Bijgewerkt d.d.  28-07-2021

Gemeente Meerssen.

Waterval.

        Waterval ligt in een dal van de Watervalderbeek tussen Ulestraten en Raar. Ten noodwesten van Waterval ligt de Wijngaardsberg die een steile
          hellingswand geeft waar bovenop een oude hoeve staat. Op de hellingwand ligt de oudste wijngaard van Nederland. Bij de heuvel liggen de bronnen
          van de Watervalderbeek. In Waterval bevinden zich twee rijksmonumenten die beide in vakwerk zijn opgetrokken. Op de Wijngaardsberg ligt de
          kasteelboerderij die ook een rijksmonument is.
          In 1984 is in Waterval een aantal vondsten van vuursteen materialen en gereedschappen uit de steentijd gedaan. In één geval gaat het om verschillende
          stuks vuursteen materiaal, die binnen het Neolithicum niet preciezer zijn te determineren.De tweede vondst, bestaande uit een geslepen bijl van Rijckholt-
          vuursteen, twee vuurstenen krabbers en een fragment van een maalsteen.

         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

      

        01- Waterval no 4:   Smeedijzeren kruis in de tuin van Wiel Roumans en Rob Kamphuis.
===========================================================================================================================================

         

        

      

        02- Waterval-Raarslakweg:   Deze drie eiken zullen dit kruis beschermen door de jaren heen.
        Wij hopen dat de mens dit ook zal doen met het kruis en de bomen. Het is een houten kruis met luifeldak en rugwand en metalen corpus.
       
===========================================================================================================================================

          

      

        03- Waterval no 11:   Houten gevelkruisje aan het geboortehuis van Sjo Willems. Sjo Willems was de vader van de eigenaar van deze Website, Chris Willems
         Hij was geboren op 29 december 1895. Het kruisje is opgehangen door neef Harie Willems uit Waterval no 11

=========================================================================================================================================