Bijgewerkt  06-02-2019

     Gemeente Simpelveld.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
    
Baneheide - Bocholtz - Bocholtzerheide - Bosschenhuizen - Huls - Simpelveld.

       Oude foto's ingevoegd 2015.

==================================================================================================================================================================================

         Baneheide

     

     

 

       01- Baneheide-Bij Waterpoel: Nieuw smeedijzeren kruis bij waterpoel en put. Dit kruis werd
        hier geplaatst en ingezegend op zondag 4 juli 1992 door pastoor Nievelstein. Het is voorzien van een loden corpus
        en gemaakt door Frans van Can uit Baneheide. Het vervangt het oude kruis dat later een
        plek kreeg langs het voetpad naar Nijswiller. Rond 2000 kreeg het de kleur rood en na 2015 werd e liguster heg verwijdert.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

 

        02- Baneheide-Gatsweg-Vossenberg: Het oude kruis aan de Waterpoel-put te Baneheide
        Na een opknapbeurt door Frans Vankan is dit kruis hier in 1992 geplaatst langs dit oude
        voetpad naar Nijswiller.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

                    

        03- Baneheide-Goedenraadsbergweg-Karstraat: Smeedijzeren weg- of veldkruis.
        Tekst: Heer red ons MT 8-25.
        Eigenaar: IVN afd. Eys. Soortkruis: Devotiekruis. Achter het corpus is een klein
        schildje met het opschrift INRI. Kruis is verschillende keren vernield door vandalen.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

           

         04- Baneheide no 24: Tegen de gevel van de kapitale boerderij annex appartementen complex
        hangt dit oude gevelkruis met nisje voor een Maria beeldje. Het kruis zou hier al hangen sinds 1797.
        Corpus is in 1990 vernieuwd door Alfons Henskens. 
        Het Maria beeldje is geschonken door Chris Willems uit Ubachsberg in 1991.
        Sinds 2002 is de boerderij in handen van de fam. Hodiamont. Het is een kruis met een afbeelding van een doodshoofd.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

   

     

 

        05- Baneheide-Plateweg: Fraai smeedijzeren wegkruis. Tekst op plaatje: INRI. In 1866 stond er al een kruis op deze driesprong.
        Dit smeedijzeren kruis is in 1989 door de buurtbewoner Frans van Can gemaakt en op 10 sept.1989
        opnieuw ingezegend door pastoor Ubachs. Voorheen was op het kruis een klein houten crucifix
        bevestigd. Rond 2000 is het kruis rood geverfd.

============================================================================================================================================================================

     Bocholtz.

 

 

   

        01-Bocholtz- Dr. Nolenstraat-Reinert: Het kruis stond voor 1960 aan de overkant van de weg en
        vervangt het oude kruis van de Pastoor Neujanstraat no 1.
        Dit kruis staat hier sinds 1977. Het is afkomstig van een kerkhof uit het Oostenrijkse Lienz.Door toedoen van Peter Voncken.
        Het is op 27 nov. 1977 ingezegend door pastoor Delissen. Onderhoud: De Buurtver. De Auw Leemkoel.
        Tekst: Buurt Auw Leemkoel 1977. INRI.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

   

 

 

        02-Bocholtz-Avantis-Herrenphahlweg: Grenskruis bij de Drieherenpaal. Het Heurbericher Kruutz.
        Tekst: Gott ist mein Schutz. In okt. 1944 bij beleg van Aken werd het kruis aan flarden
        geschoten. Tot in 1969 was het hier Sperrgebiet. Pas daarna kon op verzoek van
        mijnwerkers een provisorisch kruis geplaatst worden. In 2003 is er een nieuw kruis geplaatst
        en ingezegend door pastoor Geurts. Het kruis is gemaakt door Frans van Can uit Baneheide.
      

        Weekblad Troef  dd 28 mei 2003.  Grenssteen 52 en kruis terug op oude plek.
        De eeuwenoude Akense grenssteen 52 en het houten kruis die ooit aan de Horbacherweg nabij grenspaal 212
        in Bocholtz verdwenen, worden in ere hersteld. Ze keren terug op hun oude stek bij het industrieterrein Avantis.
        Het eenvoudige door Guus Herbergs vervaardigde ijzeren kruis, vervanger van het houten kruis dat daar aan
        het eind van de Tweede Wereldoorlog in 1944 aan flarden werd geschoten, wordt vervangen door een nieuw
        veel groter smeedkruis. Het kruis stond er eeuwen, net als de grenssteen. Twee jaar geleden dook de grens-
        steen met de adelaar van de stad Aken bij graafwerkzaamheden weer op.
        De gemeente Simpelveld en Heerlen en Avantis delen de kosten van het herplaatsen. Grenssteen 52 heeft een plek
        op een sokkel van duizend kilo. Het kruis wordt gesierd met het oorspronkelijk opschrift: Gott ist mein schutz.
       
Het houten kruis was tot het eind van de tweede Wereldoorlog een belangrijke ontmoetingsplaats en oriëntatie-
        punt voor mijnwerkers op weg naar huis en voor wandelaars in het besneeuwde landschap.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

 

 

        03- Bocholtz-Heiweg no 1-Bij spoorwegovergang: Houten gevelkruisje aan de muur van de Scholtissenhoeve.
        Tekst: INRI.  Rond 2000 is het kruisje vernieuwd. Het kruis is met de bedoeling hier geplaatst ter bescherming van ziekten- brand voor mens en dier
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

                        

        04- Bocholtz Heiweg-Molenweg: Het kruis aan de Boombaard. Het oorspronkelijk kruis dateert uit
        +/- 1800 en was geplaatst door de eigenaar van de Scholtissenhof. In 1981 werd het
        door een storm vernield.  In 1983 werd het huidige kruis geplaatst. In 2003 werd het kruis vernieuwd door Martin Knops.
         Het doet dienst als rustaltaar bij de processies. Het werd door pastoor Geurts ingezegend.

        Weekblad Troef 17 sept. 2003.   Scholtissenhofkruis staat er weer.
        Aanstaande zondag is het zover, dan wordt het gerestaureerde en in oude staat terug gebrachte kruis op de
        hoek Heiweg/Molenweg/Orschbacherweg in Bocholtz om 10,oo uur door pastoor Geurts opnieuw ingezegend.
        Het tuba Quartet van de Kon. Philharmonie zal hieraan een passende omlijsting geven. Op een prachtig plat-
        formpje waarin een stenen kruisvorm en met trappen omzoomd door buxussen, aan de achterkant door een
        taxushaag afgesloten, staat dan fier het 3meter hoge wegkruis als nieuw te pronken, het is geplaatst op de
        bestaande historische stenen sokkel.
        Eikenhout: Vervaardigd is het uit eikenhout door buurtbewoner Martin Knops en men heeft nogal wat werk
        gehad om het op z'n plaats te krijgen. Het heeft een dak dat bedekt is met oude leien van de St. Servaes in
        Maastricht. Voor het materiaal zorgde de gemeente Simpelveld. De adviezen voor de inrichting, van met name
        Frans Prumpeler van de gemeente, waren hierbij zeer waardevol. Eens in de twee jaar, als de Bronk naar de
        Bocholzerheide gaat, doet het dienst als processiekruis, een doel waarvoor het rond 1800 door de toenmalige
        eigenaar Hollman vande Scholtissenhof mede is neergezet.
        Het kruis was voorheen lager, dat is bij vernieuwing in 1983 gebeurd, maar nu is het weer op originele hoogte
        en kijkt Christus op ons neer en dat was ook de bedoeling van dergelijke kruisen.
        Onderhoud:  De fam. Simons die in het verleden ervoor zorgde dat het kruis vernieuwd werd en ook het
        processiealtaar verzorgde en zeker niet te vergeten Winand Aalmans de grote stimulant achter het kruis die de
        restauratie mede voor zijn rekening nam en het kruis onderhield kunnen dat nu met een gerust hart aan het
        Kruiscomité  van de buurt overlaten, terwijl de buren een oogje in het zeil houden en de beplanting van het nodige
        water voorzien. Het kruis is 3,40 m hoog.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                

                        

        05- Bocholtz-Pastoor Neujanstraat: Dit fraaie hout gesneden kruis stond voor 1946 als Grenskruis
        met Duitsland en de Gemeente Wittem aan de Oude Bocholtzerweg. In 1949 waaide het kruis om
        Na restauratie liet pastoor Franck het kruis hier bij de kerkingang plaatsen.
        Op de oude plek werd een ander kruis geplaatst.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                           

        06- Bocholtz- Min. Ruysstraat: Gietijzeren kruis met de afbeelding van Maria. Geplaatst in 2006.
        Kruis was in nov 2012 verdwenen.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
                   

 

   

 
                                           

        07 -Bocholtz- Min. Ruysstraat no 66: Houten devotiekruisje aan de gevel van het voormalige
        woonhuis van Leo Henskens.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

 

                                

        08- Bocholtz-Orsbacherweg-Schiltjensweg. Het Orshbacherkrüütz.Vroeger stond hier (1866) een houtenkruis dat in 1927
       
vervangen werd door een betonnen uitgewassen kruis als grenskruis tussen Nederland en Duitsland.
        Het is voorzien van een loden corpus.  Hier stond al een kruis voor 1866.
        Het oude houtenkruis is door dit betonnen kruis met ingelegde mozaïeksteentjes vervangen en is gemaakt door J. Stommen.
        In 2015 werd er hier een gietijzeren kuis geplaatst nadat het oude kruis vernield was. Het is een Hagelkruis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

 

   

   

                                                                           

        09-Bocholtz-Overhuizerstraat-Akerweg: Nieuw smeedijzeren kruis. Tekst: Door Uw dood verlos ons
        Heer. Voor 1910 stond er aan de overkant een ijzeren kruis. Het is gemaakt door smid J.Hupperetz.
        Het kruis is eigendom van de eigenaren van Hoeve Overhuizen, de fam. Vaessen.
        Het kruis is in 1977 gerestaureerd en opnieuw geplaatst.
        In 1992 werd het kruis gerestaureerd en legden dhr. Guus Wachelder en Joep Wagenaar dikke keien
        aan de voet van het kruis. Foto 09-1992-01. Verzorging thans Buurtver. 'Um der Paum'.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

 

                   

        10- Bocholtz-Paumstraat-Preutersweg: Vroeger stond hier een houtenkruis. Nu een mooi smeedijzeren wegkruis met stralenkrans.     
        Tekst: INRI. Hier stond al voor 1866 een kruis dat rond 1900 werd vervangen door het
        smeedijzeren dat gemaakt werd door smid J. Hupperetz. Het staat op een hardstenen sokkel.
        In 1982 gerestaureerd door Wiel van Bergen. Het doet dienst als rustaltaar bij de Bronk noa de Noaveres.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

 

 

                             

        11- Bocholtz-Vlengendaal-Pleiweg: Het Vlengendaler kruis is in 1953 opgericht door de buurt van
         Vlengendaal uit dankbaarheid voor het behoud van de zware beschietingen van 16-17 september 1944. Architect was W.Lucas uit Swalmen.
         Het terracotta corpus is van kunstenaar Eugene Laudy uit Sittard,. Het hout is van ´Pitch Pine hout en is gemaakt door Johan Wenders.

        
Het kruis werd op zondag 31 mei 1953 plechtig ingezegend. In 2002-2003 is het grondig gerestaureerd en ingezegend door pastoor Geurts.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

                                       

        12-Bocholtz- Prickart-Weiweg: Het vernieuwde kruis aan de Prickart. Het is voorzien van een vliegerkap.
       Tekst: Denk aan mij.
        In 1848 stond hier al een kruis. Het tegenwoordige kruis is afkomstig van de fam Ortmans die een boerderij hadden in de Prickart.
        In 2006 is het kruis geheel vernieuwd door Frans van Can in opdracht van de Heemkundevereniging.
        Het is verschillende malen vernield en omvergereden door landbouwmachines.
        Het is voorzien van een rugwand en afdak.
        
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

   

     

 

                                                                                                                                                    

        13-Bocholtz-Bergweg-Helweg: Groot houten veldkruis met stenen corpus.17 juni 1979 ingezegend door kapelaan Matieu Hanneman.
        Tekst: Anno 1979. Jo ML. "Leeve her jot beschuts Booches". De schenkers van dit kruis
        zijn Jo Ortmans en Maria Laeven. Ontwerp: dhr. Kool. Het corpus is afkomstig uit het klooster te Bocholtz en
        is van gietijzer met een gewicht van 40 kg. De meidoorn heg is in 1981 aangeplant door E. Herbergs. Onderhoud; Wiel Dejalle.
        De sokkel uit natuursteen uit Kelmis werd gemetseld door metselaar Guus Wachelder en gevoegd door Thei Vaessen.

     
  Het houten kruis werd vervaardigd door timmerbedrijf Jeuf Knops uit de Schoolstraat.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

     

    

   

   

 

                                   

        14 -Bocholtz-Schoolstraat-Groeneweg: Het "Bongaarden kruis" stond voor 1953 aan de overkant
        van het viaduct en was van beton met Mozaïksteentjes.  De fam. Schnackers verplaatste hier het
        kruis in 1953  naar de huidige locatie en restaureerde het dit fraaie eikenhouten kruis.
        Corpus is verschillende keren vernield. In 1996 werd het corpus gestolen
        en vervangen door een gipsen corpus. Nu hangt er een betonnen corpus gemaakt door de broeders van
        het Afrikaanse Missie klooster te Cadier en Keer. In 2006 is het houtwerk vernieuwd door Harry Bremen en Martin Knops.
        Op 7 juni 2015 is het opnieuw gerestaureerd en ingezegend door Pastoor P. Pierik.
        Foto's  7-6-2015-01 T/M 7-6-2015.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
           

   

   

               

        15- Bocholtz- Stevensweg-Preutserweg:  "I jen Vaat" heet dit kruis. Smeedijzeren Hagelkruis. Dit kruis is door een
        plaatselijke smid, J. Hupperetz gemaakt. Tekst: A. Stommen 1907. In 1990 werd het kruis gerestaureerd door Jub en Theo Stommen.
        Na aanleg naar de oprit naar Avantis verbreed moest worden werd het kruis in 1999 verwijdert en in 2001 herplaatst.
       
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

         

     

                     

        16- Bocholtz- Stevensweg-Steenberg: Uitgewassen betonnen kruis met loden corpus. Tekst: INRI
        Het is gemaakt door dhr. J.Stommen in 1927 in opdracht van de Gemeente. Vroeger stond hier een houtenkruis.
        Eind april 2003 werd het kruis vernield door een vrachtwagen en gerestaureerd door de gebroeders
        Brosius en Jo Stommen, zonen van Joep Stommen de maker van dit kruis. Voorheen stond dit kruis Prins Hendrikstraat-
        Hofstraat en verving een ouder houten kruis. Foto 16B-16C- Jo en Brosius Stommen.
 
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

   

 

        17- Bocholtz-Weiweg-Broek: Smeedijzeren wegkruis uit 1902 met loden corpus.
        Tekst: INRI 1902  J.H.
        Het is geplaatst door J. Hollands naar aanleiding van een gedane belofte.
        Het is gemaakt door smid J.Hupperetz uit de Dr. Nolenstraat.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

     

   

   

   

   

 

        18- Bocholtz-Wilhelminastraat: Gietijzeren wegkruis. Tekst:1886. Een gietijzeren kruis met de
        afbeelding van Maria en van de evangelist Johannes. Kruis dateert uit 1886 en stond voor 1973
        op de hoek Pr. Hendrikstraat-Emmastraat. Kruis is in 2002 verplaatst naar Julianastraat.
        Julianastraat:
Het gietijzeren kruis van de Wilhelminastraat dat in 2001 geplaatst is naar hier.
        Dit alles geschiedde door een initiatief van Guus Herbergs. Type Egelis: I I A b 10.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

 

   

     

                                                   

        19- Bocholtz-Wilhelminastraat-Min. Ruysstraat: Houten wegkruis met corpus op een natuurstenen
        Sokkel. 't Krüütz aan der Plei of 't Krüts a gen Ling. Op deze plein stond al in 1866 een kruis onder
        een Lindeboom bij een waterpoel.In 1912 stond het nog op de oude plek. Na 1926 verhuisde het kruis naar de huidige locatie. 
        In 1990 is het in opdracht van de gemeente Simpelveld geheel vernieuwd.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        20- Bocholtz-Zandberg-Steenberg: Smeedijzeren wegkruis waarvan de uiteinden van de armen zijn
        versierd met ijzeren harten. Het is voorzien van een bronzen corpus en is eigendom van de eigenaren
        van de Gillishof. De maker is tot op heden niet bekend. Toen de familie Senden van de St. Gillishoff in 1892 zich hier vestigden

       
Stond het kruis er al. Vermoedelijk is het een processiekruis want het diende als rustaltaar bij de Sacramentsprocessie.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

   

        21- Bocholtz-Groeneweg:   Ongeluk kruis van de jongeheer Dortrans in 2012 op 21 september.
        Hij werd geboren op 26 mei 1956.
        In 2013 werd er een permanent gedenkteken geplaatst aan de oude Simpelvelderweg.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

   

        22- Bocholtz-Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis. Gerestaureerd in 2001 door Guus Herbergs en Frans Vancan
    ==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        23- Bocholtz-Stevensweg-Langveld:  Smeedijzeren kruis. Kruis is verdwenen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

   

        24- Bocholtz-De Bongard:  Zeer waarschijnlijk een gerechtskruis, geplaatst in de muur van het
        Kasteel De Bongard te Bocholtz ca. eind 15 de eeuw. Uitermate zeldzaam. Met lood geglazuurde
        gebakken stenen.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

    

 

        25- Bocholtz-Orsbacherweg-Schiltjensweg:  Dit kruis dat onderhouden wordt door de bewoners van de hoeve Bungartshoff de fam. Ferron.
        Het is verschillende keren verwoest en de corpussen beschadigd. In 2002 is het negentiende- eeuwse oude corpus dat geheel uit lood gegoten.
        eraf gehaald en later teruggevonden in Duits Lemiers met afgebroken armen. Guus Herbergs heeft het weer hersteld. Het originele corpus is op
        een nieuw houten kruis geplaatst bij de Bungartshof.
        In 2006 is het gehele kruis van eikenhout vernieuwd en op zondag 22 oktober ingezegend door de pastoor van de Sint Petruskerk te Orsbach.
        Het nieuwe kruis is gemaakt door kunstenaar Gottfrid Walther uit Orsbach. Het corpus wordt afgebeeld als "de Christus met de Glimlach".

       
=================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

         26- Bocholtz-Dr. Nolensstraat-Reinert no 16A:  Gietijzeren kruis op privé grond.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        40- Waalbroek-Kapel: Mariakapel in de Waalbroek.
       Open bakstenen wegkapel met spitsbogige toegang. De kapel dateert, getuige een (vernieuwde) gevelsteen uit 1950.
       De kapel heeft een rechthoekig grondvlak en een driezijdig gesloten koor. De topgevel met een kruis erop steekt boven de pannen van het zadeldak uit.
       De ronde vensters hebben ruitvormige groene raampjes. Het interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk.
       Vier ronde glas-in-loodramen sieren de wand. In een nis boven een altaar staat een beeld van Maria op de wereldbol,
       terwijl ze de slang, symbool van het kwaad, vertrapt. Het gewelf wordt gesteund door houten balken,
       die wit zijn geschilderd en waarop de tekst: "Ave Maria" is geschreven.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

     

        41- Bocholtz-Akerweg:  Boomkapelletje. Het Maria kapelletje aan de oude eik in de Akerweg 1976.
        In 2004 op 19 mei werd het kapelletje vernield. In 2004 maakte Guus Herbergs een nieuw kapelletje
        met Jacobus schelp. Vroeger liep de pelgrims route via Akerweg naar Aken en dan naar Cornelle
        Munster en verder naar Santiago Compastella. In de volksmond heet dit; et kappelletje vaan ut Modderjöddesje.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

 

   

   

         42- Bocholtz-Overhuizen:  Capella Domestica word het eerst vermeld in 1330 als Huiskapel.
         In 1990 werd de kapel grondig gerestaureerd door de Buurtver. Boven de ingang van de kapel in
         een nis bevindt zich een H. Hartbeeld. Op het altaar in de kapel staat een Maria beeld met kind.
         In een nis staat een beeld van de H. Eligius ( Sint Gilles).

========================================================================================================================================================================================

         Bocholtzerheide.

     

   

     

   

       01-Bocholtzerheide- Baneheiderplateweg: Het eerste kruis hier dateert van voor 1866.
        Het is in 1976 gerestaureerd en in 1991en 1995 nogmaals gerestaureerd door Gus Herbergs. 
        Vermoedelijk is het oorspronkelijk een grenskruis dat de gemeente en de landsgrenzen aangaf.
        In 2006 is het kruis geheel vernieuwd door Frans van Can uit Baneheide. in de Volksmond heet dit kruis et Mölleweg krüütz.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

   

   

 

 

        02- Bocholtzerheide-Groeneweg-Verl. Koolhoverweg: Op een gemeentekaart uit 1866 staat op deze plek een kapel ingetekend.
        Voor 1963 stond hier een houtenkruis dat later in verval was geraakt.

       
Thans staat er een smeedijzeren kruis met vergulde corpus vervaardigd door Rudolf Vinders met de tekst; God zij met ons.
        Dit kruis werd gedurende  enkele generaties door de fam. Grooten verzorgd en is sinds 1978 gerestaureerd.
        Het is eigendom van de gemeente Simpelveld.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

 

   

 

        03- Bocholtzerheide-Oude Bocholtzerweg: Hier stond vroeger het houtenkruis dat thans staat naast de kerkingang te Bocholtz.
        IJzeren veldkruis met bronzen corpus dat afkomstig is van het kerkhof te Bocholtz.
        Het is een Grenskruis. Tekst: Gedenk Uw Heer.
        Grenskruis met de voormalige gemeente Wittem en de Duitse grens. In 1949 waaide het oude kruis
        omver en vervangen door een ijzeren grafkruis. In1970 werd vervangen door een houten kruis gemaakt door Piet Stommen.
        Op 19 juli 1986 werd dit vervangen door het tegenwoordige ijzeren kruis door de gemeente Simpelveld.
        Op 11 september 2007 zette men er een nieuw hoger smeedijzeren wegkruis, ook weer met een dak, zoals het oorspronkelijke wegkruis had.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

   

   

        04- Bocholtzerheide-Baneheiderplateweg-Koolhoverweg: Smeedijzeren kruis met op de   punten hartje. In het hart een zon.
        Gerestaureerd in 1978. Stond voor 1978 aan de andere kant van de weg. In 2000 werd het kruis geheel vernieuw en gemaakt door Frans van Can
        Laatste restauratie is uitgevoerd in 2006.      
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

        05- Bocholtzerheide-Baneheiderweg-Koolhoverweg: Een kruis dat stamt uit de 19e eeuw. Het werd jaren verzorgd door de fam. Grooten.
       Toen bij de Koolhoverweg een verbetering werd aangebracht in 1978 heeft de gemeente het kruis laten restaureren en opnieuw geplaatst.
       Thans verzorgd de Buurtver. Op jen Hei het kruis. In de volksmond heet dit kruis èt Kuulever kruutz.
=============================================================================================================================================================================================

     Bosschenhuizen.

          

 

 

     

        01- Bosschenhuizen-Achter de Kapel: Het houtenkruis achter de kapel hangt hier in Bosschenhuizen 
        al voor 1925. Het is een kruis met rugwand en zadeldak en een nisje voor een Maria beeldje.
        Het corpus is van een legering van lood en tin. Vroeger hing het kruis tegen de gevel
        van een oud bakhuis.

        In het nisje is thans een Maria beeldje aangebracht.

        Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
        Bosschenhuizen, tegen een garagemuur achter de kapel. het vliegervormige eikenhouten kruis hing tot het eind

        van de jaren dertig tegen de voorgevel van het ouderlijk huis Deitz, gelegen tegenover pand no 7. Rond 1940
        werd het pand afgebroken, waarna het kruis tegen een bakhuisje , achter de huidige kapel, werd gehangen.
        het bakhuisje op zijn beurt werd rond 1965 afgebroken omdat het lemen vakwerk in een slechte toestand
        verkeerde. Het kruis kreeg vervolgens zijn huidige plaats tegen de muur van een ter plaatse gebouwde garage.
        In al die jaren schijnt het nauwelijks te zijn veranderd. Ook het oorspronkelijk bij het kruis behorende porceleinen
        Mariabeeldje, dat in een nisje onder het corpus staat, bleef al die tijd bewaard evenals het kleine corpus zelf.

  ===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

   

        02- Bosschenhuizen-Bosschenhuizerweg: Zeer fraai houten kruis met oude houten corpus.
        In 1993 opgeknapt   door F. Ortmans uit Bosschenhuizen no 19. Het kruis heeft toen een nieuwe
        standplaats gekregen n.l. tegen de gevel van het woonhuis van de fam Vanhommerich.
        Bosschenhuizen-Vanhommerich: Het houten kruis van foto no 03. Het is na een 
        opknapbeurt hier aan het woonhuis van de fam. Vanhommerich geplaatst in 1993.

        Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
        Bosschenhuizen:  Het kruis wordt beschouwd als het buurtkruis. Rond 1970 werd het door bewoners van

        Bosschenhuizen mooi gerestaureerd. het oude hout was vermolmd en werd door nieuw hardhout vervangen.
        Interessant is het kruis door zijn corpus, dat op enkele scheuren na, in goede staat verkeert. Het is zeer
        realistisch uitgevoerd houtsnijwerk; de armen zijn aangezet. Het oorspronkelijke kruis stond bij een afgebroken
        pand aan de overzijde van de straat.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

     

   

      

        03-Bosschenhuizen-Raffelsbergrweg- Bosschenhuizerweg: Schitterend smeedijzeren kruis, zeer fraai vakwerk.
        Staat enig sinds verloren in deze hoek.  Kruis dateert van rond 1900.  Het zou oorspronkelijk
        afkomstig zijn van de plek waar nu de H. Hartkapel staat.
        Het kruis van foto no 3C op de nieuwe locatie. Het plantsoen bij de toegangsweg naar
        Bosschenhuizen. Geplaatst en onderhoud: Buurt ver. Bosschenhuizen 1991.
        Voor 1991 stond het kruis 100 meter verder aan de Raffelsbergerweg.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

     

     

   

        04-Bosschenhuizen- Katzerweg-Weegerweg: Stenen wegkruis met tinnen-loden corpus. 
        
Tekst: IHS met kruisje Geloof zij Jezus Christus. Onderhoud; Fam. Schnackers.
        Het kruis is in 1980 geplaatst als devotiekruis door de fam. Schnackers uit Bosschenhuizen.
        Let vooral op het woord Geloof i.p.v. Geloofd
.
 
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

 

      05 - Bosschenhuizen-Weegerweg: Kruis geknipt van een Lugisterboom. =====================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

 

   

        10- Bosschenhuizen-Kapel te Bosschenhuizen: De H. Hartkapel te Bosschenhuizen.
      
  Het interieur van de kapel met het H.Hart beeld. De kapel werd in 1958 gebouwd door Frans
        Strijthagen. De kapel werd in 1958 ingezegend door Mgr. Lemmens, Bisschop van Roermond.

        De kapel werd in 1958 gebouwd naar plannen van  A.F. Brenninkmeyer op een plaats van een oudere kapel uit 1922-1923.
        Eerder hadden daar al verschillende wegkruisen gestaan. De bouw van de oude kapel ging gepaard met strubbelingen en
        was geen rekening gehouden met hoge vochtigheid van de bodem.De kapel is opgetrokken in Kunrader-breuksteen en heeft   
        een ongelijkzijdig zadeldak, dat met dakpannen is gedekt. Op de voorgevel staat een smeedijzeren kruis.
        De rondbogige toegang heeft een laag smeedijzeren hekwerk. De letters 'Fr. S' en 'Ph. G.' daarin zijn de initialen van de aannemer
        Frans Strijthagen en zijn echtgenote Ph. Geurts. Ook twee wanden van het interieur zijn van Kunrader-breuksteen.
        De linkerwand is uitgevoerd in glas-in-beton. Boven een altaar staat een H. Hartbeeld en er is gelegenheid een kaars te branden.

==================================================================================================================================================================================================        

          Huls.

     

   

     

       01-Huls-Gillissenstraat-Huls: Op deze plek stond rond 1950 een houten kruis
        onder een sleedoornstruik in zeer slecht staat. Pastoor Gillissen liet het vervangen door het betonnen kruis van nu.
        Tekst: Barmhartigheid aan allen die hier voorbijgaan.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

   

      

        02-Huls- Huls-Kapelstraat: Dit mooie gietijzeren grafkruis is geplaatst in 1986 door de C.V. de Bergböck.
        Het werd op Hemelvaartdag 8 mei 1986 ingezegend door pastoor W.Vreuls.
        Tekst: Bron van levend water zegen ons.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        03-Huls- Keverberg: Het hagelkruis op Keverberg. Geplaatst en gemaakt door Richart Abels.
        Geplaatst in de zomer van 1998. Het kruis heeft geen corpus.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

             

        04- Huls -Keverberg: Het evacuatiekruis van Keverberg. Kruis geplaatst t.b.v. de 13 oorlog
        slachtoffers die hier op 25 sept.1944 door spervuur van granaten om het leven zijn gekomen.
        Het kruis werd geplaatst op initiatief van Marc Hermans en Frans Abels met medewerking van de
        gemeente Simpelveld en Kerkrade. De gemeente Kerkrade sponsort het kruis en de
        Gemeente Simpelveld schonk de plaquette. Het kruis werd onthuld op 25 september 2010
        door Burgemeester Bogman van Simpelveld in aanwezigheid van een groot publiek.
        Foto 05A de kleedjes die deze mevrouw droeg toen zij in de kinderwagen moest vluchten
        en deze beschadigd werden door granaat inslagen in de kinderwagen.


      
   Evacuatiekruis op Keverberg te Huls
        Keverberg-Huls:  Op 25 september 1944 vaardigden de Duitsers, in samenwerking met de toenmalige gemeente

        Kerkrade, het bevel uit dat de plaats Kerkrade vóór 12.00 uur moest worden ontruimd. Kerkrade lag in die dagen
        onder vuur van de Duitsers en van de Amerikaanse troepen. De Amerikanen hadden Spekholzerheide al bevrijd
        en schoten een spervuur van granaten af op de stad Aken.
        Evacuatie.
        De dertigduizend Kerkradenaren zochten hals over kop hun boeltje bij elkaar en vertokken richting bevrijd gebied.
        Met bolderwagens, kruiwagen, kinderwagens en alles wat wielen onder had, volgestouwd met de eerste levens
        behoeften, vluchtten zij richting Imstenrade, Huls, Ubachsberg en Heerlen. Hier werden zij ondergebracht in
        schuren en stallen en bij bewoners die woonruimten overhadden. De mensen waren in die tijd erg behulpzaam
        voor de vluchtelingen. Een paar dagen later vertrok men naar meer definitieve huisvesting in het Heuvelland,
        bijboorbeeld in de dorpen Wijlré, Eys, Ubachsberg, Mechelen en Gulpen.
        Spervuur.
       
Ter hoogte van Imstenrade-Keverberg daalde een spervuur van Duitse granaten neer op de lange rij vluchtende
        Kerkradenaren. De mensen vluchtten nog sneller, vielen over elkaar heen en kinderen werden onder de voet.
        Het was é''en grote chaos. Tientallen mensen werden gewond en dertien Kerkradenaren kwamen om
        het leven. Het was een wonder dat er niet veel meer slachtoffers zijn gevallen.
        Gedenkkruis.
        Na de oorlog is er nooit een gedenkteken geplaatst op de plek waar deze dertien mensen om het leven zijn
        gekomen. In 2010 nam Marc Hermans contact op met Frans Abels van Hoeve keverberg en zij besloten om er een
        kruis te plaatsen in de nabijheid van de plek des onheil. Men nam contact op met de gemeente Kerkrade, die nog
        wel enkele kruisen op voorraad had. Zij kregen een kruis dat eerder was geruimd van een graf te Kerkrade en het
        toeval wilde dat dit was gemaakt door een Duitse kunstenaar. Wiel Erven uit Kunrade heeft het kruis stevig onder
        handen genomen en een grondige opknapbeurt gegeven. het gemeentebestuur van Simpelveld werd benaderd,
        want het kruis zou op het grondgebied van de gemeente worden geplaatst. Simpelveld schonk de plaquette die op
        het kruis is bevestigd. Frans Abels schonk de grond en Pierre Ploemen de steen waarop het kruis is geplaatst.
        Op 25 september 2010, dus zesenzestig jaar na het bombardement, is het kruis onthuld door Marc Hermans en
        Frans Abels. Een kleine honderd mensen waren aanwezig bij die plechtigheid. Zij werden onder andere toege-
        sproken door de Burgemeester van Simpelveld, de heer Bogman. De nu 66- jarige Caroline Plum showde die dag
        de kleertjes die zij als kleine baby in haar kinderwagen tijdens de vlucht heeft gedragen. De aftekening van
        granaatscherven waren nog duidelijk zichtbaar, maar zij zelf bleef wonder boven wonder ongedeerd.
        Het publiek was ontroerd tijdens deze presentatie door mevrouw Plum. Na de plechtige onthulling werd koffie en
        vla geserveerd en werd er druk nagesproken over de gebeurtenissen in 1944.
        Familieleden van de overleden Kerkradernaren waren ruimschoots aanwezig zoals de familie Bransch, Collinet,
        Frings, Jongen, Koonen, Lochman, Van Tuyl, Kochen, Van Ooijen, Hanssen en Janssen.
        Tekst op plaquette:

        Op 25 september 1944 werden 30.000 inwoners van Kerkrade door de Duitse bezetters gedwongen te evacueren,
        omdat Kerkrade binnen de buitenste verdedigingslinie van Aken viel.
        Zij liepen te voet in lange colonne dwars door de Duitse linies bij Kerkrade, over Spekholzerheide en vlak langs
        hoeve Keverberg, naar het door de Amerikanen bevrijde Simpelveld.
        Hier, ver achter de frontlijn, waanden zij zich veilig. Op hun weg naar de vrijheid werden echter 2 onschuldige
        burgers gedood en hier op deze historische plek lieten nog eens 13 inwoners van Kerkrade het leven door Duits
        granaatvuur afgeschoten vanuit Kerkrade. Ook sneuvelde eerder die maand een onbekende Amerikaanse soldaat
        bij gevechten rondom deze hoeve.
        De slachtoffers laten ons er altijd aan herinneren dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Er is hard om gevochten
        en het is onze taak er goed mee om te gaan.

       
Boek:  50 Kruisen  50 verhalen.  Chris Willems. 

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  

     

   

   

 

        05 -Huls-Wijnstraat-Klein Heide: De grijze foto van het kruis in de Klein Heide uit 1990.
        Het oude kruis in de Klein Heide dat hier stond voor 1989.
        Kruis is verdwenen wegens reconstructie van de weg.
        Het vernieuwde kruis in Klein Heide dat hier geplaatst is in 1990.
        Het nieuwe kruis is van steen met ernaast een korenaar. Het geheel staat op een sokkel van
        Kunradersteen. Het is in1990 gebouwd voor het oude kruis dat moest plaats maken voor de
        reconstructie van de weg. Het beeld is gebeeldhouwd door Alfons Stadhouders.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

   

   

        06- Huls- Loevemicherweg-Huls: Het oude kruis aan de oude lindeboom die zeker 200 jaren oud was. 
        Stormen en winden had deze reus getrotseerd, maar een mensenhand velde hem.
        Het kruis kreeg een plaats aan een paal. De linde werd gekapt op 28 aug. 1986.
        Het kruis staat reeds vermeld op een kaart uit 1883.
       
De nieuwe plaats van het kruis enkele meters verderop. Het werd aan een lindeboom bevestigd.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

       

 

        07- Huls-Oude Hulsbergweg: Het oude smeedijzeren ongelukskruis heeft een hartvormig
        tekstplaatje met daarin gegrift de tekst:  Hier verunglückte am 16.8.1907Gülhelmus Lipperts.
        Jan Willem Lippertz, geboren te Voerendaal op 18-9-1895 was een zoon van een landbouwer
        in Ubachsberg.  Op 16 aug. daalde hij met een lege kar bergaf, de rem ging defect 
        waardoor hij onder de wielen kwam en verongelukte.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        08- Huls-Hondsrug: Gietijzeren wegkruis op Kunrade stenen sokkel.
       
Tekst: INRI. Mijn Jezus  Barmartigheid. Type Egelie: I I B b 2.1
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

   

 

 

        09- Huls-Wijnstraat-Huls: Mooi smeedijzeren wegkruis. Tekst: INRI. Oorspronkelijk heeft het in de
        berm op de kruising met het Putberger voetpad gestaan. Bij reconstructie rond 1983 werd het op
        de tegenwoordige plek geplaatst. Helaas ontbreken verdere gegevens.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

           

        10- Huls-Imstenraderweg: Houten wegkruis met stenen corpus.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     

   

   

       

        11-Huls-Wijnstraat-Kapelstraat: Het oude gietijzeren kruis met meegegoten corpus in boogvormige
        nis is in 1991 verdwenen. In de voet staat het fabrikage no van Nestor Martin 1737.   5.1.
        Type Egelie: I I A b 5.1. Eigenaar:  Fam Ploumen.  Kruis is in 1991 verdwenen.
 
      
En plotseling stond er op deze plaats een houtenkruis met bronzen
        Corpus. Plaatsing in voorjaar 1993. Eigenaar: Fam. Ploumen.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

        12- Huls-Wijnstraat:   Bij de fam. Ger Kleijnen staat op het erf dit mooie gietijzeren kruis

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      13- Huls-Wijnstraat-Kleynen; Klein muurkruisje aan de gevel van het woonhuis van de fam. Kleynen.

=========================================================================================================================================================================================================

        Simpelveld-dorp.

        

     

 

     

        01- Simpelveld-Bocholtzerweg-Waalbroekerweg:
        Het smeedijzeren kruis dateert volgens de hartvormige 
        tekstplaat uit 1846. De tekst luidde: O Sünder sieh wie Jesus für dich stirbt und dir durch 
        seinen tod das heil erwirbt 1946.

        Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
        Bocholtzerweg-Waalbroek.  In 1846 werd dit smeedijzeren kruis aan de wegsplitsing Bocholtzerweg-Waalbroek

        geplaatst Het is kennelijk een Grenskruis, dat het punt markeerde waar de gemeente Simpelveld overging in de
        gemeente Bocholtz. De naam van degene die het plaatste blijkt niet meer ta achterhalen. Daarvoor is het kruis
        "te oud". Tot voor kort verkeerde het nog in redelijk goede staat. Bij kleinen herstelwerkzaamheden aan de
        wegsplitsing werd het tijdelijk elders ondergebracht. Na de herplaatsing bleek de fraaie tekst op de hartvormige
        plaat onder het corpus, (door een minder gelukkige behandeling) in leesbaarheid achteruit te zijn gegaan.
        De tekstplaat was zwaar geëtst, mogelijk door zandstraling. De tijd en wisselende weersinvloeden zullen hun
        vernietigend werk nu versneld voortzetten en binnenkort de inscriptie volledig onleesbaar maken. Hoewel een
        potloodovertrek bij het ontcijferen van inscripties nog wel eens wil helpen, bleven er lacunes in de tekst, zodat
        het juiste verloop daarvan niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Buurt onderzoek leverde niets op.
        Men kende het kruis wel, maar wist niets omtrent de woorden die erop waren ingekrast. Met aanvullende
        gegevens via foto's van G.H. Franssen te Tilburg en H.M.Th.J. van Loo te Simpelveld, kon uiteindelijk
        onderstaande weergave van de inscriptie worden verkregen.
        O sunder, sieh wie jesus fur dich stirbt und dir durch seinen tod das heil erwirbt 1846.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

   

   

        02- Simpelveld-Vroenkuilerweg-Bocholtzerweg:
        Houten wegkruis op bakstenen sokkel.Tekst:  Heer blijf
        bij ons. Hier stond al voor 1933 een smeedijzeren kruis.  Dit kruis staat hier sinds 1951. 
        Het is sinds aug. 1977 eigendom van de gemeente Simpelveld.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

     

   

   

        03-Simpelveld-Molsberg- Bouwerweg: 
        Smeedijzeren wegkruis. 1862.Tekst: INRI.Ich hab die Schuld getragen.
        Nahm deine Krankheit auf mich. Böser sollst du nicht verzage. Meine wunden heilen dich.1862.

        Dit is een Bronk of Processiekruis. Het metselwerk  dateert uit 1932.

        Wegkruisen Simpelveld anno 1979.
        Molsberg-Bouwerweg. Het smeedijzeren kruis staat onder een boog in een fraai onderhouden perkje. Volgens een
        jaartal op de hartvormige tekstplaat dateert het uit 1862. Deze plaat is wel het meest interessant, en wel vanwege
        in het Duits gestelde tekst: Ich hab die schuld getragen nahm deine krankheit auf mich Böser du sollst nicht
        versagen meine wunden heilen dich 1862. 
Het kruis wordt onderhouden door de buurt. Behalve als buurtkuis
        doet het ook dienst als rustaltaar tijdens diverse processies.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

        04- Simpelveld-Bulkumstraat:
      
 Smeedijzeren kruis tegen de gevel van de oude boerderij. Het kruis is voorzien van
        een  loden corpus. Dit ongelukskruis herinnert aan een dodelijk ongeluk met een  
        dorstmachine rond1930. Een familielid van de burgemeesters familie Houbiers is toen hier
        verongelukt.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

   

 

        05- Simpelveld-Bulkumstraat-St. Nicolaasbergweg:
      
 Groot houten wegkruis met twee grote engelen ernaast.
         Corpus is van cement-beton. In 1945 besloot de buurtver. Om het kruis, om het kruis te
        vernieuwen Het corpus werd gemaakt door Fr. Giesenbrock uit Vaals.  In 1989 werden de  
        Engelen geplaatst.  In 2012 zijn de engelen verdwenen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

   

   

        06- Simpelveld-De Plaar-Rode Putzerveldweg:
        Weg of veldkruis.Tekst: O Mensch gedenk ich lebte litte und
        starb für dich. Darum lebte-lijde und streijte für mich. Anno 1838-1938.

        Het Kruts an gen zieëve ling is in 1955 na 157 jaar vernieuwd.

        Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
        Waalbroek-Roode Putserveldweg.  Het houten kruis met vliegerkap uit 1838 staat bij de grens vab Simpelveld en

        Bocholtz. Het werd waarschijnlijk geplaatst door de familie Vinders-Bosch. De plek waar het staat werd vroeger
        "Aan de Zeven Linden" genoemd; tegenwoordig staan er nog maar vier grillig gevormde oude lindebomen in de
        kring
. In 1975 werd het kruis door een particulier gerestaureerd. Het verkeerde in een 'hopeloze toestand'.
        De oude verflagen werden verwijderd en het kreeg een andere plaats binnen de kring, buiten de heersende
        windrichting. Interessant is het kruis vanwege de ingekerfde tekst, die evenals de vorige in het 'Duits' is gesteld.

        O mensch gedenk ich lebte litte (u)nd starb fur dich darum lebe lijde (u)nd streijte fuhr mich anno 1838.

        Onderaan is later een tweede jaartal ingekerfd. Waarschijnlijk stelt het 1938 voor, in minder fraai houtsnijwerk
        toegevoegd aan de oorspronkelijke tekst. 
 

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

   

        07- Simpelveld-Hartjensweg-Akerveldweg:
        Betonnen veldkruis met loden corpus. Dit grenskruis staat al vermeld 
        op de gemeentekaart uit 1886.  Het is afkomstig van het kerkhof uit Bocholtz en is hier 
        rond 1950 geplaatst en tevens plantte men een zelf opgekweekte kastanjeboom bij.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

   

        08- Simpelveld-Hennebergweg-Kondeleweg: 
        Gietijzeren weg of veldkruis. Tekst: INRI. Is in 1990 geplaatst
        en is afkomstig van het kerkhof. Voorheen stond hier het oude kruis van de Stampstraat dat
        beschadigd werd.

        Limburgs Dagblad  vrijdag 18 april 2003.   Wegkruis.
        Het gerestaureerde gietijzeren kruis aan de Hennebergweg is een van de kruisen die vanavond
        centraal staan tijdens de gebruikelijke wegkruisen tocht door Simpelveld. Aanvankelijk was het de
        bedoeling het kruis weg te halen, omdat het in slechte staat verkeerde. Maar in de grondsteen was
        geen beweging te krijgen.

        Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
        Zoals bijna alle kruisen in Simpelveld in de loop der jaren van plaats veranderden, stond ook dit kruis niet altijd op

        de Plek waar men het nu aantreft. Een foto uit omstreeks 1939 toont aan dat het aan hoekpunt Stampstraat-
        Hennebergweg onder een oude kastanjeboom, op de plek waar later het huidige buurtkruis verrees. Vroeger
        droeg het een corpus. Thans staan er alleen nog maar de smeedijzeren kruisbalken op een voetstuk van grijze
        kalksteen. Het is bijzonder fraai smeedwerk met allerlei barokke krullen en bladmotieven die aan de top eindigen
        in een zonnebloem. Helaas is het metaal sterk geroest, zodat een restauratie dringend geboden lijkt.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

               

        09-Simpelveld- Hoogenbergvoetpad:
      
 In de tuin van het klooster van de zusters van het Arme Kindje Jezus staat dit houten kruis.
        Tekst:INRI.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
   

        10- Simpelveld-Hoogenbergvoetpad:
        Gietijzeren wegkruis in kapel. Dit oorspronkelijke gietijzeren grafkruis
        vertoon in plaats van een corpus de voorstelling van Maria Hemelvaart.  Het werd gevonden
        in de heg van het kerkhof te Simpelveld.  Kruis is verdwenen.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================      

  

        

        11- Simpelveld-Hellingbos-Zuster kerkhof: Oude foto van het kerkhof van Huize Loreto.
      
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        12- Simpelveld-Kloostertuin Loreto: Groot kruis boven tuin ingang van het klooster.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
 

   

        13- Simpelveld-Kloostertuin Loreto: Kruis in tuin van Huize Loreto.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

   

    

        14- Simpelveld- Kloostertuin Loreto:  Kruis in tuin van Huize Loreto.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

     

     

   

 

        15- Simpelveld- Akerveldweg-Kruinweg:
       
Stenen wegkruis. Tekst:INRI.Jezus Barmhartigheid. Het is een gebeeldhouwd kruis
        en hier geplaatst eind maart 1993. Het kruis is ca 90 jaren oud.

        Weekblad Troef. dd 2 okt. 2002.  Wegkruis aan de Kruinweg.
        Het wegkruis aan de Kruinweg in 1993 geplaatst, voorheen grafkruis op het Simpelveldse kerkhof en tussen de
        70 en 75 jaar oud. GRAFKRUIS. Het is een oud grafkruis afkomstig van het kerkhof te Simpelveld. Het moest daar
        weg en Frans Prumpeler  uit de Romeinenstraat die bij de gemeente werkzaam is en die een uit de hand gelopen
        hobby heeft voor kruisen, corpussen en alles wat hiermee te maken heeft (hij maakte ook de bestrating van het
        opnieuw geplaatste wegkruis in Bocholtz aan de Prins hendrikstraat restaureerde het kruis bij de Molenweg)
        vond het jammer dit weg te doen. Hij zocht een mooie plek, vroeg toestemming en zie, de gemeente was weer
        een wegkruis rijker.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================          

     

 

 

        16- Simpelveld-Dorpstraat-Markt: 
        Kruis geplaatst op zaterdag 1 sept. 2007 door de Heemkunde ver. De Bongard te
        Simpelveld. Het kruis is een kleine copy van het kruis dat hier voorheen stond maar dat in 
        de  jaren 1960   verdwenen. Frans Vankan maakte dit kruis dat een ontwerp is van  
        Hub Eussen. Tekst:  Heemkunde ver. "De Bongard 2007". Het is pastoor Pisters die het kruis inzegende.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

 

   

   

        17- Simpelveld- St. Nicolaesweg-Rischerkuijlerweg:
        Cementen kruis met houten voorkruis.  De standplaats van
        dit kruis staat ingetekend op de Ferrariskaart (1771-1778).  Waarschijnlijk is het een
        grenskruis.Het huidige betonnen kruis stamt uit 1935-1936.  Het kruis heet in de volksmond:
        Het kruus bie et Döresjtruuchsje.

        Weekblad Troef. dd Juli 2002.   Et Döresjtruuchsje.
        Et Döresjtruuchsje is een stenen wegkruis uit 1935. Het heeft zijn naam ontleend aan het feit dat er achter het
        kruis een Meidoorn staat. Dit is echter geen natuurlijk in het wild voorkomend exemplaar, maar een meer.  
        Het Christusbeeld hangt niet rechtstreeks op het beton maar op een houten plaat met afdakje.
        Ook hangt er dichtbij de grond nog een kruisje. Vroeger stond er een ander exemplaar, waarvan verder geen
        gegevens bekend zijn. Het kruis komt al voor de z.g Ferrariskaart (1771-1778). De rustbank nodigt uit tot een
        korte stop met een prachtig uitzicht over het Kloeëstersltedche, met kerk en de kloosters d'r Plaar en Loreto.
        Het kruis staat precies op de hoek waar de Rischerkuilerweg en de St. Nicolaasweg die uitkomt op de
        Nijswillerweg. Het is dus een echt Wegkruis en....Grenskruis tussen de vroegere gemeentes Simpelveld en
        Bocholtz.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

 

   

        18- Simpelveld- Hulsbergweg-Grachtstraat:
        Ongelukskruis. Is hier in 2000 geplaatst door de Heemkunde ver.
        de Bongard. Het is een stenen ongelukskruis met bronzen corpus Tekst: INRI.  Hier zou rond
        1900 een ruiter verongelukt zijn.
         Tekstbordje dat verdwenen is. Tekst: O Mensch gedenk ich liebte, litte und
        starb für dich, darum lebe, lijde und streijte für mick.

        Kruis 18A is vervangen door kruis no 18B. Dit kruis werd hier in 1990
        geplaatst. Voorheen stond hier eenzelfde kruis met de tekst: Bit für die Armen Seelen.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

   

 

        19- Simpelveld- Oude Molenstraat:
       
Natuurstenen wegkruis met loden corpus. Ook dit kruis is van een andere
        plek afkomstig namelijk tot 1960 stond het langs de Bulkemstraat. Het kruis is in 1929 in(D)
        Duisburg gekocht. Er is een kelk op afgebeeld wat zou duiden op een kruis van een
        priestergraf.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

     

     

   

 

        20- Simpelveld-Oude Molsbergerweg-Rolduckerweg: 
       
Gietijzeren wegkruis met tekstbordje. Het kruis is
        afkomstig van het kerkhof te Simpelveld en hier geplaatst in 1979. Tekst op het boordje was
        vroeger: Ich hab die schuld getragen nahm deine krankheit auf mich Böser du sollst nicht
        verzagen meine  wunden heilen dich.1862. 
Kruis is in 1996 vernield door baldadige jeugd.
        
Type Egelie:  I B a 3
        Oude Molsbergerweg-Rolduckerweg: 
Het vernieuwde kruis van foto no 20C.dat ook weer in
        1996 vernield werd.
        Oude Molsbergerweg-Rolduckerweg: Het vervangend kruis van foto 20C. Het kruis werd
        in november 1996 geplaatst en is gemaakt van smeedijzer.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        21- Simpelveld- Park Huize Loreto: Het oud stenen kruis in het park dat moest voorstellen de 12de statie.
       
   ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

 

 

        22- Simpelveld-Hellingbos: Oud Houten kruis. Foto22-2014-01/ 2017-02.
        Het kruis is na het jaar 2000 gerestaureerd en voorzien van een mooi corpus en geflankeerd door
        door de beelden van Maria en Johannes.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

       23- Simpelveld-Hellingbos- Houten kruiskastje met een houten kruis en corpus van hout erin.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        24 - Simpelveld- De Plaar; Bij het voomalige klooster De Plaar stond dit grote houten kruis dat in 1998 verdwenen was.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

 

           25- Simpelveld- Rode Put-Kanthuisstraat:
       
Smeedijzeren wegkruis. Verdere gegevens ontbreken.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

  

 

        26- Simpelveld-Rolduckerweg-Slagboomweg:
        Smeedijzeren weg- of Hagelkruis. Op een gemeentekaart uit 1866 staat dit
        kruis al ingetekend. Het is ook mogelijk een grenskruis.  Rond Pasen 1995 is het kruis
        vernield en hersteld door de gemeente Simpelveld.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================           

     

   

        27- Simpelveld-Rolduckerweg-Beitel:
       
Oud smeedijzeren weg- of ongelukskruis. In de buurt van deze plek zou in
        het begin van de 20e eeuw een voerman met een bierwagen verongelukt zijn. In 1995
        gerestaureerd door Wiel Erven en Chris Willems.  Rond Pasen 1995 weer vernield en     
        weer gerestaureerd door de gem. Simpelveld.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 
 

    

         

    

        28- Simpelveld- Rolduckerweg-Sweijergewanden:
        In de voortuin van de fam. Jo Henskens-Blijlevens staat sinds 1992 dit
        smeedijzeren kruis. Reden van plaatsing onbekend.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        

        29- Simpelveld-Rolduckerweg-Steenstraat. 
        Houten gevelkruisje met tekstbordje. Dit kruisje hangt hier al
        meer dan 50 jaren en is door een van de vroegere bewoners om nog onbekende reden aangebracht.

        
In 2006 heeft de eigenaar van dit pand een nieuw houten kruis
        geplaatst met rugschild en afdakje. Tekst: INRI.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     

        30- Simpelveld- Stampstraat-Dr.Poelsplein:
        Uniek gevelkruis. Deze uitvoering is werkelijk zeldzaam. Het huis
        is rond 1885 gebouwd en gezien de uitsparing in de gevel moet het kruis tijdens of na de 
        bouw zijn aangebracht. Het is een smeedijzeren kruis en het had toch wel een bedoeling.
        Na renovatie van de woning is het kruis in 2015 teruggeplaatst.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

          

 

 

        31- Simpelveld- Stampstraat-Hennebergweg:
        Buurtkruis. Opgericht in 1946 voor het behouden doorkomen van de W.O. 2
        door de buurt. Gebruikt als processie altaar. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Corpus is
        vervaardigd door de zusters van Huize Loreto.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

  

   

        32- Simpelveld- Vogelzang-Putsweg:
        Gietijzeren- weg of huiskruis. Het kruis stond voorheen in het weiland ernaast.
        In 1992 werd het hier geplaatst en op Palmzondag ingezegend door pastoor Kurris van Eys.
        Op liggende kapitalen;  Nestor Martin 1740. Type Egelie: I I A b.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    

     

   

        33- Simpelveld-Bulkemstraat-Oude Molenweg:   Corpus en kruisje op de gevel van het woonhuis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

        34- Simpelveld- Bulkemsbroek: Klein houten kruisje aan de gevel van een woonhuis.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

 

        36- Simpelveld-Bulkemstraat-Oude Molenstraat no 43:  Houten paneel met kruisje en tekst: 't Krutske
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================     

 

        37- Simpelveld-Hellingbos:   Houten nisje met kruisje.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

      38-Simpelveld-Pastoriestraat;  Houten gevelkruis tegen de muur van de pastorie.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       39- Simpelveld-Steenstraat-Rolduckerweg;  In de top van de gevel is door bakstenen dit kruisje gemetseld.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

      40- Simpelveld-Kerkhof;  Centraal kerkhof kruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

   

        41-23-Simpelveld-Rodeput-Vingweg:  Gietijzerenkruis bij de O.L.Vrouwekapel Sterre de Zee.
        Gietijzeren wegkruis met meegegoten corpus bij de kapel.
        Tekst: Geloofd zij Jezus Christus. Het is in 1987 geplaatst bij het 40 jarig bestaan van de    
        kapel van O.L.V. Sterre der Zee.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

   

 

 

 

        50- Simpelveld- Rode Put-Vingweg: Sterre der Zee kapel. Gebouwd in 1951 en de glas in loodramen komen
        van de hand van dhr. H. Pieters. In juli 1951 werd de kapel ingezegend door Mgr. Lemmens,Bisschop
        van Roermond. In 1987 werd de kapel overgedragen aan een aparte Stichting nadat de kapel
        voorheen onderhouden was door de Buurtver. Rode Put.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

   

 

 

   

         51- Simpelveld-Hellingbos: Lourdesgrot die gebouwd is in 1954. Het is een kunstmatige
         aangelegde grot met altaar en kruis op het altaar.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

   

      

 

   

        52- Simpelvels-Hellingbos: De H. Hart kapel. Dit kapelletje, dat gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus
        is waarschijnlijk samen met drie kleinere kapelletjes gebouwd tijdens de aanleg van het park tegen het
        einde van de 19de eeuw. De drie kleinere kapelletjes waren gewijd aan de Engelbewaarder, de Heilige
        Jozef en aan de Moeder der Smarten. Boven de ingang van het kapelletje is het teken van de
        H. Bernardus aangebracht, IHS (In Hoc Signum, In dit Teken) In de kapel bevindt zich een afbeelding
        van het H. Hart van Jezus.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

     

     

     

   

   

                                              

                                                                                         

        53- Simpelveld-Hellingbos:   14 staties, uitgevoerd in Kunradersteen.
        De staties stammen uit 1925 en hebben Duitse opschriften omdat de zusters Duitsers waren.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 

 

 

 

        54- Simpelveld-Hellingbos:   Lavagrotje met beeld van de St. Franciscus. St. Franciscus is vooral
        bekend geworden door zijn preken voor de vogels en dieren.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

        55- Simpelveld-Hellingbos:   Aparte statie

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      56- Simpelveld- Brandstraat-Scheelenstraat;  In de hal van de voormalige Sint Jozefschool aan de Kloosterstraat stond jarenlang een St. Jozefbeeld.
      Toen deze school , na doorstart, geen officiële katholieke school meer was, verdween het Jozefbeeld naar de zolder.
      Bij realisatie van de Sint Jozefkapel aan de Brandstraat kreeg het beeld weer een eervolle plek in de kapel.
      3 december 1994 werd de kapel met haar nieuwe beeld ingezegend.

================================================================================================================================================================================================================

       Retour indexpagina.