Laatst bijgewerkt:  14-10-2022                                                       Gem. Sittard-Geleen-Born.

  Sittard.

     Sittard (Limburgs: Zitterd) is een stad in Nederlands-Limburg, in het overgangsgebied tussen Midden-Limburg en het Zuid-Limburgse heuvelland.
         Het is een van de oudste plaatsen in Nederland en de op een na oudste stad (met stadsrechten) van Limburg.
         Sittard vormt sinds 2001 tezamen met het iets zuidelijker, in de voormalige Westelijke Mijnstreek gelegen Geleen en een aantal kleinere plaatsen,
         waaronder Born, de gemeente Sittard-Geleen.  Door deze fusie is de gemeente Sittard-Geleen-Born qua inwonertal (ca 95000) de derde van de
         provincie geworden.
         Bron: Wikipedia.

============================================================================================================================================

          

        

          

       

    

        01 - Sittard-Lahrweg-Lahrhof;   Tegen de muur van het oude "bakkes" van de boerderij Lahrhof
        staat dit oude houten kruis uit de 17e eeuw. Vroeger trok hier de processie vanuit Broeksittard naar
        toe. De bewoners hebben dit kruis al generaties lang onderhouden. Kruis is in 2005 gerestaureerd en
        van een corpus voorzien. Tevens is er een plaatje net INRI erop bevestigd. Het kruis is op 10 september 2005
        opnieuw ingezegend en wel door drie priesters. Zij vertegenwoordigen de Deken van Sittard, Pastoor Vergouwen
        en pastoor Verhagen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

          

      

        

      

        02 - Sittard-Walramstraat-Heinseweg;  Voor 1939 stond op de hoek Steenstraat-Heinseweg een
        eeuwenoud kruis dat in 1939 verplaatst werd naar de Walramstraat-Heinseweg. In 1946 werd er
        een nieuw houten kruis gemaakt door de fa. Dirks. Voorheen stond naast dit kruis een beeldengroep
        van Maria en Johannes. Na de oorlog zijn deze gerestaureerd omdat ze tijdens de oorlog nogal zwaar
        beschadigd waren. Het kruis werd in 1960 verplaatst tegen de muur van de ziekenhuis kapel. Aan dit
        kruis werd gebeden bij ziekte en overlijden.
       In 2011 werd het kruis gerestaureerd en opnieuw ingezegend op 19 juni. Een dag na de inzegening was
       het corpus plotseling verdwenen. Het was Herbert Geene die zorgde voor een nieuw corpus.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================       

          

          

       

        03 - Sittard-Kerkplein;  Het Missiekruis uit 1833 dat hier geplaatst werd door de paters
        Redemptoristen die hier een volkmissie preekten. Ter afsluiting van zo'n Missie werd er dan een groot
        Missiekruis geplaatst. De laatste Volksmissie werd in 1959 gegeven hier in Sittard. Het huidige kruis
        stamt uit 1910 alsmede ook het corpus. Het kruis is verschillende keren gerestaureerd en bij een van
        die restauraties kwam de naam van de maker van het corpus te voorschijn op de voetsteunen nl.Th. Koob-Anvers
        In 2014 bezat het kruis geen corpus meer..

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

       

        04 - Sittard-Leyenbroekerweg-Sint Janskerk;   In de jaren 1950-1955 stond hier een zwart giet-
        ijzeren kruis met een Duitse tekst;  Rette deine Seele. Nadat in dit klooster een gezellenhuis werd
        gevestigd werd dit kruis vernield. Later plaatste men hier dit houten kruis. In 1994 werd het corpus vernield.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

           

        05 - Sittard-Leyenbroekerweg-Kapellerlaan;   Dit kruis in deze nis hangt aan de woning van de fam.
        Geilen. Ook deze nis is voorzien van glas om dit kruis te beschermen en hangt hier al sinds mensen-
        heugenis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

          

        

        06 -Sittard-Leyenbroekerweg-Putstraat; Vroeger voor 1930 was dit een café "De Gouden Leeuw".
        Na 1930 was hier de Sittardse Stoomwasserij gevestigd. Hij was eigendom van dhr. J. Wijnands.
        Dit kruis zou hier al sinds mensenheugenis al hangen.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

      

      

        07 - Sittard-Helweg-Sjteinpaedje;   Het kruis werd op 26 oktober 2013 opnieuw ingezegend door
        pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie te Ophoven. Het kruis is gerestaureerd
        door de firma Meijers uit Stein. Het kruis is hier geplaatst door Jan Gorissen en Lou Franssen in
        september/oktober 1995 op verzoek van de moeder van Gorissen de ernstig zieke Stinnie van
        Maanen. Stinnie is op 20 oktober 1995 overleden. De locatie is gekozen, omdat men hier vroeger
        veel wandelde en ook een emotionele band had met deze omgeving. Stinnie Maanen had dit kruis
        gekocht in 1953 op de begraafplaats in Sittard om dit kruis te plaatsen op het graf van haar vader
        Alex Maanen welke is overleden op 25 juli 1953. Het graf van Alex Maanen werd in de zomer van
       1995 geruimd waardoor dit kruis wederom vrijkwam om geplaatst te worden op de huidige locatie in
        het veld.  Foto 07-2013-Willems : Inzegening door pastoor Harrie Broers op 26 oktober 2013.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        08- Sittard-Gelderhof;  Gietijzeren kruis dat hier geplaatst is door de werkgroep kruisen en kapellen
        van Sittards Verleden bij het wooncomplex Gelderhof in juni 2004. Tot het jaar 1938 heeft hier een
        vergelijkbaar gietijzeren kruis gestaan.  Type Egelie:  I I B b 4.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

      

        09 - Sittard-Leyenbroekerweg n0 89;  Hier staat een hardstenen kruis met ijzeren corpus. Dit kruis
        werd ingezegend op 6 mei 1937 door Mgr.G.Lemmens, bisschop van Roermond, met assistentie van
        Rector Wetzels van het klooster te Leyenbroek. Het opschrift luidt; Geloofd zij Jezus Christus. 1937.
       
Het staat op de oude kruising van de Leyenbroekerweg met de Kollenberg en Casino.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

       10- Sittard- Nusterweg-Akerweg:  Houten wegkruis, dat inmiddels verdwenen is.

================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

          

        

     

       11 - Sittard-Bergerweg;   Het z.g. Pelserkruuts stond vroeger onder twee grote bomen en ervoor
        een knielbankje. Ook stond er een ijzeren vaas voor bloemen. In 1971 op 9 april is het vernieuwd door
        dhr. Geerts. Eigenlijk is dit een Tandpijnkruis, hier ging men vroeger naartoe biddend als men kiespijn had.
        Het kruis heeft een vliegerkap en een gietijzeren corpus.

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

    

        12 - Sittard-Bergerweg;  Voorheen stond hier een ijzeren kruis dat geplaatst zou zij door Heerboer
        Baduin. Rond 1935 werd dit kruis vervangen door dit Harstenen kruis met opschrift: Mijn Jezus
        Barmhartigheid.
Dit werd toen gedaan door Jan Hubert Crux en zijn "Naoberssjap".
        Het kruis is later verdwenen doordat de Bergerweg verbreed werd. Men zou het later weer op de
        oude plek terug plaatsen in het weiland.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

       

        13 - Sittard-Vrangendael-kerkhof;  Groot stenen centraal kerkhofkruis met mooie corpus.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        14 - Sittard-Wilhelminasingel;  Apart kruis op muur aan de Wilhelminasingel.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

        

          

    

        15 - Sittard-Sanderbout-Eggerweg-Bokscoulweg;   IJzeren kruis met ijzeren vliegerkap.
        Verdere gegevens ontbreken.

===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

        16-17 -Sittard-Kerkepad-Zusterklooster-kerkhof;  Het oude centraal kerkhofkruis.
        Het nieuwe centraal kerkhofkruis.

======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

        19 - Sittard-Sanderbout-Irisstraat-Veestraat;   Voor 1931 stond hier een hardstenen kruis met een
        gietijzeren corpus en een jaartal 1931. Dit is jammer genoeg verdwenen. Nu staat er een R.V.S.kruis zonder corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

    

        20 - Sittard-Overhoven-Heistraat-Sint Jorisstraat;   Hier in de buurt stond al begin van de 20e
        eeuw een houten kruis met een gipsen corpus. Met de wegverbreding in 1967 werd het kruis
        verplaatst naar de huidige locatie. Vroeger deed het dienst als devotiekruis en als begrafeniskruis. 

       Het kruis in Overhoven. Hoek vroegere Dorpstraat-Beekstraat.
      
Met de wegverbetering ter plaatse in 1967 werd het kruis afgebroken.  Het ligt echter in de bedoeling van de gemeente Sittard en menige oude Overhovenaar zal dit met vreugde afwachten,
       dit kruis in de naaste toekomst aan de overkant, hoek heistraat, te plaatsen.  Wij laten nu een korte beschrijving volgen hoe het kruis er uitzag en welke devotie ermee samenhing.
       het kruis daterend uit het begin van deze eeuw was van hout gemaakt en geschonken door de heer Honings die hier tegenover woonde.
       De Christusfiguur was van een soort gips. In het kruishout, "de kruutsbaum", zo vertelde men ons in Overhoven, was onder een nisje gemaakt, voorzien van tralies. Hierin stond een oud
       Mariabeeldje.  Het kruis zelf stond op een sokkel, terwijl boven het kruis een afdakje was aangebracht.  Dit alles stond weer in een aarden verhoging, die omgeven was door een gemetseld
       muurtje van ongeveer 70cm hoog. Hierboven stond dan weer een ijzeren hek, ein sjtangkčtsel van ongeveer één meter hoog en dat voorzien was van een draaihekje.
       Aan de buitenkant, vóór het kruis, was een offerblok aangebracht.  Binnen de omheining stond op iedere hoek een lindeboomje, terwijl achter het kruis een grote wilde kesjsjtananjelebaum
       stond.  het bloemperkje voor het kruis was rijkelijk voorzien en werd goed verzorgd en onderhouden.  Vele jaren lang werd dit gedaan door "Fing aan 't Kruuts" Mevr. Hochstenbach.
       Wanneer men vroeger met een afgestorvene vanuit Overhoven naar de kerk in Sittard moest gaan, kwam men vaak hier voorbij. De tegenwoordige Beekstraat vormde één van de twee wegen
       die toegang gaven tot de stad Sittard.  Ook later toen Overhoven een eigen parochiekerk had, in de twintiger jaren, kwam men hier voorbij wanneer men naar de begraafplaats aan de
       Wehrerweg ging.  Ook werd hier steeds een rustaltaar geplaatst tijdens de sacramentsprocessie.  Had er een begrafenis plaats, dan werd hier bij dit kruis van dragers gewisseld.
       Vooraf bad men dan vijf Onze Vaders en vijf Wees Gegroeten, terwijl men in het voorbijgaan "ten offer ging".  Op het muurtje stond een zilveren schaal, deze werd later ontvreemd,
       waarop dan een bijdrage gedeponeerd kon worden.  Deze bijdrage was bestemd voor het onderhoud van het kruis met omgeving.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

     

        22 - Sittard-Leyenbroek-Oude Heerlerweg;  Aan een stenen muurtje dat speciaal voor dit kruis
        gebouwd is hang aan een natuursteen ronde plaat dit mooie kruis met bronzen corpus.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

        23 - Sittard-Broekstraat no 46;  Aan het woonhuis Broekstraat no 46 hangt dit eenvoudig houten
        gevelkruis.

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

        24 - Sittard-Haagstraat-Kromstraat;  Vlak na de oorlog 1940-1945 werd hier een kerkhof aangelegd
        voor de gesneuvelde Engelse soldaten met een prachtig Kerkhofkruis. Het kerkhofkruis is uitgevoerd
        met een zwaard.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

             

       

      

        25 - Sittard-Geuweg-Kromstraat;   Op deze plaats staat een mooi houten kruis, dat gemaakt werd
        van eiken balken die afkomstig waren van een stalling bij het oude Sittardse slachthuis. Het kruis staat
        op een mooie gemetselde sokkel. Het oude ijzeren kruis, met achter het corpus een plaat in ruitvorm,
        stond oorspronkelijk aan de andere kant van de weg. Toen in 1951 het kruis moest verdwijnen, in
        verband met verbreding van de weg en woningbouw, vormde de "Naober" een comité tot inzameling
        van gelden voor een nieuw kruisbeeld.

=================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

         

         

    

         26 - Sittard-Haagstraat-Jans Kampersweg; Tot eerherstel aan het stukgeslagen ijzeren kruis bij de
        familie Kösters werd in 1924 dit prachtige houten kruis geplaatst. Bij de eerste Missie op 15 tot 25
        december 1924 werd dit kruis van een tekstplaatje voorzien dat inmiddels verdwenen is. Het kruis is
        in 1981 grondig gerestaureerd door de vaders van de scoutinggroep de "Bokkenrijders".
        Op zaterdag 26 okt. 2013 werd het kruis gerestaureerd en ingezegend door pastoor Harrie Broers.
        Milou Wolters heeft het corpus gerestaureerd en schildersbedrijf Marcel Heyligers heeft het kruis met
        assistentie van de werkgroep geschilderd.
   

=============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================                   

             

        

         

      

    

        27 - Sittard-Rijksweg-Holleweg;   Houten wegkruis dat hier geplaatst is in 1958 op initiatief van
        C. Custers. De leerlingen van de toenmalige ambachtschool maakten het kruishout en een Sittardse
        beeldhouwer maakte het corpus dat gebakken werd door dhr. Thijssen. De rector van Ophoven
        zegende het kruis in.  In 2013 op 26 oktober werd het kruis na een grondige restauratie ingezegend
        door pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie, Ophoven. Het kruisbeeld werd
        gerestaureerd door de leerlingen van het Dacapo college uit Sittard. Dhr. Rompelberg uit Elsloo
        restaureerde het corpus. Dhr. Jo Hamers en Herbert Geene hebben samen met enkele assistenten
        het overige werk verricht.  Het corpus is uit terra cotta vervaardigd door L. Thijssen uit Beesel.

        Wegkruis hoek Rijksweg-Holleweg.
       
Naast het woonhuis van de familie Custers, staat een bijzonder mooi kruis, dat hier sinds mei 1958 staat.  Vóór die tijd heeft er ook een gestaan, maar bij wegverbetering ter plaatse werd dit
        kruis overgeplaatst naar de begraafplaats in Broeksittard en hier bevindt het zich achter de oude lijkenkapel.  Over het nieuwe kruis kunnen we wel het volgende vertellen.
        Toen in 1956 een buurtbewoner van de Rijksweg Zuid n.l. de Zeereerwaarde Heer Mastenbroek zijn eerste H. Mis opdroeg, werd er zoals gebruikelijk, van te voren een comité in het leven
        geroepen.  Na de plechtigheden en feestelijkheden van de neomist, zou genoemd comité ontbonden worden. Op de laatste avond kwam dhr. C. Custers met het voorstel om het comité
        te handhaven met als doel te zorgen voor een nieuw kruis op de hoek Rijksweg-Holleweg.  Het voltallige comité nam hier meteen notitie van.  Het oude kruis, dat steeds door de familie Custers
        was verzorgd, werd na enige tijd verwijderd, op een kar geladen en naar Broeksittard vervoerd.  Na verbetering van de wegen, werd er door verschillende leerlingen van de Technische School,
        een sokkel gemetseld.  De leerlingen -timmerman maakten het kruishout, terwijl het corpus gemaakt werd door een Sittardse beeldhouwer, woonachtig in België.  Dit werd weer gebakken
        door dhr. L. Thijssen in Beesel.  Na voltooiing werd het kruis ingezegend door Pater Rector van Ophoven in het bijzijn van het comité en buurtbewoners die eveneens hun bijdrage hadden
        geleverd.

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

       

      

     

        28 - Sittard-Watersleyerhof;   Dit kruis is door Herbert Geene opgeknapt en hier geplaatst met
        goedkeuring van dhr. Bosch, bewoner van de fraaie Watersleyerhof. Dit kruis was vroeger bekend
        onder de naam "Christus achter de tralies" en stond toen op de Geleenderveldweg in Munstergeleen.
        Het is op 26 oktober 2013 ingezegend door pastoor Harrie Broers van de Antonius van Padua parochie.

=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

        29 - Sittard-Hammeweg;  Houten wegkruis met hartvormige krans met bloemen motief.

========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

        

      

            30 - Sittard-Bradleystraat-Limbrichterveld;  Gietijzeren wegkruis op bakstenen sokkel. Het is geplaatst door Louis Strooper en Huub Stoffels.

           
            Type Egelie:  I I A b 5.1.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

      

      

        

           31- Sittard-Bradleystraat-Limbrichterveld:  Op donderdag 15 juni 2017 werd in processie in het Limbtichterveld een nieuw wegkruis geplaatst in de
           hof van Onthaasting in de Bradleystraat. Een grote groep van het bejaarden huis Lemborg liep mee in de processie.
           Het was Deken W. Rens die het kruis inzegende nadat het onthuld was door o.a. medewerking van Chris Willems die de leverancier was van het kruis.
           Het is een Maria kruis en is afkomstig van het kerkhof te Heerlen en dhr Voncken uit de Klein Heide te Ubachsberg.
           Na afloop was er in het bejaardenhuis koffie en vla.

===============================================================================================================================================

      

           32- Sittard- Overhoven:  Bij de sloop van het Franse Klooster bij het voormalige ziekenhuis van Sittard is het kruis uit de Rouwkapel vrijgekomen.
           Het stond toen boven op de nok van het dak van deze Rouwkapel aan de Heinseweg.
           Het kruis werd door vrijwilligers gerestaureerd en geplaatst in de tuin van het klooster "Sint Rosa van Lima" van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia
           in Overhoven. Bij dit kruis ligt ook de gedenksteen van Mgr. Moors, die afkomstig is uit het oude ziekenhuis. Deze gedenksteen is vrijgekomen tijdens de
           sloop  van een van de gebouwdelen van het Maaslandziekenhuis in 2010-2011.
          Tekst op de gedenksteen: "Mgr. P.J.A. Moors, Bisschop van Roermond, plaatste deze steen, 27 januari 1962".

==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

               

             

        

           

        50- Sittard-Kapellerweg-Kollenberg; De Sint Rosa kapel die werd gebouwd door de paters
        Dominicanen. Ze is gewijd aan Sint Rosa
        KAPEL van de H. Rosa. Barok gebouwtje uit 1675 van baksteen en mergel; een ingangspartij met Ionische pilasterkapitelen en boven
       de driezijdige sluiting een open klokketorentje.  Altaar en antependium, XVIII. (Datum: 19-07-1967)..

==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

           

        51 - Sittard-Leyenbroek-Akerweg;  200 m van de Sint Rosa kapel ligt het kleine kapelletje van
        O.L.Vrouw van Smarten. Ze is in augustus 2007 gerestaureerd in opdracht van de familie Liebrechts
        uit Sittard. Met medewerking van de Kiwanus Club Heerlen-Maastricht en de firma Laudy Bouw uit
        Sittard almede de Stichting Behoud Kollenberg.

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

         

          

    

        52- Sittard- Bradleystraat-Zorgcentrum Lemborg:  Dhr. Strooper en Stoffels namen het initiatief om een stilte ruimte te bouwen in de vorm van een kapel in de tuin van
        het zorgcentrum. De kapel is opgetrokken van Belgische Kloostermoppen en een bedrijf schonk de natuursteen. Het Mariabeeld is afkomstig uit de Noodkerk te Schimmert.
        het bouwproces is gestart in 2007 en in 2008 is de kapel ingezegend. Hulde  aan deze twee vrijwilligers; Louis Strooper en Huub Stoffels.

=====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

          

        

       53- Sittard-Rosa Voetval; De zeven voetvallen zijn gebouwd in de vorm van kleine kapelletjes.
      "I Voetval. Jezus in den Hof van Gethsemanie. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925"; "II Voetval. Jezus voor Caiphas.
       Uit dankbaarheid F.S.E. 1 6 25"; "III Voetval. Jezus voor Pilatus"; "IV Voetval. Jezus wordt wreedelijk gegeeseld";
      "Ve Voetval. Jezus beklimt den Calvarieberg. Geschonken door H. Dieteren-Rutten Bergerweg Sittard. 1907";
      "VI Voetval. Christus sterft aan het kruis. Vereerder v d H.Rosa";
      "VII Voetval. Jezus wordt in het Graf gelegd. Vereerders van de H.Rosa. Jubeljaar 1925".

.=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

      

       54- Sittard-De Wieer: De ingang met rondboog wordt afgesloten met een ijzeren hek. de gebogen tekst 'Koningin de Hemels BVO' siert de voorgevel.
       De voorgevel verbreedt naar boven toe iets,  alvorens in het fronton over te gaan. Het zadeldak is met pannen gedekt. Op elk van de vier hoeken staat een
       lage kolom met daarop een hardstenen bol. De kapel is van binnen afgewerkt in schoon metselwerk. Boven een klein altaar staat in een marmeren nis een
       beeld van Moeder en Kind van Charles Vos. In de zijmuren is een rond venster aangebracht met glas -in-loodraam.

==========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    

         55- Sittard-Ursulinenhof-Deken Haenraetsstraat;

=============================================================================================================================================

    

         56- Sittard- Heinseweg-Rouwkapel:  Dit is de Rouwkapel van het Franse klooster van het voormalige ziekenhuis van Sittard.
         De Kapel is in 2017 gesloopt.

    

=========================================================================================================================================================================================================