Laatst bijgewerkt  22-01-2019

        Graetheide.

       Het plateau van Graetheide is een laaggelegen plateau in Zuid-Limburg dat ontstaan is door de erosie van omliggende revieren en beken.
       Het gebied is een licht golvende laagvlakte. Ze strekt zich uit van Enighausen in het noorden , Geleen in het oosten, Beek in het zuiden,
       Elsloo in het zuidwesten en Stein in het westen. De naam van het plateau verwijst naar het voormalige heidegebied de Graetheide.
       Wikipedia.


 

        

        

     

    

        01 - Graetheide-Graetheide;  Eigenaar van de grond en het kruis is de familie Heynen. Pie Heynen
        en Math Knoors waren de initiatief nemers en de buurtschap bracht de benodigde gelden bij elkaar.
        Het werd in 1936 is het geplaatst en ingezegend door pastoor Knoops. Drie lindebomen omringen
        het kruis en voor het onderhoud zorgt Bart Heuts. Voor het kruis is een Maaskeien plaveisel
        aangebracht.  In 2014 werd het kruis gerestaureerd en op 29 oktober opnieuw ingezegend door Kap. Bodde.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

        02 - Graetheide-Veldweg-Vreeweg; Hagelkruisen werden door de gelovigen opgericht midden in het
        veld. Meestal op een kruising waar drie of vier wegen samen kwamen. Bij deze kruisen werd gebeden
        men offerde en versierd het beeld met bloemen en kaarsen, omdat de grootste ramp die de
        landbouwer kon treffen nl. de hagel niet moge neerkomen over de bloeiende of rijpende vruchten.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        03 - Graetheide-Bergerweg;  Hier verongelukte Ron Hamacher op 18-4-1996.