Laatst bijgewerkt:  27-10-2018    

Gemeente Gulpen-Wittem

Reijmerstok

     RReijmerstok (Limburgs: Rimmesjtòk ) is een dorp in de gemeente Gulpen-Wittem. Het ligt ten zuidwesten van Gulpen en heeft ongeveer 600
              inwoners. Reijmerstok ligt op het plateau van Margraten op een hoogte van ongeveer 175 meter. Het glooiende landschap wordt hoofdzakelijk
              voor de landbouw gebruikt. In de omgeving van het dorp wordt ook hop verbouwd voor de Gulpener Bierbrouwerij.  ( Wikipedia)

 

============================================================================================================================================     

          

        

       01-Reijmerstok-Beutenakerweg-Koeheiweg: Veld-of Hagelkruis. 
        Kruis is gedeeltelijk in de boom vastgegroeid
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        

       02-Reijmerstok-Groenendaalsbergweg-Oude Luikerweg:  Het oude kruis aan de boom dat hier 
       heeft gehangen mensenheugens lang. Het bezit een gegoten bronzen corpus. Tekst: INRI.
       Reijmerstok-Groenendaalsbergweg: Het vernieuwde boomkruis aan de Groenendaalsberg-
       weg-Oude Luikerweg. Het heeft een lood-tinnen corpus en is in 2005 vernieuwd.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

         

       

        03- Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Het kruis uit 1985. Op het oude kruis stond een
        Duits versje wat eventueel op een hagelkruis duidt: Jesu streck deine Arme segnend uber diese
        flur. Deiner Kinder dich erbarme und erquicke die natuur. Halt ab die bösen wetter. Schutze und
     
   sei unser Retter Herr. Het is een betonnen kruis met uitgewassen kiezelsteentjes.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg:Het gerestaureerde kruis uit 1991 dat herhaaldelijk  
        vernield werd in de loop de jaren. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
        Reijmerstok-Oude Luikerweg-Beutenakerweg: Kruis van foto 2009-01 anno 2009.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

      

       

      

       04- Reijmerstok-Jonkerbosweg-Pleistraat: Gietijzeren wegkruis. Kruis doet denken aan een
       Limburgs liedje: Es de klanken van de oavendklok. Type Egelie: I I A b 5.1.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

             

       05-Reijmerstok-Klingendalerbösj Het oude ijzeren kruis dat hier stond na de oorlog 1940-1945.
       Reijmerstok-Klingendalerbosj:
  Het kruis van Johannes van Loo zoals het er in 1991 bijstond.
       Reijmerstok-Klingendalerbösj: Het kruis zoals het in 2008 erbij stond. Het is het moordkruis 
       van jachtopziener  Johannes van Loo. Het kruis is van Naamse steen en origineel zonder corpus
       maar met een Christushoofd. Johannes van Loo werd hier door twee stropers vermoord op
       12-9-1896 om 18.30 uur. Men heeft er een houten kruisje met corpus opgehangen en een
       tekstplaatje. 
       Reijmerstok-Klingendalerbösj:  Tekstbordje met tekst.

        Moordkruis in de Klingendalerbös te Reijmerstok
       Verscholen in het Klingenderbös staat het moordkruis van veldwachter Jozef van Loo. Tot in de negentiger jaren

        van de vorige eeuw stond het aan de bosrand, maar door uitbreiding staat het nu ongeveer 30 meter in het bos.
        Het is even zoeken als men voorheen het kruis zonder problemen wist te vinden.
        Het Clareynderbos.
        De oude benaming was vroeger het Clareynderbos en was eigendom van graaf d'Ansembourg uit Gulpen.
        Jozef van Loo was als veldwachter in dienst van de gemeente Gulpen. In de volksmond heette het bos de 
        Klingendebös. Het was een waar domein voor zowel hazen en konijnen als voor de stropers.
        Fatale schoten.

        
Jozef van Loo, woonachtig Aan 't Veld te Gulpen en gehuwd met Elisabeth Geurten, was op 12 september 1896
        in de Klingenderbös om stropers op heterdaad te kunnen betrappen. Hij kwam op zeker moment oog in oog te
        staan met hen, er vielen twee schoten, één raakte Jozef in z'n hand, een ander schot hagel trof hem in hart en
        longen. Hij was vrijwel op slag dood. Na speurwerk van de politie van het parket uit Maastricht werden er zout-
        zakjes en enkele halsdoekjes gevonden. Het was een zekere Tijwissen die de fatale schoten had gelost, hij was
        in gezelschap van een zekere Kerf. Tijwissen werd gearresteerd en in een cel te Maastricht opgesloten. 
        Op 15 november 1896 bekende hij.

        Zelfmoord.

        Was het angst voor represailles of werd Tijwissen gedreven door wroeging? Vast staat, dat hij zelfmoord
        pleegde, door zich aan zijn schoenveters te verhangen in zijn cel. Waarom de officier van justitie in Maastricht,
        A.Hanlo, ondertussen nog een beloning van 500 gulden uitloofde blijft een raadsel. Het hele gebeuren heeft diepe
        indruk gemaakt op de plaatselijk bevolking.
        Houten kruisje.
        Familie en vrienden van Jozef van Loo plaatsten in eerste instantie een houten kruisje op de plek des onheil in
        het bos. Dit werd later vervangen door een smeedijzeren kruis. Later werd dit weer vervangen door een kruis
        van Naamse steen zonder corpus maar met een Christushoofd erop. Er is een bordje op bevestigd met de tekst;
        "Johannes van Loo Jozephes -Veldwachter 50 jaar -Door stropers gedood - 12-9-1896 - te 18.30 op deze plaats".
        Het trieste van dit verhaal is dat Jozef zijn vrouw ernstig ziek was en enige weken na de moordpartij overleed op
        30 september 1896. Zij lieten zes kleine weeskinderen achter.

        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

         

       

       06- Reijmerstok-Provincialeweg-Brede Hoolstraat:  Van oorsprong een Hagelkruis. Tekst: INRI.
       Geloofd zij Jezus Christus. Het is een smeedijzeren kruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

            

               

          

      

       07- Reijmerstok-Haagstraat-Oude Luikerweg: Wegkruis met onderschrift IHS wat betekend: Jezus
       Hominum Salva, is Jezus, de heiland der Mensen. Of als: In Hoc Salus, is hierin de zaligheid.
       Of als: In Hoc Signo, In dit teken zult gij overwinnen. Cirkelvormig centrum met gevlochten
       doornenkroon, drie nagels en een banderol met in gegrift kapitalen INRI. Type Egelie:I I A a 1.1.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       

     

        08- Reijmerstok-Provincialeweg-Groenestraat: In 1991 stond hier nog een betonnen kruis dat in de
       jaren 2000 vervangen werd door dit bruine houten kruis. Tekst: INRI.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         

     

       09- Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg: Foto van het kruis in 1990.
       Reijmerstok-Provincialeweg-Holeweg: 
Het gerestaureerde kruis langs het
       voetpad naar Reijmerstok. Het eerste kruis werd hier geplaatst in 1972. Corpus is afkomstig
       van een grafkruis van de paters van Hoogcruts. Tekst: IHS. Foto uit 2006.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

       10- Reijmerstok-Terlindenweg: Houten wegkruis in vliegermodel.
       Tekst:  Heer Jezus wij danken U voor alle goeds dat Gij ons geeft elke dag weer.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

        

       

       11- Reijmerstok-Pleistraat-Molenweg: Weg- of veldkruis. Rond veel kruisbeelden 
       zoals dit hangt een waas van devote stilte en diepe levens ernst, die eerbied en ontzag
       afdwingen. Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer wiens beeld gij ziet.
       Het is een smeedijzeren kruis dat hier al stond in de jaren tachtig.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

          

     

       12- Reijmerstok-Provincialeweg-Gulperstraat: Het vervangende kruis voor het torenkruis dat terug 
       is naar Banholt. Het is een gietijzeren kruis.  Sinds 1971 stonden er hier al 3 verschillende kruisen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       13- Reijmerstok-Voetpad naar het kerkhof: Kruis van klinkers op het voetpad naar het kerkhof.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

         

     

       14- Reijmerstok-Reijmerstokkerdorpstraat;  Herdenkingskruis van pater Jean Slenter S.C.J. 
       die in de Congo werd vermoord. Plaats dient als afscheidsplek bij begrafenissen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      15- Reijmerstok-Kerkhof;  Bij de ingang van het kerkhof staat dit oude gietijzeren kruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       16- Reijmerstok- Reijmerstokkerdorpstraat no 97:   Huiskruis.

====================================================================