Laatst bijgewerkt  26-01-2024

Gemeente Simpelveld

Simpelveld

      Simpelveld (Limburgs: Zumpelveld)  is een kerkdorp in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Limburg.
     
Het is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Simpelveld.  Het dorp ligt ongeveer zeven kilometer ten zuiden van Heerlen en telt bijna 5700 inwoners.
   
  Het dorp is gelegen in het beekdal van de Eyserbeek, die bij het zuidelijker gelegen dorp Bocholtz ontspringt.  Dit dal kent steile hellingen, met boven op de heuvelplateaus
      weidse uitzichten.  Tegen een van deze hellingen is een woonwijk gebouwd, genaamd Hulsveld.  Rond 4000 v Chr. woonden in de streek waarin Simpelveld is gelegen
      landbouwers in huttendorpen.  Deze mensen worden tegenwoordig bandkeramiekers genoemd vanwege de versiering van hun aardewerk.  70 to 120 miljoen jaar lag
      het gebied midden in de krijtzee. De verschillende soorten ondergrond, (Kunderkalk, Gulpens krijt, Akens zand en Vaalser groenzand, zijn alle uit die tijd afkomstig.
      De krijt afzetting zijn in wezen de kalkrijke skeletten van kleine zeediertjes.
      Bron: Wikipedia.

=============================================================================================================================================================

          

            

      

       v

        

        

    

      01- Simpelveld- Bocholtzerweg- Waalbroekerweg:  Het smeedijzeren kruis dateert volgen de hartvormige tekstplaat uit 1846.
      De tekst luidde:  O Sünder sieh wie jesus für dich stirbt und dir durch seinen tod das heil erwirbt  1846.

      Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.  Bocholtzerweg- Waalbroekerweg.
      In 1846 werd dit smeedijzeren kruis aan de wegsplising Bocholtzerweg- Waalbrokerweg geplaatst.
      Het is kennelijk een Grenskruis, dat het punt markeerde waar de
      gemeente Simpelveld overging in de gemeente Bocholtz.  De naam van degene die het plaatste blijkt niet meer te achterhalen. 
      Daarvoor is het kruis "te Oud".
      Tot voor kort verkeerde het nog in redelijk goede staat.  Bij kleinen herstelwerkzaamheden aan de wegsplitsing werd het elders ondergebracht.
      Na de herplaatsing bleek de fraaie tekst op de hartvormigeplaat onder het corpus, (door een minder gelukkige behandeling)
      in leesbaarheid achteruit te zijn gegaan.
      De tekstplaat was zwaar geëtst, mogelijk door zandstraling.  De tijd en wisselende weersinvloeden zullen hun vernietigend werk nu versneld
      voortzetten en binnenkort de inscriptie volledig onleesbaar maken.  Hoewel een potloodovertrek bij het ontcijferen van inscripties nog wel een wil helpen,
      bleven er lacunes in de  tekst, zodat het  juiste verloop daarvan niet met zekerheid kon worden vastgesteld.  Buurt onderzoek leverde niets op. 
      Men kende het kruis wel, maar wist niets omtrent de woorden die erop waren ingekrast.
      Met aanvullende gegevens via foto's van G.H. Franssen te Tilburg en te Simpelveld, H.M.Th. van Loo kon uiteindelijk onderstaande weergave
      van de inscriptie worden verkregen:  O sunder, sieh wie jesus für dich stibt und dir durch seinen tod das heil erwirbt  1846.

==================================================================================================================================================================

          

          

                

      

      

      02- Simpelveld- Vroenkuilerweg- Bocholtzerweg:  Houten wegkruis op bakstenen sokkel. 
      Tekst: Heer bij bij ons. Hier stond al voor 1933 een smeedijzeren kruis.
      Dit kruis staat hier sinds 1951.  Het is sinds aug. 1977 eigendom van de gemeente Simpelveld.

======================================================================================================================================================================

        

          

        

        

        

      03- Simpelveld- Molsber- Bouwerweg:  Smeedijzeren wegkruis 1862. 
      Tekst:  INRI.  Ich hab die Schuld getragen.  Nahm deine Krankheit auf mich.  Böser solllst
      du nicht verzage.  Meine wunden heilen dich. 1862.  
Dit is een Bronk of Processiekruis.  Het metselwerk dateert uit 1932.
      Wegkruisen Simpelveld anno 1979.  Molsberg- Bouwerweg.
      Het smeedijzeren kruis staat onder een boog in een fraai onderhouden perkje.  Volgens een jaartal op de hartvormige tekstplaat dateert het uit 1862.
      Deze plaat is wel het meest interssant, en wel vanwege in het Duits gestelde tekst:
      Ich hab die schuld getragen nahm deine krankheit auf mich.  Böser du sollst nicht versagen meine wunden heilen dich  1862.
     
Het kruis wordt onderhouden door de buurt.  Behalve als buurtkruis doet het ook dienst als rustaltaar tijdens diverse processies.

=====================================================================================================================================================================

          

        

        

      

      

      04- Simpelveld- Bulkemstraat:  Smeedijzeren kruis tegen de gevel van de oude boerderij.  Het kruis is voorzien van een loden corpus.
      Dit ongelukskruis herinnert aan een dodelijk ongeluk met een dorstmachine rond 1930. 
      Een familielid van de burgemeesters familie Houbiers is toen hier verongelukt.

==============================================================================================================================================================

          

        

        

        

          

      05- Simpelveld- Bulkemstraat- Sint Nicolaesbergweg:  Groot houten wegkruis met twee grote engelen ernaast.  Corpus is van cement- beton.
      In 1945 besloot de buurtver. Om het Kruis, om het kruis te vernieuwen.  Het corpus werd gemaakt door Fr. Giesenbrock uit Vaals.
      In 1989 werden de engelen geplaatst.  In 2012 zijn de engelen plotseling verdwenen.

======================================================================================================================================================================

        

        

        

        

      

      06- Simpelveld- De Plaar- Rode Putzerveldweg:  Weg- of veldkruis.
      Tekst:  O Mensch gedenk ich lebte litte und starb für dich.  Darum lebte-lijde und streijte für mich.  Anno 1838- 1938. 
      
Het krus an gen zieëve ling is in 1955 na 157 jaar vernieuwd.

      Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.  Walbroek- Roode putserveldweg.
      Het houten kruis met vliegerkap uit 1838 staat bij de grens van Simpelveld en Bocholtz. 
      Het werd waarschijnlijk geplaatst door de familie Vinders Bosch.
      De plek waar het staat werd vroeger "Aan de Zeven Linden" genoemd. 
     Tegenwoordig staan er nog maar vier grillig gevormde oude lindebomen in de kring.
      In 1975 werd het kruis door een particulier gerestaureerd.  Het verkeerde in een 'hopeloze toestand'.
      De oude verflagen werden verwijderd en het kreeg een andere
      plaats binnen de kring, buiten de heersende windrichting.  Interessant is het kruis vanwege de ingekerfde tekst,
       die evenals de vorige in het Duits is gesteld.
      O mensch gedenk ich lebte litte (u)nd starb für dich darum lebe lijde (u)nd streijte fuhr mich anno 1838.
      
Onderaan is later een tweede paartal ingekerfd.  Waarschijnlijk stelt het 1938 voor, in minder fraai houtsnijwerk.

=====================================================================================================================================================================

          

        

        

        

        

      07- Simpelveld- Hartjensweg- Akerveldweg:  Betonnen kruis met loden corpus.
      Dit grenskruis staat al vermeld op de gemeentekaart uit 1886. 
      Het is afkomstig van het kerkhof uit Bocholtz en is hier rond 1950 geplaatst en tevens plantte men een zelf opgekweekte kastanjeboom bij.

====================================================================================================================================================================

          

          

        

      

      

      08- Simpelveld- Hennebergweg- Kondeleweg.  Gietijzeren weg- of veldkruis.
      Tekst:  INRI.  Is in 1990 geplaatst en is afkomstig van het kerkhof.  Voorheen stond hier het oude kruis van de Stampstraat dat beschadigd werd.

      Limburgs Dagblad.  vrijdag 18 april 2003.  wegkruis.
      Het gerestaureerde gietijzeren kruis aan de Henneberweg is een van de kruisen die vanavond centraal staan tijdens de gebruikelijke wegkruisen
      tocht door Simpelveld.
      Aanvankelijk was het de bedoeling het kruis weg te halen, omdat het in slechte staat verkeerde. 
      Maar in de grondsteen was geen beweging in te krijgen.

      Wegkruisen in Simpelveld anno 1979.
      Zoals bijna alle kruisen in Simpelveld in de loop der jaren van plaats veranderden, stond ook dit kruis niet altijd op de plek waar men het nu aantreft.
      Een foto uit omstreeks 1939 toont aan dat het aan hoekpunt Stampstraat- Hennebergweg onder een oude kastanjeboom,
      op de plek waar later het huidige buurtkruis verrees.
      Vroeger droeg het een corpus.  Thans staan er nog alleen nog maar de smeedijzeren kruisbalken op een voetstuk van grijze kalksteen.
      Het bijzonder fraai smeedwerk, (Moet zijn Gietwerk) met allerlei barokke krullen en bladmotieven die aan de top eindigen in een zonnebloem.
      Helaas is het metaal sterk geroest, zodat een restauratie dringend geboden lijkt.

===================================================================================================================================================================

      

      09- Simpelveld- Hoogenbergvoetpad:  In de tuin van het klooster van de zusters van het Arme Kindje Jezus staat dit houten kruis.  Tekst: INRI.

=============================================================================================================================================================

        

      10- Simpelveld- Hoogenbergvoetpad:  Gietijzeren wegkruis in kapel.  Dit oorspronkelijke gietijzeren grafkruis vertoond in plaats van een corpus de voorstelling van
      Maria Hemelvaart.  Het werd gevonden in de heg van het kerkhof te Simpelveld.  Kruis is verdwenen.

===========================================================================================================================================================

      

          

      

      

      11- Simpelveld- Hellingbos- Zuster kerkhof:  Oude en nieuwe foto's van het kerkhof van Huize Loreto.

=======================================================================================================================================================

          

      12- Simpelveld- Kloostertuin Huize Loreto:  Groot kruis boven toegangsdeur naar tuin van Huize Loreto.

===========================================================================================================================================================

    

      13- Simpelveld- Kloostertuin Huize Loreto:  Kruis in de tuin van Huize Loreto.

============================================================================================================================================================

        

      

      

      14- Simpelveld- Kloostertuin Huize Loreto:  Kruis in de tuin van Huize Loreto met afdak.  Tekst:  INRI.

========================================================================================================================================================

          

        

        

      

      

      15- Simpelveld- Akerveldweg- Kruinweg:  Stenen wegkruis.  Tekst:  Mijn Jezus Barmhartigheid.  Het is een gebeeldhouwd kruis en hier geplaatst eind maart 1993.
      Het kruis is ca. 90 jaren oud ( ca 1910).

      Weekblad Troef. dd. 2 okt. 2002.  Wegkruis aan de kruinweg.
      Het wegkruis aan de Kruinweg in 1993 geplaatst, voorheen grafkruis op het Simpelveldse kerkhof en tussen de 70 en 75 jaren oud.
      Het is een oud grafkruis dat er weg moest en Frans Prumpeler uit de Romeinenstraat die bij de gemeente werkzaam is en die een uit de hand gelopen hobby heeft
      voor kruisen, corpussen en alles wat hiermede te maken heeft (hij maakte ook de bestrating van het opnieuw geplaatste wegkruis in Bocholtz aan de Prins Hendrikstraat
      restaureerde het kruis bij de Molenweg)  vond het jammer dit weg te doen. Hij zocht een mooie plek, vroeg toestemming en zie, de gemeente was weer een wegkruis rijker.

=============================================================================================================================================================

          

      

      

        

      16- Simpelveld- Dorpstraat- Markt:  Kruis geplaatst op zaterdag 1 september 2007 door de Heemkunde ver. De Bongard te Simpelveld.
      Het kruis is een kleine copy van het kruis dat hier voorheen stond maar dat in de jaren 1960 verdwenen is.  Frans van Can maakte dit kuis dat een ontwerp is van
      Hub Eussen.  Tekst: Heemkunde ver. "De Bongard 2007".  Het is door pastoor Pisters ingezegend op 1 september 2007.

================================================================================================================================================================

          

      

        

      

        

       

      17- Simpelveld- St. Nicolaesweg-Rischerkuijlerweg:  Cementen kruis met houten voorkruis. De standplaats van dit kruis staat ingetekend op de Ferrariskaart
      (1771- 1778).  Waarschijnlijk is het een grenskruis. Het huidige betonnen kruis stamt uit 1935- 1936. Het kruis heet in de volksmond: "Het kruus bie et Dōresjtruuchsje".

      Weekblad Troef. dd. juli 2002.  Et Döresjtruuchsje.
      Et Döresjtruuchsje is een stenen wegkruis uit 1935.  Het heeft zijn naam ontleend aan het feit dar er achter het kruis een meidoorn staat.
      Dit is echter geen natuurlijk in het wild voorkomend exemplaar.  Het Christusbeeld hangt niet rechtstreeks op het beton maar op een houten plaat met afdakje.
      Ook hangt er dichtbij de grond nog een kruisje.  Vroeger stond er een ander exemplaar, waarvan verder geen gegevens bekend zijn.
      Het kruis komt al voor de z.g. Ferrariskaart (1771- 1778) .  De rustbank nodigt uit tot een korte stop met een prachtig uitzicht over het Kloeësterstedchen, met kerk en
      de kloosters d'r Plaar en Loreto.  Het kruis staat precies op de hoek waar de Rischerkuilerweg en de St. Nicolaesweg die uitkomt op de Nijswillerweg.
      Het is dus een echt Wegkruis en....Grenskruis tussen de vroegere gemeentes Simpelveld en Bocholtz.

      Het betonnen kruis werd in het najaar van 2023 vernield, vermoedelijk door een landbouw voertuig.
      In november 2023 werd door de Heemkunde ver. De Bongard in samen werking met de gemeente Simpelveld een nieuw houten kruis geplaatst met bronzen corpus.
      De tekst op het tekstbordje luidt als volgt: Mijn Jezus Barmhartigheid.

===========================================================================================================================================================

          

            

      

        

        

      18- Simpelveld- Hulsbergweg- Grachtstraat:  Ongelukskruis.  Is hier in 2000 geplaatst door de Heemkunde ver. De Bongard.  Het is een stenen ongelukskruis
      met bronzen corpus.  Tekst: INRI.  Hier zou 1900 een ruiter verongelukt zijn.  Tekstbordje is verdwenen.  Tekst:  O Mensch gedenk ich liebte, litte und starb für dich,
      darum lebe, lijde und streijte für mich. 
Kruis 1994-01-Wauben is vervangen door kruis 2005-01-Willems. Dit kruis werd hier in 1990 geplaatst.  Voorheen stond hier
      eenzelfde kruis met de tekst:  Bit für die Armen Seelen.

========================================================================================================================================================

          

        

        

    

      19- Simpelveld- Oude Molenstraat:  Natuurstenen wegkruis met loden corpus.  Ook dit kruis is van een andere plek afkomstig namelijk tot 1960 stond het langs de
      Bulkemstraat.  Het kruis is in 1929 in (D) Duisburg gekocht.  Er is een kelk op afgebeeld wat zou kunnen duiden op een kruis van een priestergraf.

===========================================================================================================================================================================

          

      

          

          

               

      

        

      20- Simpelveld- Oude Molsbergerweg- Rolduckerweg:  Gietijzeren wegkruis met tekstbordje.  Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Simpelveld en hier geplaatst
      in 1979.  Tekst op het bordje was vroeger:  Ich hab die schuld getragen nahm deine krankheit auf mich Böser du sollst nicht verzagen meine wunden heilen dich.1862.

      Kruis is in 1996 vernield door baldadige jeugd. 
Type Egelie:  I B a 3.
      Oude Molsbergerweg- Rolduckerweg:  Het gerestaureerde kruis van foto 20-1994-01-Verstappen dat ook weer in 1996 vernield werd.
      Oude Molsbergerweg- Rolduckerweg:  Het vervangende kruis van foto 20-1994-01-Wauben.  Het kruis werd in november 1994 geplaatst en is gemaakt van Smeedijzer.

====================================================================================================================================================================

         

      21- Simpelveld- Park Huize Loreto:  Het oud stenen kruis in het park dat moest voorstellen de 12de statie.

=================================================================================================================================================================

        

      

      

      22- Simpelveld- Hellingbos:  Oude houten kruis.  Foto 22-01-Willems.  Het kruis is na het jaar 2000 gerestaureerd en voorzien van een mooi corpus en geflankeerd
      door de beelden van Maria en Johannes.

========================================================================================================================================================================

        

    

      23- Simpelveld- Hellingbos:  Houten kruiskastje met houten kruis en corpus van hout.

====================================================================================================================================================================

        

    

      24- Simpelveld- Klooster De Plaar:  Bij het voormalige klooster De Plaar stond dit grote houten kruis dat in 1998 verdwenen was.
      In 2021 kreeg ik een mail van Dhr. Herbergs dat hij op mijn site twee kruisen misten bij het voormalige klooster De Plaar in Simpelveld.
      Op zoek gegaan en heb de twee kruisen gevonden.  Kruis no 24 is het kruis dat voorheen stond tegenover de ingang van het klooster en nu staat
       beneden vlakbij de vijver in het park.  Het is heel moeilijk te vinden omdat de omgeving overwoekerd is door onkruid en wildernis.
       Het kruis is ca 5 m hoog en bezit geen corpus en is van eikenhout.

=====================================================================================================================================================================

          

          

        

      

        

      25- Simpelveld- Rode Put- Kanthuisstraat:  Smeedijzeren wegkruis.  verdere gegevens ontbreken.

===============================================================================================================================================================

          

        

      

        

      26- Simpelveld- Rolduckerweg- Slagboomweg:  Smeedijzeren weg- of hagelkruis.  Op een gemeentekaart uit 1866 staat dit kruis al ingetekend.
      Het is ook mogelijk een grenskruis.  Rond Pasen 1995 is het kruis vernield en hersteld door de gemeente Simpelveld.

=====================================================================================================================================================================

          

        

      

      

      27- Simpelveld- Rolduckerweg- Beitel:  Oud smeedijzeren weg- of ongelukskruis.  In de buurt van deze plek zou in het begin van de 20e eeuw een voerman met een
      bierwagen zijn verongelukt.  In 1995 gerestaureerd door Wiel Erven en Chris Willems.  Rond pasen 1995 weer vernield en weer gerestaureerd door de gem. Simpelveld.

===================================================================================================================================================================

          

        

      

      

      28- Simpelveld- Rolduckerweg- Sweijergewanden:  In de voortuin van de fam. Jo Henskens-Blijlevens staat sinds 1992 dit smeedijzeren kruis.
      Rede van plaatsing:  Onbekend.

====================================================================================================================================================================

          

               

        

      

      29- Simpelveld- Rolduckerweg- Steenstraat:  Houten gevelkruisje met tekstbordje.  Dit kruisje hangt hier al meer dan 50 jaren en is door een van de vroegere bewoners
      om nog onbekende reden aangebracht.  In 2006 heeft de eigenaar van dit pand een nieuw houten kruis geplaatst met rugschild en afdakje.  Tekst:  INRI.

====================================================================================================================================================================


          

          

        

      30- Simpelveld- Stampstraat:  Uniek gevelkruis.  Deze uitvoering is werkelijk zeldzaam. Het huis is rond 1885 gebouwd en gezien de uitsparing in de gevel moet het
      kruis tijdens of na de bouw zijn aangebracht.  Het is een smeedijzeren kruis en het had toch wel een bedoeling.  Na de renovatie van de woning is het kruis in 2015
      teruggeplaatst.

========================================================================================================================================================================

          

          

      

        

      

      31- Simpelveld- Stampstraat- Hennebergweg:  Buurtkruis.  Opgericht in 1946 voor behouden doorkomen van de W.O. 2 door de buurt.
      Gebruikt als processie altaar.  Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.  Corpus is vervaardigd door de zusters van Huize Loreto.

====================================================================================================================================================================

          

        

        

        

      32- Simpelveld- Vogelzang- Putsweg:  Gietijzeren weg- of Huiskruis.  Het kruis stond voorheen in het weiland ernaast.  In 1992 werd het hier geplaatst en op
      Palmzondag ingezegend door pastoor Kurris van Eys.  Op liggende kapitalen,  Nestor Martin  1740.  Type Egelie:  I I A b.

=======================================================================================================================================================================

        

      

      33- Simpelveld- Bulkemstraat- Oude Molenweg:  Corpus en kruisje op de gevel van het woonhuis.

================================================================================================================================================================

        

        

    

      34- Simpelveld- Bulkemsbroek:  Klein houten kruisje aan de gevel van het woonhuis te Bulkemsbroek.

===================================================================================================================================================================

        

      36- Simpelveld- Bulkemstraat- Oude Molenstraat:  Houten paneel met een kruisje en Tekst:  't Krutske 1893..

======================================================================================================================================================================

      

      37- Simpelveld- Hellingbos:  Houten nisje met kruisje.

=====================================================================================================================================================================

        

      

      38- Simpelveld- Pastoriestraat:  Houten gevelkruis tegen de muur van de pastorie.

========================================================================================================================================================================

        

    

      39- Simpelveld- Steenstraat-Rolduckerweg:  In de top van de gevel is door bakstenen een kruisje gemetseld.

==================================================================================================================================================================

        

        

      40- Simpelveld- Kerkhof:  Centraal Kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================

          

        

      

      

      41-23- Simpelveld- Rodeput- Vingweg:  Gietijzerenkruis bij de O.L.vrouwekapel Sterre de Zee.  Gietijzerenkruis met meegegoten corpus bij de kapel.
     |Tekst:  Geloofd zij Jezus Christus.  Het is in 1987 geplaatst bi het 40 jarig bestaan van de kapel van O.L.Vrouwe Sterre der Zee.

================================================================================================================================================

        

      

       42- Simpelveld- Molsberg no 96:  Op deze vakwerkbalk hangt een klein loden corpus

=========================================================================================================================================================

        

        

      43- Simpelveld- Kloosterstraat: Aan de zijmuur van het voormalige kloostercomplex hangt dit eenvoudig kruis met corpus. Christus heeft het hoofd links gebogen.

=======================================================================================================================================================

          

     44- Simpelveld- Pastoriestraat 3:  Het IHS teken met kruisje aan het woonhuis te Simpelveld. Het huis is uit 1834.
     IHS zijn de eerste letters van de naam Jezus in de Griekse spelling IHSOUS,  wat betekend Iesus Hominum Salvator, Jezus, redder van de mensheid. In Hoc Signum.
     Geg. Veldkruus: Het is het geboortehuis van Jacques van Boom.  Hij verwierf internationale faam op het gebied van DNA onderzoek en de synthese van biopolymeren.

===================================================================================================================================================================

       

      45- Simpelveld- Hellingbos- Zusterkerkhof:  Links op het kerkhof staat dit grote kruis dat vermoedelijk vroeger in het hellingbos stond met de beelden
      van Maria en Johannes ernaast.

==================================================================================================================================================================

        

      

     46- Simpelveld- De Plaar:  Op de voormalige  Op het voormalige kloosterkerkhof van de paters staat dit mooie kruis dat in 2020 geheel is gerestaureerd
      door dhr. A. Kleingeld, H. Frederix en F. Paffen in opdracht van dhr. J. Horbach.  Het is een oud houten kruis met rugwand en vliegerkap en het bezit een
      stenen corpus.  Op de tekstplaat van marmer staat de tekst: Dem Andenken der gefallen Mitbruder 1914-1918-1945.
      De tekst verwijst naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk gaat het hier om gevallene kloosterlinge die van Duitse komaf waren.

===================================================================================================================================================================

        

    

     47- Simpelveld- Sint Nicolaasstraat no 12: Na enige E Mails vroeg dhr. Jan Harmsen uit de Sint Nicolaasstraat no 12 aan mij om een klein gevelkruisje
     te maken. Ik heb toen gezegd dat ik dit een goed idee vond en vroeg aan hem om het goed was een eikenhouten kruisje te maken. Jan stemde daar mee in
     Jan Harmsern is van beroep organist in diverse kerken hier in Zuid Limburg en dan is de link met het geloof vlug gelegd.
     Op zaterdag 22 januari heb ik het kruisje op de gevel bevestigd van hun woonhuis.  Een prachtig idee.

=============================================================================================================================================================

         

      

      48- Simpelveld- Onder de brug Rode Put:  Door een val van de brug verongelukte hier Jacky Wilhelmus, 10 jaar oud.
      Op het tekstplaatje staat de volgende tekst:  Door een val van de brug, dodelijk verongelukt 17-04-1974 Jacky Wilhelmus 10 jaar oud.

=====================================================================================================================================================================

        

    

     49- Simpelveld- Pater Damiaanstraat no 38:  Fraai bewerkt gietijzeren kruis uitzonderlijk mooi.
     Volgens gegevens zou dit kruis hier al staan in de tijd van de paters. Jaar van plaatsing is onbekend. 
     

=======================================================================================================================================================

        

        

      

      

      

        

      50- Simpelveld- Rode Put- Vingweg:  Sterre der Zee kapel.  Gebouwd in 1951 en de glas in loodramen komen van de hand van dhr. H. Pieters.
      In juli 1951 werd de kapel ingezegend door Mgr. Lemmens Bisschop van Roermond.  In 1987 werd de kapel overgedragen aan een aparte Stichting nadat de kapel
      voorheen onderhouden was door de Buurtver. Rode Put.
     Tekst: O.L.Vr. Sterre der Zee bid voor ons.  Gebouwd (1951) nav het gespaard blijven van Simpelveld voor oorlogsgeweld in WO II.
     Tot 1987 beheerd door de buurtschap Rodeput. Daarna ondergebracht in een stichting en toen gerenoveerd.

====================================================================================================================================================================

      

      

      

      

      

      51- Simpelveld- Hellingbos:  Lourdesgrot die gebouwd is in 1954.  het is een kunstmatige aangelegde grot met altaar en kruis op het altaar.

====================================================================================================================================================================

        

      

        

      

      

      

      

        

      52- Simpelveld- Hellingbos:  De H. Hart kapel.  Dit kapelletje, dat gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus is waarschijnlijk samen met drie kleinere kapelletjes gebouwd
      tijdens de aanleg van het park tegen het einde van de 19de eeuw.  De drie kleiner kapelletjes waren gewijd aan de Engelbewaarder, de Heilige Jozef en aan de
      Moeder de Smarten.  Boven de ingang van het kapelletje is het teken van de H. Bernardus aangebracht, IHS (In Hoc Signum, In dit Teken).
      In de kapel bevindt zich een afbeelding van het H. Hart van Jezus.

======================================================================================================================================================================

          

         

        

      

      

      

      

      

      

      

      

        

        

      

          

      53- Simpelveld- Hellingbos:  14 Staties, uitgevoerd in Kunradersteen.  De staties stammen uit 1925 en hebben Duitse opschriften omdat de zusters Duits waren.

=======================================================================================================================================================================

        

        

      

      54- Simpelveld- Hellingbos:  Lavagrotje met beeld van St. Franciscus.  St. Franciscus is vooral bekend geworden door zijn preken voor de vogels en de dieren.

======================================================================================================================================================================

        

      55- Simpelveld- Hellingbos:  Aparte Statie.

=====================================================================================================================================================================

          

        

    

      56- Simpelveld- Brandstraat- Scheelenstraat:  In de hal van de voormalige Sint Jozefschool aan de Kloosterstraat stond jarenlang een St. Jozefbeeld.
      Toen deze school, na doorstart, geen officiële katholieke school meer was, verdween het Jozefbeeld naar de zolder.  Bij realisatie van de Sint Jozefkapel aan de
      Brandstraat kreeg het beeld weer een eervolle plek in de kapel.  Op 3 december 1994 werd de kapel met haar nieuwe beeld ingezegend.

======================================================================================================================================================================

      

     57- Simpelveld- De Plaar:  Diep en verlaten in de tuin ligt de verlaten Lourdesgrot.  Het Mariabeeld is verdwenen en de grot is door vandalen vernield.

=================================================================================================================================================================================