Laatst bijgewerkt:  27-10-2018    

Gemeente Gulpen-Wittem

Nijswiller

    Nijswiller ( spreekuit: Nieswiller) Limburgs: Nieswieler)  is een klein dorp in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg, in het Zuid-Limburgse|
         Heuvelland. Nijswiller ligt in de gemeente Gulpen-Wittem, nabij de kruising tussen de provinciale wegen N 278 en N 281 en heeft (20150 ongeveer
         730 inwoners. Voor de fusie in 1999 behoorde het dorp tot de voormalige gemeente Wittem.  ( Wikipedia )

============================================================================================================================================     

 

          

       

      01- Nijswiller-Hofstraat-Kerk: Groot centraal Kerkhofkruis Vroeger deed het dienst als kruis
       waar de ZERK voor werd geplaatst. Dit kruis werd geplaatst na de restauratie van Cuypers
       in 1895-1905.  
       Nijswiller-Hofstraat-Kerk:  Oude foto 01A uit ca 1930 van hetzelfde kruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        02- Nijswiller-Hofstraat-Kerk: Op het kerkhof staan enkele zeer oude kruisen. het oudste
       kruis bij de kerk is uit 1670. Tekst: Ao 1670 5 febrv ist in den Herren ent schlaffen den Achtbar
       Johann Hamers Gott  Wolt der Seelen Genedig sein Amen.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       03- Nijswiller-Hofstraat-Pad naar kerk:  Op het voetpad voor de kerkingang ligt deze
       blauwsteen met in gebeiteld een kruis en een pik-hamer.
       

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

             

       

       04- Nijswiller-Hofstraat-Op der Welsch: Gietijzeren wegkruis met tekstbordje met de tekst:
       God zij met ons. Kruis is versierd met 2 engelenkopjes en is in 2000 gerestaureerd. Volgens de
       uitsparing in de muur is het eerste kruis hier in 1949 geplaatst. Type Egelie: I I B b 2.1.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

       05Nijswiller-Kerkstraat-Rijksweg: An 't krütske heet het hier. het is een smeedijzeren kruis.
       Dit kruis is meer dan 100 jaren oud en gemaakt door een plaatselijke smid. Kruis is in 1995
       doorbroken en gerestaureerd door J. Debije-J.Noteborn en J.Delnoy. Tekst op het bordje is van
       P. Finders.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

             

       06- Nijswiller-Kolmonderweg-Maygats: Gietijzeren kruis dat ingezegend werd op Goede Vrijdag
       tijdens de Kruistochten processie in 1997. Het kruis werd op 27 augustus 1996 geplaatst door
       J. Noteborn die ook het kruis heeft opgeknapt. Het kruis is oorspronkelijk van het graf van de
       fam. Meesters-Dautzenberg en werd in aug 1930 geplaatst. Tekst op het bordje: Ik ben 't licht
       des levens.
 Type Egelie: I I A b 10.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       07- Nijswiller-Kolmonderweg: Klein vlieger model gevelkruis. Geplaatst in 1992. Is in 2003  
       verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

     

       08- Nijswiller-Provincialeweg-Kolmonderstraat: Gietijzeren wegkruis.
       Tekst: Gij die hier gaat voorbij en nooit denkt aan mij.  Hoe zal 't met U gaan, komt gij te 
       oordeel staan. Dit kruis is van Anna  van den Boorn-Bertram en werd in 1992 geplaatst door
       Jeu Schoonbrood in opdracht van mevr. Van den Boorn-Bertram. 
       Kruis werd op 22 dec. 2002 vernield en met behulp van J.Pelzer en dhr. Melchiors werd het kruis
       op 28 maart 2003 in ere hersteld. Type Egelie: I I A b 10.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       09- Nijswiller-Schulbergweg-Heksenkoel: Cementen kruis dat verkregen is van de fam. John
       Franssen uit Ubachsberg. Het is hier geplaatst op 6-6-2006 door Chris Willems uit Ubachsberg.
       Het kruis bezit geen corpus doch een Christushoofd.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

    

       10- Nijswiller-Schulsbergweg: 't Krüts bij d'r Huune. Kruis is op donderdag 15 juni 2006 geplaatst
       door de heemkunde ver. Nijswiller. Andry Weijenberg bedacht de tekst: Herregödje besjerm ós
       durp. Zondag 18 juni 2006 werd het kruis ingezegend tijdens de sacramentsprocessie door 
       pastoor Reijnen in het bijzijn van Harmonie Excelsior en het zangkoor St. Cecilia. Type Egelie:
       I I A b 4.1. 
       Nijswiller-Schulsbergweg: Tekstbordje met de tekst: Leef Herregödje besjerm ós durp.

       A.D. 11 juni 2006 H.K.V Nijswiller.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       11-Nijswiller-Oude Bocholzerweg:  Voor 2008 stond hier een smeedijzeren kruis dat in 2008 
       vervangen werd door dit houten met vliegerkap en rugwand.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

         

     

        12-Nijswiller-Hofstraat-Begraafplaats:   Groot houten kruis op de begraafplaats.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        25- Nijswiller-Kerkstraat-Kolmonderweg: H.Hartbeeld. Gemetseld met Bocholzer Kalksteen.