Bijgewerkt d.d. 22-01-2019

Gemeente Meerssen.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
       Bunde - Geulle - Meerssen - Raar - Rothem - Ulestraten - Waterval.

========================================================================================================================================================================================================================================

    Bunde. 

         

     

        01- Bunde-Weert-Oude Steeg:   Es God bleef 8-8-2001. Oost Weert, staat er op het tekstbordje
        bij dit kruis. Het is een gietijzeren kruis vermoedelijk uit de jaren 1780-1800.

       T.H.G. Custers schreef over het wegkruis bij Weert 17 het volgende. Het Gietijzeren wegkruis is gelegen in de noordoost hoek van de kruising Weert
        met de Oude Steeg. De ouderdom van dit kruis is onbekend, maar mogelijker wijs dateert het gezien de tekst in het basement uit 1780.
        Het is echter niet duidelijk of dit kruis sinds die tijd op deze locatie heeft gestaan. De locatie van het huidige kruis is- gezien de ouderdom van Weert -
        waarschijnlijk minstens even oud. Het was namelijk gebruikelijk dat er langs dergelijke oude tracés wegkapellen of kruisen werden geplaatst,
        zeker waar deze een andere weg weg of pad kruisten, om de splitsing te markeren. De meeste wegkapellen of wegkruisen werden geplaatst ter
        herinnering (aan een moord of ongeval), uit vroomheid (deel van een processie - of bedevaartsroute, dankbaarheid of devotie) of in het
        kader van recht (ter afbakening van kerkelijke rechtsinstellingen), of het als onderdeel  van een straf (plaatsen vaneen kruis of kapel door daders
        van een misdrijf. Het is niet bekend uit welk motief dit kruis oorspronkelijk is geplaatst.  Het is een gietijzeren, open en doorbroken wegkruis,
        het kruis legt gezien het ontbreken van het corpus niet het accent op het lijden. Het centrum van het kruis is rechthoekig uitvergroot
        en omvat een voorstelling van Maria. In de kruisbalken en in de schacht diverse plantaardige  motieven.
        De voet is vergroot en toont een engelenfiguur met sjerp en de vleugels terzijde van het lichaam geslagen.
        De kruisbalken eindigen in een gestileerde driepas.  In het basement staat de tekst: "Nestor Martin 1780".
        De moderne sokkel van het kruis is voorzien van de tekst: "Es god bleef. 18-8-2001. Buurtvereniging Oost".
================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

        02- Bunde-Weert no 93: Houten gevelkruis onder het dak-overschot van deze oude boerderij. Het is
        uitgevoerd met rugschild en dakje. Het is voorzien van een schildje met de tekst: INRI.
        Het bezit een bronzen corpus.

==================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

          

             

        03-Bunde-Patronaatstraat-Geulstraat:   Smeedijzeren kruis. Smal smeedijzeren met messing
        corpus. Kon weleens een hagelkruis zijn geweest. het verplaatste kruis moest wijken voor
        uitbreiding van de wijk. Men heeft het toen maar bij de Auw Kirk van Bunde geplaatst.
==========================================================================================================================================================================================================================================================

           

             

          

           

        04-Bunde-Meerstraat:   Zwart gietijzeren kruis zonder corpus. Oorspronkelijk stond er een houten
        kruis. Het kruis staat niet op de oorspronkelijke plaats maar stond aan het Voulwammes. Bij
        aanleg van het Juliana kanaal bleef het staan tot na de 2e Wereldoorlog. Toen het vernietigd
        werd doordat de boom in brand werd gestoken. Na de oorlog heeft men een nieuw gietijzeren
        kruis geplaatst op de huidige locatie bij de Esboom.

======================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

     

        05- Bunde-Roggeveldstraat-Pasweg:   Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus.
        Doorbroken open kruis, in de voet de afbeelding van Maria en de apostel Johannes.
        Type Egelie; I I A B 10.
========================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

          

        

    

        06- Bunde-Kloosterberg-Boschweg:   Gietijzeren kruis zonder corpus. Het is een doorbroken
        open kruis. Aan het voeteneind Maria en de evangelist Johannes. Vroeger heeft het gestaan bij
        het voetpad van "Op de Locht-Dennenberg". Type Egelie: I I A b 10.  Type Egelie:  I I A b 10.
===========================================================================================================================================================================================================================================================

               

        

        07-Bunde-Voulwammes:   Houten wegkruis met een cementen corpus. Tekst: Wie op de goede
        God vertrouwt heeft niet op grind, maar op een Rots gebouwd.

======================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       08-Bunde-Princes Christinastraat-Prins. Bernhardstraat:   Smeedijzeren wegkruis. verdere
       gegevens zijn niet voorhanden.
===============================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

         

    

        09-Bunde-Koningin Julianastraat-Pr. Margrietstraat:    Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
        Het geheel is rijkelijk versierd met smeedijzeren krullen. Het geheel kan een flinke opknapbeurt
        gebruiken.

=========================================================================================================================================================================================================================================================

                 

           

           

           

               

          

        10- Bunde-Kloosterweg-Overbunde:   Hardstenen kruis met metalen corpus. Eigenaar: gemeente
        Meerssen. Stichting klooster Overbunde plaatste het kruis in 1876 op het terrein van het klooster
        In 1926 verplaatste de gemeente het naar de huidige locatie aan de wegzijde in 1976.
        
Tekst: Geplaatst 1876-1976 uit dankbaarheid door de Gemeente Bunde Freckenhorst-Bunde.
==============================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

     

        11- Bunde-Dennenberg-Kloosterweg:   Houten kruis met vliegerkap. het houten kruis met vliegerkap en rugwand
        is voorzien van een metalen corpus. Dit kruis heeft oorspronkelijk op Kazen gestaan.
===============================================================================================================================================================================================================================================================

       

        12- Bunde-St. Agnesplein-Kerkhof:  Centraal kerkhofkruis op het kerkhof te Bunde. Zowel het kruis
        als het corpus zijn van hout.
=============================================================================================================================================================================================================================================================

     

        13- Bunde-Auw Kirk:  Eenvoudig oud houten kruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        14- Bunde-Geulstraat-Weert:   Stenen kruis met houten kruisje en metalen corpus.
       Het stenenkruis is in een blauwe kleur geverfd. Tekst: INRI.
      
===================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        15- Bunde Weert-Weerterstraat:   Dankkruis van Henricus Willems.
=============================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

        30- Bunde-Weert;  Maria kapelletje. Midden 19e eeuw werd dit kapelletje gebouwd door de familie
       Regout. De oorlogsschade werd in 1949 hersteld door de Buurtbewoners. Naast het Maria beeldje
       staan twee engeltjes.
       Waarschijnlijk is het kapelletje in het midden van de 19e eeuw gesticht door de familie Regout. In de oorlog leed het kapelletje zoveel schade
      dat het door de buurtbewoners in 1949 is herbouwd. Eens in de vier jaar doet het dienst als rustaltaar bij de processie.
      Op een altaar met een marmeren plaat en achtergrond staan een Mariabeeldje en twee engeltjes. Voor de rest is het interieur witgepleisterd.
      De vloer heeft een decoratief tegelpatroon.

==============================================================================================================================================================================================================================================================

 

       
   
31- Bunde-Dennenberg:  
Lourdesgrot.  Met natuursteen gebouwde grot met Mariabeeld.Er bevinden zich twee identieke beelden in de grot;
        aan de voorzijde, voor de bewoners van het kloosterpensionaat, en aan de achterzijde (straatzijde Holstraat), voor de passanten van Bunde en Kasen.
        De Lourdesgrot, gebouwd in 1900, heeft lange tijd in deplorabele toestand verkeerd. In 2009 hebben enkele vrijwilligers de grot in zijn volle glorie hersteld.
        In september van dat jaar werd de grot opnieuw ingezegend. Een van de twee identieke beelden in de Lourdesgrot.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

       32- Bunde- Meerstraat:  Mariakapel. De Pieta kapel te Bunde staat in de Meerstraat. ze werd in 1928 gebouwd door de fam. Lonissen-Groene.
       De Tekst is; "JEZUS".  De aanleiding voor het bouwen van de kapel was de genezing van de dochter van de familie Lonissen, die ernstig ziek was.
       Gegevens; Jean Slijpen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================

       

      33- Bunde- Meerstraat: De kapel is gebouwd in 1928 door de familie Lonissen-Groene naar aanleiding van de genezing van een ernstig zieke
      dochter van de familie. Oorspronkelijk stond de tegen een paardenstal, maar deze is onlangs omgebouwd tot woonhuis. De kapel is in gebruik
      bij de processie. De kapel is opgetrokken in veldbrandsteen en heeft een zadeldak. Boven de spitsboog van de toegang is een marmeren steen
      met de naam Jezus aangebracht. Een houten deur, voorzien van glas, sluit het kapelletje. Het interieur is witgepleisterd en heef een spits tongewelf.
      Op een altaar staat een kleurrijke Pieta.
      Geg. Kerkgebouwen in Limburg.

=========================================================================================================================

        Geulle.

           

           

        

        01- Geulle-Brommelen-Bonaertsweg:   Gietijzeren kruis met metalen corpus. Eigenaar: Gemeente
        Meerssen. Onderhoud: Bewoners pand no 35. Eerst de fam. Speetjens en later de fam. Vosse.
        Geplaatst door Burg. Vijgen van Geulle in 1921. Kruis is vernield geweest en hersteld door smid
        Kerkhofs van Geulle.  Type Egelie;  I I A b 10.
===========================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

         

            

        02- Geulle-Kerkplein-Kuiperstraat- Gietijzeren kruis op hardstenen gedenksteen. Tekst: Hulde
        aan de Weleerwaarde pastoor Servaas Swelsen bij het vervullen van zijn vijftig jarig herdersambt
        in de gemeente Geulle, 26 september 1870.
Dit is dus een gedenkkruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       03- Geulle-Kerkhof-Missiekruis:   Groot Missiekruis tegen de gevel van de parochiekerk te Geulle.
========================================================================================================================================================================================================================================================================

            

           

         

    

        04- Geulle-Cruisboomstraat.-Hussenbergstraat:   Smeedijzeren kruis met metalen corpus.
        Tekst: Aanziet het kruis, aanbid het niet. Aanbid de Heer, wiens beeltnis U ziet.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

       

          

            

        05- Geulle-Heerenstraat-Schonen Steijnstraat:   Houten kruis met metalen corpus op een
        bakstenen sokkel. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Kruis is gerestaureerd in 2009 nadat het
        corpus in 2008 gestolen was. Het is ingezegend op zaterdag 12 sept. 2009.zie foto 05-2009-01 T/M 2009-04.
        Deze datum van 12 sept. wordt het feest gevierd van de Kruisverheffing. Vanwege een bedrijfs
        ongeval zat de schenker van het corpus in een scootmobiel maar kon het  feestelijk gebeuren
        perfect meemaken.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        06- Geulle-Moorveld-Kerkhof:   Oud torenkruis op het kerkhof dat hier dienst doet als Centraal Kerkhofkruis
       

=========================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        07- Geulle-Kerkplein-Kerkhof;   Centraal kerkhofkruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

        08- Geulle-Burg. Thijssenlaan-Marktplein.
       
Het kruis vervangt het kruis van foto no 10 dat hing aan de Hulserstraat-Markt.
        Het nieuwe kruis is een replica van het oude kruis maar met een nieuw corpus. Het originele corpus,
        enkele eeuwen oud,hangt in de Sint Martinuskerk te Geulle. Het nieuwe kruis is vervaardigd door een
        timmerman uit Banholt. Het houten kruis uitgevoerd in vliegerkap model is een sierraad voor Geulle.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

        09- Geulle-Moorveld-Bospad 3:  Bij de familie Schoonbrood staat dit oude grafkruis tegen de
        zijgevel van hun woonhuis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

        10- Geulle Hulserstraat-Markt:   Kruis is verdwenen.  Houten  gevelkruis met houten corpus en een zinken afdak.
        Eigenaar: fam Nolten. Dit kruis stamt uit +/- 1815 en heeft tot 1955 in de Poorweg gestaan
        waar nu het Groenenkruis gebouwd is. Het kruis is door de gemeente gerestaureerd en sinds
        1969 op verzoek van wethouder Thijssen aan dit pand bevestigd. Toen zijn ook de beveiligings
        spijlen aangebracht tegen diefstal.
Kruis no 10 kan waarschijnlijk het kruis van foto 08 zijn dat nu aan de andere kant van de Markplein staat.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

         11- Geulle-Aan de Maas no 7:  Klein smeedijzeren kruis aan de woning Aan de Maas no 7.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       12- Geulle-Kanaalweg:  Houten wegkruis in vlieger model. 
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

      13- Geulle-Kerkplein-Kerkhof; Klein metalen kruis aan de muur van de kerk op het kerkhof

      14- Geulle-Kerkplein-Kerkhof: Klein stenen kruis aan de muur van het kerkhof. 

      15- Geulle-Kerkplein-Kerkhof: Houten kruis op het kerkhof dat dient als centraal kerkhofkruis. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

      16- Geulle-Waalse-Schonen Steynweg:  Stenen kruis. verdere gegevens ontbreken.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

           

      

    

        30- Geulle-Brommelen; De kapel is gebouwd met natuurstenen en is voorzien van een ijzeren deur.
        De wanden van de binnenkant van de kapel bestaan uit schoon metselwerk. In een nis boven een
        altaar staat een vrijwel wit Mariabeeld. Aan de rechterzijde van de kapel hangt een kruis.

================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        31- Geulle-Brugweg-Gank;  Deze kapel staat tussen twee grote lindebomen en is gebouwd op
        16 juli 1889 door de jonkheid van Westbroek. In 1983 is de kapel gerestaureerd. Op een console
        staat een Mariabeeld met kind.
        De kapel is blijkens een bordje aan de achterwand gesticht op 16 juli 1889 door de Jonkheid van Westbroek, een gehucht,
        dat toen nog niet van de kapel gescheiden werd door het kanaal. Dejonkheid stichtte de kapel in samenwerking met pater van de Berg
        en de kasteelvrouwe van het nabijgelegen 17e eeuwse slot, mevrouw Vijgen als rustaltaar voor de processie. In 1983 is de kapel gerestaureerd.
        Het open interieur heeft een trapeziumvormige absis, uitmondend in een spitsboog. De wanden zijn uitgevoerd in wit sierpleisterwerk.
       Op een console staat tegenwoordig een beeld van Maria met kind, dubbel beschermd door plexiglas.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        32- Geulle-Cruisboomstraat-Hussenbergstraat.; De kapel is in 1960 gebouwd ter herdenking aan de
        bedevaart processies naar Scherpenheuvel die al meer dan 300 jaar geleden voor het eerst begonnen
        zijn. De kapel is in 1994 herbouwd en in de kapel staat een Mariabeeld van O.L.V. van Scherpenheuvel.
        Vierkante kapel met zware steunberen op de hoeken en een tentdak, gedekt door schubvormige natuurstenen leien.
       De kapel is in 1960 gebouwd door aannemer Penters op initiatief van de bewoners van Snijdersberg en Hussenberg ter
       herdenking van de bedevaartprocessie naar het Belgische Scherpenheuvel, die 300 jaar eerder voor het eerst was begonnen. In 1994
       is de kapel herbouwd vanwege een wegrestauratie. De kapel dient als rustaltaar bij de jaarlijks processie.
       Ze wordt door de buurtbewoners onderhoudenHet interieur is uitgevoerd in schoonmetselwerk.
       Op een natuurstenen altaar staat een beeld van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel, naar aanleiding waarvan deze kapel werd gebouwd.
        ==========================================================================================================================================================================================================================================================================
       

       33- Geulle-Hussenbergstraat:  Kleine Open kapel. 

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        34- Geulle- Moorveld.  De kapel ligt op de hoek van de wegen Moorveld en Moorveldsberg.Blijkens een jaartal in de gevel dateert de kapel uit 1947,
        UIT DANBAARHEID, staat er groot in aangebracht, omdat de buurstschap de oorlog ongeschonden doorkwam.
        Een ander jaartal onder het altaar geeft aan dat de kapel in 1997 werd gerestaureerd. Het interieur is uitgevoerd in sierlijk schoonmetselwerk.
        In een nis met een marmeren achterwand boven een altaar staat een beeld van het H. Hart.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

      35- Geulle-Kerkplein: De kapel is gewijd aan Sint Antonius en is in 1908 gebouwd op initiatief van dhr L.Janssen, hoofd de school te Geulle.
      De kapel is in 1982 en 1998 gerestaureerd door de Buurtbewoners.
      Op het altaar staat een Sint Antoniusbeeld met het Jezus kind op de linkerarm.

        Kasen.

  

   

     01-Kasen-Kasenerweg no 10:   Gietijzeren wegkruis met de afbeelding van een engel.
        Het is een open doorbroken kruis.  Type Egelie:  I I A b 5.1.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

             

           

        02- Kasen-Kasenerweg-Wonkelestraat:   Houten wegkruis met cementen corpus. In 1948
        verplaatst van midden kruispunt naar huidige locatie. beeld is betaald door de bewoners van
        Kasen. bewoners en boeren bidden hier voor regen en bij ziekte en sterfte.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

          

     

        03- Kasen-Groeneweg-Vliekerweg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid J.F. 1922 C.S.
        Het is in 1922 geplaatst door het echtpaar Jozef Stassen en Catharina Smeets. Type Egelie; I I A b 4.1.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

             

         

      

    

        04- Kasen-Vliekerweg-Vliegveldweg:  Veld-of Hagelkruis. Smeedijzeren kruis met metalen
        corpus op een grijs geschilderde sokkel.            
        geschilderde sokkel. Tekst: J.B. Wat betekent: Sjeng Boosten. Het corpus is afkomstig van een
        kruis van de boerderij Rouwet. Verder de vage resten van de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

           

           

          

        05-Kasen-Groeneweg-Vliegveldweg:   Houten wegkruis. Tekst: INRI. Het kruis is voorzien van
        een vliegerkap met metalen corpus. Het is hier geplaatst ter vervanging van een oud kruis.
        De fam. Rouwet zorgden voor een ander kruis en corpus dat afkomstig is uit Vaals (Bosstraat
        Gemmenicherweg) van de fam. Waelen. De benaming Kruisberg is afkomstig door de kruisen
        die hier al eeuwen stonden.
        De boerenhoeve was het geboortehuis van drs Jean Rouwet die hier op 3 sept. 1921 geboren is en op 3 februari 2013 overleed.
        Hij was +/- 30 jaar lid van de Stichting Kruisen en Kapellen te Roermond en had zeer goede invloed op het voortbestaan van de Stichting
===================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       06- Kasen- Maastrichterweg-Wonkelstraat:    Gietijzerenkruis. Herkomst is onbekend.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

  

      07- Kasen:  Houten boomkruis. Onbekend

=====================================================================================================================================================================

         

       

      

    

.    08- Kasen- Kasenerweg no 3A: In het familie bedrijf van de familie Smeets te Kasen staat een oude Fondante - Légepont boom, al meer dan 100 jaar oud.
      De familie Smeets is familie van Chris Willems. Mevr. Anna Smeets - Nicolaes was een zus van mijn moeder en is heel jong gestorven.
      Het erf met zijn fruitboomgaard werd jaren geleid door Mia Smeets-Vossen die dat op voort vaardige wijze deed. Ook de leeftijd speelde bij haar een rol
      en zij moest de fruitboomgaard overdragen.
      Op het erf staat een mooi puntgaaf gietijzeren kruis. Door wie geplaatst is niet bekend alsmede waar het kruis vandaan komt.
      Type Egelie: II A B 10

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

      

     20- Kasen-Kasenerweg;   Op de Kasenerweg staat de Mariakapel van Kasen. Ze is gewijd aan
        een Mariabeeld met kind. Het is een Neo gotische bakstenen kapel. Op een tegel staat; O.L.Vrouw
        kapel  +/- 1880. Gerestaureerd 1982. Buurtvereniging "Kasen".

==========================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

  

        21- Kasen-Vliegveldweg-Groeneweg;   Naast het wegkruis en de grote kastanjeboom staat deze
        Maria kapel van Kasen. Ze is gebouwd in 1912 door de eigenaars van de boerderij de fam. Rouwet-
        Baumans. Ze doet dienst als rustaltaar bij de processies. Het Mariabeeld is afkomstig van het voor-
        malige klooster Overbunde. Mevr. Rouwet-Baumans bracht de mooie tekst aan in fel rode letters.
        "Ga tot Maria uwe Moeder als't in uwe ziele donker is en voor de blik de reine Vrouwe verdwijnen
        leed en droefenis".

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================

     Meerssen.

              

         

          

        01- Meerssen-Kruisstraat-Beekstraat: Houten wegkruis met stenen corpus op een voetstuk van een
        toren model van de Basiliek van Meerssen. Onderhoud: Dhr. Maenen, Kruisstraat 1. Dit kruis
        stamt uit 1867 en is gemaakt door H. Steevens, hout snij bewerker (1970). Het corpus is nog
        het originele corpus. Tekst: INRI. Kruis heeft in 2006 een restauratie ondergaan.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        02- Meerssen-Markt-Basiliek: Eer Christen mensch wat gij hier ziet, 't is Christus beeld maar
        Christus niet. Daarom aanbid noch hout noch steen. Maar Christus Uwen god alleen. Geloofd zij

        Jezus Christus in alle eeuwigheid Amen. Prachtig kruis aan de gevel van de Basiliek uit 1880.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

        03- Meerssen- Raarberg-Korte Raarberg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: Gij die hier gaat
        voorbij en denkt aan mij. Hoe zal het U vergaan, komt gij te oordeel staan. 8-5-'82. Jaar en
        datum van plaatsing kruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

      

        04- Meerssen-Raarberg-Molenweg:   Houten wegkruis met klein kruisje in houtsnijwerk
        en metalen corpus. Jammer dat men een afvalemmer pal voor het kruis plaatste.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

    

        05- Meerssen-Humcoven-Past. Streckenstraat: Houten wegkruis met metalen corpus. Kruis bezit
        een rugwand en afdak.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

         

        06- Meerssen-Past. Canisiusstraat- Past. Aussemsstraat:   Granieten kruis. Geplaatst in 1995,
        ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de parochie St. Joseph de Arbeider.
        Tekst: "Parochie St. Joseph-Arbeider 1955-1995. Buurtvereniging 't Pleintje". Let op het kleine
        kruisje voor het kruis.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

              

            

        07- Meerssen-Hoogveld-Past. Creusenplantsoen: Houten wegkruis met cementen corpus.
        Tekst: INRI. Het gerestaureerd kruis (2000) kreeg daarna de tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

         

         

     

        08- Meerssen-Beekstr. Stationsstraat:   Oud gietijzeren kruis in een muur nis. Het corpus stamt uit +/- 1890.
 
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

      

        09- Meerssen-Parallelweg-Molenveldweg:   Houten wegkruis met tinnen corpus. Het geheel is
        uitgevoerd met dak en rugwand.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

        

        

        10- Meerssen-Humcoven-Visweg:   Houten wegkruis met hout gesneden corpus.
        Dit kruisbeeld stond vroeger aan de overzijde in de groentetuin bij boerderij Boshouwers. De familie
        plaatste het kruis omstreeks 1960 nadat zoon Gene een ernstig auto-ongeluk had. Gene kwam weer
        ter been, echter zijn veelbelovende toekomst viel in duigen. De boerderij werd verkocht en toen
        Interfit zich hier vestigde is het kruisbeeld verplaatst.
        Kruis en corpus zijn in 2014 geheel gerestaureerd. Men plaatste toen een vervangend kruis met de tekst: Hij leeft.
        In 2014 plaatste men het oorspronkelijke kruis terug.

        Gegevens: Henk Urlings.      

        Het oorspronkelijke kruis, vervaardigd door Gene eggen en Charles Eyck is in renovatie. Omdat de
        terugkomst van het kruis nogal op zich laat wachten hebben buurtbewoners besloten er maar een
        kruis op te hangen, om niet nog langer tegen een lege plek aan te kijken. Tekst: Hij leeft.
       Gegevens: Veldkruus.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

        

      

        11- Meerssen-Visweg-Watervalweg:   Houten wegkruis met metalen corpus en houten onderkruis.  Tekst: INRI.
       
Sinds najaar 2013 heeft deze plek een grondige renovatie ondergaan. De hele plek is grondig op-
        geschoond door het IKL en een paar bewoners van Meerssen. 2 Lindebomen flankeren het kruis.
        Ook het kruis kreeg een opknapbeurt door dhr. Willems en Pluijmakers. In 2014 kwam er een gietijzeren kruis te staan.
        Het was Wiel Erven uit Kunrade die dit smeedijzeren kruis geschonken heeft en gerestaureerd. Tekst: God zij met ons.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12- Daminiaanklooster:   Groot houten kruis met stenen corpus. Tekst INRI.  Kruis is verdwenen.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      13- Meerssen- Vliegveldweg no 9;  Stenen kruis.    

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      14- Meerssen-Kookstraat;  In een nisje staat een klein koperen kruisje.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

      

        20- Meerssen- Bunderstraat West;  Bidkapel van De Heilige Joseph. In de kapel de tekst:
        H. Joseph B.V.O. 
Deze kapel is rond 1930 gebouwd door de familie Budé i.s.w. met de toenmalige
        Jonkheid. In 1979-1980 is de kapel gerestaureerd.
        BIDKAPEL opgericht ter ere van de Heilige Joseph en gebouwd omstreeks 1930 naar ontwerp van August Hoen uit Meerssen
        in een naar de Neo-Gotiek verwijzende vormentaal. In het INTERIEUR van belang een mergelstenen altaartafel met opschrift H. Joseph B.V.O

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       21- Meerssen-Vliegveldweg:  Maria kapel. Bakstenen kapel met fraai Mariabeeld.
       Maria draagt een kroon en een sierlijk gewaad. Het is een Mariabeeld van Fatima.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      22- Meerssen-Kerksteeg;  Vredeskapel. Gebouwd in 1941 naar een ontwerp van architect Joseph Cuypers en de beelden van Charles Eyck.
      In de kapel bevindt zich een Mariabeeldje. Met de bouw van deze kapel werd een belofte ingelost dat er tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog
      in Meerssen geen slachtoffers zouden vallen er dan een kapel werd gebouwd.

========================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     23- Meerssen- Kookstraat:  Lourdesgrot.

=======================================================================================================================================================================================================================================================

    

     24- Meerssen- Korte Raarberg:  Vervallen Lourdesgrot.

        Raar.

           

        

           

       

    

    

  

     01- Raar-Provincialeweg-Raar:   Hier stond van 1979 tot 1990 een stenen kruis geplaatst
        door het IVN. Het kruis werd in 1990 vernield en men plaatste er een ijzeren kruis dat in 2009
        vernield werd. Het eerste kruis werd door het IVN geplaatst in 1878 volgens een tekst in de
        sokkel. Het was een gietijzeren kruis.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

   

  

  

      20- Raar-Raar-Hetjensweg;  Kapel met het jaartal 1854 is eigendom van de Provincie Limburg.
        In 1921 werd deze door deken Kallen van Meerssen overgedragen aan de Provincie. Een ijzeren
        kruis siert de top van de gevel. Maria met kind staat op een altaar met een barokke achtergrond.
        Boven in de ronde timpaan staat het alziend oog van God.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

       

        21- Raar-Provincialeweg-Raar;  In 1814 stond hier al de eerste kapel die in 1909 vervangen werd
        door de huidige Lourdes kapel. Voor de rotsachtige achterwend staat een O. L. Vrouwe beeld van
        Lourdes. Beneden op de vloer staat een beeld van Bernadette Soubirous.
     

           Rothem.

             

        01-Rothem-Geuldalweg: Houten gevelkruisje met metalen corpus dat hier +/- 1954 gehangen is.
        Tekst; INRI. 
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

                

        02- Rothem-Holstraat-Kuilenstraat:   Granieten kruis met metalen corpus op een houten kruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

        03- Rothem-Heideweg-Oliemolenweg: Gietijzeren wegkruis met gietijzeren corpus. Alles op een
        bakstenen sokkel. Tekst: INRI.  Type Egelie; I A a 1,1

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

     

         04-Rothem-Kruisdonk-Weert:   Houten wegkruis op een bakstenen sokkel en tinnen corpus.
        Hier vond op 12 september 1944 een tragisch oorlogsongeval plaats waarbij 12 mensen het leven
        lieten. Dit alles gebeurde in de nabijheid waar nu het kruis staat. Hier kwam de omgeving onder
        granaatvuur te liggen en werden dodelijk getroffen. Na een fikse opknapbeurt door de Gemeente
        Maastricht, op wiens grondgebied dit kruis thans staat, staat het geheel er weer piekfijn bij.
        De Gemeente Maastricht schonk zelfs een plaquette die bij het kruis geplaatst is met de namen van
        diegenen die hier getroffen zijn door het granaatvuur.
       Tekst op de plaquette:
        Dit Kruisbeeld is, na de oorlog, opgericht ter nagedachtenis aan de 12 hierna genoemde personen die in de

        woelige oorlogsdagen van sepember 1944 vlakbij deze plek, door Duits granaatvuur werden getroffen.
        Jacques Eijck, 44 jaar
- Antonia Eijck-Reinders, 36 jaar - Tiny Clement, 16 jaar - Tiny Reinders, 8 jaar -
        Theodoor Duijsings, 25 jaar - Ida Akkermans-Mommers, 52 jaar - Barbara Boheur-Bours, 58 jaar -
        Clara Boesten-Cabo, 38 jaar - Johannes Derxs, 42 jaar - Leopold Pluymaekers, 30 jaar - Johannes Geraards,
        25 jaar - Michael Paulussen, 11 jaar.

       
De gehele accommodatie is in augustus 2013 door leden van het IVN geheel opgeknapt.

        Gegevens van Jef Kabo: Jef Kabo geboren in 1941 te Kruisdonk no 69 en daar gewoond heeft tot 1960 verteld
        mij dat zijn vader, die politieagent was, dat het mooie corpus in de late 40 / begin 50 jaren gestolen is en later
        opdook in Amerika. Het was dhr. Louis Regout, bewoner van het kasteel Kruisdonk, die een nieuw corpus
        schonk en dit liet plaatsen op het houten kruis. zie foto 004

       ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

     

        05- Rothem-Heideveldweg-Hagenstraat:   Houten weg -of veldkruis met klein bovenkruisje en
        metalen corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        06- Rothem-Kerkweg-Kerkhof:   Centraal Kerkhof kruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        07- Rothem-IJzerenkuilenweg:   Gietijzeren wegkruis v/d/ fam. Smeets. Type Egelie: I I A b 4.1
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        08- Rothem-Oliemolenweg-Geuldalweg no 18;   Houten gevelkruisje dat hier +/- 1994 gehangen is
        door de fam. Hamers.  Het heeft een metalen corpus.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

           

       

        09- Rothem-Molenweg:   Stenen wegkruis van beton. Heeft houten boven kruisje maar geen corpus. 
        Verdient een stevige opknap beurt.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        10- Rothem-Kerkweg:  Kruis boven op kapel

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

.    

       20- Rothem:  Vervallen kapel.
     

     Ulestraten.

        

        01- Ulestraten-Hoolstraat-Groeneweg:   Houten wegkruis met de tekst: L.R. * 03-07-1947.
        + 11-03-2007. Vermoedelijk is dit een memoriekruis of gedachteniskruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        02- Ulestraten-Hoolstraat-Groenstraat:   Boomkruisje. Op het houten kruisje is een corpus wit
        geschilderd. Voor enige jaren was er een koperen kruis van een doodskist op bevestigd.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                   

           

           

     

        03- Ulestraten-Genzon-Groenstraat.   In de volksmond heet dit kruiskapelletje "De centen kapel".
        Waarschijnlijk is dit kapelletje geplaatst door Lambert Pluijmakers uit Ulestraten in 1857.
        Hij heeft het laten neerzetten ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik Pluijmakers.
        Het kapelletje heeft de letters P.H. 1857. Op het altaar staat: Red ons Heer.
        Onze kapelheeft woelige tijden meegemaakt. Op 19 juli 1996 en 7 september 2000 is de kapel in brand gestoken.
        Beide keren was de kapel met benzine overgoten en aangestoken. De kapel bestond in 2007- 150 jaar.
        Kunstenaar Gène Eggen voorzag de kapel van een ijzeren crucifix en versierde tevens de bovenkant met een
        afbeelding van de wonderbaarlijke visvangst. De kapel is de laatste jaren van binnen en buiten gerestaureerd.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

           

           

           

       

        04- Ulestraten-Genzon-Klein Berghemmerweg:   Gietijzeren kruis met corpus op een bakstenen
        sokkel. Tekst: 1985 Gendorpia 1869. Vermoedelijk heeft hier vanaf 1869 al een kruis gestaan.
        Dit kruis hier is in 1985 geplaatst.  Type Egelie  I I A b 10
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

         05-Ulestraten-Beekerweg-Burg. Visscherweg:   Hardstenen kruis zonder corpus, omgeven door veel groen.
        
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

        06- Ulestraten-Beekerweg/Groot Berghem:   Houten kruis met luifeldak en rugwand. Het heeft een voorkruis met metalen corpus.
      
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

        07- Ulestraten-Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg:   Hardstenen kruis zonder corpus maar met een ster
        afbeelding. Tekst: Ter nagedachtenis aan onze geliefde ouders en broeder Jac Last - Paulina
        Hollanders - Jos Last. RIP.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

     

        08- Ulestraten-Hekstraat-Putstraat:  Bakstenen kapel met betonnen dak en kruis met metalen
        corpus. Naast de kapel de laatste restanten van een vernield gietijzeren kruis. Alleen de
        afbeeldingen van Maria en Johannes zijn nog bewaard gebleven. Rond 1962 werd dit kapelletje
        met kruis gebouwd omdat het oude kruis dat hier stond uit 1864 tijdens de oorlog vernield werd.
        Het crucifix is van Gène Eggen. Tijdens de kruisprocessie in 1962 werd het ingezegend.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

     

        09- Ulestraten-Burg.Visscherstraat-Pastoor v Eijsstraat:   Houten kruis met dak en rugwand,
        afgedekt met koper. Het bezit een geschilderd corpus op het kruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

           

         

       

       

      

        10- Ulestraten-Sint Catharinastraat -Vliek:
      
 Houten kruis met een geschilderd corpus. het kruis heeft een rugwand en zadeldak.
        Na een opknap beurt in 2013 kreeg het in 2014 een klein hout gesneden corpus.
        In 2016 kreeg het kruis een rode kleur.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        11- Ulestraten-Past. Eijsstraat-Kerkhof:   Groot houten centraal kerkhofkruis met stenen corpus.
        Tekst: fam. J.P.Visschers-Pinckaers.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

        12- Ulestraten-Groot Berghem no 11:  Aan het woonhuis bij de familie van Lieshout hangt dit
        gietijzeren kruis. Het heeft jaren gehangen aan de binnengevel van het woonhuis. Ze hebben
        het gekocht op een  markt te Maaseik een +/- 25 jaren geleden.  Type Egelie; I I A b 5.1

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

        13- Ulestraten-genzon no 4:   Aan de boerderij van de fam. Vrencken hangt in een muurnis een
        houten kruis met een metalen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

         20- Ulestraten-Dorpstraat:   Lourdesgrot. 

===========================================================================================================================================================================================================================

       

      21- Ulestraten- Sint Catharinastraat: Kleine Mariakapel.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

=========================================================================================================================================================================================================================================

           

        23- Ulestraten- Burg. Visscherstraat: De kapel dateert uit 1956 en werd gebouwd door de buurtver. Schaapsweg en omgeving onder leiding
        van dhr J. Carboux, die ook de bouwgrond ter beschikking stelde. De kapel dient als rustaltaar en er wordt wel eens een  openluchtmis bij gehouden.
        De kapel bestaat uit twee gedeelten: een bakstenen rechthoekige opbouw met een trapeziumvormige achterkant en rechts een klokkentoren,
        betegeld met vlakke breuksteen, waarop een smeedijzeren kruis straat. Het platte dak is schuin geplaatst en steekt als een luifel over. De brede
        rechthoekige opening met afgeschuinde bovenhoeken wordt gesloten met een laag smeedijzeren hek.
        Het witgeschilderde interieur bevat op een console boven een altaartje een beeld van Gerardus.
       geg. Kerkgebouwen in Limb

               Waterval.

       

        01- Waterval no 4:   Smeedijzeren kruis in de tuin van Wiel Roumans en Rob Kamphuis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

         

       

        02- Waterval-Raarslakweg:   Deze drie eiken zullen dit kruis beschermen door de jaren heen.
        Wij hopen dat de mens dit ook zal doen met het kruis en de bomen. Het is een houten kruis
        met luifeldak en rugwand en metalen corpus.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        03- Waterval no 11:   Houten gevelkruisje aan het geboortehuis van Sjo Willems. Sjo Willems was
        de vader van de eigenaar van deze Website, Chris Willems uit Ubachsberg. Hij was geboren
        op 29 december 1895. Het kruisje is opgehangen door neef Harie Willems uit Waterval no 11

====================================================================================================================================================================================================================================

       Retour Index pagina.