Bijgewerkt 22-01-2019

        Gemeente Valkenburg.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
       Berg & Terblijt - Houthem - IJzeren - Oud Valkenburg - Schin op Geul - Sibbe - Valkenburg
.
      

=================================================================================================================================================================================================================================

       Berg & Terblijt

      

                 

        01- Berg en Terblijt - Achteromsweg: Houten wegkruis bij het gas verdeelstation.
        Dit kruis is enige jaren geleden door een nieuw houten kruis vervangen.  Tekst  IHS.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

 

        02- Berg en Terblijt - Kleinstraat: Gietijzeren kruis in de tuin van de fam. Roemers.        
        Het kruis was afkomstig van het kerkhof te Gulpen en was eigendom van dhr. Vluggen
        en is in 1983 geplaatst. Type Egelie: I I A b 6.1.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

   

        03- Berg en Terblijt- Lindenstraat-Kleine Heideweg:  Dit kruis staat hier sinds 1989. Het is
        geplaatst door Harie Cobben en enige inwoners met de bedoeling dat de voorbijganger die
        vlakbij kan rusten op een bank, ook even kan stil staan bij het leven en zich daarop kan bezinnen.
        Tekst:  INRI.  Type Egelie: I I B b 4.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

     

        04- Berg en Terblijt - Lindenstraat-Oeverweg:  Smeedijzeren wegkruis in de tuin van de fam.
        Goyen. Het kruis bezit diverse krul-ornamenten.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

    

    

        05-Berg en Terblijt - Lindenstraat:  Het kruis van Sjeng Peerboom. Na 41 jaar na vernieling door
        een Duitse legertruck werd dit kruis in 1981 geplaatst. Het is afkomstig van een smid uit het
        Gasthuis en heeft vroeger tegen het pand Lortye aan de Rijksweg gestaan. Tekst: INRI.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

   

        06- Berg en Terblijt - Kleine Heideweg:  Klein houten kruisje op een oude spoorbiels.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        07- Berg en Terblijt - Muntweg no 23:  Tegen de gevel van het huis van de fam. Starmans hangt dit
        vrij gaaf houten kruis. Het kruis tegen de muur dient min of meer ter vervanging van een veel
        ouder kruis dat hier ooit bij dit kruispunt heeft gestaan. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid.
        Het heeft een corpus van een legering van lood en tin gegoten.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

     

 

        08- Berg en Terblijt - Muntweg:  In de heg van de moestuin van de fam. Vrusch staat dit fraaie
        gietijzeren kruis dat geplaatst is in 1910 toen er een priesterzoon was bij de toenmalige
        bewoners n.l. de fam. Stassen. Naam van de priester: Gerardus Augustinus Stassen.
        Type Egelie:  I I A b 10.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        09- Berg en Terblijt - Grotestraat:  Sinds 1989 staat dit kruis hier en is afkomstig van het kerkhof
        van Berg. Het was afkomstig van het graf van Hubert Bovens die in het jaar 1955 gestorven is.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        10- Berg en Terblijt - Rijksweg:  In de vroegere wei van Sjef Pasmans staat dit houten kruisje.
        Tekst:  21-1-21 Kajo 23-7-88.  Het getuigd van een tragisch ongeval van een Duits echtpaar dat
        per fiets van het Duitse Bocholt hier verongelukte. Nabestaanden hebben dit kruisje geplaatst.
        Tekst op het kruis: 21.1.21  Kajo  23.7.'88. En een afbeelding van een fiets.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

 

        11- Berg en Terblijt - Rijksweg-Slakweg:  Dit kruis is afkomstig van het klooster Op den Bies.
        Frans Kools stond dit kruis af en Frans Bergsteijn plaatste het in 1971. Tekst: INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

  

        12- Berg en Terblijt - Vilt - Rijksweg: Hier werden door twee vandalen op brute wijze doodgereden
        op 1 april 2001: Diana Klijnen - Michael Loo - Michel Smits. Tekst op het kruis:         
        5-7-1982 Diana Kleijnen - 5-6-1981 Michael Loo - 2-1-1983 Michel Smits - 1 april 2001.
       
Het gedenkteken is in 2002 geplaatst.

        Limburgs Dagblad  dd 3 april 2002.  Monument te Vilt.
        dd 24 september 2001. Zeker duizend mensen hebben zaterdagavond de onthulling van een monument tegen
        zinloos geweld in Vilt bijgewoond. Het houten kruis omzoomd door jonge coniferen wil de herinnering levend
        houden aan het dramatische ongeluk op 1 april 2001, toen drie jongeren met hun auto verongelukten.
        Het drietal uit Berg en Terblijt en Reijmerstok werd achterna gezeten door twee Maastrichtenaren. Het tweetal
        wordt inmiddels dood door schuld tenlastegelegd. De Ouders van de slachtoffers waren de initiatiefnemers
        voor het monument.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        13- Berg en Terblijt - Kleinstraat no 6A: Op de binnenplaats van een boerenwoning die eigendom
        is van Math Curfs staat een fraai gietijzeren kruis dat hij gekocht heeft van een brocanteur
        in Femme en Marsche in de Ardennen. Na een opknapbeurt werd het in 1976 geplaatst en van
        een tekst voorzien. Tekst: In wind zon en regen bent U mijn hoop en zegen. 
       
Bordje met de tekst: In wind de zon en regen bent U mijn
hoop en zegen.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        14- Berg en Terblijt - Rothkransplantsoen: Vroeger stond dit kruis tegen de woning en is          
        eigendom  van Maria en Sjeng Prickaerts. Na verhuizing kreeg het deze plaats door
        dhr. Sjeng Leveau. Tekst: INRI.  Geloofd zij Jezus Christus.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

   

        15- Berg en Terblijt - Schone Poel:  Tegen een bakstenen muurtje staat een gietijzeren kruis.
        Het is in het begin van de jaren 1960 door de dienst openbare werken van de vroegere Gem. Berg
        en Terblijt geplaatst. Type Egelie: I I A b 8.  Tekst. De Heer zij met U.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        16- Berg en Terblijt - Valkenburgerweg:  Hubertushof, eigenaar Marcel Franssen die als eerste
        Doopnaam Hubertus heet. Hij noemde z'n huis naar deze jagers patroon. Hij schilderde een hert
        met in het gewei een  kruis. Het veel betekende symbool dat volgens de legende Hubertus
        bekeerde.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

 

        17- Berg en Terblijt - Vilt-Rijksweg-Cauberg:  Herdenkings kruis ter herinnering aan de voettochten
        van de H. Monulpus en Gondulpus van Aken naar Maastricht. Tekst op de voet van het kruis:
        In het spoor van Monulpus en Gondulpus. Onderweg van Maastricht via Valkenburg naar Aken.
        14-9-2001 Parochie H.Monulpus en Gondulpus Berg en Terblijt. Kruis geplaatst in 2001.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

     

        18- Berg en Terblijt-Rijksweg-Schansweg:  Klein kruisje in een stenen kapelletje.
         De kapel is gelegen op de parkeerplaats boven aan de Rasberg, op de hoek van de Bergerweg en de Schansweg.
         Ze staat op een met gras begroeide verhoging en wordt geflankeerd door twee oude lindebomen.
         Hier bouwden de Spanjaarden in 1634 een zogenaamde schans, een versterking, om te trachten de stad Maastricht
         te heroveren. Wit geschilderde kapel met een halfronde nis en een zadeldak.In de blauw geschilderde nis hangt tegen
        de achterwand een kruisbeeld met een witgeschilderde gietijzeren corpus. Het gewelfje van de nis is in schelpvorm uitgevoerd.


==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        19- Vilt-Houthemerdelweg:  Op zaterdag 3 december 2011 werd het kruis ingezegend door
        pastoor Burger. Het is een smeedijzerenkruis dat geplaatst is langs de Houthemerdelweg, een
        zijweg van de Geulgracht. Het is geplaatst door de werkgroep Kruisen en Kapellen uit
        Valkenburg o.l.v. Dhr. Melchiors. Het kruis staat aan het voetpad dat leidt naar Santiago de
        Compostela. Het symbool van de wandelaar is op dit kruis aangebracht, nl. de schelp.
        Tekst: Pelgrimeren is lopend stilstaan.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        20- Berg en Terblijt-Koelboschgrubbe:  Oorlogskruis dat ons herinnert aan de 5 Britse oorlogs
        vliegers die hier op 1 augustus 1982 om het leven kwamen. Het is geplaatst door de Stichting
        Rotswoning uit Houthem-Berg. Het kruis is gemaakt door dhr. Lei Sangen uit Houthem en is
        op 30-6-2012 geplaatst.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

    

        21- Berg en Terblijt-Schansweg no 1:  Gietijzeren kruis. Vermoedelijk een oud grafkruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

         22  - Berg en Terblijt- Schansweg no 1:   Gietijzeren kruis. vermoedelijk een oud grafkruis.
        Type Egelie:  I I I B b 2.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        23- Berg en Terblijt-Kuitenbergweg:  Ongelukskruis van Guido die hier op 23-5-2010 verongelukte.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        24- Berg en Terblijt-Vilt-Geulgracht: Oud houtenkruis tegen muur. met kleine corpus.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

    

  

        25- Berg & Terblijt- Rijksweg:   Op 6 dec 2012 verongelukte hier door een verkeersongeluk met
        fiets, de jongeman Bentho Mortiaux uit Berg & Terblijt. Hij was 13 jaren jong en geboren op 24
        1998 en woonde op de Muntweg te Berg.  Tekst op het marmeren kruisje: Boerum.Bentho Mortiaux
        24-2-1998 - 6-12-2012.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

    

      

 

         40- Berg en Terblijt- Rijksweg:  Mariakapel gebouwd in 1957 ter vervanging van een oudere
         kapel die voor 1957 afgebroken werd. Onderhoud: Fam. Boormans-Bemelmans.
         Op een altaar staat een groot Mariabeeld.

         De kapel is gebouwd in 1957 ter vervanging van een oudere kapel, die vanwege de verbreding van de rijksweg moest worden afgebroken.
         De oude kapel werd medio 19e eeuw gebouwd door de fam. Bemelmans. Hun boerderij brandde in WO II af, waarna de huidige boerderij
         op de fundamenten van de oude is gebouwd. De kapel doet eens in de twee jaar dienst als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie
        Ook het interieur is opgetrokken in mergelsteen. Het spitse tongewelf is witgepleisterd. Op een altaar staat een Mariabeeld.
        In beide zijkanten is een neogotisch raam aangebracht, voorzien van ruitvormig glas.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

         41- Berg en Terblijt- Vilt-Rijksweg-Geulgracht:  Deze kapel werd in 1971 gebouwd en heeft een Mariabeeld
         van Frans Timmermans. De architect van deze kapel is Rob Ubachs uit Houthem.
         Het beeld is gepolychromeerd en Maria is voorgesteld als de mystieke roos. Ze draagt vijf spijkers
        als symbool voor de vijf wonden van Christus. Tekst: Blief effe bie Slivruike sjtaon ein Wees Gegroetje bae

        da kint ger weer wiejer gaon.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

         42- Berg en Terblijt- Kleinstraat:  Open kapel met Luifeldak. Het bezit een Mariabeeld van
         kunstenaar Frans Gast. Aan de zijkant is het geheel afgewerkt met sier smeedwerk.

         De kapel heeft een halfrond achterwand van natuursteen. Naar voren toe is ze omgeven door wit geschilderd siersmeedwerk.
         Twee ronde bloembakken in gemetselde natuursteen verfraaien het zich op de kapel.
         Het platte luifeldak is voorzien van een kleine koperen koepel met daarop een kruis.
         Tegen de halfronde natuurstenen achterwand is een fraai Mariabeeld van Frans Gast bevestigd.

=================================================================================================================================================================================================================================================================

               Houthem

    

  

       01- Houthem- Vauersweg-Bos:  Houten kruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

  

  

    

      

  
        02- Houthem-Stevensweg-Houthemerveldweg: 
Houten kruis met corpus en zadeldak en rugwand.
        De eerste tekst die op dit kruis stond was: Hij die in de mens het goede zoekt, staat bij mijn
        vader in goud geboekt. De tweede tekst die op dit kruis thans staat is: Gij voorkomt leed en
        diepe smart, als gij uw verstand gebruikt met uw hart. Voorheen stond hier een blauw stenen
        kruis met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Bouwjaar 1930. Hier werd gebeden tegen
        kiespijn. Hier zou een landarbeider (Stassen) door een trap van een paard zijn gedood. Een
        andere versie is dat hij door de bliksem zou zijn gedood.

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.  2002.
        Stevensweg, komend vanaf de Provinciale weg na 50 meter voorbij de overweg, bij splitsing met de Meerssener-

        weg te Vroenhof. Houten kruis met afdak waaronder een corpus. Tekst: Hij die bij de mens het goede zoekt. Staat
        bij mijn vader in goud geboekt.
Eigenaar de gemeente Valkenburg. Onderhoud door de Heemkundevereniging
        Houthem-Sint Gerlach. In de 70-er jaren vervangen/geplaatst door gemeente. (Dhr. lemmerling).
        Voorheen stond dit kruis langs Stassenbeek te midden tussen autosnelweg en spoorweg te Vroenhof en was
        van blauwe hardsteen met de tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Het bouwjaar was 1930. hier werd gebeden tegen
        kiespijn. Historie: n.a.v. de dood van een landarbeider (Stassen?) door de trap ven een paard of door de bliksem
        getroffen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        04- Houthem - Strabeek:  Houten weg- of Veldkruis. Tekst: Als medeleven U niet kan troosten en
        tranen u niet verlichten. Kom dan tot mij. Voor U zal ik mij tot mijn vader richten. Jan de Kruisman

        Het kruisje is uitgevoerd met een zadeldak.

        Houthem-Sint Gerlach.  2002.
        Houten kruis met corpus. Bouwjaar 1947 of 1948. Onderhoud Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.
        Opgericht door jeugdbeweging "Jong Nederland" b.g.v. Goede Vrijdag o.l.v. hr. Schurgers. In 1973 vervangen
        door gemeente Valkenburg.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

          

        05- Houthem -Geulweg- Mussenput:  Het kruis staat binnen de omheining op het goed
        van dhr. Neutelings en is pas geplaatst in 1982. Het 1e eikenhouten corpus werd gestolen foto 05A.
        Het was vervaardigd door dhr. Baeten uit Maastricht. Het 2e houten corpus is apart van vorm en
        is van hout. Kruis heeft een houten afdak. Onderhoud sporadisch door buurtbewoonster mw.
        Geurten. Het kruis werd opgericht naar aanleiding van de 90ste verjaardag van dhr. Neutelings.
        Kruis ingewijd door pastoor Neerharen in 1982.

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.
        Op privť terrein "De Koningsstoet op de hoek Geulweg en Mussenput bij de fam. Neutelings houten kruis met

        afdak en kleistenen corpus. Geplaatst door erven Neutelings in 1982. Het wordt slecht onderhouden en verzorgd
        door buurtbewoonster Mw. Geurten. Opgericht n.a.v. de 90ste Verjaardag van Thei Neutelings en ingewijd door
        de pastoor van neerharen in 1982; het eerste eikenhouten corpus werd reeds enkele weken na de inwijding
        gestolen, nadien hangt er een kleiner corpus van acasiahout, beiden gemaakt door Harie Baaten uit Meerssen.
 

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

     

        06- Houthem - Hetjensweg-Schaepkens langs autobaan: 
        Groot houten kruis hier geplaatst in het veld. Gietijzeren corpus. Tekst: INRI.
   
     Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.  2002.
        Oorspronkelijk stond hier een ijzeren kruis, afkomstig van de plaats waar de Gerlachuskapel in de Onderstestraat
        gebouwd is. Het houten balkwerk is in 1973 vernieuwd door de gemeente. Volgens sommige oudere mensen
        dateerde dit van voor de eerste wereldoorlog en was afkomstig van de Houthemerhof, als gevolg van een
        verbouwing aldaar. Het zware gietijzeren corpus is geschonken door de fam. Philippens (ijzerwaren).
        het kruis staat afgebeeld op het bidprentje van Johannes Hubertus Schaepkens  + 1988.
     

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

        07- Houthem -Geulhem-Geulweg- Geulhemermolen: Klein houten gevelkruisje aan de gevel van de
        Geulemermolen. Tekst: Zolang het kruisje de wereld siert, en wij er ook naar leven.
        Zolang zal het brood en water geven.  J.K.
Staat J.K. voor Jan de Kruisman???
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

   

    

        08- Houthem - Sint Gerlachstraat no 2:  Aan de zijgevel van de boerderij van de fam. Mobers
        Ubachs hangt dit eenvoudig houten vliegermodel gevelkruisje met een bronzen corpus.
         Kruis van foto 08-1985-01 t/m 08-2011-02 is vervangen door kruis van foto 08-02-2015-01-02-03 op 24 juni 2015
        door dhr. Laheij  en Melchiors. Het oude kruis is geschonken aan de broer van Sjef Mobers.
        Kruis is afkomstig van Strabeek no 138 te Valkenburg Foto 23B.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

        09- Houthem - Kerkhof bij St. Gerlachuskerk:  Houten gevelkruis aan de gevel van de kerk.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

     

 

   

   

  

 

        11- Houthem -Provincialeweg-Vroenhof - Putweg:  Houten wegkruis met de tekst: INRI.
       Omgeven door 5 zeer oude lindebomen. Bouwjaar voor 1900. Het is voorzien van een bronzen corpus.
        In 1967 verkocht door de provincie aan de gemeente Valkenburg. Het oude corpus hangt in het
        Zorgcentrum Vroenhof en is waarschijnlijk van rond 1800. Het was gerestaureerd door dhr.
        Habets in 1987. Volgens pastoor Weerts van Terwinselen moet het een zeer oud kruis zijn en
        deed het dienst als rustaltaar tijdens de processies.
        Kruis is in 2014 vernieuwd door de St. kruisen en Kapellen te Houthem-Valkenburg

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach. 2002.
        Houten kruis met afdak boven corpus en omgeven door een vijftal zeer oude lindebomen Bouwjaar 1900 ??

        In 1967 door provincie aan gemeente verkocht voor fl. 1,oo. Het oude corpus hangt in de hal van het aangren-
        zende Zorgcentrum Vroenhof met bijgaande tekst: Het corpus van dit kruis is waarschijnlijk van rond het jaar

        1800. Het heeft gehangen als wegkruis in Vroenhof op de plaat waar nu de Putweg op de Provincialeweg komt. 
        De laatste restauratie vond plaats door J. Habets in 1987. Het is eigendom van de gemeente Valkenburg, die het
        in veiligheid bracht in huize Vroenhof waar het door de Montfortanen bewaard werd in het voormalige zusterhuis.

       
Volgens pasroor Weerts van Terwindelen moet dit kruis wel zeer oud zijn. In het verleden werd hier i.v.m. de
        processie een z.g. bronkaltaar geplaatst.Pastoor Weerts heeft tijdens de oorlog (40-45) dit kruis gerestaureerd.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

  

    

    

 

        12- Houthem - Sint Gerlach - Onderstestraat:  Gietijzeren wit wegkruis. Het is geplaatst op een
        houten onderkruis. Tekst op het bordje: IHS. Vroeger  hing hier een bordje op met de tekst:
        Eert het kruis dat gij hier ziet, Aanbid het niet, Aanbidt den Heer, Wiens beeld ghij ziet. Eigenaar:
        gemeente Valkenburg. N.a.v. een dodelijk verkeersongeval van Remi Hesemans uit Meerssen op
        20-11-1999 werd er nog een kleine gedachtenissteen aan de voet van het kruis geplaatst.
         Kruis is in 2014 geheel gerestaureerd en van tekstplaatje voorzien
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        13- Houthem - Provincialeweg - Putweg - Vroenhof:
       
 Stenen kruis. Tekst: Hier rust in vrede mijn geliefde echtgenoot
        de Heer T.H. Gerard Croon. Echtgenoot van mej. Barbara Duijkers, overleden te Houthem in
        den ouderdom van 40 jaren. RIP. Het toegangshek is tevens versierd met een ijzeren kruisje.
        Tekst op het hek: 1914 A.G

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

             

     

          16- Houthem - Strabeek - Klaterstraat:  Houten wegkruis met vliegermodel behuizing.
           Corpus is van hout.  Kruis werd door een landbouwwerktuig rond 1980 omver gereden; niet
           lang daarna werd ook de oude kastanjeboom vervangen door een nieuwe.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       

        17- Houthem - Strabeek - Provincialeweg no 12:  Koperen kruisje in vliegermodel om huizing.
        Het vernieuwde kruis van foto no 17B.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

     

        18- Houthem - Strabeek no 38:  Houten gevelkruis met corpus.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

    

    

              

        19- Houthem-Kloosterbos-Stevensweg:  In het Smallenbosch stond bij een kluizenaarshut een
        kapel. De Calvariekapel of Boskapel en heeft het jaartal 1828 gesticht door pastoor van Pelt op
        de plek waar kluizenaar Mathias Ackermans, overleden is in 1825 er zijn verblijf had. Kapel werd
        als rustaltaar gebruikt tijdens de processies. Eigenaar is dhr Jan Schaepkens, (+1988) uit de
        Groenstr.19 te Sibbe-IJzeren. De kapel is opgetrokken uit mergelsteen. Er hangt een groot kruis
        in zonder corpus. Vroeger hing hier een groot corpus in met aan de beide zijkanten een beeld
        van Maria en de apostel Johannes.
         Sinds de renovatie in 2013 zijn hier de beelden van Maria en Johannes bij geplaatst die gemaakt zijn
        van plaathout.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

  

        20- Houthem-Chateau St. Gerlach:   Op de binnenhof van Chateau St. Gerlach in een grote nis
        tegen de zuid wand van de kloostergang staat dit gietijzeren kruis op een hardstenen sokkel.
        Volgens de tekst bij het kruis is het in 1997 geplaatst en ingezegend door Mgr. F. Wiertz,
        Bisschop van Roermond. Eigenaar: C.Oostwegel Holding te Houthem.
        Tekst:  In cruce salus  Mgr. F.R.Wiertz episc.  J.M. Keulers par.  M C M X C V I I
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

  

    

        21- Houthem-Geulemmerweg-Grotwoning:   Kruis bij ingang van van grotwoning.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        22- Houthem-Geulhem-Geulhemerweg:   Memoriekruis ter nagedachtenis aan de slachtoffers die zijn
        verongelukt in de loop der jaren in en rondom Houthem. Geplaatst rond 2007.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        23- Houthem-Vroenhof no 49:   Stenen huiskruis in gemetseld boven voordeur.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        24- Houthem-Kloosterbos:   Houten wegkruis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

 

        25- Houthem-Geulhem-Geulemermolen:  Het was Jules Jeukens die dit kruis vervaardigde in 1975.
        Hij hing het aan zijn woonhuis te Broekhem-Noord. Toen hij naar Margraten verhuisde, verhuisde het
        kruis mee. In 2013 ging hij weer in Valkenburg wonen, maar voor het kruis was daar geen plaats.
        Hij schonk het aan de werkgroep van Kruisen en Kapellen in Valkenburg. Zij zochten een geschikte
        plaats voor het gevelkruis en kwamen bij de Geulhemermolen terecht. Dhr. Hochstenbach was vereert
        met het kruis en het werd aan de gevel van zijn zaak geplaatst.
        Op 24 juni 2015 werd het ingezegend door pastoor Burger van de parochie Berg en Terblijt.
        Het kruisje is geheel gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade die de oude verflagen verwijderde en
        het voorzag van een massief koperen dak. Dhr. Jean Spronck verfde het geheel.

         GEVELKRUIS RESTAURANT GEULHEMERMOLEN

 Het gevelkruis met houten corpus aan het pand Geulhemermolen werd in 1975 handmatig vervaardig door Jules Jeukens.
 Op de achterzijde van het kruis staan initialen met de letters "JJ" en het jaartal "1975". Jules Jeukens was sedert het begin van de jaren (19)60
 werkzaam als timmerman in dienst van de gemeente Valkenburg en woonde destijds met zijn echtgenote Mia Jeukens-Dolmans in de wijk Broekhem-Noord,
 het kruis hing aan het woonpand. In 1990 verhuisde het gezin naar Margraten, waar het kruis 23 jaren aan de gevel van de woning heeft gehangen.
 In 2013 vestigden beiden in een appartement aan het adres Trianon 43 te Valkenburg en aangezien het gevelkruis daar niet meer bruikbaar was schonk het
 echtpaar dit aan de Werkgroep Kruisen & Kapellen Valkenburg met het verzoek om hiervoor een passende bestemming te zoeken.
 Helaas kwam Jules Jeukens in februari 2014 onverwacht te overlijden. Hij had op het gebied van houtsnijwerk een autodidact artistiek begaafd talent.
 Zo restaureerde hij in 1979 de houten corpus van het wegkruis en oorlogsmonument op de splitsing van de Nieuweweg met de Hekerweg;
 naast de parochiekerk H.Johannes de Doper staat een door hem vervaardigd groot houten kruis langs de Oud-Valkenburgerweg; aan de rand van het
 Schaesbergbos langs het Oosterbergvoetpad staat een van zijn hand afkomstig houten monument ter nagedachtenis van de moord in 1965
 op de jongeman Piet Frijns en langs de Geul nabij Kasteel Oost staat een houten paneel met verwijzing naar de St.Jansbron.
 De Werkgroep heeft het door de familie Jeukens-Dolmans geschonken gevelkruis gerestaureerd. Wiel Erven uit Kunrade heeft monnikenwerk
 verricht door de oude laklagen met mesjes en fijne beitels van het houtwerk van corpus en kruis te verwijderen.
 zijn hand is ook de prachtige massief koperen kap afkomstig. Jean Spronck van de Werkgroep - schilder en kunstschilder - heeft het gevelkruis
 met corpus vervolgens van weersbestendige lak voorzien met perfect resultaat.
haar zoektocht naar een passende bestemming voor dit gevelkruis kwam de Werkgroep terecht bij Restaurant de Geulhemermolen.
 De keuze hierop kwam primair te vallen wegens de camino (pelgrimspad), die via Cornelimunster en Aken loopt naar de refugio (overnachtingsplaats)
 voor pelgrims te Houthem-St.Gerlach en langs Restaurant de
Geulhemermolen verder het graf van de H.Jacobus te Santiago de Compostela (E).
 Maar ook vanwege de uitstraling van dit historische pand en de talrijke wandelaars en fietsers. Eigenaar Henri Hochstenbach toonde zich van meet af aan
 hiermee verheugd en ingenomen. De gemeente Valkenburg verleende een vergunning: nodig aangezien het pand een officieel monument is.
 Ook mevrouw M.Jeukens-Dolmans was bijzonder vereerd met deze eervolle plaats voor het gevelkruis.
 En van zijde van de Heemkunde Vereniging Houthem-St.Gerlach en het Kerkbestuur van de Parochie H.Monulphus & Gondulphus van Berg & Terblijt en
 Parochie St. Gerlachus van Houthem werden instemming en medewerking verleend.
24 juni 2015 - de feestdag van de H.Johannes de Doper - werd het gevelkruis ingezegend door Past.J.M.Burger in aanwezigheid van genodigden
belangstellenden, waaronder de Heemkunde Vereniging Houthem-St.Gerlach, de Werkgroep Kruisen & Kapellen Valkenburg,
 mevrouw M.Jeukens-Dolmans, de heer en mevrouw Hochstenbach en vele anderen: na afloop werd op uitnodiging van de eigenaar koffie en vlaai getrakteerd
.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

    28 - Houthem-'s Heerenbeemden-Voetpad:  
         Hier aan de 's Heerenbeenden  is in 1941 een R.A.F vliegtuig neergestort en waar van de inzittende allen verongelukten
        De tekst op het tekstbordje luidt als volgt: Ter herinnering aan hen die hun leven verloren in het gevecht voor onze vrijheid.
        08-07-1941 - R.A.F.  Owens Walton Wortsworrh
        Het
kruis en de steen met tekstbordje is geplaatst door de Stichting de Rotswoning uit Berg en Terblijt.      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

  

    50- Houthem- Sint Gerlach:   De kapel werd in 1902 gebouwd door Margareta Geuskens en bezit een Mariabeeld.
        De kapel werd in 1902 gebouwd door Margareta Geuskens. In 1978 werd het eigendom overgedragen aan de gemeente
       en werd de kapel gerenoveerd. Eens in de drie jaar doet de kapel dienst als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie.
       Het interieur heeft mergelstenen wanden. Op een altaar staat op een sokkel een Mariabeeld. De neogotische ramen hebben blauwe vensters.
       De topgevel steekt boven het dak uit.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

  

   

  

  

         51- Houthem- Putweg- 's Heerenbeemdenweg:   De kapel werd in 1932 gebouwd en in 1999
         gerestaureerd. Op het altaar staat een afbeelding van Charles Vos van Sint Martinus.

         De kapel werd in 1932 gebouwd op initiatief van pastoor Ribbergh. St. Martinus was de oude patroonheilige van de parochiekerk.
         In 1999 is de kapel gerestaureerd. Eens in de drie jaar dat de kapel dienst als rustaltaar tijdens de sacramentsprocessie,
        die hier met Pinksteren wordt gehouden. Ook het interieur is witgepleisterd. De raampjes bevatten mooie glas-in-loodramen van
        Henri Jonas. Links is St.-Gerlach afgebeeld, rechts St.-Servatius. Boven het altaar staat een keramische beeld van St.-Martinus
        van de hand van Charles Vos, die zijn mantel deelt met de bedelaar.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

        52- Houthem- Sint Gerlachstraat-Onderstestraat:   De kapel werd in 1870 gebouwd en bevat een
        beeld van de H. Gerlachus. Het is een natuurgetrouwe kopie van het originele beeld.

        De kapel dateert van omstreeks 1870, toen de plannen voor de bouw werden gemaakt. Eerder stond op deze plaats een wegkruis.
       Het grote aantal pelgrims, dat de het graf van Sint-Gerlach in de nabij gelegen kerk bezocht zal mede de oorzaak zijn geweest
       van de stichting van deze kapel.Het beeld van St.-Gerlach in de kapel is een kopie van het oorspronkelijke beeld,
       dat na restauratie geplaatst is in de nabij gelegen kerk. Het altaarretabel is afkomstig uit de kerk en diende daar tot 1872 als zijaltaar.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        53- Houthem-Strabeek-Klaterstraat:   De kapel werd in 1894 gebouwd door Reinardus Philippi.
        Op het altaar staan de beelden van Maria- St. Jozef en het H. Hart. De kapel word daarom de
        familie kapel genoemd.

        De kapel werd in 1894 gebouwd door Bernardus Philippi, drie jaar voor diens dood, als dank voor de vele genezingen op voorspraak van St.-Gerlachus.
       Omdat er al een gerlachuskapel in de buurt was, is deze kapel gewijd aan de H. Familie. Jaartal en initialen staan gegrift in de sluitsteen boven de ingang.
       Eens in de twee jaar doet de kapel dienst als rustaltaar tijdens de Sacramentsprocessie.Ook het interieur is witgepleisterd.
       Het plafond heeft een eenvoudig kruisribgewelf. Op een altaar staan beelden van Maria, St. Jozef en het H. Hart.    

=============================================================================================================================================================================================================

         IJzeren.

        

      

    

        
        01- IJzeren - Groenstraat:
  Bij de fam. Dresen hangt dit kruis vanaf 1970 en vervangt een vroeger
        houten kruis.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       

    

  

        02- IJzeren - Heerstraat:  Dit mooie gietijzeren kruis met vele bladornamenten en met aan de voet
        in de nis een engelen figuur. Restauratie is dringend gewenst. Het is een devotie kruis.  Type Egelie: I I B b 3.
        Het kruis in de Heerstraat staat op een zeer oud kruispunt van diverse wegen. Het betreft hier de oude heerbaan van Aken via Gulpen naar Maastricht.
        Kruis is in 1999 vakkundig gerestaureerd door Wiel Erven uit Kunrade. Het kruis werd gezandstraald en op nieuw geverfd.
        De fam. Blom die de zorg over dit kruis heeft.
        Het was dhr. Bert Melchiors uit Noorbeek die de restauratie van dit kruis coŲrdineerde en begeleide.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        03- IJzeren - Heerstraat:  Eenvoudig houten boomkruis met corpus. Het eerste kruis werd hier
        geplaatst in ca 1920. Het is een devotie kruis.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

     

        04- IJzeren - Oude Heerstraat:  Dit eenvoudig ijzeren kruis in groene verf staat hier als een
        vroomheids kruis teken van Geloof en om getuigenis af te leggen of te wel ter heiliging van de arbeid.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

    

        05- IJzeren - Limietstraat-Kruisstraat:  Voor 1989 stond in de nabijheid een smeedijzeren kruis.
        Houten kruis met afdak en crucifix is in het najaar van 1989 geplaatst nadat het vernield was
        Ton Luyten uit IJzeren knapte het op en herplaatste het.
        Tekst in 2011:  U brengt vrede en straalt goedheid uit.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

        06- IJzeren - Limietstraat no 17:  Bij de fam. Hendriks-Martens hangt dit gevelkruisje aan het
        vakwerkhuis. Het is een klein model in vliegervorm.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     07- IJzeren-Heerstraat no 105;  Klein Hekkruisje

  ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       08- IJzeren- Heerstraat no 105;  Klein houten gevelkruisje met corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

  

        20- IJzeren- Limietstraat:  Mariakapel In de Limietstraat. Ze is gebouwd in 1955 als blijvend rust-altaar voor de jaarlijkse processie.
        Op het altaar staat een prachtig   Mariabeeld. Voor de kapel   is een gemetselde waterput.
        
 
=================================================================================================================================================================================================================================================================

               Oud Valkenburg.

     

       01- Oud Valkenburg -Oud Valkenburgerweg- Kerkhof:  Kapel met kruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

  

        02- Oud Valkenburg -Oud Valkenburgerweg:  Veld- of Hagelkruis van smeedijzer. Voor 2005
        stonden er twee stevige dennenbomen bij. Tekst: INRI. Kruis is in 2006 gerestaureerd en twee nieuwe bomen geplant.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        03- Oud Valkenburg - Oud Valkenburgerweg-Kerkhof:
        Op het kerkhof van Oud Valkenburg staat in deze kleine kapel een groot houten kruis.
        Het Assielkruis - zoals het in de volksmond word genoemd.
        Het is voorzien van een houten corpus en op het kruis staat het jaartal 1387.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

    

   
        04-Oud Valkenburg - Oud Valkenburgerweg: Tegen een grote lindeboom staat dit prachtig groot kruis
        in vlieger model. Het kruis heef een vrij klein corpus. en is in 2005 gerestaureerd.
        Het houten kruis staat hier al sinds mensenheugenis. Het is eigendom van de familie Wimmer van de
        boerderij te Oud Valkenburg. De tekst luidt: In hoc signo. Dit kruis is gemaakt door Jules Jeukens van
        de gemeente werken uit Valkenburg in december 1980. In 2012 is het kruis gerestaureerd door twee
        leden van de Heemkundevereniging uit Schin op Geul nl. Hub van Weersch en Lambert Straaten.
        Sjef Willems nam het verfwerk voor zijn rekening.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

         05- Oud Valkenburg-Oud Valkenburgerweg-Heemkundetuin:  Houten kruis in de Heemkundetuin.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

      

      

     

        10- Oud Valkenburg-Sint Jansbosweg:   Mariakapel met kruis geheel uit Mergelsteen.
       
Kruis achter Mariabeeld geheel uit Mergel.
        Deze Mariakapel is gebouwd van mergelsteen in 1957, ter vervanging van een oudere kapel die
        medio 19e eeuw gebouwd werd door de fam. Bemelmans, ze doet thans diens als rustaltaar tijdens
        de Sacramentprocessie. In de kapel staat een Mariabeeld met Jezus kindje op de arm. Het geheel
        wordt afgesloten door een smeedijzeren hekwerk.
 

==============================================================================================================================================================================================================

               Schin op Geul.

    

   

  

    

     

   

     

          01- Schin op Geul - Gerendal- Gerendalsweg:  Het zeer oude houtenkruis in het Gerendal.
          Dit kruis is zoals U ziet  ook al eens van een nieuw corpus. De oude twee handjes zitten er nog aan.
          Rond 1977 plaatste men er een eenvoudig smeedijzeren kruis dat dienst deed tot ca 1995.
          Na 1995 plaatste men het huidige kruis met de prachtige tekst:
          Tekst op het bordje: Gank mer wiejer en maak andere bliejer.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

     

    

        02- Schin op Geul - Graafstraat-Walem:  Op deze hoek staat een rijkelijk versierd en goed
        onderhouden gietijzeren kruis met een crucifix en aan de voet Maria en Johannes.
        De Gemeente Valkenburg onderhoud dit 100 jaar oude kruis. Type Egelie: I I A b 10.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        03- Schin op Geul - Heideweg-Onderste Heideweg:   Na vraag bij de Grachtstraat bewoners
        levert tegenstrijdige berichten op. Mevr. Bemelmans dacht dat dit kruis er al hing en dat daar ooit
         een boer onder zijn kar verongelukt was.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

  

        04- Schin op Geul - Grachtstraat:  Dit houten kruis hangt op privť terrein en hangt hier van 1989.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

        05- Schin op Geul - Krekelsbos-Kerkeveld:  Bij de woning van de fam. J. Waelen staat sinds
        mensenheugenis een eenvoudig wit smeedijzeren kruis. Het kruis is in 2008 gerestaureerd
        door Wiel Erven uit Kunrade.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        06- Schin op Geul - Krekelsbos-Kerkeveld no 1:  Gevelkruisje aan het woonhuis, Kerkeveld no 1.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

    

    

       

 

        07- Schin op Geul - Kerkeveld:  Dit gietijzeren kruis staat enkele jaren en moet beschouwd worden
        als een Devotiekruis. Type Egelie: I I A b 3. Kruis is in 2012 gerestaureerd door Wiel Erven uit
        Kunrade een vakman pure klasse wat betreft gietijzeren kruisen.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        08- Schin op Geul - Breeweg: Engelberwaarder-altaar-kapel. Deze doet dienst als rustaltaar bij
        de div. processies. Eigenaar de fam Bemelmans. Kapel is in de jaren 50 gebouwd.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

        09-  Schin op Geul -Kerkplein -Vinkenbergstraat:  Het oude houten kruis hier op het kerkplein dat
        omstreeks 1960 geplaatst werd door de gemeente Valkenburg. Het is vermoedelijk gemaakt door
        Jules Jeukens in opdracht van de gemeente Valkenburg. Het kruis is in 1991 verdwenen.
        Foto 09C Het in 1992 vernieuwde kruis ter vervanging van het oude houten kruis
        Het is vervangen door Theo Salden en verplaatst op zaterdag 2 nov. en ingezegend door pastoor      
        Bender. Tekst: Jezus Maria Jozef, bid voor ons.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        10- Schin op Geul - Keutenberg no 1:  Boven op de Keutenberg stond in de tuin van woning 1A een
        schitterend gietijzeren kruis. Tekst: Vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, overal
        bewijst men hem eer. Psalm 113-3. Toen de eigenaar, mevr. Keulers verhuisde naar Schin op Geul
        nam ze het kruis mee naar het nieuwe woonadres. Kruis is verdwenen in 2003.
        De nieuwe bewoners plaatsten toen voor 2011 het huidige houten kruis, foto 10B.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

  

             

     

        11- Schin op Geul -Engwegen- Keutenberg:  Mevr. Tiny Kleijn Cui\ypers, die hier aan het begin   
        van het voetpad naar de Gronselerput woont, verteld dat haar moeder dit kruis omstreeks
        1920 in Maastricht kocht en het aan de overkant bij haar ouderlijke woning liet plaatsen.
        Later werd het verplaatst naar de huidige locatie. Type Egelie: I I A b 10.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

        12- Schin op Geul - Engwegen-Valkenburgerweg:  Mevr. Lemmens besloot in de hoek van de tuin
        een kruis te plaatsen. Het werd vervaardigd door dhr. Saners uit Houthem. Ad Lemmens metselde
        zelf een voetstuk. Het kruis werd in 1988 geplaatst.
       
Tekst: In de sjŤm van 't kruus leep nog nemes verlore.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        13- Schin op Geul - Berghof:  Houten wegkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        14- Schin op Geul - Keutenberg:  Smeedijzeren wegkruis met de symbolen van een hamer en
        nijptang en ladder ten teken van de kruisiging en kruis afname van Jezus Christus.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

    

    

    

  

        15- Schin op Geul - Schoonbron - Ransdalerweg: In 1983 werd dit kruis geplaatst op
        initiatief van dhr B. Marcus. Leo en Lambert Lemmens maakten het houten kruis waarop een
        bijna 200 jaar oude corpus werd gehangen. Tekst: Looft de Heer. Aan ieder die hier voorbij zal
        gaan, zonder een oog op hem te slaan. Hoe zal het later met hem gaan, als ze voor hun rechter
        staan. Kruis is in 2004 gerestaureerd.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

      

        16- Schin op Geul - Valkenburgerweg no 14:  Sinds mensenheugenis hing hier al een kruis aan de gevel
        van het woonhuis van de fam. Smeets. In 1953 kreeg het de huidige bestemming. Het kruis is
        geheel uit keramiek.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        

        17- Schin op Geul - Prov. weg-Strucht - Veeweg:  Voor 1970 stond hier een gietijzeren kruis van het
        Type Egelie no I I I A b 4 met in het centrum een afbeelding van de Goede Herder en aan het voeten eind
        twee vrouwen figuren. Op de sokkel van dit gietijzeren wegkruis staat het  jaartal 1912.
        Het kruis van foto 17-1977-01-en 17-1992-01 is echter van latere datum hier geplaatst. In het hart van het kruis is een
        afbeelding van God onze Vader. Op de kruiseinden afbeeldingen van drie engelenhoofdjes.
        Aan het voeteneind een afbeelding van Maria. Type Egelie: I I I B b 2. Foto 17-1997-01 t/m 17-2010-01
        Het kruis van fotos van een type dat niet nader omschreven is en dateert van na1998.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   '

     

      

        

        18- Schin op Geul- Walem-I gene Woudzeder:  Het eenvoudig zwart-wit geverfd kruis staat hier al
        van voor 1900. Dhr. Knoren heeft hier in 1903 twee lindebomen geplant en toen stond dit kruis er al.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        19- Schin op Geul-Mauritsiussingel:  Gietijzeren wegkruis met in het hart van het kruis een
        afbeelding van de H. Barbara. In de voet van het kruis een afbeelding van apostel Petrus.
        Tekst op het kruis: Veuls doe dich allein sjtaon Gaer wil ich mit dich gaon.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

         20- Schin op Geul-Baanweg-Station:   Houten kruis samen gesteld uit de restanten van een boom.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        21- Schin op Geul- Valkenburgerweg no 14:   Houten gevelkruisje met tekst.
        Tekst: Horizon bis Horizon  Der miensj bei 't KrŻts  Kint jeeder Zin  'tVerlange nao 't

        Paradies  Zal Sterker Zin.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

   

   

         22- Schin op Geul-Valkenburgerweg-Holleweg: Dit houten kruisje is een vervanging  van het kruisje
        aan de lindeboom. Het werd gehangen door de gemeente Valkenburg. Het is vermoedelijk gemaakt
        door Jules Jeukens die in dienst was van de gemeente Valkenburg
        De boerderij is eigendom van de familie Wijnands. Tekst:  INRI.
        In 2011 werd het kruis geheel vernieuwd.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

     

  

         23- Schin op Geul-Opscheumer-Delkensweg:   Dit klein ijzeren kruis geflankeerd door door twee
        taxusboompjes mooi vierkant geschoren. Erachter staan enkele nieuwe berkenboompjes. De fam.
        Huntjens onderhoud de beplanting sinds jaar en dag.
        Het kruis is in 2007 gerestaureerd door Chris Willems uit Ubachsberg. Hij heeft er een nieuw
        kruishout met corpus op aangebracht.
        In 2013 Is er een nieuw kruis geplaatst door Wiel Erven en Chris Willems. Het kruis was verkregen
        van een dochter van de familie Lardinois uit Eperheide. Het kruis had jaren dienst gedaan als grafkruis
        op het kerkhof te Epen. Het kruis is zelf gemaakt door dhr. Lardinois, die als beroep smid was.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        24- Schin op Geul- Walem.  Het verdwenen kruis te Walem.  Het is ca 1995 verdwenen.
        Het was van het type Egelie:  I I I B b 2.     

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

     

      26-27-28-Schin op Geul;Twee kruisen die zijn verdwenen. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

    

             

    

     

        40- Schin op Geul- Valkenburgerweg-Hoogbeek:  Maria kapel. De kapel is in 1946 gebouwd als
        dank dat men de oorlog goed had doorstaan. Ze is gewijd aan Maria. In 2001 geheel gerestaureerd.

        Open wegkapel van kunradersteen met schilddak, dat met leien is gedekt.De kapel werd in 1946 gebouwd door de buurtbewoners van
        Schoonbron   als dank voor het feit, dat de buurtschap de oorlog goed had doorstaan. In 2001 werd de kapel gerenoveerd.
        De open kapel met een ijzeren hekwerk heeft een neogotische ingangsboog. Op de top van de gevel staat een kruis.
        Op de hoeken van de steunberen staat een pinakel. In de zijmuren zijn kleine neogotische ramen aangebracht.
        binnen is de kapel glad gestucadoord en crÍmekleurig geschilderd

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

 

    51- Schin op Geul- Walem- Walemerweg:   Mariakapel die volgens inscriptie in 1828 gebouwd
         zou zijn. Op een altaar staat op een halve maan een Mariabeeld met kind. De kapel werd in 2013
         geheel gerestaureerd.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================

       Sibbe.

       

    

  

        01- Sibbe - Bergstraat no 2: Een van de vele houten kruis in Sibbe die rond 1960 door de gemeente
        de oude kruisen hebben vervangen. Het is gemaakt door Toine Dorren.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

       

      

   

        02- Sibbe - Dorpstraat:  Houtsnijwerk gevelkruis. Het hangt aan de gevel van de boerderij van dhr.
        Rutten. Dit gebeurde rond 1960 in opdracht van de gemeente Valkenburg. Het geheel is versierd
        met bloemen. Het kruis is vervaardigd door Toine Dorren van de gemeentewerken te Valkenburg.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        03- Sibbe - Dorpstraat no 75: Na herhaaldelijke vernielingen van het wegkruis langs de weg besloot
        dhr. Franssen om een kruis op z'n gevel te hangen. Tekst: INRI.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        04- Sibbe - Gatestraat no 9:  Bij de fam. Caelen hangt dit mooie kleine gevelkruisje. Het is gemaakt
        door een broer van dhr. Caelen. Het is hier in 1995 opgehangen.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

  

         05- Sibbe - Hemelrijkstraat no 14-Torenweg:  Dit houten kruis dateert van rond 1960 en is
         vervaardigd door Twan Dorren en Jules Jeukens.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

  

  

        06- Sibbe - Maastrichterweg:  Het oude kruis aan de Maastrichterweg.
        Voor ons allen onderging hij deze smadelijke kruisdood. Mijn Jezus
        Barmhartigheid.  Deze tekst op het bordje duidt op een Devotiekruis, een teken van geloof.
        Twan Jacobs uit Sibbe onderhoud dit kruis en zorgt dat er altijd een bloemetje bij staat.
        Het kruis is in 2016 gerestaureerd door de werkgroep Kruisen en Kapellen uit Valkenburg.
        Voor het onderhoud zorgt thans mevr. Nelly v d Venne-Bisscheroux
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     

  

        07- Sibbe - Rosastraat:  De Buurt bewoners i.s.w. met de c.v. De Kwakkers hebben dit kruis
        geplaatst rond 1970 en zorgen ook voor het onderhoud.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

        08- Sibbe - Sint Rosastraat - Dorpstraat:  Het oude woonhuis van de laatste burgemeester van Sibbe
        dhr. Wijnands, die veel heeft gedaan voor het in standhouden van de kleine monumenten.
        Vroeger rond 1900 hing dit kruis aan een grote dikke lindeboom. Nadat deze was omgevallen
        het kruis aan de gevel bevestigd. De boerderij is thans eigendom van de fam. Weusten.
        Kruis is gemaakt door Toine Dorren van de gemeentewerken uit Valkenburg.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

    

        09- Sibbe - Sibberkerkstraat no 91:Houten gevelkruis aan de gevel van de boerderij van Ernest Franssen
        Dit is ook weer een van de kruisen die in opdracht van de gemeente Valkenburg zijn vervaardigd
        en geplaatst. Het is gemaakt door Toine Dorren.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

  

        10- Sibbe - Kenkersweg no 6:  In de nis op armhoogte een kruis met een Christus en twee
        potjes bloemen. Het kruis is meer dan 100 jaar oud.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        11- Sibbe- Dorpstraat-Sibberhuis no 78:  Gietijzeren wegkruis. Type Egelie:  I I A b 5.1
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        12- Sibbe- Dorpstraat no 7:  Klein houten gevelkruis in vliegerkap model.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

     

        13- Sibbe-Bemelerweg-Dorpstraat:   Smeedijzeren wegkruis. Tekst: Bid voor ons.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        14- Sibbe-Lokerstraat no 24:   Klein houten kruisje in vliegermodel met rugwand. Tekst:  INRI.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

        15- Sibbe-Heerstraat-Hoeveweg:   Vrij nieuw kruis in vlieger model met tekstplaatje.
         Tekst: U brengt vrede en straalt goedheid uit.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        16- Sibbe- IJzerenkoeweg:   Op de splitsing van landwegen staat dit oude smeedijzeren
        veldkruis met corpus.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        17- Sibbe-Bemelerweg no 1-Bieemelerhofke:  Gietijzeren kruis met de afbeelding van Maria.
        Vermoedelijk een oud grafkruis en eigendom van Walter Weusten.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

  

        18 -19- Sibbe:  Onbekend.  Wie helpt???
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

     

        40- Sibbe - Sibberkerkstraat - R.K. Kerkhof: Centraal kerkhofkruis in de kapel die van
        mergelsteen is opgetrokken. Het kruis heeft geen corpus.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        41- Sibbe- Sint apoloniastraat-Sint Rozakapel:  Deze kapel is gewijd aan de H. Roza, patroon
        heilige van Sibbe. Door toedoen van dhr. Wijnands, die een eereprijs won voor het vervaardigen van
        rustaltaar voor de processie. Dit alles gebeurde in 1922. In 1979 werd toen deze kapel gebouwd
        die is opgetrokken uit mergelstenen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================

        Valkenburg.

     

    

    

   

         01- Valkenburg -Pr. Beatrixsingel-Koningswinkelvoetpad: 
         In 1973 of 1974 geplaatst door de gemeente Valkenburg op de plek waar ooit een blikseminslag
         in een boom plaats vond iets wat het oude kruis symboliseert. Kruis is gemaakt door Jules Jeukens.
         Het nieuwe houten wegkruis dat hier   geplaatst werd door H.Melchiors en dhr Laheije in 2010.
         Het is een houten kruis met rugwand en zadeldak.
         Tekst: "Aanzie het kruis, Aanbid het niet. Aanbid de Heer, Wiens beeld gij ziet".

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.  2002.
        Prinses Beatrixsingel tegenover de van Brabantlaan oftewel bij ingang Koningswinkelvoetpad houten kruis met

        afdak boven corpus; bevestigd op restanten oude boom. Tekst: Aanzie het kruis Aanbid het niet Aanbid de Heer
        Wiens beeld gij ziet.
Eigenaar de gemeente Valkenburg. Onderhoud: Dhr. Mohr: werkgroep Heemkundever.
        Houthem-Sint Gerlach. In 1973 of 1974 geplaatst door de gemeente op de plek waar ooit een blikseminslag in een
        boom plaatsvond. In het hout waarop het kruis bevestigd is, is dit symbolisch weergegeven middels een flinke
        inkerving van het hout.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

      

  

        02- Valkenburg - Cauberg- Daalhemmerweg:
       
Gevelkruis is uit 2004. Het is een houten kruis met een gegoten corpus
        Het hoe en waarom van dit kruis is onbekend. Voor 2004 hing hier een ander houtenkruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

                

        03- Valkenburg - Midden Cauberg:  Stenen wegkruis. Tekst: Heer behoud ons geloof 100 d.
        20 maart 1903.  1923-1933.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        04-Valkenburg - Bovenaan Cauberg:  Herdenkings kruis ter herinnering aan de voettochten van
        de H. Monulpus en Gondulpus van Aken naar Maastricht. Tekst op de voet van het kruis: In het
        spoor van Monulpus en Gondulpus. Onderweg van Maastricht via Valkenburg naar Aken.
       14-9-2001 Parochie H.Monulpus en Gondulpus Berg en Terblijt. Kruis geplaatst in 2001.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

   

  

    

               

    

  

     

    

       

    

        

  

        05- Valkenburg - Drie Beeldjes:  Bouwjaar 1739, met in het midden een zeer mooi kruisbeeld dat
        men roemt als een der mooiste uit de omgeving. In 1880 werd het voetstuk van mergel
        vernieuwd door Naamse steen. Hierin is in de nis het St. Rochusbeeldje geplaatst. Op de plaat
        staat de tekst: Moryuus est pro nobis, ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illovivamus.
      
 Wat betekent: Hij is voor ons gestorven, opdat wij waken of slapen met hem mogen leven.
        Links de H. Maria en rechts de H. Johannes.
        In 2014 werden de Drie Beeldjes geheel gerestaureerd. Het was in 2014 275 jaar geleden
        dat de toenmalige graaf van kasteel Schaloen, Maxillianus Henricus Hoen de Cartils opdracht gaf tot
        het plaatsen van deze Calvarie beeldengroep. Het geheel ging met enige feestelijkheden gepaard.
      

        Limburgs Dagblad 20 april 1973.  KopieŽn, maar toch: terug.
        Valkenburg, 20 april
 - Op de vooravond van Goede  Vrijdag zijn de beelden van Christus, Maria en Johannes
        teruggekeerd op hun plaats aan de wandelweg tussen Valkenburg en Schin op Geul. Willeswaar niet de antieke
        beelden die er eeuwenlang hebben gestaan, maar kopieŽn ervan. De originelen zijn in 1970 door antiekdieven
        gestolen. Eerst werden de beelden van Maria en Johannes in de Geul gegooid; na teruggeplaatst te zijn werden
        ze ontvreemd. Ze zijn spoorloos, evenals het corpus dat kort daarop van het kruis werd geschroefd.
        Het kerkbestuur van Oud Valkenburg heeft thans uit de opbrengst van een actie die fl 2500 opbracht, door
        Sjef Eymael kopieŽn laten maken naar oude foto's. De gelijkenis is uitstekend. Uit voorzorg tegen mogelijke
        nieuwe diefstal zijn de kopieŽn gemaakt uit cement en bovendien stevig in cement verankert.
    

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

     

        06- Valkenburg - Drie Beeldjes:  We spreken altijd van de Drie Beeldjes, maar eigenlijk moeten
        we spreken van de 5 beeldjes. Het kruisbeeld-H. Maria- H. Rochus- H. Johannes en het kleine
        Maria beeldje in de boom tegenover de Drie Beeldjes.
        In de boom tegenover de Drie Beeldjes is dit Maria beeldje geplaatst. Wie heeft het geplaatst?
        Tekst: Ga niet aan mij voorbij zonder een ave aan mij.

        Tekst van Jean Slijpen-Veldkruus over het beeldje.

        De 94 jarige mevrouw Vliegen-Van Weersch (van Hotel -Pension Mimosa) is niet zo goed meer ter been, maar jarenlang
        wandelde ze op gezette tijden naar de "Drie Beeldjes". Precies daar tegenover staat de Beuk waar op de plek van een,
        laagzittende uitgebroken tak, een mooie "nis" was ontstaan. Telkenmale als ze daar dan zat te rusten en te genieten van de
        omgeving dacht ze "dat zou een mooi plekje zijn voor een Maria beeldje". Deze gedachte bleef haar bezighouden; totdat ze
        er 'n keer met haar dochters over sprak en een van hen opperde dat ze nog twee identieke beeldjes had liggen, waarvan ze
        er best een wilde afstaan. Samen hebben ze toen de daad bij het woord gevoegd en het beeldje in de uitholling bevestigd.
        Om te voorkomen dat iemand het eruit zou halen hebben ze het toen nog met een stevige schroef verankerd; ... en dat alles
        zonder dat iemand daar weet van had.
        Jarenlang heeft ze ervan genoten totdat er in 2011 een onbekend iemand, het Maria beeldje aan de onderzijde heeft vrij
        gekapt (gehalveerd) en er een beeldje van "Franciscus van Assisi" onder geplaatst. Op z'n zachts gezegd "dood jammer"
        dat de fraaie creatie is opgeofferd of moeten we zeggen vernield? Hoewel deze "verbouwing" zeker met goeie intenties is
        uitgevoerd, het zag er niet uit! Mevrouw Vliegen - van Weersch wilde "haar geheim altijd stil houden maar toen ze in m'n
        artikel  "De Boom als kunstenaar"het verbouwde beeldje terug zag, besloot ze haar geheim te delen. Zij benaderde mij,
        vertelde haar geheim en gaf aan dat het haar zeer aan het hart ging, dat het beeldje, door de boom zo mooi omsloten en tot
        een fraaie creatie gevormd, vernield was. Zij stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken en zo kwam het dat dhr.
        Jan Fernee uit Zwaag, die al meer dan 40 jaar vakantiegast is bij Mimosa, haar in 2012 aanbood, om het beeldje met
        behulp van het 2e  exemplaar, dat nog steeds in bezit was van haar dochter, te herstellen. Nu is de cirkel weer rond en mag
        de beuk de rest doen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

               

      

  

        07- Valkenburg - Emmaberg:  Houten wegkruis op kinderkopjes sokkel. Corpus is gemaakt door
        Jean Weerts uit Maastricht Kruis is geschonken door dhr. Kissels en Lena Janssen.
        Harry Moonen heeft het kruishout gemaakt.Pastoor Welters heeft het kruis ingezegend 1-6-1947
        Het is een dankkruis uit de oorlog. Gerestaureerd door Jules Jeukens uit Valkenburg
        Tekst: Uit dankbaarheid 2e Wereldoorlog 1940 - 1945. Das Kreuz ist aller hoffnung stern im
        kreuz allein ist segen. Drum planzen wir das kreuz des hernn auf Bergen an steg und wegen.

       
In 2014 is het kruis geheel gerestaureerd door Dhr Laheij en Melchiors uit Valkenburg. Het metsel-
        werk werd verzorgd door dhr Hongs uit Mechelen. Op het tekstplaatje staat de tekst: Hulde aan

        Christus Koning.

        Limburgs Dagblad dd 07-06-1947
        Plechtige kruisplanting,

        Zondagmiddag had op het kruispunt Nieuwe Weg-Heek een korte doch ontroerende plechtigheid plaats. Op deze
        wegsplitsing werd een groot eikenhouten kruisbeeld opgericht. Uit dankbaarheid dat Valkenburg op wondervolle
        wijze uit de oorlogsdagen bevrijd werd. Het idee hiervoor werd genomen door de buurt Nieuwe Weg-Emmaberg-
        Heek: het comitť, dat de initiatiefnemers gekozen hadden, heeft bergen werk verzet om deze kruisplanting thans
        reeds te kunnen doen plaats hebben. Aan huize Kissels stelden zich vrouwen der F. Familie op, daarna de
        mannen, allen bewoners van de Nieuwe Weg: verder bruidjes, parochiegeestelijkheid, het dagelijks bestuur der
        gemeente Valkenburg, afgevaardigden der K.A.. het Kerk, zangkoor en de harmonie Kur-Kapel.
        Het kruisbeeld werd door een achtal sterke jongemannen, ook van de Nieuwe Weg, medegedragen in de stoet.
        Bij de plek aangekomen werd het kruisbeeld op de grond gelegd tussen een zee van bloemen. Hierna zegende
        Pastoor Welters het kruisbeeld. Een meisjeskoor declameerde enige verzen, waarna ook dhr. Pisters een vers
        ten beste gaf. Van tevoren had dhr F. Huntjes in een mooie toespraak de betekenis geschetst van deze
        kruisplanting. Ook hoopte spreker, dat de processie niet de Nieuwe Weg zou vergeten. Daarna werd het kruis
        geplant. Nu hield pastoor Welters een gloedvolle toespraak, zoals alleen pastoor Welters dat kan.
        Ook burgemeester Hens hield een korte, doch betekenisvolle speech, waarbij hij als hoofd der gemeente dank
        bracht aan de initiatiefnemers. Tot slot speelde de harmonie Kur-Kapel het "Aan U, o Koning der Eeuwen", dat
        door alle aanwezigen uit volle borst werd medegezongen. Na de inzegening zong het kerk, zangkoor "Ecce
        Quomodo Moritur".

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

     

  

        

        Het ongevallenkruis aan de Nieuweweg te Valkenburg.
        In de Maas- en Roerbode van 6 december 1890 staat het volgende bericht:

        Heerlen, De voerman Mobers alhier had Woensdag avond het ongeluk, onder zijne zwaar beladen kar te geraken,

        met het gevolg, dat hij aan de bekomen kneuzingen is overleden.

        Johannes Mathias Lodevikus Mobers ( Louis) werd geboren te Voerendaal op 25 october 1848. Hij was de zoon
        van Jan Peter Mobers ( van beroep Karreman) en Maria Elisabeth Schoenmakers. Als vierendertig jarige
         jongeman huwde Louis Mobers op 9 augustus 1883 te Voerendaal met de dan negenendertig jarige Anna
        Catharina Linden, geboren op 21 maart 1844 te Voerendaal. Ten tijde van hun huwelijk was Louis Mobers voerman
        van beroep. Hun Huwelijk bleef, zover bekend, kinderloos wat eigenlijk ook niet verwonderlijk is gezien de leeftijd
        van de bruis ten tijde van haar huwelijk.

        Aldus de Maas en Roerbode.

        De Limburger Koerier maakte reeds op 4 december 1890 de volgende melding.
        Begin december 1890 was de winter in Zuid Limburg al goed ingetreden. Sneeuwval had gezorgd voor gladde
        wegen en vooral de voerlieden hadden hier problemen mee. De voerman W. Sonnenschein uit Heerlen kreeg een
        met steenkolen beladen kar over zijn voet en een hand waardoor hij de laatste uiteindelijk moest missen.
        Een dag later gebeurde echter een ongeluk met een fatale afloop. In de avond van 3 december 1890 keerde Louis
        Mobers met zijn doorgaands zware vracht winkelgoederen terug van de markt in Maastricht. In de Valkenburgerberg
        ( bedoeld is hier de Nieuweweg) kwam hij door een ongelukkige val voor de wielen van zijn kar terecht. Onduidelijk
        is of hij van de bok is gevallen of, lopende naast de kar, is uitgegleden. Het wiel van de kar ging hem tussen borst en
        buik over het lichaam. Zwaar gekwetst bleef hij liggen. De ijlings ontboden geneesheer constateerde "ernstige
        beleediging der inwendige organen" waaraan hij, na enkele uren smartelijk lijden, in de ochtend van 4 december
        om half elf overleed. Een der eerwaarde geestelijken van Valkenburg had hem kort daarvoor nog de laatste
        genademiddelen der kerk toegediend.

        Aldus de Limburger Koerier op 4 dec.           

        08- Valkenburg - Nieuweweg:  Hout gesneden wegkruis met corpus. Het is rond 1960 geplaatst.
        Het is het memoriekruis van Louis Mobers die hier verongelukte met paard en kar.
        Het kruis is gesneden door Jules Jeukens van Valkenburg.

        08- Valkenburg - Nieuweweg:  Het memoriekruis van Joannes Mathias Lodevikus Mobers met de
        roepnaam Louis. Hij werd geboren te Voerendaal op 25 october 1848. Hij verongelukte hier met
        kar en paard op 3 december 1890. Hij kwam van de markt in Maastricht en zijn kar was beladen
        met winkelgoederen. Het was de dag van 3 december zeer slecht weer en de wegen waren
        spiegelglad. Het kruis is geplaatst door H. Melchiors en G. Laheije met medewerking van Wiel
        Erven uit Kunrade die ook het kruis heeft gerestaureerd. Het is geplaatst op 7 juni 2011.
        Tekst: Hier verongelukte op 3 december 1890 voerman Louis Mobers. RIP.
        
Louis Mobers leefde nog een dag en stierf op 4 december 1890.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        09- Valkenburg - Euverem:  Houten kruis op de binnenplaats van de boerderij. Het grote kruis is
        uitgevoerd in vliegermodel.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        10- Valkenburg - Hekerweg-Hellebeukerweg:  Het nieuw geplaatste kruis dat vroeger stond
        tegenover de huidige plaats. Het is een houten kruis met een corpus van een legering van  
        gegoten tin en lood. Het is hier in 2005 geplaatst.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        11- Valkenburg -Hekerweg-Boschweg: Smeedijzeren wegkruis dat hier al in 1993 stond. Het is in
        1999 herplaatst na een opknapbeurt. Het stond voorheen aan de overkant van de weg.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12- Valkenburg - Heierveldweg - Heierhof:  Houten wegkruis met zadeldak. Vroeger stond er de
        tekst bij : Luister naar God zijn geboden, opdat Hij zal luisteren naar Uw gebeden.
       
Enige jaren hang deze gietijzeren corpus die het kruis van afbeelding 23 vervangt.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        13- Valkenburg - Kloosterweg no 3:  Houten gevelkruisje in vliegermodel. Kruis hangt aan de gevel
        van de woning van de fam. Vonken. Het is gemaakt door dhr. Slangen uit Simpelveld en hangt hier sinds +/- 1975.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     


        14- Valkenburg - Lijksweg - Plenkert:  Het oude kruis dat vervangen is door afbeelding no 14B.
        Vroeger stond de volgende tekst op het kruis: Het mooiste geschenk dat gij mij kunt geven is
        met elkander in vrede leven. Jan de Kruisman. (Jan Willems) Het kruis is in 1971 geplaatst in
        opdracht van W.Ramakers en gemaakt door Jan de Kruisman.
        Houten kruis. Dit is het vernieuwde kruis van foto no 14D
        Het kruis heeft een rugwand en zadeldak. Het is geschonken door de familie A. Pinckers-Brands.
        Tekst op het kruis: Dat gij me hier ontmoeten zou kwam niet in Uw gedachten.
        Toch ben ik op Uw komst geduldig blijven wachten.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

      

  

        15- Valkenburg - Nicolaes kerk- Kerkstraat:  Houten kruis tegen de Nicolaes kerk.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

 

        16- Valkenburg- Kerkstraat no 27 bij Nicolaes kerk:  Gevelkruis aan de pastorie te Valkenburg.
        Hier hangt al sinds 1904 een kruis. Tekst: 't waor veur uuch.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   

        17- Valkenburg - Broekhem-Beekstraat:  Houten weg- of veldkruis. Tekst: In hoc signo vinces.
        Wat betekend: Overwin door dit teken. Eusebius. Het kruis is uitgevoerd met een zadeldak en
        bezit een koperen kruis met koperen corpus.
         In de jaren 90 werd het kruis vernieuwd en van een andere tekst voorzien
        Tekst: Hij die in de mens het goede zoekt staat bij mijn vader in goud geboekt.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

           

        18- Valkenburg - Kerkstraat-Oude Pastorie:  Het oude kruis aan de Oude Pastorie. Foto uit 1925.
         Later werd dit kruis vervangen door een klein exemplaar.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

        19- Valkenburg - Roevoetstraat- Keelstraat:  Houten wegkruis met zadeldak.
        Tekst: Gebruik Uw kennis en Uw macht ook tot heil en zegen van het nageslacht.
       
Onderhoud voorheen Dhr. Mohr zaliger thans dhr. Melchiors en Lahaye.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

  

  

        20- Valkenburg - Schaesberg - Kluis: De statie no 14 op de Schaesberg, de kruisiging van Jezus
        Christus. Afbeelding van de symbolen Hamer en Nijptang om hem met drie nagels te kruisigen.
        De ladder om hem op te hijsen. De speer om hem te doorboren. De doornen kroon om hem
        koning te kronen en de azijnstok om hem te laten drinken.
        Het grafkruis van de kluizenaar Weerts uit Schin op Geul
        met gedachtenis plaatje. Tekst op het gedachtenisplaatje: Aarde van het kerkhof te Schin op
        Geul waar kluizenaar Weerts begraven was.
      

        Limburgs Dagblad dd 15 september 2000.  Kruis van Kluizenaar terug naar Kluis.
        De stichting Schaesbergergank heeft het oude grafkruis van kluizenaar Hendricus Weerts opgeknapt en tegen
        de achtergevel van de Kluis geplaatst. Af gelopen zaterdag (p sept 2000) werd het kruis gezegend. Onder de
        blauwe steen zit een pot met aarde van het kerkhof in Schin op Geul. Een eerbetoon aan een van de kleurrijkste
        kluizenaars van Valkenburg, Zoeaaf in dienst van de paus Pius IX. Hij werd in 1827 geboren in Berg en Terblijt.
        In 1856 trad hij in bij de Franciscanen in Maastricht. Enkele jaren later kwam Weerts naar Valkenburg waar hij
        zijn intrek nam in de Kluis op de Schaesberg. We weten dat hij regelmatig te gast was bij de fam. Villers de
        Masbourg, die destijds kasteel Schaloen bewoonde. Daar hoorde hij waarschijnlijk ook dat het rijk van de paus
        werd bedreigd door de Garibaldisten wat hem deed besluiten om zich aan te sluiten bij de Zoeaven-leger dat de
        paus te hulp kwam. Hendricus Weerts overleed op 18 maart 1889 te Valkenburg en werd begraven op het kerkhof
        van Schin op Geul, waartoe Schaesberg toe behoorde. Onder het kruis bevind zich nu een pot met aarde van
        het oude graf in Schin op Geul.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        Schin op Geul:  Op de Schaesberg staat de kluis van diverse kluizenaars.Hij is gesticht in 1688 door
        Gerard Ernest Hoen, graaf en heer van Schaloen. De Kluis met kapel, ligt aan de rand van een
        bosgebied. De kleinen Antoniuskapel, gebouwd in 1690, werd in 1903 uitgebreid met een koor en een
        woning. Het geheel is opgetrokken uit Mergelsteen. In totaal zestien kluizenaars bewoonden deze
        hermitage van 1688 tot 1930.
        Eerste kluizenaar.
        De eerste kluizenaar was Lourens Plum of Ploemen. Deze ligt in de kapel begraven. Deze pater
        Franciscaan ontdekte in het Schaesbergerbos een houten jachthut. Hij vroeg aan de graaf Jan Gerard
        Hoen, die de eigenaar van de jachthut was, of hij die mocht gebruiken om te bidden en te mediteren.
        de graaf en zijn vrouw, Agnes van Renesse, waren zo enthousiast, dat zij besloten om de jachthut 
        te passen, zodat de vrome man een goed en degelijk onderkomen had.

       De Kluizenaars leefden van hetgeen zij zelf verbouwden. maar als de hongersnood te groot werd, dan

        werd de klok van de kapel geluid. Dan wisten de bewoners in de omgeving dat de kluizenaars een
        voedsel-tekort hadden.
        Kruiden kluizenaar.
       
Arnold Haesen, geboren te Wijlrť, had een bijzondere kennis van planten en kruiden. Hij had zich
        gespecialiseerd in het bereiden van kruiden. Deze kennis had hij opgedaan, doordat hij werkte als
        knecht op een boerenhoeve. Hij bakte de z.g. "Antoniusbroodjes" die de boeren aan het vee voerden.
        De resultaten van dit voedsel waren zo goed, dat die eigenlijk het begin zijn geweest van de "Schaesbergergank".

       Kluizenaar Weerts.

  
     De bekendste kluizenaar was een zonder twijfel Henricus Weerts die de kluis bewoonde van 1860 tot
        1889. Hij was al een legende tijdens zijn leven en was een viertal jaren Zoeaaf in dienst van Paus
        Pius IX. Hij was geboren te Berg en Terblijt in 1827. In 1856 trad hij in bij de Franciscanen te
        Maastricht. In 1860 nam hij zijn intrek in de kluis op de Schaesberg. Hij stierf op 18 maart 1889 te
        Valkenburg en werd te Schin op Geul begraven. Op 9 september 2000 werd het gietijzeren kruis van
        zijn graf te Schin op Geul overgebracht naar de Kluis op de Schaesberg en tegen de kluismuur
        geplaatst. Tevens werd er een pot met aarde van zijn graf onder het kruis geplaatst.
        Kruisweg staties.

       In de onmiddellijke nabijheid van de kluis werd in 1843 een uit dertien staties bestaande kruisweg

        gesticht door pastoor Loomans. Deze kruisweg is echt een bezienswaardigheid en is in 1999 door
        leden van de Kunstkring Henri Jonas van nieuwe schilderingen voorzien.
        Kluizenaars.
        De volgende kluizenaars bewoonden de kluis: Lourens Ploemen - Johannes Louens - Johannes Esken
        Benedictus Martens - Arnold Haesen - Petrus Prickartz - Henri de Lidt - Petrus Haenen - Johannes
        Jacobs - Johannes Smitsmans - Peter Jozef Dresen - Henricus Weerts - Nocolaas Laurent - Clemens
        Salingrť - Auguste Tevesen - broeder Lutgerus.

        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

             

           

        21- Valkenburg - Steenstraat-Molenweg: Veld- of Hagelkruis. jammer dat de tekst in het hartje
        verdwenen is. Het kruis heeft een bronzen corpus.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

         

        22- Valkenburg - Schaesberg-Oosterbergvoetpad: Moordkruis ter gedanken aan Peter Frijns die
        hier op 19 juli 1965 is vermoord door een seks maniak uit Landgraaf. Tekst: Piet Frijns 19 juli 1965.
        Kruis is gemaakt door Toine Dorren en Jules Jeukens.
       
Tekst op het tekstbordje: Ter nagedachtenis van Piet Frijns
        + 19-07-1965.  Hij werd op deze plek op jeugdige leeftijd omgebracht. Dit gedenkteken is onze
        getuigenis van diepe afkeer van alle zinloos geweld. Stichting Schaesbergergank.


 
       Kruis van zinloos geweld te Valkenburg
       Valkenburg:  Als we een bezoek brengen aan de Drie beeldjes te Valkenburg in de nabijheid van Kasteel Oost,

        dan moeten we de moeite nemen om het gedenkkruis van Piet Frijns te bezoeken. We gaan tegenover Kasteel
        Oost onder de tunnel door omhoog en nemen het voetpad rechts. Dan klimmen we circa driehonderd meter
        omhoog tot aan de bosrand van de Schaesberg. Bij het begin van het bos staan twee zitbanken. Daar-achter
        staat het gedenkteken van Piet Frijns. Het bestaat uit een dikke houten plank met een kruis en een tekst.
        de tekst is summier. "Piet Frijns  +19 - 07 - 1965". Als we voor dit gedenkteken staan komen de vreselijke
        herinneringen weer naar boven, over wat zich hier op die zondagavond, aan de bosrand heeft afgespeeld.
        Moord.
        Piet Frijns had verkering met Bertha Geurts uit Valkenburg. Zoals gebruikelijk zochten geliefde de stilte en de
        rust op. Boven op de Schaesberg was het een ideale plek om te liefkozen en elkaar te beminnen. Zo ook op de
        bewuste avond. Plotseling dook er, dreigend met een pistool, een man op. Hij sommeerde het stel voor zijn ogen
        de liefdesdaad te bedrijven, iets wat Piet en Bertha pertinent weigerden. Na veel heen en weer gepraat en
        gedreigd wilde de dader zich aan Bertha vergrijpen. Oiet probeerde dat te verhinderen en er ontstond een
        worsteling, het pistool ging af en Piet werd voor de ogen van Bertha doodgeschoten.
        Verontwaardiging.
        Heel Valkenburg was op maandag in rep en roer, de verontwaardiging was groot. Bertha was geheel van streek.
        Desondanks kon ze aan de politie een goed signalement van de dader geven. Naar aanleiding van dit signalement
        had een oud-collega van de dader deze gezien op de Schaesberg. Het was een zeker Wim J. uit Landgraaf.
        Enkele dagen daarna bekende deze man de moord op Piet Frijns.

       
Veroordeling.
       
Hij werd door de rechtbank tot tien jaar gevangenisstraf en tbr veroordeeld, maar na vier jaar werd hij wegens
        goed gedrag vrijgelaten. De verontwaardiging in Valkenburg en omstreken was groot. Bij het kruis staat een
        plaquette met de tekst:  "Ter nagedachtenis van Piet Frijns  +19-07-1965. Hij werd op deze plek op jeugdige leeftijd

        omgebracht. Dit gedenkteken is onze getuigenis van diepe afkeer van alle zinloos geweld.

        Schaesbergergank". 
Deze stichting zorgt ook voor het onderhoud.
      
 Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

        23- Valkenburg - Strabeek no 138:  Houten gevelkruisje dat hier slechts enkele jaren hangt
        Het is eigendom van de familie A.F. Pinckers-Brands-Broekhem 138 te Valkenburg.
        Het kruisje is in 2011 gerestaureerd  en vernieuwd door dhr. Melchiors en Laheij uit Valkenburg.
         Kruisje van foto 23B is in 2015 verplaatst naar Houthem-Sint Gerlachstraat no 2 foto's 08C-08D
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    
        24- Valkenburg - Aan de Krombunder-Bosstraat:  Houten wegkruis met zadeldak en tekstbordje.
        Tekst op het bordje: Als medeleven U niet kan   troosten, en tranen U niet verlichten,
        kom dan tot mij, voor U zal ik me tot mijn Vader richten.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

        25- Valkenburg - Bosstraat- autobaan:   Stenenkruis met houten voorkruis (2011)
        In 2015 zit op het kruis een Christushoofd met een tekststeentje met de tekst: In het kruis ligt ons heil..
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

        26- Valkenburg - Dr. AriŽnsstraat-Parallelweg:  Houten kruis met rugwand en vliegerdak.
        Het kruis heeft een tekstbordje met tekst:
        Heer wij aanbidden en loven U omdat Gij door Uw kruis de wereld verlost hebt.

       

        Heemkundever. Houtem-Sint Gerlach.  2002.
        Houten kruis met corpus. Eigenaar Gemeente Valkenburg. Bouwjaar 1856. Onderhoud: Heemkundever. Houthem-
Sint Gerlach, dhr. Mohr zaliger.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        27- Valkenburg - Oud Valkenburgerweg:  Veld- of Hagelkruis van smeedijzer. Voor 2005 stonden
        er twee stevige dennenbomen bij. Tekst: INRI. Kruis is in 2006 gerestaureerd. Zie Oud Valkenburg
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         28- Valkenburg- Parallelweg:   Houten kruis met Vliegerkap.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        29- Valkenburg-Kloosterweg-Napoleonsweg no 61.   Gevelkruisje gemaakt door Jules Jeukens
        rond 1980. Eigenaar thans de gebr. Cabo. Klein muurkruis met afdak en witte corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        30- Valkenburg-Sibbergrubbe:  Gietijzeren kruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

  

        31- Valkenburg-Jasmijnstraat- Dr. Ariensstraat:  Houten kruis met rugwand en zadeldak.
        Tekst:Heer, schenk Uw rijke zegen aan de jeugd van Bloemenwegen. Dit kruis werd geplaatst door
        dhr. Melchiors en Laheye in de zomer 2008. In de nazomer van 2009 werd het tekstbordje erop
        bevestigd. Pastoor J.W. Burger van de St. Joseph Parochie te Broekhem heeft het kruis ingezegend
        op 19 maart 2010. Rond 1960 plaatste hier dhr. Janssen een houten kruis dat hij tot 2001 zelf
        onderhouden heeft. Hij overleed in 2002. Het oude kruis verkeerde in slechte staat en werd in 2008
        vervangen door het huidige.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

       

        32- Valkenburg-Steenstraat-St. Pietersvoetpad:  Eikenhouten plank met een kruis erop.
        Kruis is eigendom van de familie Marx uit Valkenburg en werd in 2013 gerestaureerd door de
        Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg. Ingezegend op zaterdag 22 juni 2013 door pastoor
        H. Jansen.

        Wegkruis splitsing Steenstraat - St. Pietersvoetpad.
        De Steenstraat behoort tot de oudste wegen van Valkenburg en maakt deel uit van de Romeinse
        heirbaan Boulonge-Keulen, ook wel de Via Belgica genoemd. Het traject Maastricht-Heerlen ofwel
        Trajectum ad Mosam-Coriovallum liep via de Cremerstraat in Broekhem- waar resten van Romeinse    
        graven gevonden zijn- naar de Steenstraat verder naar de Goudsberg, waar bijna een eeuw geleden
        fundamenten gevonden zijn van een Romeinse wachttoren. Deze weg of straat is dus meer dan 2000
        jaren oud en ter herinnering : het kasteel van Valkenburg werd eerst zo'n 1000 jaren later gebouwd.
        Het wegkruis heeft echter een zeer jonge geschiedenis. Een student in de theologie John Marx was
        de oprichter van dit wegkruis. Zijn motief om nu juist op de plaats een wegkruis te plaatsen was, dat
        deze plaats volgens hem vroeg om het stellen vaneen dergelijk teken. de toenmalige student is -
        samen met zijn familie - de huidige eigenaar van dit wegkruis. Hij is thans werkzaam als CoŲrdinator
        Diocesane Pastorale Dienst bij het Bisdom Roermond.
        Het oorspronkelijke wegkruis had een kunstzinnige uit hout met de hand gesneden corpus.
        In 1984 werd door vandalen met een schiettuig geschoten op deze corpus, waardoor hij volledig werd
        vernield. Deze is daarna vervangen door de huidige corpus uit brons, die een geschenk was van een
        Heerlense begrafenisondernemer. Later in 1985 is iemand met een voertuig tegen het houten
        achterwandpaneel aangereden en daarop zijn een tweetal stenen objecten- zogenaamde varkens-
        ruggen- er voor geplaatst door de gemeente Valkenburg.
        Daarna heeft het wegkruis een rustig bestaan gekend en is door buurtbewoners enigszins verzorgd
        en versierd. Rond 2000 is het wegkruis door o.a.Wiel Marx opgeknapt en voorzien van een koperen
        plaat met daarop de volgende tekst: "Geis te links of geis te rechts; Keeze mos te zellef; Miech kins
        te euveral taegekÚmme".
  De afbeelding van dit wegkruis wordt regelmatig gebruikt als gedachtenis-
        prentje bij overlijden door buurtbewoners of gelovigen van elders.
        Op verzoek van eigenaar de familie Marx heeft de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg in
        2013 dit wegkruis grondig gerestaureerd en o.a. voorzien van bloempotten.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

        33- Valkenburg-Hekerbeekstraat:  Muurkruis uitgepakt in een mergel tableau.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        34- Valkenburg-Strabeek-Beekstraat:  Smeedijzeren kruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        35- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Klein houten kruisje met Maria beeldje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        36- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Kerkhofkruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        37- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      
 

 

        38- Valkenburg-Bosstraat no12-Parallelweg:  Houten kruis op spoorbiels. Kruis is vermoedelijk
        verdwenen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


 

         39- Valkenburg-Cauberg:   Verzet monument dat ons herinnert aan de oorlogsjaren 1940-1945.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         40-41- Valkenburg-Wilhelminatoren:  Gebouwd in 1906 op de Heunsberg en is 30 meter hoog.
        Het is voorzien van een groot kruis van beton toto 1968.
        Het nieuwe kruis dat in 1972 geplaatst werd was van aluminium en van verlichting voorzien.
        Het is een prachtig bouwwerk waarvan men over het gehele Geuldal een prachtig uitzicht heef.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

      43- Valkenburg-Koningswinkelstraat-Statenlaan:  Houten boomkruis met corpus.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         

         44- Valkenburg-Broekhem-Beekstraat:  Houten kruis met vliegerkap en tekstbordje met de tekst;
         Hij die in de mens het goede zoekt, staat bij mijn Vader in goud geboekt.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

  

  

 

         46- Valkenburg- Oosterweg:
        
Hier in dit Weiland aan de overkant van de Geul verongelukte 7 Engelse Militairen doordat hun vliegtuig hier neerstorte op 29 juni 1943
         Op de herinnering zuil staan de namen van de soldaten in gebeiteld nl: Sergeant Frank Hill - Sergeant Cecil Morris -

      
Sergeant Theodore Dagg - Sergeant Leslie Howarth - Sergeant Gwilym Samuel - Flight Sergeant William Townsend -
         Flight Dergeant Patrick Rendle.

       
Het herdenkingsteken is in 2016 geplaatst.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        47-48-49- Valkenburg:  Div. kruisen die vermoedelijk verdwenen zijn.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

           51- Valkenburg-Emmaberg;  Boomkruisje.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

  

        70- Valkenburg - Grotestraat-Boogaardlaan:  Kapelletje met Mariabeeld erin.
        Op de hoek van de Bogaardlaan, langs de muur van de Geul staat dit kleine houten kapelletje op een
        mergelstenen sokkel. Het zou in 1950 hier geplaatst zijn. het Mariabeeld is van het type Lourdesbeeld.
        Het geheel wordt afgesloten door een smeedijzeren hekwerk. Tekst: "Ave Maria 1950".
       
50- Valkenburg-Grotestraat-Kerkstraat:   Bij herinrichting van Valkenburg is het kapelletje in 2013
        verplaatst van de Boogaardlaan naar de Kerkstraat/Grotestraat. Het geheel is mooi gerestaureerd.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

 

          71- Valkenburg-Cauberg-Loudesgrot:  Lourdesgrot in de Cauberg.  De grot is in 1926
         uitgehouwen in de mergelwand. Boven de grot staat in een nis een Mariabeeld en links van het
         beeld staat een beeld van de H. Bernadette.  Rechts een preekstoel. Op het voorfront staan banken
         waar de gelovigen kunnen zitten en bidden. Ook staan er enkele kaarsenstandaards voor het
         ontsteken van devotiekaarsen.
         De grot is een exacte copy van de grot in Lourdes.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

 

         72- Valkenburg- Cauberg:  Verzetskapel. Gebouwd in 1958 als monument voor alle Limburgse
         verzetsslachtoffers. Het heeft een marmeren altaar met erboven een Mariabeeld.
         Op de zijwanden staan de namen van de omgekomen verzetstrijders. De architect was Jean
         Huysmans. Naast de kapel staat een carillon.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

   

    

  

         73- Valkenburg - Broekhem-Cremersstraat:  Houten boomstam met nis uitholling met
        daarin een Maria beeldje. Oorspronkelijk stond hier omstreeks 1880 een Maria kapelletje,
        opgetrokken uit mergelsteen. Het traliewerk is aangebracht nadat in 1976 tijdens de carnavals
        dagen het Mariabeeldje aan baldadigheid ten prooi gevallen was.
        Nieuwe kapel 2017.
       
In 2016 werd het initiatief genomen om een nieuwe kapel te bouwen in Broekhem-Cremersstraat.
        Het werd een prachtige kapel, opgetrokken uit Kunrader steen en in de kapel staat een mooi Mariabeeld.
        werd feestelijk in gezegend op 2-7-2017 door pastoor J.M.Burger. Het zangkoor St Joseph uit
        Broekhem luisterde de plechtigheid op met Maria liederen. De belangstelling was groot en diverse
       sprekers memoreerden de gang van zaken rond de bouw van deze kapel. Tekst: Ave Maria.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

    

 

        74- Valkenburg- Daelemerweg: Klein Maria grotje dat in 2016 gerestaureerd is.
        De devotiekapel werd rond 1953 in opdracht van mevr. Louise Schoenmaeckers gebouwd. het doel hiervoor was uit dankbaarheid voor
        bespaart oorlogsleed. Het was pastoor Willems die de kapel inzegende in augustus 1953.
        Mevr. Schoenmaeckers, geboren in 1894, woonde op de kasteelboerderij Sibberhuis en is overleden in 1980 en begraven op het kerkhof
        van Sibbe. De kapel is thans eigendom van F. Rouwet uit Margraten. De kapel werd in 2015 grondig gerestaureerd. Annie Weusten
        verzorgde de kapel na het overlijden van mevr. Schoenmaekers. Nu verzorgt Mia Pfaffen de kleine kapel. 

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

      

       75- Valkenburg-De Kluis:  Kruiswegstaties op de Schaesberg bij de Kluis.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     index.htm