Laatst bijgewerkt: 22-01-2019

Gemeente Kerkrade.

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
        Eygelshoven - Gracht - Heilust - Holz - Kaalheide -
       Kerkrade Centrum - Kerkrade West - Nulland - Terwinselen

       Oude foto's bijgevoegd 31-12-2017

=====================================================================================================================================================================================

        Bleijerheide.

            

        

       

     

       01- Bleijerheide-Angelastraat-Kohlenbergsgracht:
    
  Smeedijzeren kruis. Tekst: En de Heer zij met U.
       Het corpus en het kruis is uit 1862 en is een Devotiekruis. geplaatst door de fam. Bremen om
       hun nieuw gebouwd huis te beschermen. Vroeger stond er de tekst op: Mein Jesus Barmhartigkeit.
      
In 1983-01-Bindels-tekstplaatje met INRI.  In 1984-01-Wauben Houten bovenkruis zonder INRI plaatje.
       Eigenaar en beheer is particulier en de buurt.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


     
     

         

         

      

       02- Bleijerheide- Dr. Ackensplein:
       Het tegenwoordige kruis werd geplaatst op 2-6-1988 door de A.T.D. van de
       gemeente Kerkrade in samenwerking met het kruisbeelden comité en de kunstenaar Rob Thalen
       die dit kruis vervaardigd heeft.
       Tekst: "Gedenk de oorlog slachtoffers 1940-1950
       Het eerste kruis op dit plein werd geplaatst door dhr. Hohendahl in 1879. Het tweede in 1905 en
       het derde in 1946 door het Oranje comité.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

         

       

       

        

        03- Bleijerheide-Pannesheiderstraat-Dumontstraat:
      
Monument geplaatst door Ger Smeisters in opdracht
       van de Buurtver. Pannesheide in mei 1946. Voorheen stond hier een gietijzeren kruis dat nog in
       de oorlog werd vernield. Tekst: "Heer bescherm onze buurt". Beheer: Buurtvereniging.
       Soort kruis: Devotiekruis.
       Op zondag 24 september 2017 werd het gerestaureerde kruis op de hoek Panneseidestraat - Dumontstraat plechtig ingezegend door
       pastoor A.J.M. Caldelas.   Dhr. Kockelkoren hield een toespraak en de initiatief neemster, Marion Puts, kreeg een woord van waardering 
       voor het vele werk dat zij voor dit kruis gedaan heeft.
       Ook de gemeente Kerkrade kreeg een woord van dank voor het vele werk dat zij hier aan dit kruis gedaan heeft. Ook de hele buurt werd niet vergeten.
       De Harmonie van Bleijerheide luisterde het geheel op. Na afloop was er koffie van vla. Bravo voor dit initiatief.


===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

     

       04- Bleijerheide-Sint Antoniusstraat-Voorsterstraat:
      
Smeedijzeren kruis dat gemaakt is door Frans van Kan uit  Baneheide-Bocholtz.
       Tekst: INRI. Eigenaar en beheer: Parochie Bleijerheide. Het is een Jubileumskruis van Pastoor J. Lortye.
       Tekst: Herjod los ós nit alling en zeën ós faar mit jroeës en kling; help ós óch in alle noeëd, blief bij ós, Heer, bis an der doeëd. 2003.
      
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       05- Bleijerheide-Pannesheidestraat-Voormalig jongens Pensionaat:
       Kruis in de tuin van het voormalige jongens Pensionaat. Verdere gegevens ontbreken.      

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
      

          

       

       07- Bleijerheide-Pannesheiderstraat-Voormalige Jongens Pensionaat:
     
 Groot stenen kruis in de tuin van het voormalige jongens pensionaat.


==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

       08- Bleijerheide-Voorterstraat-begraafplaats:
      
Aan de ingang van de begraafplaats staat dit grote stenen kruis met opschrift:
       Begraafplaats Bleijerheide.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       09- Bleijerheide-Voorterstraat no 100.
      
Klein houten huiskruisje met rugwand en vliegerkap.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

          10- Bleijerheide-Peschbeemdenstraat no 11.
          Het kruis stond te Bleijerheide-Kerkrade in de Peschbeemdenstraat no 11 in de tuin van de familie
         Merx. Het meet de afmetingen van 200x120cm en een balkdikte van 7 cm.
         Het corpus is 112,5 x 86,5 cm groot en gemaakt van gebakken klei.
         Het werd hier geplaatst in +/- 1970 en heeft dienst gedaan als Devotiekruis.
         In april 2015 werd het kruis aangeboden door dhr Con Robijns, die nieuwe eigenaar van deze
         woning aan de St. Kruisen en Kapellen in Roermond. Het was Chris Willems en Wiel Erven die het
         kruis demonteerde en het werd door gegeven aan de St. Kruisen en Kapellen te Kessel die het kruis
         een nieuwe plaats geven in hun dorp. Contact persoon was dhr. Piet Relouw die voor verder
         afwerking zorg zal dragen.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       11- Bleijerheide-Voorterstraat-begraafplaats:
     
Centraal kerkhofkruis met aan het voeteneind een afbeelding van de Mater Dolorosa.

===========================================================================================================================================================================================

     Chevremont.

           

           

       

       

          

       01- Chevremont -Kaffesbergsweg-Erensteinerbosweg:
       Het uit 1869 daterende kruis werd in 1978 gerestaureerd
       door het IVN. In de zomer van 1986 werd het kruis opnieuw door vandalen vernield.
       Het hardstenen sokkel werd onherstelbaar beschadigd. Johan Martens metselde een nieuw
       sokkel. Het kruis is na herplaatsing op 29-10-1986 opnieuw ingezegend door pastoor Kuyer.
       Het is een ongelukskruis. Tekst: "Vom Kreuze ist das Heil 1869".

        Na wind en weer getrotseerd te hebben, begon het voetstuk in 1979 te scheuren. Johan Martens bevestigde een
        stalen band om het voetstuk. In de zomer van 1986 ontdekte Gerrit Bosch tijdens een wandeling dat het kruis
        door vandalen omver was gegooid. Hij ging naar huis, haalde een kruiwagen en bracht het zware ijzeren kruis
        en corpus naar Johan Martens, die aan de Kaffebergsweg woonde. Het oude voetstuk was niet meer te repareren,
        waarop Johan Martens het voetstuk van kinderkopjes metselde en hierop werd het originele kruis en corpus
        bevestigd.
Dit alles gebeurde in sept/okt van 1986. Het kruis werd op 29 okt. 1986 plechtig ingezegend door
        pastoor Kuijer van de St. Petrus-Maria ten Hemel Opneming
parochie Chevremont. In het voorjaar van 1998 werd
        het prachtige oude kruis gestolen. De Gemeente Kerkrade zorgde voor een nieuw kruis. Voor het kruis ligt een
        balk die vroeger ook voor het oude kruis lag.

       
Gegevens; Jan Pelzer.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

             

       02- Chevremont -Heiligehuisstraat-Chevremontstraat: 
      
Dit kruis werd in 1946 geplaatst door de fam. Ploum.
       Caspar Ploum die een koets verhuur bedrijf had, hij moest in de Heiligehuisstraat een bruid
       ophalen. Hij werd op de bok door een beroerte getroffen en viel van de bok. De paarden
       sloegen op hol en botste met de koets tegen het vroegere kruis dat hier vanaf 1900 stond.
       Tekst: "Werk zo lang het dag is". Woorden van Christus. Eigenaar: Gemeente Kerkrade.
       Beheer: Gemeente Kerkrade.  Soort kruis: Gedachteniskruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


       

       

       03- Chevremont -Nassaustraat: 
       Aan de Nassaustraat staan drie kruisen voor de Parochiekerk van de H.St. Petrus-Maria Tho.
      
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

         

                    

       04- Chevremont -Lindelaan:   Dit kruis is in 1955 geplaatst door de jongelingen ver. St. Antonius
       i.s.w. met Haarie Scheeren. Het corpus is vervaardigd door kunstenaar Ploumen uit Terwinselen
       en is van Gietbeton.Voorheen stond er een kruis onder een kastanjeboom op de driesprong
       "D'r Drei Kank". Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

             

       05- Chevremont- Zonstraat-Erensteinerstraat:
       Ooit werd de hoek Zonstraat-Erensteinerstraat gesierd door
       een prachtig wegkruis. Tot twee keer toe, de eerste keer op 16 september 1913, werd dit
       echter door onverlaten vernield. Sinds 14 augustus1994 prijkt tegen de gevel van het bekende
       café Rolduc echter een nieuw gietijzeren kruis dat door de gemeente beschikbaar werd gesteld.
       de heren Haselier, Voncken, Hanssen en Steinbusch brachten dit kruis weer op hoogglans en
       zorgden ook voor de plaatsing.
     
 Limburg Dagblad 31 augustus 1994.  Kruisbeeld in ere hersteld
       Ooit werd de hoek Zonstraat/Erensteinerstraat gesierd door een prachtig wegkruis. Tot twee keer toe, de eerste

        keer op 16 september 1913, werd dit echter door onverlaten vernield. Sinds enige dagen prijkt tegen de gevel van
        het bekende café Rolduc echter een nieuw kruis dat door de gemeente beschikbaar werd gesteld. De heren
        Haselier, Voncken, Hanssen en Steinbusch brachten dit kruis weer op hoogglans en zorgden aansluitend voor
        de plaatsing.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       

             

       06- Chevremont- Vinkerstraat-Tichelstraat:
      
Op 10 dec. 1907 werd dit kruis geplaatst door de jongelingen ver.
       St. Johannes Berchmans. Op 18 juni 1924 werd het verplaatst naar de hoek Tichelstraat.
       Tekst: "Wanderer rette deine Seele". Tewidme durch Junglings verein St. Johannes Berchmans
       und dessen Wohltaten. Vink 1907. Ontwerp corpus: I. Kronnenberg. Soortkruis: Devotiekruis.
       Beheer: Omwonenden.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

        

     

       07- Chevremont -Sint. Pietersstraat-Vinkerdwarsstraat: 
      
Gietijzeren wegkruis op cementen sokkel. Het kruis is van
       omstreeks 1920. Vroeger stond er in de buurt een houten kruis. Soortkruis: Devotiekruis. Type Egelie:  I I A b 10
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        08- Chevremont- Chevremontstraat-Nassaustraat:  Smeedijzeren kruis.
       Kruis is door gemeente weggehaald ivm huizenbouw.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

       09- Chevremont- Binnentuin Wooncomplex De Linde:  
       Een pijpstalen kruis hier op de binnenhof van Wooncom
       De Linde. Het kruis is uitgevoerd met een Rankentwijg met zeven bladeren. Het is geplaatst
       in 1999. Tekst: "Herjod sjuts os lu en noabersjaf". Ontwerpers: Gebr. Derksen. Soortkruis:
       Devotiekruis.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

      10- Chevremont-Prinses Irenestraat-Teutelebroekstraat:  Op vrijdag 1 september 2017 werd dit wegkruis plechtig ingezegend door pastoor Kreuwels.
      Het prachtige door vrijwilligers van de parochie opgeknapte kruis stond voorheen voor het kerkhof Akkerheide te Chevremont.
      In het hart van het kruis bevindt zich een afbeelding van Maria. Gegevens; Jan Pelzer

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

       20. Chevremont-Teutelebroekstraat:
     
 Mariakapel.
Deze kapel werd in 1947 gebouwd door de Jonkheid van Chevremont.
       Op het altaar staat een blauw beschilderd Maria beeld. In 1906 stond op deze plek een Lourdesgrot
       die de W.O.II niet overleefd heeft.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

     

        21- Chevremont-Lichtenbergstraat.
      
In deze kapel zit Maria met het ontzielde lichaam van Christus op haar schoot, we noemen dit een
       Pietŕ. De kapel werd op 7 september gebouwd door de Jongelingen vereniging St. Stephanus van
       de Kloosterbosch. Dit alles blijkt uit een gevelsteen boven de ingang van de kapel. Naast de Pietŕ
       staan twee engelen figuren.
       Tekst: 7 sept. A.D. 1919   Gesticht door de jongelingen - vereniging  St. Stephanus  Kloosterbosch

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       22- Chevremont-Joseph Hanoverstraat: Kapel met als inhoud een Lourdesgrot.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       23- Chevremont-Lichtenbergstraat;
      
De Maria kapel is een kleine niskapel met in de nis een Maria beeld met kind

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       24- Chevremont- Marialaan-Coelgroevenstraat:
    
  Mariakapel. De kapel werd in 1938 gebouwd en is voorzien van een Maria beeld met het kind Jezus op de rechterarm.

=======================================================================================================================================================================================================


Eygelshoven.

          

          

       

         

      01- Eygelshoven- Veldhofstraat-Berghofstraat:
      
Dit kruis dateert uit 1979 en werd ingezegend door pastoor
       H. Terlingen. Voor dit kruis moet er nog een ander kruis gestaan hebben van ongeveer 1920
       Nu 30 jaar later (2009) werd het houten kruis vernieuwd en pastoor Heemels zegende dit kruis in.
       Het initiatief tot vernieuwing van dit kruis werd genomen door F. Krasovec, loco burgemeester van Kerkrade.
       Ontwerp van dit kruis: W. Janssen. Soortkruis Devotiekruis.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

       02- Eygelshoven- Torenstraat-Veldhofstraat: 
      
Natuurstenen kruis dat vroeger een grafkruis is geweest.
       Het geheel staat op een natuurstenen sokkel. De tekst is helaas onleesbaar.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

              

       03- Eygelshoven- Veldhofstraat-Torenstraat:
      
Het grafkruis van de fam. Russel.
       Tekst: "Bidt voor de zielen van F.E.J. Russel geb. te Aken 1792 overl. 1875 en M.T.P. Lemmens
       geb. te Geleen 1793 overl. 1866. R.I.P.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       04- Eygelshoven-Torenstraat- Veldhofstraat:
      
Het kruis stond voorheen op het oude kerkhof bij het oude kerkje. Men heeft het nu een plaats
       gegeven aan de oude kerkmuur.
      
Gietijzeren oud grafkruis met gietijzeren corpus. In het hart van
       het kruis is een engelen kopje afgebeeld. Beneden in de schacht van het kruis is een vrouw
       afgebeeld (Maria ?). Zelfs Dr. Egelie heeft dit kruis niet kunnen beschrijven en volgens mij is dit
       model het enigste in zijn soort in Limburg.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

       05- Eygelshoven- Torenstraat-Veldhofstraat:
      
In 1894 kreeg het uit de 14e eeuw daterend kerkje een nieuwe
       opgang en werd het oude houten kruis vervangen door een kapel. Deze kapel werd in 1928
       vervangen door een Lourdesgrot. Bij reconstructie van de Torenstraat in de jaren vijftig (1950)
       verdween de grot en werd een wit hardstenen kruis in de muur geplaatst.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       06- Eygelshoven- Grote Stegel-Sint Hubertusstraat:
      
De "St. Eygelshoven door de eeuwen heen", plaatste in 1989
       een kruis ter vervanging van het kruis uit 1850 dat bij de overkluizing van de Anselerbeek werd
       vernield. Ingezegend op 3 december 1989 door pastoor Lieshout. Eigenaar: Stichting
       Eygelshoven door de eeuwen heen.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

           

        07- Eygelshoven- Kommerveldlaan-Molenweg:
       Geplaatst op 5 sept. 1978 door steenhouwerij Rombach uit
       Schaesberg, die dit prachtige kruis gratis aanbood ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan
       van de parochie. Ingezegend op 10 sept. 1978 door deken Schulpen. Voorheen stond hier een
       houten kruis een houten kruis dat afkomstig was van de boerderij Rouenhof uit de oude Hopel.
       Ontwerp: Kurt Preus. Tekst: Geloofd zij Jezus Christus.
      
Kruis is in het voorjaar van 2011 onherstelbaar vernield.
       Het nieuwe gietijzeren kruis werd op 30 mei 2013 door pastoor Marc Heemels ingezegend.
       De initiator was oud wethouder Frans Krasovec en het werd geplaatst door het wijk-team van de
       gemeente Kerkrade.
       Gegevens van Jan Pelzer.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       08- Eygelshoven-Pastoor Jos Petersstraat:
      
Houten kruis tegen deze gevel.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        

      09- Eygelshoven- Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg:
      Groot stenen kruis op de begraafplaats te Eygelshoven.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      10- Eygelshoven- Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg.
     
Centraal houten kruis op het kerkhof te Eygelshoven zonder corpus.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

       11-Eygelshoven-Rimburgerweg-Boomgaardskuilweg:
      
Stenen kruis dat gebruikt wordt als kruis bij de absoute.
               
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      12 - Eygelshoven-Torenstraat-Veldhofstraat:  Oud stenen grafkruis, hier aan de muur van de oude kerk.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

      

    

        13- Eygelshoven-Marialaan;  De kapel is gelegen op de top van de Marialaan en is gesticht in 1938. Tekst op de voorgevel; Ave Maria.
        In de kapel bevindt zich een Mariabeeld met kind.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
        

       21- Eygelshoven-Putstraat:  Klein Maria kapelletje.Volgens het jaartal is het gebouwd in 1943 en wel op 15 aug.

===============================================================================================================================================================================================================

Gracht.

          

          

         

       01- Gracht- Crombacherstraat: 
       Voorheen stond hier een kruis uit 1900. In 1955 liet Alex Kleynen een
       nieuw kruis maken bij een smid in Horbach (D). Dhr. Luigter en Walter van den Hoorn maakten
       het Corpus. Het hangt tegen de gevel van de vroegere autoshowroom. Eigenaar en beheer:
       fam. Kleynen. Soortkruis: Devotiekruis.
        Kruis is wegens sloop van de huizen verdwenen en naar de eigenaars gegaan de fam Kleijnen in 2013
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

      

         

         

       

          

               

       02- Gracht- Grachterstraat-Hamstraat:  
      
Het oude houten kruis dat hier sinds 1850 stond werd in 1926
       vervangen door het stenenkruis met altaar dat dienst doet als rustaltaar bij de processie.
       Ingezegend op 1909-1926. In 1979 werd het verplaatst voor de aanleg van de strucktuurweg.
       In 1995 is het door de buurtbewoners gerestaureerd. Tekst: "In dit teken zult gij overwinnen.
       Mijn Jezus Barmhartigheid". Ontwerp: Steenhouwer Scheeren.

       In verband met de aanleg van de Buitenring is dit kruis eind december 2015 gesloopt en verplaatst
       Grachtstraat-St. Bernadettestraat en op 6 mei 2016 geplaatst.
      

        Limburgs Dagblad 16-11-1996.  Foto 02A.
       Kerkrade.
Het kruisbeeld met altaar op de hoek Grachterstraat-Hamstraat in de Kerkraadse wijk
       Gracht staat er sinds kort weer in volle glorie bij. Op het feest van Christus Koning, zondag 24 nov.
       vindt de inzegening plaats. De historie van het kruis-altaar gaat terug naar het jaar 1850. In dat jaar
       stond het kruis al ingetekend op de kaart van Kerkrade, bij het pand van Marieche Geilenkirchen op
       de hoek Grachterstraat-Crombacherstraat. Een bewonerscomité wilde het houten kruis verplaatsen
       naar een aan te leggen pleintje midden in de Crombacherstraat. Maar die verplaatsing kon vanwege
       de slechte staat van het kruis niet doorgaan. Dankzij een financiële bijdrage van de Grachter Jonkheid
       kwam er op het pleintje een hardstenen altaar en een kruis met een gietijzeren corpus te staan.
       De inzegening op zondag 19 september 1926 ging gepaard met een groot buurtfeest. Bij de aanleg
       van de Structuurweg in de jaren zeventig is het kruis overgeheveld naar de plek waar het nu nog staat
       Bij die verplaatsing raakte het hardstenen kruis onherstelbaar beschadigd. Wijlen Joep Pelzer
       vervaardigde vervolgens een nieuw corpus. Inmiddels is ook de omgeving rond het kruis-altaar
       opgeknapt. Op zondag 24 november vindt op de hoek Grachterstraat-Hamstraat de plechtige inzege-
       ning plaats door pastoor N. Alleman. Medewerking verlenen daarbij het kerkelijk zangkoor, de harmo-
       nie en dialectvereniging D'r Wauwel. Louis Scholtes van die vereniging draagt dan het gedicht 'Dat
       Krüts doa oppen Jraat'
voor.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       03- Gracht- Grachterstraat-Calbertsweg:  
      
Geplaatst op 18-6-1948. In 1965 door Jeu Essers en Frans Dols
       gerestaureerd. In 1994 door de buurt grondig gerestaureerd. De kosten hiervan werden door de
       Dialect club "D'r Wauwel", gesponserd. Corpus is in 1996 vervangen.Eigenaar: Parochie Gracht.
       Beheer: Particulier. Soortkruis: Processiekruis.

        Limburgs Dagblad 23 april 1996. Hectisch geredder met Christusbeeld
       Kerkrade. 
Binnen een half uur hing in de wijk De Gracht in Kerkrade, afgelopen zaterdagmorgen,
       een nieuw corpus christi aan het kruis. Dat was vooral te danken aan Ad van Gilst, die een beeld
       donneerde dat hij nog in zijn ijzergieterij in voorraad had. Met een boor en wat moeren repareerde hij
       het werk van vandalen, die Christus van het beeld hadden getrokken. Zo kon een dag later bisschop
       Franz Wiertz zonder schaamte worden ontvangen. Lei Geurts uit de Gracht bevestigt dat afgelopen
       zaterdagmorgen een hectische ochtend was.Buurtbewoners ontdekten dat, op de handen en voeten
       na, Christus van het kruis op de Grachterstraat/Calbertsweg was getrokken. Nog geen 24 uur later
       zou bisschop Wiertz bij het beeld ontvangen worden om luister bij te zetten aan het veertigjarig
       priesterfeest van Nic Aleman.
       De metaalgieterij, op vijftig meter afstand van het kruis en gespecialiseerd in kruisbeelden en bronzen
       letters voor grafstenen, bracht uitkomst. Geurts spoedde zich daarheen en trof directeur Ad van Gilst
       in zijn bedrijf aan. Ik ben meteen met Geurts meegegaan om te kijken, zij van Gilst. "Gelukkig maken
       we die beelden zelf en had ik er nog eentje liggen". De ondernemer besloot dat het Christusbeeld,
       met een waarde van duizend gulden, zijn bijdrage zou worden aan het feest van de jubilerende pastor
       Aleman. Door het snelle handelen van Van Gilst is het kruis uiteindelijk maar een paar uur zonder
       corpus christi geweest, verteld Geurts. Sommige buurtbewoners dachten zelfs dat we in het kader
       van het feest besloten hadden het beeld te vervangen.
        

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

       

             

         

          

       04- Gracht- Hamstraat:
      
Bei d'r dikke stee werd het eerste kruis geplaatst in 1894 door de fam. Wevers
       uit dankbaarheid dat ze drie priester zonen hadden. In 1979 werd dit kruis vernield bij aanleg van
       de Strucktuurweg. De gemeente Kerkrade plaatste een nieuw kruis dat door pastoor C.Grooten
       op 7-11-1979 werd ingezegend. In nov 1990 werd er een nieuw kruis geplaatst dat afkomstig
       was van de fam. Wery en gerestaureerd door dhr H. van Goor en geplaatst door de A.T.D. van
       de gemeente Kerkrade. Het huidige kruis werd ingezegend op 24-3-1991 door pastoor Steyns.
       Het kruis word onderhouden door de fam. Crombach. Het corpus is uit 1883 en het is een
       Devotiekruis. 

       In verband met de aanleg van de Buitenring is dit kruis gesloopt en opnieuw geplaatst in de Baamstraat.

       In april 2016 is dit kruis verplaatst naar de Baamstraat in de nabijheid van hoeve Crombach. Zie foto 2016-01 T/M 2016-06
      

        Gegevens van Henk van Goor.
        Ik nam het oude kruis, dat vanaf 1954 vergeten in de hoeve gelegen had, mee naar huis. Na vele uren restaureren

        is het weer een prachtig wegkruis geworden. Het is van smeedijzer, voorzien van een mooi corpus met ornamen-
        ten op de zijarmen, een hart met een kruisje en een stralenkrans achter het lichaam. De schroeven, die als
        spijkers zijn gevijld, werden door jan op de Kamp vervaardigd. De originele tekst was door roest niet meer te
        lezen, maar aan de hand van oude foto's en toelichting door de familie Werry is het kruis weer van de oorspron-
        kelijke tekst voorzien. Het opschrift luidde: INRI  Heer vergeef het hen waakt en bidt.
 
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       

       05- Gracht- Hamstraat-Steenbergstraat:
      
Dit smeedijzeren kruis stond tot in 1969 in de Steenstraat bij de
       fam. Jaspers. In 1970 werd het op een oude molensteen hier geplaatst. Eigenaar: Gemeente
       Kerkrade. Beheer: M. Hensgens. Corpus is uit +/- 1921. Soortkruis: Devotiekruis.
        Kruis is in december 2013 verplaatst naar de binnenplaats van het appartementencomplex in de Spoorzoeker-
        Plein te Kerkrade West. Zie foto 09 van Kerkrade West
.

        Gegevens van Toine Hensgens.

       Een kruis aan de "Snelweg"
      
Ongetwijfeld zal het wandelaars, fietsers en snelle of zeer snelle automobilisten zijn opgevallen dat
       op de Hamstraat, de doorgaande weg richting de Beitel, in de wijk Gracht een drietal kleine
       kunstwerken staat, nl. twee kruisen en een mooi altaar-kruis.
       Over één van de kruisen willen wij U in deze uitgave iets meer vertellen. Dit kan door optekeningen
       van de heer Henk van Goor + in het boekje "Kerkrade Onderweg" uitgegeven door de Historische
       kring Kerkrade, in het najaar van 1999.
       Het kruis dat in deze uitgave van het "Senior Bledsje" centraal staat is het kruis aan T-kruising van
       de Hamstraat/Steenbergstraat. Na nieuwbouw van de Eijkerkolonie (mijnwerkerswoningen van de
       mijn "Willem Sophia") in de jaren twintig, plaatst de heer Jaspers, die voor het onderhoud van
       bovengenoemde woningen verantwoordelijk was, in zijn voortuin aan de Steenbergstraat een
       smeedijzeren kruis met een gietijzeren corpus op een molensteen. Deze molensteen is vermoedelijk
       afkomstig van "Beckes Mölle", die even over de grens op Duits grondgebied lag.
       Bij de sloop van de woningen in de jaren zestig bleef het kruis verloren achter. Dhr Math.Hensgens
       van de Hamstraat ontfermde zich over dit kruis en plaatste het, met molensteen en al, 100 meter
       van zijn woonhuis aan de Hamstraat. Hij plantte er twee bomen en bloemen bij en bracht later nog
       een hekwerk aan, omdat bij het maaien van de berm, ook zijn bloemen werden weggemaaid.
       Math. Hengens heeft dit kruis tot aan zijn dood, 21 december 2006, bijna 50 jaar lang met veel
       liefde verzorgd. Thans onderhoud de gemeente dit kruis.
      

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       06- Gracht- Achterkant Kerk:  Houten gevelkruis met corpus. Kruis is inmiddels verdwenen.
       
Het was Toine Hensgens die het corpus gerestaureerd heeft en de gemeente Kerkrade vervaardigde
       een nieuw kruishout en plaatste het op het kerkhof op de Gracht.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

       07- Gracht-Hamstraat-Crombacherhof:  Hoog boven in de gevel van de monumentale hoeve de
       Crombacherhof is dit smeedijzeren kruis bevestigd. Hoelang of wanneer het hier bevestigd werd is
       helaas niet bekend.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

     

        08- Gracht-Sint Bernadettestraat.
    
  Stenen kruis. Kan kruis niet meer vinden, is misschien verdwenen???

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

     

        09- Gracht- Grachterstraat-St. Bernadettestraat:  Dit kruis is in 2016 geplaatst en is afkomstig van de Hamstraat-Grachterstraat dat daar is
        moeten wijken voor de aanleg van de Buitenring.
        Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid - IHS.is het monogram in de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse Hoofdketters.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        10- Gracht-Sint Bernadettestraat-Kerkhof;  Het kruis dat hing aan de gevel van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk in de Gracht.
       
Het is in 2016 geplaatst.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        11- Gracht- Sint Bernadettestraat- Kerkhof;   Het torenkruis van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes kerk op de Gracht heeft hier een mooie plek
        gekregen op het kerkhof van de Gracht. Tekst: Torenkruis van parochiekerk O.L.V. van Lourdes.  kruis is in 2016 geplaatst.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

      20- Gracht; Onbekend.

============================================================================================================================================================================================================================

Haanrade.

          

         

        

       01- Haanrade- Grensweg-Berenbosweg:
      
Dit kruis dateert uit 1848 en is het oudste kruis dat nu nog
       in de gemeente Kerkrade staat. In 1988 is het door de fam. Fest van Baalsbruggen verplaatst
       naar de overkant van de Grensstraat en grondig opgeknapt. Tekst: INRI. Gottes segen auf aller
       wegen 1848. Beheer en eigenaar: Particulier.  Soortkruis:   Devotiekruis.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       02- Haanrade-Kloosterstraat-Begraafplaats:    Centraal Kerkhofkruis voorstellend de Mater Dola Rosa.
      
      

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        04- Haanrade-Kloosterbosstraat-begraafplaats:
       
Toegangspoort van Begraafplaats.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        05- Haanrade-Kloosterbosstraat-Begraafplaats: Toegangspoort van de Begraafplaats.
       
 
================================================================================================================================================================================================================================

Heilust.

        

      

      

       01- Heilust- Heiluststraat: 
       Dit kruis werd geplaatst door het aannemersbedrijf Jongen uit Landgraaf in
       september 1982.  de inzegening vond plaatst op 21 nov. 1982. Het corpus is afkomstig van het
       1932 daterende kruisaltaar dat voorheen stond op de hoek Limburgstraat-Heiluststraat.
       Ontwerp corpus: dhr. Boetsger uit Sittard.

========================================================================================================================================================================================================================================
      

Holz.

          

             

          

       

       01- Holz- Nieuwstraat-Melchiorstraat: 
      
Het kruis is van ca 1975 en werd op 10-6-1985 herplaatst door
       de A.T.D. van de Gemeente Kerkrade. Ingezegend door pastoor van Mekel op 3-11-1985.
       Van ca 1895 tot stond hier een ander smeedijzeren kruis. Eigenaar en beheer: Gem. Kerkrade.
       Corpus is van brons. Soortkruis: Devotiekruis.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

         

       

       02- Holz- Heyendallaan-Graaf Saffenburgweg:
      
Geplaatst in 1858 vermoedelijk door Johan Deutz,
       Heerboer van hoeve Kloosterrade. Orig. corpus uit 1858 bevind zich in de museumgang van de
       abdij Rolduc. Tekst:  "So hat Gott die Welt geliebt dass er seinen eingebornen Sohn hingab.
       Aachen E. Lanzer 1859".  Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       03- Holz- Graaf Saffenburgweg-Wijnberg:
      
Gietijzeren kruis dat hier staat in de Wijnberg van Rolduc.
       Tekst:  "INRI Herejod sjuts ozze wienberg". Geplaatst in 2000 door Henk van Goor en Jan op den Kamp en leden van het Sint Catharina Gilde uit de Holz metselden de voet.
       Ingezegend 20-8-2000 door Deken Borghans uit Kerkrade en hij werd geassisteerd door de pastor uit Herzogenrath.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

                     

       04- Holz -Hahgenstraat: 
      
Dit kruis werd vervaardigd door de Brabantse kunstenaar Grips
       in opdracht van de "Jongelingen ver. St. Stephanus van de Holz. De inzegening was op Goede
       Vrijdag 1948. Het werd in 1995 gerestaureerd en weer op de oude plaats terug gezet.
       Corpus is van cement-gips. Beheer en eigenaar: Parochie Holz. 
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

          

       

       05- Holz- O.L.Vrouwestraat-Rolduckerstraat:  
     
 Dit kruis heeft vroeger op een andere plaats gestaan.
       Het is een Devotiekruis. Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

          07- Holz- Graaf Saffenburgweg-Sportveld.
       
Op het sportveld van de Abdij Rolduc staat een ijzeren wit kruis. Wat de betekenis hiervan is weet ik
        niet.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

         08- Holz- begraafplaats:
     
 Stenen kruis op deze begraafplaats.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        09- Holz- Heyendallaan:
       
Tegen de gevel van Abdij Rolduc staat dit groot stenen kruis.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       10- Holz-Pastoor Wijnenplein:
     
Groot kruis boven de ingang van de ingang van de H. Catharina kerk in de Holz.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       11- Holz-Ursulinenstraat-Begraafplaats:
     
Op de Ursulinen Begraafplaats in de Ursulinenstraat staat dit fraaie kruisbeeld omringd met
      drie beelden. Het kerkhof wordt nu niet meer gebruikt.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

       12- Holz-Ursulinenstraat-Begraafplaats:
     
Het graf van een van de Moeders Overste van de zusters Ursulinen.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

       

         

         25- Holz-Kannunnik Kruyderpad:
       
Kleine witte kapel die 2002 herbouwd werd nadat hij eerder langs de Berenboschweg stond die zich
        kruist met de Groeneweg. De eerste kapel werd in 1846 gebouwd. In de huidige kapel bevindt zich een gipse
        Maria beeldje met het kindje Jezus op de rechter arm. Dit beeld is afkomstig van de zusters Ursulinen aan de
        Holzstraat te Kerkrade. In de kapel bevindt zich een natuurstenen chronogram van Bernard Grothues:
        LIeVe VroUW Van aLLe genaDe Laat UW LICht straLen oVer  roDe en kLoosterraDe. Dit is het jaartal 2000.

=================================================================================================================================================================================================================================================================

Kaalheide.

    

         

       

         

           

       01- Kaalheide- Heiveldstraat-Kaalheidersteenweg
      
Voorheen stond dit kruis uit 1865 aan de overzijde op het
       Kaalheiderplein en was omringd door een smeedijzeren hekwerk.
       In de jaren 50 werd het op de huidige plaats neergezet op een muurtje. Eigenaar en beheer:
       Gem. Kerkrade.  Soortkruis: Devotiekruis.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        02- Kaalheide- Kapelweg:   Calvariegroep in de tuin van de parochiekerk. De Calvarigroep is in 1938
        opgericht en ingezegend op 31-07-1938.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

         

         

       

       03- Kaalheide- Krichelstraat-Krichelsbergsweg:
      
Dit kruis uit 1871 stond in de Krichelsbergweg tot in
       de vijftiger jaren. Wijlen Wiel Housen zorgde meer als 30 jaren voor dit kruis. Na zijn dood nam
       zijn vrouw deze taak over. Nu wordt het onderhouden door de buurtbewoners.
       Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid. Heer niet mijn , maar Uw wil geschiede 1871 ".
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                 

      04- Kaalheide- Sportstraat-Begraafplaats:
 
      Centraal Kerkhofkruis.
 

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================         

                    

       04- Kaalheide- Kapelweg: Lourdes grot in de Maria tuin van de parochiekerk te Kaalheide uit 1938.
       De grot werd in 1938 gebouwd en op 5 mei ingezegend door deken van Ormelingen. Het was een
       geschenk van de mijn Willem Sophia van Kerkrade West. Ze is vervaardigd van spuitbeton.

 ===================================================================================================================================================================================================================================================================

Kerkrade-Centrum.

           

        

           

              

         

         

        

       01- Kerkrade- Hammolenweg-Vauputsweg: 
     
 Gedachtenis-Moordkruis van de fam. Engelen, geplaatst in 1929
       In 1984 werd het kruis vernieuwd en herplaatst. Hierna in 1984 werd het kruis opnieuw vernield,
       het IVN plaatste een nieuw kruis t.g.v. hun 20 jarig bestaansfeest. Het is ingezegend op 25-10
       1985. Van ca 1880 tot 1928 stond er reeds een houten kruis, vermoedelijk een Hohendahl kruis.
      Tekst: IHS. Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade. Type Egelie: I I B b 5.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         

       

          

       02- Kerkrade- Kaalheidersteenweg-Bij Gaiapark: 
      
Dit kruis uit 1925 zou vermoedelijk dienst gedaan hebben
       als grensmarkering van de landerijen Erenstein en Dentgenbach. Tekst: "Gedenk o Pilger wo du
       bist, das der Heiland Jesu ist. Einst dem strenger richter ist 25 april 1925". Eigenaar en beheer:
       Gemeente Kerkrade.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

               

       03- Kerkrade- Doctor. Kreijenstraat-Lambertuskerk: 
      
Dit kruis stond van 1890 tot 1918 op de plaats waar nu het H.Hart op
       de Markt staat. Het is een smeedijzeren kruis uit 1890. Inzegening: H. Hart 8-9-1918.
       Tekst: "Dein tot o Jesus, ist Unser Leben". Eigenaar en beheer: Parochie St. Lambertus.
        In 2015 was het prachtige gietijzeren corpus verdwenen.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

         

               

       04- Kerkrade- Kipstraat- Savelberglaan:Foto 04A kruis op de oude plek hoek Kipstr.-Nullanderstr.
       Het kruis werd door de Jongelingen ver. St. Pancratius van
       Nulland geplaatst. Ingezegend door Deken Schijns op 7 juli 1911. Tekst: "Durch sein Hl Kreuz
       hat Gott die Welt erlöst. Gewidm V. Jungl. Verein St. Pankratius 1911".
       Oud corpus is in 1982 vernield. het nieuwe corpus is ontworpen door Jo Ritt. Ontwerp kruis:
       Fa. Schmittz uit Aken. Soortkruis: Devotiekruis.
        Foto 04B-C-D is het kruis geplaatst in 1997 en door pastoor J.Peters ingezegend.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

           

         

             

       05- Kerkrade- Klinkstraat-Nullanderstraat:  
      
Geplaatst door de fam. Kokkelkorn boven op een muurtje.  Type Egelie:  I Ab 5.2
       Volgens het boekje gietijzeren kruisen in Limburg van dr. Godfried Egelie is dit het enige
       exemplaar van dit kruis in Limburg. Het werd in aug 1991 gerestaureerd en is in 1938 hier
       geplaatst. Soortkruis: Devotiekruis. Tekst: IHS. Eigenaar en beheer: Gemeente Kerkrade.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================


         
 

       06- Kerkrade- Dr. Kreijenstraat-Kerkplein: Oud grafkruis als gedenkteken bij de St. Lambertuskerk

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
  

       

       07- Kerkrade- Kloosteranstelerweg:  Eenvoudig houten kruis aan een verlatenhuis aan de
       Kloosteranstelerweg te Kerkrade in het Natuurgebied van de Craneweyer.
       Van Jan Pelzer kreeg ik de volgende gegevens:
       Bij de schaapskooi Blach en White van Lei Crombach hangt het houten kruis dat afkomstig is van
       het graf van Dhr. Math Hensgens van de Gracht. Zijn zoon Toine Hensgens vervaardigde een
       nieuw kruis en schonk het oude kruis aan Lei Crombach, die het een plaatsje gaf op de muur van
       de Schaapskooi.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

       

       08 - Kerkrade-Hammijnstraat-Hamweg:   Gietijzeren wegkruis. Bij aanleg van het
       Millioenenlijntje in de twintiger jaren kwam het uit 1890 daterend kruis in de verdrukking te
       staan en werd geplaatst op de grond van dhr. K.J.Römgens. Het is in 1924 geplaatst.
       Tekst op de voet: "Mein Jesus Barmherzigkeit". Op de voorzijde: "Allerheiligste hart van Jesus

     
 ontferm U onzer".     Type Egelie: I I B b 5.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       09- Kerkrade-Hoofdstraat no 81:  In de gevel van pand no 81 in de hoofdstraat te Kerkrade is
       een prachtig voorbeeld van een gemetseld  "Metselaarsteken",  zoals men deze kruisen noemt.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     

        10- Kerkrade- Doctor Kreijenstraat-Kerkplein:
     
  Groot kruis op het kerkhof te Kerkrade.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

         

     

        25- Kerkrade-Hambos:
      
 Mariakapel in het bos te Hambos. De kapel werd gebouwd in 1937 en is voorzien van een Maria
        beeld. Het is omringd in een Rozenkrans. In de kapel bevinden zich enkele banken.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       26- Kerkrade-Hoogenboschweg: 

===================================================================================================================================================================================================================================================================   

Kerkrade West.

             

        

       

       01- Kerkrade West- Heerlerweg-De Locht no 37:
       Dit kruis uit 1911 stond tot de gemeentelijke herindeling in 1982 in de
       gemeente Heerlen. Bij de bouw van het Parkstad stadion werd het verplaatst naar de
       Heerlerweg-Locht no 37. Verdere gegevens ontbreken.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

           

         

       

       

       02- Kerkrade West- Drievogelstraat-De Locht: 
      
Bij de sloop van café Drievogels  in 1979 werd het uit 1900 daterend
       gietijzeren kruis dat naast het café stond onherstelbaar vernield. De Gemeente Kerkrade
       plaatste hier een prachtig gietijzeren kruis in het najaar van 1979. Tekst: INRI. Soortkruis: Vroomheidskruis.
       Het eerste gietijzeren kruis dat hier stond was van het type Egelie: I I A b 10. Het tweede dat hier staat vanaf 1979 is het type I I A b 11.1    


===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

       

       03- Kerkrade West- Industriestraat -bij Sportpark: 
      
Dit gietijzeren kruis is hier in 2006 geplaatst. Het staat bij
       het Sport en Buurtpark Willem Sophia, voormalig Mijnterrein. Heringericht 2006. Tekst: IHS.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

            

         

          

       04- Kerkrade West- Drievogelstraat-Pleinstraat:
      
Voorheen stond hier een smeedijzeren kruis tot 1954. Door de bouw
       van het winkelpand verdween het kruis. Er werd een kruis in een nis gecreëerd.
       het is vervaardigd door Walter Hoorn. Dit werd ingezegend op 10-5-1954 door kapl.  Wetzels.
       Tekst: INRI A.D. 1954. Eigenaar en beheer: Fam Werry.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

       

        

       05- Kerkrade West- Apostelstraat-Groene kruisstraat: 
      
Kruis werd in 1929 geplaatst in het gehucht Holzbroek en vervaardigd door
       J. Scheeren. Ingezegend op 12 mei 1929 door pastoor Verheggen.
       In de jaren 60e werd het verplaatst tegen de mijnmuur van de mijnmuur Willems Sophia en begin
       jaren 80 werd het verplaatst naar de huidige lokatie. De buurtbewoners maakten er een waar
       pronkstuk van. Ingezegend in juni 1983 door pastoor Hausmans.
       Tekst: "Mijn Jezus Barmhartigheid".
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

        

       06- Kerkrade West- Patronaatstraat-bij Kerk:   Oud grafkruis tegen kerkmuur.
       Het is het grafkruis van de eerste pastoor van de St. Martinusparochie te Kerkrade West.
       Het was pastoor P.J.H. Scheuren die geboren werd te Aken op 30-09-1812 en te Kerkrade overleed op 04-01-1867
      Tekst op de sokkel:  Es kommt die Stunde in der Alle welche den Grabern sind die Stimme Gottes horen werden

       Und es werden hervorgehen die Gottes getan haben zur Auferstehing des Lebens.  Joh. 5.28

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

     
       07- Kerkrade West- Wauwelpad: 
      
Gietijzeren wegkruis geplaatst langs het "Wauwelpad" in 2006.
       De dialect ver. D'r Wauwel uit Kerkrade West heeft dit kruis hier geplaatst in de zomer van 2006
       Het is door pastoor Bert Knubben ingezegend met medewerking van de Harmonie en Schutterij.
       Het kruis staat bij een rustbank langs het Wauwelpad te Kerkrade West.
       Het kruis is gerestaureerd door Chris Theunissen. Kruis ingezegend op zondag 2 mei 2006.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

     

        08- Kerkrade West- Akerstraat-Industiestraat:  
       Hier stond vroeger een kruiskapelletje. Dit werd met het pand door
       brand verwoest. Na wederopbouw werd een eenvoudig hardstenen kruis geplaatst. Eigenaar:
       Particulier.  Zit verborgen achter reclamebord van brillen winkel

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

     

       09- Kerkrade West- Spoorzoeker-Plein:
      
In dec. 2013 werd dit kruis verplaatst van de Hamstraat-Steenbergstraat in
       de Gracht naar het appartementencomplex aan de spoorzoeker te Kerkrade West.
       Het is in december 2013 ingezegend.

       Gegevens van Toine Hensgens ( zoon van Math Hensgens)
        
Ik was verbaasd toen ik in het boekje Kapellen en Kruisen het stukje zag staan van het kruis op
       ons binnenplein Spoorzoeker Kerkrade-West.
       Wij (Dhr. Wiel Muylkens - Leo Crombach en Toine Hensgens) hadden een idee om het wegkruis
       Hamstraat te adopteren en in overleg met de gemeente te herplaatsen op ons binnenplein.
       Na de restauratie door de gemeente en herplaatstsen in oktober 2013, op zondag 15 december
       2013 ingezegend door pastoor Sweers
.
      
Aldus Toine Hensgens.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

 

       

     

      10- Kerkrade West-Spoorzoeker:  Aan de loods van Lei Crombach hangt dit Houten kruis dat
      gemaakt is door Toine Hensgens en Wiel Muijlkens, het corpus is afkomstig van het kerkhof uit de
      Gracht.   Het kruis hangt vanaf najaar 2012.
      Lei Crombach: Een echte Limburger die met zijn huifkarren door ons Zuid-Limburgse land toert en
      zijn gasten de schoonheid van onze streek toont.
      Lei is een verwoed verzamelaar van alles met onze Limburgse cultuur te maken heeft.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       11- Kerkrade West-Kleine Graverstraat-Begraafplaats:  Het kruis dat vroeger hing aan de muur
      van de Dominialemijn heeft nu een plek gekregen op de begraafplaats te Kerkrade West

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        

      25- Kerkrade West- Kleine Graverstraat:
    
 Kapel werd in 1937 gebouwd. Achter een fraai smeedijzeren hekwerk staat een Mariabeeld met kind.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      26- Kerkrade West- Spoorzoeker: Aan de loods van Lei Crombach hangt dit kleine Maria kapelletje.

=========================================================================================================================================================================================================================

Nulland.

             

      

        

       01- Nulland-Bleijerheidestraat-Pricksteenweg: 
      
Geplaatst door het Kruisplant Comité. Ingezegend door Rector
       Nazerius de Wit op 1e pinksterdag in mei 1950. Voor dit kruis stond hier al een ander kruis.
       Tekst: "Christus Koning 1950". Het kruis heeft een gietijzeren corpus. Eigenaar en beheer:
       gemeente Kerkrade. Ontwerp kruis: Steenhouwerij Scheeren. Soortkruis: Devotiekruis.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

          

       02- Nulland-Pricksteenweg-Veldkuilstraat: 
      
Kruis geplaatst op 4 januari 1950. Voor dit kruis stond hier al een gietijzeren kruis.
       Verdere gegevens ontbreken. Tekst: "In het kruis ligt ons heil. Beheer: Particulier.
       Soortkruis: Devotiekruis.

====================================================================================================================================================================================================================================================
      

Terwinselen.

         

      

        

        

         

             

       01-Terwinselen- Kaalheidersteenweg-Schaesbergerweg:
       Het eerste kruis stond tegen de gevel  van een cafe op de hoek van de Kaalheidersteenweg en de Akerstraat vanaf 1895.
       Bij de sloop van het café in 1984 plaatste men het op de vrij gekomen ruimte. In juni 1985 werd
       het vernield en gerestaureerd door Hens Fischer van de A.T.D. Kerkrade. In de loop der jaren
       werd het nog meerdere keren vernield. In mei 1994 werd het zo erg vernield dat men besloot
       er een nieuw gietijzeren kruis te plaatsen door de Gemeente Kerkrade, maar dan aan de
       overkant van de rotonde. Eerste kruis type Egelie:  I I I B b 1.    Tweede en huidige kruis type Egelie; I I A b 11.1.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

           

             

        02- Terwinselen- Oude Maar: 
       De jongelingen ver. Onderspekholz plaatste in 1925 dit kruis, belangeloos beschik-
       baar gesteld door Frans Hunscheid. Het gietijzeren kruis werd in alle stilte ingezegend door pastoor
       Spiertz op dinsdag 27 juni 1925. In 1976 werd het kruis afgebroken. Na renovatie in 1977 werd het
       herplaatst door Dirk de Boer-Hubert Wijnen en Frans Lindelauf. Ingezegend op 7-5-1977.
       Tekst: In het kruis ligt ons heil. Geplaatst 25-5-1925. Herplaatst 5-7-1977.
      
Type Egelie I I A b 10.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        

          

        

       03- Terwinselen- Schaesbergerweg-Singelweg:
      
Op 16 juni 1921 werd het kruis ingezegend en het was
       geschonken door Apotheker Claessens uit Schaesberg. J. Martens onderhield het kruis in de jaren
       Soortkruis: Devotiekruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

           

     

       04- Terwinselen- Heistraat-Rukkerweg:  
      
Dit kruis is gemaakt door mijnwerker kunstenaar Duprez. het werd
       door pastoor Spierts in de jaren '30 ingezegend. In 1965 werd het verplaatst naar de overkant
       van de Rukkerweg. Na de herindeling in 1982 kwam het kruis in de Gemeente Kerkrade te staan
       Dhr. Beckers zorgt voor het onderhoud. Corpus is van 1931. Soortkruis: Devotiekruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

         

          

       05- Terwinselen- Schaesbergerstraat-Maarstraat: 
    
  Het kruis op de Schaesbergerstraat-Oude Maar dat hier
       staat is het oude grafkruis van de grootouders van Chris Theunissen.
       Een aantal buurtbewoners en hij zelf besloten het kruis op de Maarstraat te plaatsen.
       Op zondag 18 juni werd het ingezegend door pastoor Salden. Soortkruis: Devotiekruis.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

           

          

       06- Terwinselen- Dr. Nolensstraat-Callistusstraat: 
       Deze kruisgrot werd geschonken door de Staatsmijn
       Wilhelmina in 1935 en aangelegd door tuiningenieur van Loo. De eerste beeldengroep was
       van kunstenaar Duprez. Deze werd helaas vernield. Pastoor Vliegen liet in de jaren tachtig een
       kruisbeeld plaatsen dat afkomstig was uit de gesloopte Maria school. Het hekwerk is gemaakt
       door Jo Wierts. Soortkruis-grot: Devotiekruis-grot. Thans is het kruis vervangen door een plaquette,
       voorstellend de kruisiging van Christus.     
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

       

         

        07- Terwinselen- St. Hubertuslaan-Singelweg:
      
Dit kruis uit 1924 werd gemaakt door Duprez. Het nu aanwezige
       corpus is gemaakt door Bruno Scholl in 1985. Het is ingezegend door pastoor Franssen in 1986.
       Soortkruis: Devotiekruis. Kruis is in 2007 gerestaureerd. Op 11 februari 2007 werd het wegkruis op de hoek van de
       Hubertuslaan en de Singelweg door emeritus-pastoor Salden opnieuw ingezegend. Het kruis was enige tijd opgeslagen
       in de Gemeenteloods, waar Theo Pelzer van de Gemeente Kerkrade er voor zorgde, dat de achterwand en het vliegerdak
       opnieuw werden gemaakt. Het eikenhouten corpus is in 1986 gemaakt door Bruno Scholl.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

       08- Terwinselen-Winricusstraat no 30:   Aan het woonhuis van Math en Karin van Oosten hangt
       dit prachtige houten kruis met houten corpus. Het corpus is gemaakt door Dhr.C. Kluytmans in de jaren 1985-1990.
       gegevens: Jan Pelzer.

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

         09- Terwinselen-Begraafplaats:
     
  Centraal begraafplaats kruis waar de absoute gegeven wordt.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

           

         

       

        25- Terwinselen-Tunnelweg-Casinolaan
    
  Mijnwerkers kapel aan de Tunnelweg-Casinolaan, het is een Gedachtenis kapel van de mijnwerkers. (Voormalig Lijkenhuisje)
       Op de voorgevel bevindt zich het mijnwerkerssymbool. In de kapel is een beeld van de heilige
       Barbara, patrones van de mijnwerkers dat gemaakt is door Sjef Drummen (oud Mijnwerker)
       De glas in lood ramen zijn gemaakt door G.Bäumier, ook een oud mijnwerker. Het idee voor het
       bouwen van deze kapel kwam van Martin Herbergs uit Simpelveld.
       Buiten zijn twee r.v.s. platen aan gebracht met de namen van de verongelukt mijnwerker ondergronds
       meer dan 1100 personen. In de kapel bevindt zich een plaat met de namen van de bovengrondse
       verongelukte personen ca 400.

=====================================================================================================================================================================================================================================

                 Retour index pagina