Laatst bijgewerkt:  10-08-2019

       Gem. Sittard-Geleen-Born.           

Wintraak.

     Windraak of Wintraak (Limburgs: De Wčndjraak)  is een gehucht in de Nederlandse provincie Limburg, het ligt grotendeels in de gemeente
        Sittard-Geleen-Born, een aantal woningen behoort tot de gemeente Beekdaelen.  Wintraak ligt in de vorm van lintbebouwing langs de weg van Sittard
        richting Heerlen, de huidige N276.  In Wintraak bevindt zich een klooster van de liefdezusters van het Kostbaar Bloed, waarin het generalaat en noviciaat
        van deze congregatie gevestigd is. Het bevindt zich in een verbouwde boerderij en heet Huize Seraphina.  Omstreeks 1990 vestigden zij zich hier.
        Wintraak wordt doorsnede door de N276 die Brunssum en Sittard verbindt. Deze daalt in westelijke richting af naar de vallei van de Geleenbeek.
       Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

   

   

        

        01 - Wintraak-Provincialeweg;  Gietijzeren kruis op klein plantsoen. Op het kruis zijn de afbeeldingen
        van Maria en Johannes.  Type Egelie: I I A b 10.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

               

        02 - Wintraak-Heidepad-Botkuilweg;   Smeedijzeren wegkruis, rijkelijk versierd met smeedwerk.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

    

 

        03 - Windraak-Hoddelslij-Botkuilweg;   Gietijzeren Dankkruis. Dit kruis is geplaatst door het IVN
        afd. Munstergeleen. Tekst:  Ter nagedachtenis vrienden IVN Munstergeleen 13-05-1999.
      
 Type Egelie:  I I A b 2.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

         04- Wintraak-Heidepad-Botkuilweg:   Klein corpus in boom nis.

=============================================================================================================================================