Bijgewerkt 25-03-2019

        Gemeente Valkenburg.

     Valkenburg.

        Valkenburg a/d Geul (Limburgs: Valkeberg aan de Geul) is een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. De naam van de
        gemeente verwijst naar de hoofdplaats Valkenburg en de rivier de Geul, die min of meer van oost naar west door de gemeente stroomt.
        De gemeente telt 16450 inwoners en heeft een oppervlakte van 3690 hectare. De belangrijkste buurtschappen in de gemeente zijn: Strucht,
        Keutenberg, Heerstraat, Engwegen, Sint Gerlach, Vroenhof en Geulhem.  De gemeente Valkenburg a/d Geul werkt op verschillende terreinen
        samen met de gemeente Maastricht en de vier andere Heuvellandgemeenten (Meerssen-Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Dit vooral
        op toeristisch gebied. De gemeente Valkenburg a/d Geul kwam tot stand bij de herindeling van 1 januari 1982. Op die datum werden de tot dan toe
        zelfstandige gemeenten Valkenburg-Houthem en Berb en Terblijt samengevoegd. Daarnaast vonden er diverse grenscorrecties plaats met de
        naburige gemeente Wijlrť, Hulsberg en Margraten.
        Bron: Wikipedia.

===========================================================================================================================================

    

    

    

   

         01- Valkenburg -Pr. Beatrixsingel-Koningswinkelvoetpad: 
         In 1973 of 1974 geplaatst door de gemeente Valkenburg op de plek waar ooit een blikseminslag
         in een boom plaats vond iets wat het oude kruis symboliseert. Kruis is gemaakt door Jules Jeukens.
         Het nieuwe houten wegkruis dat hier   geplaatst werd door H.Melchiors en dhr Laheije in 2010.
         Het is een houten kruis met rugwand en zadeldak.
         Tekst: "Aanzie het kruis, Aanbid het niet. Aanbid de Heer, Wiens beeld gij ziet".

        Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach.  2002.
       
Prinses Beatrixsingel tegenover de van Brabantlaan oftewel bij ingang Koningswinkelvoetpad houten kruis met
        afdak boven corpus; bevestigd op restanten oude boom. Tekst: Aanzie het kruis Aanbid het niet Aanbid de Heer
        Wiens beeld gij ziet.
Eigenaar de gemeente Valkenburg. Onderhoud: Dhr. Mohr: werkgroep Heemkundever.
        Houthem-Sint Gerlach. In 1973 of 1974 geplaatst door de gemeente op de plek waar ooit een blikseminslag in een
        boom plaatsvond. In het hout waarop het kruis bevestigd is, is dit symbolisch weergegeven middels een flinke
        inkerving van het hout.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

      

  

        02- Valkenburg - Cauberg- Daalhemmerweg:
       
Gevelkruis is uit 2004. Het is een houten kruis met een gegoten corpus
        Het hoe en waarom van dit kruis is onbekend. Voor 2004 hing hier een ander houtenkruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

                

        03- Valkenburg - Midden Cauberg:  Stenen wegkruis. Tekst: Heer behoud ons geloof 100 d.
        20 maart 1903.  1923-1933.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        04-Valkenburg - Bovenaan Cauberg:  Herdenkings kruis ter herinnering aan de voettochten van
        de H. Monulpus en Gondulpus van Aken naar Maastricht. Tekst op de voet van het kruis: In het
        spoor van Monulpus en Gondulpus. Onderweg van Maastricht via Valkenburg naar Aken.
       14-9-2001 Parochie H.Monulpus en Gondulpus Berg en Terblijt. Kruis geplaatst in 2001.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

   

  

    

               

    

  

     

    

      

    

        

  

        05- Valkenburg - Drie Beeldjes:  Bouwjaar 1739, met in het midden een zeer mooi kruisbeeld dat
        men roemt als een der mooiste uit de omgeving. In 1880 werd het voetstuk van mergel
        vernieuwd door Naamse steen. Hierin is in de nis het St. Rochusbeeldje geplaatst. Op de plaat
        staat de tekst: Moryuus est pro nobis, ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illovivamus.
      
 Wat betekent: Hij is voor ons gestorven, opdat wij waken of slapen met hem mogen leven.
        Links de H. Maria en rechts de H. Johannes.
        In 2014 werden de Drie Beeldjes geheel gerestaureerd. Het was in 2014 275 jaar geleden
        dat de toenmalige graaf van kasteel Schaloen, Maxillianus Henricus Hoen de Cartils opdracht gaf tot
        het plaatsen van deze Calvarie beeldengroep. Het geheel ging met enige feestelijkheden gepaard.
      

        Limburgs Dagblad 20 april 1973.  KopieŽn, maar toch: terug.
      
 Valkenburg, 20 april - Op de vooravond van Goede  Vrijdag zijn de beelden van Christus, Maria en Johannes
        teruggekeerd op hun plaats aan de wandelweg tussen Valkenburg en Schin op Geul. Willeswaar niet de antieke
        beelden die er eeuwenlang hebben gestaan, maar kopieŽn ervan. De originelen zijn in 1970 door antiekdieven
        gestolen. Eerst werden de beelden van Maria en Johannes in de Geul gegooid; na teruggeplaatst te zijn werden
        ze ontvreemd. Ze zijn spoorloos, evenals het corpus dat kort daarop van het kruis werd geschroefd.
        Het kerkbestuur van Oud Valkenburg heeft thans uit de opbrengst van een actie die fl 2500 opbracht, door
        Sjef Eymael kopieŽn laten maken naar oude foto's. De gelijkenis is uitstekend. Uit voorzorg tegen mogelijke
        nieuwe diefstal zijn de kopieŽn gemaakt uit cement en bovendien stevig in cement verankert.  
  

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    

     

        06- Valkenburg - Drie Beeldjes:  We spreken altijd van de Drie Beeldjes, maar eigenlijk moeten
        we spreken van de 5 beeldjes. Het kruisbeeld-H. Maria- H. Rochus- H. Johannes en het kleine
        Maria beeldje in de boom tegenover de Drie Beeldjes.
        In de boom tegenover de Drie Beeldjes is dit Maria beeldje geplaatst. Wie heeft het geplaatst?
        Tekst: Ga niet aan mij voorbij zonder een ave aan mij.

        Tekst van Jean Slijpen-Veldkruus over het beeldje.

        De 94 jarige mevrouw Vliegen-Van Weersch (van Hotel -Pension Mimosa) is niet zo goed meer ter been, maar jarenlang
        wandelde ze op gezette tijden naar de "Drie Beeldjes". Precies daar tegenover staat de Beuk waar op de plek van een,
        laagzittende uitgebroken tak, een mooie "nis" was ontstaan. Telkenmale als ze daar dan zat te rusten en te genieten van de
        omgeving dacht ze "dat zou een mooi plekje zijn voor een Maria beeldje". Deze gedachte bleef haar bezighouden; totdat ze
        er 'n keer met haar dochters over sprak en een van hen opperde dat ze nog twee identieke beeldjes had liggen, waarvan ze
        er best een wilde afstaan. Samen hebben ze toen de daad bij het woord gevoegd en het beeldje in de uitholling bevestigd.
        Om te voorkomen dat iemand het eruit zou halen hebben ze het toen nog met een stevige schroef verankerd; ... en dat alles
        zonder dat iemand daar weet van had.
        Jarenlang heeft ze ervan genoten totdat er in 2011 een onbekend iemand, het Maria beeldje aan de onderzijde heeft vrij
        gekapt (gehalveerd) en er een beeldje van "Franciscus van Assisi" onder geplaatst. Op z'n zachts gezegd "dood jammer"
        dat de fraaie creatie is opgeofferd of moeten we zeggen vernield? Hoewel deze "verbouwing" zeker met goeie intenties is
        uitgevoerd, het zag er niet uit! Mevrouw Vliegen - van Weersch wilde "haar geheim altijd stil houden maar toen ze in m'n
        artikel  "De Boom als kunstenaar"het verbouwde beeldje terug zag, besloot ze haar geheim te delen. Zij benaderde mij,
        vertelde haar geheim en gaf aan dat het haar zeer aan het hart ging, dat het beeldje, door de boom zo mooi omsloten en tot
        een fraaie creatie gevormd, vernield was. Zij stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken en zo kwam het dat dhr.
        Jan Fernee uit Zwaag, die al meer dan 40 jaar vakantiegast is bij Mimosa, haar in 2012 aanbood, om het beeldje met
        behulp van het 2e  exemplaar, dat nog steeds in bezit was van haar dochter, te herstellen. Nu is de cirkel weer rond en mag
        de beuk de rest doen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

               

      

  

        07- Valkenburg - Emmaberg:  Houten wegkruis op kinderkopjes sokkel. Corpus is gemaakt door
        Jean Weerts uit Maastricht Kruis is geschonken door dhr. Kissels en Lena Janssen.
        Harry Moonen heeft het kruishout gemaakt.Pastoor Welters heeft het kruis ingezegend 1-6-1947
        Het is een dankkruis uit de oorlog. Gerestaureerd door Jules Jeukens uit Valkenburg
        Tekst: Uit dankbaarheid 2e Wereldoorlog 1940 - 1945. Das Kreuz ist aller hoffnung stern im
        kreuz allein ist segen. Drum planzen wir das kreuz des hernn auf Bergen an steg und wegen.

       
In 2014 is het kruis geheel gerestaureerd door Dhr Laheij en Melchiors uit Valkenburg. Het metsel-
        werk werd verzorgd door dhr Hongs uit Mechelen. Op het tekstplaatje staat de tekst: Hulde aan

        Christus Koning.

        Limburgs Dagblad dd 07-06-1947
        Plechtige kruisplanting,

       
Zondagmiddag had op het kruispunt Nieuwe Weg-Heek een korte doch ontroerende plechtigheid plaats. Op deze
        wegsplitsing werd een groot eikenhouten kruisbeeld opgericht. Uit dankbaarheid dat Valkenburg op wondervolle
        wijze uit de oorlogsdagen bevrijd werd. Het idee hiervoor werd genomen door de buurt Nieuwe Weg-Emmaberg-
        Heek: het comitť, dat de initiatiefnemers gekozen hadden, heeft bergen werk verzet om deze kruisplanting thans
        reeds te kunnen doen plaats hebben. Aan huize Kissels stelden zich vrouwen der F. Familie op, daarna de
        mannen, allen bewoners van de Nieuwe Weg: verder bruidjes, parochiegeestelijkheid, het dagelijks bestuur der
        gemeente Valkenburg, afgevaardigden der K.A.. het Kerk, zangkoor en de harmonie Kur-Kapel.
        Het kruisbeeld werd door een achtal sterke jongemannen, ook van de Nieuwe Weg, medegedragen in de stoet.
        Bij de plek aangekomen werd het kruisbeeld op de grond gelegd tussen een zee van bloemen. Hierna zegende
        Pastoor Welters het kruisbeeld. Een meisjeskoor declameerde enige verzen, waarna ook dhr. Pisters een vers
        ten beste gaf. Van tevoren had dhr F. Huntjes in een mooie toespraak de betekenis geschetst van deze
        kruisplanting. Ook hoopte spreker, dat de processie niet de Nieuwe Weg zou vergeten. Daarna werd het kruis
        geplant. Nu hield pastoor Welters een gloedvolle toespraak, zoals alleen pastoor Welters dat kan.
        Ook burgemeester Hens hield een korte, doch betekenisvolle speech, waarbij hij als hoofd der gemeente dank
        bracht aan de initiatiefnemers. Tot slot speelde de harmonie Kur-Kapel het "Aan U, o Koning der Eeuwen", dat
        door alle aanwezigen uit volle borst werd medegezongen. Na de inzegening zong het kerk, zangkoor "Ecce
        Quomodo Moritur".

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

    

  

        

        Het ongevallenkruis aan de Nieuweweg te Valkenburg.
        In de Maas- en Roerbode van 6 december 1890 staat het volgende bericht:

       
Heerlen, De voerman Mobers alhier had Woensdag avond het ongeluk, onder zijne zwaar beladen kar te geraken,
        met het gevolg, dat hij aan de bekomen kneuzingen is overleden.

        Johannes Mathias Lodevikus Mobers ( Louis) werd geboren te Voerendaal op 25 october 1848. Hij was de zoon
        van Jan Peter Mobers ( van beroep Karreman) en Maria Elisabeth Schoenmakers. Als vierendertig jarige
         jongeman huwde Louis Mobers op 9 augustus 1883 te Voerendaal met de dan negenendertig jarige Anna
        Catharina Linden, geboren op 21 maart 1844 te Voerendaal. Ten tijde van hun huwelijk was Louis Mobers voerman
        van beroep. Hun Huwelijk bleef, zover bekend, kinderloos wat eigenlijk ook niet verwonderlijk is gezien de leeftijd
        van de bruis ten tijde van haar huwelijk.

        Aldus de Maas en Roerbode.

        De Limburger Koerier maakte reeds op 4 december 1890 de volgende melding.
       
Begin december 1890 was de winter in Zuid Limburg al goed ingetreden. Sneeuwval had gezorgd voor gladde
        wegen en vooral de voerlieden hadden hier problemen mee. De voerman W. Sonnenschein uit Heerlen kreeg een
        met steenkolen beladen kar over zijn voet en een hand waardoor hij de laatste uiteindelijk moest missen.
        Een dag later gebeurde echter een ongeluk met een fatale afloop. In de avond van 3 december 1890 keerde Louis
        Mobers met zijn doorgaands zware vracht winkelgoederen terug van de markt in Maastricht. In de Valkenburgerberg
        ( bedoeld is hier de Nieuweweg) kwam hij door een ongelukkige val voor de wielen van zijn kar terecht. Onduidelijk
        is of hij van de bok is gevallen of, lopende naast de kar, is uitgegleden. Het wiel van de kar ging hem tussen borst en
        buik over het lichaam. Zwaar gekwetst bleef hij liggen. De ijlings ontboden geneesheer constateerde "ernstige
        beleediging der inwendige organen" waaraan hij, na enkele uren smartelijk lijden, in de ochtend van 4 december
        om half elf overleed. Een der eerwaarde geestelijken van Valkenburg had hem kort daarvoor nog de laatste
        genademiddelen der kerk toegediend.

        Aldus de Limburger Koerier op 4 dec.           

        08- Valkenburg - Nieuweweg:  Hout gesneden wegkruis met corpus. Het is rond 1960 geplaatst.
        Het is het memoriekruis van Louis Mobers die hier verongelukte met paard en kar.
        Het kruis is gesneden door Jules Jeukens van Valkenburg.

        08- Valkenburg - Nieuweweg:  Het memoriekruis van Joannes Mathias Lodevikus Mobers met de
        roepnaam Louis. Hij werd geboren te Voerendaal op 25 october 1848. Hij verongelukte hier met
        kar en paard op 3 december 1890. Hij kwam van de markt in Maastricht en zijn kar was beladen
        met winkelgoederen. Het was de dag van 3 december zeer slecht weer en de wegen waren
        spiegelglad. Het kruis is geplaatst door H. Melchiors en G. Laheije met medewerking van Wiel
        Erven uit Kunrade die ook het kruis heeft gerestaureerd. Het is geplaatst op 7 juni 2011.
        Tekst: Hier verongelukte op 3 december 1890 voerman Louis Mobers. RIP.
        
Louis Mobers leefde nog een dag en stierf op 4 december 1890.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        09- Valkenburg - Euverem:  Houten kruis op de binnenplaats van de boerderij. Het grote kruis is
        uitgevoerd in vliegermodel.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        10- Valkenburg - Hekerweg-Hellebeukerweg:  Het nieuw geplaatste kruis dat vroeger stond
        tegenover de huidige plaats. Het is een houten kruis met een corpus van een legering van  
        gegoten tin en lood. Het is hier in 2005 geplaatst.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        11- Valkenburg -Hekerweg-Boschweg: Smeedijzeren wegkruis dat hier al in 1993 stond. Het is in
        1999 herplaatst na een opknapbeurt. Het stond voorheen aan de overkant van de weg.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        12- Valkenburg - Heierveldweg - Heierhof:  Houten wegkruis met zadeldak. Vroeger stond er de
        tekst bij : Luister naar God zijn geboden, opdat Hij zal luisteren naar Uw gebeden.
       
Enige jaren hang deze gietijzeren corpus die het kruis van afbeelding 23 vervangt.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        13- Valkenburg - Kloosterweg no 3:  Houten gevelkruisje in vliegermodel. Kruis hangt aan de gevel
        van de woning van de fam. Vonken. Het is gemaakt door dhr. Slangen uit Simpelveld en hangt hier sinds +/- 1975.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

     


        14- Valkenburg - Lijksweg - Plenkert:  Het oude kruis dat vervangen is door afbeelding no 14B.
        Vroeger stond de volgende tekst op het kruis: Het mooiste geschenk dat gij mij kunt geven is
        met elkander in vrede leven. Jan de Kruisman. (Jan Willems) Het kruis is in 1971 geplaatst in
        opdracht van W.Ramakers en gemaakt door Jan de Kruisman.
        Houten kruis. Dit is het vernieuwde kruis van foto no 14D
        Het kruis heeft een rugwand en zadeldak. Het is geschonken door de familie A. Pinckers-Brands.
        Tekst op het kruis: Dat gij me hier ontmoeten zou kwam niet in Uw gedachten.
        Toch ben ik op Uw komst geduldig blijven wachten.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

      

  

        15- Valkenburg - Nicolaes kerk- Kerkstraat:  Houten kruis tegen de Nicolaes kerk.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

 

        16- Valkenburg- Kerkstraat no 27 bij Nicolaes kerk:  Gevelkruis aan de pastorie te Valkenburg.
        Hier hangt al sinds 1904 een kruis. Tekst: 't waor veur uuch.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   

        17- Valkenburg - Broekhem-Beekstraat:  Houten weg- of veldkruis. Tekst: In hoc signo vinces.
        Wat betekend: Overwin door dit teken. Eusebius. Het kruis is uitgevoerd met een zadeldak en
        bezit een koperen kruis met koperen corpus.
         In de jaren 90 werd het kruis vernieuwd en van een andere tekst voorzien
        Tekst: Hij die in de mens het goede zoekt staat bij mijn vader in goud geboekt.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         

        18- Valkenburg - Kerkstraat-Oude Pastorie:  Het oude kruis aan de Oude Pastorie. Foto uit 1925.
         Later werd dit kruis vervangen door een klein exemplaar.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

  

        19- Valkenburg - Roevoetstraat- Keelstraat:  Houten wegkruis met zadeldak.
        Tekst: Gebruik Uw kennis en Uw macht ook tot heil en zegen van het nageslacht.
       
Onderhoud voorheen Dhr. Mohr zaliger thans dhr. Melchiors en Lahaye.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      

    

    

  

  

        20- Valkenburg - Schaesberg - Kluis: De statie no 14 op de Schaesberg, de kruisiging van Jezus
        Christus. Afbeelding van de symbolen Hamer en Nijptang om hem met drie nagels te kruisigen.
        De ladder om hem op te hijsen. De speer om hem te doorboren. De doornen kroon om hem
        koning te kronen en de azijnstok om hem te laten drinken.
        Het grafkruis van de kluizenaar Weerts uit Schin op Geul
        met gedachtenis plaatje. Tekst op het gedachtenisplaatje: Aarde van het kerkhof te Schin op
        Geul waar kluizenaar Weerts begraven was.
      

        Limburgs Dagblad dd 15 september 2000.  Kruis van Kluizenaar terug naar Kluis.
       
De stichting Schaesbergergank heeft het oude grafkruis van kluizenaar Hendricus Weerts opgeknapt en tegen
        de achtergevel van de Kluis geplaatst. Af gelopen zaterdag (p sept 2000) werd het kruis gezegend. Onder de
        blauwe steen zit een pot met aarde van het kerkhof in Schin op Geul. Een eerbetoon aan een van de kleurrijkste
        kluizenaars van Valkenburg, Zoeaaf in dienst van de paus Pius IX. Hij werd in 1827 geboren in Berg en Terblijt.
        In 1856 trad hij in bij de Franciscanen in Maastricht. Enkele jaren later kwam Weerts naar Valkenburg waar hij
        zijn intrek nam in de Kluis op de Schaesberg. We weten dat hij regelmatig te gast was bij de fam. Villers de
        Masbourg, die destijds kasteel Schaloen bewoonde. Daar hoorde hij waarschijnlijk ook dat het rijk van de paus
        werd bedreigd door de Garibaldisten wat hem deed besluiten om zich aan te sluiten bij de Zoeaven-leger dat de
        paus te hulp kwam. Hendricus Weerts overleed op 18 maart 1889 te Valkenburg en werd begraven op het kerkhof
        van Schin op Geul, waartoe Schaesberg toe behoorde. Onder het kruis bevind zich nu een pot met aarde van
        het oude graf in Schin op Geul.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Schin op Geul:  Op de Schaesberg staat de kluis van diverse kluizenaars.Hij is gesticht in 1688 door
        Gerard Ernest Hoen, graaf en heer van Schaloen. De Kluis met kapel, ligt aan de rand van een
        bosgebied. De kleinen Antoniuskapel, gebouwd in 1690, werd in 1903 uitgebreid met een koor en een
        woning. Het geheel is opgetrokken uit Mergelsteen. In totaal zestien kluizenaars bewoonden deze
        hermitage van 1688 tot 1930.
        Eerste kluizenaar.
        De eerste kluizenaar was Lourens Plum of Ploemen. Deze ligt in de kapel begraven. Deze pater
        Franciscaan ontdekte in het Schaesbergerbos een houten jachthut. Hij vroeg aan de graaf Jan Gerard
        Hoen, die de eigenaar van de jachthut was, of hij die mocht gebruiken om te bidden en te mediteren.
        de graaf en zijn vrouw, Agnes van Renesse, waren zo enthousiast, dat zij besloten om de jachthut 
        te passen, zodat de vrome man een goed en degelijk onderkomen had.
       De Kluizenaars leefden van hetgeen zij zelf verbouwden. maar als de hongersnood te groot werd, dan
        werd de klok van de kapel geluid. Dan wisten de bewoners in de omgeving dat de kluizenaars een
        voedsel-tekort hadden.
        Kruiden kluizenaar.
       
Arnold Haesen, geboren te Wijlrť, had een bijzondere kennis van planten en kruiden. Hij had zich
        gespecialiseerd in het bereiden van kruiden. Deze kennis had hij opgedaan, doordat hij werkte als
        knecht op een boerenhoeve. Hij bakte de z.g. "Antoniusbroodjes" die de boeren aan het vee voerden.
        De resultaten van dit voedsel waren zo goed, dat die eigenlijk het begin zijn geweest van de "Schaesbergergank".
       Kluizenaar Weerts.
  
     De bekendste kluizenaar was een zonder twijfel Henricus Weerts die de kluis bewoonde van 1860 tot
        1889. Hij was al een legende tijdens zijn leven en was een viertal jaren Zoeaaf in dienst van Paus
        Pius IX. Hij was geboren te Berg en Terblijt in 1827. In 1856 trad hij in bij de Franciscanen te
        Maastricht. In 1860 nam hij zijn intrek in de kluis op de Schaesberg. Hij stierf op 18 maart 1889 te
        Valkenburg en werd te Schin op Geul begraven. Op 9 september 2000 werd het gietijzeren kruis van
        zijn graf te Schin op Geul overgebracht naar de Kluis op de Schaesberg en tegen de kluismuur
        geplaatst. Tevens werd er een pot met aarde van zijn graf onder het kruis geplaatst.
        Kruisweg staties.
        in de onmiddellijke nabijheid van de kluis werd in 1843 een uit dertien staties bestaande kruisweg
        gesticht door pastoor Loomans. Deze kruisweg is echt een bezienswaardigheid en is in 1999 door
        leden van de Kunstkring Henri Jonas van nieuwe schilderingen voorzien.
       
Kluizenaars.
        De volgende kluizenaars bewoonden de kluis: Lourens Ploemen - Johannes Louens - Johannes Esken
        Benedictus Martens - Arnold Haesen - Petrus Prickartz - Henri de Lidt - Petrus Haenen - Johannes
        Jacobs - Johannes Smitsmans - Peter Jozef Dresen - Henricus Weerts - Nocolaas Laurent - Clemens
        Salingrť - Auguste Tevesen - broeder Lutgerus.
        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

             

           

        21- Valkenburg - Steenstraat-Molenweg: Veld- of Hagelkruis. jammer dat de tekst in het hartje
        verdwenen is. Het kruis heeft een bronzen corpus.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

         

        22- Valkenburg - Schaesberg-Oosterbergvoetpad: Moordkruis ter gedanken aan Peter Frijns die
        hier op 19 juli 1965 is vermoord door een seks maniak uit Landgraaf. Tekst: Piet Frijns 19 juli 1965.
        Kruis is gemaakt door Toine Dorren en Jules Jeukens.
       
Tekst op het tekstbordje: Ter nagedachtenis van Piet Frijns
        + 19-07-1965.  Hij werd op deze plek op jeugdige leeftijd omgebracht. Dit gedenkteken is onze
        getuigenis van diepe afkeer van alle zinloos geweld. Stichting Schaesbergergank.


 
       Kruis van zinloos geweld te Valkenburg
       Valkenburg: 
Als we een bezoek brengen aan de Drie beeldjes te Valkenburg in de nabijheid van Kasteel Oost,
        dan moeten we de moeite nemen om het gedenkkruis van Piet Frijns te bezoeken. We gaan tegenover Kasteel
        Oost onder de tunnel door omhoog en nemen het voetpad rechts. Dan klimmen we circa driehonderd meter
        omhoog tot aan de bosrand van de Schaesberg. Bij het begin van het bos staan twee zitbanken. Daar-achter
        staat het gedenkteken van Piet Frijns. Het bestaat uit een dikke houten plank met een kruis en een tekst.
        de tekst is summier. "Piet Frijns  +19 - 07 - 1965". Als we voor dit gedenkteken staan komen de vreselijke
        herinneringen weer naar boven, over wat zich hier op die zondagavond, aan de bosrand heeft afgespeeld.
        Moord.
        Piet Frijns had verkering met Bertha Geurts uit Valkenburg. Zoals gebruikelijk zochten geliefde de stilte en de
        rust op. Boven op de Schaesberg was het een ideale plek om te liefkozen en elkaar te beminnen. Zo ook op de
        bewuste avond. Plotseling dook er, dreigend met een pistool, een man op. Hij sommeerde het stel voor zijn ogen
        de liefdesdaad te bedrijven, iets wat Piet en Bertha pertinent weigerden. Na veel heen en weer gepraat en
        gedreigd wilde de dader zich aan Bertha vergrijpen. Oiet probeerde dat te verhinderen en er ontstond een
        worsteling, het pistool ging af en Piet werd voor de ogen van Bertha doodgeschoten.
        Verontwaardiging.
        Heel Valkenburg was op maandag in rep en roer, de verontwaardiging was groot. Bertha was geheel van streek.
        Desondanks kon ze aan de politie een goed signalement van de dader geven. Naar aanleiding van dit signalement
        had een oud-collega van de dader deze gezien op de Schaesberg. Het was een zeker Wim J. uit Landgraaf.
        Enkele dagen daarna bekende deze man de moord op Piet Frijns.

       
Veroordeling.
       
Hij werd door de rechtbank tot tien jaar gevangenisstraf en tbr veroordeeld, maar na vier jaar werd hij wegens
        goed gedrag vrijgelaten. De verontwaardiging in Valkenburg en omstreken was groot. Bij het kruis staat een
        plaquette met de tekst:  "Ter nagedachtenis van Piet Frijns  +19-07-1965. Hij werd op deze plek op jeugdige leeftijd

        omgebracht. Dit gedenkteken is onze getuigenis van diepe afkeer van alle zinloos geweld.

        Schaesbergergank". 
Deze stichting zorgt ook voor het onderhoud.

        Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

        23- Valkenburg - Strabeek no 138:  Houten gevelkruisje dat hier slechts enkele jaren hangt
        Het is eigendom van de familie A.F. Pinckers-Brands-Broekhem 138 te Valkenburg.
        Het kruisje is in 2011 gerestaureerd  en vernieuwd door dhr. Melchiors en Laheij uit Valkenburg.
         Kruisje van foto 23B is in 2015 verplaatst naar Houthem-Sint Gerlachstraat no 2 foto's 08C-08D
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

    
        24- Valkenburg - Aan de Krombunder-Bosstraat:  Houten wegkruis met zadeldak en tekstbordje.
        Tekst op het bordje: Als medeleven U niet kan   troosten, en tranen U niet verlichten,
        kom dan tot mij, voor U zal ik me tot mijn Vader richten.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

  

        25- Valkenburg - Bosstraat- autobaan:   Stenenkruis met houten voorkruis (2011)
        In 2015 zit op het kruis een Christushoofd met een tekststeentje met de tekst: In het kruis ligt ons heil..
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

        26- Valkenburg - Dr. AriŽnsstraat-Parallelweg:  Houten kruis met rugwand en vliegerdak.
        Het kruis heeft een tekstbordje met tekst:
        Heer wij aanbidden en loven U omdat Gij door Uw kruis de wereld verlost hebt.

       

        Heemkundever. Houtem-Sint Gerlach.  2002.
       
Houten kruis met corpus. Eigenaar Gemeente Valkenburg. Bouwjaar 1856. Onderhoud: Heemkundever. Houthem-Sint Gerlach, dhr. Mohr zaliger.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        27- Valkenburg - Oud Valkenburgerweg:  Veld- of Hagelkruis van smeedijzer. Voor 2005 stonden
        er twee stevige dennenbomen bij. Tekst: INRI. Kruis is in 2006 gerestaureerd. Zie Oud Valkenburg
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         28- Valkenburg- Parallelweg:   Houten kruis met Vliegerkap.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        29- Valkenburg-Kloosterweg-Napoleonsweg no 61.   Gevelkruisje gemaakt door Jules Jeukens
        rond 1980. Eigenaar thans de gebr. Cabo. Klein muurkruis met afdak en witte corpus.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        30- Valkenburg-Sibbergrubbe:  Gietijzeren kruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

  

        31- Valkenburg-Jasmijnstraat- Dr. Ariensstraat:  Houten kruis met rugwand en zadeldak.
        Tekst:Heer, schenk Uw rijke zegen aan de jeugd van Bloemenwegen. Dit kruis werd geplaatst door
        dhr. Melchiors en Laheye in de zomer 2008. In de nazomer van 2009 werd het tekstbordje erop
        bevestigd. Pastoor J.W. Burger van de St. Joseph Parochie te Broekhem heeft het kruis ingezegend
        op 19 maart 2010. Rond 1960 plaatste hier dhr. Janssen een houten kruis dat hij tot 2001 zelf
        onderhouden heeft. Hij overleed in 2002. Het oude kruis verkeerde in slechte staat en werd in 2008
        vervangen door het huidige.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

       

        32- Valkenburg-Steenstraat-St. Pietersvoetpad:  Eikenhouten plank met een kruis erop.
        Kruis is eigendom van de familie Marx uit Valkenburg en werd in 2013 gerestaureerd door de
        Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg. Ingezegend op zaterdag 22 juni 2013 door pastoor
        H. Jansen.

        Wegkruis splitsing Steenstraat - St. Pietersvoetpad.
        De Steenstraat behoort tot de oudste wegen van Valkenburg en maakt deel uit van de Romeinse
        heirbaan Boulonge-Keulen, ook wel de Via Belgica genoemd. Het traject Maastricht-Heerlen ofwel
        Trajectum ad Mosam-Coriovallum liep via de Cremerstraat in Broekhem- waar resten van Romeinse    
        graven gevonden zijn- naar de Steenstraat verder naar de Goudsberg, waar bijna een eeuw geleden
        fundamenten gevonden zijn van een Romeinse wachttoren. Deze weg of straat is dus meer dan 2000
        jaren oud en ter herinnering : het kasteel van Valkenburg werd eerst zo'n 1000 jaren later gebouwd.
        Het wegkruis heeft echter een zeer jonge geschiedenis. Een student in de theologie John Marx was
        de oprichter van dit wegkruis. Zijn motief om nu juist op de plaats een wegkruis te plaatsen was, dat
        deze plaats volgens hem vroeg om het stellen vaneen dergelijk teken. de toenmalige student is -
        samen met zijn familie - de huidige eigenaar van dit wegkruis. Hij is thans werkzaam als CoŲrdinator
        Diocesane Pastorale Dienst bij het Bisdom Roermond.
        Het oorspronkelijke wegkruis had een kunstzinnige uit hout met de hand gesneden corpus.
        In 1984 werd door vandalen met een schiettuig geschoten op deze corpus, waardoor hij volledig werd
        vernield. Deze is daarna vervangen door de huidige corpus uit brons, die een geschenk was van een
        Heerlense begrafenisondernemer. Later in 1985 is iemand met een voertuig tegen het houten
        achterwandpaneel aangereden en daarop zijn een tweetal stenen objecten- zogenaamde varkens-
        ruggen- er voor geplaatst door de gemeente Valkenburg.
        Daarna heeft het wegkruis een rustig bestaan gekend en is door buurtbewoners enigszins verzorgd
        en versierd. Rond 2000 is het wegkruis door o.a.Wiel Marx opgeknapt en voorzien van een koperen
        plaat met daarop de volgende tekst: "Geis te links of geis te rechts; Keeze mos te zellef; Miech kins
        te euveral taegekÚmme".
  De afbeelding van dit wegkruis wordt regelmatig gebruikt als gedachtenis-
        prentje bij overlijden door buurtbewoners of gelovigen van elders.
        Op verzoek van eigenaar de familie Marx heeft de Werkgroep Kruisen en Kapellen Valkenburg in
        2013 dit wegkruis grondig gerestaureerd en o.a. voorzien van bloempotten.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

        33- Valkenburg-Hekerbeekstraat:  Muurkruis uitgepakt in een mergel tableau.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        34- Valkenburg-Strabeek-Beekstraat:  Smeedijzeren kruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        35- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Klein houten kruisje met Maria beeldje.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        36- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Kerkhofkruis.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        37- Valkenburg-Bosstraat-Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      
 

 

        38- Valkenburg-Bosstraat no12-Parallelweg:  Houten kruis op spoorbiels. Kruis is vermoedelijk
        verdwenen.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


 

         39- Valkenburg-Cauberg:   Verzet monument dat ons herinnert aan de oorlogsjaren 1940-1945.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         40-41- Valkenburg-Wilhelminatoren:  Gebouwd in 1906 op de Heunsberg en is 30 meter hoog.
        Het is voorzien van een groot kruis van beton toto 1968.
        Het nieuwe kruis dat in 1972 geplaatst werd was van aluminium en van verlichting voorzien.
        Het is een prachtig bouwwerk waarvan men over het gehele Geuldal een prachtig uitzicht heef.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

      43- Valkenburg-Koningswinkelstraat-Statenlaan:  Houten boomkruis met corpus.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         

         44- Valkenburg-Broekhem-Beekstraat:  Houten kruis met vliegerkap en tekstbordje met de tekst;
         Hij die in de mens het goede zoekt, staat bij mijn Vader in goud geboekt.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

  

 

         46- Valkenburg- Oosterweg:
        
Hier in dit Weiland aan de overkant van de Geul verongelukte 7 Engelse Militairen doordat hun vliegtuig hier neerstorte op 29 juni 1943
         Op de herinnering zuil staan de namen van de soldaten in gebeiteld nl: Sergeant Frank Hill - Sergeant Cecil Morris -

      
Sergeant Theodore Dagg - Sergeant Leslie Howarth - Sergeant Gwilym Samuel - Flight Sergeant William Townsend -
         Flight Dergeant Patrick Rendle.

       
Het herdenkingsteken is in 2016 geplaatst.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        47-48-49- Valkenburg:  Div. kruisen die vermoedelijk verdwenen zijn.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

           51- Valkenburg-Emmaberg;  Boomkruisje.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

  

        70- Valkenburg - Grotestraat-Boogaardlaan:  Kapelletje met Mariabeeld erin.
        Op de hoek van de Bogaardlaan, langs de muur van de Geul staat dit kleine houten kapelletje op een
        mergelstenen sokkel. Het zou in 1950 hier geplaatst zijn. het Mariabeeld is van het type Lourdesbeeld.
        Het geheel wordt afgesloten door een smeedijzeren hekwerk. Tekst: "Ave Maria 1950".
       
50- Valkenburg-Grotestraat-Kerkstraat:   Bij herinrichting van Valkenburg is het kapelletje in 2013
        verplaatst van de Boogaardlaan naar de Kerkstraat/Grotestraat. Het geheel is mooi gerestaureerd.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

 

          71- Valkenburg-Cauberg-Loudesgrot:  Lourdesgrot in de Cauberg.  De grot is in 1926
         uitgehouwen in de mergelwand. Boven de grot staat in een nis een Mariabeeld en links van het
         beeld staat een beeld van de H. Bernadette.  Rechts een preekstoel. Op het voorfront staan banken
         waar de gelovigen kunnen zitten en bidden. Ook staan er enkele kaarsenstandaards voor het
         ontsteken van devotiekaarsen.
         De grot is een exacte copy van de grot in Lourdes.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

 

         72- Valkenburg- Cauberg:  Verzetskapel. Gebouwd in 1958 als monument voor alle Limburgse
         verzetsslachtoffers. Het heeft een marmeren altaar met erboven een Mariabeeld.
         Op de zijwanden staan de namen van de omgekomen verzetstrijders. De architect was Jean
         Huysmans. Naast de kapel staat een carillon.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

   

    

  

         73- Valkenburg - Broekhem-Cremersstraat:  Houten boomstam met nis uitholling met
        daarin een Maria beeldje. Oorspronkelijk stond hier omstreeks 1880 een Maria kapelletje,
        opgetrokken uit mergelsteen. Het traliewerk is aangebracht nadat in 1976 tijdens de carnavals
        dagen het Mariabeeldje aan baldadigheid ten prooi gevallen was.
        Nieuwe kapel 2017.
       
In 2016 werd het initiatief genomen om een nieuwe kapel te bouwen in Broekhem-Cremersstraat.
        Het werd een prachtige kapel, opgetrokken uit Kunrader steen en in de kapel staat een mooi Mariabeeld.
        werd feestelijk in gezegend op 2-7-2017 door pastoor J.M.Burger. Het zangkoor St Joseph uit
        Broekhem luisterde de plechtigheid op met Maria liederen. De belangstelling was groot en diverse
       sprekers memoreerden de gang van zaken rond de bouw van deze kapel. Tekst: Ave Maria.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

    

 

        74- Valkenburg- Daelemerweg: Klein Maria grotje dat in 2016 gerestaureerd is.
        De devotiekapel werd rond 1953 in opdracht van mevr. Louise Schoenmaeckers gebouwd. het doel hiervoor was uit dankbaarheid voor
        bespaart oorlogsleed. Het was pastoor Willems die de kapel inzegende in augustus 1953.
        Mevr. Schoenmaeckers, geboren in 1894, woonde op de kasteelboerderij Sibberhuis en is overleden in 1980 en begraven op het kerkhof
        van Sibbe. De kapel is thans eigendom van F. Rouwet uit Margraten. De kapel werd in 2015 grondig gerestaureerd. Annie Weusten
        verzorgde de kapel na het overlijden van mevr. Schoenmaekers. Nu verzorgt Mia Pfaffen de kleine kapel. 

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

      

       75- Valkenburg-De Kluis:  Kruiswegstaties op de Schaesberg bij de Kluis.

============================================================================================================================================