Laatst bijgewerkt 04-07-2018

Gemeente Sittard-Geleen.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;   Born - Broeksittard - Buchten -
       Einighausen - Geleen - Graetheide - Grevenbicht - Guttecoven - Holtum -
       Limbricht - Lindenheuvel - Munstergeleen - Obbicht - Oud Geleen -
       Schipperskerk - Sittard - Wintraak.
 
===============================================================================================================================================================================================================================

 

        Born.

        

       

      

   

        01 - Born-Oude Baan;  Het houten kruis op de Oude Baan met een kunststoffen corpus dat met
        houtschroeven door de handen en voeten is bevestigd op het kruishout. Bij het kruis staan twee oude
        lindebomen waarvan de rechtse boom geheel vermolmd en hol is.
        In 2010 werd het kruis gerestaureerd mede een financiële bijdragen van de gemeente Sittard-Geleen.
        Het werd voorzien van een nieuw corpus dat gemaakt werd door Miel Jaspers, voorzitter van de
        werkgroep Kruisen en Kapellen. Pastoor William van Dijck zegende het kruis in op zaterdag 18 dec.
        2010. Hier stond al een kruis in 1891, volgens oude kaarten.Tekst; "Kiek 'ns nao mich óm..."
      
 Het kruis en corpus werd in 2016 geheel gerestaureerd door de werkgroep kruisen en Kapellen-Born.
        Het kruis werd op 29 oktober herplaatst.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   

           

        02 - Born-Kerkstraat-Putstraat; Het oude grafkruis van Herman Broeren en Gertrudis Boomen.
        Het grafkruis is terug gevonden op het stort tussen Born en Illikhoven en staat nu op de vroegere
        begraafplaats van de oude gemeente Born. Het kruis is van Naamse steen met een doodshoofd en
        gekruiste beenderen en de letters R.I.P.
        Tekst op het kruis; Hier syn begraven den eersamen herman Broeren, Stierf den 21 meert 1767

        oud synde 80 jaaren en syne huys vrouwe d'eerb. Gertrudis Boomen stierf den 3 january 1760
        oud synde 80 jaaren. R.I.P.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================       

       

     

        03 - Born-Getelberg-Putstraat:  Dit kruis werd geplaatst begin juni 1980 door Hub Haagmans.
        Reden, Weinig kruisen in Born. Corpus; Legering en is op de rommelmarkt in Maaseik gekocht en
        geschonken door de dames Lebens. Het kruishout is gemaakt van Marantiehout door Hub Haagmans
        Onderhoud; De Buurtbewoners.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================      

      

       

     

        04 - Born-Molenstraat-Hondsbroek:  Stenen kruis zonder corpus. Drie lindebomen omringen het
        kruis. De grond is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen, terwijl het kruis in het bezit is van het
        Kerkbestuur. De buurtschap en de gemeente onderhouden het kruis en de omgeving.
        In de volksmond word het kruis ook wel Kruutswiejer genoemd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        05 - Born-Mgr. Buckxstraat-kerkhof;  Naam van het kruis; Schutterskruis. 13 sept. 1896.
        Ongevalkruis ter herinnering aan een dodelijk ongeval met een schuttersgeweer dat in handen van een
       10 jarig knaapje die dit geweer naar huis moest brengen en per ongeluk de 16 jarige Hubertina Leurs
        doodschoot.  Tekst op het bordje;  Tot  nagedachtenis aan de overleden leden der schutterij
St. Martinus

========================================================================================================================================================================================================================================================================================     

 

        06 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Centraal Kerkhofkruis.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        07 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Gietijzeren kruis dat in 1993 tegen de muur van het kerkhof
        is geplaatst. Hierna kreeg het een mooie plek op het kerkhof zelf.  Type Egelie; I I B b 3.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        08 - Born-Mgr. Buckxstraat-kerkhof;  Het nieuwe centraal kerkhofkruis waar nu ook de absoute wordt verleend.
        Het is een stenenkruis met een stenen corpus.
      

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        09- Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof:   Houten kruis op kerkhof muur.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        10- Born-Mgr. Buckxstraat; Stenen kerkhofkruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================   

      

 

        20 - Born-Parkweg-Sluisweg;  Hubertuskapel uit1969.De eerste kapel ontstond na 1666 tot 1930
        Het is een veelhoekige kapel opgetrokken uit bakstenen met een koepelvormig dak.
        In de kapel staat een Hubertusbeeld.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

   

        21 - Born-Mgr. Buckxstraat-Kerkhof;  Kerkhofkapel.

==================================================================================================================================================================================================================

       Broeksittard.

      

    

        01 - Broeksittard-Achter Spitsbergen-Kerkhof:  Dit oude gietijzeren kruis werd geschonken door
        dhr. Closset, industrieel te Luik in 1874. De kapel werd gebouwd in 1872 en is de rustplaats van
        pastoor Lumens die het kerkhof en kapel inzegende in 1872. Hij stierf in 1873 en werd voor de kapel
        begraven. Het kruis draagt als opschrift:  Dit kruis word aan de gemeente geschonken door de Heer

        H. Closset, industieel te Luik, Pachter van de jacht alhier.  1874.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        02 - Broeksittard-Achter Spitsbergen-Kerkhof;  Dit oude kruis dat afkomstig is van de Rijksweg in
        Ophoven werd hier in mei 1958 geplaatst op een hardstenen voet. Het is een smeedijzeren kruis dat
        hier geplaatst werd achter de dodenkapel.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

   

 

        03 - Broeksittard-Aan het Broek no 51; Ingemetseld in een nis van de woning van de toen
        woonachtige familie Zelissen.
        Het is hier in 1930 geplaatst toen de slagerij van de fam. Zelissen verbouwd werd. Links en rechts
        wordt het kruis geflankeerd door twee engeltjes. In 2006 bezat het kruis geen corpus.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

        04 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat no 101;  Sinds mensenheugenis hangt hier een kruisje
        in de kapel-vorm. Vroeger heeft hier vermoedelijk een kruis tegen de muur gestaan van het oude
        vakwerkhuis dat dateerde uit 1739.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

      

      

     

        05 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat;  Prachtig gesmeed, smeedijzeren kruis op een ronde
        hardstenen sokkel hier geplaatst in 1947. Het was afkomstig van bij de veldkapel, Broeksittarderweg.
        Tijdens de Kruisprocessies wordt en werd hier altijd gebeden.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        06 - Broeksittard-Aan het Broek-Kruisstraat-Dorpstraat;  Ook hier een kruisje in een muur nis. Jammer dat in 2014 het nisje
        geen kruisje meer aanwezig is. Vroeger stonde er twee engeltjes bij en in 1997 een lantaarn met
        bloemenvaasje. De nis werd rond 1920 gemaakt toen de gevel gecementeerd werd.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

  

        07 - Broeksittard-Achter de Hoven;  Sinds 1947 staat dit hardstenen kruis hier. Het is geplaatst en
        geschonken door Sjtiena Heynen, die ook eigenaar of bezitter van de grond was waarop dit kruis
        staat. Het opschrift luidt;  Dat deed ik voor U. Wat deedt gij voor mij. Voorheen stond hier een mooi
        houten kruis dat vermoedelijk is geplaatst naar aanleiding van de Sjlaag in de Kemperkoel in 1543.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

     

        08 - Broeksittard-Broeksittarderweg;  Voor 1947 stond hier een smeedijzeren kruis dat verplaatst
        werd naar de locatie Aan het Broek-Kruisstraat. Dit kruis is hier in september 1947 geplaatst en is
        een geschenk van de familie Jetten-Beckers van de Wehrerweg. Men deed de belofte dat men ten
        eeuwigen dagen in september in processie naar de kapel en kruis zou trekken.
        Tekst; Mijn Zaligmaker, vanaf Uw kruis, Zegen Broeksittards volk, veld en Huis. 1947.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        09 - Broeksittard-Jozef Habetsstraat-Tudderenderweg;  Het eerste kruis dat hier langs de weg
        naar Tudderen staat werd geplaatst rond 1800 door de familie Willems. hier zouden enkele kinderen
        verdronken zijn in de Molenbeek. Omstreeks 1900 werd hier een smeedijzeren kruis geplaatst dat
        door de Sittardse smid Kleinen gesmeed zou zijn. Het was het enige kruis in Stadbroek en men bad
        hier aan bij ziekte voor regen en overlijden.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         10-11- Broeksittard- Kerkhof; Twee oude grafstenen uit het jaar 1658 en 1702 gemaakt van Naamse steen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        20 - Broeksittard-Broeksittarderweg;  De kapel moet al rond 1915 gebouwd zijn naar aanleiding
        van de bevrijding van de Franssen na de Franse Revolutie. In 1879 werd de kapel gerestaureerd.
        Na de Tweede Wereldoorlog werd de kapel opnieuw gerestaureerd en ingezegend tijdens de
        Pinksterprocessie in 1945. Ze doet thans nog dienst als rustaltaar tijdens de Processies.

====================================================================================================================================================================================================================

         Buchten.

        

    

        01 - Buchten-Dorpstraat-Pastoriepad;  Groot houten Missiekruis uit 1851, geplaatst in een kapel
        opgetrokken uit bakstenen Missiekruisen werden geplaatst, daar waar de paters Redemptoristen   
        een volksmissie gaven en op het einde van deze missie er een groot kruis geplaatst werd.
        Tekst;  1851.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         02 - Buchten-Kerkvonderen-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        03 - Buchten-Kerkvonderen-Kerkhof;  Herdenkingskruis op het kerkhof van Buchten.
        Tekst;  Wederlopers anno 1534-1535  Opgegraven Industrieterr. Sluisweg okt 1976 Herbegraven

        26 febr. 1977.

        Het initiatief was van J.W. Zeelen, raadslid en met medewerking van pastoor A. Verheggen werd dit
        kruis hier geplaatst. Het ontwerp was van J. Cremerds. Van de 40 gevonden skeletten in de akker
        "De Apotheker" werden er 35 hier herbegraven. Het zijn de skeletten van de ter dood veroordeelden
        en  "gejustificeerde" wederlopers die hier in 1534-1535 begraven zijn.
        Een andere lezing is dat het hier ging om doden die "de Zwarte dood of Pest".

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

  

        04 - Buchten-Achter de Hoven-Spoorstraat no 15; 
       
Hier hangt het kruis aan de zijgevel van het in 1903 gebouwd pand van de fam. Esser,
        gelegen aan het kruispunt "Den Eerwaed-Baenjwaeg ". Het bezit een corpus van lood.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

      

  

        05 - Buchten-Dorpstraat 120-Oude Baan;  Aan de voorgevel van het oude pand Brouns hing 'n xx
        eeuws kruisbeeld dat overgebracht is naar het kerkgebouw. Een nieuw kruisbeeld van de kunstenaars
        van St. Joris uit Beesel kwam er in de plaats. Voorheen was dit gebouw de Rabo Bank.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

 

        06 - Buchten- Buchterweg-Havenweg;  "Gedenk o mensch, wat gij hier ziet. Het is Christus beeld,
        maar Christus niet. Daarom aanbidt, noch hout, noch steen. Maar slechts Uw Heer en God alleen".

       
Deze tekst stond op het oude houten kruis dat begin 1900 hier stond. Dit kruis is door de gemeente
        geplaatst en heet in de volksmond "Het Buchter Kruuts".

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

  

        20 - Buchten-Dorpstraat-Keerweg; Zeshoekige kapel, gewijd aan Maria, overwinnares van het
        kwaad. Het bouwjaar is jammer genoeg niet bekend. Ze werd gebouwd door de Buurtbewoners op
        de plek waar voorheen een Devotiekruis stond. In 1990 werd de kapel gerestaureerd.

=====================================================================================================================================================================================================

         Einighausen

      

    

 

        01 - Einighausen-Heistraat no 66;  Het oudste kruis op deze plaats is geplaatst door pastoor
        Spuiisers uit dankbaarheid dat zijn ouders de oorlog onder Napoleon ongeschonden doorgekomen
        waren. Later is dit kruis door de grootvader van de bewoners en door N. Höngens vervangen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

   

        02 - Einighausen-Everstraat-Veeweg;  Houten wegkruis met bronzen corpus.
        Tekst;  Vrede zij met U.  INRI.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        03 - Einighausen-Everstraat no 25;  Houten kruis in vliegerkap model. het bezit een open bronzen Corpus
       

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        04 - Einighausen-Bergerweg-Urmonderbaan;  Het Hoogkruuts aan de Bergerweg is een vervanger
        van een hoog ijzeren kruis dat hier op twee molenstenen stond.
        Dit stenen kruis staat hier sinds 1955 en is afkomstig van het kerkhof van Doenrade en behoorde toe
        aan de familie L. Nijsten. Tekst;  Geloofd zij Jezus Christus".

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        05- Einighausen- Urmonderbaan-Mauritsweg:   Stenen wegkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        06 - Einighausen-Bergerweg no 44;  Houten gevelkruis dat afkomstig is uit Mittenwald en hier
        opgehangen is bij een verjaardag van de eigenaar en doet dienst als Devotiekruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

  

        07 - Einighausen-Kirkhofsteegske;  Centraal Kerkhofkruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        08 - Einighausen-Heistraat no 9;  Kruis op pand no 9 aan de Heistraat met het jaartal 1935.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        09 - Einighausen-Heistraat no 6;   Groen kruis ingemetseld in de gevel. vermoedelijk het vroegere
        Groene Kruis gebouw.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        10- Einighausen- Beukenboomsweg-Einighauserweg:   Groot Stenenkruis.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        11- Einighausen-Helweg-Kerkdeur:   Kruisje boven in de boog van de kerkdeur.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        20 - Einighausen-Theresiastraat;  Theresiakapel. De kapel werd in 1937 gebouwd en
        is gewijd aan de H. Theresia. Ze is gebouwd van gele bakstenen met een rode bakstenen plint.
       
De kapel werd in 1937 gebouwd.De kapel is uitgevoerd in schoonmetselwerk van gele baksteen.
        In een spitsbogige nis staat op een marmeren altaar een beeld van de H. Theresia. In de zijwanden
        zijn aan beide zijden drie ramen met spitsboog aangebracht, voorzien van gekleurd glas

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

  

        21 - Einighausen-Everstraat-Molenweg;  Veldkruis kapel van O.L.Vrouwe van Rust. Ze werd in
        1894 gebouwd op initiatief van Godfried Kelleners en Willem Mobers. Het Maria beeldje is afkomstig
        uit Heppeneert. Ze werd in 1894 gebouwd door aannemer J. Dukers en is in 1983 gerestaureerd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        22 - Einighausen-Einighauserweg no 3;  Deze kapel werd in 1905 gebouwd en stond tot 16 jan.
        1971 in de Brandstraat. Hier werd ze afgebroken wegens wegwerkzaamheden. Ze werd herbouwd
        als noodkapel van hout in 1971. het Mariabeeld werd in 1979 gestolen en toen werd besloten om de
        huidige kapel te bouwen. Deze kwam in 1980 gereed en werd op 16 november ingezegend door
        pastoor Vogels.

=====================================================================================================================================================================================================

         Geleen-Centrum.

      

    

        01 - Geleen-Centrum- Landgraaf-Hazenpad;
       
Memorie kruis herplaatst op initiatief van de Heemkunde
        Vereniging Geleen in samenwerking met de gemeente Geleen. Oktober 2000.
        Vroeger stond hier bij de Riddervosstraat-Hazenpadsweg een eenvoudig ijzeren kruis op een molen-steen.
        Het corpus en het knielbankje van dit ijzeren kruis zijn  verdwenen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        02 - Geleen-Oud Geleen-Pieterstraat no 17;  Maria beeldje in nis met twee deurtjes en aan de
         bovenzijde heeft het een stenen kruis. Jaartal 1777 (anno 1777). Eigenaar; fam. Webers.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

   

 

        03 - Geleen-Centrum-Rijksweg noord no 95;  Dit kruis stond vroeger op een molensteen bij de
        Pastoor Vonckenstr. Daarna hing het tegen de gevel van het huis Pastoor Vonckenstraat-Rijksweg.
        In 1974 verhuisde de familie Caris naar de Rijksweg no 95 en het kruis werd meegenomen.
        De gemeente schonk het nieuwe kruishout. In 1983 werd het gerenoveerd door de gemeente Geleen.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

 

        04 - Geleen-Centrum-Henri Hermanslaan no 33;  Embleem Nieuw Apostolische kerk tegen de
        gevel. Ontwerp; Edwin Hilsky. Voorstelling kruis-opgaande zon-4 watergolven geven de drie eenheid
        aan; God de Vader, de zoon en de Heilige Geest. En 10 stralen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        05 - Geleen-Centrum-Henri Hermanslaan no 33;  Vroeger (1997) stond er een groot houten kruis
        op het dak van de Nieuwe Apostolische Kerk. Het was gemaakt van geďmpregneerd hardhout en werd
        hier geplaatst op 2 oktober 1975.  Het nieuwe ijzeren kruis is uitgevoerd met stralenkrans.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        06 - Geleen-Centrum-De Vaart-Geenstraat;  Dit kruis stamt uit 1909 en was afkomstig van de
        toren van de voormalige kloosterkapel in de Geenstraat. het is een ijzeren kruis dat geen corpus
        bezit maar uitgevoerd met een ronde ijzeren ring. Het is hier geplaatst in 1989.
        Tekst op de steen;  Hier woonde en werkte Zr. Aloysia Löwenfels Arme dienstmaagd van Jezus

        Christus  * 5-7-1915  + 908-1942  Trabelsdorf -Auschwitz.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        07 - Geleen-Centrum-De Vaart-Geenstraat;  Houten kruis boven de ingang van het klooster.
        Het kruis is geplaatst, toen de zusters van het oude, voormalige klooster in dit nieuwe klooster gingen
        1-4-1983. Dit klooster is ingezegend door deken Trienekens op 11-06-1983.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        08-Geleen-Kloosterstraat-Napoleonlaan:   Gietijzeren wegkruis met initialen R.L-M.P.
        De initialen R.L en M.P. staan voor Jan Renier Leunissen en Maria Mechtilde Penders.
        Het kruis was geplaatst op de hoek van een stuk grond dat eigendom was van zijn dochter Maria,
        Agnes, zij was gehuwd met Jan Pieter Bronneberg, Spoorstraat in Krawinkel-Geleen.
        Jan Renier Leunissen( * 01-04-1850 en + 09-08-1899) en Maria Mechtilde Penders (*28-08-1844 en
        + 15-11-1934) gehuwd op 31-01-1879. Aan gezien Mevr. Leunissen in 1910 nog leefde zou het
        mogelijk de oprichtster van dit kruis kunnen zijn geweest. Verdere gegevens zijn bij navraag niet meer
        voorhanden bij de familie.
        Deze gegevens zijn afkomstig van Louis Leunissen, geboren op 11-02-1935, zoon van Johannes
        Leunissen en Maria Agnes Keulen en woonachtig op de Schoorweg 6 6129 BR in Berg a/d Maas.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

==================================================================================================================================================================================================

        Geleen-De Kluis.

      

   

     

        10 - Geleen-De Kluis-Endepolstraat;   Kruis kapelletje in een lindeboom. De oude boom werd op
        15 oktober 1983 door een storm vernield. Het was toen de oudste boom van Geleen. In 1984 werd
        de nis en het kruis herplaatst in de boomstronk door de Stichting Kruisen en Kapellen in Geleen.
        Later werd het herplaatst in de Lindeboom.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

        11 - Geleen-De Kluis-Lijsterstraat;  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is uit dankbaarheid en
        herinnering dat de parochie De Kluis 50 jaar bestaat. Tekst; 50 jaar Christus Koningskerk. Kluis
        Geleen 1948-1998.
Dus het kruis is in 1998 geplaatst.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        12 - Geleen-De Kluis-Leeuwerikstraat-Nachtigaalstraat;  Achter de Cityflat pad tussen Rijksweg
        en Nachtegaalstraat staat dit gietijzeren wegkruis op een molensteen. Het is geplaatst door aannemer
        J. Schutgens in 1923. Type Egelie;  I I B b 2.2.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

       

  

        13 - Geleen-De Kluis-Beekhoverstraat;   IJzeren kruis ingegroeid in boom. In 1983 kwam het kruis
        tegen de boom te staan en werd geschonken door de weduwe Göbbels. In de 5--er jaren werd de
        boom verplaatst door de gemeente. In 1961 werd hij gekapt en geconserveerd door de plantsoenendienst van de Gemeente.       
        De boom werd ton in een betonnen fundament geplaatst. In de volksmond het dit kruis in de Es.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

 

        14 - Geleen-De Kluis-Daniken no 32;  Kruis kapelletje tegen de gevel van huisno. 32 bij de vroegere
        steenfabriek. Dhr G.H. Houben kreeg het kapelletje en beeld in 1988. Hij 1990 maakte hij een nieuw
        kapelletje en het corpus bleef het zelfde.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

        

  

  

 

         15 - Geleen-Oud Geleen-Norbertijnenstraat;  Bakstenen kapel met houten kruis en corpus. In de
        sluitsteen staat AD 1945. Beneden staat;  Gegroet o kruis onze enige hoop. Het kruisbeeld is van
        Cuypers uit Roermond. Het houtwerk is uit de kerk van Sint Odiliënberg. In 1987 opgeknapt door de
        Buurtvereniging. De kruiskapel is in 2010 geheel gerestaureerd door twee leden van de Buurtver.
        Norbertijnenstraat. Onder grote belangstelling en met medewerking van schutterij H.H. Marcellinus en
        Petrus is het kruis op zondag 26 juni plechtig ingezegend door pastoor Janssen.
        Dankbare bewoners bouwden na de bevrijding een kapel in hun buurtschap. Het kruiskapelletje wil de
        herinnering vasthouden aan vier jaar onderdrukking en aan geloof in een nieuwe tijd zonder oorlog.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        16 - Geleen-De Kluis-Irenelaan-Hendriklaan;  Kruiskapel. Houten kruis tegen bakstenen muur onder
        afdak. Opschrift;  Ons enig heil. Ingezegend; 31 oktober 1954 door pastoor Wermeling.
        Vroeger stond er een lindeboom met een kruis. Het was toen de hoek Pieterstraat-Kinkenweg.
        De boom verdween bij aanleg van de Hendriklaan en de Irenelaan. Op initiatief van de Buurtvereniging
        Irenelaan schonk zij een nieuw kruis en kwam er een kruiskapel in 1954.
        Pinksteren 1980 werd de kruiskapel tijdens Pinkpopfestival vernield. In 1982 werd de kruiskapel
        gerenoveerd op initiatief van de Ouderen vereniging Oud Geleen. De Stichting "Kruisen en Kapellen"
        gaf een nieuw corpus, dat 4 maanden later werd gestolen. De buurt plaatste later een nieuw kruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

    

        17 - Geleen-De Kluis-Vondellaan;  Gietijzeren wegkruis met doodshoofd op stenen sokkel hier in
        1979 geplaatst. Vroeger stond het op de hoek Steinstraat-Napoleonsbaan en er stond op R.L. M.P
        1910. (Rene Leunissen en Maria?????) In 1979 werd het door de gemeente op de Vondellaan
        geplaatst. Het kruis werd in 1984-1985-1987 en 1988 vernield. In 1994 gerenoveerd door de
        gemeente Geleen.  Type Egelie;  I I A b 4.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

    

        18- Geleen-De Kluis-Daniken:   IJzeren kruis gemaakt van profielstaal. Kruis is inmiddels verdwenen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    
   

     19- Geleen- Kinkeweg no 12:  Een geschilderd kruis aan de zijgevel van woning no 12 in de Kinkenweg.

========================================================================================================================================================================================

        Geleen-Haesselderveld

     

      

    

    

  

        19 - Geleen-Haesselderveld-Oranjelaan-Oranjehof; Een van de oudste wegkruis van Geleen, 1898
        staat op deze plaats sinds 1993.Het is een gietijzeren kruis met de afbeelding van Maria en Johannes.
        Het staat op een betonnen sokkel. Vroeger stond hier de Vogelstang van de Schutterij. Tekst; 1898.

        Tekst: Ter herdenking van de onbekende gesneuvelde militair W.O. II.

        Type Egelie;  I I A b 10.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        

       

   

        20 - Geleen-Haesselderveld-Oranjelaan;  Wegkruis uit 1893 geplaatst op een kruising van twee
        veldwegen stond vroeger dit wegkruis. Het werd geschonken door Lambert Willems en Elisabeth
        Vroemen. Het gietijzeren kruis is voorzien van een gietijzeren corpus. Het is door de gemeente Geleen
        in 1975-1976 gerestaureerd en toen in de Oranjelaan herplaatst.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        21 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan;  Smeetijzeren wegkruis met te tekst: Geloofd zij Jezus Christus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        22 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan-Kerkhof;  Groot op trappen sokkel. Het geheel is
        van cement en steen. Het kruis is uit de 20er jaren. Voor het kruis is het graf van de grondlegger van
        het kerkhof. Pastoor Th. W. Backhuys, geb. 4-7-1870 (Venlo) gest. 5-6-1932 te Geleen.
        Hij was pastoor te Oud Geleen van 1922 tot 1932.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        23-Geleen- Oud Geleen-Norbertijnenstraat 23:  Muurankers in de vorm van een dubbel  kruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

        24 - Geleen-De Kluis-Daniken;  Op de driesprong tussen bomen dij de vroegere steenfabriek
        staat dit zeer oude wegkruis uit 1823. Het is in 1973-1985 en 1987 gerestaureerd.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        25- Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan:   Bij de ingang van de begraafplaats in de
        van Banninglaan op het toegangspad is een kruis aangebracht van klinkerstenen.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================-

       

      

   

  

        26 - Geleen-Haesselderveld-Janskamperstraat;  Smeedijzeren wegkruis met corpus. Tekstplaatje
        met de tekst; Geloofd zij Jezus Christus. Vroeger stond het smeedijzeren kruis met een gietijzeren
        corpus tegen een lindeboom op de hoek van de Janskamperstraat-Lintjenstraat.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        27 - Geleen-Haesselderveld-Van Banninglaan-Kerkhof;  Metalen kruis op toegangshek van de
        begraafplaats.
      

=================================================================================================================================================================================================

         Geleen-Krawinkel.

    

      

  

        28 - Geleen-Krawinkel-Augustinusstraat-Past. van Eijsstraat;  Gietijzeren wegkruis dat in 1979
        geplaatst is door het Comité Kapel 1902 Aowt Kraonkel. Vroeger stond het in een weiland aan de
        Kloosterstraat. Daarna geplaatst tegen de gevel van rijwielzaak Biermans t.o ingang Cokesfabriek.
        In 1970 werd het huis van Biermans afgebroken en schonk Biermans het kruis in 1979 aan de
        gemeente die het op het plantsoen plaatste. In het wegkruis zijn de twee figuren van Maria en van
        Maria Magdalena verwerkt alsmede bloemmotieven.  Type Egelie;  I I A b 10.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

    

  

        29 - Geleen-Krawinkel-Hegstraat-Molenstraat;  Gietijzeren wegkruis en corpus op stenen sokkel
        met opschrift; 1885  Mijn Jezus Barmhartigheid. Het kruis is familiebezit van de familie Tummers.
        In de nacht va 23 op 24 april 1983 werd het kruis vernield en later weer gerestaureerd.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

    

   

        30 - Geleen-Krawinkel-Spoorstraat;  Gietijzeren wegkruis met corpus. Op de sokkel staan de
       
letters; H.K. 1929 A.L. (Hubert Keulers en Annemarie Leunissen). Zij plaatsten in 1929 het kruis.
        Zij woonden aan de overzijde van de straat. Hier lag ook de schietbaan van de Handboogschutterij
        Vriendschap zij ons doel". In 1983 werd het kruis vernield en later weer hersteld.
        Tekst; Mijn Jezus Barmhartigheid.  Type Egelie;  I I B b 2.1.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

    

 

         31 - Geleen-Krawinkel-Hofkamp-In Den Helmstock;  Aan het oude tracé van de Vouersweg, niet
        ver van 't Kempke, staat sinds honderd jaar het enige zogenaamde 'ongelukskruis' in onze contreien.
        Aldaar op de akker overleed tengevolge van de val van een kar landbouwer Tummers. Het kruis
        vermeldt de volgende tekst:  J.M.J. Bid voor zaliger J.A. Tummers Hier overl. 18 nov. 1889 R.I.P.
        Dit kruis, staande op een thans niet meer toegankelijk stuk Vouersweg, zal op verzoek van de
        Stichting kruisen en Kapellen in Limburg door de gemeente Geleen worden herplaatst. De nu in
        overleg gekozen plaats ligt honderd meter zuidelijker aan de Hofkamp.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        32 - Geleen-Krawinkel-Planeetstraat;  Bakstenen kruis in de gevel van de Brandweer kazerne.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 

      

    

   

        33 - Geleen-Krawinkel-Vouershof;  Kruis kapel bij de ingang van de begraafplaats in Vouersveld.
        Gebouwd door de buurtbewoners van de Kloosterstraat en de Kloosterdwarsstraat tussen 1880-1890
        bij de muur van de mijn. Dhr. Aelfers bracht het jaartal 1902 aan. Op 5 dec. 1978 werd de kapel over
        gebracht naar het Vouersveld. Door de Aktiegroep Kapel 1902 Auwt Kraonkel. Ingezegend op 10 juni
        1979 door Deken M. Frissen. In 1983 gerestaureerd. Initialen IHS.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        34 - Geleen-Krawinkel-Vouersveld-Crematorium;   Kruis in de kapel van het Crematorium.
============================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

    

      

  

         34 - Geleen-Oud Geleen-Norbertijnenstraat;  Gietijzeren wegkruis met corpus en engel met
        zwaard. Het geheel staat op een natuurstenen sokkel. Vroeger stond het tegen een lindeboom.
        In 1961 werd het vernield door een auto. De gemeente restaureerde het kruis. Ook in 1985 werd het
        kruis vernield. Het kruis stamt uit 1867 en is een doorbroken gesloten geheel. In de voet een engel,
        staande op consoles met twee pilasters, gekleed in tuniek. Het hoofd van de engel is naar rechts
        gericht, in de linker hand het zwaard. Boven de engel een gevleugelde zandloper, geflankeerd door
        pinakels. Rond het corpus in de hoeken een stralenbundel. Het gegoten corpus is bij dit type kruis niet
        gebruikelijk, het ontrekt een deel van de ornamenten aan het oog; de engelenkopjes in het centrum en
        de gevleugelde.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         35- Geleen-Oud Geleen-Marcellinusstraat;  Oud stenen grafkruis 

==================================================================================================================================================================================================

         Geleen-Lutterade.

      

   

        36 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Parallelweg;  Stenen kruis zonder corpus. Kruis werd in 1998 geplaatst.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        37 - Geleen-Lutterade-Groenseykerstraat-Kerkhof;  Bronzen kruis. Zeer apart kruis.
        Het kruis is afkomstig van de Kloosterstraat van het zusterklooster.
  

       37A - Geleen-Centrum-Kloosterstraat-Klooster;  Bronzen kruis in de tuin van het klooster in de
       Kloosterstraat. Kruis is verplaatst naar de wijk Lutterade op het kerkhof aan de Groenseykerstraat.
       Het kruis is gemaakt door Jos Hermans uit Nuth en stond voorheen op het kloosterkerkhof van de
        "Arme Dienstmaanden van Jezus Christus". Het kruis is in 2005 verplaatst naar de begraafplaatst
        in Lutterade. Het is een verzamelgraf gemaakt voor de graven die moesten wijken voor de aanleg
        van de randweg.
       
 gegevens: Jos Hulsman-Heemkundevereniging Geleen     

=================================================================================================================================================================================================

         Geleen-Zuid.

        

    

  

        39 - Geleen-Geleen Zuid-Hoeve Sint Jansgeleen; Dit kruis staat op grondgebied van Spaubeek
        Devotie kruis uit 1758. Het enige kruis uit het
        Graafschap Geleen dat de Franse Revolutie heeft doorstaan. Het is in 1758 opgericht door pachter
        Loyson van de Sint Jans-Geleen. In 1911 ging het naar de Spaubeeklaan (bouw viaduct). In 1970
        werd het houten corpus gestolen. In 1972 werd het verplaatst, Reiner Vroomen heeft toen een nieuw
        corpus gemaakt in opdracht van het IVN Spaubeek. Tekst; INRI.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

       

      \       

        40 - Geleen-Geleen Zuid-Verdistraat-Spaans Neerbeek;  Kruis met corpus uit 1836.
        Tekst;  Pro mortalibus crucifixus dei filius - Zoon van God gekruisigd voor de mensen.
       
In 1836 werd het kruis geplaatst in de Pieterstraat. Toen Eysdenerweg-Kapellerweg. In 1950 werd
        de Eysdenerweg opgeheven. In 1956 waaide de boom om, waar tegen het kruis stond. Het kruis ging
        naar een schoolmuseum. In 1973 kwam het kruis hier in Spaans-Neerbeek op de plaats waar eerst
        een kapel stond. Dit door toedoen van dhr. R. Vroomen. René Crol heeft het gekopieerd en in
        polyester laten afgieten. Het origineel is in de kerk van Oud Geleen. In 1988 hersteld door de
        gemeente Geleen.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        41 - Geleen-Geleen Zuid- Bachstraat-Kerkhof;  Groot eikenhouten kruis Tekst; INRI.
        Het gebakken klei corpus is gemaakt door Frans Griesenbrock in 1949. Het is ingezegend door
        pastoor Wermeling op 1-11-1949. Het stond eerst op de oude begraafplaats van 1949 tot 1956.
        In 1956 kwam het op dit kerkhof terecht dat sedert 1970 geen dienst meer doet. Vlak voor het kruis
        is het graf is het graf van pastoor Wermeling.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================= 

   

 

        42- Geleen- Daniken-Danikerbos:   Houten boomkruis.

===================================================================================================================================================================================================

     Geleen-Oud Geleen.

    

       

    

        43 - Geleen-Oud Geleen-Leurstraat;  Calvariekapel uit bakstenen opgetrokken. Het
        Missiekruis werd opgericht 28-1-1874. Het houten corpus was uit +/- 1500. Op de grafsteen in de
        kapel staat;  Hier rusten in Godes Heeren de eerwaarde Heeren pastoors P. Salimans 1873,

      
 Kapelaan J.H. Hendriks 1871. Tevens twee priesters M Volders 1871, Chr. Willems 1876.
       
De kapel werd gemaakt in opdracht van Burg. Mathijs Smeets in 1874. In 1989 werd de kapel
        gerenoveerd en op 29 april ingezegend door pastoor van Sloun. De orig. houten beelden van Maria
        en Johannes zijn in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. De beelden van Maria en Johannes zijn
        die er nu staan zijn replica's.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

      44- Geleen-De Haese:  Vroeger stond hier bij de rotonde al een smeedijzeren wegkruis dat helaas verdwenen is door diverse aanpassingen
      aan het wegennet. Samen met de Stichting Kruisen en Kapellen, de projectontwikkelaar van de wijk en de gemeente Sittard-Geleen en diverse
      buurtbewoners is ervoor gezorgd dat hun wens onlangs in vervulling kon gaan en op zaterdag 26 november 2016 door pastoor Verhagen werd
      ingezegend. Wethouder Noël Lebens prees het initiatief dat voor hem symbool mag staan voor veel meer burgerinitiatieven in de gemeente.
      Het waren Margriet Tan-Teewen en haar man en Paul Buysers die er voor gezorgd hebben dat dit kruis hier kwam te staan.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        70 - Geleen-Centrum-Gerardusstraat;   Kleine Maria kapel dezekapel is op zaterdag 19 mei 2007 opnieuw ingezegend door pastoor Janssen
        van de H. Augustinus parochie.
        De oorspronkelijke kapel dateert ui 1898 en is meerdere malen gerestaureerd. In 1963 is de kapel op privé grond herbouwd.
        Toen de bewoner van het huis op welke grond de kapel stond was leiden in last. de kapel moest verhuizen.
        Mede dankzij een financiële injectie van de gemeente Sittard-Geleen en de Woningver.
        Zo Wonen kon men met de voorbereidingen beginnen in 2006. Er werd een Maquette gemaakt en een ieder die een geldbedrag gaf kreeg
        op de maquette een naamplaatje bevestigd.
        Het werd geen verplaatsing van de oude plaats oppakken en op de nieuwe neerzetten.
        neen, alles moest opnieuw opgebouwd worden van fundering tot altaartafel.
        Maar er werd een aannemer gevonden om deze bouw te verzorgen. Het resultaat mocht er zijn.
        Jan Dols.
             

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

         

         72 - Geleen-Centrum- Rijksweg Zuid;  Maria kapel. De kapel werd in 1940 gebouwd op de plaats waar eerder een ouder kapelletje stond.
          In deze buurt moet al sinds de 16e eeuw een kapel gestaan hebben die in 1898 werd vervangen. Deze kapel werd, hoewel nog intact,
         in 1940 vervangen door de huidige kapel. De kapel doet dienst als vast rustaltaar tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.
         De kapel wordt omgeven door een hekwerk. Toegang wordt verkregen door twee treden met contrasterende gele baksteen en hardsteen.
         Een sierhek, vervaardigd door de plaatselijke smid J. Frings beschermt de toegang. Het zadeldak is met pannen gedekt en steekt voor
        en achter over de gevels uit. Het koor is recht gesloten en voorzien van een kruis in een andere kleur baksteen.
        Op de voorgevel staat een cementstenen kruis.Het interieur is grotendeels uitgevoerd in schoon metselwerk.
        Het gewelf is wit gepleisterd. Op het altaar voor een spitsboogvormige nis, versierd met marmer staat een polychroom beeld van Maria met Kind.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

   

  

        73-74 -Geleen-De Kluis-Daalstraat; Sint Janskluis, gebouwd in 1699. Het is een bakstenen kapel met
        Mergelbanden en pannenzadeldak. Ze werd gesticht door Maria Dorothea von Dietrichstein von Salm
        als ziekenhuisje. Vanaf 1722 een tehuis voor ruim 15 kluizenaars. Na 1985 ingeruimd als Bidkapel.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        75 - Geleen-Krawinkel-Groenseykerstraat-kerkhof;  De kapel staat op de plaats waar het hoofd-
        altaar stond van de afgebroken kerk. Pastoor van Eijs (1917-1943) liet de kapel bouwen van het
        materiaal van de gesloopte kerk. Het glas in lood ramen werd vervangen door sierstenen. Boven in
        de gevel bevindt zich een kruis.      

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        

================================================================================================================================================================================================ 

         Graetheide.

        

        

     

    

        01 - Graetheide-Graetheide;  Eigenaar van de grond en het kruis is de familie Heynen. Pie Heynen
        en Math Knoors waren de initiatief nemers en de buurtschap bracht de benodigde gelden bij elkaar.
        Het werd in 1936 is het geplaatst en ingezegend door pastoor Knoops. Drie lindebomen omringen
        het kruis en voor het onderhoud zorgt Bart Heuts. Voor het kruis is een Maaskeien plaveisel
        aangebracht.  In 2014 werd het kruis gerestaureerd en op 29 oktober opnieuw ingezegend door Kap. Bodde.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

        02 - Graetheide-Veldweg-Vreeweg; Hagelkruisen werden door de gelovigen opgericht midden in het
        veld. Meestal op een kruising waar drie of vier wegen samen kwamen. Bij deze kruisen werd gebeden
        men offerde en versierd het beeld met bloemen en kaarsen, omdat de grootste ramp die de
        landbouwer kon treffen nl. de hagel niet moge neerkomen over de bloeiende of rijpende vruchten.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        03 - Graetheide-Bergerweg;  Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996.

===================================================================================================================================================================================================

        Grevenbicht     

     

    

        01 - Grevenbicht-Beneluxlaan;  In 1958 hebben de heren Hulsman, burgemeester Corten en
        Wethouder Cramers met pastoor Franck
het initiatief genomen om een kruis te plaatsen in de Nieuwe
        Buurt. Hub Hermans, Lei Wanten en Therése Urlings hebben de achterwand opgetrokken van Maas-
        keien. Het corpus is vervaardigd door Piet Killaars uit Maastricht. Pastoor Franck heeft het kruis
        ingezegend.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

        

        02 - Grevenbicht-Merovingerstraat;  Door de gemeentelijke herindeling in 1982 zijn diverse straat-
        namen gewijzigd. Zo is de vroegere Molenweg veranderd in Merovingerstraat. Waar voorheen 'n
        houten veldkruis stond staat nu een gietijzeren grafkruis. In de voet van dit kruis in een nis  zijn twee
        vrouwen afgebeeld Maria en Maria Magdalena. Boven de nis een meegegoten tekstplaatje met de
        tekst;  Blief effe bie mich. Is in de buurt iemand ernstig ziek dan wordt dit kruis nog steeds bezocht
        door biddende mensen die genezing voor de zieke afsmeken in de hoop dat hun gebed zal worden
        verhoord. Op de sokkel aan de achterkant staan de namen Palmen-Koten. Vermoedelijk het oude
        grafkruis van deze familie.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

        03 - Grevenbicht-Oude Kerkstraat-Kerkhof; Hier ligt begraven den eersamen Theodorus Hamers
        78 jaar. Gestorven den 2 september in het jaar ons Heeren 1764. Bidt Godt voor de siele IHS.

        Oud stenen grafkruis uit 1764,

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

    

        04 - Grevenbicht-Oude Kerkstraat-Kerkhof.  Houten centraal kerkhof kruis zonder corpus.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        05 - Grevenbicht- Oude Kerkstraat-kerkhof;  De kapel is rond 1911-1912 gebouwd. Ze bezit een
        groot houten kruis met een polychrome corpus. Ze is voorzien van een houten gewelf, een ijzeren      
        toegangspoort en een glazen deur.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        06- Grevenbicht-Schipperskerk-Roerlaan:   Centraal kerkhofkruis op het kerkhof te Schipperskerk.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

          

         20 - Grevenbicht-Rozenlaan;  Kapel gebouwd vermoedelijk tussen 1840-1850 door burgemeester
        Koten uit Grevenbicht. In 1907 gerestaureerd alsmede in 1999-2000 grondig gerestaureerd.
        Ingewijd op 8 september (Maria geboorte) door pastoor Schmitz.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        21 - Grevenbicht-Beelaertsstraat;  Deze kapel zou rond 1920 herbouwd zijn. Het is een kapel die
        aan Maria gewijd is. Het geheel wordt afgesloten door een ijzeren hek. Dhr Peeters heef het stenen
        kruis aan de voorgevel gemaakt.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

 

        22 - Grevenbicht-Achter de Kruiskapel;  Bakstenen kapel met zadeldak die in 1913 gebouwd is.
        De kapel is rond 2007 met medewerking van vrijwilligers en het Gabriëlfonds gerestaureerd.
        Voorheen was de kapel wit geschilderd. Tegen de achterwand hangt een houten kruis en op een
        altaar staat een veelkleurig geschilderde Maria met kindje Jezus.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        23- Grevenbicht-Merker Eyckstraat:  De kapel is gebouwd in 1950 door de bewoners van Staai en
        is opgetrokken uit Maaskeien. Ze is gewijd aan de H.Maagd Maria en vervaardigd door de zusters
        van het Arme Kindje Jezus uit Simpelveld. 

======================================================================================================================================================================================================

         Guttecoven.

        

  

        01 - Guttecoven-Beukenboomsweg;  Stenen kruis. Vermoedelijk een oud grafkruis. Het bezit een
        porseleinen corpus.Tekst; Het kruis van Christus is onze kracht in tijd en eeuwigheid Heilig jaar 2000

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       

    

 

        02 - Guttecoven-Einighauserweg-Kerkstraat;  Nieuw granieten kruis dat afkomstig is van het
        kerkhof te Guttecoven. Het is een hardstenen kruis en werd in 1952 geplaatst op de begraafplaats.
        Een klein metalen corpus siert thans dit wegkruis en in de voet is een gedenkplaat ingemetseld met
        de tekst;  Mijn Jezus Barmhartigheid. Het kruis werd op 4 oktober 2008 ingezegend door pastoor
        P.L.M. Bronnenberg.    

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

        03 - Guttecoven-Wijnrankenstraat-Dorpstraat;  't Kruuts onger de buim. Opnieuw ingezegend op
        zaterdag 2 nov. 2004 door pastoor Bronnenberg. Het kruis is waarschijnlijk geplaatst op het einde van
        de 19e eeuw door de bewoners van pand no 1 aan de Wijnrankenstraat. Zowel corpus als kruis
        waren van hout. Waarschijnlijk rond 1920 is het vervangen door het smeedijzeren kruis. Het corpus
        van het gerestaureerd kruis werd op 19 juni 2004 opnieuw geplaatst. Meestal staat het gezicht van het kruis
        namelijk gericht naar de kerk. Hier is dat duidelijk niet het geval. Rondom het wegkruis stonden drie kastanje bomen.
        In 1920 zijn de kastanjebomen vervangen door lindebomen. In 1980 werd de sokkel vernield en vervangen door
        een gemetselde sokkel.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

    

 

        20 - Guttecoven-Veersestraat-Rijstraat;  O.L.Vrouw van Goede Raad. Volgens de sluitsteen in de
        topgevelsteen is de kapel in 1955 gebouwd en de namen van Ger Salden en Gertr. Tummeers staan
        hierin gebeiteld. Op een marmeren altaar staat een polychroom Mariabeeld met kindje Jezus op de
        rechterarm. Aan de rechter zijgevel van de kapel hangt in een muur nis een kruisbeeld.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        11 - Guttecoven-Steenakkerweg;  Bakstenen kapel met zadeldak die in de eerste helft van de 19e
        eeuw door Corelis Solberg is gebouwd. De kapel diende tijdens de processies als rustaltaar tot rond
        1900 was het een kruiskapel. Na 1900 is het een Mariakapel. Momenteel is het een Mariakapel van
        Maria van Lourdes. Voor Maria knielt de kleine Bernadette.

=============================================================================================================================================================================================

        Holtum.

    

        01 - Holtum- Panneshofweg-Ankerweg;  Kruis Meuffels-Mols. De overledenen van Klein Holtum
        werden begraven in Holtum. Op een kar zonder "Heugsels" werd een "Sjauf Streu gelag", waar men
        de kist op plaatste. De kar reed tot aan het kruis bij Meuffels-Mols en vanaf daar droeg men de kist
        naar de kerk in Holtum. Op het ranken smeedijzeren kruis zijn op de kop van de bovenbalken en links
        en rechts op de zijbalken tulp motieven aangebracht. Het corpus is van brons. In 1895 kocht André
        Brouwers en Elisabeth Geijen de grond en bouwden er een huis op. Of het kruis toen geplaatst is
        blijft een vraag. Het staat op een steen die ingemetseld is in de muur van het huis.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        02 - Holtum-Martinusstraat-kerk;  Oud gietijzeren grafkruis op het oude kerkhof bij de Martinuskerk.
        Aan het voeteneind van het kruis Maria en de apostel Johannes. Type Egelie;  I I A b 10.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

        03 - Holtum-Martinusstraat-kerk;  Groot houten kruis in de kapel van het familiegraf van de familie
        Janssen-Quix en Janssen-Houben.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        04 - Holtum-Molenveldweg-kerkhof;  Oud groot houten centraal kerkhofkruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        05 - Holtum- Molenveldweg-kerkhof;  Het nieuwe centraal kerkhofkruis, daar waar de absoute
        wordt gegeven.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        10 - Holtum- Kleine Laakweg; Kapel opgetrokken uit bakstenen en afgesloten met een smeedijzeren
        hek en glazen deur. De kapel is gewijd aan O.L.Vrouw. Maria is omringd door 4 engelen.

=======================================================================================================================================================================================================

          Limbricht.

      

    

    

       

     

      

    

    

        01 - Limbricht-Bovenstraat;  Op de grens tussen Limbricht en Einighausen aan de rechterkant van
        de weg staat een groot stenen kruis uit 1747, dat teruggevonden is in een mestvaal. Het onderste
        gedeelte is een reliëf van Maria, Mater Dolorosa, de moeder van smarten. Deze Maria figuur is
        staande afgebeeld, terwijl een zwaard haar hart doorboord. De volgende Latijnse tekst staat op de
        voet van het kruis;

        CrVCIfIXVs est DVX tVtor MeVs pII qVI transItIs state CrVCIfIXVM eX Voto aDorate.
        Hanc crucem ex devotione erexerunt quidam parochiani ex Limbricht et Einighausen.
Wat betekend;

        Gekruisigd is mijn leider en beschermer Gij vromen, die voorbijgaat, blijft staan  Aanbid de
        gekruisigde uit godsvrucht. Dit kruis hebben enige parochianen uit Limbricht en Einighausen
        opgericht.

       
In de hoofdletters van de 1e regel wordt het jaartal 1747 weergegeven en ook in de 3e en 4e samen.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

         

        02 - Limbricht-Provincialeweg-Trichterweg;  Hardstenen kruis. Beheer: Buurtvereniging.
        Corpus; Gietijzer jaren 90 tig v/d 20 eeuw.Tekst; Heer besjerm os kenjer. Soortkruis; Devotiekruis.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

  

        03 - Limbricht-Allee; Gietijzeren kruis. Eigenaar; Gemeente Sittard-Geleen. Tekst; Heer beschut ons
       
Geadopteerd door Schutterij Sint Salvius.  Soortkruis;  Devotiekruis. Type Egelie;  I I B b 2.1

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

      

    

  

         04 - Limbricht-Pagestraat-Burg. Nelissenstraat;  Het pastoor Pagekruis.
        14.11.1813 - 14.1.1814  Bij hun terugkeer van de volkerenslag bij Leipzig werden ruim 7000 door

        ziekte overvallen Franse soldaten door pastoor Page en zijn parochianen verpleegd in kasteel
        Limbricht. Overleden en bergraven op het Franse kerkhof: 683 soldaten  73 parochianen.

       
Eigenaar; Gemeente Sittard-Geleen.  Soortkruis; Devotie-Oorlogsherdenkingskruis. Het houten kruis
        is enige jaren geleden gerestaureerd en vervangen door een RVS kruis alsmede de omgeving van het
        kruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

 

        05 - Limbricht-Onderste Sittarderweg;  Op de grens van Limbricht en Sittard staat dit oude mooie
        smeedijzeren grenskruis. het kruis heeft een gietijzeren corpus. Vroeger hing er een tekstplaatje op
        met de tekst; O zondaar gaat gij zo voorbij  En slaat geen enkel oog op mij?

                           Die eens voor U uit liefde groot  Gestorven is den bitteren dood.

       
Om het kruis heen staat een ijzeren hekwerk.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


     

 

        06 - Limbricht-Klinkekoulseweg-Vossendael;  Gietijzeren kruis op de hoek van de Klinkekoulseweg
        en de Vossendael. Het kruis heeft een tekstbordje met de tekst;  Heer reis met ons mee.

       
Type Egelie;  I I A b 4.1

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

    

  

 

        07 - Limbricht-Burg. v Boxtelstraat-Past. Janssenstraat;  Het memoriekruis van Jos van Thoor.
        Hij verongelukte hier bij het oversteken van de spoorbaan op 24 augustus 1894. Het is een gietijzeren-
        kruis van het type Egelie;  I I B b 2.1

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        08 - Limbricht-Beekstraat no 44;  Houten kruis met vliegerdak. Corpus van gietijzer.
        Het kruis is geplaatst ter nagedachtenis aan Peter Camps, die veel heeft gedaan om de Limburgse
        Cultuur uit te dragen. Soortkruis; Gedachteniskruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        09 - Limbricht-Platz-Kerkhof;  Oud gietijzeren kruis met naambordje.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        10 - Limbricht-Platz-kerkhof- Missiekruis uit 1925. Tekst; Herinnering aan de H. Missie van 1925.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       21- Limbricht-Pastoor Janssenstraat-Groukelstraat;  Kleine open kapel zonder beeld in 1970.

==================================================================================================================================================================================================

         Geleen- Lindenheuvel.

        

  

        01 - Geleen-Lindenheuvel-Bloemenmarkt;  Wegkruis tegen de zijmuur van de kerk. Het is geplaatst
        in een bakstenen bouwsel met dak. De voetval herinnert aan de 7 voetvallen op de hei te Lutterade.
        Opschrift;  1-10-1991. Ingezegend 27-12-1991 door pastoor Pasing. De herkomst van het kruis is
        niet bekend. Het is jarenlang door de gemeente bewaard. Bij het 60 jarig bestaan van de kerk op de
        Lindenheuvel werd het in 1989 aangeboden door de Heemkunde Vereniging Geleen.
        Type Egelie:  I I B b 2.1.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

     

  

        02 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat;  Op het plantsoen voor de kerk van de parochie van de
        H. Engelberwaarders staat dit fraaie gietijzeren kruis met gietijzeren corpus op een stenen sokkel.
        In het kruis is INRI verwerkt en beneden een engel. Vroeger stond op het tekstbordje: Mijn Jezus
        Barmhartigheid. 
Type Egelie:  I I B b 2.1.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

 

        03 - Geleen-Lindenheuvel-Tunnelstraat-Waterstraat; Kruisbeeld op sokkel van natuursteen. Vroeger stond er
        een houten kruis tussen twee bomen aan de andere zijde van het plantsoen. In augustus 1930 werd
        het vernield door dronkenlappen. Als eerherstel werd op 19 oktober 1930 een nieuw stenen kruis
        geplaatst in het tegenwoordigheid van burgemeester Damen. Tekst; Eerherstel 1930.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

        04 - Geleen-Lindenheuvel-Heidestraat no 5;  Houten kruis tegen de gevel van het Jeugdhuis.
        Kruis heeft geen corpus.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          05 - Geleen-Lindenheuvel-Eikenlaan-Kerkhof;  Betonnen kruis met corpus van metaallegering op
          het kerkhof van Lindenheuvel. Het kruis werd opgericht begin jaren 1920. Bij het kruis is het graf van
          pastoor Leessens, pastoor van 1931 tot 1960.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

  

        06 - Geleen-Lindenheuvel-Urmonderbaan;  Hardstenen kruis met als opschrift; J.K. W.F. 1942
        De initialen staan voor Jozef Krux en Wilhelmina Frenken. Het kruis werd geplaatst in 1942 en is in
        1943 ingezegend door pastoor Bastin van Einighausen. Voorheen stond hier een ijzeren kruis.
        Opmerking; Familie Krux plaatste vroeger enkele ijzeren kruisen op wegen tussen hun landerijen.
        Alle ijzeren kruisen zijn verdwenen. In 1942 plaatste zij hier dit stenen kruis. Zij woonden op de hoeve
        aan de Bergerweg.

========================================================================================================================================================================================================

         Munstergeleen.

    

        01 - Munstergeleen-Pater Karelstraat;  Gevel corpus tegen de Kapel van Pater Karel.
        Dit houten copus is afkomstig van een voormalig wegkruis uit Susteren.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        02 - Munstergeleen-Asbroekstraat;  Gevelkruis met doodshoofd.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        03 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;  Gevelsteen met de letters J.V. en kruisje.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

        04 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;  Gevelkruis met de tekst:  Bid voor ons.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

        

 

        05 - Munstergeleen-Geleenderweg;   Gietijzeren wegkruis met een bescherming om het corpus
        omstreeks 1998. Op zaterdag 30 oktober heeft pastoor H. Broers het gerestaureerde gietijzeren kruis
        opnieuw ingezegend. Van orgine is het een grenskruis. 30 jaar geleden hebben de heren Krekels en
        Vroemen dit gietijzeren kruis hier geplaatst. (1968) In 1998 is het van zijn corpus beroofd en de
        echtgenoten mevr. Krekels-Feijen en Vroemen-Senden namen toen het initiatief om een kastje om het
        kruis te bevestigen. In 2010 werd het kruis gerestaureerd door de firma Meiers uit Stein en de Ver.
        Sittards Verleden zorgden voor de herplaatsing. In 2013 is het hier verdwenen en herplaatst te
       Sittard aan de Watersleyerhof.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

       

 

        06 - Munstergeleen-Kruisstraat-Lichtenberg;  Gietijzeren kruis met de beeltenis van Maria en de
        apostel Johannes. Anno 1919.Het geheel staat op een keiensokkel.  Type Egelie;  I I A b 10

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

      

      

    

      

        07 - Munstergeleen-Overstraat-Lichtenbergstraat;  Gietijzeren wegkruis Anno 1874.
        Het kruis heeft in 2012 een grondige restauratie ondergaan. Op 27 mei trok de Pinksterprocessie
        door Munstergeleen en tijdens de processie werd het kruis aan de Overstraat opnieuw ingezegend
        door pastoor Harrie Broers. Het kruis is gerestaureerd door de Wijkraad en van Kruisen en Kapellen
        Munstergeleen.  Type Egelie;  I I A b 10.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        08 - Munstergeleen-Kleine Kommel-Haagstraat;  Oud houten kruis waarvan het corpus al is
        verdwenen. Het houten kruis verkeerd in zeer slecht staat. In 2014 was het verdwenen.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

     

        09 - Munstergeleen-Erkensweg-Smidserweg;  Gietijzeren kruis met Maria en de apostel Johannes.
        Hier stond al voor 1958 een wegkruis dat in 1958 moest wijken voor nieuwbouw. Het wordt
        onderhouden door dhr. Brands. Het huidige kruis is in juli 1973 geplaatst. Type Egelie;  I I A b 10.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

 

        10 - Munstergeleen-Bronkboomstraat;  Houten kruis met corpus staande op een sokkel van kleine keien.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

   

        11 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;   Aparte vorm van dit houten gevelkruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

        12 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat;   Gietijzeren kruis tegen de woning van huisno 8C.
        Type Egelie;  I I B b 7.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        13 - Munstergeleen- Geleenstraat no 2B; Houten gevelkruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

        14 - Munstergeleen-Haagstraat no 20;  Gevelkruisje hoog aan de gevel van pand no 20

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        15 - Munstergeleen-Haagstraat no 13;  Houten gevelkruisje met vliegerdak.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        16 - Munstergeleen-Petersstraat no 25;  Houten gevelkruis aan de gevel van dit Café.
        Kruis was in 2014 verdwenen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        17 - Munstergeleen-Sittarderweg;  Boomkruis aan de Sittarderweg.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        18 - Munstergeleen-Burg. Smeetsstraat;  Kapel met kruis. Tekst; Ga hier niet voorbij zonder een
        avé tot mij.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       

        19 - Munstergeleen-Peterstraat-Geleenstraat no 2;  Houten gevelkruis.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        20 - Munstergeleen-Abshoven-Voormalig klooster;  In de tuin van het voormalige zuster klooster
        staat deze Lourdes grot met kruisje erop.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        21 - Munstergeleen-Kerkstraat-Pancratiusstraat;  Houten centraal kerkhofkruis.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        22 - Munstergeleen-Haagstraat:  Smeedijzerenkruis.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        23 - Munstergeleen- Abshoven no 18;  Houten gevelkruisje met afdak. Tinnen corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        24 - Munstergeleen-P.C. Houbenstraat no 8B;  Houtenkruisje aan de gevel van de binnenhof van
        deze zeer oude boerderij.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        25- Munstergeleen-Petersstraat:   Houten gevelkruis dat vermoedelijk is verdwenen

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        26- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  Granieten kruis op zuil dat gemaakt is door Jo Straver in 2012.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        27- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  Granieten kruis met het opschrift:  IHS.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        28- Munstergeleen-Pater Karelweg-Tuin;  In de tuin achter de kapel van Pater Karel staat dit gietijzeren wegkruis. Het is na 2012 geplaatst.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        29- Munstergeleen-Abshoven;Tegen de gevel van de oude kloosterkapel wat nu een Brasserie is, staat dit groot en zwaar smeedijzeren kruis dat hier geplaatst is in 2016.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        40 - Munstergeleen-Pater Karelstraat-Tuin;  Lourdesgrot in de tuin van Pater Karel.

===============================================================================================================================================================================================

         Obbicht.

    

        01 - Obbicht-Hitsbergerweg-kerkhof;  Het oude centraal kerkhof kruis van hout

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        02 - Obbicht- Willibrosduslaan-Kerkgebouw;  Tegen de voorgevel van het kerkgebouw is dit
        kruis bevestigd.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        03 - Obbicht-Hitsbergerweg-kerkhof;  Het nieuwe centraal kerkhofkruis. Het is een groot stenen kruis.
       

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

       

         04- Obbicht- Hitsbergerweg-Kerkhof:   Kruis tegen de kapelgevel op het kerkhof.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

  

        05 - Obbicht-Kempenweg;  Bakstenen kapel die in 1954 gebouwd werd op de plek waar in 1953
        een oudere kapel afgebroken werd. op een natuurstenen altaar staat een Pietŕ, dat is een Maria-
        beeld met de gestorven Christus op haar schoot. Het geheel wordt afgesloten door een ijzeren hek. 

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

  

        06 - Obbicht- Koestraat-Brugstraat;   Deze ronde bakstenen kapel met een kegelvormig koperen
        dak is in 1960 gebouwd naar een ontwerp van dhr. J. Spee uit Born. De kapel is gewijd aan de
        H. Barbara die op een bakstenen altaar staat met aan haar voeten een toren. Het beeld dat na div.
        diefstallen gestolen werd  is in 1996 geschonken door een inwoner van Voerendaal.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        07 - Obbicht-Oude Raadhuisstraat;   De H. Nicolaeskapel van Obbicht.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      

      

        08 Obbicht-Langs de Beek;  H. Hartkapel van Obbicht. Ze is gebouwd de eerste helt van de 20e
        eeuw. In 1980 is ze door dhr. van Mulken gerestaureerd en tot 1987 was ze eigendom van dhr N Beckers.

=============================================================================================================================================================================================

         Sittard.

     

         

  

        01 - Sittard-Lahrweg-Lahrhof;   Tegen de muur van het oude "bakkes" van de boerderij Lahrhof
        staat dit oude houten kruis uit de 17e eeuw. Vroeger trok hier de processie vanuit Broeksittard naar
        toe. De bewoners hebben dit kruis al generaties lang onderhouden. Kruis is in 2005 gerestaureerd en
        van een corpus voorzien. Tevens is er een plaatje net INRI erop bevestigd. Het kruis is op 10 september 2005
        opnieuw ingezegend en wel door drie priesters. Zij vertegenwoordigen de Deken van Sittard, Pastoor Vergouwen
        en pastoor Verhagen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

  

    

  

        02 - Sittard-Walramstraat-Heinseweg;  Voor 1939 stond op de hoek Steenstraat-Heinseweg een
        eeuwenoud kruis dat in 1939 verplaatst werd naar de Walramstraat-Heinseweg. In 1946 werd er
        een nieuw houten kruis gemaakt door de fa. Dirks. Voorheen stond naast dit kruis een beeldengroep
        van Maria en Johannes. Na de oorlog zijn deze gerestaureerd omdat ze tijdens de oorlog nogal zwaar
        beschadigd waren. Het kruis werd in 1960 verplaatst tegen de muur van de ziekenhuis kapel. Aan dit
        kruis werd gebeden bij ziekte en overlijden.
       In 2011 werd het kruis gerestaureerd en opnieuw ingezegend op 19 juni. Een dag na de inzegening was
       het corpus plotseling verdwenen. Het was Herbert Geene die zorgde voor een nieuw corpus.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       

      

      

   

        03 - Sittard-Kerkplein;  Het Missiekruis uit 1833 dat hier geplaatst werd door de paters
        Redemptoristen die hier een volkmissie preekten. Ter afsluiting van zo'n Missie werd er dan een groot
        Missiekruis geplaatst. De laatste Volksmissie werd in 1959 gegeven hier in Sittard. Het huidige kruis
        stamt uit 1910 alsmede ook het corpus. Het kruis is verschillende keren gerestaureerd en bij een van
        die restauraties kwam de naam van de maker van het corpus te voorschijn op de voetsteunen nl.Th. Koob-Anvers
        In 2014 bezat het kruis geen corpus meer..

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

   

        04 - Sittard-Leyenbroekerweg-Sint Janskerk;   In de jaren 1950-1955 stond hier een zwart giet-
        ijzeren kruis met een Duitse tekst;  Rette deine Seele. Nadat in dit klooster een gezellenhuis werd
        gevestigd werd dit kruis vernield. Later plaatste men hier dit houten kruis. In 1994 werd het corpus vernield.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        05 - Sittard-Leyenbroekerweg-Kapellerlaan;   Dit kruis in deze nis hangt aan de woning van de fam.
        Geilen. Ook deze nis is voorzien van glas om dit kruis te beschermen en hangt hier al sinds mensen-
        heugenis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

      

    

        06 -Sittard-Leyenbroekerweg-Putstraat; Vroeger voor 1930 was dit een café "De Gouden Leeuw".
        Na 1930 was hier de Sittardse Stoomwasserij gevestigd. Hij was eigendom van dhr. J. Wijnands.
        Dit kruis zou hier al sinds mensenheugenis al hangen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

  

        07 - Sittard-Helweg-Sjteinpaedje;   Het kruis werd op 26 oktober 2013 opnieuw ingezegend door
        pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie te Ophoven. Het kruis is gerestaureerd
        door de firma Meijers uit Stein. Het kruis is hier geplaatst door Jan Gorissen en Lou Franssen in
        september/oktober 1995 op verzoek van de moeder van Gorissen de ernstig zieke Stinnie van
        Maanen. Stinnie is op 20 oktober 1995 overleden. De locatie is gekozen, omdat men hier vroeger
        veel wandelde en ook een emotionele band had met deze omgeving. Stinnie Maanen had dit kruis
        gekocht in 1953 op de begraafplaats in Sittard om dit kruis te plaatsen op het graf van haar vader
        Alex Maanen welke is overleden op 25 juli 1953. Het graf van Alex Maanen werd in de zomer van
       1995 geruimd waardoor dit kruis wederom vrijkwam om geplaatst te worden op de huidige locatie in
        het veld.  Foto 07-2013-Willems : Inzegening door pastoor Harrie Broers op 26 oktober 2013.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        08- Sittard-Gelderhof;  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is door de werkgroep kruisen en kapellen
        van Sittards Verleden bij het wooncomplex Gelderhof in juni 2004. Tot het jaar 1938 heeft hier een
        vergelijkbaar gietijzeren kruis gestaan.  Type Egelie:  I I B b 4.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

        09 - Sittard-Leyenbroekerweg n0 89;  Hier staat een hardstenen kruis met ijzeren corpus. Dit kruis
        werd ingezegend op 6 mei 1937 door Mgr.G.Lemmens, bisschop van Roermond, met assistentie van
        Rector Wetzels van het klooster te Leyenbroek. Het opschrift luidt; Geloofd zij Jezus Christus. 1937.
       
Het staat op de oude kruising van de Leyenbroekerweg met de Kollenberg en Casino.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       10- Sittard- Nusterweg-Akerweg:  Houten wegkruis, dat inmiddels verdwenen is.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

    

 

       11 - Sittard-Bergerweg;   Het z.g. Pelserkruuts stond vroeger onder twee grote bomen en ervoor
        een knielbankje. Ook stond er een ijzeren vaas voor bloemen. In 1971 op 9 april is het vernieuwd door
        dhr. Geerts. Eigenlijk is dit een Tandpijnkruis, hier ging men vroeger naartoe biddend als men kiespijn had.
        Het kruis heeft een vliegerkap en een gietijzeren corpus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

 

        12 - Sittard-Bergerweg;  Voorheen stond hier een ijzeren kruis dat geplaatst zou zij door Heerboer
        Baduin. Rond 1935 werd dit kruis vervangen door dit Harstenen kruis met opschrift: Mijn Jezus
        Barmhartigheid.
Dit werd toen gedaan door Jan Hubert Crux en zijn "Naoberssjap".
        Het kruis is later verdwenen doordat de Bergerweg verbreed werd. Men zou het later weer op de
        oude plek terug plaatsen in het weiland.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

        13 - Sittard-Vrangendael-kerkhof;  Groot stenen centraal kerkhofkruis met mooie corpus.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        14 - Sittard-Wilhelminasingel;  Apart kruis op muur aan de Wilhelminasingel.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

    

      

 

        15 - Sittard-Sanderbout-Eggerweg-Bokscoulweg;   IJzeren kruis met ijzeren vliegerkap.
        Verdere gegevens ontbreken.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                                                                              

  

        16-17 -Sittard-Kerkepad-Zusterklooster-kerkhof;  Het oude centraal kerkhofkruis.
        Het nieuwe centraal kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        19 - Sittard-Sanderbout-Irisstraat-Veestraat;   Voor 1931 stond hier een hardstenen kruis met een
        gietijzeren corpus en een jaartal 1931. Dit is jammer genoeg verdwenen. Nu staat er een R.V.S.kruis zonder corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

        20 - Sittard-Overhoven-Heistraat-Sint Jorisstraat;   Hier in de buurt stond al begin van de 20e
        eeuw een houten kruis met een gipsen corpus. Met de wegverbreding in 1967 werd het kruis
        verplaatst naar de huidige locatie. Vroeger deed het dienst als devotiekruis en als begraveniskruis. 

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        22 - Sittard-Leyenbroek-Oude Heerlerweg;  Aan een stenen muurtje dat speciaal voor dit kruis
        gebouwd is hang aan een natuursteen ronde plaat dit mooie kruis met bronzen corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        23 - Sittard-Broekstraat no 46;  Aan het woonhuis Broekstraat no 46 hangt dit eenvoudig houten
        gevelkruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        24 - Sittard-Haagstraat-Kromstraat;  Vlak na de oorlog 1940-1945 werd hier een kerkhof aangelegd
        voor de gesneuvelde Engelse soldaten met een prachtig Kerkhofkruis. Het kerkhofkruis is uitgevoerd
        met een zwaard.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

   

  

        25 - Sittard-Geuweg-Kromstraat;   Op deze plaats staat een mooi houten kruis, dat gemaakt werd
        van eiken balken die afkomstig waren van een stalling bij het oude Sittardse slachthuis. Het kruis staat
        op een mooie gemetselde sokkel. Het oude ijzeren kruis, met achter het corpus een plaat in ruitvorm,
        stond oorspronkelijk aan de andere kant van de weg. Toen in 1951 het kruis moest verdwijnen, in
        verband met verbreding van de weg en woningbouw, vormde de "Naober" een comité tot inzameling
        van gelden voor een nieuw kruisbeeld.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

    

 

         26 - Sittard-Haagstraat-Jans Kampersweg; Tot eerherstel aan het stukgeslagen ijzeren kruis bij de
        familie Kösters werd in 1924 dit prachtige houten kruis geplaatst. Bij de eerste Missie op 15 tot 25
        december 1924 werd dit kruis van een tekstplaatje voorzien dat inmiddels verdwenen is. Het kruis is
        in 1981 grondig gerestaureerd door de vaders van de scoutinggroep de "Bokkenrijders".
        Op zaterdag 26 okt. 2013 werd het kruis gerestaureerd en ingezegend door pastoor Harrie Broers.
        Milou Wolters heeft het corpus gerestaureerd en schildersbedrijf Marcel Heyligers heeft het kruis met
        assistentie van de werkgroep geschilderd.
   

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                   

       

     

    

  

        27 - Sittard-Rijksweg-Holleweg;   Houten wegkruis dat hier geplaatst is in 1958 op initiatief van
        C. Custers. De leerlingen van de toenmalige ambachtschool maakten het kruishout en een Sittardse
        beeldhouwer maakte het corpus dat gebakken werd door dhr. Thijssen. De rector van Ophoven
        zegende het kruis in.  In 2013 op 26 oktober werd het kruis na een grondige restauratie ingezegend
        door pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie, Ophoven. Het kruisbeeld werd
        gerestaureerd door de leerlingen van het Dacapo college uit Sittard. Dhr. Rompelberg uit Elsloo
        restaureerde het corpus. Dhr. Jo Hamers en Herbert Geene hebben samen met enkele assistenten
        het overige werk verricht.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

  

 

        28 - Sittard-Watersleyerhof;   Dit kruis is door Herbert Geene opgeknapt en hier geplaatst met
        goedkeuring van dhr. Bosch, bewoner van de fraaie Watersleyerhof. Dit kruis was vroeger bekend
        onder de naam "Christus achter de tralies" en stond toen op de Geleenderveldweg in Munstergeleen.
        Het is op 26 oktober 2013 ingezegend door pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

        29 - Sittard-Hammeweg;  Houten wegkruis met hartvormige krans met bloemen motief.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

            30 - Sittard-Bradleystraat-Limbrichterveld;  Gietijzeren wegkruis op bakstenen sokkel. Het is geplaatst door Louis Strooper en Huub Stoffels.

           
            Type Egelie:  I I A b 5.1.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

  

  

    

           31- Sittard-Bradleystraat-Limbrichterveld:  Op donderdag 15 juni 2017 werd in processie in het Limbtichterveld een nieuw wegkruis geplaatst in de
           hof van Onthaasting in de Bradleystraat. Een grote groep van het bejaarden huis Lemborg liep mee in de processie.
           Het was Deken W. Rens die het kruis inzegende nadat het onthuld was door o.a. medewerking van Chris Willems die de leverancier was van het kruis.
           Het is een Maria kruis en is afkomstig van het kerkhof te Heerlen en dhr Voncken uit de Klein Heide te Ubachsberg.
           Na afloop was er in het bejaardenhuis koffie en vla.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

         

        50- Sittard-Kapellerweg-Kollenberg; De Sint Rosa kapel die werd gebouwd door de paters
        Dominicanen. Ze is gewijd aan Sint Rosa
        KAPEL van de H. Rosa. Barok gebouwtje uit 1675 van baksteen en mergel; een ingangspartij met Ionische pilasterkapitelen en boven
       de driezijdige sluiting een open klokketorentje.  Altaar en antependium, XVIII. (Datum: 19-07-1967)..

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

       

        51 - Sittard-Leyenbroek-Akerweg;  200 m van de Sint Rosa kapel ligt het kleine kapelletje van
        O.L.Vrouw van Smarten. Ze is in augustus 2007 gerestaureerd in opdracht van de familie Liebrechts
        uit Sittard. Met medewerking van de Kiwanus Club Heerlen-Maastricht en de firma Laudy Bouw uit
        Sittard almede de Stichting Behoud Kollenberg.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      

       

        52- Sittard- Bradleystraat-Zorgcentrum Lemborg:  Dhr. Strooper en Stoffels namen het initiatief om een stilte ruimte te bouwen in de vorm van een kapel in de tuin van
        het zorgcentrum. De kapel is opgetrokken van Belgische Kloostermoppen en een bedrijf schonk de natuursteen. Het Mariabeeld is afkomstig uit de Noodkerk te Schimmert.
        het bouwproces is gestart in 2007 en in 2008 is de kapel ingezegend. Hulde  aan deze twee vrijwilligers; Louis Strooper en Huub Stoffels.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

    

       53- Sittard-Rosa Voetval; De zeven voetvallen zijn gebouwd in de vorm van kleine kapelletjes.
      "I Voetval. Jezus in den Hof van Gethsemanie. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925"; "II Voetval. Jezus voor Caiphas.
       Uit dankbaarheid F.S.E. 1 6 25"; "III Voetval. Jezus voor Pilatus"; "IV Voetval. Jezus wordt wreedelijk gegeeseld";
      "Ve Voetval. Jezus beklimt den Calvarieberg. Geschonken door H. Dieteren-Rutten Bergerweg Sittard. 1907";
      "VI Voetval. Christus sterft aan het kruis. Vereerder v d H.Rosa";
      "VII Voetval. Jezus wordt in het Graf gelegd. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925".

.=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       54- Sittard-De Wieer: De ingang met rondboog wordt afgesloten met een ijzeren hek. de gebogen tekst 'Koningin de Hemels BVO' siert de voorgevel.
       De voorgevel verbreedt naar boven toe iets,  alvorens in het fronton over te gaan. Het zadeldak is met pannen gedekt. Op elk van de vier hoeken staat een
       lage kolom met daarop een hardstenen bol. De kapel is van binnen afgewerkt in schoon metselwerk. Boven een klein altaar staat in een marmeren nis een
       beeld van Moeder en Kind van Charles Vos. In de zijmuren is een rond venster aangebracht met glas -in-loodraam.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         55- Sittard-Ursulinenhof-Deken Haenraetsstraat;

==================================================================================================================================================================================================================================

          Wintraak.

   

   

        

        01 - Wintraak-Provincialeweg;  Gietijzeren kruis op klein plantsoen. Op het kruis zijn de afbeeldingen
        van Maria en Johannes.  Type Egelie: I I A b 10.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

               

        02 - Wintraak-Heidepad-Botkuilweg;   Smeedijzeren wegkruis, rijkelijk versierd met smeedwerk.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

 

        03 - Windraak-Hoddelslij-Botkuilweg;   Gietijzeren Dankkruis. Dit kruis is geplaatst door het IVN
        afd. Munstergeleen. Tekst:  Ter nagedachtenis vrienden IVN Munstergeleen 13-05-1999.
      
 Type Egelie:  I I A b 2.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         04- Wintraak-Heidepad-Botkuilweg:   Klein corpus in boom nis.

============================================================================================================================================================================================================================================================

        Retour Indexpagina