Bijgewerkt d.d.   8-3-2024

Gemeente Meerssen.

Ulestraten

        Ulestraten is een dorp in de gemeente meerssen dat ligt in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Het dorp ligt aan de rand van het Geuldal
        en het Centraal Plateau. In het zuiden van het dorp ligt de Wijngaardsberg.
        Tot de gemeentelijke herindeling in 1982 was Ulestraten een zelfstandige gemeente met daarin de woonkernen: Ulestraten dorp, Schietecoven, Humcoven,
        Waterval, Vliek, Genzon, Moorveld, Groot Berghem en Klein Berghem. De voormalige buurtschappen Genzon, Groot Berghem, Klein Berghem en Vliek zijn
        na 1980 tot de dorpskern van Ulestraten gaan behoren. In Ulestraten wonen ongeveer 2850 mensen. In de voormalige gemeente lag ook Maastricht Aachen
        Airport tot aan de gemeentelijke herindeling in 1982.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

        01- Ulestraten-Hoolstraat-Groeneweg:   Houten wegkruis met de tekst: L.R. * 03-07-1947.+ 11-03-2007. Vermoedelijk is dit een memoriekruis of gedachteniskruis.

        Bron: Veldkruus.
        Dit hardhouten wegkruis is op verzoek van dhr. Frans van Weersch (2008 Overleden) door de gemeente Meerssen geplaatst op 16 april 2009. Het kruis is afkomstig van het kerkhof
        in Ulestraten waar het diende als grafkruis voor de grootouders van Weersch.  Op het moment van plaatsing van het kruis was er geen specifieke reden om het op deze plek te
        plaatsen aanwezig.  Wel was er inmiddels de 59- jarige trimfietser L.R. uit Borgharen op deze plek onwel geworden en overleden, waarvoor er later door de nabestaanden een
        kleine herinneringsplaquette op het kruishout is bevestigd.
        Op 19 juli 2009 is het kruis, met een processie vanuit Waterval, plechtig ingezegend door pastoor Otto van Ulestraten

        
===========================================================================================================================================

          

      

      

        02- Ulestraten-Hoolstraat-Groenstraat:   Boomkruisje. Op het houten kruisje is een corpus wit geschilderd.
        Voor enige jaren was er een koperen kruis van een doodskist op bevestigd.
      
===========================================================================================================================================

      

         

        

          

        

        

          

        

        03- Ulestraten-Genzon-Groenstraat.   In de volksmond heet dit kruiskapelletje "De centen kapel".
        Waarschijnlijk is dit kapelletje geplaatst door Lambert Pluijmakers uit Ulestraten in 1857.
        Hij heeft het laten neerzetten ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik Pluijmakers.
        Het kapelletje heeft de letters P.H. 1857. Op het altaar staat: Red ons Heer.
        Onze kapelheeft woelige tijden meegemaakt. Op 19 juli 1996 en 7 september 2000 is de kapel in brand gestoken.
        Beide keren was de kapel met benzine overgoten en aangestoken. De kapel bestond in 2007- 150 jaar.
        Kunstenaar Gène Eggen voorzag de kapel van een ijzeren crucifix en het was Frans Urlings die het kapelletje versierde met een afbeelding
        van de wonderbaarlijke visvangst.
        De kapel is de laatste jaren van binnen en buiten gerestaureerd. Jaren lang heeft dhr. van Weersch het kapelletje onderhouden en nu
        na zijn dood wordt het onderhouden door zijn dochter Marjo van Weersch.
        Op de foto 03--2007-01-en 02 dhr. van Weersch en zijn dochter Marjo.


===========================================================================================================================================

               

          

          

          

       

         

        04- Ulestraten-Genzon-Klein Berghemmerweg:   Gietijzeren kruis met corpus op een bakstenen sokkel. Tekst: 1985 Gendorpia 1869.
         Vermoedelijk heeft hier vanaf 1869 al een kruis gestaan. Dit kruis hier is in 1985 geplaatst.  Type Egelie  I I A b 10

        geg. Veldkruus:  "1985 Gendorpia 1868".  Onderhoud:  Buurtvereniging Gendorpia.  Reacties:  Henk Urlings 19 sept. 2010.  Het kruis staat hier al heel lang.
        Nadat de weg is gereconstrueerd ( omstreeks 1985 )  heeft de buurtvereniging het totaal vernieuwd.  Wien Eggen heeft met veel elan het kruis een fleurige
        uitstraling gegeven.

       Volgens overlevering werd het eerste wegkruis op de hoek Dorpstraat - Genzon - Klein Berghemmerweg geplaatst in 1889. Het betrof een houten kruis met afdak met op het kruishout een
       gesneden houten corpus.
      Rond 1920 werd dit kruis vervangen door het huidige, gietijzeren model.
      Uit eerbied voor Christus werd het houten corpus destijds niet weggegooid, maar verhuisde het via een schuur naar een zolder en uiteindelijk naar de woonkamer van de familie

    
 Hamaekers-Willems, die tegenover het kruis woonden. Dhr. Francois Hamaekers maakte het corpus, met kennis van zaken, helemaal schoon en gaf het een ereplaats in zijn woonkamer
      Na de Sacramentsprocessie van 1984 werd door de omwonenden uit de buurt Gendorpia besloten, dat het gietijzeren kruis met de gehele locatie er om heen opgeknapt moest worden;
      zo  geschiedde.
       In het najaar van 1984 werden kruis en corpus gedemonteerd, met hoge druk werden de oude verflagen van kruis en corpus verwijderd. Na enkele grondlagen kregen beide een nieuwe,
       frisse kleur.

       Op de locatie werd een nieuwe keermuur gemetseld met daarop een hardstenen sokkel.
       Op de sokkel staan de jaartallen 1889, de plaatsing van het eerste houten kruis en 1985, de renovatie van zijn gietijzeren opvolger.

      In de zomer van 1985 werd het gerenoveerde kruis onder grote belangstelling opnieuw ingezegend door pastoor Kerckhoffs.

      In de jaren erna werd het schilderwerk en onderhoud steeds bijgehouden; eerst door dhr. Wien Eggen
Ϯ. Later door dhr. Francois Hamaekers die het corpus zo schilderde dat het

    
 lijkt alsof het geëmailleerd is.
    
Met dank aan Pierre de Rooy, Ulestraten.

     In 2024 kan het kruis wel enig onderhoud gebruiken door middel van een streekje verf.

      

===========================================================================================================================================

          

      

    

         05-Ulestraten-Beekerweg-Burg. Visscherweg:   Hardstenen kruis zonder corpus, omgeven door veel groen.
         geg. onkere dagen, Ulestraten in de tweede wereldoorlog. Pierre de Rooy
         Op zaterdag 29 sept. 1942 gebeurde er een dodelijk verkeersongeval op de kruising Beekerweg-Schaapsweg (Tans Burg. Visschersstraat).
         Op de Schaapsweg was een maximum snelheid van 25 km per uur ingesteld. Sjangske Ubachs, Gil en Lei Voncken en Sjo Frissen kwamen
         per fiets door de Vlieker Eikenweg terug van hun werk "op de koel" (Staatsmijn Maurits). Sjang Ubachs werd gegrepen door een vrachtauto van de
         firma Schoonbroodt uit Maastricht.  Deze kwam de heuvel af vanuit de richting Moorveld, langs de Kolonie.  Sjang Ubachs uit Vliek had zijn eerste
        'loontuutje'op zak, hij werd slecht 16 jaar oud. Zijn verwondingen waren zo ernstig dat vader en moeder Ubachs zijn stoffelijke resten niet meer mochten
        zien in het Sittardse ziekenhuis.
        Ter herinnering aan dit tragisch ongeval is op de onheilsplek dit kruis geplaatst.  Het koperen Christushoofd is verdwenen, vermoedelijk gestolen.

        
===========================================================================================================================================

        

     

        06- Ulestraten-Beekerweg/Groot Berghem:   Houten kruis met luifeldak en rugwand. Het heeft een voorkruis met metalen corpus.

        Bron: Heemkundervereniging Meerssen.
        De fraaie, in bronskleur gecoate, crucifix is in 1997 geschonken door de zusterorde van het Aeme Kindje Jezus uit het klooster Blankenberg te Cadier en Keer.

        Zuster Clara Agneta Notermans uit Humcoven - Ulestraten, was destijds Provinciaal Overste binnen de orde.

   
    in 1997 is ook het oorspronkelijke kruishout vervangen door het huidige exemplaar. Dank zij de inzet van een aantal buurtgenoten is dit fraaie kruis gerealiseerd
        en geplaatst ; enkele namen: Ontwerp door Jef Soons en Jos Schouteten, Timmerwerk door Jos Schouteten  Zinkwerk door René Henkes  Kleuradvies door
        Huubje van Rooden  Schilderwerk door Jos Schouteten.  Totale materiaalkosten bedroegen destijds fl. 735,00 welk bedrag gesponsord is door vader Ben Schouteten.
        de plaatselijke SRV - man.  In 1998 is het nieuwe kruis, tijdens een H. Mis, ter plekke door pastoor Otto ingewijd.  Het gronstuk is vanaf 2007 eigendom van de
        gemeente Meerssen; omstreeks dat jaar is tijdens wegwerkzaamheden een van de oorspronkelijke knotlindes omgevallen, waarna de gehele groenvoorziening
        is vernieuwd.  Het groot en klein onderhoud wordt nog steeds met zorg uitgevoerd door Jos Schouteten.
        Uit topografische kaarten kan men afleiden dat het 1e kruis, vermoedelijk rond 1954/1955 is geplaatst.


===========================================================================================================================================

          

        

        07- Ulestraten-Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg:   Hardstenen kruis zonder corpus maar met een ster afbeelding.
        Tekst: Ter nagedachtenis aan onze geliefde ouders en broeder Jac Last - Paulina  Hollanders - Jos Last. RIP.
       

===========================================================================================================================================

            

          

           

      

        08- Ulestraten-Hekstraat-Putstraat:  Bakstenen kapel met betonnen dak en kruis met metalen corpus.
        Naast de kapel de laatste restanten van een vernield gietijzeren kruis. Alleen de afbeeldingen van Maria en Johannes zijn nog bewaard gebleven.
        Rond 1962 werd dit kapelletje met kruis gebouwd omdat het oude kruis dat hier stond uit 1864 tijdens de oorlog vernield werd. Het crucifix is van Gène Eggen.
        Tijdens de kruisprocessie in 1962 werd het ingezegend.
===========================================================================================================================================

         

          

     

        09- Ulestraten-Burg.Visscherstraat-Pastoor v Eijsstraat:   Stenen kruis met bronzen corpus.  Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

       Jean Slijpen:  Het kruis is bij reconstructie van de riolering en wegdek, in november 2011, verwijderd en enkele meters naar links herplaatst.


===========================================================================================================================================

             

          

        

      

      

      

        10- Ulestraten-Sint Catharinastraat -Vliek:
      
 Houten kruis met een geschilderd corpus. het kruis heeft een rugwand en zadeldak. Het kruis werd in 2014 zwaar beschadigd en vernield.
        Na een opknap beurt in 2013 kreeg het in 2014 een klein hout gesneden corpus.
        In 2016 kreeg het kruis een rode kleur.

===========================================================================================================================================

      

        11- Ulestraten-Past. Eijsstraat-Kerkhof:   Groot houten centraal kerkhofkruis met stenen corpus.Tekst: fam. J.P.Visschers-Pinckaers.
        
===========================================================================================================================================

      

      

        12- Ulestraten-Groot Berghem no 11:  Aan het woonhuis bij de familie van Lieshout hangt dit gietijzeren kruis.
        Het heeft jaren gehangen aan de binnengevel van het woonhuis. Ze hebben het gekocht op een  markt te Maaseik een +/- 25 jaren geleden.  Type Egelie; I I A b 5.1

===========================================================================================================================================

       

    

        13- Ulestraten-genzon no 4:   Aan de boerderij van de fam. Vrencken hangt in een muurnis een houten kruis met een metalen corpus.
       Onder  het kruis stonden de H. Maagd Maria, de Moeder van Christus, en St. Jan, de geliefde leerling , maar hier staat een beeldje van
       O.L. Vrouw van Lourdes onder het kruis, al is dat ook de ontbevlekte Maagd Maria
      

===========================================================================================================================================

         

      14- Ulestraten- Genzon no 9: Eenvoudig ijzeren kruis met gietijzeren corpus.

=====================================================================================================================================================

          

      15- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Kerk: Oud Grafkruis hier geplaatst tegen de muur van de kerk.

===============================================================================================================================================

      

    

      16- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Kerk: Oud grafkruis hier geplaatst tegen de kerkmuur.

=====================================================================================================================================================

        

      

     17- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Dorpstraat: Monument van Dom J.B. Schoenmaeckers. Geen Corpus doch een IHS teken.

================================================================================================================================================

        

     18- Ulestraten- Sint Catharinastraat no 79:  Houten wegkruis aan boom uitgevoerd in vliegerkap model met erin een gietijzeren kruis met porseleinen corpus.
     Het is eigendom van de familie Kerkhof>

==================================================================================================================================================

        

    

     19- Ulestraten- Schietecoven-Hekstraat no 28: Gietijzeren kruis van het type Eglie: I I B b 2.1.
   
Tekst: Hier rust in vrede  J. Ramakers.  Geb. 24-5-1860  Overl. 15-11-1918 en M. Haagmans  Geb. 11--7-1867  0verl. 6-6-1933.
    Eigenaar Bert Ramakers is de zoon van een nichtje van Chris Willems nl. Annie Ramakers-Willems- Geboren in Waterval.

    Kruis zal terzijner tijd verhuizen naar het ouderlijk huis van de fam Willems te Waterval no 11 na verbouwing.

====================================================================================================================================================

    

          

        

      

         20- Ulestraten-Dorpstraat:   Lourdesgrot. 

=============================================================================================================================================

      

    

     21- Ulestraten- Groenenweg-Gezonweg.  Bij de centenkapel hangt rechts tegen de boom een klein metalen kruisje.

==========================================================================================================================================================

          

     

      21- Ulestraten- Sint Catharinastraat: Kleine Mariakapel.

===========================================================================================================================================

      

===========================================================================================================================================

        

        23- Ulestraten- Burg. Visscherstraat: De kapel dateert uit 1956 en werd gebouwd door de buurtver. Schaapsweg en omgeving onder leiding van dhr J. Carboux,
        die ook de bouwgrond ter beschikking stelde. De kapel dient als rustaltaar en er wordt wel eens een  openluchtmis bij gehouden.
        De kapel bestaat uit twee gedeelten: een bakstenen rechthoekige opbouw met een trapeziumvormige achterkant en rechts een klokkentoren, betegeld met vlakke
        breuksteen, waarop een smeedijzeren kruis straat. Het platte dak is schuin geplaatst en steekt als een luifel over
        De bredere chthoekige opening met afgeschuinde bovenhoeken wordt gesloten met een laag smeedijzeren hek.
        Het witgeschilderde interieur bevat op een console boven een altaartje een beeld van Gerardus.
        geg. Kerkgebouwen in Limb.

=================================================================================================================================================

        

      24- Ulestraten- Blockstraat-Sauveurstraat;  Kapel met beeltenis van de H. Maria.  Tekst: Samen Sterk Buurtvereninging De Steeg 1982.
      Geplaatst en onderhoud door de Buurtvereniging De Steeg.

==================================================================================================================================================================

     Ulestraten- Groenstraat.-Genzonweg.
    
Houten boomkruis met aluminium corpus.

====================================================================================================================================================================