Bijgewerkt d.d.   18-03-2022

Gemeente Meerssen.

Ulestraten

        Ulestraten is een dorp in de gemeente meerssen dat ligt in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. Het dorp ligt aan de rand van het Geuldal
        en het Centraal Plateau. In het zuiden van het dorp ligt de Wijngaardsberg.
        Tot de gemeentelijke herindeling in 1982 was Ulestraten een zelfstandige gemeente met daarin de woonkernen: Ulestraten dorp, Schietecoven, Humcoven,
        Waterval, Vliek, Genzon, Moorveld, Groot Berghem en Klein Berghem. De voormalige buurtschappen Genzon, Groot Berghem, Klein Berghem en Vliek zijn
        na 1980 tot de dorpskern van Ulestraten gaan behoren. In Ulestraten wonen ongeveer 2850 mensen. In de voormalige gemeente lag ook Maastricht Aachen
        Airport tot aan de gemeentelijke herindeling in 1982.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

        

        01- Ulestraten-Hoolstraat-Groeneweg:   Houten wegkruis met de tekst: L.R. * 03-07-1947.+ 11-03-2007. Vermoedelijk is dit een memoriekruis of gedachteniskruis.
        
===========================================================================================================================================

          

     

        02- Ulestraten-Hoolstraat-Groenstraat:   Boomkruisje. Op het houten kruisje is een corpus wit geschilderd.
        Voor enige jaren was er een koperen kruis van een doodskist op bevestigd.
      
===========================================================================================================================================

      

         

        

          

        

        

          

        

        03- Ulestraten-Genzon-Groenstraat.   In de volksmond heet dit kruiskapelletje "De centen kapel".
        Waarschijnlijk is dit kapelletje geplaatst door Lambert Pluijmakers uit Ulestraten in 1857.
        Hij heeft het laten neerzetten ter nagedachtenis aan zijn overleden broer Hendrik Pluijmakers.
        Het kapelletje heeft de letters P.H. 1857. Op het altaar staat: Red ons Heer.
        Onze kapelheeft woelige tijden meegemaakt. Op 19 juli 1996 en 7 september 2000 is de kapel in brand gestoken.
        Beide keren was de kapel met benzine overgoten en aangestoken. De kapel bestond in 2007- 150 jaar.
        Kunstenaar Gène Eggen voorzag de kapel van een ijzeren crucifix en het was Frans Urlings die het kapelletje versierde met een afbeelding
        van de wonderbaarlijke visvangst.
        De kapel is de laatste jaren van binnen en buiten gerestaureerd. Jaren lang heeft dhr. van Weersch het kapelletje onderhouden en nu
        na zijn dood wordt het onderhouden door zijn dochter Marjo van Weersch.
        Op de foto 03--2007-01-en 02 dhr. van Weersch en zijn dochter Marjo.


===========================================================================================================================================

               

          

          

          

       

        04- Ulestraten-Genzon-Klein Berghemmerweg:   Gietijzeren kruis met corpus op een bakstenen sokkel. Tekst: 1985 Gendorpia 1869.
         Vermoedelijk heeft hier vanaf 1869 al een kruis gestaan. Dit kruis hier is in 1985 geplaatst.  Type Egelie  I I A b 10

        geg. Veldkruus:  "1985 Gendorpia 1868".  Onderhoud:  Buurtvereniging Gendorpia.  Reacties:  Henk Urlings 19 sept. 2010.  Het kruis staat hier al heel lang.
        Nadat de weg is gereconstrueerd ( omstreeks 1985 )  heeft de buurtvereniging het totaal vernieuwd.  Wien Eggen heeft met veel elan het kruis een fleurige
        uitstraling gegeven.

===========================================================================================================================================

        

      

         05-Ulestraten-Beekerweg-Burg. Visscherweg:   Hardstenen kruis zonder corpus, omgeven door veel groen.
        
===========================================================================================================================================

        

     

        06- Ulestraten-Beekerweg/Groot Berghem:   Houten kruis met luifeldak en rugwand. Het heeft een voorkruis met metalen corpus.
      
===========================================================================================================================================

          

        

        07- Ulestraten-Hekstraat-Nieuwe Vliekerweg:   Hardstenen kruis zonder corpus maar met een ster afbeelding.
        Tekst: Ter nagedachtenis aan onze geliefde ouders en broeder Jac Last - Paulina  Hollanders - Jos Last. RIP.
       

===========================================================================================================================================

            

          

           

      

        08- Ulestraten-Hekstraat-Putstraat:  Bakstenen kapel met betonnen dak en kruis met metalen corpus.
        Naast de kapel de laatste restanten van een vernield gietijzeren kruis. Alleen de afbeeldingen van Maria en Johannes zijn nog bewaard gebleven.
        Rond 1962 werd dit kapelletje met kruis gebouwd omdat het oude kruis dat hier stond uit 1864 tijdens de oorlog vernield werd. Het crucifix is van Gène Eggen.
        Tijdens de kruisprocessie in 1962 werd het ingezegend.
===========================================================================================================================================

         

          

     

        09- Ulestraten-Burg.Visscherstraat-Pastoor v Eijsstraat:   Houten kruis met dak en rugwand, afgedekt met koper. Het bezit een geschilderd corpus op het kruis.
  
===========================================================================================================================================

             

          

        

      

      

      

        10- Ulestraten-Sint Catharinastraat -Vliek:
      
 Houten kruis met een geschilderd corpus. het kruis heeft een rugwand en zadeldak. Het kruis werd in 2014 zwaar beschadigd en vernield.
        Na een opknap beurt in 2013 kreeg het in 2014 een klein hout gesneden corpus.
        In 2016 kreeg het kruis een rode kleur.

===========================================================================================================================================

      

        11- Ulestraten-Past. Eijsstraat-Kerkhof:   Groot houten centraal kerkhofkruis met stenen corpus.Tekst: fam. J.P.Visschers-Pinckaers.
        
===========================================================================================================================================

      

      

        12- Ulestraten-Groot Berghem no 11:  Aan het woonhuis bij de familie van Lieshout hangt dit gietijzeren kruis.
        Het heeft jaren gehangen aan de binnengevel van het woonhuis. Ze hebben het gekocht op een  markt te Maaseik een +/- 25 jaren geleden.  Type Egelie; I I A b 5.1

===========================================================================================================================================

       

    

        13- Ulestraten-genzon no 4:   Aan de boerderij van de fam. Vrencken hangt in een muurnis een houten kruis met een metalen corpus.
       Onder  het kruis stonden de H. Maagd Maria, de Moeder van Christus, en St. Jan, de geliefde leerling , maar hier staat een beeldje van
       O.L. Vrouw van Lourdes onder het kruis, al is dat ook de ontbevlekte Maagd Maria
      

===========================================================================================================================================

         

      14- Ulestraten- Genzon no 9: Eenvoudig ijzeren kruis met gietijzeren corpus.

=====================================================================================================================================================

          

      15- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Kerk: Oud Grafkruis hier geplaatst tegen de muur van de kerk.

===============================================================================================================================================

      

    

      16- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Kerk: Oud grafkruis hier geplaatst tegen de kerkmuur.

=====================================================================================================================================================

        

      

     17- Ulestraten- Sint Catharinastraat-Dorpstraat: Monument van Dom J.B. Schoenmaeckers. Geen Corpus doch een IHS teken.

================================================================================================================================================

        

     18- Ulestraten- Sint Catharinastraat no 79:  Houten wegkruis aan boom uitgevoerd in vliegerkap model met erin een gietijzeren kruis met porseleinen corpus.
     Het is eigendom van de familie Kerkhof>

==================================================================================================================================================

        

    

     19- Ulestraten- Schietecoven-Hekstraat no 28: Gietijzeren kruis van het type Eglie: I I B b 2.1.
   
Tekst: Hier rust in vrede  J. Ramakers.  Geb. 24-5-1860  Overl. 15-11-1918 en M. Haagmans  Geb. 11--7-1867  0verl. 6-6-1933.
    Eigenaar Bert Ramakers is de zoon van een nichtje van Chris Willems nl. Annie Ramakers-Willems- Geboren in Waterval.

====================================================================================================================================================

          

        

      

         20- Ulestraten-Dorpstraat:   Lourdesgrot. 

=============================================================================================================================================

          

     

      21- Ulestraten- Sint Catharinastraat: Kleine Mariakapel.

===========================================================================================================================================

      

===========================================================================================================================================

        

        23- Ulestraten- Burg. Visscherstraat: De kapel dateert uit 1956 en werd gebouwd door de buurtver. Schaapsweg en omgeving onder leiding van dhr J. Carboux,
        die ook de bouwgrond ter beschikking stelde. De kapel dient als rustaltaar en er wordt wel eens een  openluchtmis bij gehouden.
        De kapel bestaat uit twee gedeelten: een bakstenen rechthoekige opbouw met een trapeziumvormige achterkant en rechts een klokkentoren, betegeld met vlakke
        breuksteen, waarop een smeedijzeren kruis straat. Het platte dak is schuin geplaatst en steekt als een luifel over
        De bredere chthoekige opening met afgeschuinde bovenhoeken wordt gesloten met een laag smeedijzeren hek.
        Het witgeschilderde interieur bevat op een console boven een altaartje een beeld van Gerardus.
        geg. Kerkgebouwen in Limb.

=================================================================================================================================================

        

      24- Ulestraten- Blockstraat-Sauveurstraat;  Kapel met beeltenis van de H. Maria.  Tekst: Samen Sterk Buurtvereninging De Steeg 1982.
      Geplaatst en onderhoud door de Buurtvereniging De Steeg.

==================================================================================================================================================================