Laatst bijgewerkt: 22-01-2019

Gemeente Beek

     Deze gemeente bestaat uit de kernen;
       Beek - Genhout - Geverik - Kelmond - Neerbeek - Spaubeek.

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                           Gemeente Beek.htm

                    

                    

          

      

      01-Beek-Adsteeg-Beekerveld.
    
 
Gietijzeren wegkruis met de tekst: Niet met jagen maar met rust wordt de hemel verdient.
       De initialen P.V.- H.S en het jaartal 1917 in de hardstenen sokkel verwijst  naar Peter Vrecken en Hubertina Smeijsters die het wegkruis in
       1917 hebben  geplaatst. Type Egelie: I I B b 2.   Tekstplaatje met de tekst: Niet met jagen maar met rust wordt de hemel verdiend.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

               

               

       02-Beek-Bourgongnestraat-Hoolstraat.
      
Houten kruis met gepolchromeerd houten corpus. Dhr Janssen heeft dit houten kruis in 1984 gemaakt ter vervanging van het oude houten kruis.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

       03-Beek-Brugstraat-Raadhuisstraat.
      
Houten kruis met gietijzeren corpus, kruis zwart geverfd. Op de balken staat in witte letters INRI geschilderd.
       Het kruis staat op een hardstenen pinakel vormige neogotische sokkel. Op de sokkel staat gebeiteld:  J. L. Lemmens, burgemeester Beek 1859.
 =====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

    

       04-Beek-Burg. Janssenstraat-Kerkplein: Wegkruis dat staat voor de kerk van Beek. Let vooral op het aparte corpus.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

       05-Beek-Burg. Janssenstraat-Kerkplein.
       Gedachteniskruis van de fam. Corten. Tekst: Aan de Zalige nagedachtenis van den edelgrootachtb. Heer Frederik Corten, geb. 1798 in leven
       burgemeester van Beek Lid van den Prov. Raad te Hasselt  van de ged. Staten van het Hertogdom Limburg. + 27 maart 1876 van zijne echtgenote
       Maria Catharina Beckers,  geb. in Schinveld 1802, + 6 mei 1876 en hunne kinderen S.Tinus Corten, geb.1837, + 11 april 1865. Jozef Corten,.
       geb. 1840, + 21 juni 1873  P. Corten Plebaan, 1832-1906. Mej. Elisabeth Corten, 1830-1909. Den ed. gr. achtb. heer G.H.H. Corten,
       lid van Ged. Staten van Limburg,   geb. 23 nov. 1846, + 25 mei 1919. En echtgenote M.H.C.Rutten geb. Maastricht 1848 + Beek 1935.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

      

       06-Beek-Dr. Schaepmanlaan-Veldekelaan.
      
In 1993 stond dit kruis aan de Minkenbergstraat-Fr. Erenslaan. Na een fikse opknapbeurt staat het thans op het plantsoen van de Dr. Schaepmanlaan
       en de Veldekelaan. Het is een gesmeed ijzeren kruis met modern metalen corpus dat in 1980 door de Heemkunde Ver. en de gemeente is geplaatst.
       Onder in het Y profiel staat gegraveerd: H.I. 1980. Tekst: Bleef bie mich in de buurt.
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

       

       07-Beek-Hoolstraat. 
       Vroeger hing dit houten kruisje tegen een dikke eikenboom, thans hangt het op een plank tegen een weilandhek. Hier zou sinds 1934
       een groot houten kruis gestaan hebben. De fam. Vossen-Voncken zou dit kruisje na herhaaldelijke vernielingen in 1985 geplaatst hebben.
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
           

             

      

       08-Beek-Hoolstraat-Bosserveldstraat.
       Gietijzeren wegkruis dat geschonken werd door de fam. Martens. Type Egelie: I I A b 10.  Het kruis werd geplaatst door de fam. Martens in 2000.
       Tekst: Geschonken door fam. Martens.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

    

       09-Beek-Stationstraat-Julianalaan.
      
Gietijzeren wegkruis. Type Egelie: 11A b 5.1. Het kruis staat op het René Voncken. Het is geplaatst door Dhr. J. Aussems in 1999.
       Onderhoud; Dhr. Voncken.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

                

          

       10-Beek-Oranjesingel.
      
Gietijzeren wegkruis met meegegoten corpus. Tekst: Hier bescherm ons. Het hoofd van de Christus  figuur neigt iets naar voorover en is naar links gericht.
       Dit laatste is opvallend want meestal kijkt de stervende naar rechts waar de vrome traditie zijn moeder Maria gestaan zou hebben.  Type Egelie:   I I A b 4.2.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       11-Beek-Stationstraat.
      
IJzeren kruis dat staat op het grondgebied van de gemeente Stein.
==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
     

             

          

       12-Beek-Nieuwstraat.
       Groot houten wegkruis met keramisch corpus dat gemaakt is door zr.Theresa v/d Heijden, Carmalites
       Het corpus werd in de elektro warmte laboratorium van de PLEM in Maastricht gebakken op 1200 gr.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        13-Beek-Windhaspel:   Smeedijzeren wegkruis.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        14-Beek-Hoolstraat no 51:   Oud grafkruis van Jacques Hoedemakers. * 1-2-1914 +17-6-1937  R.I.P.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        15-Beek-Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis zonder corpus.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        16-Beek-Kerkhof-St. Martinusstraat;  Mooi houten kruis tegen een bakstenen achterwand.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        17- Beek- Vliegveldweg-Groenenweg:  Groot kruis langs de weg naar het vliegveld met een groot stenen corpus. in 2000 was het kruis verdwenen.]

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        18 - 19- Beek.  Waar en wanneer hingen deze kruisen???

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================    

               

       

        30- Beek- De Coenelaan;Kapelaan Willems was de grote inspirator voor het bouwen van deze kapel.
        Het is een Mariakapel in het Molenbergbos. De inzegening vond plaats op 15 mei 1955 door pastoor J. Schoolmeester.
        Het ontwerp was van architect J. Huismans uit Maastricht.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        31- Beek-Kerkhof;  Deze kapel staat op het kerkhof van Beek.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        32- Beek- Kerkhof- St. Martinusstraat;  Natuurstenen kapel op het kerkhof.
==================================================================================================================================================================================================

Genhout

             

             

    

       01-Genhout-Groot Genhouterstraat no 21.
       Goed onderhouden gevelkruisje in vliegermodel. Volgens oude kaarten stond hier al een kruis in 1897. Het is eigendom van de fam. Luijten-Notermans.
======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

                

           

        02-Genhout-Groot Genhouterstraat no 73.
        Dit houten kruis met gietijzeren corpus staat hier al meer dan 120 jaar.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                

     

        03-Genhout-Groot Genhouterstraat-Dorpstraat.
        Gietijzeren wegkruis. Tekst: Avé Jesu. INRI. A.S.  P.B.  1923. In de nis een vrouwenfiguur in tuniek en mantel.
        De rechterarm langs het lichaam hangend daarin een stafkruis. In de linkerhand een kelk geheven. Type Egelie: I I B b 6.
      

        Werkgroep Kapellen en kruisen IVN Spau-Beek.
        Gietijzeren wegkruis op kruispunt Spaubeek-Schimmert Hondsgracht Gebuschken. Dit kruis is geplaatst in 1923.

        Omvergereden en vernield in 1984. Hersteld in 1990.  Gegevens uit overzicht van kapelaan Martens uit 1952.
        Op dit kruis staat als jaartal 1923. De initialen A.S. en P.B. betekenen Andreas Stassen en Paula Bemelmans die de oprichters
        van dit kruis zijn en wonen in Genhout.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

             

        04-Genhout-Groot Genhouterstraat-Webrig.
       Dit wegkruis zou volgens mondelinge mededeling in 1920 geplaatst zijn. Waarschijnlijk hebben schedel en beenderen te maken met
       een oude legende, al zou het graf van Adam op de Calvarieberg gelegen hebben. Bij het graven van een gat om het kruis te plaatsen kwamen de
       schedel en beenderen boven. Type Egelie: I I A a 1.1.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

       

                 

               

            

       05-Genhout-Hogeweg.
     
 Gietijzeren wegkruis van het type Egelie I I A b 11.1.  Tekst: Heer bescherm de voorbijganger.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                                 

             

       

        06-Genhout-Hubertusstraat-Kerkhof.
       Centraal kerkhofkruis dat in de zomer van 1984 geplaatst is. In nov. 1986 werd er een zilver geverfd.   Corpus op aangebracht.
       Type Egelie; I I A b 10
 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

              

    

        07-Genhout-Hubertusstraat-Printhagenstraat.
       Voor 2000 stond hier een eenvoudig houten kruis dat ter vervanging stond van een kruis uit 1895. Dat oude kruis werd geplaatst door
       Hub Henssen en Anna JacobsZij trouwden op 20-7-1894.   Het had de tekst: Geloofd zij Jezus Christus. INRI.
       In 2012 staat er een gietijzeren kruis van het type  Egelie: I I A b 3.
=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

                

       08- Groot Genhout-Klein Genhouterstraat.
       Nieuw geplaatst wegkruis. Tekst op de sokkel: M.C.  N.B.  1986. Type Egelie: I I I A b 4. Dit kruis is hier in 1986 geplaatst door de
       Fam. Coumans-Bons. Het vernielde en herstelde gietijzeren kruis door Wiel Erven-   Lei Erven en Chris Willems.

       Het Coumans kruis in Genhout.
       Zinloze vernieling.
        Het was half april 2013 toen Wim Heuser van de werkgroep kruisen en Kapellen in Beek contact met me opnam om te vragen
        of ik een gietijzeren kruis in  voorraad had, of dat ik iemand wist die dit vernielde kruis kon repareren. Hij had er een nodig voor in Groot Genhout.
        Daar was vóór 15 april  een  gietijzeren kruis totaal  vernield in 48 stukken.( zie foto). Ik nam contact op met Wiel Erven uit Kunrade
        en we besloten om samen te gaan kijken Toen we de resten van het kruis zagen en wat er van over was,
        konden we niets begrijpen van deze zinloze vernieling. Mevrouw Coumans en de familie was hevig ontdaan over deze vernieling.
       
        Familie Coumans.
       
Het kruis was eigendom van de familie Martin Coumans en Nelly Bons, wonende in de nabijheid van   het kruis.
        Ze hadden het kruis geplaatst in 1986 uit dankbaarheid dat hun enige dochter Thea, toen 19 jaar oud, vele zware oog operaties
         redelijk goed had doorstaan. Als 13 maanden oude baby openbaarde zich een verschrikkelijke oogziekte bij haar. Ze onderging
        verschillende operaties in het  ziekenhuiste Nijmegen. In 1997-2007-2011 kreeg ze nog eens drie oogtransplantaties.
        Plaatsing kruis.
        I
n 1986 plaatste de familie Coumans het kruis. Steenhouwer Bröls uit Beek zorgde voor een passende steen met de initialen
        MC  1986  NB erin. Pastoor van Oss, die ook voor het kruis gezorgd had dat afkomstig was van het kerkhof te Bunde, zegende het kruis in.
        Er werden twee bomen bijgeplaatst  zodat het plaatje compleet was en de familie Coumans grote voldoening had en trots
        was op dit mooie kruis. Martin Coumans overleed op 68 jarige leeftijd in 2006.
        Reparatie.
        Wiel Erven had de diverse stukken bekeken en kwam tot de conclusie dat dit vermoedelijk nog te repareren viel.
        Hij werkte 4 dagen eraan om alles  weer netjes op zijn plek te krijgen, verfde het en maakte er een nieuwe steun aan.
        Het resultaat mag er zijn, het ziet er weer piekfijn uit. Weer zo'n stukje vakmanschap van Wiel Erven. 
        Op 14 mei 2013 hebben Wiel Erven en Chris Willems het kruis herplaatst, dit tot grote vreugde en dankbaarheid van de familie Coumans.
        Ubachsberg 18-5-2013, Chris Willems.     

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

         

         

          

                       

         09-Genhout-Printhagenstraat.
        Gietijzeren kruis afkomstig uit Vaals van voormalig kerkhof van zusterklooster, geplaatst in 2011 door het IVN Spau-Beek i.s.m. Stichting
        Genhout Samen. Tekst: Alles geit veurbie.  Een niet nakomen, dit alles volgens de naaste bewoners de fam. Bruls. Het kruis werd op 9 september
        ingezegend door pastoor van Os Doordat het niet doorgaan van een tweede start- en landingsbaan, bleef hier een unieke plek van het
        Zuid-Limburgse land behouden  en zo werd deze mooie plek gekozen voor het plaatsen van een nieuw wegkruis met de toepasselijke tekst:
        Alles geit veurbie".Tekst op steen: boVenste hoeVe Van printhagen. In VrUCHtbare geWannen geLegen bereikbaar 
        VLakaarsreCHte VeLDWegen nU getekenD Door 't krUis    UW beeLtenis Laat VoorbIJgangers in Vree  hier eVentJes rUsten.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

             

             

             

             

          

    

        10-Genhout-Putbroekerweg-Manege.
        Voorheen stond hier een gietijzeren kruis op een hardstenen sokkel met de letters: Wed. J.P.H. 1899. Dat was een verwijzing naar de oprichting in
        dat jaar door de weduwe Philips-Penders. Het kruis was van het type Egelie: I I I A b 1. In 2012 staat er een ander gietijzeren kruis met de tekst:
        Tössje groat en klein veul ich mich toes.
        Het gietijzeren wegkruis dat hier oorspronkelijk stond werd vernield en ter bewaring ondergebracht in  de St. Hubertuskerk te Genhout.
        Het nieuwe kruis is in 2011 geplaatst door het IVN Spau-beek op de oude sokkel. Dit kruis is samengesteld uit twee vernielde wegkruisen.
        Het bovenste  deel door Egelie als type 19401 en het onderste deel als type 19107. Beide type's komen voor in de gemeente Beek.  J. Aussems
        maakte de nieuwe tekst. De tekst verwijst zowel naar de passerende als naar Groot en Klein Genhout. Onderhoud: Naaste bewoner Dhr. Fuchs.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

       

         11-Genhout-Gr. Genhouterstraat-Printhagen.
        In 1930 werd het houten kruis vervangen door een gietijzeren kruis, geplaatst op een sokkel met de initialen van de schenkers. P.G.-H.C.-Gez. V. - 1930.
        (Peter Goossens, Hubertina Clerx en de gezusters Vrencken. In 1971 werd het kruis omvergereden en in 1996 werd een nieuw kruis op de sokkel
        geplaatst i.s.m.   IVN Spau-Beek. Onderhoud: Dhr. Ubachs. Type Egelie: I I A b 7
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

                   

                

             

               

                                        

        12-Genhout-Schimmerterweg-Klein Genhouterstraat.
        Dit kruis heeft elders gestaan vanaf 1924. Tekst op de stenen sokkel verwijst naar de oprichter van  het kruis: de weduwe van Peter Frissen:
        Machtilda Peulen. Wwe PF. Type Egelie I I B b 2.1

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        13-Genhout-Hubertusstraat-Pastorietuin.
        Betonnen kruis met kruisvormige sparing in de pastorietuin. Het is afkomstig van het kerkhof van de paters Montfortanen uit Schimmert.
        Het was een grafkruis van Hannes Wemmers uit Groesbeek, een bedelaar met de bijnaam Pietje Boterham. Hij leefde van 1902-1972.
        In het betonnen kruis is een klein houten kruisje geplaatst met het jaartal 1894 erin.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        14- Gehout-Putbroekerweg;  Gietijzerenkruis.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        15- Genhout- Printhagenstraat no 12;  Houten muurkruis.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        16- Genhout-Printhagenstraat;  Dakpannenkruis dat vermoedelijk ons herinnert aan de oorlog 1940-1945.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     17-Genhout-Putbroekerweg: Het verplaatste kruis van de Klein Genhouterweg foto no 08. Het kruis werd in 2016 weer vernield. Na reparatie van
     Wiel Erven is het kruis verplaatst in de tuin van de woning aan de Putbroekerweg.

 =====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

     18- Genhout- ???: Onbekend kruis.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

        30- Genhout- Groot Genhouterstraat;  Kleine wegkapel die in 1936 gebouwd werd door de aannemer Gil en Sef Bogman uit Genhout.
        De initiatiefnemers waren de heren Sjo Voncken, Zef Stassen en Pierre Goossens. In een nis staat een beeldje van St. Hubertus.
        Op het altaar staat een H. Hartbeeld. De kapel werd in 2001 gerestaureerd door de buurt Gebösjelke.

=========================================================================================================================================================================================================

Geverik.

                 

           

       01-Geverik-Geverikkerstraat-Groeneweg.
       
Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus. Uit kadastraal onderzoek bleek dat dit kruis in 1877 is opgericht door J.H. Corten en Antoinette Stassen.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

             

               

             

        02-Geverik-Geverikkerstraat-Horsterweg.
        Dit gietijzeren kruis staat op een halve molensteen. In 1985 werd dit kruis vernield en op 2 nov. 1985 opnieuw herplaatst.
        Al jaren verzorgd door Mevr. Til Kusters-Baukes. Type Egelie: I I A b 10.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

    

        03-Geverik-Geverikkerstraat-Horsterweg.
        Kruis geplaatst in 2001 door IVN Spau-Beek. Het gietijzeren kruis is afkomstig van de fam. Vroemen uit Genhout.
        Het corpus is van kunststof en gemaakt door René Krol. Onderhoud: Buurtver. Geverik.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

             
   
04- Geverik-Vliegveldweg no 10: 
Stenen wegkruis. Tekst  H.H. J.P. 1917.  Het kruis heeft een bronzen corpus. In 2012 was kruis verdwenen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        20- Geverik-Kapelstraat 14;  De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van de familie Corten. Het ontwerp was van J.Lemmens.
        Toegewijd aan Maria, de Heilige Maagd en Moeder Gods onbevlekt ontvangen. Gerestaureerd in 1990.
==============================================================================================================================================================================================================

Kelmond.

           

           

             

       01-Kelmond-De Kling-Oensel.
        Smeedijzeren kruis op de Kling staat hier al van 1883. De Jonkheid van Oensel heeft dit kruis geplaatst samen met een lindeboom die in 1915
        vervangen is door een rode beuk. In 1983 heeft de Jonkheid van Oensel het kruis laten zandstralen en het van een roestwerende verflaag voorzien.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

       02-Kelmond-Eerdshaag.
       Voor 2007 stond hier een gietijzeren kruis van het type Egelie I I B b 2.1. Dit kruis werd hier geplaatst  in 2009 nadat het vorige vernield was.
       Tekst op het bordje: Door geweld geveld. Met liefde hersteld.   2009. Type Egelie: I I A b 4.2. Onderhoud: Buurtvereniging Kelmond.
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

       

     

       

          

        

           

                              

       03-Kelmond-Holleweg-Schimmerterweg.

        Voor 1980 stond hier een gietijzeren kruis dat door baldadige jeugd vernield werd. In 1985 stond dit smeedijzeren kruis  hier.
      
Smeedijzeren kruis met metalen corpus. Tekst op het bordje: Gedenk de dood maar vooral het leven.
==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

                

          

        04-Kelmond-Kelmonderstraat-Valkenburgerweg.
        Dit kruis heeft als grafteken op het kerkhof van Bunde gestaan en werd in 1980 op deze plaatst gezet.
        Het is geschonken door de fam. Aussems-Dekkers. In het schildje de doorgeweven letters A.M. wat   staat voor Avé Maria. Type Egelie: I I I B b 3.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

              

          

       

       30-Kelmond-Kelmonderstraat-Eerdshaag.
      
Mariakapel. De kapel is in 1903 gebouwd. In 1995 is de kapel geheel gerestaureerd.  Op het altaar staat een Mariabeeld.
       Boven de ingang staat is in een nis een klein H. Hartbeeldje.

===========================================================================================================================================================================================================

Neerbeek.

             

          

    

      01-Neerbeek-Aldenhofstraat-Kerklaan.
        Fraai smeedijzeren wegkruis. Dit kruis werd gesticht in 1892 door J.B. Romans en M.G. Kösters. 
        Deze namen staan aan de achterzijde in gebeiteld.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

            

          

       02-Neerbeek-Herenhofstraat.
        Een juist jaartal van dit kruis is niet precies vast te stellen. Aan het schareren van de steen is te zien  dat dit moet zijn tussen 1500 - 1700.
        Het vermoeden bestaat dat dit hier om een moordkruis gaat en wel voor Petrus Coumans, overleden door manslag door een ander aan
        hem begaan. dd.mainus 1667.
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

             

       

       03-Neerbeek-Mauritslaan-Haardboomstraat.
        Dit gietijzeren wegkruis stond voor 1960 vlakbij de Rijksweg. Het is vermoedelijk geplaatst door Peerke Hamers.
        Later, in 2008,  heeft men het hier geplaatst aan de Mauritslaan. Tekst: Ich zeen uch gaer, is aangebracht door IVN Spau-Beek.
        Onderhoud: Dhr. Maes. Type Egelie: I I A b 4.1.
==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

          

    

        04-Neerbeek-Spaubekerstraat-De Haamen.
        Het gietijzeren wegkruis is een geschenk van de fam. Aussems-Dekkers en stond op het kerkhof te Bunde.
        Het werd in 1982 geplaatst ter vervanging van een kruis uit 1861. Op 7 okt. 1983 werd dit  kruis vernield en in de zomer
        van 1990 hersteld. Het kruis is geadopteerd door de Neerbeekse  Karnavalsvereniging. Type  Egelie: I I I A b 4.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Gietijzeren kruis op hardstenen sokkel op de grens van Spaubeek-Neerbeek onder 3 lindebomen.
Jaar van plaatsing kruis is onbekend.
        Op 7 oktober 1983 is het kruis vernield. Herstelling vond plaats in de zomer van 1990.
        De Neerbeekse Carnavalsvereniging heeft het kruis geadopteerd.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        

       05-Neerbeek-Quattelderweg-Quatteldervoetpad.
        In het centrum van het kruis staat God de Vader te midden van wolken. In de balken rondom groepjes gevleugelde engelenkopjes. 
        In de schacht een Maria figuur. Het kruis werd in 1985 door de Kiwanus  Club Heerlen - Maastricht aan de
        Gemeente Beek geschonken op 14 juni 1985 door pastoor   Bindels ingezegend.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        06- Neerbeek-Vroenhofsteegweg:   Gietijzeren kruis tegen de stam van deze eikenboom.  Plaatsing dd. en oorzaak onbeken

=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

        07- Neerbeek- Kerkhof;  Centraal kerkhofkruis.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        10-Neerbeek-Spaubekerstraat-Fattenbergstraat:  Open bakstenen kapel met zadeldak. Gebouwd  in 1918 door de Jonkheid
        van Neerbeek als rustaltaar bij de div.  processies.   In de kapel staat een H. Hartbeeld.
===============================================================================================================================================================================================================

Spaubeek.

          

        01-Spaubeek-Burg. Eussenstraat-Schoolstraat.
        Groot houten wegkruis met cementen corpus dat op 7 sept. 1952 werd ingezegend door pastoor Hub  Janssen. Het is gemaakt door
        Harrie Vracken en het corpus door J. Courtens uit Maastricht. Boven  het corpus hangt een bordje met de tekst: INRI. Soortkruis:
        Dankkruis voor verkregen woonruimte.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek. 
        Groot houten kruis op gemetselde voet op kruispunt Burg. Eussenlaan-Schoolstraat. Het kruis is geplaatst en ingezegend op 7 september 1952.
       
Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
        Kruis hoek Julianastraat-Brug. Eussenlaan onder Burg. Eussenlaan.De bewoners van de nieuwe buurt gebouwd in 1950-1951 en 1952 hebben het i
        initiatief genomen om een nieuw kruis op te richten op de hoek van  het voortuingedeelte van de Heer H. Metz, en wel om de volgende beweegredenen :
        1e Uit dank aan God voor hun nieuwe woonruimten. 2e In navolging van de traditie kruisen te planten op wegkruisingen. 
        Dit gedeelte was klaar op 13 juni 1952. Harie Vranken uit Spaubeek maakte het kruis en Jean Stijnen uit Spaubeek schilderde het.
        Corpus gemaakt door J. Courtens uit Maastricht. Het werd plechtig ingezegend op zondag  7 september 1952.    
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

    

        02-Spaubeek-Dorpstraat no 71.
        Granieten wegkruis. Tekst: A.M.  A.H. 1888.  J.M.  A.P. 1950. De oprichters van dit kruis zijn: August Meens en Anna Hollands.
         August Meens stierf in 1950. Jan Meens en Augusta Peerboom hebben dit  kruis op deze plaats neergezet in 1950.
        Het heeft een bronzen corpus. Het eerste kruis werd hier in 1888 geplaatst.

        Stenen Dankkruis te Spaubeek
        In de prachtige Dorpstraat te Spaubeek staat een oude boerderij die gebouwd werd door August Meens en
Anna Hollands in het jaar 1888.
        Zij waren diep gelovige, eenvoudige mensen. Zij hielden zich aan het geloof vast,  dat bracht hun rust en vrede.
        Uit dankbaarheid voor verkregen diensten plaatsten zij bij de bouw van hunboerderij een kruis op de viersprong naar "Op 't Broek".
        Dit kruis heeft daar gestaan tot 1950. In dat zelfde jaar stierf ook August Meens.
    
       
Renovatie.
        Toen de Dorpstraat in 1950 een grondige renovatie onderging en meteen verbreed was het kruis plotseling verdwenen en naar later bleek, vernield.
        Het had de renovatie van de Dorpstraat niet overleefd. Jan Meens, zoon van August Meens,
        na 1950 eigenaar van de boerderij en getrouwd met Augusta Peerboom, kon het niet verdragen dat hunrenovatie van de kruis verdwenen was.
        Hij liet een nieuw hardstenen kruis maken en plaatste het op de hoek van zijn boerderij. Hij plaatste er een koperen Christusbeeld op.
        Hij liet de volgende letters inbeitelen: A.M. 1888 A.H.   J.M.  1950 A.P. Aan de hand van het bovenvermelde zal het duidelijk zijn dat A.M. en A.H.
        verwijst naar de eerste bewoners en  oprichters August Meens en Anna Hollands,  en het jaartal 1888 naar de bouw van de boerderij.
        De letters J. M. en A.P. zijn van Jan Meens en Augusta Peerboom die het vervangend kruis plaatsten.
        De huidige bewoners van de boerderij zijn de familie Felix Wouters.
       
Boek:  50 kruisen   50 verhalen.  Chris Willems

           Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Hardstenen kruis met koperen crucifix tegen zuidgevel boerderij Meens in Dorpstraat. Nu familie Felix-Wouters.
 
        Het kruis is geplaatst in 1950. Van 1888 tot 1950 stond een ander kruis op de 4-sprong naar "Op 't Broek". In 1950 is, als gevolg van wegomlegging en
        verbreding van de Dorpstraat, het kruis vernield en eenstenen kruis  is hiervoor in de plaats op de huidige standplaats opgesteld.
|
        

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

        03-Spaubeek-Dorpstraat.
        Gietijzeren kruis met corpus van gietijzer. Kruis is geplaatst in 1991 door J. de Vries. vernield in 1993 en in maart 1993 hersteld
        en herplaatst door eigenaar.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Gietijzeren kruis op idem voetstuk in voortuin J.de Vries, Dorpstraat nummer 128.
Dit kruis is door hem zelf geplaatst in 1991.  
        Vernield in januari 1993.  Door eigenaar weer hersteld in maart 1993.

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

       

        04-Spaubeek-Dorpstraat.
        Gietijzeren kruis afkomstig uit Vaals (voormalig kerkhof zusterklooster) geplaatst op 10 sept.2010 door IVN Spau-Beek.
        Tekst: Ich zal uch neet vergaete. Onderhoud: Buurtbewoners nabijgelegen boerderij. Het kruis is ingezegend door pastoor Pasing.
        Op het kruis staan de letters Alpha en Omega.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

       

        05-Spaubeek-Heggerweg.
        Gietijzeren wegkruis. tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. Geplaatst door Frans Bronnenberg en  Guillaume Erkens in 1914.
        Vernield in okt. 1989 en hersteld in 1990. Dit kruis is geschonken door Guillaume Erkens  + 11-8-1946. Vroeger hing aan een
        lindeboom een kruis met stralenkrans t/o het woonhuis. Dit kruis is in bezit van de fam. Bronnenberg.  Type Egelie: I I A b 4.2.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek. 
          Gietijzeren wegkruis op betonnen sokkel bij de Heggerdrift te Hegge. Voor huisnummer 9 op T-splitsing
Geplaatst in 1914.
        Vernield op 16 oktober 1989.in het voorjaar 1990 is het kruis hersteld en herplaatst.
       
Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
        Kruis kruispunt Bronnenberg onder Hegge E6. Voor 1914-volgens Jan Erkens-doch volgens Frans Bronnenberg  vóór 1917-1918 er in toplinde
        huidige plaats van het kruis een metalen kruis (ijzer?) met een krans er om heen. Deze krans is spoorloos. Dit kruis is er echter nog en
        tegenover de bevindt zich in de slaapkamer  van Frans Bronnenberg,thans levend en wonend onder E 6. Dit kruis schijnt geschonken te zijn
        door een dochter Bruls uit Luik.Dit huis E.6 is immers het oud huis Bruls.Na 1914 - volgens JanErkens  doch volgens Frans Bronnenberg nŕ 1917-1918
        is er een nieuw ijzeren kruis geplaatst  op een beton-stenen voetstuk tegenover de oude kruisplaats op de grond van Frans Bronnenberg.
        Het kruis hiervan is geschonken door Guill. Erkens Hegge E 9 (+ 11-8-1946), De voet is geschonken
        en gemaakt door Frans Bronnenberg.De plaat "Mijn Jezus Barmhartigheid "voor 20 mark bij Kleine in Sittard door Bronnenberg
        gekocht, is spoorloos verdwenen. Onderhoud en grondeigendom berust bij Fr. Bronnenberg, thans wonend onder Hegge E 6 te Spaubeek.      
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

         

       

        

        06-Spaubeek-Heggerweg-Kupstraat.
        Houten wegkruis in vliegermodel. Tekst: Mijn Jezus Barmhartigheid. Rond 1953 werd het gemaakt op de timmerfabriek Helwig in Geleen.
        In 1972 werd het verplaatst naar de tuin van de fam. Cöster-Schetters. Beheer Fam. Cöster-Schetters. Corpus van brons is uit 1953.
        Het oude kruis stond tot 1970 onder een lindeboom en werd geplaatst door Pieter Quax uit Spaubeek.
        Het kruis is in 2015 gerestaureerd en voorzien van een nieuw corpus voorzien. Het is op 24 okt 2015 ingezegend door pastoor Geelen onder
        grote belangstelling. Het geheel gebeurde door de afdeling Kruisen en Kapellen in Spaubeek.

        Werkgroep Kapellen en kruisen IVN Spau-Beek.
        Tot 1970 stond een gietijzeren kruis onder een lindeboom op de kruising Kupstraat-Pastorieweg. Tijdstip van
 plaatsing van dit kruis is onbekend.
        Het kruis raakt in verval. Hiervoor in de plaats is, aan de overzijde, een  houten wegkruis opgericht. Restauratie door IVN Spau-Beek in 1991.
===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

    

        07-Spaubeek-Hobbelrade.
        Houten kruis met opschrift M.C.  N.B.Het Corpus is uit`1952 en van gietijzer. In een met glas afgedekt  nisje in de onderbalk staat een
        Madonna beeldje uit Zuid Duitsland. Het staat op een gedeelte van een  molensteen. Beheer en eigendom: Fam. de Jong- Lemmens.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Houten muurkruis op sokkel van halve molensteen tegen de voorgevel, voorheen Savelberg, huisnummer 81
 Hobbelrade. Datum van plaatsing van .
       het kruis is onbekend. Houten corpus is vervangen door gietijzer exemplaar. In staande balk bevindt zich achter glas een kleine nis met een Mariabeeldje.
========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        08-Spaubeek-Hobbelrade-Burg. Visscherweg.
        Hardstenen kruis. Tekst: Heer geef mij kracht naar kruis. Het kruis is afkomstig van het kerkhof te Spaubeek.
        Corpus is van gietijzer uit 1993.Kruis was het grafkruis van dhr. Otermans en is in 1993 geplaatst door de werkgroep
        Kruisen en Kapellen van het IVN afd. Spaubeek.
      
       
Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Hardstenen kruis op kruispunt Hobbelrade-Burgemeester Visscherstraat.
 Dit harstenen kruis is in november 1993 op de kruising
        Hobbelrade-Burgemeester Visscherstraatgeplaatst door de Werkgroep Kapellen en Kruisen van de IVN-afdeling Spau-Beek. Het kruis,
        oorspronkelijk grafsteen van wijlen  de heer Otermans, is door defamilie Otermans hiervoor aan de werkgroep ter beschikking gesteld.       

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
       
     

          

       

          

        09-Spaubeek-Hoeve St. Jansgeleen.
        Het kruis is vermoedelijk in 1758 gesticht door pachter Loyson. Na div. verplaatsingen werd het door het IVN van Spaubeek
       in 1972 opgeknapt en geplaatst  tegen de kapitale kastanjeboom bij hoeve Sint Jansgeleen. 
       Het huidige corpus is gegoten door René Grol. Het is diverse malen vernield nl. in 1972 en 1980.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Houten kruis onder kastanjeboom in oprit naar St. Jansgeleen. Kruis is geplaatst in 1758. Waarschijnlijk oudste
kruis in Spaubeek. 
        Heeft de bezetting gedurendede Frans overheersing rond 1800 overleefd. Door aanleg van  het NS-spoor en het mijnspoor is het
        kruis diverse malen verplaatst. Wegen werden ter plaatse verbreed en omgelegd. 1758 Standplaats op viersprong van veldwegen.
        1911 Kruis is geplaatst onder lindeboom nabij viaduct  mijnspoor. 1921 Wegens weguitbreiding is kruis verplaatst naar de Spaubekerlaan
        en er werden 3lindebomen bij geplaatst. 1960 Lindehouten corpus gestolen. 1972 Bij aanleg rijwielpad aan de Spaubekerlaan is kruis van
        nieuw corpus voorzien en verplaatst naar huidige standplaats. Corpus is ven cementprocedé. Restauratie door werkgroep IVN.
        1988 Zonnerand, hartvormige omlijsting en corpus vernield. Geheel door IVN gerestaureerd en op 4 juni 1989 opnieuw ingezegend.
        Het corpus is gemaakt van kunsthars naar origineel model.      

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

         

        10-Spaubeek-Keerweg-Alexanderstraat.
        Houten boomkruis dat voorheen stond op de hoek Mauritsstraat-Stationstraat. Het werd het Hoogste Licht genoemd.
        Het werd in 1950 naar hier verplaatst. In 1952 was het eigendom van de dames Eussen. Soortkruis: Processiekruis.
        Het kruis is in 1953 vernieuwd

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Boomkruis in linde, "het hoogste licht" op T-splitsing op 't Veldje-Keerweg.
Jaar van plaatsing is onbekend. Door wegverbreding in
        september 1952 kwam het kruis op een vluchtheuvel te staan onder de lindeboom. In het voorjaar van 1953 is het kruis vernieuwd.

        Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
        Kruis "Het hoogste Licht"in boog kruispunt Stationstraat en Keerstraat onder Stationstraat F.8. Dit zeer schone kruis wordt in het boek "Zuid Limburg"-
        waarvan Burg. Visschers  wonende Raadhuislaan A 8 alhier een exemplaar bezit- genoemd:
        Het hoogste Licht, waar deze naam vandaan komt is niet zo gemakkelijk te achterhalen. De wei waarin het zich bevindt, is eigendom van "Tijdig",Deze wei is
        momenteelin pacht aan Wed. Boumans wonende Hoeve A31 alhier. Dit kruis wordt ook wel aangeduid als het kruis op het Veltje. Zie daartoe Spaubeek 1926
        pag. 12-13. Dit oude zeer schone houten boomkruis in de toplinde is erg vervallen en - wat het hout betreft - totaal verrot. Het werd weleens geschilderd
        voor de Sacramentsprocessie of Bronk door Selder   wonend F 9 alhier. Of nu F 9 ofwel de hele huizenblok F8 t/m F11. de verzorging hiervan hebben is niet na te gaan.
        Voorheen werd ook dit kruis enkele malen per jaar met een krans omhangen. Dit raakt in onbruik.  De Burgervader wil herstel van dit zeer vervallen kruis,
        zo mogelijk door een schoonnieuw in de geest van het vorige. Wegens wegverlegging en verbreding komt deze toplinde met kruis te liggen op de aldaar geplande
        Dit geschiede in september 1952.Tot vernieuwing van het kruis is de buurt aangezocht een collecte te houden. Dit zal geschieden in de winter,
        vluchtheuvel. wanneer aan het wegdek de laatste hand zal worden gelegd ook een mooi nieuw kruis in de linde zal prijken aan de ingang van ons dorp,
        zodat voorjaar 1953,  terwijl door de Gemeente er zorg voor gedragen zal worden dat voor dien   tijd de linde iets zal zijn opgesnoeid.      

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

        11-Spaubeek-Musschenberg-Hobbelrade.
        Houten kruis met corpus omringt door een hart. Het kruis is uit 1865. Het IVN afd. Spaubeek heeft dit kruis in 1973 en 1991 hersteld
         en herplaatst onder een berkenboom. Het corpus is van 1865 en is van gietijzer.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Houten kruis hoek Muschenberg-Groeneweg, huisnummer 36.
Het kruis is geplaatst in 1865. Oorspronkelijk onder 3 lindebomen.
        Restauratie door IVN Spau-Beek in 1973-1991.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        12-Spaubeek-Op 't Broek.
        Houten kruis met betonnen-cementen corpus. Dit kruis werd in Meerssen bij het zusterklooster aan de Damiaanberg in 1950 geplaatst.
        Na verhuizing  van de zusters in 1993 werd het door toedoen van dhr. Aussems, en na restauratie ter beschikking gesteld aan de
        fam. Eykelenberg die het hier plaatsten en ook voor het onderhoud zorg dragen.

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Devotiekruis Op 't Broek te Spaubeek.
Dit kruis werd omstreeks 1950 geplaatst op de begraafplaats van een zusterklooster aan de Damiaanberg 
        te Meerssen.Het klooster werd in hetbegin van 1993 opgeheven en de 6 op de begraafplaats begraven zusters werden elders herbegraven.
        Vanwege bouwactiviteiten (uitbreiding bejaardenhuis) kreeg het kerkhof  een andere bestemming en moest ook het kruis verdwijnen.
        Via de heer Aussems van de gemeente Beek kwam de familie  Eijkelenberg, wonende Op 't Broek 3A in het bezit van dit kruis.
        In de zomer van 1993 werd dit kruis, na een   renovatie, nabij de woning van de familie Eijkelenberg tegen de bosrand weer opgericht.
        Ze willen er zelf zorg voor dragen. Het terrein is door  Lein Kusters ter beschikking gesteld.  Bijzonderheden devotiekruis: 2 1/2 m eter hoog
        houten kruis met afdak. Crucifix van cementprocedé. Zowel kruis  als corpus geheel gerestaureerd. Zitbank aan voorzijde.
===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

    

        13-Spaubeek-Op 't Veldje-Keerweg.
        Gietijzeren kruis geplaatst in 2004 door IVN Spau-Beek. Kruis is geschonken door mevr. Maase en staat op grond van mevr. de Vries.
        Onderhoud: IVN Spau-Beek.  Type Egelie: I I A b 5.2.   Tekst: Ich wis das te kaoms.

       Nieuw wegkruis in Spaubeek. Voor de bewoners van de buurtschap 't veldje te Spaubeek was 21 juli 2004 een heuglijke dag. Om half acht 's-avonds werd
       
namelijk een nieuw  geplaatst veldkruis ingezegend. Dat kruis staat langs de weg Op 't Veldje, ongeveer daar waar vroeger de oprit naar de autoweg is geweest.
      
 De inzegening trok een flink aantal belangstellenden. Na een woord van welkom aan het publiek door de voorzitter van de IVN afdeling Spaubeek onthulde hij,
        samen met  pastoor Pasing, het tekstbord dat deel  uitmaakte van het kruis. 'Ich wis das te koams' lazen zij die gekomen waren en daarmee kon iedereen vrede
        hebben. Na een muzikaal intermezzo van het orkest The Young Ones kon pastoor Pasing overgaan tot de beweegredenen, die tot de plaatsing hebben
        na het Onze Vader, het kruis de zegen gaf.Daarbij wenste hij allen die hier voorbijkomen zich er steeds van bewust te zijn dat  geleid waarna hij
        Hij hen trouw wilt schenken en dat ieder, die naar dit kruis opziet daarom een ongeschonden trouwvoor hem moge bewaren.
        Het kruis is geschonken door Mevrouw Maase. Het is door de werkgroep kruisen en Kapellen van het
        IVN Spau-beek grondig gerestaureerd.  Tenslotte gaf mevrouw de Vries toestemming het veldkruis te plaatsen op een afgezetstukje van haar tuin.
       Na een muzikale afsluiting door The Young Ones werden de aanwezigen uitgenodigd voor een kopje koffie in het gemeenschapshuis. 
Ed van Gelder.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

              

            

        14-Spaubeek-Op 't Veldje-Soppestraat.
        Gietijzeren kruis met engeltjes. Het kruis werd in 1919 door Frans Bronnenberg en Guillaume Erkens opgericht. Eerste eigendom de
        fam. Daes-Eussen. Kruis werd in 1950 hier geplaatst. Rond 1990 stond op het tekstbordje de volgende tekst:
Geloof zij Jezus Cristus.
        Type Egelie: I I B b 2.1

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Gietijzeren wegkruis op betonnen sokkel op kruispunt Soppestraat-Op 't Veldje vóór huisnummer 1.
Jaar van plaatsing is onbekend.
        Bij wegverbreding in 1950  is het kruis geplaatst  op huidige standplaats. Het kruis   stond voorheen aan de overzijde van de straat.

        Gegevens uit overzicht kapelaan Martens uit 1952.
        Kruis aan viersprong Hoeve-Stationstraat en Mauritsstraat-Soppestraat onder Stationstraat F 1. Dit kruis, dat eigendom is van de Dames Eussen,
        wonende Hoeve A 29,  alhier,    stond oorspronkelijk- tot ongeveer voor 1950 op de hoek van de Mauritsstraat en de Staionstraat in de weide
        op den hoek aldaar. Wegens wegverbreding +/- 1950 werd het kruis enig sinds heropgeschilderd- geplaatst op de hoek Soppestraat  en Stationstraat,
        alwaar het zich nu bevindt, er werden eenige boompjes achter geplant, die inmiddels den geest gaven. De Burgervader wil een mooier kruis
        op deze plaats zien,daar dit zogenaamde IJzeren grafkruis helemaal niet voldoet.
        Tevens zou dan de naaste omgeving van het kruis een betere beurt moeten  bv. een van steen  gemetselde bloembak aan de voet van het kruis.
=======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

       

       

      

        15-Spaubeek-Oude Kerkweg.
        Gietijzeren kruis geplaatst in 2005 door IVN Spau-Beek. Tekst: Onverwach sjteiste veur mich. Onderhoud: IVN Spau-Beek.
        Tekst plaat bij het kruis aan de Maria kapel in de Oude Kerkweg. Bovenstuk van een oude grafsteen.
=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

        16-Spaubeek-Oude Kerkweg.
        Het eikenhouten kruis staat in een gemetselde bloembak en is vervaardigd door Henk Joosten. Het corpus dateert van voor 1911.
        Kruis:  Gedachteniskruis 
        Kruis is in 2013 verdwenen.                                                                           

        Werkgroep Kapellen en Kruisen IVN Spau-Beek.
        Houten wegkruis op gemetselde sokkel, in voortuin van J. Welzen, oud gemeentebode alhier, nabij voormalige
overgang mijnspoor
        (oude kerk) , Huisnummer 3.Jaar plaatsing wegkruis is onbekend. In 1974 kruis met  omlijsting vervangen door houten kruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        17- Spaubeek-Dorpstraat;  Dit kruis staat beschreven onder Genhout.
  
=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

            

        30- Spaubeek-Bongerd-Dorpstraat-Kupstraat;  De kapel werd in 1951 gebouwd t.g.v. de rondgang van de Sterre der Zee door Limburg.
        Op het altaar staat een keramisch beeld van Maria met Kind.

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================  

             

            

            

         31- Spaubeek-Oude Kerkweg;   In 1837 werd de kerk die hier stond afgebroken en verplaatst naar het centrum van Spaubeek. men bouwde
         in 1865 de Annakapel op plek waar voorheen de oude kerk had gestaan en waar het oude kerkhof is. In de kapel is een Mariabeeld en een
         beeld van de Heilige Anna aanwezigen een beeldje van Maria-ten-Drieën. Het Anna-beeld is afkomstig van het klooster te Heyhuizen
        Paul de Wit.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

     

        32- Spaubeek-Musschenberg-Kerkhof:  De kapel werd in 1921-1922 gebouwd ter nagedachtenis aan pastoor van Kan.
        In de kapel bevind zich een calvariegroep.

===============================================================================================================================================================================================================

         Retour Index pagina