Laatst bijgewerkt:  07-01-2022

Gemeente Beek

Geverik

          Geverik is een dorp dat onderdeel uitmaakt van de Nederlands-Limburgse gemeente Beek.  De naam is afgeleid van 'Gabriacum'  'toebehorend
          aan Gabrus'.  Een oudere naam voor Geverik is Geverick.  Het dorp telt ongeveer 600 inwoners. De ligging is ten zuiden van de gemeente Beek,
          in de directe omgeving van Maastricht-Aachen Airport. Het dorp wordt doorstroomt door de Cötelbeek (Keutelbeek) die ontspringt in het Kelmonderbos.
          Geverik ligt op het Centraal Plateau  op een hoogte van ongeveer 100 meter. In het zuiden ligt de Luchthaven en in het westen de Rijksweg 2, waar
          kleinere wegen door worden afgesneden. In het oosten vindt men het Kelmonderbos waardoorheen de Keutelbeek omlaag stroomt naar het Kasteel
          Genbroek.
          Bron: Wikipedia.
 

===========================================================================================================================================     

              

         

       01-Geverik-Geverikkerstraat-Groeneweg.
       
Smeedijzeren kruis met gietijzeren corpus. Uit kadastraal onderzoek bleek dat dit kruis in 1877 is opgericht door J.H. Corten en Antoinette Stassen.
===========================================================================================================================================

          

          

             

           

        02-Geverik-Geverikkerstraat-Horsterweg.
        Dit gietijzeren kruis staat op een halve molensteen. In 1985 werd dit kruis vernield en op 2 nov. 1985 opnieuw herplaatst.
        Al jaren verzorgd door Mevr. Til Kusters-Baukes. Type Egelie: I I A b 10.
===========================================================================================================================================

           

      

        03-Geverik-Geverikkerstraat-Horsterweg.
        Kruis geplaatst in 2001 door IVN Spau-Beek. Het gietijzeren kruis is afkomstig van de fam. Vroemen uit Genhout.
        Het corpus is van kunststof en gemaakt door René Krol. Onderhoud: Buurtver. Geverik.

===========================================================================================================================================

         

          
   
04- Geverik-Vliegveldweg no 10: 
Stenen wegkruis. Tekst  H.H. J.P. 1917.  Het kruis heeft een bronzen corpus. In 2012 was kruis verdwenen.

===========================================================================================================================================

         

        20- Geverik-Kapelstraat 14;  De kapel werd in 1861 gebouwd in opdracht van de familie Corten. Het ontwerp was van J.Lemmens.
        Toegewijd aan Maria, de Heilige Maagd en Moeder Gods onbevlekt ontvangen. Gerestaureerd in 1990.

===========================================================================================================================================