Bijgewerkt d.d.  13-05-2022

Gemeente Meerssen.

Meerssen

         Meerssen (Limburgs: Meersje) is een dorp in het Heuvelland van de Nederlandse provincie Limburg met ongeveer 5840 inwoners. Het is sinds
         1 januari 1982 de hoofdplaats van de toen gevormde gelijknamige fusiegemeente Meerssen. Samen met Bunde en Rothem vormt de plaats een
         dicht bevolkt gebied ten noorden van de provinciehoofdstad Maastricht.
         Meerssen is gelegen op de grens van het Maasdal en het Geuldal aan de rivier de Geul. Eveneens kruisen bij Meerssen de snnelwegen A2 en A79.
         Dit geeft aan dat Meerssen een gunstig gelegen plaats is en het dorp wordt regelmatig door toeristen gebruikt als uitvalsbasis naar het Geuldal.
         Meerssen zelf is eveneens bezienswaardig. De Geul heeft een aantal nevenstromen met namen als Kleine Geul en Geulke. Ten noorden van het
         Geuldal liggen hellingbossen zoals op de Kruisberg en de Wijngaardsberg bij de buurtschap Waterval. In dit bos zijn bronnetjes van de Watervalderbeek.
         welke door de weilanden naar Meerssen stroomt om nabij de Pletsmolen overkluisd verder te gaan in de richting van de Geul.
         Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

           

          

          

        01- Meerssen-Kruisstraat-Beekstraat: Houten wegkruis met stenen corpus op een voetstuk van een toren model van de Basiliek van Meerssen.
        Onderhoud: Dhr. Maenen, Kruisstraat 1. Dit kruis stamt uit 1867 en is gemaakt door H. Steevens, hout snij bewerker (1970).
        Het corpus is nog het originele corpus. Tekst: INRI. Kruis heeft in 2006 een restauratie ondergaan.
     
===========================================================================================================================================

       

    

        02- Meerssen-Markt-Basiliek: Eer Christen mensch wat gij hier ziet, 't is Christus beeld maar Christus niet. Daarom aanbid noch hout noch steen.
        Maar Christus Uwen god alleen. Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid Amen.

        Prachtig kruis aan de gevel van de Basiliek uit 1880.
===========================================================================================================================================

          

         

         

        03- Meerssen- Raarberg-Korte Raarberg:   Gietijzeren wegkruis. Tekst: Gij die hier gaat   voorbij en denkt aan mij. Hoe zal het U vergaan, komt gij te oordeel staan.
      
 8-5-'82. Jaar en datum van plaatsing kruis.
     
===========================================================================================================================================

         

          

      

        04- Meerssen-Raarberg-Molenweg:   Houten wegkruis met klein kruisje in houtsnijwerk en metalen corpus. Jammer dat men een afvalemmer pal voor het kruis plaatste.
        
===========================================================================================================================================

         

        

    

        05- Meerssen-Humcoven-Past. Streckenstraat: Houten wegkruis met metalen corpus. Kruis bezit  een rugwand en afdak.
     
===========================================================================================================================================

        

        06- Meerssen-Past. Canisiusstraat- Past. Aussemsstraat: Granieten kruis. Geplaatst in 1995, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de parochie  
        St. Joseph de Arbeider. Tekst: "Parochie St. Joseph-Arbeider 1955-1995. Buurtvereniging 't Pleintje". Let op het kleine kruisje voor het kruis.

===========================================================================================================================================
      

             

            

        07- Meerssen-Hoogveld-Past. Creusenplantsoen: Houten wegkruis met cementen corpus. Het gerestaureerd kruis (2000) kreeg daarna de tekst:  Christus.
        Geloofd zij Jezus.  Tekst: INRI.
===========================================================================================================================================

        

          

        

        

     

        08- Meerssen-Beekstr. Stationsstraat:   Oud gietijzeren kruis in een muur nis. Het corpus stamt uit +/- 1890.
 
===========================================================================================================================================

          

          

          

        09- Meerssen-Parallelweg-Molenveldweg:   Houten wegkruis met tinnen corpus. Het geheel is uitgevoerd met dak en rugwand.
     
===========================================================================================================================================

          

        

        

        

        10- Meerssen-Humcoven-Visweg:   Houten wegkruis met hout gesneden corpus.
        Dit kruisbeeld stond vroeger aan de overzijde in de groentetuin bij boerderij Boshouwers.
        De familie  plaatste het kruis omstreeks 1960 nadat zoon Gene een ernstig auto-ongeluk had. Gene kwam weer ter been, echter zijn veelbelovende toekomst
        viel in duigen. De boerderij werd verkocht en toen Interfit zich hier vestigde is het kruisbeeld verplaatst.
        Kruis en corpus zijn in 2014 geheel gerestaureerd. Men plaatste toen een vervangend kruis met de tekst: Hij leeft.
        In 2014 plaatste men het oorspronkelijke kruis terug.
        Gegevens: Henk Urlings.
        Het oorspronkelijke kruis, vervaardigd door Gene eggen en Charles Eyck is in renovatie.
        Omdat de terug komst van het kruis nogal op zich laat wachten hebben buurtbewoners besloten er maar een kruis op te hangen, om niet nog langer tegen een lege
        plek aan te kijken. Tekst: Hij leeft.
        Gegevens: Veldkruus.
===========================================================================================================================================

        

        

         

        

      

        11- Meerssen-Visweg-Watervalweg:   Houten wegkruis met metalen corpus en houten onderkruis.  Tekst: INRI.
       
Sinds najaar 2013 heeft deze plek een grondige renovatie ondergaan. De hele plek is grondig opgeschoond door het IKL en een paar bewoners van Meerssen.
        2 Lindebomen flankeren het kruis. Ook het kruis kreeg een opknapbeurt door dhr. Willems en Pluijmakers.  In 2014 kwam er een gietijzeren kruis te staan.
        Het was Wiel Erven uit Kunrade die dit smeedijzeren kruis geschonken heeft en gerestaureerd. Tekst: God zij met ons.
===========================================================================================================================================

    

        12- Daminiaanklooster:   Groot houten kruis met stenen corpus. Tekst INRI.  Kruis is verdwenen.
===========================================================================================================================================

             

      13- Meerssen- Op de Beukel:  Tekst:  Ozze biste vrund, rustzacht.
      Een noodlottig ongeval na de Meerssener Carnavalsoptocht maakte een abrupt einde aan het leven van de 35 - jarige Ruud Willems.

===========================================================================================================================================

         

         

 14- Meerssen-Kookstraat;  In een nisje staat een klein koperen kruisje. Lourdesgrot in de Kookstraat no 37

=======================================================================================================================================================

          

            

      

        20- Meerssen- Bunderstraat West;  Bidkapel van De Heilige Joseph. In de kapel de tekst:
        H. Joseph B.V.O. 
Deze kapel is rond 1930 gebouwd door de familie Budé i.s.w. met de toenmalige Jonkheid. In 1979-1980 is de kapel gerestaureerd.
       BIDKAPEL opgericht ter ere van de Heilige Joseph en gebouwd omstreeks 1930 naar ontwerp van August Hoen uit Meerssen in een naar de Neo-Gotiek verwijzende
       vormentaal. In het INTERIEUR van belang een mergelstenen altaartafel met opschrift H. Joseph B.V.O

===========================================================================================================================================

      

      

       21- Meerssen-Vliegveldweg:  Maria kapel. Bakstenen kapel met fraai Mariabeeld. Maria draagt een kroon en een sierlijk gewaad.
       Het is een Mariabeeld van Fatima.

===========================================================================================================================================

        

        

      22- Meerssen-Kerksteeg;  Vredeskapel. Gebouwd in 1941 naar een ontwerp van architect Joseph Cuypers en de beelden van Charles Eyck.
      In de kapel bevindt zich een Mariabeeldje. Met de bouw van deze kapel werd een belofte ingelost dat er tijdens de mobilisatie voor de 2e wereldoorlog
      in Meerssen geen slachtoffers zouden vallen er dan een kapel werd gebouwd.

===========================================================================================================================================

      

     23- Meerssen- Kookstraat:  Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================

    

     24- Meerssen- Korte Raarberg:  Vervallen Lourdesgrot.

===========================================================================================================================================