens renovatie van de Wittemer Allee en de parkeerplaats.
       Tekst bij het kruis: thronUS DoMino lesU CrUCIfiXo ereCtUs 1834. 
       Partij-Wittem-St. Gerarduskapel:
Houten corpus van het missiekruis uit 1834.

        Het Preek- of Missiekruis van Wittem.
       In de jaren 1833 - 1834 werden de eerste missiepreken gehouden te Wittem. In eerste instantie wilde men deze

        preken te Gulpen organiseren, maar wegens gebrek aan ruimte vonden deze plaats te Wittem en wel vóór het
        klooster dat in die tijd bewoond werd door paters Capucijners.
        Deze preken werden gehouden door uit België afkomstige paters Redemptoristen. Op de slotdag van deze
        missiepreken in 1833 - 1834 waren liefst 4000 tot 5000 mensen aanwezig. Als afsluiting van de Missiedagen
        (8 Jan. 1834) werd tegenover de huidige kerkingang te Wittem een groot houten Missiekruis geplaatst. Dit groot
        kruis heeft hier gestaan tot 1966 en moest toen plaatsmaken voor de verbreding van de weg en aanleg van de
        nu bestaande parkeerplaats. Er werd destijds, ook op 8 jan. 1834 een tweede groot houten Missiekruis geplaatst,
        namelijk op de Gulpenerberg. Dit, als tegemoetkoming, omdat de missie in Wittem en niet in Gulpen gehouden
        werd.
      
 Boek:  Langs 'sHeerenwegen in Doorkruist Heuvelland.  Chris Willems.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       07-Partij-Wittem-Hoeve Hommerich:Groot houten kruis tegen de gevel van de boerderij Hommerich.
       Op den feestdag van den H.Johannes is het kruis op 24 november 1935 ingezegend door
       pastoor J.Rutten uit Mechelen en werd dit mede geplaatst door Henri Caspar en Phil van Lota-

       ringen (eigenaars van de hoeve) deze tekst staat op de steen onder het kruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        

       08- Partij-Wittem-Oude Baan-Wienhoes: Bij de hoeve Wienhoes heeft Colla Lumey dit prachtige
       houten kruis in 1997 opgehangen. Het bezit een bronzen corpus. Tekst: INRI.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

         

       

       09- Partij-Wittem-Partijerweg-S bocht: Weg- of Ongelukskruis? Uitgevoerd in vliegermodel.
               Tekst: INRI. Onderhoud de fam. Lemmens.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

              

             

         

        

       10- Partij-Wittem-Partijerweg-Schrieversweg: Hier werd het eerste kruis voor Matty Rijcken
       geplaatst die op deze plek helemaal niet is verongelukt. In 1979 werd dit kruis vernield en plaatste
       men een nieuw kruis in de Vossenberg op de plek waar Matty Rijcken daadwerkelijk verongelukt was.
       Zie foto en gegevens no 4 van Partij-Wittem.

       Vroeger stond hier een prachtig ijzeren kruis tussen
       dennenbomen. Dit kruis dat hier nu staat is het oude grafkruis van Maria Elisbeth Lumey-
       Schwanen. De vrouw van Joep Lumey, oma van de kinderen Lumey en Haan.
       Tekst: Van alle vervuilingen Red ons Heer Foto 10C 10 D 10 E. In 2012 stond er alleen de tekst;
       "red ons HEER".

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1982.
      
Dit betonnen kruis met stenen corpus vervangt het gietijzeren kruis van Matty Rijcken dat door
       baldadige jeugd vernield en overgebroken. Het is door enkele inwoners van Partij op 27 maart 1981
       geplaatst zonder opschrift.  Correctie: Corpus legering van lood en tin.

  
     versie 1990.
Dit is het mooi gerenoveerd kruis maar nu met onderschrift: Van alle vervuiling red ons Heer.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
         

         

       

     

       11- Partij-Wittem-Rijksweg nr. 8: Houten gevelkruis bij Restaurant-Hotel Beukenhorst.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       12- Partij-Wittem-Tevent nr. 23: Oud, zeer goed onderhouden wegkruis. Verder geen gegevens.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

       13- Partij-Wittem-Rodestraat no 9;  Klein houten kruisje aan woonhuis in de Rodestraat no 9. Metalen corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       14-Partij-Wittem- Rijksweg:   Smeedijzeren kruis aan de gevel van het woonhuis.           ==============================================================================================================================================================================================================

       Slenaken

   

        

      01- Slenaken-Bij de Bosjes-Hondsbron: Al decenniën lang hing hier al een kruisje dat diverse
        malen vernield werd. Het is in 1989 vervangen door kruis van foto nr. 1-1989-01
        01- Slenaken-Bij de Bosjes-Hondsbron:
Het vernieuwde kruis dat hier geplaatst werd door
       Lei Simons en Hay Boekholt op 1-12-2005. Het is gemaakt door Hay Boekholt en bezit
       een leijendakje. Tekst: Heer bescherm onze natuur.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

        

        

        

       02- Slenaken-Dorpstraat nr.12: Gietijzeren kruis in de tuin van de pastorie. Type Egelie: I I I A b 3.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                       

        

          

      

       03- Slenaken-Dorpstraat-Kerkdel: Gevelkruisje. Tekst: INRI. Dit is niet het originele kruisje
       maar een kopie. Het originele is in het bezit van Hub Gillissen uit Noorbeek.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

          

        

       04- Slenaken-Dorpstraat-Waterstraat: Houten wegkruis met zadeldak en rugwand.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

                       

       05- Slenaken-Grensweg-Planckerweg: Houten wegkruis in vliegermodel. Wegens reconstructie    
       van de weg is het kruis verplaatst: 10-10-1979.  Kruis zou uit ca 1945 stammen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       06- Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg: Centraal kerkhofkruis. Kruis is afkomstig uit
       parochiekerk van Slenaken. Het is geplaatst op 28-5-1980 en ingezegend door pastoor Crombach.
       Tekst: INRI.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

      

       07- Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg: Dit kruis heeft voorheen gestaan te Vaals in de Pater
       Janssenstraat. Het moest daar geruimd worden omdat het op privé terrein stond. Door
       bemiddeling van Chris Willems uit Ubachsberg kwam het kruis hier in Slenaken terecht en werd
       na een restauratie door Frater Leo Disch van de Abdij Benedictusberg te Mamelis  geplaatst
       hier op het kerkhof. Het werd ingezegend door pastoor Crombach op zondag 28-10-2006.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       08- Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg: Houten boomkruisje ter herinnering aan Willy Dodemont.
       Willy Dodemont werd in 1960 geboren te Slenaken en overleed hier op deze plek in 2005.
       Kruis werd geplaatst door de St. Kruisen en Kapellen te Slenaken in 2007.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

          

         

          

        

       09- Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg:  Het kruis rode kruis in de Loorberg dat geplaatst werd
       door Lei Simons en zijn mannen.
       Tekst: Parce Populo Tuo. Spaar Uw volk 2001. De buurt van Heijenrath zorgt
       voor het onderhoud. Voorheen stond er eenzelfde kruis maar dan zonder dak en rugwand.
       Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg-: Het oude rode kruis. Het kruis heeft een
       zeer korte bovenarm. Is in 1995 gerestaureerd en heeft een bronzen corpus. Lei Simons heeft
       het kruis geplaatst en onderhouden. In 2013 is het kruis opnieuw gerestaureerd.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

          

      

       10- Slenaken-Hoogcruts-Kloostermuur: Houten gevelkruis met corpus. Kruis werd in 1983
       ontvreemd. In 1987 is er een nieuw kruis geplaatst, gemaakt door Lei Simons. In 2004 is het
       kruis ontvreemd en weer vervangen. Het oude kruis was het grafkruis van de laatste monnikengraf.
       Slenaken-Hoogcruts-Kloostermuur:
Het vernieuwde kruis dat hier in 2005 geplaatst werd.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

                   

       11- Slenaken-Hoogcruts-Provincialeweg: Het oude kruis op Hoogcruts. Het was een groot houten
       kruis met een corpus van steen hars. Jaartal op de achterkant van de staande kruisbalk: 1959
       
Kruis is in 1994vervangen door kruis nr. 11B. 
       11- Slenaken-Hoogcruts: Groot wit houten kruis. Eigenaar: Particulier.Beheer: Buurtver. Soortkruis
       Devotiekruis. Tekst: 2-9-1994. Ingewijd door mgr. Frans Wiertz W.W.N. Corpus: Steen en ont-
       worpen door Gert Heiligers in 1994. Ontwerp kruis:Chritje en Seré Gubbels en Pierre Offermans.
 
       In 2014 is het kruis en de corpus vernieuwd. Het corpus is gemaakt door het Atelier uit Venray en het
       ijzeren kruis door Wiel erven uit Kunrade

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        12- Slenaken-Ingang Grote Bos: Houten boomkruis. Geplaatst door Lei Simons d.d. 2-5-1989.
        het is een devotiekruisje in de vorm van een klein kapelletje.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

             

       13- Slenaken-Kerkdelstraat: Gietijzeren kruis in de nieuwbouwwijk. Geplaatst 6-4-1988 door Lei
        Simons. Gedicht: 't Krutske: Es me door ee dürp of veld geet, ziet me dao ee krütske stoewe.
       Oe me dan stiekem een krütske slëet of patsch wed afgedoewe. Type Egelie: I I A b 10.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       14- Slenaken-Grensweg-Kerkgebouw: Prachtig smeedijzeren toerenkruis uitgevoerd met stralenkrans
       Het is het gerestaureerde torenkruis van de kerk in Slenaken. Herplaatst hier in 1995.
Kruis is helaas in 2000 verdwenen
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

       15- Slenaken-Grensweg-Kerkgebouw: Missiekruis. Tekst: Anno 1856 INRI. Dit kruis zou  gemaakt
       zijn door een timmerman uit Epen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       16- Slenaken-Loorberg-Kerkhof: Het kruis is herplaatst op 16-10-2006 en ingezegend door
       pastoor L.Crombach op 19-10-2006. Dhr. H.van Empel heeft het fundament gemaakt en een
       steenhouwer uit Battice heeft het kruis opgeknapt en een nieuwe marmeren plaat gemaakt met
       de tekst: Memento, homo quia pulvis es, et pulverem revetéris. Gedenk, o mens dat gij stof zijt
       en tot stof zult wederkeren 3.19. Het kruis heeft voorheen in de tuin van de pastorie gestaan.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

        

        

      

       17- Slenaken-Loorberg-Heijenratherweg: Lourdes grot met altaar en kruis. Deze grot is in 1935
       gebouwd en in 1983 gerestaureerd.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

            
       18- Slenaken-Maatrichterweg-Planckerweg: Het oude gietijzeren kruis dat hier aan deze oude
       kastanjeboom bevestigd was.Voor dit kruis hing hier een houtenkruis dat gemaakt was door leerlingen
       v/d Paulus stichting te Hoogcruts en geplaatst op 8-5-1972. het gietijzeren kruis werd geplaatst
       door Lei Simons en is afkomstig uit Weert.
       18-2006-01-Het vernieuwde kruis dat het oude boomkruis vervangt.
       Het is hier geplaatst op 16-1-2004 door Cas Ortmans-Lei Simons en Hay Boekholt. Het oude
       gietijzeren kruis werd vernield toen de boom omviel.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

       19- Slenaken-Maastrichterweg-Schilbergsteeg: Klein houten boomkruis in kapelletjes vorm.
       1e. Kruis geplaatst op 22-12-1975. 2e kruis geplaatst op 19-6-1999. Kruisen zijn geplaatst door
       Lei Simons die ook voor het onderhoud zorgt.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

 

 

       20- Slenaken-Maastrichterweg-Schilberg: Kruis is gemaakt van buizenstaal. Het kruis is geheel
       gerestaureerd en is zeker 100 jaar oud.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      

        21- Slenaken-Maastrichterweg-Schilberg: Het oude boomkruis dat hier al decenniën lang hing.
        21-2007-01-Houten boomkruis dat hier geplaatst is op 19-6-1999
        door Lei Simons. het vervangt een ouder kruisje van foto 21-1992-01.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

           

          

       22- Slenaken-Maastrichterweg-Schilberg: Het kruis is afkomstig van Sankt Tolbert uit Vaals.
       (Heemkunder Ver. Vaals) Lei Simons heeft de oude verflaag verwijdert en opnieuw geverfd, een
       betonnen voet aan het kruis bevestigd en voor een opschrift van deze tijd gekozen in het dialect:
       Höb respek veur eederinge. Het opschrift is geschilderd door Henk van Empel. Het kruis is
       geplaatst op 23-10-2006 door Lei Simons, Henny Walter en Hay Boekhold.
       Slenaken-Maastrichterweg-Schilberg: Tekstbordje met de mooie Limburgse tekst:
       Höb respek veur eederinge. Vertaald: Heb respect voor iedereen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

          

        

       23- Slenaken-Piemert: Smeedijzeren ongeluk of memoriekruis. Hier verongelukte Leonard Meijs uit
       Wijlré, 44 jaar oud met paard en kar die geladen was met dakpannen. Leonard Meijs was
       gehuwd met Anna Maria Blezer en vader van 4 kinderen. Het kruis is afkomstig van het kerkhof
       te Sevenum. Kruis staat hier van 24-4-1980 en is geplaatst door Lei Simons. Tekens op het
       kruis, kruis - anker en hart zijn de symbolen van Geloof - Hoop en Liefde.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

       24- Slenaken-Piemert-Hoogcruts: Wegkruis uit 23-6-1977. het is een smeedijzeren kruis met tekst
       plaatje met de tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid. Na vernieling herplaatst op 10-4-1993
       met medewerking van Giel Jacobs. Onderhoud: Fam. Jacobs.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       25- Slenaken-Provincialeweg-De Planckerweg: oorlog slachtoffer kruis van dhr. Alfons Detry.
       Tekst: Alfons Detry. 1e gevallene van Nederland bij de bevrijding van Ned.. 12-9-1944. Hij werd
       dodelijk getroffen door het springen van een Boodytrap. hij wilde een barricade opruimen.
       Dhr. Hamers, zwager van Detry plaatste dit kruis op 6-6-1995.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

      

       26- Slenaken-Provincialeweg-De Planckerweg: Smeedijzeren wegkruis bij de grens met België.
       Het kruis is gemaakt van buizenstaal.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       27- Slenaken-Heijenrath-Rode Kruisweg: Boomkruis langs de Heilige Kruisweg. Kruis is geplaatst
       op 3-4-1979. Corpus is een legering van lood en tin.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

        

       28- Slenaken-Engelsdalstraat: Gietijzeren kruis is hier geplaatst in 2010.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       29- Slenaken-Beutenakervoetpad: Prachtig gietijzeren kruis aan het voetpad langs de Gulp.
       Het staat in de tuin en is privé bezit. Jammer dat het hier zo staat. Type Egelie: IIAb12.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

       30- Slenaken-Beutenaken-Tienbundersweg: Houten wegkruis met metalen corpus geplaatst door
       de Stichting Kruisen en Kapellen in Slenaken in 2008.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       31- Slenaken-Waterstraat no. 5: Huiskruis bij de fam. G.Lemmens-Linckens.
 ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

            

       32- Slenaken-Heijenratherweg: Ongelukskruis. Hier verongelukte Harry Kikken uit Mechelen met
       zijn postauto. Geb. 07-08-1929 gest. 16-04-1975. Het vernieuwde kruisje  is geplaatst in april
       2006 door Lei Simons en zijn medewerkers.Tekst: H.K.*1929 - + 1975. het heeft een bronzen corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

            

'        

       33- Slenaken-Heijenratherweg-Flabbertweg: Houten wegkruis met corpus. Kruis is geplaatst door
       Lei Simons. Gerestaureerd op 28-4-1995 ook door Lei Simons. In 2001 opnieuw gerestaureerd
       door de Buurtvereniging van Heijenrath. Het heeft een houten wit voorkruisje.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

          

                   

       34- Slenaken-Heijenratherweg-Rode Kruisweg:Smeedijzeren wegkruis. Kruis is herplaatst op
      10-10-1978.  Onderhoud: fam. Kreutzer.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                        

           

        
 

       35- Slenaken-Heijenrath-Heijenratherweg no10: Kruis in een nis van de vroegere café Dodemont.
       Onder het kruis is een afbeelding van een hart, wat staat voor liefde. het kruis dateert uit ca 1900.
      
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       36- Slenaken-Heijenrath-Kromsteeg no 9: Huiskruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       

        37- Slenaken-Heijenrath-Landsraderweg-Heistraat: Houten wegkruis in vliegermodel.
       Kruis is voorzien van eenbovenkruis. Corpus is van een legering van lood en tin. Kruis is in 2001
       hersteld door Lei Simons die dit kruis ook geplaatst heeft. Eigenaar en onderhoud: fam. Vaessen.
       37-2007-01: 
Gietijzeren kruis dat het houten kruis van foto 37A-B-C-D-E vervangt
       Het is in 2011 geplaatst door de Buurtver. Heijenrath. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te
       's Gravenvoeren (België)
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

             

            

          

               
       38-Slenaken-Heijenrath-Gievelderweg-Flabbertweg:
Gietijzeren wegkruis. Kruis werd op 7-4-1983
       geplaatst op 28-4-1995 vernield door het omvallen van een boom. Gerestaureerd in 1995.
       Onderhoud: Fam. Lennarts.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

        

       39- Slenaken-Dorpstraat: Maria beeldje in nis met daarboven een stenen kruis. Maria beeldje werd
       op 19-11-1980 ontvreemd. In 2000 is deze nis van de binnenkant van een nieuwe pleisterlaag
       voorzien. Deze muur is in 1847 gebouwd. Na de ontvreemding van het beeldje plaatste men er
       een nieuw beeldje in.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        40- Slenaken-Dorpstraat no 12:  Voor de pastorie in de tuin staat dit stenen kruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        41- Slenaken-Heijenrath-Moltweg:   Dit boekkruis ontdekte ik in december 2011.
       Verdere gegevens ontbreken

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        42- Slenaken;  Onbekend.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       43- Slenaken-Heijenratherweg:  Dakpannen kruis. Vermoedelijk gelegd na de oorlog omdat er een bom of granaat was ingeslagen.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       44- Slenaken-Planckerweg:  Klein houten kruisje met licht metalen corpus. Waarvoor het hier geplaatst is en door wie is een raadsel.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        45- Slenaken- Hoogcruts-Voormalig klooster:  Op de toegangsdeur van de voormalige kloosterkapel is door broeder Leo van het klooster Mamelis
        dit kruis gemaakt dat bestaat uit 2 boven armen.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

            

              

               

              

            

      

       50- Slenaken-Grensweg-Oude Kerkhof:  24 gietijzeren kruisen hier verzameld door o.a. pastoor Crombach. .
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

          

            

       60- Slenaken-Heijenrath:  Maria kapel. Ze is gebouwd rond 1715 en bezit een klein Mariabeeld met
       O.L.Heer op de linkerarm. Op een altaar staan twee kleine beeldjes, van Jezus en van Johannes.

        BIDKAPEL ter ere van de Heilige Maria, gelegen midden in het gehucht Heijenrath ten zuiden van een kruispunt van wegen naar Landraad,
        Beutenaken en Teuven (België). Datering tweede helft 19 de eeuw. (Volgens een steen in de gevel en de tekst aan de gevel zou de kapel
        al dateren van 1715). 
De kapel is fraai gesitueerd nabij de Grote Bosweg en is omgeven door groenaanplant en een laag natuurstenen muurtje
        met kolommen.In de kapel zijn restanten van bouwmateriaal van oudere kapellen verwerkt. De dakbedekking is van recentere datum.
       Van het interieur zijn onder meer van belang: terrazzo vloer met hierin een stervorm; houten altaar; rondboogvormige beeltenis met Mariabeeld; tongewelf.


==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

        

      

        61- Slenaken-Dorpstraat-Piemert.  De Broekhofkapel zoals deze kapel heet in de volksmond
        werd in 1880 gebouwd. Ze is particulier bezit en bezit een Maria beeldje.
       Boven de toegangsdeur staat een tekst: Heilige Maria bidt voor ons.
      

       De vrijstaande bidkapel heeft een in de lengterichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt afgedekt met een
       zadeldak met shingles. Het toegepaste bouwmateriaal van het muurwerk is baksteen en natuursteen. De kapel heeft een rondboogvormige
       ingang met smeedijzeren hek. Natuurstenen toegangspoortomlijsting. Boven de ingang is geschilderd "H. Maria bid voor ons".
       Voorgevel met decoratieve afsluiting geflankeerd door twee bakstenen kolommen met krul- en bolornamenten.
       Onder de dakrand is een band van siermetselwerk aangebracht. Rondboogvormige vensters met glas-in-lood, deels met gekleurd glas.
       Smeedijzeren muurankers vormen het jaartal 1880. Inwendig resteert in deze kapel de originele plavuizenvloer.
       Waardering Deze bidkapel ter ere van de Heilige Maria is cultuurhistorisch van belang als een bijzondere uitdrukking van een geestelijke-
       en een typologische ontwikkeling.

       Op de muur van de kapel is een plaquette aan gebracht van Roy Disse. Wat is hier gebeurt??
       Roy Disse reed in 2010 met zijn scooter door Slenaken en verongelukte bij de Broekhofkapel. Hij was getrouwd met Natasja en vader van
       een eenjarig dochtertje Demi. Natasja wilde geen kruis op de plek des onheil en er werd besloten om er een plaquette op de kapel te bevestigen.
       Deze werd gemaakt door Frater Leo Disch van de Abdij van Mamelis. Wiel Erven uit Kunrade zorgde voor een feilloze bevestiging op de kapel.
       Op 14 juli 2012 is de plaquett ingezegend door Pastoor Rene Graat uit Noorbeek in het bijzijn van de naaste familie van Natasja en Demi.


===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   
       

              

       62- Slenaken-Schilbergweg-Annakapel.

    Drs. Vera Hamers Schrijft in 2004 over deze kapel hetvolgende:  I het typische Limburgse heuvellandschap van Slenaken ligt na het passeren van een    
  
 holle weg, op de  spiltsing Schilbergerweg en Kerkdel een bijzondere veldkapel. Na mijn studie over veld- en wegkapellen in Zuid-Limburg,
    waarbij ik ruim tweehonderd kapellen heb bezocht, blijft dit monumentje van vroomheid een van mijn favorieten. De situering direct achter een enorme
    kastanjeboom samen met de eenvoudige en sobere architectuur geven de kleine veldbrandstenen kapel een aanzienlijke charme.
    Het gebouwtje wordt verfraaid door de geprofileerde daklijst en subtiele verfijningen in  het metselwerk zoals de lichtgebogen achtergevel en de bakstenen  |
    sierlijst in de zijgevels, ook wel muizetand genoemd. Het vierkante kijkgaatje met verticale spijlen  in de houten groene deuren maakt dit pittoreske
    beeld compleet en wekt bovendien een zekere nieuwsgierigheid. Door deze uitsparing kan men een blik werpen op het beeld van de heilige Anna,
    waaraan de kapel is gewijd. Haar naam is in sierletters in de deur gegraveerd en haar initialen zijn op een van de twee natuurstenen gevel-
    stenen nog net leesbaar.  Volgens mondelinge overlevering is het Annakapelletje in het midden van de negentiende eeuw gebouwd op de plek
    van een voormalig Veldkruis. De kapel zou zijn gesticht naar aanleiding van de wonderbaarlijke verdwijning van ongeneeslijke ziekten.
    Nadat buurtbewoners regelmatig bij het kruis hebben  gebeden verscheen er een 'opgaande wolk' die deze heersende en vreselijke ziekten in het dorp
    heeft doen verdwijnen. Ondanks dat deze veldkapel haar deuren doorgaans heeft gesloten, is een bezoek aan één van de kleinste
    rijksmonumenten van Limburg absoluut de moeite waard.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       63- Slenaken-Maastrichterweg-Schilbergweg:   St Joseph kapel.

         De kapel dateert uit 1946 en werd gebouwd als dank voor het goed doorkomen van de oorlog. De kapel werd ingrijpend gerestaureerd in 2000.
         Het interieur is opgebouwd uit mergelsteen. Op een altaar staat een beeld van St.-Jozef. Aan de rechterzijde is een gedenksteen ingemetseld.
        Omdat de raamopeningen slechts klein zijn is de kapel nogal donker.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       64- Slenaken-Beutenaken-Slenakerweg:   H. Hartkapel.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

        

        65- Slenaken-Dorpstraat-Waterstraat: St. Rochus kapelletje met ijzeren kruis. Kapelletje is in 1903
        gebouwd en in 1984 gerestaureerd 30-1-1984
        Werd gebouwd ca 1903 op grond van de boerderij van de Familie Clermont. Aangezien Slenaken in het verleden ook te kampen heeft gehad
        met de pest is het verklaarbaar dat deze kapel ooit gebouwd is. Het is een betrekkelijk kleine rechthoekige kapel (140 x 100 cm) en staat
        enigszins achteraf en onopvallend
, dit is gebruikelijk is voor Rochus kapellen. De toegepaste bouwmaterialen zijn veldbrand stenen en
        Naamse steen en is met handkracht op de vrij massieve ondergrond gelegd. In het dak is een smeedijzeren kruis vastgezet met vloeibaar
        lood. Het tweedelige hekwerk is ook van smeedijzer. Het beeld staat in een ronde nis. De kapel is gerenoveerd in 2005. Door ophoging van de
        weg is ook het niveau rond om de kapel ca 50 cm. opgevuld met grond.

          =====================================================================================================================================================================

       Wahlwiller

            

             

           

       

       

        

       01- Wahlwiller-Capucijnenweg: Ongelukskruis. Tekst: Hier overleed Angèle Pleyers * 24-8-1925
       + 4-4-1946. Rust in Vrede. Angèle Pleyers was 21 jaren jong en verongelukte hier door toe doen
       van een vrachtwagen (Melkwagen van de fa. van der Heyden uit Wahlwiller). Ze was woonachtig te
       Mechelen. Type Egelie: I I I B b 4. 
       Wahlwiller-Capucijnenweg: Het stenen tekstbord dat rond 2000 voor het kruis geplaatst is met
       de namen van de fam. van der Heijden-Pleyers.
       Wahlwiller-Capucijnenweg: Tekstbordje met de tekst: Hier overleed Angèle Pleyers
       24-8-1925   + 4-4-1946. Rust in Vrede.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen. 1982. 

       Aan de Capucijnerweg bij de viersprong Capucijnerweg-Gülkoelerweg tegenover het klooster.
       Smeedijzeren- ongevalskruis op een betonnen voet met als opschrift: Hier overleed Angélie Pleyers.
       Geb. 24-3-1925  Overl. 8-4-1946.  Rust in Vrede. 
Zij is in de bocht van een vrachtwagen, welke
       melkbussen vervoerde, gevallen. Er waren geruchten als dat zij zelfmoord zou hebben gepleegd,
       echter dit is nooit bevestigd. Correctie:  Gietijzer- zonder i.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

              

         

          

       02- Wahlwiller-Capucijnenweg. Bij het voormalige klooster van de zusters Clarissen staat dit mooie
       goed onderhouden houten kruis. Tekst: Gij die nooit denkt aan mij, als gij hier gaat voorbij.
       Hoe zal het U vergaan. Komt gij ten oordeel staan.
       Enige jaren geleden na een restauratie kwam de volgende tekst op het tekstbordje te staan:
       Jezus ik vertrouw op U.

        Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1978. 
      
Groot houten kruis met op een klein eiken kruis met loden corpus langs de Capucijnenweg weg in de
       bocht bij het klooster aan de viersprong Capucijnenweg-Gülkoelerweg. Het wordt onderhouden door
       de zusters aldaar. Het opschrift is als volgt: Gij die nooit denkt aan mij, als gij hier gaat voorbij, hoe
       zal het U vergaan, Komt gij ten oordeel staan.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       03-Wahlwiller-Gülkoelerweg-Eikesweg: IJzeren ongelukskruis.Tekst: Gij allen die hier komt voorbij.
       Denk ook een
 ogenblik aan Mij. Onderhoud: Dhr. Hons uit Mechelen.
 =============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       

     

       04- Wahlwiller-Kruisberg-Botterweck: In 1992 werd hier een nieuw houten kruis geplaatst.
       Tekst: Gij die hier voorbij gaat. Denk ook een ogenblik aan mij. Geloofd zij Jezus Christus.
       Het geheel is in opdracht van dhr E. Bindels vervaardigd. 
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

         

       

       05- Wahlwiller-Oude Baan: Zo was de situatie vroeger.
       Wahlwiller-Oude Baan: Oud gietijzeren grafkruis is hier in 2006 gerestaureerd en opnieuw
       geplaatst. Het bezit de afbeelding van de H. Maria.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                   

           

          

       

       06- Wahlwiller-Oude Baan: Het kruis Vóór 2007 zonder zadeldak. 
       Cementen wegkruis. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
       Wahlwiller-Oude Baan:
Het zeer grote kruis van Wahlwiller. In 1981 stond het kruis rechts van
       de oprit naar de kerk. Vermoedelijk is het een Missiekruis uit ca 1870. Tekst: INRI. Kruis is in
       2007 geheel gerestaureerd en voorzien van een zadeldak. Het bezit een mooi groot corpus van steen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

       

       07- Wahlwiller-Oude Baan:   Natuurstenen of cementen wegkruis.
       Tekst: Mijn Jezus barmhartigheid. Let op de tekst op het bordje.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       08- Wahlwiller-Pres.Kennedyaat nr. 2: Houten gevelkruis aan de woning in de Pres. Kennedystraat
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

         

       09- Wahwiller-Rijksweg-Oude Baan: Houten boomkruis aan de Oude Heirbaan. kruis is in 2007
       opgehangen door de Heemkunde ver. te Wahlwiller.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

             

      10- Wahlwiller-Bornbergerweg-Vossenberg:  Ongeluk- of memoriekruis van Matty Rijcken.
       Hier verongelukte Matty Rijcken door een ongeluk met een tracktor en een bietenrooier op
       18 oktober 1974. Matty Rijcken, zoon van René en Vicky Rijcken uit Partij-Wittem.
       Hij was op het land aan het helpen met het rooien van bieten in de Vossenberg te Wahlwiller.
       Men had op het sterk hellend land een tracktor met staalkabel voor de bietenrooier gespannen
       om deze mee te helpen. De staalkabel schoot los en slingerde zich om de hals van Matty die
       hierdoor zo zwaar gewond raakte dat hij aan zijn verwondering overleed.
       Tekst: Hier overleed Matty Rijcken. * 8 juli 1959  + 18 oktober 1974. Rust in vrede.

       Devotiekruis van Matty Rijcken te Wahlwiller
       Matty Rijcken, een spontane jongen uit Partij - Wittem, 15 jaar jong was de oudste zoon van vier kinderen: drie

        jongens en één meisje, van de ouders René en Vicki Rijcken uit Partij - Wittem. Het echtpaar runde een dorpscafé
        in Partij - Wittem. Matty was een leerling van Mavo St. Petrus te Gulpen: techniek en landbouw boeide hem echter
        veel meer.
        Boer Smeets.
        In zijn vrije tijd was hij dan ook veelal te vinden op de boerderij van Matje Smeets te Partij. We schrijven 18 okt.
        1974, het kerkdorp Partij maakte zich op voor de St. Gerardus najaarskermis. In café Rijcken was alles al in
        gereedheid gebracht voor het kermisbal en men had een dansorkest gecontracteerd om het feest op te fleuren.
        Moeder Rijcken had Matty die vrijdag voor het bewuste kermisfeest verboden naar boer Smeets te gaan, omdat
        zij en haar man 's middags nog boodschappen moesten doen, diende Matty zolang op de jongere broers en zusje
        te passen. Matty was 's morgens echter al heel vroeg het huis uitgeslopen en naar boer Smeets gegaan; er
        moesten bieten worden gerooid in de Vossenberg te Wahlwiller. En daar wilde hij graag bij zijn. Vicki en René
        Rijcken gingen die middag toch in Gulpen inkopen doen, en zagen onderweg een ziekenwagen met hoge snelheid
        naar Wahlwiller rijden. Vicki zei met bang voorgevoel tegen René; " Ik hoop niet dat er iets met Matty is gebeurt".
        Helaas!  Zij had gelijk.
        Tractorongeluk.
       
Het veld waar de bieten gerooid moesten worden, is behoorlijk heuvelachtig. Om die reden had men een extra
        tractor ingezet om de bietenrooier makkelijker heuvel opwaarts te kunnen trekken. Deze extra hulpkracht was
        met een dikke staalkabel aan de tractor van de bietenrooier gekoppeld. Wat er precies is gebeurd, is nooit echt
        duidelijk geworden. De voorste tractor met Matty aan het stuur sloeg door een blokkade over de kop en de strak
        gespannen staalkabel ontnam de jonge knul het leven...  Hij draaide enkele malen om zijn nek en benam Matty alle
        lucht en wurgde hem.
        Verslagenheid in Partij.
        Toen het nieuws bekend werd in het dorp Partij was de verslagenheid groot. De kermis werd afgelast.
        Pater Stephan de Smet van het klooster te Wittem was de aangewezen persoon om de droevige tijding aan de
        familie Rijcken te melden. Ouders, broers en zus waren geheel ontdaan. Hoe had zoiets kunnen gebeuren?
        Matty werd bij de zusters Clarissen in het klooster te Mechelen opgebaard. De hechte gemeenschap Partij was
        door dit noodlottig ongeluk, waarbij een van de zonen uit haar midden werd gerukt, dagen lang in rouw gehuld.
        Devotiekruis.
        Enige tijd later werd er langs de Partijerweg - Reimersdaal, dit is de weg tussen Partij en Mechelen, een kruis
        geplaatst met een tekstplaatje waarop vermeld stond dat Matty Rijcken op die plaats overleden zou zijn. Zoals uit
        dit verhaal blijkt, was dit een misvatting; hij was namelijk, in vogelvlucht gemeten, twee kilometer verderop
        verongelukt te Wahlwiller. Pater de Smet wilde deze vergissing uitwissen en zorgde er daarom voor, met behulp
        van enkele inwoners van Partij, dat ook een gietijzeren veldkruis geplaatst werd op de plek waar het ongeluk
        daadwerkelijk had plaatsgevonden. De Heemkunde vereniging Wahlwiller nam de taak waar, het kruis te
        onderhouden en te verzorgen. Zo leeft Matty Rijcken toch nog voort in onze gedachten.
        Gegevens kruis.
        Het betreft hier een gietijzeren kruis met twee engeltje aan het voeteneind. Veldkruisen historicus Godfried Egelie
        beschrijft het monumentje in zijn boek: "Gietijzeren wegkruisen in Limburg" -zie blz. 152/type IIAB7.
        Tekst op het tekstplaatje:  "Hier overleed Matty Rijcken  *8 juli 1959  +  18 oktober 1974. Rust in vrede".

       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         11- Wahlwiller-Vrijthof no 3:   Smeedijzeren kruisjes aan de gevel van pand Vrijthof no 3
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

            

       12-Wahwiller-Karstraat-Kruisberg-Zwarteweg: Smeedijzeren gedachtenis-of ongelukskruis ter herinnering
       aan Arnold Boillon die hier door de bliksem gedood werd. 1e vermelding van het kruis in 1860.
       Tekst: Eert den Schepper. Tekst op steen waar het oude kruis heeft op gestaan: Wie ein dieb
       in der Nacht, also wird der Tag des herren kommen. Betet für seine Seele.
Arnold Boillon was
       een boerenzoon die op weg was van Eys naar Wahlwiller of andersom en die schuilde voor het
       onweer onder de dikke boom en door de bliksem getroffen werd.
        Tekststeen met de Duitse tekst erop van Arnold Boillon.


       
Kruis onder de dikke boom te Eys/Wahlwiller
        Het is al bijna twee jaar geleden dat ik in Eys de Zwarte Brugweg opliep richting Wahlwiller. In die tijd was ik

        zwaar geblesseerd door een hielbreuk, acht maanden heb ik niet kunnen lopen. Toch de stoute schoenen
        aangetrokken en de berg "opgewandeld". Aangekomen bij de vijfsprong van wegen nam ik plaats op de bank
        onder een kleine eikenboom, om uit te rusten. Hier gingen mijn gedachten terug naar wat hier gebeurd was.
        Dikke Eikenboom.
        Tot in de negentiger jaren stond hier een dikke eikenboom, wel twee tot driehonderd vijftig jaren oud. Hij was de
        reus onder de bomen in de omgeving. De boom was een herkenningspunt in de omtrek. Op deze plek heeft men
        een prachtig uitzicht over diezelfde omgeving zowel richting Eys als naar Simpelveld en zelfs tot in Ubachsberg
        toe. Door een storm in de jaren negentig legde hij het  loodje, de koning van de Kruisberg, zoals de eik vaak werd
        genoemd, was geveld. Maar men plantte weer een nieuwe eik op dezelfde plaats. Naast de boom staat een
        smeedijzeren kruis met een gedenksteen ernaast dat ons herinnert aan de plotselinge dood van Arnold Bouillon.
        Schuilen bij noodweer.
       
Op 30 november 1860 brak er een hevig noodweer uit. Arnold Bouillon was op weg naar een van de dorpen in de
        omgeving. Hij werkte als boerenknecht op een grote boerenhoeve in de omgeving van Eys. Hij zocht de dikke
        boom op om te schuilen voor het noodweer. Veel bladeren had de eik niet meer op zijn takken, het was al herfst.
        Arnold Bouillon werd onder de boom getroffen door een bliksemschicht en was vrijwel op slag dood.
        De omgeving was geschokt door de plotselinge dood van deze eenvoudige boerenknecht.
        Kruis met Duitse tekst.
        Er werd een kruis geplaatst door de bewoners van Eys en op de gedenksteen graveerde men een Duitse tekst.
        verder staat er nog een groot doodshoofd op. Dat de tekst in het Duits is, is niet verwonderlijk, in die tijd werd in
        deze omgeving veel Duits gesproken maar ook geschreven. Het kruis en de steen met opschrift had een grote
        aantrekkingskracht bij de bevolking. De plek boven op de Kruisberg werd een klein bedevaartsoord.
        Het was 's zomers ook heerlijk toeven onder de eik op een zitbankje. Men kon dan rustig alle zorgen
        toevertrouwen aan Arnold Bouillon en tevens van het prachtige uitzicht genieten. Halverwege de vorige eeuw is
        het kruis vernield, maar de inwoners van Eys hebben er een nieuw kruis geplaatst naast de steen.
        Tekst op de steen.

        "Hier ist am 30 november 1860 plötzlich gestorben Arnold Bouillon. Wie ein Dieb in de Nacht, also wird de Tag des

        Hernn kommen. Betet für seine Seele. Ave Maria" 
Op het kruis zelf staat de tekst;  "Eert den schepper".
       
Zo leeft Arnold Bouillon toch nod voort in onze omgeving.
       
Boek;  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

===============================================================================================================================================================================================================================

       Gulpen.

                  

         

          

          

        01- Gulpen-Oude Akerweg: Hier hing vroeger aan een boom een klein houten kruisje. In 1970 is
       het vervangen door dit gietijzeren kruis. In het centrum de Goede Herder figuur en aan het
       voeteneind de afbeelding van twee vrouwen figuren. Verder versierd met 4 gevleugelde engelen-
       kopjes. Type Egelie: I I I A b 4.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       

        

       

       02- Gulpen-De Bek: Gietijzeren wegkruis dat hier geplaatst is omstreeks 2000.
       Type Egelie: I I A b 5.2.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

                      

           

         

         

     

       03- Gulpen-Gulperberg: Het missiekruis op de Gulpenerberg. Het 1e kruis werd geplaatst op
       8. jan. 1834 ter gelegenheid van de eerste missie gegeven door de paters Redemptoristen uit
       Wittem. In 1976 is het corpus vernieuwd door dhr. Hotter uit Stenerkirchen in Oostenrijk.
       Het is een schenking uit dankbaarheid van de fam. Hooydonk. Het oude 1e corpus hangt nu in
       de St. Petrus kerk te Gulpen.
       Het kruis is in 2016 geheel gerestaureerd door de groep van Kruisen en kapellen van de Heemkunde ver.

        Missiekruis op de Gulperberg te Gulpen
       Gulpen:  We gaan terug in de tijd en wel tot in het jaar 1833. te Wittem stond toen al een kleine kerk met een

        Klooster dat bewoond werd door paters Capucijners. In 1833 stond het kleine klooster bijna leeg, er waren nog
        maar enkele paters die het klooster bevolkten. Het was Graaf von Plettenberg die het klooster 100 jaar geleden
        liet bouwen, dus in 1733. Hij was toen eigenaar van kasteel Wittem en had graag een kerk in zijn nabijheid.
        Volksmissie.
        In de maand december 1833 kwamen de paters Redemptoristen uit Tongeren, België, een volksmissie geven in
        Gulpen. Dit alles op verzoek van de toenmalige Deken van Gulpen, Alexander van der Velp, die twee Belgische
        paters Redemptoristen op bezoek had gehad. Hij vroeg hun of het mogelijk was om een Missie te geven in Gulpen.
        Wittem.
        De accommodatie in Gulpen was niet van dien aard om er een groot aantal mensen te ontvangen en daarom werd
        er uitgeweken naar Wittem waar voldoende plaats was.
        Volkspreek.
        De Redemptoristen stonden bekend om hun vurige en boeiende preken. Men hoorde het soms donderen onder
        hun preken en men sprak dan ook van "Donderpreken". De Missie werd gehouden tegenover de kerkingang van
        het huidige klooster, daar waar nu de grote parkeerplaats ligt. Bij deze preken waren duizenden mensen aanwezig
        uit de hele omgeving, zelfs van Aken en Keulen. Men spreekt zelfs van 4000 tot 5000 mensen.
        De biechtstoelen in de kleine kerk waren de hele dag bezet en sommige gelovigen lieten zich 's nachts insluiten
        om 'smorgens-vroeg vlug aan de beurt te zijn. De slotpreek trok een record aantal gelovigen nl. 6000 en werd
        gehouden op 7 januari 1834. Op 8 januari 1834 werd een groot Missiekruis geplaatst tegenover de kerkingang
        te Wittem. Dit kruis heeft daar gestaan tot 1966. Na deze Missie vestigden de Redemptoristen zich voorgoed in
        Wittem en zijn er tot op heden gebleven. Van hieruit gaven zij Volksmissies over heel Limburg.
        Missiekruis op de Gulperberg.
        Om Gulpen niet te kort te doen plaatste men op de Gulpenerberg ook een Missiekruis op 8 januari 1834 dat ons
        tevens herinnert aan deze grote eerste Volksmissie te Wittem-Gulpen. Het kruis op de Gulpenerberg is in 1976
        van een prachtig nieuw houten corpus voorzien, gesneden door dhr. Hotter uit Steinkirchen in Oostenrijk.
        Het oude corpus van 1834 hangt in de St. Petrus kerk te Gulpen en zo bewaart gebleven voor het nageslacht
       
Boek  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       04- Gulpen-Berghem-Panoramaweg: Ongeluk monument-kruis van Dolf-Charly Limpens en Mandy
       dd. 28-6-2002. Tekst: Sta even stil. Hier verongelukte Charly Limpens uit Eys met een
       auto ongeluk. Ook mede passagier Mandy kwam hier om het leven.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

       05- Gulpen-Berghem-Panoramaweg: Wegkruis bij Camping Berghem.
       Tekst: Ach zondaar beziet mijn wonden. Dit voor Uw Zonden. Verandert U van leven. Zal ik U
       de hemel geven. Houten vliegermodel kruis met lood-zinken corpus.
       Kruis is in 2012 gerestaureerd.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                 

          

       

       06- Gulpen-Berghem-Panoramaweg; Smeedijzeren wegkruis. Tekst: Geloof zij Jezus Christus.
       Dit was een werkstuk van Lei Heidendaal. Toen hij de laatste hand legde zakte hij plotseling in
       elkaar en zijn ziel ging naar de schepper. Vroeger voor 1980 stond hier een ander smeedijzeren kruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

                      

                

           

       

       07- Gulpen-Landsraderweg: Gietijzeren wegkruis. Op het voetstuk staat een engel met zwaard
       die ons aan de zondeval herinnert. Op de ellips vormige ronding staat: Door het kruis gezegend
       ons bidden. Op de cementen sokkel staat: geloofd zij Jezus Christus. Type Egelie:I I I B b 8.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

          

          

        

       08- Gulpen-Crapoel-Landsraderweg: Dank-kruis 1945. Maker: A. Schmitz. Tekst: Aan dit kruis
       van bronsgranaten hangt de Godmens stil verlaten. Wilt toch, zondaars, tot mij komen.
       Laat Uw tranen rijkelijk stromen. Hij zal ons genade geven en daarna het eeuwig leven.

       Mijn Jezus Barmhartigheid. Dit kruis is gemaakt uit uitsluitend oorlogsmateriaal van de oorlog
       1940-1945.
       Het was Sjeng Debougnoux en zoon Mathieu en buurman Hubert Essers die het initiatief namen
       om dit kruis te laten maken en wel van het achtergebleven oorlogsmateriaal in de omgeving
       van Crapoel. Het kruis is geplaatst ter herdenking dat men de oorlog ongeschonden door
       gekomen was. Jarenlang hebben Jeanne en Maria, de twee dochters van Sjeng Debougnoux,
       het koper aan het kruis wekelijks gepoetst. Het moet in die jaren letterlijk oogverblindend zijn geweest.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

                       

              

         

     

        09- Gulpen-Crapoel-Landsraderweg-Lookerheiweg: Smeedijzeren wegkruis met de
       afbeelding vaneen hamer en nijptang. Tekst: God als ik U niet kan vinden leer mij U te zoeken.
       God als ik U gevonden heb, leer mij U te behouden.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

         

       10- Gulpen-Lookerheiweg: Ongelukskruis. Tekst: Hier verongelukte op 18 jarige leeftijd Jozef
       Boers 18 augustus 1918. RIP.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

               

        

      

       11- Gulpen-Crapoel-Lookerplein: Het oude kruis dat vervangen is door kruis van foto nr. 11B/C.
      
Gietijzeren wegkruis. Geplaatst in 1980 door Frans Salden die het kruis vond in een matras van
        een bed in het bungalowpark te Euverem. Type Egelie:IIAb4.2.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       12- Gulpen-Crapoel:  Verdwenen of vervallen kruis. Wie weet locatie en jaar?

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

               

        

       13- Gulpen-Crapoel-Lookerheiweg: Gietijzeren memoriekruis. Dit kruis is geplaatst ter herdenking
       de twee RAF piloten die hier op 23-4-1944 verongelukten. Kruis is in 1994 geplaatst.
       Tekst: RAF 765 QDN Sa Sommerscales- H.R. Poole 23-4-1944. Type Egelie: I I A b 5.1.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

       

       14- Gulpen-Crapoel-Aubelsweg: Het oude kruis langs de golfbaan. Vermoedelijk een moordkruis.
       Kruis is vervangen door een ander stenen kruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

               

        

      

        15- Gulpen-Berghem Verlorenkost: Moordkruis of Tandpijnkruis. 5x Onze Vader en 5x Wees
       gegroetjes. Ere den Vader en den Zoon ter intentie aan de 5 Kruiswonden.
       In 1753 werd hier een Capucijner pater F.P. van Hoogcruts vermoord. Het oude gietijzerenkruis
       werd in 1975 vervangen door dit giet ijzeren kruis. Type Egelie: I I A b 10.
       Tekst: Ter nagedachtenis aan de Eerw. Pater F.P. Capucijner, te Hoogcruts. Hier vermoord in het
       Jaar 1753 Mens bid niet alleen tot God in nood, Maar dank Hem voor Uw dagelijks brood.
       Deze priester ging met het collectegeld vanuit het klooster van Wittem naar het klooster van Hoogcruts.
       De kortste weg was door het bos van de Verlorenkost. Hier werd hij beroofd en vermoord.

       Gegevens Hub Schins-Mechelen.  1994. 
       
Gietijzeren kruisbeeld in het bos bij het Hommericherveld-Katheriendriske met corpus.Het heeft als
       onderschrift: Ter nagedachtenis aan eerw. Pater F.P. Capucijner te Hoogcruts. Hier vermoord in het

       jaar 1753. Mens bid niet alleen tot god in nood, maar dank hem voor Uw dagelijks brood.

      
Dit kruisbeeld wordt beneden geflankeerd door twee Heiligenbeelden.

        2e versie 1982: Gietijzeren kruis met ingewerkte engeltjes onder in het kruis. Het is er ter ere van
       een vermoorde pater geplaatst, dus een Moordkruis. Het staat in het bos achter de suikerknip richting
       golfbanen. Tekst blijf gelijk.
         

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

       16- Gulpen-Landsrade-Landsraderweg: Oud Hagelkruis onder een doornen boog.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

       17- Gulpen-Landsrade-Landsraderweg: Oud gietijzeren kruis. In de schacht een nis met Maria
       figuur staande op de wolken. In het centrum God de Vader figuur ten halve lijve. In de zijbalken
       elk een groepje van 2 engelenkopjes. In de bovenbalk een groepje van  engelenkopjes in de
       wolken. Type Egelie: I I I B b 2.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       18- Gulpen-Landsrade-Pesakerveldweg: Houten boomkruis, verdere gegevens ontbreken.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       19- Gulpen-Gulperberg:  Mariamonument dat hier in 1935 geplaatst is door de parochies van het
       Dekenaat Gulpen. Het grote Mariabeeld staat op een 13 meter hoge sokkel.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       20- Gulpen-Crapoel:  Verdwenen of vervallen kruis.  Wie helpt, locatie en jaar?

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        

       21- Gulpen-Beutenaken-Groenendaal: Het vernieuwde kruis in Beutenaken. Het is rond 2005
       geplaatst. Vroeger hing een kruis aan de Slenakerweg-Waterweg aan een boom, dit is verdwenen.
       Men heeft het corpus gebruikt aan dit kruis. De fam. Lardinois zorgt voor dit kruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

              

          

       

       22- Gulpen-Beutenaken-Tienbunderweg: Het oude kruis van voor 1996 dat geplaatst werd in
       1991 op 24 april.
       22C Kruis op 29-3-1996 geplaatst en gemaakt door  Sjef Clermont. Onderhoud J. Lemmens en Lei
       Simons.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      

       23- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg-Oppem: Ongelukskruis. Op 13 oktober 1888 verongelukte
       dhr. P.M.Habets van Beutenaken in de Del (Euverem) door de trap van een paard.
       Tekst: P.M. Habets overleden 13 oct. 1888.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

      

       24- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg-Pesakerhöfke: Kruispuntkruis. Vroeger hing dit kruis bij het
       kruispunt Slenakerweg-Waterop aan een boom. Kruisje is in 1993 verdwenen. Het nieuwe kruisje
       is in 1993 geplaatst.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       25- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg nr. 52: Huiskruis tegen de gevel van het woonhuis nr. 52.
       Geplaatst in 1994.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

       26- Gulpen-Beutenaken-Slenakerweg:  Gietijzeren ongelukskruis. Het is in 2002 geplaatst door de
       buurt. Het herinnert aan een noodlottig ongeval met een granaat die ontplofte toen dhr. Meijs
       deze wilde ontmantelen. Dit alles gebeurde op 22 september 1944. Hij, zijn vrouw Tiny en
       dochter Anna kwamen om het leven. Tekst: Door een noodlottig ongeval in sept. 1944:
       Vader L.H. Meijs * 22.9.1891  + 12-9-1944. Moeder M.H. Meijs * 9-1-1895  + 25-9-1944.
       Dochter Anna * 8-6-1927  + 17-9-1944 om het leven gekomen.

        Familie drama in de "Del" te Gulpen.
       Euverem-Gulpen:  De weg vanuit buurtschap Euverem-Gulpen richting Slenaken, gelegen in het prachtige

        Gulpdal, wordt door insiders een van de mooiste natuurroutes van Limburg genoemd. Ongeveer een kilometer
        voor het gehucht Beutenaken komt de weggebruiker op een plek met her en der 'n huis langs de langgerekte weg.
        In de volksmond wordt deze plek "I Gen Dil" (Del) genoemd. In de weilanden achter de huizen aan de linkerkant
        van deze straat (Slenakerweg) stroomt het riviertje de Gulp. In de voortuin staat naast de woning met huis-
        nummer 11 sinds 2002 een gietijzeren kruis dat herinnert aan een verschrikkelijk drama dat op 12 september 1944
        hier plaatsvond. In het piepkleine gehucht De Del stonden tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog enkele
        lemen huisjes, behorende tot een nog kleinere gemeenschap, genaamd: Billinghuizen. In een van deze woninkjes
        woonde de familie Hub en Tiny Meijs-Meijs. Een gezin van elf kinderen. Twee kinderen stierven vlak na de
        geboorte. Vader Hub was loonwerker en als zodanig werkzaam bij boeren en molenaars in de naaste omgeving.
        We schrijven 12 september 1944.
        Rond die datum werd door de Geallieerden ook de bevrijding van de regio Gulpen ingezet...Spannende tijden dus.
        Hub Meijs had een vreemd voorwerp gevonden....Het apparaat zag er in de ogen van dhr. Meijs vrij onschuldig uit.
        Hij nam het metalen geval mee naar huis om het aan een inspectie te onderwerpen. Zijn buurman had hem altans
        gewaarschuwd voorzichtig te zijn met dat vreemde ding. Thuis gekomen werd de keukentafel ontruimd en het
        gevonden voorwerp werd goed bekeken. In aanwezigheid van zijn vrouw Tiny en enkele kinderen. men had niet
        in de gaten dat het hier ging om een Duitse steelgranaat, een zogenaamde Stamper. Uiteindelijk begon vader Meijs
        aan het gevaarlijke projectiel te peuteren. De nieuwsgierige ogen van zijn vrouw en kinderen volgden zijn
        handelingen. Het dopje aan het eind van de steel werd losgedraaid en een koordje werd zichtbaar. Door aan dit
        touwtje te trekken activeert men de springstof in de granaat....helaas gebeurde dit laatste ook - in alle onwetend-
        heid... en met grote gevolgen. Er volgde een ontploffing waarbij de gezinsleden Meijs allen slachtoffer werden.
        Vooral de heer des huizes: Hubert Meijs was er ernstig aan toe. Een granaatscherf had hem vol in de buik
        getroffen...Ook zijn echtgenote en dochter Anna waren zwaar gewond geraakt. de huisarts werd geroepen en
        men toog met de gewonden richting ziekenhuis. Helaas, er werd nog steeds flink gevochten in de regio en
        zodoende was het moeilijk het hospitaal te bereiken... Alle hulp mocht vader Meijs niet baten: hij stierf nog
        diezelfde dag. Dochter Anna bezweek enkele dagen later ook aan haar verwondingen en wel op 17 september.
        Weer enkel dagen later - op 25 september - overleed moeder Meijs eveneens. Een vreselijke slag voor het gezin
        Meijs-Meijs. De kleine gemeenschap van buurtschap De Del was diep geschokt, men leefde enorm mee en hielp
        de kinderen Meijs spontaan op weg....naar betere tijden. De overgebleven kinderen waren plots wees, moesten
        noodgedwongen zelf het heft in handen nemen. In een zeer moeilijke periode aan het eind van de Tweede Wereld-
        oorlog.
        Vliegende bom.
        En of dit nog niet genoeg was werd het gehucht Billinghuizen later nog eens getroffen door oorlogsgeweld.
        Ditmaal door een vliegende bom, die niet ver van de lemen huisjes terecht kwam. Al de vakwerkhuisjes werden
        toen in een klap weggevaagd. Gelukkig vielen deze keer geen slachtoffers, maar van het woonhuis van de familie
        Meijs bleef, zoals gezegd, bijna niets meer over. Op de plaats van het huis Meijs is na de oorlog een nieuwe
        woning gebouwd. Toen, vele jaren later, het initiatief genomen werd om op de rampplek een herinneringskruis te
        plaatsen, gaven de bewoners (de familie Ritzen) spontaan toestemming voor plaatsing van zulk gedenkteken in
        hun tuin. Het was wijlen pastoor Crombach uit Slenaken die het initatief nam, in samenwerking met de buurt-
        bewoners, de heren Heiligers en Kuipers, om een memoriekruis op de plek van het drama te plaatsen.
        In 2002 was het dan zover: de buurtbewoners plaatsten in dat jaar een mooi gietijzeren kruis, met toestemming
        van de familie Meijs. In processie werd vanuit Gulpen naar de del getrokken, alwaar het kruis door Deken Hafmans
        werd ingezegend.
      
 Boek  50 kruisen  50 verhalen.  Chris Willems
     

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

       27- Gulpen-Euverem-Slenakerweg-Kampsweg: Ingemetseld kruis van mozaïek. Het kruis is
       vervaardigd door Wiel Liëge uit de Kampstraat. Hier in dit huis woont de wed. Lardinios.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

       28-Gulpen-Euverem-Slenakerweg: Houten wegkruis met bronzen corpus. Kruis is in 2000
       vernieuwd door kruis van foto 28B. Het gietijzeren kruis is 2000 hier geplaatst. Type Egelie: I I A b 2.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       29- Gulpen-Euverem-Tramweg: Eikenhouten kruis dat nu op een cementen onderkruis is bevestigd.
       Het jaartal van het houtenkruis is 1871. Tekst: Dreij oer hong deer ins te sterve tusje
       hieëmel en de aeëd, al die pieng en al dat lieje woar Uch os verlossing waeëd. Is vernield
       geworden en na restauratie onder het oude viaduct gehangen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

       

         

     

       30- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg-Kampsweg: Eenvoudig maar eerlijk smeedijzeren kruis.
       Vervaardigd door smid Hoch, wiens smidse men op de achtergrond ziet. Hij overleed in 1933.
       Na zijn dood heeft de smederij opgehouden te bestaan.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

          

       31- Gulpen-Pesaken nr. 19: Houten gevelkruis aan het pand nr. 19 te Pesaken. Het bezit een
       legering van lood en tinnen corpus.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        

         

        32- Gulpen-Pesaken: Kampsweg-Schansenbergweg: Vermoedelijk een ongelukskruis. Het werd
       lang geleden geplaatst door dhr. Wouters en Conraads. Type Egelie: I I A b 10.
       De tekst op het oude kruis was: Ik ben de wijnstok, gij de ranken>

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

          

        33- Gulpen-Pesaken-Oostwinkelweg:  Het oude kruis van Petrus de Bie. Petrus de Bie veronge-
       lukte hier met paard en wagen op 24 mei 1896. Het is een houten kruis. Veldwachter Jos van
       Loo melde toen der tijd dit ongeluk, hij zelf werd door stropers doodgeschoten op 12 sept 1896
       Het vernieuwde kruis van Petrus de Bie. Het is een stenen  kruis met de tekst:
       Petrus de Bie verongelukt 24 mei 1896.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       34- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg nr 16. In de tuin van dit woonhuis staat dit gietijzeren kruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

       35- Gulpen-Pesaken-Pesakerweg nr 15:  Dit smeedijzeren kruis is als kunstwerk bedoeld. Het heeft
       de vorm van een torenkruis. 

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       36- Gulpen-Pesaken-Oostwinkelweg-Houbenderheiweg:  Tekst: Vrees niet. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

          

         

      

       37- Gulpen-Ingber-Ingbergracht: Ongevalskruis. Dit kruis staat ter herinnering aan
       een ongeval met een paard en wagen HET vervoermiddel in vroegere tijd.
       Voor 2000 stond hier een houten kruis uitgevoerd met rugwand en vliegerkap.
       Het smeedijzeren kruis is in 2009 geheel vernieuwd.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

                  

         

               

       38- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat: Gietijzeren wegkruis. Verdere gegevens ontbreken.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

       39- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat nr. 21. Gevelkruis was voor 2012 in zeer goede staat.
       Corpus is van hout.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       40- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat nr. 9: Houten gevelkruisje met koperen corpus. Het geheel
       uitgevoerd in vliegermodel.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

             

        

        

        41- Gulpen-Ingber-Putsteeg-Steenberg-Ingbermolenweg: Dit kruis is bij uitstek het veldkruis van
       de Landman. Het is zowel een hagel als kruispunt kruis. Boven het tekstbord een kelk in
       cirkelvormige omlijsting. Er onder een gevlochten doornen kroon met drie nagels en drie
       doodsvruchten. Ernaast twee gevleugelde engelenkopjes. Tekst in het centrum: INRI.
       Type Egelie: I I A b 7.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

           

               

       42- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat: Smeedijzeren wegkruis versierd met hamer
       en nijptang. Iets wat aangeeft de kruisiging en de kruis afname van de gekruisigde Jezus.
       Tekst: INRI.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

            

               

           

            

       43- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat-Wijnweg: Het kruis aan de eik wordt het hier genoemd
       omdat het vroeger aan een grote eikenboom hing. Kruis is in de jaren 2003 gerestaureerd en
       opgeknapt. Het hangt aan de woning van de fam. Hautvast. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartig-
       heid - 300 dagen aflt. 
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

          

      

       44- Gulpen-Ingber-Wijnweg: Hofkruis. Toebehorend aan de eigenaren van de Kapittelshof dhr.
       W. Gerrickens. Het is een houten kruis op een stenen voet. De uiteinden zijn versierd met ronde
       houten rozetten.
Het Hofkruis gefotografeerd in 2012. Het is een gietijzeren kruis.
       Voorheen stonden hier altijd houten kruisen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

       

       45- Gulpen-Berghöf: Het Vilderskruis. Geplaatst in de Moordgillender wat afgeleid is van Galling-
       Galg. Iets verderop ligt de Lijkenweg voor het vervoer van de lijken naar Wijlrè. Naar de richting
       Gulpen ligt een weiland dat Gericht-Gerecht heet.
       Het moordkruis van Berghöf. Hier zou tussen 1750 en 1800 Bokkenrijders
       berecht zijn en opgehangen. 
       Het vervangende gietijzeren kruis dat het oude houten van foto 45A vervangt.
       Het gietijzeren kruis werd in 2014 vernield en vermist. De Heemkunde Ver. Galopia uit Gulpen
       hing hier een klein houten kruisje op.       In 2015 werd dit gietijzeren kruis hier aan de boom bevestigd zonder corpus      
  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       46- Gulpen-Berghöf:  Houten wegkruis met vliegerdak.      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

            

            

     

        47- Gulpen-Ingber-Bidjesweg: Houten Veldkruis dat in 2011 vervangen is door een stenen kruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

            

           

      

        48 Gulpen-Ingber-De Hut-Rijksweg: Kruispunt kruis uit 1903. In 1970 herplaatst wegens
        verbreding van de Rijksweg. 

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

           

          

        

      

        49- Gulpen-Ingber-Rijksweg-Wijnweg: Het oude stenenkruis dat in 1992 moest verdwijnen voor
       de aanleg van een nieuw rijwielpad. Het kruis werd toen hier in 1987 geplaatst.
       
       In 1992 werd het stenenkruis vervangen door dit houten kruis met
       vliegerkap en rugwand. Het is geplaatst op 24-3-1993 door Mart Huls - Sjeng Lemmens - Cor Debie
       en Funs van Laar. Tekst: Maak van deze daag 'ne gooien daag.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       50- Gulpen-Ingber-De Hut-Rijksweg: Aan de Eikenboom bij de bushalte te Hut Ingber hangt dit
       kruisje met Maria en de apostel Johannes.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         51- Gulpen-Oude Akerweg no 91:  Aan het oude vakwerkhuis aan de Oude Akerstraat is dit oude Gietijzeren kruis bevestigd...

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        52- Gulpen-Rijksweg-tegenover kasteel ingang: Memoriekruisje van Loek Hupperetz.
       hier verongelukte op 24-7-1994 om 24.15 nachts Loek Hupperetz . Hij verongelukt met zijn motor
       toen hij een file wilde passeren en in botsing kwam met een auto die bestuurd werd door een
       23 jarige inwoner van Margraten. het ongeluk gebeurde om 24.15 's nachts. Loek Hupperetz
       was afkomstig uit de Heilust te Kerkrade.
       Gulpen-Rijksweg-tegenover kasteel ingang: Ook in de winter sieren de kruisen ons Limburgsland.
       
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

       

     

        53- Gulpen-Rijksweg-Ingbergracht: Smeedijzeren wegkruis. geplaatst in 1902 door de ouders
       Bormans-Hupperichs. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus 1902.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

         

           

        54- Gulpen-Witteweg-Ingbergracht: Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: I B a 1.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

        55- Gulpen-De Heezel:  Op zondag 27 november werd dit kruis ingezegend door Deken Clerx van
       Gulpen. Nabestaanden van de ongelukkigen die hier tijdens de oorlog om het leven zijn gekomen
       hebben dit kruis onthuld. Op 27 november 1941 vloog er een vliegtuig over de boerderij en liet
       een zware bom vallen +- 35m van de boerderij. Door de enorme luchtdruk kwamen toen 4
       mensen om het leven te weten Sjef Roumans (40), Willy Roumans (18), Harie Frijns (52)

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        56- Gulpen-Bejaardencentrum: Gietijzeren kruis met in het centrum de afbeelding van de Goede
       Herder en aan het voeteneind twee vrouwen figuren en vier gevleugelde engelenkopjes.
       Type Egelie: I I I A b 4.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        57- Gulpen-Bejaardencentrum: Boomkruis in de tuin van het bejaardencentrum.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

        58- Gulpen-Schuttersveld: Gietijzeren wegkruis in de nieuwe woonwijk. Tekst: INRI.
       Type Egelie: I I A b 3.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        59- Gulpen-Wesselderweg: Passions-Herz-Jesu Kreuz.
       Gulpen-Wesselderweg: Tekst op het Passions-Herz-Jesu-Kreuz: Dieses Passions-Herz-Jesu

       Kreuz der Endzeit, ist das Wahrzeichen unsere Hl. Kath. Apost Kirche: Dargestellt zur Anbetung
       und Aufopferung des Hochheiligen kostbaren Blutes unsere Herrn und Gottes-Jesus-Christi,
       zur grösseren Ehre, Gott des Allerhöchsten und zum Sieg und Triumph der Unbefleckt
       Emfangenen, Heiligsten Jungfrau Muttergottes.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

        

      60- Gulpen-Beversbergweg-Witteweg: Zeer oud smeedijzeren kruis. Geen gegevens bekend.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

        

        

       61- Gulpen-Burg. Teheuxweg-Tramweg: Gietijzeren wegkruis. Geschonken door Hub Jaspers.
       Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer, wiens beeld gij ziet.
       Type Egelie: I I A b 5.1.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       62- Gulpen-Dolsbergerveldweg:   Stenen veldkruis zonder corpus maar met uitgebeiteld
       Christushoofd.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

            

       63- Gulpen-Pr. Ireneweg-Aan het Veld: Houtenkruis in bloemperk. In 1986 is dit kruis herplaatst.
       Eerste plaatsing was in 1922. Maker de J.Mertens. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       64- Gulpen-Wilhelminastraat:  Houten boomkruis op het pleintje in de Wilhelminastraat.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

         

       

       65- Gulpen-Nieuwstraat-Looierstraat:  Het stalen kruis is naar een eigen ontwerp gemaakt door de
       smid Hub Collijn uit Gulpen voor het graf van de ouders Collijn-Pleijers, zijn zus Christine en zijn broer
       Sjef die Montfortaan was.Het was eigenaar van mevr. Knippenberg-Collijn en mevr. Hamerlinck-Collijn
       Het oude grafkruis werd door de afdeling Wegkruisen van de Heemkunde vereniging
        Galopia hier geplaatst op verzoek van de bewoners van het appartementencomplex Cour
       Galoupe bij monde van Diaken Bessems. Het doel van de plaatsing was als herinnering aan het
       rustaltaar dat hier altijd stond tijdens de processies in Gulpen. Het is geplaatst op 23 mei 2013 en
       ingezegend door Deken Constant Clerx op 30 juni tijdens de processie.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

       

       66- Gulpen-Dorpstraat-Prof. Cobbenhagenstraat: Grafkruis dat nu dienst doet als wegkruis en
       dat in 1975 werd geplaatst. Tekst: INRI. Het is een kruis van na 1908. Type Egelie: I I A b 2.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       67- Gulpen-Kasteelpark: Het oude kruisje dat hier gehangen heeft tot 1993. Verdwenen.
       67- Gulpen-Kasteelpark: Houten boomkruis dat een ouder exemplaar vervangt. Het is hier in 1993
       opgehangen  en voorzien van een bronzen corpus. Tekst: INRI. kruis is in 1999 verdwenen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       68- Gulpen-RK. St Petrus kerk: Het oude missiecorpus uit 1834 dat hier in 1976 opgehangen is.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        69- Gulpen-RK. St Petrus kerk: Groot kruis in de St. Petrus kerk te Gulpen. Het is een Missiekruis
       Tekst: 11 febr. 1872.  5 mei 1929. 7 nov. 1937.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       70- Gulpen-Kiebeukel-Oude kerkhof: Groot centraal kerkhofkruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       71- Gulpen-Schuttersveld-Kerkhof:   Kerkhofkruis.       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       72- Gulpen-Schuttersveld-Kerkhof:  Kerkhofkruis op de plek waar de absoute wordt verricht.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       73- Gulpen-Kiewegracht nr 7 Aan de binnenkant van de boog van de poort hangt dit smeedijzeren 
       kruisje met tinnen corpus.  

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    74- Gulpen- Dr. Pendersplein:  H. Hartbeeld.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    75- Gulpen-Dr. Pendersplein:  Aan de rugzijde van het H. Hartbeeld is dit kruis afgebeeld.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    75- Gulpen-Pesakerweg-Kasteelpark Neuburg: Langs de weg naar Pesaken hangt aan een boom
       een klein houten kruisje met corpus.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

        

       

       

       

         76- Gulpen-Klein Gulpen:  Gietijzeren kruis dat hier op de binnenhof van het bejaardencentrum
       "Klein Gulpen" geplaatst is met medewerking van de Heemkunde vereniging Galopia uit Gulpen en
       de werkgroep van "Klein Gulpen".
       Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Gulpen.
       Het werd onder grote belangstelling plechtig ingezegend op 19-5-2014.

       Een prachtig gedicht werd voorgedragen door een van medewerkers van het tehuis.

       'Het is volbracht'

       Het klonk niet brutaal of hard, maar liefdevol en tederzacht, zonder wrok.
       Met overgave en een kracht die niemand nog besefte klonk zijn woord:    'Het is volbracht':
       Te vroeg misschien klonk dat woord in onze duisternis. En te vroeg misschien zo denken wij allicht,
       boog Hij het hoofd in de schaduw van het Licht. Maar, och, mochten wij toch zien dat in leven
       waarin de liefde
zich ten volle heeft gegeven niets te vroeg geschiedt, niets te vroeg ten volle is
       volbracht...

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        77- Gulpen-N 278-Rijksweg:   Ongelukskruisje van Anja Simons.  * 28-06-1966    + 03-11-2012
       Zij verongelukte, toen zij met haar auto tegen deze boom aanreed. Ze was op weg met haar zoontje
       naar de voetbalwedstrijd van de E2 te Gulpen. Ze was de partner van Hans Brouwers en de
       moeder van Dennis en Gloria, Swenja en Ditchano. Ze was actief lid van de Gerendal kapel en tevens
       was zij de voorzitter van deze vereniging.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

         

         

         

          Wie Helpt: Waar en wanneer stonden deze kruisen?/


========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


             

           

          

          

           51- Gulpen-Ingber-Ingberdorpstraat:  Kapel vam O.L.V van Fatima.
       De kapel werd in 1949 gebouwd op initiatief van F. Bastin en W. Peerboom. De architect was H. Ackermans.
       De kapel is deels gepleisterd, terwijl de plint, de gebogen gevelranden en de accentuering van de ingang en de zijramen bestaan uit kunradersteen.
       Een laag, smeedijzeren hek sluit de ingang af. Boven de ingang is een lamp aangebracht, terwijl op op de gevelverhoging een klokkenstoel staat.
       Boven een altaar staat op een console een Mariabeeld tegen een blauwe achtergrond. Twee engeltjes aan weerszijden kijken toe.
       De wanden van de kapel zijn wit gepleisterd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       101- Gulpen-Park kasteel Neubourg:  Kapel in het park van het kasteel. Helaas is deze kapel verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================

       Reijmerstok.

          

        

       01-Reijmerstok-Beutenakerweg-Koeheiweg: Veld-of Hagelkruis.
        Kruis is gedeeltelijk in de boom vastgegroeid
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

       02-Reijmerstok-Groenendaalsbergweg-Oude Luikerweg:  Het oude kruis aan de boom dat hier
       heeft gehangen mensenheugens lang. Het bezit een gegoten bronzen corpus. Tekst: INRI.
       Reijmerstok-Groenendaalsbergweg: Het vernieuwde boomkruis aan de Groenendaalsberg-
       weg-Oude Luikerweg. Het heeft een lood-tinnen corpus en is in 2005 vernieuwd.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

      

        

        

        03- Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Het kruis uit 1985. Op het oude kruis stond een
        Duits versje wat eventueel op een hagelkruis duidt: Jesu streck deine Arme segnend uber diese
        flur. Deiner Kinder dich erbarme und erquicke die natuur. Halt ab die bösen wetter. Schutze und
    
   sei unser Retter Herr. Het is een betonnen kruis met uitgewassen kiezelsteentjes.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg:Het gerestaureerde kruis uit 1991 dat herhaaldelijk   vernield werd in de loop de jaren. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Kruis van foto 2009-01 anno 2009.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

         

         

       04- Reijmerstok-Jonkerbosweg-Pleistraat: Gietijzeren wegkruis. Kruis doet denken aan een
       Limburgs liedje: Es de klanken van de oavendklok. Type Egelie: I I A b 5.1.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

          

       05-Reijmerstok-Klingendalerbösj Het oude ijzeren kruis dat hier stond na de oorlog 1940-1945.
       Reijmerstok-Klingendalerbosj:
  Het kruis van Johannes van Loo zoals het er in 1991 bijstond.
       Reijmerstok-Klingendalerbösj: Het kruis zoals het in 2008 erbij stond. Het is het moordkruis
       van jachtopziener  Johannes van Loo. Het kruis is van Naamse steen en origineel zonder corpus
       maar met een Christushoofd. Johannes van Loo werd hier door twee stropers vermoord op
       12-9-1896 om 18.30 uur. Men heeft er een houten kruisje met corpus opgehangen en een
       tekstplaatje.
       Reijmerstok-Klingendalerbösj:  Tekstbordje met tekst.

        Moordkruis in de Klingendalerbös te Reijmerstok
       Verscholen in het Klingenderbös staat het moordkruis van veldwachter Jozef van Loo. Tot in de negentiger jaren

        van de vorige eeuw stond het aan de bosrand, maar door uitbreiding staat het nu ongeveer 30 meter in het bos.
        Het is even zoeken als men voorheen het kruis zonder problemen wist te vinden.
        Het Clareynderbos.
        De oude benaming was vroeger het Clareynderbos en was eigendom van graaf d'Ansembourg uit Gulpen.
        Jozef van Loo was als veldwachter in dienst van de gemeente Gulpen. In de volksmond heette het bos de
        Klingendebös. Het was een waar domein voor zowel hazen en konijnen als voor de stropers.
        Fatale schoten.

       
Jozef van Loo, woonachtig Aan 't Veld te Gulpen en gehuwd met Elisabeth Geurten, was op 12 september 1896
        in de Klingenderbös om stropers op heterdaad te kunnen betrappen. Hij kwam op zeker moment oog in oog te
        staan met hen, er vielen twee schoten, één raakte Jozef in z'n hand, een ander schot hagel trof hem in hart en
        longen. Hij was vrijwel op slag dood. Na speurwerk van de politie van het parket uit Maastricht werden er zout-
        zakjes en enkele halsdoekjes gevonden. Het was een zekere Tijwissen die de fatale schoten had gelost, hij was
        in gezelschap van een zekere Kerf. Tijwissen werd gearresteerd en in een cel te Maastricht opgesloten.
        Op 15 november 1896 bekende hij.

        Zelfmoord.

        Was het angst voor represailles of werd Tijwissen gedreven door wroeging? Vast staat, dat hij zelfmoord
        pleegde, door zich aan zijn schoenveters te verhangen in zijn cel. Waarom de officier van justitie in Maastricht,
        A.Hanlo, ondertussen nog een beloning van 500 gulden uitloofde blijft een raadsel. Het hele gebeuren heeft diepe
        indruk gemaakt op de plaatselijk bevolking.
        Houten kruisje.
        Familie en vrienden van Jozef van Loo plaatsten in eerste instantie een houten kruisje op de plek des onheil in
        het bos. Dit werd later vervangen door een smeedijzeren kruis. Later werd dit weer vervangen door een kruis
        van Naamse steen zonder corpus maar met een Christushoofd erop. Er is een bordje op bevestigd met de tekst;
        "Johannes van Loo Jozephes -Veldwachter 50 jaar -Door stropers gedood - 12-9-1896 - te 18.30 op deze plaats".
        Het trieste van dit verhaal is dat Jozef zijn vrouw ernstig ziek was en enige weken na de moordpartij overleed op
        30 september 1896. Zij lieten zes kleine weeskinderen achter.

        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

         

         

       06- Reijmerstok-Provincialeweg-Brede Hoolstraat:  Van oorsprong een Hagelkruis. Tekst: INRI.
       Geloofd zij Jezus Christus. Het is een smeedijzeren kruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

            

                

         

          

       07- Reijmerstok-Haagstraat-Oude Luikerweg: Wegkruis met onderschrift IHS wat betekend: Jezus
       Hominum Salva, is Jezus, de heiland der Mensen. Of als: In Hoc Salus, is hierin de zaligheid.
       Of als: In Hoc Signo, In dit teken zult gij overwinnen. Cirkelvormig centrum met gevlochten
       doornenkroon, drie nagels en een banderol met in gegrift kapitalen INRI. Type Egelie:I I A a 1.1.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

       

     

        08- Reijmerstok-Provincialeweg-Groenestraat: In 1991 stond hier nog een betonnen kruis dat in de
       jaren 2000 vervangen werd door dit bruine houten kruis. Tekst: INRI.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

         

     

       09- Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg: Foto van het kruis in 1990.
       Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg:
Het gerestaureerde kruis langs het
       voetpad naar Reijmerstok. Het eerste kruis werd hier geplaatst in 1972. Corpus is afkomstig
       van een grafkruis van de paters van Hoogcruts. Tekst: IHS. Foto uit 2006.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

       10- Reijmerstok-Terlindenweg: Houten wegkruis in vliegermodel.
       Tekst:  Heer Jezus wij danken U voor alle goeds dat Gij ons geeft elke dag weer.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

         

       

       11- Reijmerstok-Pleistraat-Molenweg: Weg- of veldkruis. Rond veel kruisbeelden
       zoals dit hangt een waas van devote stilte en diepe levens ernst, die eerbied en ontzag
       afdwingen. Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer wiens beeld gij ziet.
       Het is een smeedijzeren kruis dat hier al stond in de jaren tachtig.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

          

    

       12- Reijmerstok-Provincialeweg-Gulperstraat: Het vervangende kruis voor het torenkruis dat terug
       is naar Banholt. Het is een gietijzeren kruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       13- Reijmerstok-Voetpad naar het kerkhof: Kruis van klinkers op het voetpad naar het kerkhof.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

         

     

       14- Reijmerstok-Reijmerstokkerdorpstraat;  Herdenkingskruis van pater Jean Slenter S.C.J.
       die in de Congo werd vermoord. Plaats dient als afscheidsplek bij begrafenissen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

      15- Reijmerstok-Kerkhof;  Bij de ingang van het kerkhof staat dit oude gietijzeren kruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       16- Reijmerstok- Reijmerstokkerdorpstraat no 97:   Huiskruis.

=============================================================================================================================================================================================================            

       Wijlre

  

    

       01- Wijlré-Kasteel Cartils: Gietijzeren kruis in de tuin van kasteel Cartils. Type Egelie: I I I B b 2.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

           

     

        02- Wijlré-Beertsenhoven: Een Hagelkruis versierd met een twijg met bladeren. Het is een
       smeedijzeren kruis op een natuurstenen sokkel.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

           

       

       03- Wijlré-Berghöf-Dodemansweg: Houten wegkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

           

     

       04- Wijlré-Berghof: Houten kruis aan een grote kastanjeboom Kruis bezit een lood-tinnen corpus.
       Hier heette het vroeger Aan 't Gericht en werd er recht gesproken en terecht gesteld door middel
       van een galg. Het verhaal gaat dat hier in de 18e en 19e eeuw div. bokkenrijders terecht zijn gesteld.
       Het houten kruis werd in 2010 door vandalen vernield. Wijlré-Berghof:  Het vernieuwde gietijzeren kruis dat hier geplaatst werd in 2011.
       In 2015 werd het nieuwe kruisgeplaatst - foto 2015-01-2017-011-2017-02.
      
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

     

       05- Wijlré-Binnenplaatst Brand Bier Brouwerij: Op de binnenplaats van de Kon. Brands
       Bierbrouwerij hangt dit gevel kruis. Het bezit een bronzen corpus.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

        

       06- Wijlré-Etenaken-Breulsweg-Akerstraat: Smeedijzeren dankkruis. Tekst: Uit dankbaarheid. Bevrijding 13-9-1944.
       Het is een eenvoudig bronzen kruis. Ingezegend door pastoor de Vreede op 1 okt. 1970.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

          

        07- Wijlré-Brouwerijstraat-Holegracht: Op initiatief van de fam. Geelen is dit fraaie kruis in sept.
       1993 geplaatst. Het is een houten kruis voorzien van een Wijlrése tekst: Blief bie os leve Hieër.
       Het heeft een bronzen corpus. 
       Wijlré-Brouwerijstraat-Holegracht: Tekst op het kruis: Blief bie os leve Hieër.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       08- Wijlré-Scheijffaert v Merodelaan nr 9. Kruis is verdwenen. Houten gevelkruis aan de gevel van
       de oude pastorie. Het kruis heeft een houten corpus.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

               

         

     

       09- Wijlré-Brouwerijstraat: Modern wegkruis met de afbeelding van Christus aan het kruis.
       Er naast een knielende jongen en meisje. Het kruis is uitgevoerd met keramiek tegels.
       Het geheel is ontworpen en gemaakt door kunstenaar en glazenier Nicolaas Jozef Hubertus Levigne uit Meerssen Die geboren is op 30 september 1905.
       Gestorven op 19 december 1981 te Sittard. Het was de familie Brand die hiertoe de opdracht voor heeft gegeven.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

               

       

         

        10- Wijlré-Dikkebuiksweg: Gietijzeren ongevalkruis. Tekst: Heer God waak over ons. Hier
       verongelukte een Belgische scout in de jaren vijftig. Bij een touwtocht slingerde hij van de 
       ene hoge helling naar de andere helling. Het touw brak en hij viel en was opslag dood.
       Type Egelie: I I B b 2.1.
       Tekst: Vincent Amelot  Geboren: Zele 10-09-1937  Verongelukte alhier:17-08-1959  Overleden: 19-08-1959
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        

       11- Wijlré-Holegracht-Valkenburgerweg: Smeedijzeren wegkruis. Dit kruis heeft in 1992 deze plek
       gekregen i.v.m. woningbouw. Voor 1992 stond het voor de school 50 m verderop.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

            

         

         

     

       12-Wijlré-Elkenrade-Elkenraderweg:
       
Gietijzeren wegkruis met de afbeeldingen van Maria en
       Johannes. Tekst: Gelobt sei Jesus Christus 1898. In die tijd (1898) werd hier nog veel Duits
       gesproken. Het is een processiekruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       

       13 Wijlré-Elkenrade-Vrouwendalweg-Rensberg:   Houten boomkruisje.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

      

       14- Wijlré-Elkenraderweg: Smeedijzeren wegkruis. Kruis was afkomstig van het kerkhof te Wijlré
       en was het grafkruis van mevr. Deen Brand 1911-1980. Het is geplaatst in 2009 en op 7 juni
       ingezegend door Deken Clerx. Kruis is geschonken door Leo Brand aan de Stichting Kruisen en
       Kapellen te Roermond en dhr Ben Brader, bestuurslid van de stichting heeft zorg gedragen voor de
       de plaatsing van dit kruis hier in Wijlré. 
       Wijlré-Elkenraderweg: Tekst op de sokkel van het kruis: Ik ben vermoeid toch ben ik nog
       gestegen tot op de heuvel in het late licht. En vóór mij kronkelen de duistere wegen van het
       avonddorp, dat daar verlaten ligt.  De Zwerver Jan van Nijlen 1884-1965.
      
Tekst op het tekstplaatje: Ter nagedachtenis aan het noodlottig ongeval op 19 maart 1948 van

       Jan Leonard Hupperichs  2 april 1888-19 maart 1948

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       15- Wijlré-Voetpad naar Keutenberg: Op het voetpad langs de Keutenberg staat dit oude
       smeedijzeren kruis met een Madonna beeldje. Het bezit een gietijzeren corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

       16- Wijlré-Etenaken-Klapstraat: Huiskruis. Tekst P.J.S.M.M.S. 1865. 
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

       

       17- Wijlré-Kruisweg: Het Schluusmanskrutske uit 1850. Zeer oud smeedijzeren kruis op deze
       eenzame plek. Tekst: Et Schluusmanskrutske Jan Christiaan Anno 1850. Het kruis is
       in 1850 geplaatst door Jan Christiaan Schluusmans. Vermoedelijk een Hagelkruis.
       17-2008-01 Wijlré-Kruisweg:
Zo ziet een kruis eruit als de baldadige jeugd heeft toegeslagen.
       Gegevens van Ger Sangen:  De familie Sluijsmans bezat rond het kruis de landerijen, en als dank voor de goede oogst
       heeft  Jan Christiaan dit kruis laten plaatsen, Echter het kruisbeeld is niet meer het origineel,
       het is een aantal malen vernield en is intussen al 4 keer vervangen, Dank aan de heemkundevereniging van Wijlre
.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

         

     

       18- Wijlré-Etenaken-Valkenburgerweg: De oude situatie van het gietijzeren kruis.
       18E-Wijlré-Etenaken-Valkenburgerweg: Het gerestaureerde gietijzeren wegkruis. Jaartal 1884.
       Type Egelie: I I A b 4.1
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

       19- Wijlré-Keizer Willem voetpad: Het eerste kruis dat hier stond was een gietijzeren kruis.
       In eerste instantie werd het vernield door een koe. De tweede vernieling vond plaats op 1 jan.
       Deze vernieling werd bij de politie gemeld door dhr. Grooten uit Simpelveld. Hij vond de
       resten terug in de Geul, onherstelbaar vernield. Robin Smeets uit Stokkem maakte een nieuw
       smeedijzeren kruis, zie foto nr. 21. Tekst op het oude kruis: Blijf bij ons Heer, 't wordt avond.
       Type Egelie: I I A b 4.1.
       Wijlré-Keizer Willem voetpad: Het vernieuwde kruis werd op 7 april 2006 geplaatst en op 7mei
       2006 ingezegend door deken Horsmans uit Gulpen. Robin Smeets uit Stokkem (hoefsmid) heeft
       dit smeedijzeren kruis gemaakt. Tekst: Vier zunt wér doa. April 2006.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

       

       

       20- Wijlré-Stokhem nr. 38: Aan deze gerestaureerde gevel van dit vakwerkhuis hangt een mooi
       eenvoudig gevelkruis. Markant zijn de twee hoofden uit de Achttiende eeuw en die een
       voorstelling van Adam en Eva moeten voorstellen. Een andere voorstelling zeggen dat dit
       Koningin Emma en prins Hendrik moet voorstellen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       
       21- Wijlré-Stokhem nr. 46:
Huiskruisje bij de vroegere fam. Didden. Deze familie is overleden.
       Het kruisje is afkomstig uit het oude Gemeentehuis van Wijlré. Het werd tijdens de herindeling
       van de gemeente overcompleet. Mevr. Didden heeft dit kruisje geschonken gekregen en een
       plaatsje gegeven op het binnenhofje van haar woonhuis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       22- Wijlré-Stokhem nr 76:  Houten kruis aan muurgevel. 
       23- Wijlré-Stokhem nr. 76.
  Het vernieuwde huiskruisje, nu met zadeldakje.
       Kruisjes 22 en 23 zijn in 2015 verdwenen.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

       24- Wijlré-Brouwerijstraat-Kerkhof: Houten kerkhofkruis op het kerkhof te Wijlré. Het kruis heeft
       een corpus van gebakken klei. Kruis is van hout.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       25- Wijlré-Brouwerijstraat-Kerkhof: Houten kerkhofkruis op het linker gedeelte van het kerkhof te
       Wijlré. Het kruis heeft een corpus van gebakken klei. Tekst: INRI. Mijn Jezus Barmhartigheid.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       26- Wijlré-Brouwerijstraat-Kerkhof: Stenen grafkruis. Tekst: 1656 6may Merten Tummers van
     
 Ransdaal.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

              

         

       

       27- Wijlré-Stokhem-Konijnsdellerweg: Het veldkruis vóór de restauratie. 
       27G- Wijlré-Stokhem-Konijnsdellerweg: Veldkruis dat een restauratie heeft ondergaan. Het is een
       gietijzerenkruis met beneden in de nis een Maria figuur. In het centrum de letters INRI.
       Tekst: Mijn Jezus barmhartigheid. Type Egelie: I I B b 4.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                   

                 

               

         

       28- Wijlré-Stokhem-Kasteel Wijlréweg: Gegoten wegkruis met de afbeelding van de apostel Johannes en
       Maria. Alles zeer goed onderhouden. Tekst op natuurstenen sokkel in het Duits: So hat Gott die
       welt geliebt das er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. 1886. Vroeger was hier een waterput